Archiwum wg Tagów | "uniwersytet"

DomConsult Logo

Tags: , , ,

System ERP GRANIT dla studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Dodany 20 września 2017 przez admin

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, oraz producent oprogramowania klasy ERP – firma: DomConsult Sp. z o.o. porozumiały się w sprawie współpracy naukowej. Na mocy uzgodnień, słuchacze studiów podyplomowych na kierunku: „Zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej” będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania w oparciu o system ERP: „Granit”.

W ramach współpracy, specjaliści DomConsult wezmą aktywny udział w opracowaniu programu nauczania na wspomnianym kierunku, oraz poprowadzą część zajęć praktycznych w zakresie wykorzystania systemu ERP w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem działającym w branży komunalnej i mieszkaniowej. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem produkowanego przez DomConsult systemu GRANIT®.

Współpraca naszej firmy i Uniwersytetu to przede wszystkim szansa na wymianę wiedzy oraz doświadczeń praktycznych pomiędzy pracownikami naukowymi UEP, przedstawicielami DomConsult oraz słuchaczami studiów podyplomowych, którzy również są reprezentantami środowiska biznesowego. Jesteśmy przekonani, że doprowadzi ona powstania nowych idei, które skutkować będą wdrożeniem nowych bądź udoskonalonych rozwiązań zarówno na szczeblu naukowym, jak i szczeblu praktyki gospodarczej. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach we współpracy z zarządcami nieruchomości i firmami komunalnymi widzimy, że użytkownicy funkcjonujących tam systemów IT intensywnie poszukują możliwości rozwoju zawodowego poszerzającego dotychczasową wiedzę i umiejętności – zarówno w sferze podstaw teoretycznych jak i umiejętności praktycznych.  Cieszę się, że przy naszym udziale mogą je znaleźć właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. – mówi Tomasz Bąkiewicz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w DomConsult Sp. z o.o.

Źródło: DomConsult

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , , , , ,

Studenci będą zarządzać wirtualnymi firmami. Rusza nowy projekt

Dodany 10 marca 2017 przez admin

Już od nowego roku akademickiego studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zamienią się w menadżerów wirtualnych przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z firmą Macrologic, która udostępniła dla celów dydaktycznych swój nowoopracowany system ERP, podczas zajęć będą oni mogli projektować procesy, analizować wskaźniki i dane oraz udoskonalać wyniki prowadzonych przez siebie firm.

Współcześnie istniejące przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej kilkadziesiąt osób, zwykle używają do zarządzania zasobami i planowania działań przedsiębiorstwa oprogramowania informatycznego klasy ERP, które pomaga w uporządkowaniu, bieżącej obsłudze i integrowaniu na potrzeby raportowania wielu obszarów działalności organizacji.

Wychodząc z założenia, że najlepiej uczyć się w praktyce, firma Macrologic udostępni studentom dwóch uczelni swój najnowszy produkt — system ERP wspierający zarządzanie procesami w organizacji. Studenci będą mogli dzięki temu pełnić rolę menedżerów i zarządzać swoimi wirtualnymi firmami zgodnie z posiadaną wiedzą i informacjami zgromadzonymi w systemie, a następnie, na podstawie tych informacji będą mogli podejmować decyzje o sposobie wyjścia z  trudnych sytuacji. Jako baza narzędziowa dla projektu wykorzystany zostanie pierwszy polski procesowy system ERP — Macrologic Merit, który umożliwia zaimplementowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bezpośrednio do rozwiązania informatycznego. Praca odbywać się będzie w modelu Cloud Computing, co zapewni uniwersalność, bezpieczeństwo użytkowania i łatwy dostęp do zasobów z danymi. Co istotne, zaimplementowany system będzie bazować na polskiej technologii MacroBASE, która zapewnia stabilność zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych.

— Projekt zakłada przybliżenie studentom realnych problemów, z którymi firmy stykają się na co dzień. W udostępnianym przez nas systemie przypisane są użytkownikom określone role i wynikające z nich zadania, dzięki czemu każdy „menedżer” wirtualnej firmy uczestniczy w realizacji procesów biznesowych w tym zakresie, który wynika właśnie z jego roli w organizacji. Taki sposób myślenia i działania pozwala na lepsze zrozumienie swojej funkcji w organizacji, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści dla firmy — tłumaczy Janusz Jakóbczak, doradca zarządu w firmie Macrologic, koordynator projektu współpracy z uczelniami.

Przygotowanie kadr uczelni do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami trwają już od lutego br. Eksperci Macrologic prowadzą szkolenia z obsługi systemu, który wspomaga przedsiębiorstwa w zarządzaniu personelem, sprzedażą, zakupami, logistyką, finansami oraz produkcją.

— Doświadczenie zdobyte przez studentów podczas zajęć umożliwi im spojrzenie na firmę z perspektywy uwzględniającej jej potencjalne praktyczne problemy, co pozwoli przygotować przyszłych menedżerów do wejścia w realne środowisko, z wyobrażeniem realnych problemów do rozwiązania — mówi Janusz Jakóbczak.

Nie jest to pierwszy projekt Macrologic realizowany z uczelniami wyższymi. Firma od wielu lat współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem systemów ERP do zarządzania wirtualnymi przedsiębiorstwami, a także uczestniczy w organizowanych przez nie konferencjach.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny kolejną polską uczelnią, która wybrała system TETA EDU

Dodany 19 maja 2014 przez admin

Uczelnie wyższe w Polsce starają się konkurować o studentów. Takie podejście korzystnie wpływa zarówno na jakość kształcenia, jak i rozwój placówek dydaktycznych. Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, by sprostać tym oczekiwaniom, postanowił opracować innowacyjny Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego został do realizacji tego celu wybrany system TETA EDU,  dostarczany przez UNIT4 TETA. Za wdrożenie będzie odpowiedzialna rzeszowska spółka OPTeam, wieloletni Partner Wdrożeniowy producenta.

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny kształci ponad 7500 studentów na 8 wydziałach. Prowadzi około 200 prac badawczych, z czego kilkadziesiąt własnych projektów badawczych. Przez szereg lat kolejne władze Uczelni zabiegały o jej rozwój oraz wzrost znaczenia w świecie uczelni wyższych. Koniecznym następstwem tego rozwoju stało się opracowanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ), który zaspokoiłby bieżące potrzeby informatyczne Uczelni oraz wsparł Władze Uczelni w dalszym jej rozwoju.

W drodze przetargu, rzeszowska spółka OPTeam S.A. pozyskała realizację tego projektu w jego ramach wdroży m.in. rozwiązanie TETA EDU, system klasy ERP z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych. Wartość podpisanego kontraktu to 4 mln brutto mln zł.

„Wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Naszą Uczelnią jest niezwykle ważnym krokiem w dalszej informatyzacji Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego w Radomiu. Wierzę, że po zakończeniu wdrożenia wiele procesów obecnie funkcjonujących w administracji uczelni zostanie usprawnionych lub przełożonych z tradycyjnego obiegu spraw na obieg elektroniczny” – mówi Michał Czyżewicz, Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji UTH Rad.

Aplikacje, w ramach systemu TETA EDU, usprawnią na Uczelni procesy związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, komunikacją z pracownikami m.in. dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów, a także centralizacją danych analitycznych Uczelni w jednej, spójnej hurtowni danych.

Dodatkowo, z uwagi na wiele źródeł finansowania działalności uczelni, nowe rozwiązanie będzie na bieżąco aktualizować poziom wykorzystanych środków oraz w przejrzysty sposób wskazywać na co zostały one przeznaczone.

“Cieszy nas fakt, że kolejna polska Wyższa Uczelnia wybrała rozwiązanie TETA EDU. Jest to dla naszej Spółki potwierdzenie, że przygotowując rozwiązanie dedykowane dla tego rynku udaje nam się zaoferować cechy i funkcjonalności, które przekonują Uczelnie, że wybór TETA EDU to właściwy kierunek na drodze informatyzacji” – mówi Jarosław Markowski, Dyrektor Handlowy w UNIT4 TETA

Współpraca OPTeam i UNIT4 TETA potwierdza pozycję obu firm na rynku rozwiązań dla sektora edukacji. W styczniu OPTeam podpisała umowę na wdrożenie systemu TETA EDU na Uniwersytecie Gdańskim. Firma jest również liderem na rynku elektronicznych legitymacji studenckich.

W ostatnim czasie UNIT4 TETA stała się partnerem prestiżowych uczelni mi.in Politechniki Wrocławskiej i Gdańskiej czy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Największa Uczelnia regionu Warmińsko – Mazurskiego wybrała SIMPLE

Dodany 25 marca 2014 przez admin

Kolejna Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu wzmocnienia swojego potencjału. 28 lutego 2014 roku Władze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”.

Wdrożenie platformy SIMPLE.EDU zostanie przeprowadzone w obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Zarządzanie Personelem
 • Obrót Towarowy
 • Zamówienia Publiczne
 • Budżetowanie i Kontroling z portalem dysponentów budżetu

Rozwiązanie SIMPLE.EDU, które zastąpi dotychczas eksploatowany rozproszony system, usprawni realizację procesów administracyjnych, poczynając od obsługi kadrowo-płacowej 3500 pracowników zatrudnionych w UWM, poprzez ewidencjonowanie majątku uczelni i wyliczanie amortyzacji, po obszar Business Intelligence, który zapewni UWM dostęp do raportów i analiz biznesowych, ukazujących rentowność poszczególnych obszarów jednostki.

Spółka SIMPLE wykona analizę potrzeb Uniwersytetu, na podstawie której zostaną zrealizowane prace wdrożeniowe oraz integracyjne. Ogromna ilość danych, przechowywanych w dotychczas wykorzystywanym systemie, zostanie w ramach migracji, automatycznie zaimplementowana w SIMPLE.EDU. Wraz z zakończonymi pracami wdrożeniowymi, użytkownicy zostaną objęci cyklami szkoleń, zapewniającymi sprawne rozpoczęcie pracy w nowym systemie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to intensywnie rozwijająca się jednostka. Skutecznie wykorzystuje środki z funduszy unijnych, co przekłada się na zwiększoną bazę dydaktyczną i naukową oraz nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. Uczelnia systematycznie oddaje do dyspozycji studentów nowe wydziały i kierunki kształcenia.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów i 61 kierunków, z których korzysta ponad 27,5 tysiąca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA EDU – Wyższa szkoła ERP i BI na Uniwersytecie Gdańskim

Dodany 06 marca 2014 przez admin

Istotnym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie szkolnictwo wyższe, jest potrzeba rozwoju technologicznego na poziomie dorównującym standardom międzynarodowym. Uniwersytet Gdański, by sprostać tym oczekiwaniom, postanowił wdrożyć System Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na UG zostanie wdrożone rozwiązanie klasy ERP i BI  – TETA EDU  firmy UNIT4 TETA.

Dla Uniwersytetu Gdańskiego, największej w regionie pomorskim uczelni, kształcącej obecnie prawie 33 tys. studentów i zatrudniającej blisko 1,7 tys. pracowników akademickich, jednym z kluczowych celów wdrożenia jest wsparcie procesu budżetowania. Z uwagi na wiele źródeł finansowania, nowe rozwiązanie będzie na bieżąco aktualizować poziom wykorzystanych środków oraz w przejrzysty sposób obrazować na co zostały one przeznaczone. Takie informacje możliwe są do uzyskania dzięki połączeniu Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych.

Nowy, zintegrowany system, zastąpi dotychczasowe, rozproszone rozwiązania z obszaru kadr, płac, księgowości i finansów. Dzięki temu, usprawnione zostaną działania zarządcze, analityczne i kontrolne, a także wzrośnie efektywność pracy administracji.

Dodatkowo, aplikacje w ramach systemu TETA EDU ułatwią uczelni sprawniejsze zarządzanie projektami, sporządzanie sprawozdań finansowych, elektroniczny obieg dokumentów, a także centralizację danych analitycznych uczelni w jednej, spójnej hurtowni danych.

“Obecnie optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz uczelni jest nie do przecenienia. Uczelnie poszukują zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi, które zapewnią im dostęp do danych, koniecznych przy podejmowaniu ważnych decyzji. Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie i kontroling zasobów, wydatków oraz usług. Dla Uniwersytetu Gdańskiego kluczowe było wdrożenie nowoczesnego systemu, pozwalającego na optymalizację procesów w tym obszarze.” – mówi Łukasz Marciniak, Dyrektor Działu Sprzedaży w firmie UNIT4 TETA

W ostatnim czasie UNIT4 TETA stała się partnerem  takich uczelni jak Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, czy Gdański Uniwersytet Medyczny. Sektor szkolnictwa jest strategiczny dla całej Grupy UNIT4 na świecie. UNIT4 posiada dominującą pozycję w zakresie rozwiązań dla uczelni wyższych w Anglii i Skandynawii.

Partnerem wdrożenia jest firma OPTeam S.A. Zakończenie implementacji planowane jest jeszcze przed końcem bieżącego roku. Na realizację tego przedsięwzięcia Uniwersytet Gdański pozyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozszerza współpracę z SIMPLE

Dodany 28 lutego 2014 przez admin

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jeden z największych i najważniejszych ośrodków specjalistycznego leczenia chorych w regionie Dolnego Śląska, podjął decyzję o rozbudowie dotychczas eksploatowanego systemu SIMPLE.ERP o zintegrowany system analiz, budżetowania i raportowania (klasy Business Intelligence).
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A., która oprócz wdrożenia systemu, zrealizuje cykl szkoleń oraz wykona integrację z już funkcjonującymi na uniwersytecie aplikacjami i programami komputerowymi.

W ramach realizowanego przez SIMPLE zadania, zostaną zaimplementowane następujące obszary:

 • Budżetowanie
 • Zarządzanie Projektami
 • Harmonogramowanie
 • Ewidencja realizacji projektu
 • Planowanie i realizacja dostaw materiałów
 • Kontrola i analiza projektu
 • Analizy zarządcze i finansowe (Kontroling)

Rozszerzenie platformy SIMPLE.ERP o nowe funkcjonalności i obszary zapewni pracownikom Uczelni możliwość tworzenia indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczych budżetów skonsolidowanych, opartych na danych historycznych, a także planowania kosztów inwestycji i przypisywania zasobów niezbędnych do realizacji zadania. Narzędzie klasy BI umożliwi Władzom Uczelni dostęp do raportów i zestawień, zawierających dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności szkoły oraz zapewni precyzyjne planowanie budżetów z uwzględnieniem kontroli ich realizacji i ewentualnych odchyleń.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajmuje się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadzi również działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uczelnia zajmuje 1 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych.
Obecnie Uniwersytet Medyczny uczestniczy w wielu badaniach, dotyczących najważniejszych potrzeb kraju i regionu w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Jest największym ośrodkiem specjalistycznego leczenia chorych z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dodany 21 stycznia 2014 przez admin

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.

W chwili obecnej pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w pełni korzystają z oprogramowania SIMPLE.ERP wdrożonego w następujących obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • INFO
 • Raporty
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem 
 • ePIT
 • Budżetowanie
 • Obieg Dokumentów w obszarze zamówienia publiczne

Spółka zrealizowała prace integracyjne systemu SIMPLE.ERP z Systemem Obsługi Toku Studiów w obszarach:

 • Import danych studentów
 • Import naliczeń – opłaty za studia
 • Import stypendiów
 • Płatności studentów – opłaty za studia
 • Wypłaty stypendiów
 • Pracownicy
 • Import naliczeń za akademiki
 • Płatności studentów za akademiki
 • Obsługa ulg dla studentów

Dzięki implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarze Budżetowania oraz obsługi Zamówień Publicznych UJK ma możliwość definiowania wielu rodzajów budżetów dla całej Uczelni, Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych, w podziale na budżety przychodów i budżety kosztów i planu zamówień publicznych. Z łatwością możemy teraz przygotowywać i generować Plan Rzeczowo – Finansowy Uczelni, informując przy tym użytkowników o realizacji Budżetu Jednostki i Planu Zamówień.
Pracownicy Uczelni mogą w postaci elektronicznego obiegu składać zapotrzebowanie/wnioski na zakup towarów, usług i robót budowlanych, która trafia do akceptacji przez osoby Odpowiedzialne.

Realizacja projektu przyniosła Uczelni wiele korzyści tj. skrócony proces decyzyjny przy wnioskach o zamówienie publiczne (, pozycja wnioskowana znajduje odzwierciedlenie w pozycji budżetowej danej jednostki), decyzje o przyznaniu środków zapadają na etapie planowania, z uwzględnieniem priorytetów ważności, co pozwala uniknąć błędów w zarządzaniu, samodzielność i odpowiedzialność jednostek na najniższym poziomie w zakresie wykonania własnych budżetów, większe zaangażowanie jednostek na najniższym poziomie w osiąganie wyników ekonomicznych na własnych budżetach, możliwość porównywania wskaźników na budżetach cząstkowych i lepszego zarządzania strategicznego
Jest to największy projekt w I priorytecie PO RPW i jedna z czołowych inwestycji kubaturowych pięciu regionów Polski Wschodniej dofinansowanych w ramach PO RPW.

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni, ale również socjalnego i naukowego. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 pracowników, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia i sprawną realizację spraw administracyjnych ponad 15 000 studentów.
SIMPLE S.A. zrealizowało wdrożenie systemu, przeprowadziło szczegółową integrację z aplikacjami funkcjonującymi w Uczelni oraz zapewniło pracownikom administracyjnym szkolenia wprowadzające w pracę w SIMPLE.ERP.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Wystartował system SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Dodany 24 października 2013 przez admin

Od września b.r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie korzysta produkcyjnie z systemu SAP HCM. Poza administracją kadrową, obsługą czasu pracy i rozliczaniem płac uczelnia zyskała także rozwiązanie do obsługi BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi, samoobsługę pracowniczą i menedżerską oraz integrację tego środowiska z systemem POLON. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm GAVDI Polska S.A. i QUERCUS Sp. z o.o.

Zgodnie z założonym harmonogramem wdrożenia, 6 września b.r. odbył się start produkcyjny nowego rozwiązania. Wówczas miało miejsce pierwsze rozliczenie listy płac dla nauczycieli akademickich. We wrześniu za pomocą nowego systemu wypłacone zostały  wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia dla pozostałych grup pracowniczych.

 „Cieszymy się, że projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego w nasze ręce zostało oddane nowoczesne narzędzie, które umożliwia efektywniejsze realizowanie operacyjnych procesów związanych z obsługą kadrowo-płacową, lepsze planowanie oraz rozliczanie kosztów.” – mówi Grażyna Elżbieta Fiok, Kanclerz  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

 „Na szczególną uwagę w przebiegu projektu zasługuje bardzo dojrzałe i silnie zorientowane biznesowo podejście władz uczelni do całego przedsięwzięcia. Zaangażowanie i determinacja po stronie zespołu wdrożeniowego klienta na wszystkich jego szczeblach zadecydowały o tym, że możemy mówić o sukcesie.” – podkreśla Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

„Projekt zrealizowany na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej to  doskonały przykład sprawnie i skutecznie przeprowadzonego wdrożenia SAP HCM na uczelni wyższej, który potwierdza, że coraz więcej instytucji akademickich widzi perspektywę wymiernych korzyści  i coraz chętniej sięga po zaawansowane narzędzia technologiczne do zarządzania kadrami.” – dodaje Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus sp. z o.o.

Wdrożenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”. W ramach umowy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej firmy GAVDI oraz Quercus dostarczą także usługę utrzymania nowego rozwiązania.

Źródło: GAVDI

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Kolejny Uniwersytet wybrał oprogramowanie SIMPLE S.A.

Dodany 26 sierpnia 2013 przez admin

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to już 9 uczelnia, która w 2013 roku zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.EDU. Władze szkoły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrały oprogramowanie SIMPLE, które usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych oraz pozwoli na pełną kontrolę finansów uczelni.

Projekt „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, do realizacji którego wybrano SIMPLE S.A., przewiduje wdrożenie systemu ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Budżetowanie i Kontroling, Zarządzanie Personelem, Portal Pracowniczy, e-PIT, Umowy cywilnoprawne wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz dedykowanymi szkoleniami.

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to wyższa uczelnia publiczna, której początki sięgają 1954 roku. UKSW to 2 campusy zlokalizowane na terenie Warszawy, wyposażone w bibliotekę, biura administracji centralnej, stołówki studenckie, sale wykładowe, pracownie, halę widowiskowo-sportowa oraz nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W murach Uczelni zdobywa wykształcenie 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów, a o wysoki poziom kształcenia dba ponad 1100 osób w tym 785 nauczycieli akademickich i 344 pracowników administracyjnych.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING