Kategoria | Wiadomości

CIOs przeprofilowują pracowników IT, aby rozwijać ich kompetencje w zakresie cyfryzacji

Dodany 10 września 2015 przez admin

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczno-doradczą Gartner pokazuje, że 46 procent organizacji opracowało strategię biznesu cyfrowego, co daje 23-procentowy wzrost rok do roku. Wyniki badania świadczą o tym, że cyfryzacja staje się kluczowym zagadnieniem w firmach, co dla kadry zarządzającej IT oznacza wymóg doboru pracowników o umiejętnościach mogących zagwarantować skuteczną realizację strategii cyfrowej.

“Wdrożenie biznesu cyfrowego pokazuje zmianę podejścia do IT i biznesu, przy równoczesnym pojawieniu się nowych możliwości. CIO potrzebują więc pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i nastawieniem”, powiedział Mark Coleman, Research Director, Gartner. Do 2018 roku, biznes cyfrowy wygeneruje 500-procentowy wzrost liczby stanowisk dla specjalistów w obszarze cyfryzacji.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2014 roku wśród 359 liderów IT i biznesu, reprezentujących firmy z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, EMEA, Azji i Pacyfiku. Jego głównym celem było wykazanie na jakim etapie procesu przekształcania się w biznes cyfrowy znajdują się organizacje oraz na ile dostosowały zespoły IT, praktyki i procesy, by zapewnić efektywną transformację w kierunku biznesu cyfrowego.

„Powierzchowna digitalizacja nie wprowadzi organizacji do nowej cyfrowej gospodarki, ani też nie przyniesie trwałych rezultatów,” powiedział Mark Coleman. „Jednakże, zapewniając obecnym pracownikom IT dostęp do w pełni cyfrowego środowiska pracy, organizacje mogą łatwo zintegrować się z zewnętrznym, cyfrowym światem”.

CIOs potrzebują dziś osób z odpowiednimi umiejętnościami, które pozwolą na przemodelowanie stanowisk IT, tak, by odpowiadały wymaganiom ery cyfrowej. Ewolucja zawodów IT wydaje się nieunikniona.

Ewolucja zawodów IT

Wyniki badania wskazały na dużą wagę stanowisk, które przyczyniają się do zmiany kształtu kadry IT na ukierunkowaną na cyfryzację. Badanie wykazało, że w bankowości istnieje wyższe zapotrzebowanie na dyrektorów ds. danych (Chief Data Officers) oraz specjalistów ds. zarządzania ryzykiem (Risk Management Specialists), niż ma to miejsce w branżach produkcyjnych i usługowych. Organizacje rządowe wykazują również wyższe zapotrzebowanie na architektów informacji niż sektor produkcji i usług.

Badanie wykazało, że od roku 2016 w regionie EMEA będzie wyższe zapotrzebowanie na stanowisko Social Network Miner/Analyst niż w Ameryce Północnej. Patrząc na popyt na nie w konkretnych sektorach, będzie on wyższy w organizacjach usługowych niż w bankowości. Co więcej, wyższe zapotrzebowanie na stanowiska Chief Digital Officer oraz Data Scientist wykazują organizacje obecnie korzystające z niektórych form pracy w modelu Agile, niż te, które nie posiadają planu wdrożenia bimodalnego IT lub pracy w modelu Agile w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Potrzebne typy pracowników

W badaniu respondenci zostali poproszeni o określenie profilu pracowników IT w oparciu o zakres ich wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia. Uzyskane odpowiedzi wskazały, że do 2017 roku, 27 procent pracowników IT w organizacjach będą stanowić osoby typu ‘Versatilists’ (patrz Rys.1). Są to pracownicy, którzy poszerzają swoje kompetencje, są otwarci na nowe perspektywy, łatwo budują relacje, co w rezultacie pozwala na stworzenie sieci wsparcia i kontaktów.

Rys.1. Podział typów pracowników IT w roku 2014 oraz 2017

Żródło: Gartner (wrzesień 2015)

Równocześnie, respondenci wskazali, że do końca 2017 roku zredukują liczbę Specjalistów [1] (-5 procent), pracowników o profilu ogólnym, tzw. ‘Generalists’ [2] (-2 procent) oraz pracowników o ograniczonych kompetencjach [3] (-5 procent).

Z perspektywy regionów, organizacje w regionie EMEA mają dziś wyższy średni odsetek pracowników typu ‘Versatilists’ (17 procent) niż te w Ameryce Północnej (11 procent). Rozpatrując wielkość organizacji, małe posiadają wyższy średni odsetek pracowników typu ‘Versatilists’ (19 procent) niż te dużych rozmiarów (12 procent).

Organizacje, które wdrożyły formy pracy w modelu Agile, do 2017 roku będą posiadały wyższy średni odsetek pracowników typu ‘Versatilists’ (29 procent), niż firmy, które nie posiadają planu wdrożenia bimodalnego IT lub nie zaimplementowały modelu Agile w ciągu najbliższych 12 miesięcy (24 procent).

„Stworzenie cyfrowego środowiska pracy może tylko zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracowników”, powiedział Coleman. „Dodatkowo, zwiększy elastyczność pracowników oraz pozwoli na wykorzystanie stylów pracy i technologii zorientowanych na klienta, co może prowadzić do nowych i bardziej skutecznych sposobów pracy.”

Mark Coleman omówi szerzej tematykę wyzwań organizacji w kontekście biznesu cyfrowego i wpływu na pracowników działów IT podczas seminarium Gartner CIO Day 2015, które od będzie się 15 września w Warszawie.

O firmie GartnerGartner, Inc (NYSE: IT) jest światowym liderem wśród firm badawczych i doradczych w branży IT, dostarczającym wiedzę związaną z wykorzystaniem technologii w biznesie, niezbędną do podejmowania właściwych decyzji. Wspiera zarówno Dyrektorów ds. IT (CIO) i menedżerów informatyki w sektorze prywatnym i publicznym, liderów biznesu reprezentujących dostawców rozwiązań IT, usług telekomunikacyjnych i dla biznesu, ale także inwestorów w technologie. Jest cenionym doradcą dla ponad 10 000 organizacji w 90 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Poprzez świadczenie usług przez działy Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting i Gartner Events wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań, analizie i interpretowaniu zagadnień IT w kontekście ich kluczowych inicjatyw. Firma Gartner została założona w 1979 roku i ma siedzibę główną w Stamford w Connecticut, USA. Zatrudnia 7 100 pracowników, wliczając w to 1 500 analityków i konsultantów.

[1] Profesjonalista, który posiada głębokie umiejętności techniczne w wąskim zakresie, co daje mu wiedzę rozpoznawalną przez specjalistów w określonej dziedzinie, ale rzadko znaną poza ich bezpośrednim obszarem zainteresowań.

[2] Profesjonalista posiadający szeroki zakres wiedzy i stosunkowo płytkie umiejętności, pozwalające mu zareagować lub działać dość szybko, ale pobieżnie.

[3] Profesjonalista, który ma ograniczony zakres umiejętności, bądź rozpoczynający pracę na danym stanowisku, bądź na wczesnym etapie przekwalifikowania do pracy w danym obszarze.

Źródło: Gartner

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING