Archiwum wg Tagów | "zmiany"

infakt logo

Tags: , ,

Ulga na start, działalność bez rejestracji – jakie zmiany w prawie czekają na przedsiębiorców?

Dodany 12 marca 2018 przez admin

Na przedsiębiorców w 2018 roku czekają liczne zmiany w prawie. Część z nich weszła już w życie, część zacznie obowiązywać niebawem. Wśród nich między innymi ulga na start po założeniu działalności gospodarczej oraz możliwość jej prowadzenia bez rejestracji, przewidziane w ustawie Prawa przedsiębiorców. Eksperci z firmy inFakt przybliżają, na czym będą polegać rozwiązania adresowane do nowych przedsiębiorców.

Ulga na start

Dotychczas przedsiębiorcy zakładający własną działalność mieli obowiązek opłacania składek ZUS. Dla wielu z nich obowiązywały preferencyjne stawki, tak zwany „mały ZUS”. Natomiast według nowych przepisów przedsiębiorcy zakładający działalność będą przez pierwsze sześć miesięcy zwolnieni z opłacania obowiązkowych składek.

Eksperci z inFakt, firmy oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe, przypominają, że przedsiębiorcy muszą spełnić dwa warunki, aby skorzystać z ulgi na start.

 • Działalność zakładają po raz pierwszy, bądź ponownie po upływie 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej.
 • W ramach prowadzonej działalności nie wykonują dla swojego byłego pracodawcy tych samych czynności, jakie wykonywali dla niego na etacie przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ulgę na start warto mieć na uwadze, planując zakładanie działalności. – Nie będzie ona obowiązywała osób, które rozpoczną działalność przed wejściem ulgi w życie – zaznacza Magda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy w firmie inFakt. – Jeśli więc planujemy założenie własnego biznesu, warto się jeszcze przez chwilę wstrzymać, dzięki czemu możemy zyskać półroczne zwolnienie ze składek na rzecz ZUS.

Po upływie sześciu miesięcy, w trakcie których obowiązuje ulga, można zgłosić się do preferencyjnego ZUS-u. Dzięki temu przez kolejne 24 miesiące składki będą niższe. „Mały ZUS” w 2018 roku będzie wynosił 504,66 zł bez dobrowolnej składki chorobowej lub 520,10 zł z uwzględnieniem tej składki.

Jako ciekawostkę warto jeszcze podać, że skorzystanie z ulgi na start nie będzie obowiązkowe. Przedsiębiorca może zrezygnować z tego przywileju, dokonując odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

Działalność bez rejestracji

Artykuł 5 ustawy Prawa przedsiębiorców mówi, że działalności gospodarczej nie stanowi działalność osoby fizycznej, jeśli przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty wynagrodzenia minimalnego i jeśli ta osoba w ciągu minionych 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie sprawia, że osoby wykonujące prace drobne lub dorywcze nie będą musiały rejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz opłacać składek ZUS pod warunkiem, że wartość przychodu miesięcznego nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. 1050 złotych).

Moim zdaniem wprowadzenie takiego rozwiązania może prowadzić do nadużyć – wskazuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. – Brak obowiązku rejestracji to ryzyko poszerzenia szarej strefy. Wysokość osiąganego przychodu będzie trudna do udowodnienia. Z całkowitą oceną należy jednak jeszcze zaczekać.

Warto pamiętać, że za prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji obecnie grożą wysokie kary. Podatnik uchylający się od płacenia należnej daniny może zapłacić za to od 666,50 zł do nawet prawie 19 200 złotych.

Czego jeszcze spodziewać się w tym roku – możliwa blokada kont bankowych?

Rok 2018 obfituje w zmiany prawne, które będą mieć wpływ na działalność przedsiębiorców i księgowych. Poza obowiązkiem przesyłania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikroprzedsiębiorców, w życie wejdzie też Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – podział kwoty VAT i kwoty netto za faktury na różne rachunki bankowe.

Ważną, ale jeszcze nie komentowaną szeroko zmianą, jest powstanie STIR, czyli Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej. Będzie ona zakładać wymianę danych między bankami a administracją skarbową i w razie identyfikacji rachunków zakładanych przez tzw. “słupy” – nawet blokadę kont bankowych podatnika.

Inne wprowadzone lub zapowiadane zmiany podatkowe obejmują: wyższe stawki VAT, e-składkę, e-zwolnienie, e-paragon, zmiany w zakresie zwolnień z kasy fiskalnej czy dodatkową opłatę przy zakupie reklamówek z tworzyw sztucznych.

Źródło: inFakt

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Wprowadzanie zmian w polskich firmach trwa zbyt długo

Dodany 07 listopada 2017 przez admin

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana” — mawiał Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku. Zmiany w dynamicznym otoczeniu rynkowym dotykają bowiem każdej nowoczesnej organizacji, tym bardziej więc zaskakuje fakt, że zaledwie 30 proc. osób zarządzających przedsiębiorstwem uważa, że czas wprowadzania zmian w ich firmach jest optymalny. Natomiast aż 42 proc. badanych jest zdania, że trwa on zbyt długo, a 29 proc. wcale nie mierzy tego procesu. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Antal i Macrologic. 

Zmiany zachodzące w organizacji zawsze wiążą się z wieloma pytaniami i wątpliwościami ze strony pracowników. Dlatego przeprowadzenie ich wymaga odpowiedniego zaplanowania, opracowania właściwego systemu informowania oraz zapewnienia wsparcia biznesowi w tym procesie.

— Chcąc, aby proces wprowadzania zmian zakończył się sukcesem, na bieżąco musimy informować zespół, dlaczego, w jaki sposób oraz kiedy będzie wprowadzana zmiana. Do tego niezbędne jest zaangażowanie całego teamu — wyjaśnia Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic.

Jak zauważa ekspertka, brak wystarczających informacji dotyczących natury zmian oraz ich uzasadnienia zazwyczaj owocuje plotką, a także nieformalnym obiegiem informacji wśród pracowników. W takiej sytuacji ludzie czują się zagrożeni. Obawiają się degradacji, utraty części dochodów, a nawet pracy. Dlatego tak ważne jest precyzyjne zaplanowanie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej.

Dział HR i zarząd jako inicjatorzy zmian

Wiele zmian zachodzących w firmie zwykle początkuje dział zarządzania zasobami ludzkimi. Zmiany te często dotyczą działań nowego typu — np. employer branding, candidate experiance (doświadczenia i wrażenia kandydata z całego procesu rekrutacji w danej firmie), zmiany w kulturze organizacyjnej czy form elastycznego czasu pracy — zazwyczaj administrowanych przez działy kadr.

 — Wyróżnia się dwa typy zmian, w które departamenty HR są zaangażowane. Zmiany pierwszego typu początkuje sam dział zarządzania zasobami ludzkimi, drugie natomiast wprowadza zarząd — wyjaśnia Małgorzata Pukropek, Manager HR Consulting z firmy Antal. I dodaje: — W przypadku zmian zainicjowanych przez kadry oczekuje się od działu HR patrzenia poprzez cele biznesowe organizacji przy jednoczesnym badaniu nastroju pracowników i dostosowaniu odpowiedniej polityki komunikacyjnej. Natomiast w sytuacji, w której zmiany wprowadzane są przez zarząd, oczekiwane są działania wspierające wobec biznesu.

Działy HR, chcąc sprostać celom im stawianym, powinny wziąć aktywny udział w tworzeniu strategii wprowadzanych zmian oraz przeprowadzić analizę ich wpływu na kulturę organizacyjną. Ważne jest również dokładne zbadanie potrzeb biznesu, proaktywne kreowanie nowych rozwiązań oraz uwzględnienie prognozy trendów na rynku pracy. Dodatkowo, niezwykle istotna jest też budowa działu HR w oparciu o potrzebne kompetencje (np. analiza danych).

Dynamika rynku często wymusza niestety szybkie tempo wprowadzania zmian. Dlatego, jak podsumowuje Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic, warto monitorować łatwość ich wprowadzenia w organizacji. Jest to bowiem element niezbędny do przygotowania optymalnego planu na przyszłość.

Pełna treść raportu „Procesy HR w firmach w Polsce”, prezentującego wnioski z badania przeprowadzonego przez Antal i Macrologic, dostępne są tu: http://www.badania.macrologic.pl/.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

veeam logo

Tags: , , ,

Veeam mianuje Petera McKaya prezesem i dyrektorem operacyjnym; Williama Largenta powołuje na stanowisko dyrektora generalnego

Dodany 02 lipca 2016 przez admin

Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise™), mianował Petera C. McKaya – do niedawna starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego na Amerykę w VMware – swoim prezesem i dyrektorem operacyjnym (Chief Operating Officer, COO). Jednocześnie firma powołała Williama H. Largenta, dotychczasowego wiceprezesa zarządu, na stanowiska dyrektora generalnego (Chief Executive Officer, CEO).

Współzałożyciele i dyrektorzy firmy, Ratmir Timashev i Andrei Baronov, nadal będą odgrywać ważne role w firmie, aktywnie zajmując się strategią rynkową i tworzeniem nowych produktów. Nominacje mają na celu pogłębienie kompetencji doświadczonej kadry kierowniczej. Następują one w momencie, w którym Veeam kontynuuje skuteczne wspieranie przedsiębiorstw w zapewnianiu całodobowej dostępności, rozwija działalność na rynku korporacyjnym i odnotowuje dwucyfrowe wzrosty przychodów.

„Mianując Petera i Billa, wzbogacamy kierownictwo firmy, które już teraz reprezentuje światową klasę, o dodatkowe doświadczenie i talent. Peter i Bill to doświadczeni liderzy, których umiejętności znakomicie się uzupełniają; odegrają oni kluczową rolę w podtrzymaniu szybkiego tempa rozwoju Veeam — powiedział Ratmir Timashev. — Peter dołączy też do Rady Dyrektorów, w której będzie zasiadał obok Andreia, Billa i mnie. Przyciągając talenty takie jak Peter, wysyłamy jasny sygnał, że Veeam jest liderem rynku i dopiero zaczyna wydobywać swój prawdziwy potencjał”.

Jako prezes i dyrektor operacyjny Veeam, McKay będzie bezpośrednim podwładnym Largenta, odpowiedzialnym za działania sprzedażowe, marketing, finanse i zasoby ludzkie. Przed przejściem do Veeam, McKay pełnił szereg funkcji kierowniczych w amerykańskim oddziale VMware, gdzie rozpoczynał jako wiceprezes ds. sprzedaży na Amerykę w dziale End User Computing. Następnie objął stanowisko dyrektora operacyjnego na kontynencie amerykańskim, gdzie odpowiedzialny był za optymalizację wszystkich procesów związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Dzięki skutecznemu działaniu powierzono mu posadę starszego wiceprezesa ds. korporacyjnych, a ukoronowaniem jego pracy w VMware było objęcie funkcji starszego wiceprezesa i jednoczenie dyrektora generalnego w amerykańskim oddziale tej firmy.

McKay rozpoczął pracę w VMware w wyniku przejęcia firmy Desktone, gdzie był prezesem i dyrektorem generalnym od 2010 r. do października 2013 r. Wcześniej McKay pełnił funkcje prezesa i dyrektora generalnego w dwóch innych firmach, finansowanych przez kapitał podwyższonego ryzyka: od 2001 do lipca 2008 r. w Watchfire, dostawcy rozwiązań zabezpieczających (przejętym przez IBM w 2007 r.), oraz od 1998 do 2001 r. w spółce eCredit (nabytej przez Internet Capital Group). McKay piastował także stanowisko „dyrektora-rezydenta” w Insight Venture Partners.

„Transformacja cyfrowa, chmura, technologie społecznościowe i nienasycony apetyt użytkowników na ciągły dostęp do krytycznych danych i aplikacji zaczynają zmieniać sposób, w jaki firmy prowadzą działalność – powiedział Peter McKay. — Jesteśmy na krawędzi cyfrowej rewolucji. Przedsiębiorstwa chcą wykorzystać moc chmury i dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom użytkowników, a dostępność w modelu 24/7/365 nie jest już czymś, o czym myśli się po fakcie, ale strategicznym priorytetem. Właśnie dlatego tu jestem. Marka Veeam zawsze była symbolem innowacyjności i satysfakcji klienta. Niewiele jest firm tak fascynujących jak Veeam, a ja czuję się zaszczycony, że dołączam do zespołu i pomogę poprowadzić firmę do następnego etapu rozwoju”.

Jako dyrektor generalny, William Largent będzie odpowiadał bezpośrednio przez Radą Dyrektorów Veeam i nadzorował strategię oraz finanse firmy. Largent dba o rozwój Veeam od czasu założenia firmy w 2006 r. i od ponad 30 lat pracuje na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w szybko rosnących przedsiębiorstwach. Przed przejściem do Veeam Largent był dyrektorem generalnym Applied Innovation, Inc., spółki publicznej poprzednio notowanej na rynku NASDAQ – National Market System. Nowy CEO Veeam współpracował też z innymi członkami zespołu kierowniczego tej firmy w Aelita Software, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjno-finansowego. Wcześniej, jako dyrektor finansowy spółki Plug Power, kierował jej pierwszą publiczną ofertą akcji, organizowaną przez bank Goldman, Sachs & Co., w ramach której zgromadzono kapitał przekraczający 150 milionów dolarów.

„Przez całą karierę zawodową zajmuję się budowaniem firm, ale Veeam to coś szczególnego – powiedział Largent. – Od rozpoczęcia działalności w 2006 r. zawsze byliśmy w pierwszym szeregu innowatorów i kwestionowaliśmy zachowawcze myślenie. Nasz pierwszy produkt był bezpłatny, dzięki czemu już po krótkim czasie znał nas każdy administrator systemów wirtualnych. Zawsze pracowaliśmy w tym samym duchu innowacyjności, a patrząc w przyszłość, skupiamy się na tym, aby przedsiębiorstwa mogły osiągnąć całodobową dostępność i wykorzystać pełen potencjał gospodarki cyfrowej”.

William Largent aktualnie jest w trakcie relokacji do międzynarodowej centrali Veeam w Szwajcarii.

Źródło: Veeam Software

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Tech Data mianuje Andrew Browna liderem sprzedaży i zaangażowania partnerów w projekcie TDCloud

Dodany 10 sierpnia 2015 przez admin

W sierpniu 2015 w Basingstoke firma Tech Data UK ogłosiła nominację Andrew Browna na Lidera Sprzedaży Usług w Chmurze na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pełniący przez ostatnie 5 lat funkcję Proaktywnego Kierownika Technicznego zespołu sprzętowego IBM, Brown posiada ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy z zespołami sprzedażowymi w organizacjach dystrybutorów i odsprzedawców w zakresie opracowywania strategicznych planów relacji z klientami i maksymalizacji potencjału przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem na nowym stanowisku będzie zapewnianie pomyślnego wdrożenia przez Tech Data strategii usług w chmurze oraz pozyskiwanie partnerów i angażowanie ich w program TDCloud Tech Data.

“Dołączenie do zespołu Usług w Chmurze Tech Data jest niezwykle ekscytujące. Posiadamy wiodące w branży narzędzia, mamy świetne stosunki z kluczowymi graczami oraz jasno określoną strategię wejścia na rynek. Dla odsprzedawców, którzy chcą przekształcić swoje przedsiębiorstwa, oferować usługi w chmurze obliczeniowej i sprostać zmieniającym się wymaganiom odbiorców końcowych, Tech Data jest partnerem numer jeden jeżeli chodzi o tworzenie i rozwój infrastruktury w chmurze” – skomentował swoją nominację Brown.

TDCloud dostarcza wiedzę, tworzy i pomaga w przejściu na infrastrukturę w chmurze oraz model abonamentowy. Rozwiązanie jest oparte na StreamOne™ – kompleksowej platformie zaopatrzeniowej, rozliczeniowej i marketingowej Tech Data.

Dzięki Cloud Solutions Store firmy Tech Data, dostawcy rozwiązań zarządzanych (MSP) mogą administrować i sterować całym procesem dostawy usług w środowisku podobnym do sklepu z aplikacjami. Wszystkie czynności – od wstępnej oceny i wyceny po zaopatrzenie i bieżące zarządzanie usługami polegającymi na udostępnieniu infrastruktury (IaaS) i oprogramowania (SaaS) zaufanych dostawców technologii – można wykonać szybko, skutecznie i oszczędnie w jednym miejscu.

System jest wysoce skalowalny, można go wykorzystać do zarządzania wieloma modelami uzyskiwania przychodów i cyklami rozliczeniowymi, w tym abonamentami przedpłaconymi, licencjami oraz ich odnawianiem, a także wykorzystaniem w oparciu o zużycie.

 

O Tech Data

Tech Data Corporation jest jednym z największych globalnych hurtowych dystrybutorów produktów, usług i rozwiązań technologicznych. Zaawansowane możliwości logistyczne i usługi wartości dodanej umożliwiają 115 000 resellerów optymalną obsługę szerokiej gamy potrzeb technologicznych użytkowników końcowych w ponad 100 krajach. Przychody netto ze sprzedaży Tech Data w roku podatkowym zamkniętym 31 stycznia 2014r. wyniosły 26,8 bn USD. Firma zajmuje 111 miejsce na liście Fortune 500®, a także zyskała tytuł jednej z Najbardziej podziwianych firm na świecie  według magazynu Fortune.

Źródło: Tech Data

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

Nowe funkcjonalności enova365

Dodany 29 marca 2015 przez admin

25 marca br. została opublikowana nowa wersja oprogramowania enova365. Producent wprowadził wiele nowości, w tym moduł enova365 DMS (ang. Document Managament System) służący do zarządzania dokumentami. Rozwinięta została również oferta dla biur rachunkowych.

W najnowszej wersji 10.8 systemu enova365 producent udostępnił nowy moduł DMS (ang. Document Managament System). Rozwiązanie wspiera przechowywanie, porządkowanie, archiwizowanie danych oraz posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu. Posiada także funkcjonalność OCR (ang. Optical Character Recognition) służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF. Mechanizmy działania DMS i OCR w połączeniu z funkcjonalnością enova365 Workflow, dają firmom unikalne narzędzie do organizacji pracy, dzięki którym zamiast wprowadzania dokumentów obcych, możliwe jest ich skanowanie.

Rozszerzono również ofertę skierowaną do biur rachunkowych, udostępniając nowe moduły. enova365 DMS BR, o w/w funkcjonalnościach dostosowanych jednak do specyfiki pracy w biurze rachunkowym, enova365 Workflow BR – rozwiązanie, które organizuje w firmie przepływ pracy, poprzez automatyzację procesów biznesowych oraz enova365 Faktury BR, które umożliwiają biurom rachunkowym świadczenie usług wystawiania faktur w imieniu swoich Klientów.

Do wersji przeglądarkowej (HTML) wprowadzono zmiany w zakresie ergonomii interfejsu html, zarządzania dozwolonymi adresami IP użytkowników, a także wprowadzono zarządzanie dodatkami w kontekście bazy danych.

Producent wprowadził również wiele nowości w innych obszarach systemu. W enova365 Handel wprowadzono możliwość wykorzystania importu/eksortu EDI w ewidencji dokumentów. W enova365 CRM możliwy jest import danych kontrahentów z nowej, aktualnej bazy GUS oraz kodowanie Urządzeń przy pomocy kodów kreskowych. W Księgowości udostępniono nowe formularze deklaracji CIT-8 w wersji 22, a w Kadrach i Płacach uwzględniony został ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Główne zmiany do wersji enova365 10.8 można zobaczyć tutaj.

System enova365 jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa bądź procedur administracyjnych, publikowana jest nowa wersja. System jest również stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności – są to tzw. duże wersje, publikowane cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzebie firm. Każdy Klient posiadający oprogramowanie enova365 objęte gwarancją, ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , , ,

Wielofirmowość w najnowszych wersjach Comarch ERP Altum i Comarch Retail 2015.0

Dodany 21 listopada 2014 przez admin

W dniu 18.11.2014 została udostępniona najnowsza wersja Comarch ERP Altum 2015.0 oraz Comarch Retail 2015.0. Od tych wersji systemów klienci mogą odzwierciedlić wielofirmową strukturę w jednej bazie danych naszego systemu.

Wersja 2015.0 to ponad 300 nowych funkcjonalności, które głównie skupiały się wokół obsługi wielofirmowości, jednakże nie były to jedyne zmiany.

Zmiany związane z wielofirmowością to m.in.

 • możliwość odzwierciedlenia wielu firm w jednej bazie danych systemu,
 • nowe obiekty księgowe do określenia w strukturze firmy,
 • obsługa „Właściciela” w obiektach księgowych,
 • rozdzielność planów kont i okresów obrachunkowych pomiędzy firmami,
 • walidacja księgowań oraz kontrola przeprowadzania rozliczeń możliwa do przeprowadzenia dla każdej firmy osobno,
 • określanie dostępności załączników, atrybutów i kontrahentów dla każdej firmy,
 • obsługa procesów pomiędzy firmami, dzięki którym system automatyzuje np. transakcje handlowe pomiędzy firmami w jednej bazie danych,
 • nowy panel do zarządzania obiektami w centrach, dzięki któremu skraca się czas definicji rozbudowanych struktur uprawnień.

Od wersji 2015.0 bazując na konsolidowanych danych zebranych ze wszystkich skonfigurowanych spółek można wykonywać przekrojowe raporty Business Intelligence. Aspekt wielofirmowości został uwzględniony we wszystkich predefiniowanych raportach systemu. W jednym miejscu można również wykonać budżetowanie dla całej grupy firm.

Z innych zmian funkcjonalnych warto wymienić:

 • intensywny rozwój aktywności biznesowych w Business Process Management (Workflow), których mamy już ponad 500, a wersji 2015.0 dodano 127 nowych oraz 62 nowe zdarzenia startowe przyśpieszają i ułatwiają budowę nowych procesów BPM,
 • udostępnienie nowej internetowej responsywnej księgi raportów Comarch BI Point, dzięki której raporty mogą być definiowane i oglądane na dowolnym urządzeniu mobilnym,
 • rozwój cenników i rabatów m.in. umożliwiono definiowanie cenników progowych,
 • pełną obsługę nieustalonej wartości dostawy, która umożliwia sprzedaż towaru przed finalnym określeniem kosztów zakupu,
 • obsługę kategorii artykułów dzięki której klient może rozbudować używane typy artykułów w firmie,
 • obsługę artykułów powiązanych, dzięki którym sprzedawca może zaproponować artykuły powiązane z produktem, który klient kupuje,
 • intensywny rozwój jednostek miar w systemie, dzięki któremu możliwe jest m.in. uzyskanie statystyk z dokumentów dotyczących masy i objętości sprzedanych artykułów,
 • obsługę profili w Comarch ERP Auto Update, która umożliwia wygodniejsze zarządzanie aktualizacjami produktów.

W wersji 2015.0 przygotowano również funkcjonalności potrzebne do współpracy z nowym produktem do obsługi magazynu wysokiego składowania Comarch WMS, który swoją premierę będzie miał 01.12.2014.

Współpraca z:

 • Comarch ERP Mobile kierownik Sprzedaży 2015.0 m.in. o możliwości planowania spotkań, kontaktów i zadań,
 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2015.0 m.in. o możliwość wypełniania kwestionariuszy i wystawiania Zapytań Ofertowych Sprzedaży,
 • Comarch ERP e-Sklep m.in. o możliwość znakowania artykułów.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Zmiany w prawie 2015, a systemy finansowo-księgowe w polskich firmach

Dodany 12 listopada 2014 przez admin

Deklaracje PIT składane wyłącznie w formie elektronicznej, uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro, zmiany w odwrotnym obciążeniu, czy nowe formularze PIT do rozliczenia rocznego za rok 2014, to tylko niektóre zmiany czekające przedsiębiorców. Zmiana prawa podatkowego w 2015 r. to dla biznesu prawdziwe wyzwania. Czy systemy ERP, z których korzystają tysiące firm w Polsce, są przygotowane na tą rewolucję?

Eksperci Comarch podkreślają, że przed zbliżającym się rokiem 2015, każde przedsiębiorstwo musi przygotować się do zmian w prawie. Gdy korzysta z systemów finansowo-księgowych, którego producent na bieżącą dostosowuje oprogramowanie do zmian, może spać spokojnie.

Producent oprogramowania klasy ERP, firma Comarch od wielu lat pomaga przedsiębiorstwom stawić czoła zmieniającym się przepisom prawa.

Comarch ERP współpracuje z profesjonalnymi biurami rachunkowymi i firmami doradztwa podatkowego, prowadzi aktualizacje i wsparcie do całej linii swoich produktów.

Comarch nie ogranicza się tylko do aktualizacji oprogramowania, ale oferuje swoim klientom działania w różnorodnych formach: szkolenia internetowe, asystę telefoniczną, systemy wsparcia elektronicznego.

Projektanci systemów Comarch ERP: Altum, XL, Optima, Klasyka, iFaktury24 już dostosowują aplikacje  do wchodzących w życie zmian podatkowych.

Ustanawianie w Polsce prawa pozostawia wiele do życzenia, gdyż zmiany są wprowadzane na ostatnią chwilę i stawiają podatników w kłopotliwych sytuacjach na przełomie roku – mówi Tomasz Homel, dyrektor Business Unit MSP Comarch ERP.

Tylko przedsiębiorcom związanym z  dużymi i stabilnymi dostawcami oprogramowania udaje się sprawnie wprowadzić swoje systemy w nowe realia podatkowe – dodaje ekspert Comarch.

W działaniach edukacyjnych nie ograniczamy się tylko do swoich klientów. Na webinaria Comarch zaprasza wszystkich przedsiębiorców, którzy dzięki eksperckiej wiedzy prelegentów pewnym krokiem wejdą w nowy rok podatkowy. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwieją wątpliwości, które często dla wielu przedsiębiorców stanowią istotną barierę i powodują niepotrzebny stres – zauważa Magdalena Morawa, dyrektor Centrum Comarch ERP Optima Asysta.

O nowelizacji prawa podatkowego w 2015 roku będą dyskutować uczestnicy organizowanego przez Comarch webinarium. Odbędzie się ono 27 listopada 2014 r., o godz. 11.00. Rejestracja odbywa się  za pośrednictwem strony >> https://www.comarch.pl/erp/zmiany-w-przepisach-2015/webinarium/agenda/

Więcej o zmianie przepisów podatkowych >>

https://www.comarch.pl/erp/zmiany-w-przepisach-2015/nowelizacja-prawa-podatkowego/

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Rozwój Qlik owocuje nowymi specjalistami

Dodany 02 lipca 2014 przez admin

Qlik, lider systemów Business Intelligence i producent platformy QlikView w 2013 roku wygenerował przychody na poziomie 470.5 miliona dolarów, co oznaczało wzrost o 21% w porównaniu z rokiem 2012. Ten dynamiczny rozwój firmy widać także w polskim oddziale. Do zespołu doświadczonych specjalistów dołączyli kolejni pracownicy.

 Kilka miesięcy temu stanowisko Partner Sales Managera objął Marcin Galocz. Wcześniej pracował jako Territory Partner Manager w IBM, a zaczynał swoją karierę w branży telekomunikacyjnej (Era – dzisiaj T-mobile oraz Dialog S.A.). W Qlik jest odpowiedzialny za współpracę z partnerami firmy i rozwijanie biznesu na terenie Polski.

 W ostatnim czasie stanowisko Partner Program Managera objął Wojciech Czupta, a jako kolejny Partner Sales Manager do zespołu dołączył Piotr Zdrowowicz.

 Wojciech Czupta swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie Columbus IT jako programista systemów klasy ERP. Do Qlik przyszedł bezpośrednio z Microsoftu, z którym był związany przez blisko 10 lat pełniąc tam różne role związane z kanałem partnerskim. Ostatnią pełnioną przez niego funkcją było stanowisko Industry & Utilities Account Managera. W Qlik jego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie nowych partnerów oraz rozwijanie kontaktów z obecnymi partnerami firmy.

 Piotr Zdrowowicz, wykorzystując swoje 18-letnie doświadczenie, będzie odpowiadał za wsparcie partnerów w procesie sprzedaży i realizacji planów biznesowych. Pierwsze kroki w branży oprogramowania biznesowego stawiał w Great Plains Software Polska S.A., gdzie pracował przez dziewięć lat, a jego ostatnią funkcją była pozycja Dyrektora Sprzedaży. W latach 2006 – 2008 pracował jako Sales Channel Manager w Epicor Software. Przed przyjściem do Qlik był zatrudniony w Sybase Products Poland na stanowisku Partner Managera.

 „Dla wszystkich przedsiębiorstw, każdy partner jest niezwykle ważny, ponieważ zwiększa liczbę kontaktów oraz daje realną szansę na pozyskanie nowych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zatrudnić w dziale sprzedaży nowych pracowników, będących specjalistami w tej dziedzinie.” – powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji oraz Izraela w Qlik – „Liczymy na to, że dzięki ich doświadczeniu oraz umiejętnościom, Qlik będzie się rozwijał jeszcze bardziej dynamicznie.”

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider: korzystne zmiany w obszarze Logistyki

Dodany 29 kwietnia 2014 przez admin

Rozpoczynamy cykl zawierający informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko tutaj jako pierwsi poznacie system TETA od wewnątrz i dowiecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. W odcinku pierwszym powiemy o zmianie w obszarze Logistyka.

Już teraz, jeżeli krajowy dostawca lub podwykonawca zechce otrzymać lub wystawić fakturę w walucie obcej, będzie miał taką możliwość. Co więcej, będzie mógł częściowo wybrać korzystny kurs przeliczenia waluty. Wystarczy skorzystać z nowej funkcjonalności TETA ERP w obszarze Logistyki.

Barbara Kwiecień, analityk z UNIT4 TETA informuje:

Rozszerzona została funkcjonalność dotycząca wystawiania faktur sprzedaży krajowej w walucie obcej. Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest możliwość utworzenia do takiej faktury płatności w walucie dokumentu na kwotę netto oraz w PLN na kwotę podatku VAT. Dla wygody użytkownika płatność rozbija się automatycznie na dwie, w momencie kiedy na fakturze wskażemy drugi rachunek bankowy, który przeznaczony jest dla zapłat w PLN. Domyślny rachunek tego typu można ustawić na wzorcu wystawianej faktury, co powoduje że na fakturze wypełnia się on domyślnie.

Kwoty wyrażone w walucie obcej, standardowo przelicza się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.  Ale, zgodnie z ustawą VAT, podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny. Ze względu na wycenę w świetle ustawy o podatku dochodowym przeliczanie faktur na PLN nadal musi pozostać wg kursu NBP. Aby jednak dać naszym klientom możliwość skorzystania z wyboru kursu EBC na potrzeby podatku VAT wprowadzony został kurs do przeliczenia wartości VAT. W przypadku, gdy użytkownik nie ma potrzeby rozróżniania kursów, nie wykonuje dodatkowych czynności gdyż oba kursy domyślnie wypełniają się tą samą wartością.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING