Macrologic o zarządzaniu procesowym z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania

Dodany 16 lutego 2017 przez admin

Spółka Macrologic podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Polski dostawca nowoczesnych systemów ERP został partnerem przy organizacji ogólnopolskiej konferencji o zarządzaniu procesowym, która odbędzie się 24 maja br. pod hasłem: „Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu”. Obaj partnerzy planują już kolejne wspólne inicjatywy.

Partnerstwo obejmuje nie tylko majową konferencję, ale także udział firmy Macrologic w opracowaniu i wydaniu publikacji naukowej na temat zarządzania horyzontalnego. Autorką jednego z rozdziałów książki jest Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic. W opracowanym materiale autorka pokazuje praktyczne podejście do zarządzania procesowego na podstawie najnowszego produktu spółki – Macrologic Merit, pierwszego polskiego procesowego systemu ERP. Bardziej szczegółowo na temat nowego rozwiązania IT na polskim rynku ekspert firmy Macrologic opowie już podczas konferencji.

Zarządzanie w teorii i praktyce

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjęcia tej współpracy. Bez przenikania się świata biznesu i nauki wzrost innowacyjności byłby bowiem bardzo trudny, a nawet często praktycznie niemożliwy. W Macrologic ciągle szukamy nowych pomysłów i rozwiązań, dlatego co roku ok. 10 proc. swoich przychodów przeznaczamy na rozwój i inwestycje — podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, prezes Macrologic SA.  — Spodziewam się, że nasza kooperacja z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami — dodaje.

W majowej konferencji, która odbędzie się w WSFiZ w Warszawie udział weźmie kilkudziesięciu naukowców i praktyków zarządzania z całej Polski. Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań — tak m.in. piszą organizatorzy w materiałach promujących wydarzenie. Zauważają też, że integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji.

Wymiana doświadczeń i impuls dla firm

Celem konferencji będzie prezentacja podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego oraz implementacji takiego modelu zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego, zarówno w teorii, jak i praktyce.

Organizatorzy liczą na zainteresowanie wydarzeniem przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli sektora MSP, specjalistów ds. procesów, a także przedstawicieli wielu branż wdrażających narzędzia wspomagające obsługę procesów.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań procesowych w praktyce sprawia, że dotychczasowa wiedza  rodzimych menedżerów staje się mało użyteczna. Dlatego jedną z wielu dziedzin wiedzy (teoretycznej i praktycznej), którą nasi menedżerowie muszą opanować w krótkim okresie,by sprostać wyzwaniom współczesności i innowacyjności, jest wiedza z zakresu zarządzania projektami i zarządzania procesami, o czym informujemy już w samym tytule konferencji. Należy podkreślić, że wymiana poglądów i wzajemne konsultacje między teorią i praktyką pomagają rozwiązać własne problemy w przedsiębiorstwie. Wyrażamy przekonanie, że zapewni to swoisty efekt synergii, wynikający z potencjału obu środowisk, pozwalając w ten sposób na ukazanie możliwości wykorzystania podejścia procesowego i projektowego dla zapewnienia ciągłości działalności i wykreowania możliwości rozwoju przedsiębiorstw — mówi prof.  nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss, przewodnicząca konferencji.

Problematyka podejścia procesowego oraz projektowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania organizacjami. Współczesne organizacje działające zgodnie z podejściem funkcjonalnym nie są w pełni przygotowane do dynamicznych zmian, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowych produktów czy usług. Implementacja podejścia procesowego w wielu organizacjach kończy się często niepowodzeniem oraz niechęcią i oporem pracowników wobec zmian. W wielu przypadkach wdrożenie nie jest przygotowane zgodnie z podejściem projektowym, działania nie obejmują kompleksowo całej organizacji, brakuje odpowiednio przeprowadzonych szkoleń oraz właściwej komunikacji — dodaje prof. nadzw, dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska,  przewodnicząca konferencji.

Źródło: Macrologic

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING