Prostota to nowa strategia rozwoju firm

Dodany 11 maja 2015 przez admin

Wyniki badania przeprowadzonego przez Knowledge@Wharton na zlecenie SAP pokazują, że znaczna większość firm cierpi z powodu niewystarczającego wykorzystania rozwiązań technologicznych do opanowania bezwładu korporacyjnego.

Wyniki badania ujawniły, że korporacyjny bezwład, brak jasno określonych priorytetów przez kadrę zarządzającą i niewystarczające wykorzystanie rozwiązań technologicznych są przyczynami wyraźnej rozbieżności między tym, co firmy komunikują, a tym, co tak naprawdę robią w sprawie uproszczenia działań. Uproszczenie działalności staje się dla firm rosnącą strategiczną koniecznością, jednak wielu liderów nie dostosowuje skutecznie swoich działań do deklarowanych celów, czyli uproszczenia procesów biznesowych, procesów podejmowania decyzji i stosowanych technologii. Wyniki badania wskazują także kilka sposobów, w jakie firmy mogą uczynić uproszczenie bardziej skuteczne. Są to m.in. samoocena, wsparcie dla kierowników wyższego szczebla oraz oddolne wprowadzanie zmian poprzez regularne aktualizacje.

Dynamiczny rozwój firm, wzrost złożoności procesów biznesowych i decyzyjnych jest dzisiaj codziennością większości organizacji. Firmy skutecznie wykorzystują potencjał swoich pracowników na różnych poziomach, dzięki temu są dynamiczne i bardziej rozwojowe. Jednak jak pokazują wyniki badania “Simplifying the Future of Work” przeprowadzonego przez Knowledge@Wharton na zlecenie SAP wzrost liczby procesów przekłada się na zbyt dużą złożoność działań w miejscu pracy, co istotnie ma wpływ na osiągnięcie sukcesu firmy – mówi Beata Bartkiewicz, HCM senior sales executive w SAP Polska, specjalizująca się w zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi.

Badanie zostało zlecone przez SAP i przeprowadzone przez Knowledge@Wharton, internetowe czasopismo z zakresu analityki biznesu wydawane przez Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii. Badania objęły prawie 700 respondentów z różnej wielkości firm działających w różnych branżach i lokalizacjach, a wyniki zostały uzupełnione wywiadami z profesorami Wharton School i kadrą zarządzającą SAP.

Wyniki badania pokazały, że za złożonością miejsca pracy kryją się szersze czynniki:

Złożoność jest powszechna
Prawie trzy czwarte (74 procent) respondentów stwierdziło, że skomplikowane procesy i złożone etapy podejmowania decyzji powstrzymują ich przed realizacją celów biznesowych. Problem ten staje coraz bardziej powszechny wśród menedżerów wyższego szczebla — zaledwie 27 procent respondentów wierzy, że kadra zarządzająca podejmuje na co dzień działania mające na celu uproszczenie procesów w firmie.

Zaledwie 39 procent respondentów stwierdziło, że w ich organizacji stosuje się uproszczone rozwiązania technologiczne, które faktycznie mogły pomóc w osiąganiu biznesowych celów. Znaczna większość, sześćdziesiąt procent badanych miało wrażenie, że technologia ograniczała ich zdolność realizacji strategicznych celów. Brak efektywności rozwiązań technologicznych jest spowodowany pomniejszaniem jej znaczenia przez firmy.

Prostota to strategiczny element
Większość menedżerów wyższego szczebla wierzy, że uproszczenie działań jest korzystne, a dwie trzecie badanych (67 procent) uważa, że będzie ono bardzo ważne w ciągu następnych trzech lat. Ponadto, 42 procent respondentów spodziewa się, że w ciągu następnych trzech lat ich wysiłki w tym kierunku przyniosą znaczne efekty.

Badani wierzą również, że technologia będzie kluczowym narzędziem do upraszczania procesów. Spodziewają się, że w tym czasie liderzy o 65 procent zwiększą swoją zdolność wyszukiwania informacji za pomocą samoobsługowych narzędzi przyspieszających podejmowanie decyzji . Wśród najbardziej pożądanych technologii znajdują się:

 • Skuteczniejsze narzędzia do zarządzania talentami i rozwojem pracowników
 • Bardziej dogłębne wnioski i analizy służące ocenie efektywności kadry zarządzającej
 • Kompleksowe procesy szkolenia i rozwoju pracowników
 • Narzędzia do współpracy, angażujące pracowników i wspierające dyskusje wśród kadry kierowniczej

“Podstawowym sposobem redukcji złożoności jest poświęcenie znacznej ilości czasu i zasobów na rozwiązanie problemu” — powiedział Morris Cohen, profesor Wharton School, specjalista zarządzania operacjami i informacjami. “Wyniki badania pokazują, że kwestia złożoności jest pomijana. Taki stan nie może dłużej trwać”.

Więcej informacji o wynikach badania można znaleźć na stronie http://blogs.sap.com/innovation/executive-research/business-simplification-2015-the-unmet-strategic-imperative.

Źródło: SAP

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING