Archiwum wg Tagów | "universytet"

Tags: ,

SIMPLE szturmem zdobywa uczelniane kontrakty

Dodany 29 października 2013 przez admin

Kolejna, prestiżowa uczelnia jaką jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, wybrała do zwiększenia efektywności działalności kompleksowe oprogramowanie firmy SIMPLE S.A.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania pod nazwą Program Doskonalenia Jakości w UMB, którego przedmiotem jest wdrożenie trzonu do zarządzania zasobami uczelni, przewiduje wdrożenie platformy SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

Administracji :

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy wraz z obsługą Zamówień Publicznych
 • Zarządzanie Personelem z rozszerzeniem o aplikację HCM i obsługę umów cywilnoprawnych
 • Zarządzanie Projektami
 • Budżetowanie i analizy

Dziekanatu:

 • Rekrutacja
 • Dziekanat
 • Wirtualny dziekanat
 • Stypendia i wymiana międzynarodowa
 • Pensum
 • Planowanie zajęć
 • Akademiki
 • Elektroniczna legitymacja studencka oraz doktorancka

Uczelnia zostanie również objęta Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, wdrożonym dla sprawniejszego i szybszego obiegu informacji.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się jednostka, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. Uczelnia zatrudnia ponad 1000 pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy przekazują wiedzę przyszłym lekarzom, farmaceutą i specjalistom z zakresu nauk o zdrowiu. Na Uczelni w chwili obecnej kształci się ponad 4000 studentów. Uniwersytet plasuje się w czołówce wszystkich szkół wyższych w Polsce.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE

Dodany 11 września 2013 przez admin

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to kolejna perełka w tegorocznym dorobku uczelnianym SIMPLE S.A.

Ogłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU.

Zarządzanie tak dużą organizacją, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pod względem zatrudnienia jak i majątku, wymaga odpowiednich narzędzi, przy pomocy których Władze placówki będą mogli podejmować trafne decyzje zarządcze.

Dlatego też, wdrożenie systemu SIMPLE.EDU obejmie następujące obszary:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Budżetowanie i Kontroling
 • Obsługa Zamówień Publicznych 
 • Remonty
 • Zarządzania Nieruchomościami
 • Portal Pracowniczy
 • Obszar Bazus – Akademiki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, jak również jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju, odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona przez ponad 800 osobową kadrę na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. W murach szkoły kształci się ponad 17 000 studentów, w ramach 9 kierunków do wyboru.

Wartość kontraktu to prawie 4 000 000,00 złotych.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Społeczność akademicka wybiera SIMPLE.EDU

Dodany 06 maja 2013 przez admin

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jedna z największych Uczelni Wyższych w regionie śląskim, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrał oprogramowanie marki SIMPLE.
Uniwersytet w ramach projektu „Usługa wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zarządzania publiczną uczelnią wyższą wraz z dostawą oprogramowania”, realizowanego przez konsorcjum, którego spółka SIMPLE jest liderem, wdroży platformę SIMPLE.EDU w następujących obszarach:
administracyjnym:

 • Finanse i Księgowość
 • Budżetowanie i Kontroling
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Personelem
 • Portal Pracowniczy
 • Majątek Trwały

 

dziekanatowym:

 • obsługa dziekanatu
 • odpłatności za studia
 • stypendia
 • obsługa DS (akademików)
 • e-dziekanat (wirtualny dziekanat) z obsługą profilu studenta i profilu wykładowcy
 • internetowa rekrutacja
 • internetowy system zarządzania dokumentacją dydaktyczną (plany studiów, sylabusy)
 • wspomaganie planowania zajęć
 • rezerwacja sal on-line
 • badanie losów absolwentów
 • ankietowanie

Projekt przewiduje również wdrożenie systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wdraża oprogramowanie SIMPLE

Dodany 29 marca 2013 przez admin

W dniu 11.03.2013 władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.


Firma SIMPLE wykona Zadanie implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarach :

 • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o funkcjonalność INFO
 • Zarządzanie Personelem (w tym ePIT)
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa
 • Ewidencja Sprzedaży
 • Ewidencja Zakupu
 • Zarządzanie Projektami
 • Analizy (Raportowanie/Controling – system Business Intelligence [BI]),
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

Władze Uczelni podejmując decyzję o konieczności rozbudowania wdrożenia systemu ERP o funkcjonalności analityczne, potwierdziły iż branża edukacyjna coraz odważniej patrzy w kierunku rozwiązań klasy Business Intelligence. W dzisiejszych czasach dla Uczelni ważne jest kontrolowanie zysku osiąganego ze świadczonych usług oraz panowanie nad finansami szkoły. Realizacja projektu zapewni sprawny przepływ informacji w całej jednostce oraz usprawni proces zarządzania budżetami i alokacji kosztów.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się placówką, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Obecnie, dzięki 700 osobowej kadrze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie, wykształcenie zdobywa 15 tysięcy studentów.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING