Archiwum wg Tagów | "xpertis"

macrologic logo new

Tags: , ,

Macrologic dostarcza nowe oprogramowanie dla Falck Medycyna

Dodany 07 maja 2016 przez admin

Macrologic SA, Polski dostawca systemów klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw, wdrożył u największego dostarczyciela usług ratowniczo-medycznych w Polsce — Falck Medycyna – rozwiązania mające na celu ułatwienie rozliczania czasu pracy – Xpertis RCP oraz wsparcie w obszarze miękkiego HR — Xpertis Zarządzanie kapitałem ludzkim. Przeprowadzono także aktualizację używanego już przez przedsiębiorstwo oprogramowania Xpertis Kadry i płace.

Pierwsze wdrożenie rozwiązań HR autorstwa Macrologic w Falck Medycyna miało miejsce w 2004 r. Zadowolenie pracy z systemem oraz satysfakcja ze współpracy z polskim dostawcą były kluczowymi elementami przy podejmowanej kilka lat później decyzji o wyborze rozwiązania wspierającego w zarządzaniu czasem pracy.

Kolejny raz wybraliśmy Macrologic, bo ten dostawca gwarantował nam dopasowanie swojego rozwiązania do specyfiki naszej organizacji, przy wykorzystaniu już istniejącego systemu — mówi Daniel Pochranowicz, kierownik Działu Kadr i Płac w Falck Medycyna.

Spółka medyczna postawiła przed polskim dostawcą systemów ERP zadanie usprawnienia obsługi kadrowo-płacowej aż 3 tysięcy pracowników w odległych od siebie 80 lokalizacjach. Falk Medycyna oprócz czynności wynikających z konieczności zarządzania czasem pracy ma jeszcze obowiązki związane z wyceną prac oraz wyliczaniem na tej podstawie wysokości wynagrodzeń z zachowaniem przepisów prawa.

– Trudność w zarządzaniu czasem pracy naszych pracowników wynika z faktu, iż są oni współdzieleni przez wielu kierowników działów. Ponadto często zdarza się, że dany pracownik wykonuje wiele rodzajów prac, nie tylko wymagających różnych kwalifikacji, ale także inaczej wycenianych. I tak np. jedna osoba pracuje w podstawowym wymiarze czasu jako ratownik w stacji pogotowia ratunkowego, a następnego dnia wykonuje zadania kierowcy w transportach sanitarnych lub świadczy prace przy usługach jednorazowych na obstawach medycznych. To komplikuje planowanie czasu pracy, a potem także rejestrację i kontrolę zrealizowanych prac – wyjaśnia Elżbieta Szarzyńska, dyrektor personalny Falck Medycyna. — Oprócz rozwiązań do zarządzania czasem pracy potrzebowaliśmy narzędzi wspomagających w zakresie miękkiego HR. Realizacja tego zadania z wykorzystaniem papierowych formularzy dla 3 tys. pracowników była zbyt dużym obciążeniem działu personalnego – dodaje Szarzyńska.

Oferowane przez Macrologic SA rozwiązania zautomatyzowały prace w zakresie planowania, rejestracji oraz rozliczania czasu pracy pracowników. Dzięki temu Falck Medycyna ma możliwość szybszego i bez ryzyka błędów dokonywania kwalifikacji czasu pracy. Ponadto wprowadzone systemy IT zredukowały koszty materiałów biurowych. Wpłynęły również na sprawniejszą obsługę i łatwiejszą analizę ocen pracowniczych w Spółce. Stworzone przez Macrologic kompleksowe i spójne rozwiązanie w obszarze HR pozostaje otwarte na dołączanie kolejnych modułów, jeśli pojawi się konieczność rozwoju funkcjonalnego. — W celu dostosowania aplikacji do potrzeb wynikających ze specyfiki działalności firmy Falck opracowaliśmy szereg funkcjonalności usprawniających planowanie, ewidencję i kontrolę czasu pracy. Przygotowaliśmy i zaimplementowaliśmy u klienta narzędzia do prowadzenia ocen pracowniczych dla rozproszonej i wielopoziomowej struktury pracowniczej, umożliwiające sprawną obsługę tego procesu z wykorzystaniem portalu pracowniczego, a także rozwiązania pozwalające na zaawansowane metody kwalifikacji kosztów pracy — wyjaśnia Przemysław Plecka, szef projektu w Macrologic SA.

*Od 21 marca br. nazwa produktu Xpertis została zmieniona przez producenta na Macrologic ERP.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

W Xpertisie można sprawdzać wiarygodność kontrahentów

Dodany 02 listopada 2015 przez admin

Macrologic rozpoczął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. W ramach podpisanej umowy klienci Macrologic, korzystając w codziennej pracy z systemu Xpertis, mogą sprawdzać wiarygodność finansową swoich kontrahentów.

Nowa funkcjonalność pozwala szybko, łatwo i bezpiecznie z poziomu użytkowanego programu zweryfikować potencjalne zadłużenie kontrahenta, z zachowaniem wymogów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Za pośrednictwem systemu Xpertis można jednorazowo bezpłatnie wysłać zapytanie o sprawdzenie zadłużenia wszystkich swoich kontrahentów i w ten sposób uzyskać informację, ilu z nich nie płaci swoich zobowiązań lub ma opóźnienia w ich regulowaniu. W następnym kroku, w zależności od potrzeb klient może wybrać z pakietu świadczonych przez KRD usług te, które uzna za istotne dla swojego biznesu. Rejestrując w systemie codzienne zdarzenia gospodarcze, będzie mógł w każdej chwili w szybki i prosty sposób sprawdzić zadłużenie danego kontrahenta.

Współpracując z naszymi klientami, dbamy o ich biznes na różnych poziomach. Decyzja o podpisaniu umowy z KRD podyktowana była dążeniem do wzmocnienia ochrony finansów klientów. Zależy nam, aby oferowane przez nas rozwiązania informatyczne umożliwiały klientom weryfikację rzetelności partnerów biznesowych, a tym samym jeszcze skuteczniej wspomagały ich w zachowaniu płynności finansowej. Współpraca z KRD ma istotne znaczenie w realizacji tych dążeń — mówi Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu w Macrologic.  

KRD BIG SA posiada największą w Polsce bazę danych o zadłużonych przedsiębiorstwach i konsumentach ze wszystkich gałęzi gospodarki. A zatem sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych przy wykorzystaniu zawartych w niej informacji znacząco zmniejsza ryzyko podpisania umowy z nieuczciwymi kontrahentami. Z kolei bieżąca weryfikacja wiarygodności płatniczej klientów pozwala na szybką ocenę ryzyka planowanych transakcji i ewentualne zabezpieczenie się przed problemami z regulowaniem zobowiązań przez dłużników.

Jakość oferowanych przez KRD usług została w praktyce sprawdzona przez firmę Macrologic, dla której usługi te stanowią istotne działanie wspomagające w ustalaniu ryzyka dla wybranych transakcji.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Wypożyczalnia samochodów dokładnie analizuje koszty aut dzięki Xpertisowi

Dodany 23 lipca 2015 przez admin

Wyłączny przedstawiciel na Polskę firmy Europcar (należącej do największej na świecie sieci wynajmu samochodów), spółka Inter Best-97 wdrożyła Xpertis Controlling firmy Macrologic. Dzięki temu Inter Best-97 uzyskuje precyzyjne informacje dotyczące kosztów aut, a przez to dokładniej liczy ich rentowność.

Wraz z rozwojem firmy pojawiały się nowe potrzeby. Jedną z nich — istotną z uwagi na dużą wartość biznesową — była konieczność dokładniejszego liczenia kosztów wynikających z inwestycji w nowe auta oraz z utrzymania posiadanej floty — mówi Hanna Szucka, główna księgowa w Inter Best-97 sp. z o.o. — Sprzedaż liczymy na grupach samochodów, dlatego też potrzebowaliśmy narzędzi controllingowych, które pozwalałyby nam uzyskiwać informacje kosztowe w takim samym układzie — dodaje.

Już od lat Inter Best-97 korzysta z rozwiązań z rodziny Xpertis w takich obszarach jak: kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, bankowość elektroniczna oraz logistyka. Pozytywne doświadczenia w pracy z tymi narzędziami oraz ich pełna kompatybilność z oferowanym przez Macrologic systemem controllingowym zadecydowały o wyborze tej firmy na dostawcę rozwiązania.

W wyniku wdrożenia spółka Inter Best-97 zwiększyła możliwości analityczne w zakresie uzyskiwania informacji na temat kosztów ponoszonych na odnawianie i utrzymanie floty samochodowej.

Xpertis Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut — mówi Hanna Szucka.

Wdrożenie narzędzi wspierających controlling, zintegrowanych z modułami do obsługi finansowo-księgowej oraz do ewidencji środków trwałych, pozwoliło firmie stworzyć solidną bazę do dalszych działań w kierunku zwiększenia możliwości analitycznych. W przyszłości firma chce w pełni wykorzystywać możliwości Xpertis Controlling i uzyskiwać przy jego wsparciu informacje na temat średniego kosztu jednostkowego aut z poszczególnych grup.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Grupa Zamet Industry spina procesy zarządcze przy wykorzystaniu Xpertisa

Dodany 06 maja 2015 przez admin

Zamet Industry S.A. — światowej klasy ekspert we wdrażaniu projektów obejmujących urządzenia na platformy wiertnicze, maszyny dla przemysłu oraz urządzenia dla górnictwa — wdrożył we wszystkich podmiotach grupy rozwiązania autorstwa firmy Macrologic. Aplikacje z rodziny Xpertis zaimplementowane zostały w obszarach związanych z zarządzaniem finansami wraz z ewidencją środków trwałych i wyposażenia, personelem, logistyką i gospodarką magazynową, a także produkcją.

Systemy użytkowane wcześniej przez poszczególne zakłady grupy nie były ze sobą kompatybilne, a przez to stały się także mało wydajne. Ponadto koszty ich utrzymywania były bardzo wysokie, co spowodowało, że spółka zaczęła poszukiwać rozwiązania informatycznego, które byłoby nowoczesne i zintegrowane, a jednocześnie pozwoliłoby obniżyć koszty związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Wybór padł na Macrologic.

Proces implementacji systemu Xpertis w Zamet Industry S.A. trwał mniej niż pół roku, wliczając w to czas konieczny na uzupełnienie danych historycznych. Następnie spółka podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązania także w podległym jej podmiocie oraz oddziałach, a także w nowo przejmowanej spółce.

W wyniku wdrożenia Xpertisa Grupa Kapitałowa Zamet Industry wymieniła użytkowane rozwiązanie na innowacyjny (co dało możliwość uzyskania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii), wydajny i tańszy system.

Implementacja rozwiązania Xpertis pozwoliła nam obniżyć koszty utrzymania systemu informatycznego mamy jedną, wspólną dla wszystkich spółek umowę serwisową, płacimy za licencje jednemu dostawcy. Ponadto dzięki wprowadzeniu tego samego rozwiązania we wszystkich naszych zakładach ujednoliciliśmy obsługę zarządczą całej grupy — informuje Piotr Jarosz, dyrektor finansowy w Grupie Zamet Industry S.A.

Grupa usprawniła także realizację procesów związanych z zarządzaniem finansami, co pozwoliło skrócić czas rozliczania miesiąca obrachunkowego do 10. dnia roboczego następnego miesiąca. Wdrożenie Xpertis Produkcja przyczyniło się do usprawnienia obsługi procesów produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie planowania strategicznego. Z kolei wykorzystując Xpertis Logistyka, Zamet Industry zwiększył efektywność zarządzania magazynami surowców oraz usprawnił obsługę klienta.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Xpertis wspomaga zarządzanie czasem pracy w aptekach dr Zdrowie

Dodany 04 listopada 2014 przez admin

Dr Zdrowie S.A. — ogólnopolska, licząca obecnie ponad 20 punktów, sieć aptek otwartych dla klientów 7 dni w tygodniu — wdrożyła kolejne rozwiązania z oferty Macrologic. Spółka poszerzyła wachlarz wykorzystywanych narzędzi o Xpertis Serwis pracowniczy i Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Decyzje o inwestycji zostały poprzedzone działaniami zarządu spółki dr Zdrowie mającymi na celu usprawnienie obsługi procesu związanego z planowaniem, rejestracją i rozliczaniem czasu pracy.

Podjęliśmy decyzję o dokonaniu zmiany regulaminu pracy. Nowy regulamin zakładał wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy dla pracowników aptek należących do spółki. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym stała się implementacja rozwiązania, które wsparłoby kierowników aptek oraz dział kadr i płac w efektywnym i zgodnym z przepisami planowaniu czasu pracy, zarządzaniu grafikami oraz rozliczaniu wykonania w poszczególnych aptekach — mówi Radosław Wesołowski, prezes zarządu dr Zdrowie S.A.

Spółka dr Zdrowie już od lat wykorzystuje rozwiązania autorstwa Macrologic w obszarze finansów i księgowości, bankowości elektronicznej, środków trwałych oraz kadr i płac. Pozytywne doświadczenia w pracy z programami z rodziny Xpertis zadecydowały o zakupie kolejnych rozwiązań oferowanych przez Macrologic.

Projekt rozpoczęto od upgrade’u użytkowanych przez dr Zdrowie programów. Dzięki temu spółka zyskała nowe funkcjonalności, takie jak: e-deklaracje, wielojęzyczność sprawozdań finansowych, obsługę potrąceń komorniczych oraz zaliczek pracowniczych, elektroniczną teczkę pracownika. Kolejnym etapem była instalacja rozwiązania Xpertis Serwis pracowniczy oraz Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Bez narzędzia do harmonogramowania czasu pracy wdrożenie równoważnego systemu czasu pracy w naszej sieci aptek byłoby niemożliwe. Nie bylibyśmy w stanie sprawnie zarządzać grafikami. Rozwiązanie firmy Macrologic daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że wszystkie układane dla naszych aptek harmonogramy i grafiki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa — mówi Radosław Wesołowski.

Narzędzia do harmonogramowania czasu pracy pozwoliły zoptymalizować pracę działu kadr i płac. Wdrożenie serwisu pracowniczego umożliwiło poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami a działem HR, co jest szczególnie istotne w przypadku rozproszonej struktury sieci aptek dr Zdrowie.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Kolejny instytut korzysta z Xpertisa

Dodany 03 października 2014 przez admin

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wdrożył kompleksowe rozwiązanie Xpertis we wszystkich obszarach zarządczych: finanse, personel, logistyka i produkcja. To kolejny instytut, który zdecydował się na system klasy ERP firmy Macrologic.

Potrzeba nowego podejścia do obsługi procesów zarządczych pojawiła się jako skutek głębokiej reorganizacji Instytutu. W wyniku połączenia w strukturze organizacyjnej Instytutu znalazły się oddziały terenowe, a to oznaczało konieczność zastosowania nowych rozwiązań informatycznych, które by umożliwiały sprawną komunikację i przepływ danych w organizacji rozproszonej terytorialnie.

Przygotowania do wyboru dostawcy systemu trwały mniej więcej rok. Plany inwestycyjne objęły wdrożenie zintegrowanego rozwiązania wspierającego kompleksowo obsługę procesów zarządczych. Z uwagi na duży zakres i wartość zamówienia konieczne było zastosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Do rozmów zaprosiliśmy pięciu dostawców. Jednak szybko się okazało, że tylko rozwiązanie autorstwa Macrologic w pełni odpowiada naszym potrzebom, a złożona przez firmę oferta spełnia pozostałe wymogi zamówienia. Istotne znaczenie miały tu także rekomendacje dotyczące systemu Xpertis, udzielone przez instytuty współpracujące z firmą Macrologic — podkreśla Wiesława Olejnik, Kierownik Działu Ekonomiczno-Księgowego i zastępca głównej księgowej
w ICiMB.

Wdrożenie we wszystkich obszarach zarządczych ICiMB wersji wielooddziałowej pakietu Xpertis umożliwiło integrację danych, przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa w wyniku ograniczenia dostępu do danych odpowiednimi uprawnieniami.

Xpertis zapewnia nam sprawny przepływ danych i informacji pomiędzy centralą a oddziałami. Każda z naszych czterech jednostek organizacyjnych prowadzi w systemie własne rozliczenia i księgowość, a my, z pozycji centrali, mamy bieżący wgląd do realizowanych przez te jednostki działań — mówi Wiesława Olejnik.

W wyniku wdrożenia Xpertisa Instytut usprawnił realizację zadań związanych ze sprawozdawczością oraz ewidencją środków trwałych i rozliczaniem uzyskiwanych na ich zakup dotacji. Łatwiejsza stała się także obsługa procesów związanych z ewidencją kadrową.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Totalizator Sportowy z ERP od Macrologic

Dodany 02 września 2014 przez admin

Macrologic wdrożył w Totalizatorze Sportowym pakiet rozwiązań wspierających zarządzanie, obejmujący następujące systemy: Xpertis Finanse, Xpertis Personel, Xpertis Logistyka, Xpertis Controlling oraz narzędzia do zarządzania lokalami.

Dzięki Xpertisowi Totalizator może zarządzać zasobami w sposób spójny i w pełni zintegrowany, co umożliwia sprawną kontrolę nad realizowanymi w firmie procesami. W wyniku automatyzacji wielu codziennych czynności spółka wyeliminowała błędy wynikające z pomyłek ludzkich, a także znacząco  usprawniła realizację tych czynności.

Elastyczność Xpertisa pozwala dostosowywać go do oczekiwań, a także rozbudowywać zgodnie z naszymi potrzebami i tendencjami na rynku. Dzięki temu, że Macrologic ciągle aktualizuje i rozwija swoje produkty, użytkowane przez nas rozwiązania są zawsze nowoczesne i odpowiadają na zmieniające się potrzeby. Xpertis pozwala nam także porządkować i systematyzować obsługę procesów — podsumowuje Jacek Włoda, Dyrektor Departamentu Informatyki Totalizatora Sportowego.

Użytkowane przez spółkę systemy z rodziny Xpertis są w pełni kompatybilne, dzięki czemu stanowiły odpowiednią bazę dla wdrożenia rozwiązań wspierających w rachunkowości zarządczej i controllingu. Obecnie w ramach tych rozwiązań Totalizator w pełni wykorzystuje podstawowy model ewidencyjny, na bieżąco zasilany danymi i uwzględniający wszystkie pozycje budżetowe spółki.

Xpertis Controlling pozwala nam na szybszą i łatwiejszą analizę danych. To także duże wsparcie w procesie budżetowania, a także w sprawozdawczości — mówi Jolanta Wysoczyńska, Kierownik Zespołu Rachunkowości Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu Wewnętrznego w Totalizatorze Sportowym.

Totalizator planuje rozbudowę rozwiązań controllingowych. — Wraz z dodawanymi kolejnymi funkcjonalnościami nasze apetyty rosną. W najbliższej przyszłości chcemy rozwinąć model do badania rentowności produktów — podsumowuje Jolanta Wysoczyńska.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. to jedyna w Polsce spółka z sektora gier liczbowych i loterii pieniężnych. Wszystkie produkty spółki obecnie są sprzedawane pod jedną główną marką – LOTTO. Sieć sprzedaży to ponad 13 tysięcy placówek, z czego 800 punktów to kolektury własne.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Dystrybutor stali korzysta z Xpertisa

Dodany 25 marca 2014 przez admin

Stalprofil S.A. zainwestował w rozwiązania z rodziny Xpertis w obszarze finansów, personelu, sprzedaży i logistyki, a także w narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów, portalowe oraz analiz biznesowych. Spółka specjalizuje się w handlu wyrobami hutniczymi. Utrzymuje silną pozycję nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Jakość marki Stalprofil znajduje potwierdzenie w licznych ogólnopolskich konkursach i rankingach.

Postanowiliśmy zainwestować w takie kompleksowe rozwiązanie informatyczne, którego wdrożenie nie będzie wymagało wprowadzenia zmian w naszym modelu biznesowym. To system miał być dostosowany do naszej specyfiki i oczekiwań, a nie odwrotnie — informuje Henryk Orczykowski, dyrektor rozwoju i wiceprezes zarządu w firmie Stalprofil S.A.

Poszukiwania odpowiedniego dostawcy były dość trudne i długotrwałe.

Powtarzającą się trudnością była konieczność wprowadzenia zmian w naszych zasadach działania. A tego chcieliśmy uniknąć. Dopiero Macrologic zaproponował rozwiązanie spełniające nasze oczekiwania — wyjaśnia Orczykowski.

Macrologic dopasował proces implementacji poszczególnych aplikacji do wymagań spółki, której zależało na tym, aby tempo wdrażania było ściśle skorelowane z czasem potrzebnym użytkownikom na jak najpełniejsze poznanie możliwości danego modułu. Taki ewolucyjny sposób informatyzacji firmy pozwala uzyskać jak najwyższą efektywność wprowadzanych rozwiązań. W efekcie proces unowocześniania poprzez wdrażanie kolejnych funkcjonalności trwa właściwie cały czas.

Elektroniczny obieg dokumentów pozwolił nam w znaczący sposób usprawnić zarówno komunikację z klientami, jak i realizację procesów wewnątrz firmy. Portal dla klientów umożliwia nam bezpieczne udostępnianie klientom faktur w sposób elektroniczny, a multikostka OLAP pozwala nam prowadzić rozbudowaną analitykę logistyczną. Uruchamiamy także kostkę OLAPową w obszarze finansowym informuje Henryk Orczykowski.

W przyszłości spółka planuje umożliwić także składanie zamówień z wykorzystaniem portalu, a obecnie uruchamia obieg faktur przychodzących, żeby w pełni zautomatyzować obsługę kontrahentów.

Xpertis umożliwia spółce Stalprofil pełne i profesjonalne działanie oraz zapewnia obsługę klientów na poziomie zadowalającym. ­Zarząd spółki ma pełną kontrolę nad realizowanymi w firmie procesami oraz pewność, że wszystkie operacje są wykonywane prawidłowo i bez pomyłek.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Instytut Adama Mickiewicza z systemem Xpertis

Dodany 18 listopada 2013 przez admin

Macrologic zaimplementował w Instytucie Adama Mickiewicza rozwiązania wspierające zarządzanie projektami, generowanie raportów finansowych i merytorycznych oraz umożliwiające elektroniczny obieg informacji.

Duża liczba działań prowadzonych w różnych obszarach kultury i najczęściej  poza granicami kraju wymaga, specyficznego dla naszej działalności, zarządzania projektami. W związku z tym potrzebne nam były narzędzia, które usprawniłyby zarządzanie całą organizacją, działającą w dużym rozproszeniu — mówi Dariusz Sobkowicz, z-ca dyrektora IAM.

W pierwszym etapie wdrażania rozwiązań informatycznych zaimplementowane zostały narzędzia wspierające w obrocie pocztą oraz w zarządzaniu kalendarzami i podstawowymi bazami informacyjnymi. Po okresie wstępnym, w czasie przygotowań Instytutu do oprawy kulturowej prezydencji Polski w UE,  wdrożone zostały rozwiązania wspierające zarządzanie projektami, które następnie rozbudowano o funkcjonalności związane z obiegiem informacji, organizacją zamówień publicznych, delegacjami pracowniczymi i organizacją magazynów materiałów promocyjnych.

Z naszego punktu widzenia zarządzanie projektami to tak naprawdę zarządzanie decyzjami. Prowadzimy projekty w ogromnym rozproszeniu terytorialnym, a Xpertis pomaga nam zdalnie, ale też świadomie, zarządzać organizacją. Dzięki temu bez względu na to, gdzie się znajdujemy możemy, jako Zarząd, podejmować decyzje dotyczące projektów w sposób racjonalny, z pełną wiedzą na temat danego projektu — mówi Dariusz Sobkowicz.

Xpertis przyczynił się do usprawnienia obsługi realizowanych przez Instytut projektów i stanowi narzędzie wspierające zarządzanie całą instytucją. Wdrożenie systemu okazało się kluczowe dla powodzenia tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim była realizacja Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji.

System umożliwia pełen nadzór nad projektem, od pomysłu po ewaluację. Wspomaga także w obsłudze procesów zamówień publicznych. Stanowi również wsparcie w przygotowywaniu finansowych i merytorycznych raportów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie. Największym z dotychczas organizowanych przez IAM programem promocji kultury polskiej za granicą  jest program „I, Culture” zrealizowany w roku 2011 w związku z polskim przewodnictwem w Radzie UE. Projekt obejmował 400 wydarzeń, które obejrzało 19 mln widzów w 10 stolicach świata.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Polskapresse z systemem Xpertis

Dodany 17 października 2013 przez admin

Macrologic wdrożył w Grupie Wydawniczej Polskapresse pakiet zintegrowanych rozwiązań klasy ERP w obszarach finansów i księgowości, kadr i płac oraz w logistyce. Polskapresse to jeden z największych wydawców prasy w Polsce oraz lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych.

Obecnie Grupę tworzy 10 samobilansujących się oddziałów, dwie spółki zależne i dwie powiązane. W organizacji działającej w takim rozproszeniu konieczne było zastosowanie narzędzi, które umożliwiłyby integrację danych i procesów, a także byłyby dostosowane do potrzeb Grupy i elastycznie rozbudowywane wraz z jej rozwojem. Stąd decyzja o wdrożeniu rozwiązania Xpertis.

System został w znacznym stopniu zmodyfikowany, co wynikało z potrzeb organizacyjnych i informacyjnych, a także z konieczności zastosowania interfejsu z innymi programami. Przede wszystkim chodziło o współpracę z systemem do sprzedaży ogłoszeń i kolportażu. Konsultanci Macrologic opracowali także struktury danych w całym systemie, dopisali współrzędne do zewnętrznego systemu controllingowego (dzięki czemu jest akwizycja danych oraz interfejs pozwalający na ich prezentację) oraz dostosowali obieg dokumentów kosztowych do procedur obowiązujących w Grupie.

Polskapresse zwraca uwagę na elastyczność wdrożonego systemu. —To, że Macrologic tworzy rozwiązania w oparciu o swoją autorską technologię to dla nas duża zaleta. Dzięki temu my otrzymujemy produkt w pełni modyfikowalny, a wszelkie zmiany są realizowane niemal „od ręki” — mówi Tadeusz Marczak, główny księgowy w Grupie Polskapresse.

System wspomaga zarządzanie rozbudowaną strukturą organizacyjną Grupy. Pozwala oszczędzać czas oraz zasoby organizacji, a także ułatwia i automatyzuje powtarzające się czynności.

Xpertis integruje informacje i procesy w jednym środowisku, a więc jest centralnym i wspólnym źródłem wiedzy dla całej organizacji. Z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów. Dzięki Xpertisowi otrzymujemy spójną informację zarządczą oraz sprawnie realizujemy procesy konsolidacji danych i raportowania wewnętrznego — mówi Tadeusz Marczak.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING