Kategoria | Wiadomości

Plan połączenia spółek

Dodany 04 listopada 2013 przez admin

Połączenie spółki UNIT4 Business Software sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką UNIT4 TETA S.A. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółki:

UNIT4 Business Software sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201, kapitał zakładowy w wysokości 100.005.000,00 (słownie: sto milionów pięć tysięcy) złotych

oraz

UNIT4 TETA S.A. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111682, NIP 8970009477, REGON 001337374, kapitał zakładowy w wysokości 11.826.831,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych www.unit4.pl i www.unit4teta.pl do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami, nieprzerwanie od dnia 31 października 2013 r. aż do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia wraz załącznikami są dostępne poniżej do bezpłatnego pobrania:

Plan Połączenia 25.10.2013

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 6 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 7 do Planu Połączenia

Źródło: UNIT4 TETA

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING