Kategoria | Wiadomości

Tagi |

Ekspert Macrologic: Współdziałanie w realizacji procesów kluczem do rozwoju firmy

Dodany 29 listopada 2016 przez admin

Nowocześnie zarządzane firmy integrują działy i stawiają na ścisłą współpracę między nimi. Ułatwia to przepływ informacji, zmniejsza rywalizację między pracownikami i pozwala efektywniej pracować na rzecz strategicznych celów organizacji. Zmienia się też rola samego szefa przedsiębiorstwa: z administracyjnej na bardziej koordynacyjną. Manager nie skupia się już tylko na wydawaniu poleceń, ale staje się dla swoich podwładnych partnerem i swego rodzaju przewodnikiem. Współdziałanie szefa i zespołu w realizacji procesów jest kluczem do skutecznego podnoszenia efektywności i konkurencyjności biznesu ocenia Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA.

W firmach zarządzanych w sposób tradycyjny i bazujących na układzie funkcjonalnym, bardzo ważna jest hierarchia i pionowy podział zadań. Działy pozostają wobec siebie w zależnościach; są do nich przypisane  różne procedury, a rola szefa jest mocno ograniczona — zdeterminowana tym, w jaki sposób te zależności przebiegają.

Perspektywa szersza niż tylko własny dział

Jak to wygląda w praktyce? Manager koncentruje się na pracy swojego zespołu, bo z tego jest rozliczany. Z tej perspektywy patrzy też na firmę. Często nie ma wiedzy, co dzieje się w innych działach. W efekcie tego niejednokrotnie zdarza się tak, że poszczególne komórki zaczynają między sobą rywalizować. Zamiast tworzyć wartość dodaną na zewnątrz firmy, cała energia pracowników kumuluje  się i marnuje wewnątrz organizacji.

Takie podejście nie służy firmie i utrudnia zmiany. Blokuje także prawidłowe, skuteczne i dynamicze działanie przedsiębiorstwa — podkreśla Renata Łukasik w rozmowie z portalem organizacjahoryzontalna.pl. Dużo efektywniejszy okazuje się model horyzontalny organizacji.  — Przy określaniu przebiegu procesów okazuje się bowiem, że wymagają one udziału więcej niż jednego działu czy zespołu, przechodzą przez kompetencje osób z różnych jednostek organizacyjnych. Dlatego współdziałanie jest kluczem do sukcesu, aby te procesy skutecznie realizować — mówi Renata Łukasik.

Skuteczność procesu powyżej interesów poszczególnych zespołów

Jak zauważa ekspert firmy Macrologic, w organizacji horyzontalnej inna — w porównaniu do firmy opartej na silosach —- staje się też rola szefa. Powinien być on mentorem i koordynatorem, a nie tylko osobą wydającą polecenia swoim podwładnym. — Szef musi zaakceptować to, że jego pracownicy będą brali udział w różnych procesach, w różnych rolach. Musi nauczyć się tego, by delegować uprawnienia oraz wspierać działania swoich pracowników w różnych procesach. A nie rywalizować i dbać tylko o swój interes jako szefa danej jednostki. Bo tutaj interes i skuteczność procesu powinna być powyżej interesów poszczególnych zespołów — wyjaśnia Renata Łukasik.

Często szef pełni rolę właściciela danego procesu. Wówczas taki manager nie jest już tylko związany zależnościami służbowymi, ale ma za zadanie skutecznie realizować proces — podkreśla ekspert Macrologic. Właściciel procesu musi zapewnić dobrą komunikację i przepływ informacji między działami, tak by pracownicy zrozumieli swoje role w procesie i jego główny cel.  Współpraca kadry przy poszczególnych procesach wpływa na lepszą komunikację oraz zrozumienie swoich ról w firmie.

Zespoły międzyfunkcjonalne

Integracja pracy działów, monitoring przebiegu procesów oraz dostęp do aktualnych informacji mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. W organizacji horyzontalnej nie chodzi jednak o zupełną likwidację działów, lecz o przełamywanie barier między nimi na rzecz pracy w zespołach międzyfunkcjonalnych. Procesy przebiegają bowiem często w poprzek działów przedsiębiorstwa i integrują różne jednostki organizacyjne. Takim przykładem jest np. współpraca marketingu i sprzedaży. Z pozoru dwa odrębne działy, ale realizują w przedsiębiorstwie te same cele — zwiększenie sprzedaży oraz generowanie przychodów.

Źródło: Macrologic

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING