Kategoria | Wiadomości

Sage Business Index 2013

Dodany 18 października 2013 przez admin

W ramach corocznego badania Business Index firma Sage przeprowadziła ankietę wśród 11 000 małych i średnich przedsiębiorstw z 17 krajów z całego świata, w tym w Polsce, której wyniki pokazują, że poziom poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego w firmach jest dziś najwyższy od trzech lat. Wyniki ostatnich badań wykazują na całym świecie wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego, co zachęca do świeżego podejścia do kwestii podejmowania ryzyka w biznesie.

Wszystkie zanotowane w tym roku wskaźniki były najwyższe od czasu rozpoczęcia prowadzenia badania Business Index w  2011 roku, co sugeruje, że poziom poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego gwałtownie rośnie, a najgorsza faza globalnego kryzysu gospodarczego mija.

Polskie firmy oceniają własne perspektywy z coraz większym optymizmem. Wskaźnik wyniósł 57,60 na 100, co stanowi wzrost o 5,51 punktu w stosunku do ubiegłego roku. W ciągu ostatniego roku o 22,01 punktu wzrosła ocena perspektyw polskiej gospodarki, osiągając w 2013 roku wartość 60,19. Jednocześnie, mimo wzrostu o 6,71 punktu w stosunku do 2012 roku, wciąż utrzymuje się niska ocena perspektyw globalnej gospodarki, wynosząca 47,05.

Według osób podejmujących decyzje biznesowe, w nowym klimacie poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego kluczem do osiągnięcia wzrostu jest skłonność do podejmowania ryzyka. Ponad połowa (52%) ankietowanych przedsiębiorców z Polski określa się jako osoby skłonne do podejmowania ryzyka, przy czym 71% z nich uzasadniło to tym, że w ich ocenie osiągniecie sukcesu wymaga podejmowania ryzyka. Jednocześnie tylko 23% osób podejmujących decyzje biznesowe powiedziało o sobie, że cechuje je niechęć do podejmowania ryzyka.

Dla polskich firm głównym priorytetem jest zdobywanie nowych klientów (31%). Dla ponad jednej czwartej (28%) z nich to najpoważniejsze wyzwanie na drodze do rozwoju firmy. Aż 36% respondentów uznaje nadmierną biurokrację za największy problem firm w Polsce — to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. 69% polskich firm uważa, że ograniczenie biurokracji należy do najważniejszych działań, jakie może podjąć rząd, aby przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego; wyższy wynik uzyskał tylko postulat obniżenia podatków dla firm (70%).

Mimo większego optymizmu większość firm uważa, że banki i rządy nie podążają za trendami i nie wykorzystują w pełni wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego Dwie trzecie firm jest zdania, że banki nie robią wystarczająco dużo na rzecz udostępniania kapitału dla małych przedsiębiorstw (67%), a ponad połowa (53%) uważa, że rząd powinien wywierać większą presję na banki, zachęcając je do udzielania kredytów.

Konsekwencją braku wsparcia ze strony banków i rządu jest konieczność poszukiwania innych źródeł finansowania ( (60% firm). Dlatego też 49% małych przedsiębiorstw ma pozytywny stosunek do pożyczek społecznościowych (ang. peer-to-peer lending) oraz finansowania typu crowd-funding. Ale jednocześnie jedna czwarta z nich uważa, że nie ma wystarczających informacji na ten temat, a tylko 4% w przeszłości skorzystało z takich form finansowania.

Więcej o badaniu Sage Business Index: http://businessindex.sage.com

Firma Sage przeprowadziła badanie Business Index 2013 wśród 11 734 osób podejmujących decyzje z małych i średnich przedsiębiorstw z 17 krajów, w okresie od 31 lipca do 28 sierpnia 2013 roku. Analogiczne badania przeprowadzono w 2011 i 2012 roku. Wszystkie dane dostępne na żądanie.

PODSUMOWANIE GLOBALNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

 • Według badania Business Index poziom globalnego poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego jest wysoki, ponieważ wskaźnik optymistycznej oceny perspektyw własnej firmy wzrósł o 5,5 punktu w stosunku do 2012 roku.
 • Firmy z Wielkiej Brytanii z coraz większym optymizmem oceniają swoje perspektywy (wzrost do 62,55 w porównaniu z 58,46 w 2012 roku). Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego w Wielkiej Brytanii jest wyższe niż we wszystkich krajach strefy Euro, w tym we Francji, Portugalii, Hiszpanii, a nawet w Niemczech.
 • 47% liderów biznesu opisuje siebie jako skłonnych do podejmowania ryzyka, a 73% mówi, że odniesienie sukcesu wymaga podejmowania ryzyka
 • W Brazylii osoby podejmujące decyzje biznesowe są bardziej skłonne do ponoszenia ryzyka potrzebnego do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Ponad połowa 56% respondentów z Brazylii opisała siebie jako osoby skłonne do podejmowania ryzyka — to więcej niż na dowolnym innym rynku i dwukrotnie więcej niż liczba osób opisujących się jako osoby niechętne do podejmowania ryzyka (24%).
 • Przedstawiciele firm brytyjskich niechętnie podejmują ryzyko (39% w porównaniu z 32% globalnie). Najmniej skłonni do podejmowania ryzyka są Austriacy – blisko połowa (48%) opisuje siebie jako niechętnych do ponoszenia ryzyka.
 • 57% przedstawicieli małych przedsiębiorstw zgodnie twierdzi, że muszą szukać innych źródeł finansowania, ale tylko 42% ma pozytywny stosunek do pożyczek społecznościowych.
 • Zdaniem 69% liderów biznesu banki nie podejmują wystarczających wysiłków na rzecz udostępniania funduszy dla małych przedsiębiorstw
 • Rządy powinny robić więcej na rzecz wspierania małych przedsiębiorstw, a 63% respondentów przyznaje, że powinny one wywierać większą presję na banki, zachęcając je do udzielania kredytów

Źródło: Sage

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING