Archiwum wg Tagów | "wyniki finansowe"

Tags: ,

Raport Veeam: wzrost rocznego zysku i udziałów w rynku

Dodany 15 maja 2020 przez admin

Veeam® Software, lider w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i dostawca rozwiązań Cloud Data Management™, ogłosił dzisiaj 21-procentowy wzrost rocznych przychodów abonamentowych (ARR – Annual Recurring revenue) za pierwszy kwartał 2020 roku. Obecnie, mając ponad 375 000 klientów, firma Veeam odnosi ogromny sukces, wprowadzając na rynek swoje unikalne oferty abonamentowe – w tym Veeam Universal License (VUL) – odnotowała 97-procentowy wzrost w skali roku.

Dodatkowo, w ostatnim półrocznym IDC Software Tracker dla Data Replication & Protection 2H’19[i], firma Veeam odnotowała najszybszy wzrost przychodów, zarówno w ujęciu sekwencyjnym (9,8%), jak i rok do roku (20,5%) w drugiej połowie 2019 wśród 5 największych dostawców i w ogólnej średniej rynkowej.

„Już w przeszłości firma Veeam zajmowała wiodącą pozycję na rynku dzięki swojej innowacyjności i łatwości obsługi produktów. Kontynuując tę koncepcję w perspektywie kolejnych lat, w 2020 roku wprowadzamy największe i najbardziej spektakularne wydanie w historii firmy (Veeam Availability Suite v10), dodatkowo poszerzając ofertę o nowe produkty, stawiając na rozwój firmy i dynamikę zatrudnienia” – powiedział Bill Largent, dyrektor generalny (CEO) w Veeam. „Niewątpliwie pierwsze miesiące roku były dla nas wszystkich co najmniej niezwykłe. Musimy prowadzić działalność w inny sposób, dbając o to, aby społeczność Veeam – pracownicy, partnerzy i klienci – byli bezpieczni. Jestem bardzo dumny z naszych 4 300 pracowników, którzy pomimo trudnego okresu nadal dążą do rozwoju, nie tracąc z uwagi obsługi klienta. Jest to nie tylko potwierdzenie konieczności zapewnienia ciągłości działania i ochrony danych, ale także dużego zapotrzebowania na wiodące na rynku rozwiązania firmy Veeam”.

Decydujące znaczenie dla sukcesu firmy Veeam w ostatnim kwartale miało wprowadzenie na rynek najbardziej niezawodnego w branży rozwiązania do kompleksowego zarządzania danymi i ich ochrony w środowiskach chmury hybrydowej – Veeam Availability Suite v10. Dzięki ponad 150 nowym funkcjom i udoskonaleniom – w tym nowoczesnej obsłudze serwerów NAS, funkcji błyskawicznego odzyskiwania danych Multi-VM oraz zwiększonej ochronie przed ransomware – w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od premiery, liczba pobrań oprogramowania przekroczyła 175 000.

„Obok v10, rozwiązania takie jak Veeam Backup for Amazon Web Services (AWS), Veeam Backup for Microsoft Azure i Veeam Backup for Microsoft Office 365 z pewnością będą nadal napędzać nasz rozwój”, dodał Danny Allan, dyrektor ds. technologii (CTO) i starszy wiceprezes (SVP) ds. strategii produktu w Veeam. „Nie mógłbym być bardziej podekscytowany i zadowolony z naszych obecnych działań, mających na celu dalsze zdobywanie i wzmacnianie pozycji na rynku poprzez dostarczanie nowych produktów. Ostatnie wyróżnienia przyznane przez czołowych analityków branżowych są dodatkowym motorem napędzającym tę wiodącą na rynku inwestycję w obszarze Cloud Data Management”.

 

„Rynek replikacji i ochrony danych pozostaje bardzo dynamiczny, a jego rozwój jest napędzany przez wdrożenia hybrydowych chmur obliczeniowych i coraz bardziej złożone procesy operacyjne. Obsługując rozwiązania AWS i Microsoft Office 365 do tworzenia kopii zapasowych/odzyskiwania danych, firma Veeam osiąga imponujący wzrost w tych kluczowych obszarach” – powiedział Phil Goodwin, dyrektor ds. badań w IDC. „Veeam napędzał swój rozwój, szybko przechodząc do nowych segmentów rynku i ma dalsze szanse, aby kontynuować tę tendencję w 2020 roku”.

[i] Źródło: IDC, Semi-Annual Software Tracker, 2019H2

Note: Worldwide Data

Źródło: Veeam® Software

Komentarzy (0)

asseco, wyniki finansowe,

Tags: ,

Przychody Grupy Asseco SEE w I kwartale 2020 r. wzrosły o 26%

Dodany 01 maja 2020 przez admin

Bardzo dobry kwartał dzięki poprawie we wszystkich segmentach operacyjnych

Najważniejsze dane

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 52,5 mln EUR rosnąc o 26%
 • Wzrost przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych:
  • Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wyniosły 25 mln EUR, wzrost o 7,2 mln EUR
  • Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż na poziomie 9,3 mln EUR, wzrost o 0,4 mln EUR
  • Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane osiągnęły wartość 18,2 mln EUR, wzrost o 3,4 mln EUR
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 5,4 mln EUR po wzroście o 24%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 6,5 mln EUR rosnąc o 29%
 • Marża zysku operacyjnego wyniosła 12,3%
 • Wartość portfela zamówień wzrosła o 33% do poziomu 176,9 mln EUR

Grupa Asseco South Eastern Europe (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku, które po raz kolejny są znacznie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku.

 Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2020 roku wyniosły 52,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności spółki. Przy przychodach na poziomie 25 mln EUR, segment Rozwiązania w obszarze płatności osiągnął wzrost o 7,2 mln EUR. Największą część tego wzrostu (5,5 mln EUR) wygenerowała linia segmentu odpowiedzialna za utrzymanie terminali płatniczych, co jest zgodne z trendem obserwowanym w analogicznym okresie roku poprzedniego. Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż na poziomie 9,3 mln EUR, przy nieco wyższych przychodach w liniach segmentu odpowiedzialnych za rozwiązania mobilne oraz centralne systemy bankowe i pozostałe rozwiązania. Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane wzrosły o 18,7% i osiągnęły wartość 18,2 mln EUR. Wyższą sprzedaż odnotowano w linii segmentu odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich oraz usługi integracyjne.

 – Bardzo dobre wyniki Grupy ASEE w pierwszym kwartale tego roku są efektem poprawy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. Rosnące przychody z utrzymania terminali POS i eCommerce, w tym 3D Secure, przyczyniają się do poprawy wyników segmentu Rozwiązania w obszarze płatności, natomiast wyższa wydajność przekłada się na wzrost rentowności segmentu Rozwiązania w sektorze bankowymLepsze wyniki odnotowaliśmy także w segmencie Rozwiązania dedykowane. Dzięki akwizycji spółki Bassilichi B&H, zamykamy proces przejmowania działalności płatniczej Bassilichi w regionie. Chciałbym również nadmienić, że do tej pory nie odnotowaliśmy znaczącego wpływu Covid-19 na działalność ASEE. Podjęliśmy niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz wprowadziliśmy działania oszczędnościowe, aby złagodzić skutki pandemii – powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

 Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2020 roku wzrósł o 1,4 mln EUR (29%) i wyniósł 6,5 mln EUR. Marża zysku operacyjnego wzrosła z 12,1% w pierwszych trzech miesiącach roku poprzedniego do poziomu 12,3% na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Grupa ASEE wypracowała 5,4 mln EUR zysku netto za pierwszy kwartał, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2019 roku.

 Wartość portfela zamówień spółki na rok 2020 wynosi 176,9 mln EUR i jest o 33% wyższa niż w ubiegłym roku.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: ,

Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2019 roku

Dodany 22 maja 2019 przez admin

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wyniosły 338,7 mln zł i były wyższe o 66,7 mln zł od osiągniętych w tym samym okresie 2018 roku. Zysk operacyjny wyniósł prawie 21 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 146,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku i wyniósł 41,2 mln zł.

Dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży zagranicznej, przede wszystkim na rynkach europejskich oraz azjatyckich a także rozwój sprzedaży krajowej, głównie systemów klasy ERP i poprawy sytuacji w sektorze administracji publicznej.

Największą część przychodów, czyli 83,3 mln zł wygenerowała sprzedaż rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych (prawie 25 proc. całości przychodów). Przychody ze sprzedaży dla tej grupy odbiorców wzrosły o ponad 28 proc. w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2018 roku. Było to głównie efektem realizacji pozyskanych w roku ubiegłym kontraktów o znacznej wartości, z klientami z krajów azjatyckich oraz z Europy Zachodniej. Grupa zanotowała też znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W tym roku klienci zakupili produkty i usługi o wartości blisko 45 mln zł, czyli o 19,5 proc więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Znacznej poprawie uległa również sytuacja na rynku zamówień publicznych. Sprzedaż systemów dla administracji publicznej wygenerowała 36,7 mln zł przychodów, czyli o 120 proc. więcej niż przed rokiem. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego o 2,1 mln zł, tj. o 23 proc. oraz z sektora finanse i bankowość o 2 mln zł, czyli o 4,5 proc.
Wzrosły za to przychody ze sprzedaży rozwiązań lojalnościowych, EDI i XaaS do klientów z sektora handlowo-usługowego i przemysłowego, odpowiednio o o 12,6 mln złi 13,9 mln zł.

– Comarch zaprezentował dobre wyniki finansowe. Stabilna sytuacja firmy pozwalają na dalszy jej rozwój. Utrzymujemy stałe tempo inwestowania w nowe i istniejące produkty informatyczne, przekazując od kilku lat ok. 15 proc. całości przychodów na prace badawczo-rozwojowe, a w zeszłym roku zakończyliśmy intensywny program inwestycji infrastrukturalnych, oddając do użytku centrum przechowywania danych w Lille oraz budynku biurowego SSE7 w kampusie firmy w Krakowie. W tym roku planujemy rozpoczęcie nowych inwestycji infrastrukturalnych: m.in. w data center w Stanach Zjednoczonych – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

– Dodatkowo rozwijamy działalność, inwestując w kapitał ludzki. Co roku tworzymy kolejne miejsca pracy i zwiększamy zatrudnienie. W pierwszym kwartale 2019 roku zwiększyliśmy zatrudnienie o 101 osób – dodaje Konrad Tarański.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

grape up logo

Tags: , , ,

Grape Up stale zwiększa przychody – w 2018 roku sprzedaż wzrosła o 30%

Dodany 15 lutego 2019 przez admin

Grape Up, polska firma specjalizująca się w produkcji oprogramowania z wykorzystaniem technologii cloud native oraz we wdrażaniu podejścia DevOps, zanotowała w 2018 roku przychody na poziomie 25 milionów złotych, czyli o 30 proc. więcej niż w 2017 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka podwoiła swoją sprzedaż, rozwinęła ofertę usług i wprowadziła na rynek nowy produkt. Plany firmy na 2019 rok obejmują stały wzrost, otwarcie kolejnego oddziału w USA, a także akwizycje w Polsce.

 

Dynamiczny wzrost przychodów to wynik atrakcyjności usług Grape Up na zagranicznych rynkach oraz skoncentrowanie się na świadczeniu usług z zakresu Cloud Computing dla dużych firm, takich jak Volkswagen, Dell, czy Allstate Insurance. Realizowane dla nich projekty obejmują głównie pomoc w przenoszeniu do chmury istniejących systemów IT, a także tworzenie nowych aplikacji działających w chmurze. Spółka oferuje także usługi konsultingowe ucząc firmy, jak tworzyć i wdrażać swoje oprogramowanie z wykorzystaniem podejścia DevOps i platform developerskich PaaS.

„Jesteśmy obecnie na etapie finalizacji otwarcia nowego centrum deweloperskiego w Chicago w USA. Do końca 2019 roku chcemy zatrudnić w nowym biurze 20 osób realizujących projekty dla naszych klientów. Powstanie tego oddziału to efekt coraz większej liczby zleceń realizowanych przez Grape Up dla dużych amerykańskich firm, które potrzebują bezpośredniego wsparcia lokalnie. W związku z szybkim wzrostem cały czas aktywnie rekrutujemy nowych pracowników. Planujemy również akwizycję celem poszerzenia bazy specjalistów, którzy będą w stanie zapewnić spółce dalszy dynamiczny rozwój” – mówi Konrad Siatka, CEO w Grape Up.

„Duże zainteresowanie generuje także nasz nowy produkt – Cloudboostr, który wprowadziliśmy na rynek w minionym roku. Cloudboostr to platforma PaaS, dzięki której firmy mogą tworzyć, testować i wdrażać dowolne aplikacje w chmurze publicznej, prywatnej lub hybrydowej. Cloudboostr integruje wiodące technologie open source w obszarze cloud native, jak Cloud Foundry i Kubernetes. Rozwiązanie to jest znacznie tańsze niż inne komercyjne platformy PaaS, natomiast firma Grape Up zapewnia  wsparcie i utrzymanie” – mówi Artur Witek, wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój w Grape Up.

Potwierdzeniem szybkiego rozwoju Grape Up jest przyznany niedawno spółce tytuł Gazeli Biznesu 2018. Wyróżnienie to trafia do najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce.  Jest to także znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się świetną kondycją finansową firm.

Firma Grape Up została założona w 2014 roku na bazie istniejącej spółki Grape Software, która początkowo działała jako software house pomagający start-up’om z Doliny Krzemowej. Z czasem firma wyspecjalizowała się w produkcji oprogramowania z wykorzystaniem technologii cloud native oraz we wdrażaniu podejścia DevOps.

Źródło: Grape Up

Komentarzy (0)

veeam logo

Tags: ,

Wyniki finansowe Veeam Software za pierwszy kwartał 2018 roku

Dodany 06 maja 2018 przez admin

 • Coraz więcej klientów wdraża platformę hiperdostępności Veeam; pakiet Veeam Availability Suite Update 3 został pobrany ponad 150 tys. razy od dnia premiery
 • Łączne zamówienia wzrosły o 58 proc. rok do roku, a liczba transakcji o wartości przekraczającej 100 tys. dol. wzrosła o 55 proc. rok do roku
 • W pierwszym kwartale 2018 r. Veeam pozyskał ponad 12 tys. klientów, a ich liczba obecnie przekracza 294 tys.
 • Dzięki strategicznym sojuszom z HPE, Cisco i NetApp łączne przychody z zamówień zanotowały trzycyfrowy wzrost rok do roku, a do ekosystemu partnerskiego Veeam dołączyło ponad 2100 nowych partnerów, których liczba obecnie wynosi 55,4 tys.
 • Produkty dostępne w modelu subskrypcyjnym od początku cieszą się dużą popularnością; sprzedaż Veeam Backup for Microsoft Office 365 wzrosła o ponad 3000 proc. rok do roku, a rozwiązań Veeam Agent dla Windows and Linux – o ponad 1000 proc. rok do roku

Firma Veeam® Software, lider w dziedzinie inteligentnego zarządzania danymi dla hiperdostępnych przedsiębiorstw (Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™) przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r. W 39. z rzędu kwartale rekordowych wyników firma odnotowała 21-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku. 12 tys. nowych firm powiększyło grono klientów do 294 tysięcy, a dzięki klientom korporacyjnym, których liczba wzrosła o 58 proc. rok do roku, Veeam jest na dobrej drodze, żeby w 2018 r. osiągnąć obroty przekraczające miliard dolarów.

„Jako cieszący się największym zaufaniem dostawca rozwiązań do inteligentego zarządzania danymi, pomagamy firmom sprostać oczekiwaniom świata, który wymaga hiperdostępności danych. Dziś, dzięki najbardziej kompletnej platformie hiperdostępności, która chroni dowolne dane i dowolną aplikację w każdej chmurze, wspieramy niemal 300 tys. klientów w podróży ze starego świata okresowych backupów i nerwowego przywracania zasobów informatycznych do nowego świata samouczących się rozwiązań działających w inteligentnie zautomatyzowanym systemie, który obejmuje całe hiperrozszerzone przedsiębiorstwo” – powiedział Peter McKay, dyrektor generalny i prezes Veeam.

Zaangażowanie w potrzeby klientów będzie motorem wzrostu, który pozwoli firmie osiągnąć tegoroczny cel, jakim jest osiągnięcie łączych przychodów z zamówień w wysokości miliarda dolarów. Aby zrealizować misję i osiągnąć zakładany wzrost, Veeam zainwestował znaczne środki w zespoły inżynierskie i programistyczne. Firma rozwinęła marketing i branding, wprowadziła dodatkowe instrumenty motywacyjne w programach partnerskich, rozszerzyła relacje z partnerami i zwiększyła nacisk na duże przedsiębiorstwa. Pozwoliło to osiągnąć solidne wyniki we wszystkich regionach geograficznych, z których każdy odnotował w pierwszym kwartale dwucyfrowy wzrost sprzedaży rok do roku. Był to doskonały początek kolejnego rekordowego roku i można mieć pewność, że ta dynamika wzrostu, umiejętności kierownictwa oraz unikatowa platforma hiperdostępności sprawią, że w tym roku organizacja dołączy do grona firm, których obroty przekraczają miliard dolarów.

Na tle całej firmy wyniki polskiego oddziału Veeam Software wyglądają równie imponująco. W pierwszym kwartale br. polski oddział firmy wygenerował (w ujęciu rok do roku):

 • 78-procentowy wzrost odnowień licencji;
 • 54-procentowy wzrost łącznej sprzedaży rozwiązań;
 • 44-procentowy wzrost sprzedaży nowych licencji;
 • 44-procentowy wzrost liczby klientów z sektora dużych przedsiębiorstw.

Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2018 r.

 • Platforma hiperdostępności Veeam. Coraz więcej klientów wdraża platformę hiperdostępności Veeam – kluczowy komponent najbardziej kompleksowego rozwiązania do ochrony danych i zarządzania danymi ze zintegrowanym zarządzaniem agentami – która pozwala firmie chronić dowolną aplikację i dowolne dane w każdej chmurze. Najnowsza wersja Veeam Availability Suite 9.5 Update 3 została pobrana ponad 150 tys. razy od czasu premiery w grudniu 2017 r.
 • Nowi klienci. Veeam ma 294 tys. klientów, którzy reprezentują ponad 16,3 mln maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązania dostępności Veeam, i co miesiąc zdobywa średnio 4000 nowych. Do nowych klientów Veeam należą m.in. Pernod Ricard Hong Kong Limited, ING Belgium, SKY Italia, Landmark Information Group, Equinix, Unipres Mexicana, HireRight, Ameritas, Termomecanica oraz Follett LLC.
 • Strategiczne sojusze Veeam nadal rozwijają się dynamicznie – łączne przychody z zamówień uzyskanych za pośrednictwem partnerów zanotowały trzycyfrowy wzrost rok do roku. Przychody ze wspólnych transakcji Veeam i HPE wzrostły o 148 proc. rok do roku dzięki przystąpieniu Veeam do programu HPE Complete, który pozwala klientom nabywać kompletne rozwiązania HPE i Veeam bezpośrednio od firmy HPE i jej resellerów. Po dodaniu rozwiązań Cisco do globalnego cennika Veeam, transakcje Veeam i Cisco w pierwszym kwartale 2018 r. wzrosły o 299 proc. kwartał do kwartału. Firma została również dodana do globalnego cennika NetApp, co jeszcze bardziej wzmocni jej pozycję na rynku korporacyjnym.
 • Nowy interfejs Veeam Universal Storage API upraszcza proces integrowania pamięci masowej z platformą dostępności Veeam. W rezultacie niektórzy partnerzy sojuszu Veeam Alliance, tacy jak Pure Storage i INFINIDAT, mogą teraz szybciej integrować swoje rozwiązania, oferując więcej korzyści większej liczbie klientów w krótszym czasie i zapewniając jeszcze wyższy zwrot z inwestycji IT.
 • Program Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) nadal dynamicznie się rozwija w tempie 38 proc. rocznie. Liczba maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązania Veeam wzrosła o 36 proc. rok do roku, co pokazuje rosnące zaufanie do Veeam jako najlepszej wielochmurowej, inteligentnej platformy do zarządzania danymi. Veeam stymuluje wzrost tego rynku i obecnie ma ponad 3200 partnerów świadczących usługi BaaS i DRaaS z wykorzystaniem Veeam Cloud Connect.
 • Przejęcie N2WS. Veeam dokonał pierwszego przejęcia od 10 lat, nabywając za gotówkę N2WS, czołowego dostawcę rozwiązań chmurowych, korporacyjnych rozwiązań do backupu i usuwania skutków awarii dla Amazon Web Services (AWS). Przejecie to umocniło Veeam na pozycji czołowego dostawcy rozwiązań, które zapewniają dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w każdej chmurze, a także zdolność firmy do ochrony wdrożeń AWS.
 • Sprzedaż subskrypcji. Dynamicznie zwiększa się sprzedaż produktów subskrypcyjnych oraz ich udział w ogólnej sprzedaży. W pierwszym kwartale sprzedaż subskrypcji Veeam Backup for Microsoft Office 365 wzrosła o ponad 3000 proc. rok do roku. Ponad 29 000 organizacji reprezentujących 2,7 mln skrzynek pocztowych Microsoft Office 365 pobrało Veeam Backup for Microsoft Office 365 w celu ochrony swoich danych. Veeam Availability Suite 9.5 Update 3 umożliwia wdrażanie rozwiązań Veeam Agent for Microsoft Windows oraz Veeam Agent for Linux za pomocą Veeam Backup & Replication w celu ochrony fizycznych, niewirtualnych serwerów i urządzeń końcowych, a także dowolnych obciążeń roboczych działających w chmurze publicznej. Sprzedaż subskrypcji agentów Veeam zwiększyła się o ponad 1000 proc. rok do roku.
 • Wzmocnienie zespołu. Veeam ma już ponad 3200 pracowników na całym świecie i wzmacnia swój zespół, m.in. rozszerzając wewnętrzne role w firmie. Główny analityk ESG Jason Buffington niedawno dołączył do zespołu strategii produktowej Veeam jako starszy dyrektor. Buffington będzie promował firmę na kluczowych imprezach branżowych, nawiązywał i podtrzymywał relacje z kierownictwem strategicznych, korporacyjnych klientów Veeam, a także komunikował w branży długoterminową wizję i strategię firmy. Buffington od niemal 30 lat pracuje w firmach, które zaliczają się do liderów i innowatorów w dziedzinie ochrony danych, specjalizujących się w ochronie, przechowywaniu, zarządzaniu i zapewnianiu dostępności informacji. Ken MacAskill awansował na stanowisko głównego dyrektora finansowego (CFO) Veeam. Dołączył do firmy w 2017 r. jako kierownik zespołu strategii rynkowej. MacAskill od 20 lat kieruje działami finansowymi jako CFO i ma duże doświadczenie w pracy z szybko rozwijającymi się firmami.

Trwają zapisy na VeeamON 2018, wiodącą konferencję poświęconą inteligentnemu zarządzaniu danymi, która odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Chicago w Illinois. W ubiegłorocznej konferencji VeeamON 2017 w Nowym Orleanie w Luizjanie oraz w regionalnych imprezach VeeamON Forum organizowanych na całym świecie wzięło udział niemal 10 tys. klientów, partnerów i liderów opinii.

Źródło: Veeam Software

Komentarzy (0)

fortinet logo

Tags: ,

Fortinet ogłosił wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku

Dodany 11 sierpnia 2017 przez admin

FORTINET, światowy lider w produkcji wysokowydajnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, przedstawił wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku.

Wybrane pozycje prezentują się następująco:

 • Dochody: 363,5 mln USD, wzrost o 17% rdr
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 426,9 mln USD, wzrost o 14% rdr
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczona według zasad GAAP: 0,13 USD
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,27 USD
 • Marża operacyjna GAAP: 8%
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 18%
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 144,8 mln USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 58,4 mln USD
 • Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje: 1,46 mld USD
 • Przychody odroczone: 1,16 mld USD, wzrost o 28% rdr
 • 33,2 mln USD z tytułu odkupu akcji

Fortinet nadal przekracza tempo wzrostu rynku – mówi Jolanta Malak, regionalna dyrektor sprzedaży Fortinet na Polskę, Białoruś i Ukrainę. – Fortinet Security Fabric zapewnia naszym klientom kompleksową ochronę przed coraz bardziej rozwiniętymi zagrożeniami, z którymi mierzą się obecnie i będą musieli mierzyć się w przyszłości, niezależnie od miejsca przechowywania ich zasobów i danych.

Źródło: Fortinet

Komentarzy (0)

veeam logo

Tags: , ,

Chmura i duże firmy napędzają rekordowe wyniki Veeam w I kw. 2017 r

Dodany 30 kwietnia 2017 przez admin

Firma Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise™), odnotowała kolejny rekordowy kwartał, w którym osiągnęła znaczny wzrost przychodów z segmentu korporacyjnego i chmurowego. W pierwszym kwartale br. przychody Veeam z zamówień wzrosły o 33 proc. rok do roku, a sprzedaż nowych licencji z sektorze korporacyjnym wzrosła o 17 proc. w skali roku. Dzięki współpracy z partnerami w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) przychody firmy z segmentu chmurowego wzrosły o 59 proc. rok do roku. Wyniki Veeam świadczą o tym, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się osiągnąć całodobową dostępność, której domagają się użytkownicy w dzisiejszym cyfrowym świecie.

„Dla firmy, której roczne przychody z zamówień przekraczają 600 mln dol., osiągnięcie 33-procentowego wzrostu rok do roku jest nie lada wyczynem, a ja jestem niezwykle dumny z całego zespołu” – powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor ds. operacyjnych w firmie Veeam. – „W pozostałych miesiącach roku oczekujemy dalszych wzrostów za sprawą nowych wydań produktów Veeam, wspólnych ofert z naszymi strategicznymi partnerami, powiększającego się udziału w segmencie korporacyjnym oraz rozwiązań chmurowych wykorzystujących technologie Veeam”.

„Organizacje z całego świata uświadomiły sobie, że potrzebują dostępności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, którą skutecznie zapewnia Veeam. Aby zaspokoić ten popyt, powiększamy nasze zespoły zajmujące się sprzedażą do dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza w Ameryce Północnej i regionie EMEA. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wspierać strategiczne inicjatywy transformacji cyfrowej naszych klientów i partnerów” – powiedział McKay.

Oto inne, warte odnotowania osiągnięcia firmy Veeam w pierwszym kwartale 2017 roku:

 • Wzrost sprzedaży usług chmurowych DRaaS i BaaS. Dział chmurowy firmy Veeam, który umożliwia dostawcom oferowanie klientom gotowych usług Disaster Recover-as-a-Service (DRaaS) i Backup-as-a-Service (BaaS), odnotował wzrost przychodów o 59 proc. rok do roku.
 • Dynamiczny rozwój na rynku korporacyjnym. Pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. klientami Veeam było 74 proc. firm z listy Fortune 500 i 56 proc. firm z listy Global 2000. Sprzedaż nowych licencji z sektorze korporacyjnym wzrosła o 17 proc. w skali roku.
 • 242 tysiące klientów na całym świecie. W pierwszym kwartale 2017 r. Veeam zdobył niemal 12 tysięcy klientów płacących za jego rozwiązania, zgodnie z historyczną średnią, która wynosi około 4 tysiące nowych klientów miesięcznie.
 • 13,9 mln maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązania Veeam, w tym ponad milion maszyn wirtualnych zarządzanych przez partnerów Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).
 • Rozwój sieci partnerskiej. Duży nacisk, jaki Veeam kładzie na kanały sprzedaży, przyciąga nowych resellerów. Obecnie na świecie jest 47 tys. członków sieci Veeam ProPartner oraz 15 tys. w programie VCSP.
 • Poszerzony zespół kierowniczy. Jeff Giannetti, do niedawna starszy wiceprezes ds. globalnej sprzedaży w Cleversafe, dołączył do Veeam jako wiceprezes ds. sprzedaży na Amerykę Północną. Wcześniej Jeff przez ponad 10 lat pracował w NetApp, gdzie był wiceprezesem ds. sprzedaży komercyjnej na Stany Zjednoczone.
 • Wzmocnione sojusze. Veeam przystąpił do programu Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. W jego ramach rozwiązania Veeam dołączono do cennika HPE, dzięki czemu klienci mogą kupować kompletne rozwiązania HPE i Veeam bezpośrednio od firmy HPE i jej partnerów. Veeam wprowadził też jedyne w pełni zintegrowane rozwiązanie do ochrony danych dla Cisco HyperFlex, które jako pierwsze zapewnia bezpośrednią obsługę migawek pamięci masowej dla platformy infrastruktury hiperkonwergentnej Cisco.

Aktualnie przyjmowane są zapisy na VeeamON 2017, najważniejsze na świecie wydarzenie poświęcone dostępności centrów danych, które odbędzie się w dniach 16-18 maja 2017 roku w Nowym Orleanie (Luizjana, USA). Wśród prelegentów zaprezentują się Mark Russinovich, główny dyrektor ds. technologii w Microsoft Azure, oraz Sanjay Poonen, główny dyrektor operacyjny w dziale Customer Operations firmy VMware.

Źródło: Veeam  Software

Komentarzy (0)

brainshare logo

Tags: , , ,

BrainSHARE IT zanotował 50-procentowy wzrost przychodów w 2016 roku

Dodany 25 lutego 2017 przez admin

Firma BrainSHARE IT, producent aplikacji SaldeoSMART wspierającej nowoczesną księgowość, odnotowała w 2016 roku wzrost przychodów o 50%. Spółka poprawiła swoje wyniki finansowe na wszystkich poziomach rentowności. Za sukcesem przedsiębiorstwa stoją nowe produkty i aktualizacje, które poszerzyły ofertę SaldeoSMART.

BrainSHARE IT przeanalizowała ubiegły rok finansowy i wskazała działania, które bezpośrednio przyczyniły się do rynkowego sukcesu. Do najważniejszych z nich spółka zaliczyła wzbogacenie oprogramowania o nowe funkcjonalności, takie jak moduł rozliczania zaliczek pracowniczych, możliwość odczytywania wyciągów bankowych czy nowe wersje językowe aplikacji. Firma poradziła sobie również ze zmianami w prawie podatkowym związanymi z nowelizacją ustawy o VAT, poszerzając ofertę oprogramowania o odczytywanie pozycji towarowych oraz obsługę faktur z odwrotnym obciążeniem.

Spółka planuje kontynuować rozwój produktu, czemu sprzyja silny trend na rynku skoncentrowany wokół automatyzacji procesów wprowadzania i księgowania dokumentów. Tylko w minionym roku firma przetworzyła (odczytała za pomocą systemu OCR w aplikacji SaldeoSMART) aż 2,5 razy więcej dokumentów niż w roku 2015 i prawie 10-krotnie więcej w porównaniu do roku 2014. Na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostów finansowych wpłynęło również poszerzenie grona odbiorców zainteresowanych innowacyjnym produktem spółki. Oprócz sektora usług księgowych, do którego należą głównie biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe, z procedur odczytywania i obiegu dokumentów zaczęły korzystać również samodzielne firmy, które procesy księgowe realizują wewnątrz organizacji.

Miniony rok był dla BrainSHARE IT również okresem intensywnego rozwoju sieci partnerów handlowych, których działalność jest kamieniem milowym w rozwoju i ekspansji aplikacji SaldeoSMART na rynku. Sieć obecnie liczy 120 podmiotów i należą do niej firmy specjalizujące się w obsłudze informatycznej, w tym wdrażaniu programów finansowo-księgowych i systemów ERP.

Działania naszych partnerów handlowych stanowią istotny wkład w rozwój całej firmy. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji nie tylko docieramy do coraz większej ilości klientów zainteresowanych korzyściami ze stosowania SaldeoSMART, ale przede wszystkim uzyskujemy cenne informacje związane z oczekiwaniami konsumentów wobec produktu. Podobnych wskazówek spodziewamy się po konferencji dla naszych partnerów handlowych, którą organizujemy już w połowie marca. Mamy nadzieję, że uzyskana tam wiedza pozwoli nam zwiększyć sprzedaż i umocnić pozycję firmy na rynku również w bieżącym roku finansowym – tłumaczy Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w BrainSHARE IT.

Ważnym krokiem w kierunku kontynuowania dynamicznego rozwoju spółki było również pozyskanie zewnętrznego kapitału, co przełożyło się na większe inwestycje w rozwój produktów oraz możliwość świadczenia komplementarnych rozwiązań.

W bieżącym roku spółka będzie kontynuować działania ukierunkowane na utrzymanie tendencji rozwojowej. Spółka planuje poszerzenie oferty zarówno w zakresie obsługi procesów zamówień w organizacjach, jak i wprowadzenia nowych funkcjonalności w systemie SaldeoSMART.

SaldeoSMART to system dla biur księgowych, a także dla firm, które posiadają własny dział księgowości. Oprogramowanie jest aktualizowane w miarę zmian zachodzących w prawie oraz rozwijane o nowe funkcjonalności na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników. Za stworzenie i rozwój systemu odpowiada krakowska spółka BrainSHARE IT, która łączy wiedzę o nowoczesnej księgowości z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania.

Źródło: BrainSHARE IT

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

Macrologic SA, jako pierwsza wśród firm IT, przedstawia wyniki finansowe za 2016

Dodany 13 lutego 2017 przez admin

Macrologic SA przedstawiła wyniki finansowe za rok 2016, które potwierdzają jej dobrą kondycję oraz stabilny i stały wzrost. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły łącznie ponad 56,3 mln zł.  Mimo turbulentnych czasów, słabszych niż zapowiadane wzrostów PKB, niższych nakładów na inwestycje,  spółka ta w porównaniu do zeszłego okresu poprawiła wyniki finansowe o 3% oraz utrzymała nakłady własne na R&D na poziomie 10%. Stabilną pozycję firma zawdzięcza m.in. rosnącym potrzebom firm w zakresie informatyzacji procesów zarządzania oraz rosnącym wymogom w zakresie raportowania ze strony legislatora.

Macrologic SA to firma działająca na terenie Polski i adresująca swoją ofertę do  dużych i średnich przedsiębiorstw. W chwili obecnej w jej polu zainteresowań znajduje się około 30 00 podmiotów, w tym wiele polskich firm, które do tej pory nie zdecydowały się na wdrożenie w swojej firmie wspieranych informatycznie, zintegrowanych systemów zarządzania. „Biorąc pod uwagę możliwości konkurencyjne, jakie daje informatyzacja tego typu procesów, jak również  dążenie polskiego rządu do informatyzacji  informacji finansowych w celu eliminacji przestępstw podatkowych, rok 2017 wygląda dla firmy Macrologic bardzo obiecująco” – tłumaczy prezes zarządu Macrologic SA Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

Dla Macrologic rok 2016 był przełomowy. Spółka, na bazie swoich już 30-letnich doświadczeń w informatyzacji systemów zarzadzania w polskich firmach, zdecydowała się na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu ERP – Macrologic Merit – który w pełni oparty został na zarządzaniu procesowym. Produkt ten w 2016 otrzymał szereg wyróżnień, w tym nagrodę Gazety Finansowej, jako  „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2016” w kategorii oprogramowanie. Macrologic Merit znalazł się także w zestawieniu 15 najbardziej innowacyjnych produktów i usług w rankingu „Innowacyjna Firma 2016” magazynu Home&Market

„Nasze nakłady na inwestycje w 2016 były znaczące, jednak udało nam się zagwarantować spółce wzrost przychodów i to pomimo braku wsparcia dotacyjnego i niższego niż oczekiwany wzrostu PKB” – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. „Myślimy perspektywicznie, ale działamy konserwatywnie z myślą o interesariuszach” – kontynuuje.

Rok 2017 zapowiada się dla branży ERP, a więc również dla Macrologic, szczególnie interesująco, gdyż niesie ze sobą wiele możliwości. „Od początku roku małe i średnie firmy, które korzystają z systemów ERP, muszą dostosować się do nowych przepisów. Zapisy o Jednolitym Pliku Kontrolny obligują je do prowadzenia elektronicznej ewidencji finansowej, co wiąże się z koniecznością uaktualnienia systemów IT. My możemy im w tym pomóc — podkreśla Skrzecz-Mozdyniewicz i dodaje – W planach Ministerstwa Finansów jest również wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur, a nasze rozwiązania informatyczne to odpowiedź na ten wymóg”.

Zdaniem prezes spółki przyszłe wyniki Grupy będą oczywiście zależeć w dużej mierze od koniunktury gospodarczej. Im większe inwestycje i im wyższy wzrost PKB, tym częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup i wdrażanie nowych rozwiązań IT. Na 2017 rok prezes Macrologic patrzy jednak optymistycznie wskazując na takie czynniki, jak zapowiedź realizacji planu premiera Morawieckiego i programu Ministerstwa Cyfryzacji „Od Polski papierowej do cyfrowej”, które według niej mogą zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a tym samym wpłyną na rozwój branży IT w Polsce.

Tymczasem, jak podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, „osiągnięte w 2016 roku wyniki pozwolą Zarządowi na rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości zgodnej z ogłoszoną polityką dywidendową” co dla akcjonariuszy jest zdecydowanie pozytywną informacją.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

veeam logo

Tags: , ,

Rekordowe wyniki Veeam za 2016 rok: wzrost o 28 proc. rok do roku oraz przychody z zamówień przekraczające 607 milionów dolarów

Dodany 20 stycznia 2017 przez admin

Firma Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise™), podała wyniki finansowe za 2016 rok. Veeam zanotował rekordowe przychody z zamówień w wysokości 607,4 mln dol., tj. 28-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Jest to zasługą przychodów z sektora korporacyjnego oraz segmentu chmurowego, które rosną coraz szybciej, w miarę, jak przedsiębiorstwa każdej wielkości dążą do zagwarantowania dostępności w trybie 24/7/365 w świecie chmury hybrydowej.

„Rok 2016 był dla nas fantastyczny pod każdym względem, co zawdzięczamy nienasyconemu apetytowi użytkowników na stały dostęp do danych, aplikacji i usług IT, w każdym miejscu i o każdej porze” – powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor ds. operacyjnych w firmie Veeam. „W miarę, jak organizacje dokonują cyfrowej transformacji każdego aspektu swojej działalności, dyrektorzy ds. informacji zaczynają sobie uświadamiać, że inwestycje IT nie będą wiele warte, jeśli nie uda się zagwarantować ich ciągłego działania. Obserwujemy ogromny wzrost popytu na pakiet Veeam Availability Suite we wszystkich sektorach rynku, a szczególnie w przedsiębiorstwach z list Fortune 500 i Global 2000”.

Oto inne, warte odnotowania osiągnięcia firmy Veeam w 2016 roku:

 • Dynamiczny rozwój na rynku korporacyjnym. Pod koniec 2016 roku klientami Veeam było 73 proc. firm z listy Fortune 500 i 56 proc. firm z listy Global 2000. Liczba zamówień na nowe licencje z sektora korporacyjnego wzrosła o 57 proc. (w ujęciu rok do roku), a liczba nowych klientów korporacyjnych zwiększyła się o 48,6 proc. do 761 w tym samym okresie.
 • 230 tysięcy klientów na całym świecie. W 2016 roku Veeam zdobył niemal 50 tysięcy klientów płacących za jego rozwiązania, zgodnie z historyczną średnią, która wynosi około 4 tysiące nowych klientów miesięcznie.
 • 13,3 mln maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązania Veeam, w tym ponad milion maszyn wirtualnych zarządzanych przez partnerów VCSP.
 • 45 tysięcy członków sieci ProPartner na całym świecie. Duży nacisk, jaki Veeam kładzie na kanał sprzedaży, przyciąga nowych resellerów, dostawców usług i partnerów VAR.
 • DRaaS i BaaS: Program Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), który umożliwia dostawcom usług oferowanie rozwiązań Disaster Recover as a Service (DRaaS) oraz Backup as a Service (BaaS), pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie cyklicznych przychodów, odnotował 79-procentowy wzrost przychodów w 2016 roku. Program VCSP obejmuje już ponad 14 300 dostawców usług oraz chmury na całym świecie. Przeszło 2600 spośród tych partnerów jest licencjonowanych do świadczenia usług Veeam Cloud Connect.

„Dzięki wdrożeniu backupu Veeam i rozwiązania Veeam Cloud Connect z funkcją OffsiteDataSync zmniejszyliśmy obciążenie operacyjne o 80 procent”. – powiedział Jason Weinstein, wiceprezes ds. centrów danych w Premise Health, czołowej amerykańskiej firmie, specjalizującej się w medycynie pracy i budowaniu zaangażowania pacjentów. „Po zastąpieniu backupu na taśmie tym, który zapisywany jest się na dysku, nasze zespoły osiem razy szybciej wykonują kopie zapasowe. Pozwala nam to skupić się na innych inicjatywach, jednocześnie oszczędzając ekwiwalent dwóch pełnych etatów”.

Rok 2016 był wyjątkowy dla firmy Veeam pod wieloma względami:

 • Firma zapowiedziała Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud, rozwiązanie nowej generacji, które oferuje przedsiębiorstwom każdej wielkości sposób na zagwarantowanie stałej dostępności w chmurze hybrydowej, łączącej procesy wirtualne, fizyczne i chmurowe.
 • Veeam wydał pakiet Veeam Availability Suite 9.5 z ponad 175 nowymi funkcjami, które zaprojektowano specjalnie pod kątem zapewnienia większej elastyczności. Czyni to poprzez zagwarantowanie dostępności wszystkich aplikacji i usług w trybie 24/7/365, bez względu na to, gdzie się znajdują – lokalnie czy w chmurze.
 • Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365, wydane pod koniec listopada 2016 roku, zostało pobrane ponad 6 tys. razy w ciągu zaledwie miesiąca. Niemal jedną czwartą zainteresowanych stanowiły firmy z sektora komercyjnego i korporacyjnego.
 • Veeam Endpoint Backup™ FREE 1.5, najnowsza wersja prostego rozwiązania do backupu komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows, została wydana w marcu 2016 r. Od dnia premiery ten bezpłatny produkt został pobrany prawie 350 tys. razy. Rozwiązanie Veeam Agent for Linux v1, wydane w połowie grudnia, zostało pobrane 6400 razy podczas pierwszego miesiąca dostępności. Nowe rozwiązanie Veeam Agent for Microsoft Windows, które wykorzystuje technologie wprowadzone w Veeam Endpoint Backup FREE, ma ukazać się w pierwszym kwartale 2017 r. i będzie zawierać wiele funkcji, o które prosili użytkownicy.
 • Firma została umieszczona w gronie liderów w raporcie Gartner 2016 Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software. Veeam został też uznany czołowym dostawcą technologii, które zapewniają dostępność i ochronę danych w erze chmury, w raporcie Ovum Decision Matrix: Data Availability and Protection Solution for the Cloud Era, 2016-17.
 • Veeam dołączył do programu Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. Rozwiązania Veeam weszły do cennika HPE, dzięki czemu klienci mogą kupować kompletne rozwiązania HPE i Veeam bezpośrednio od firmy HPE i jej partnerów
 • Ruszyły zapisy na VeeamON 2017, największą światową konferencję poświęconą dostępności danych i usług w chmurze hybrydowej, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2017 roku w Nowym Orleanie (Luizjana, USA). Wśród prelegentów zaprezentują się Mark Russinovich, główny dyrektor ds. technologii w Microsoft Azure, oraz Sanjay Poonen, główny dyrektor operacyjny w dziale Customer Operations firmy VMware.
 • Veeam również rozbudował i wzmocnił swój zespół kierowniczy, co ma pomóc firmie w drodze do celu, którym jest przekroczenie granicy miliarda dolarów przychodu. Peter McKay został mianowany prezesem i dyrektorem operacyjnym firmy (Chief Operating Officer, COO). Jednocześnie firma powołała Williama Largenta, wcześniej wiceprezesa zarządu, na stanowiska dyrektora generalnego (Chief Executive Officer, CEO).

„Veeam Availability Platform zmienia zasady gry. Czyni to transformując działalność firm z wielu branż poprzez umożliwienie łatwego odzyskiwania danych i zapewnianie większej dostępności różnych platform, a także pełniąc rolę pojedynczego punktu przywracania systemów w organizacjach”. – powiedział Sachin Jain, główny dyrektor ds. informacji (Global Brand Operations) oraz bezpieczeństwa informacji w Evalueserve.

„Prostota i moc rozwiązań Veeam jest siłą napędową rozwoju SingleHop w branży usług chmurowych dla ciągłości biznesowej”. – powiedział Jordan Jacobs, wiceprezes ds. produktów w SingleHop, dostawcy infrastruktury na żądanie oraz zarządzanych usług chmurowych, który jest „platynowym” partnerem VCSP. „Po wprowadzeniu pakietu Veeam Availability Suite 9.5, którego zaczęliśmy używać w dniu wydania, spodziewamy się kontynuacji dynamicznego wzrostu. Użytkownicy naszej wirtualnej chmury prywatnej bardzo cenią niezrównaną elastyczność i kontrolę, jaką zapewniają takie funkcje, jak samoobsługowy portal do backupu i przywracania danych”.

Źródło: Veeam Software

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING