Czy technologia może wyrównywać szanse osób niedowidzących i usprawnić dostęp do wody pitnej?

Dodany 22 lipca 2014 przez admin

Szerokie zastosowanie technologii ma odzwierciedlenie nie tylko w biznesie, ale także w działaniach społecznych. Działania wielkich korporacji to nie tylko CSR-owe zabiegi, ale coraz częściej realna pomoc i długofalowa współpraca. Na świecie istnieje wiele grup społecznych, które potrzebują wsparcia. Dzięki nowym technologiom można rozwiązać wiele z ich codziennych problemów. Beata Szlachta, Dyrektor Marketingu z UNIT4 TETA, opowiada jak Grupa UNIT4 działa na rzecz niewidomych i niedowidzących oraz o poprawie jakości życia mieszkańców Etiopii.

Wyrównywanie szans dzięki projektowaniu uniwersalnemu

Pierwsza inicjatywa, skierowana do osób niewidomych oraz niedowidzących, jest realizowana wraz z Norweskim Stowarzyszeniem Niewidomych i Niedowidzących (NABP). Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z rangi problemu. W Norwegii około 180 tysięcy mieszkańców cierpi z powodu zaburzeń wzroku. Problem nieprzystosowanych miejsc pracy jest dla tej grupy bardzo dotkliwy. Obecnie tylko ok. 30% niedowidzących w wieku produkcyjnym wykonuje pracę biurową. Częściowo uzasadnione jest to faktem, że jedynie niewielki odsetek rozwiązań z zakresu IT został opracowany zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego, czyli nowej filozofii projektowania. Rozwiązania technologiczne projektowane zgodnie z tą ideą, są tworzone tak, by jak najwięcej osób mogło z nich korzystać bez potrzeby adaptacji np. w miejscach pracy. Jak podkreśla Froydis Garmo Hovden z NABP: „Nie posiadamy wystarczającej technologii, aby zapewnić odpowiednie warunki osobom z zaburzeniami wzroku w miejscu pracy. Kiedy nie masz dostępu do odpowiedniej technologii jesteś dyskryminowany w społeczeństwie na wiele sposobów. Technologia niweluje wykluczenie” .

Nowe rozwiązania dla niedowidzących

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu osoby niepełnosprawne mogą pracować w takich samych warunkach jak inni. W bliskiej współpracy z NABP, UNIT4 tworzy przyjazną użytkownikowi aplikację ułatwiającą wykonywanie pracy osobom niewidomym i niedowidzącym. Jedną z funkcjonalności aplikacji jest zamiana tekstu wyświetlanego na ekranie na głos. Użytkownik w szybki i łatwy sposób może odsłuchać co jest napisane. Dla osób z częściowym uszkodzeniem narządu wzroku, tekst został dostosowany poprzez użycie silniejszych kontrastów oraz większej czcionki. Podstawa rozwiązania już istnieje. Aby właściwie odczytać potrzeby i zaadresować funkcjonalności w projektowanej aplikacji, programiści na każdym etapie tworzenia rozwiązania ściśle współpracują z ekspertami NABP.

Dostęp do wody pitnej w Etiopii

Rozwiązania dla niewidomych i niedowidzących to tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego jako Grupa o globalnym zasięgu mamy możliwość angażowania się w różnorodne inicjatywy. W 2012 roku UNIT4 wdrożył w Etiopii oprogramowanie mające na celu ułatwienie dostępu do wody pitnej mieszkańcom. Statystyki pokazują, że swobodny dostęp do wody pitnej w tym kraju ma mniej, niż 30% ludności. Przyczyniają się do tego częste susze oraz brak odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z istniejących źródeł wody korzysta się często wspólnie ze zwierzętami, co powoduje przenoszenie różnych chorób. Aby poprawić sytuację w Etiopii podjęto działania w ramach projektu realizowanego przez Urząd Zasobów Wodnych i Kanalizacyjnych w Addis Abebie. Organizacja odpowiada za dostawy wody w tym mieście. Celem projektu była modernizacja infrastruktury, a także usprawnienie zarządzania tym skomplikowanym projektem. Przedstawiciel Urzędu w Addis Abeby mówi: „To ambitna, ale niezbędna inicjatywa dla Etiopii. Wspierani przez elastyczny i gotowy na ewentualne zmiany system, a także usprawnioną infrastrukturę, możemy kontynuować nasze wysiłki w dostarczaniu większej liczbie ludzi dostępu do czystej, pitnej wody i tym samym znacznie poprawić jakość ich życia”.

Metoda małych kroków

Odpowiednie wykorzystanie nowych technologii, podnosi nie tylko jakość życia konkretnych grup społecznych, ale wpływa pozytywnie na całe środowisko. Wspierają ten wpływ m.in. firmy, które zdecydowały się na wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz które rozliczają się za pomocą e-faktur. Co roku w Polsce wystawia się około 1,5 mld faktur. Żeby je wydrukować, trzeba wyciąć 255 tysięcy drzew i zużyć hektolitry wody. Niestety obecnie, tylko co dziesiąte polskie przedsiębiorstwo korzysta z e-faktur. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to blisko 90% firm. UNIT4 TETA nie tylko tworzy tego typu rozwiązania, ale także wpisuje się w ideę wykorzystywania nowych technologii dla poprawy jakości życia i środowiska, czego dowodem było wyróżnienie godłem „EKO Inspiracje 2013”.

Autor: Beata Szlachta, Dyrektor ds. Marketingu, UNIT4 TETA

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING