Archiwum wg Tagów | "unit4"

Tags: , , , ,

Porty Lotnicze pod skrzydłami Unit4 Polska

Dodany 20 listopada 2015 przez admin

W październiku br. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Unit4 Polska podpisały umowę, na mocy której w Portach Lotniczych zostanie wdrożony system do zarządzania zasobami ludzkimi autorstwa Unit4. Oprogramowanie będzie wspierać obsługę ponad 1000 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

System TETA HR zautomatyzuje procesy HR, a co za tym idzie pozwoli na oszczędność czasu i pracy działu personalnego. Oprogramowanie pomoże obsługiwać wszystkie kwestie związane z pracownikami – od rekrutacji, przez szkolenia i rozwój, aż po zarządzanie czasem pracy czy wynagrodzenia. System umożliwi łatwe przygotowywanie zestawień danych i raportów związanych ze stanem zatrudnienia, danymi pracowników, strukturą organizacyjną, wynagrodzeniami, podatkami czy składkami ZUS.

Porty Lotnicze zdecydowały się na zmianę dotychczas używanego oprogramowania w zakresie twardego HR-u i wdrożenie nowych rozwiązań związanych z miękkim HR-em. Dzięki temu, że wszystkie dane znajdą się w jednym systemie, zarządzanie zasobami ludzkimi będzie bardziej efektywne.

W ramach wdrożenia zostanie też uruchomiona samoobsługowa platforma pracownicza TETA Web zintegrowana z systemem TETA HR. Dzięki temu, że każdy pracownik będzie miał dostęp do systemu, wiele procesów zostanie zautomatyzowanych, a wersje papierowe dokumentów zostaną zastąpione wersją elektroniczną. Pracownicy będą samodzielnie składać wnioski urlopowe czy delegacje, a menadżerom łatwiej będzie zarządzać czasem pracy, planem urlopów, ocenami okresowymi czy potrzebami szkoleniowymi.

Jesteśmy bardzo dumni z podjęcia współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi w ramach projektu wdrożenia nowego systemu kadrowo-płacowego. Gorąco wierzymy, że dzięki połączeniu pomysłów PPL i elastyczności oraz  bogatej funkcjonalności systemu TETA HR, nowe rozwiązanie przyniesie Klientowi szereg korzyści w zakresie automatyzacji obsługi procesów pracowniczych. Dodatkowo dzięki uruchomieniu portalu pracowniczego TETA WEB dział HR Klienta jako partner biznesu zyska doskonałe narzędzie do usprawnienia komunikacji z pracownikami oraz budowania nowoczesnej i stabilnej polityki personalnej w firmie – mówi Witold Babuśka, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Unit4 Polska.

Sprzedaż licencji systemu TETA HR wraz z portalem do samoobsługi pracowniczej nastąpiła w drodze przetargu.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi – w Warszawie i Zielonej Górze.

Ma również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling) oraz firmach wykonujących usługi pozalotnicze.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

VULCAN wdroży system TETA ERP

Dodany 03 listopada 2015 przez admin

Unit4 Polska i VULCAN sp. z o. o., lider na rynku rozwiązań dla oświaty, rozpoczęły współpracę w zakresie wdrożenia w spółce systemu TETA ERP w obszarach: HR, Finanse, Majątek Trwały, a także platformy TETA Web.

Wdrożenie TETA ERP pozwoli obniżyć koszty i oszczędzić czas potrzebny na obsługę procesów HR oraz obsługę kadrową i finansową spółki. Poszczególne funkcjonalności systemu usprawnią zarządzanie najważniejszymi obszarami w firmie.

– Ważnym elementem projektu będzie wdrożenie systemu TETA Web do samoobsługi pracowniczej. Pracownicy będą mogli samodzielnie składać e-wnioski (np. urlopowe), a dział kadr będzie za jego pośrednictwem przygotowywać dokumenty dla pracowników, np. zestawienia czy deklaracje PIT, a także rozliczać delegacje. TETA Web ma również ułatwić planowanie czasu pracy kierownikom – mówi Wojciech Lubicz-Miszewski, manager projektu po stronie Unit4 Polska.

Pełną automatyzację procesów przetwarzania i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie wesprze Wirtualny Sekretariat, czyli moduł Wstępnej Rejestracji Dokumentów (WRD).

Wdrożenie rozpocznie się od modułu HR, w 2016 roku zostaną wdrożone pozostałe moduły, a także TETA Web.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Firma Unit4 jako pierwsza dostarcza nowoczesny, kompleksowy system informatyczny dla studentów

Dodany 03 listopada 2015 przez admin

Firma Unit4, szybko rozwijający się lider w branży aplikacji dla przedsiębiorstw z sektora usług, ogłosiła dzisiaj debiut swojego nowego systemu informacyjnego dla studentów (SIS) o nazwie Unit4 Student Management.

Nowe rozwiązanie zmieni sposoby, w jakie instytucje edukacyjne przyciągają studentów, zarządzają nimi i wspierają ich na przestrzeni całego „cyklu życia” na uczelni. Zaspakaja on pilną potrzebę innowacji na rynku systemów SIS, na którym od ponad dekady nie pojawiło się żadne nowe, innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie

Unit4 dysponuje doświadczeniem i wizją, które pozwoliły dostarczyć innowacje niezbędne do objęcia pozycji lidera w tym sektorze”, mówi Amir Tajkarimi, starszy wiceprezes firmy Unit4 do spraw edukacji globalnej. „Studenci, wydziały i personel zwykle muszą radzić sobie z «cyfrową degradacją» w życiu akademickim ze względu na to, że dostępne wiekowe systemy nie spełniają ich wysokich oczekiwań. Nigdzie nie widać tego lepiej niż w instalowanych dziś systemach SIS, które przeciętnie debiutowały 13 lat temu. Te drogie w utrzymaniu starsze systemy tworzone były przed pojawieniem się nowych modeli technologicznych i biznesowych, które wpłynęły na edukację. Dzięki systemowi Unit4 Student Management instytucje mają teraz wybór”.

System Unit4 Student Management to kompletnie nowe, stworzone od podstaw rozwiązanie łączące w sobie najnowsze rozwiązania technologiczne i trzydzieści lat doświadczenia ze współpracy z ponad tysiącem instytucji edukacyjnych na całym świecie. Dzięki temu oferuje on przewagę konkurencyjną i wyraźnie zwiększa zwrot z inwestycji w postaci wymiany starych systemów SIS.

Unit4 Student Management debiutuje jako w pełni funkcjonalne, kompleksowe rozwiązanie. Pierwsza wersja aplikacji pozwoli na zarządzanie pięcioma głównymi procesami związanymi ze studentami: przyjęciami, kwestiami akademików, pomocą finansową i stypendiami, opłatami, a także portalami dla studentów i kadry.

W szczególności system Unit4 Student Management może pomóc instytucjom w odnoszeniu sukcesów w następujących sześciu obszarach:

Poprawa doświadczeń wydziałów, kadry i studentów: intuicyjny interfejs, dostosowany do dzisiejszych potrzeb obejmujących między innymi użytkowników urządzeń mobilnych, wykorzystuje te same rozwiązania, których użytkownicy oczekują od technologii konsumenckich, a narzędzia wspomagające przepływ pracy, które automatyzują rutynowe zadania, pozwalają personelowi administracyjnemu oraz zespołom IT zająć się działaniami o wyższej wartości.

Uzyskanie całościowego oglądu studentów i interesariuszy: ponieważ w całej instytucji każdy użytkownik systemu ma do dyspozycji tę samą aplikację CRM (CRM for Everyone), instytucje zyskują kompletny ogląd poszczególnych osób na ich ścieżce od potencjalnego kandydata przez studenta, absolwenta po potencjalnego darczyńcę — mowa tu o relacji, która może rozciągać się na dekady.

Wsparcie inicjatyw strategicznych praktycznymi danymi: dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym każdy administrator może z łatwością uzyskać i przeanalizować informacje na temat kluczowych wskaźników na poziomie instytucji lub wydziału, korzystając z pulpitów graficznych obsługiwanych za pomocą metody „point-and-click” („wskaż i kliknij”).

Zaspokojenie potrzeb niestandardowych studentów: dzięki nieograniczonej elastyczności w zakresie dołączania do programów instytucje nie są już uzależnione od zgłoszeń opierających się o terminy semestrów i mogą oferować dowolne sposoby zapisywania się na kursy.

Obniżenie kosztów IT i związanych ze wsparciem systemu: struktura elastycznej konfiguracji umożliwia instytucjom szybkie i łatwe aktualizowanie strategii i procesów bez konieczności zatrudniania konsultantów ds. IT w celu wprowadzenia zmian w systemie. Co więcej, wdrożenie przebiega szybciej i jest prostsze niż w konkurencyjnych systemach, dzięki czemu zamiast poświęcać zasoby na utrzymanie systemu, można je przeznaczyć na poprawę doskonałości instytucji.

Działanie w myśl zasady Cloud Your Way: w odróżnieniu od ofert konkurencji oferowany przez firmę Unit4 program Cloud Your Way pozwala instytucjom wdrażać rozwiązania według własnych preferencji — w chmurze publicznej, prywatnej lub lokalnie.

Rozwiązanie Student Management firmy Unit4 jest wynikiem przejęcia w czerwcu tego roku firmy Three Rivers Systems i stworzenia Global Center of Excellence for Education. System Unit4 Student Management jest najnowszym dodatkiem do oferty rozwiązań edukacyjnych Unit4, która obejmuje rozwiązania Unit4 Research Management oraz Unit4 Business World ERP. Dostępne w wersji autonomicznej lub w pełni zintegrowanej, rozwiązania te składają się na pierwszy pełny pakiet systemów oprogramowania klasy korporacyjnej dla globalnej społeczności edukacyjnej.

Firma Unit4 rozpoczęła program wczesnego dostępu do aplikacji Student Management, która zostanie udostępniona na terenie Stanów Zjednoczonych w pierwszym kwartale 2016 roku. Jej w pełni zlokalizowane wersje będą dostępne na całym świecie w drugim kwartale 2016 roku.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Merida wdroży system TETA ERP

Dodany 10 września 2015 przez admin

Merida Sp. z o. o., czołowy producent wyposażenia łazienek i toalet publicznych, a także profesjonalnych urządzeń i środków do sprzątania, rozpoczęła współpracę z Unit4 Polska w zakresie wdrożenia systemu TETA ERP.

TETA ERP, elastyczny i zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania firmą, ma za zadanie usprawnić procesy biznesowe we wszystkich obszarach funkcjonowania spółki. Wdrożenie obejmie zatem cały pakiet ERP: HR, Finanse z Majątkiem Trwałym, Logistykę z WMS oraz Produkcję.

Dla Meridy kluczowa jest m.in. automatyzacja tworzenia dokumentów sprzedażowych i magazynowych, księgowych, kadrowo-płacowych, a także wyeliminowanie, tam gdzie to możliwe, dokumentów w formie papierowej i zastąpienie ich e-dokumentami – mówi Mateusz Łaba, Starszy Konsultant w Unit4 Polska.

Poszczególne funkcjonalności systemu mają za zadanie usprawnić i zwiększyć wydajność procesów sprzedażowych, magazynowych, produkcyjnych, a także zoptymalizować czas pracy poświęcany na obsługę księgową i kadrowo-płacową przedsiębiorstwa. Ważnym elementem wdrożenia będzie też pełna integracja TETA ERP z systemem, obsługującym dedykowaną część procesu w MERIDA Sp. z o.o.

Do tej pory pracowaliśmy na czterech różnych programach, które oddzielnie obsługiwały ERP, kadry i płace, środki trwałe oraz system F-K i logistykę sprzedaży. W TETA ERP łączymy te obszary w jeden spójny system, przyspieszamy i koncentrujemy procesy. Zanim zdecydowaliśmy się na konkretny system, przeprowadziliśmy wiele wizyt referencyjnych u użytkowników różnych rozwiązań i właśnie TETA ERP została przez nas oceniona najlepiej. Mamy nadzieję, że to wdrożenie przyczyni się również do lepszej obsługi naszych Klientów – mówi Zdzisław Gołębiowski Wiceprezes Zarządu Merida Sp. z o. o.

W spółce zakończono etap przygotowania projektu wdrożenia i rozpoczęto jego realizację. Start systemu jest planowany na styczeń 2016 r. Będzie z niego korzystać 150 użytkowników we wszystkich działach firmy.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Systemy TETA z Certyfikatem Innowacyjności

Dodany 14 sierpnia 2015 przez admin

Oprogramowanie Unit4 Polska kolejny już raz uzyskało Certyfikat Innowacyjności przyznawany przez Politechnikę Wrocławską. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się używać systemów TETA ERP, TETA HR oraz TETA WEB, będą mogły skorzystać z ulgi technologicznej i odliczyć część wydatków na zakup nowej technologii.

Zgodnie z opinią Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej systemy TETA ERP/HR/WEB począwszy od wersji nr 23 są jednymi z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, o nowoczesnej konstrukcji oraz funkcjonalności znacznie przekraczającej rozwiązania tej klasy.

Pakiet TETA ERP/HR/WEB wspomaga zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi produktu posiada cechy mobilności i pozwala na coraz większą elastyczną parametryzację i konfigurację systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Eksperci z Politechniki Wrocławskiej zwrócili szczególną uwagę na najważniejsze cechy oprogramowania Unit4 Polska:

 • zastosowaną technologię Microsoft Silverlight i ASP.NET, które zapewniają atrakcyjny interfejs użytkownika i integrację z innymi komponentami,
 • cloud computing,
 • integrację z platformami Microsoft SharePoint,
 • użycie elementów programowania aspektowego,
 • zastosowanie systemu Orbita umożliwiającego dodawanie nowych funkcjonalności przez zewnętrzne firmy,
 • integrację z urządzeniami mobilnymi,
 • stworzenie interfejsu pod ekrany dotykowe,
 • tryb projektowania, Workflow i Skrytpy pozwalające dostosować wygląd i funkcjonalność aplikacji do wymagań użytkowników,
 • obieg dokumentów,
 • globalne wyszukiwanie.

Opinia Politechniki Wrocławskiej oznacza, że pakiet TETA ERP/HR/WEB spełnia definicję nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., a co za tym idzie przedsiębiorstwa, które będą korzystać z tych systemów będą mogły ubiegać się o ulgę technologiczną.

Źródło: Unit4

 

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

UNIT4 Polska otwiera okna na świat – współpraca z Oknoplast rozpoczęta

Dodany 02 lutego 2015 przez admin

Liderzy największych przedsiębiorstw są świadomi faktu, że podstawą firmy są ludzie. Dlatego tak istotną rolę w strukturze spółki odgrywa dział HR, odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej. Ważne jest jednak ciągłe doskonalenie procedur poprzez wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, które udoskonalają procesy biznesowe, a także elastycznie dostosowują się do rozwoju firmy. W ostatnim czasie taki kierunek wybrała firma Oknoplast, która jest pionierem innowacji w branży stolarki otworowej na rynkach Europy. Polska marka postanowiła usprawnić procesy HR-owe, wdrażając rozwiązania informatyczne TETA.

Oknoplast dba o jakość nie tylko w kwestii produktów czy wykonywanych usług, ale także przywiązuje dużą wagę do rozwiązań, którymi się posługuje i dąży do ich usprawnienia. Dotychczasowy system informatyczny w miarę rozwoju narzędzi HR, przestał spełniać oczekiwania w zakresie mobilnej i przyjaznej obsługi spraw pracowniczych, zarówno jako narzędzie pracy pracowników działu personalnego, jak i dostępu do informacji przez wszystkich pracowników firmy.

By zwiększać efektywność działu strategii personalnej firma zdecydowała się na współpracę z UNIT4 Polska w zakresie implementacji systemu TETA HR oraz zintegrowanej z nim samoobsługowej platformy pracowniczej TETA Web. Wdrożenie rozwiązań TETA sprawi, że informacje będą zgromadzone w jednym miejscu, a każdy pracownik będzie miał dostęp do swojego profilu i zawartych w nim informacji związanych z urlopami czy delegacjami.

„Firmie Oknoplast w szczególnym stopniu zależy na funkcjonalnościach z obszaru miękkiego HR-u, czyli tych, które wspomagają m.in. procesy rekrutacji, szkoleń, zarządzania rozwojem kompetencji pracownika, zarządzania celami (MBO) czy programami adaptacji. Niewątpliwą zaletą systemu TETA jest to, że istotne dla firmy informacje będą skoncentrowane w jednym miejscu. Jest to znaczne ułatwienie pracy dla całego działu HR” – mówi Ewa Szadzińska-Szczerba, Menadżer Projektu z UNIT4 Polska.

„Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w swoich oddziałach HR. Zazwyczaj główne powody to chęć skrócenia czasu potrzebnego na zarządzanie obiegiem dokumentów, centralizacja informacji oraz wsparcie w rekrutacji, rozwoju, a także zarządzaniu zasobami ludzkimi”. – komentuje Marcin Bielak, Szef IT Grupy Oknoplast .

„Spodziewamy się zdecydowanej poprawy komfortu w dostępie do indywidualnych informacji  poprzez portal Web, który będzie upowszechniony dla wszystkich naszych pracowników Grupy.  Oznacza to dostęp zarówno do twardych danych kadrowo-płacowych, jak i miękkich, związanych z celami kwartalnymi, wymaganymi kompetencjami na stanowisku, czy zaplanowanym rozwojem kompetencji. Duże nadzieje wiążemy z usprawnieniem pracy naszych menedżerów, którzy będą mieli swój kokpit menedżerski, gdzie zostaną zgromadzone wszystkie personalne informacje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w ich zespołach. Program oczywiście nie wyręczy menedżerów z roli zarządzania i motywowania pracowników, ale na pewno będzie ich w tym wspomagał. Poza tym bardzo ważną korzyścią dla działu HR, będzie z jednej strony poprawa narzędzi pracy, co najczęściej jest niewidoczne dla organizacji, a z drugiej – więcej czasu na kolejne projekty rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi” – przekonuje Agnieszka Szczepaniak, Szef Personalny Grupy Oknoplast.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

UNIT4 ogłasza rekordowy wzrost o 70% z przychodów SaaS oraz planuje dalsze udoskonalanie produktów i usług dla przyspieszenia dynamiki wzrostu

Dodany 13 stycznia 2015 przez admin

UNIT4, globalny lider w oprogramowaniu wspierającym zmiany w biznesie, ogłosił rekordowy wzrost w 2014r z ponad 70% wzrostem z przychodów SaaS, przekraczając tym samym dochody z bezterminowych licencji, jednocześnie odnotowując wzrost również w tym obszarze. To czyni UNIT4 jedną z najszybciej rosnących globalnych firm w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Na początku ubiegłego roku, UNIT4 wzmocniła swój zespół managerskii ogłosiła ambitną strategię rozwoju. „Wyniki za rok 2014 wyraźnie pokazują, że nasz zespół z powodzeniem realizuje program zmian” powiedział Jose Duarte, Dyrektor Generalny UNIT4. W roku 2015 planowane są dodatkowe strategiczne działania zapewniające większy wzrost i wykorzystanie potencjału rynku rozwiązań SaaS, napędzanego przez rozwijający się biznes subskrypcji.

“We współczesnym biznesie subskrypcyjnym, sukces klienta jest nową walutą” powiedział Jose Duarte. „Nasze oprogramowanie jest już uznawane za jedno z najbardziej elastycznych i przyjaznych dla użytkownika, ale chcemy osiągnąć jeszcze większą przewagę nad ofertą naszych konkurentów. Doskonała technologia powinna stwarzać lepszą zdolność adaptacji do wymagań użytkownika i właśnie dlatego w naszych działaniach skupiamy się na zwiększeniu nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz osiągnięciu perfekcji w obsłudze klienta. W wyniku tego nasi klienci będą mogli czerpać korzyści z wiodącej na rynku technologii w połączeniu z niespotykanym poziomem obsługi, zapewnionym przez UNIT4 i jej ekosystemy.”

Kolejna faza globalnego wzrostu będzie opierać się na efekcie skali wprowadzanych strategicznych inicjatyw, wiodącym na rynku poziomie użyteczności rozwiązań, dogłębnej wiedzy na temat sektora usług i instytucji rządowych oraz silnym zapleczu finansowym. W związku z tym UNIT4 będzie budować globalną strukturę, skoncentrowaną na osiągnięciu najwyższego poziomu obsługi klienta i zapewnieniu mu długofalowego sukcesu. Nowa organizacja zapewni lepsze oraz jednorodne usługi oraz wsparcie w całej Grupie, poprzez inicjatywy obejmujące:

 • Rozbudowę globalnych centrów badawczo-rozwojowych, skoncentrowanych na przyspieszonym wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów.
 • Tworzenie centrów usług biznesowych (near-shore), które zwiększą szybkość dostarczania usług dla klientów na całym świecie.
 • Nowej generacji globalną infrastrukturę wsparcia dla klientów, oferującą najwyższej jakości usługi wsparcia poprzez społeczności użytkowników oraz szybki dostęp do odpowiednich specjalistów.

Ponadto, UNIT4 planuje rozbudować swój ekosystem poprzez wprowadzenie globalnego programu partnerskiego, w celu zwiększenia sprzedaży rozwiązań, dostępności usług, dając tym samym klientom wartość dodaną i wybór.

Proces budowania skalowalnych rozwiązań oraz oferowania usług będzie przyczyniać się do dalszego rozwoju działów R&D, Usług oraz Wsparcia Klientów w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

Lokalizacja centrów biznesowych w Polsce, we Wrocławiu, to doskonała wiadomość dla lokalnego rynku pracy. UNIT4 planuje w ciągu najbliższych dwóch lat dwukrotne zwiększenie zatrudnienia we wrocławskim oddziale, co oznacza kilkaset nowych miejsc pracy dla najlepszych polskich programistów i specjalistów.

Do centrum rozwojowego we Wrocławiu, już rekrutowana jest pierwsza grupa inżynierów. Będą oni pracować nad rozwojem jednej wspólnej platformy, która zasili produkty z portfolio UNIT4 (w tym z linii lokalnych produktów TETA) m.in. w technologie SMAC (social, mobile, analytics i cloud). W tym celu firma dostała od rządu grant w kwocie 4,1 mln PLN. „Jakość polskiego rynku pracy, zwłaszcza kadr kształconych na wrocławskich uczelniach jest wysoka. Poza tym w Polsce jesteśmy obecni od 2010 roku, więc na tym rynku jest nam znacznie łatwiej działać niż w zupełnie nowym miejscu” podkreślił Jose Duarte.

„Ta inwestycja to kolejny ważny krok, który pozwoli rozwijać i dostarczać możliwie najlepsze usługi i produkty. Cieszymy się, że została ulokowana właśnie we Wrocławiu – jednym z najbardziej innowacyjnych polskich miast, z którym jesteśmy silnie związani. To pokazuje jak mocno UNIT4 uwzględnia Polskę w swoich planach inwestycyjnych” powiedział Artur Sawicki, Dyrektor Zarządzający UNIT4 Polska.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 10

Dodany 29 grudnia 2014 przez admin

Dziesiąty, jubileuszowy odcinek naszego cyklu musi być wyjątkowy, więc miło nam poinformować, że tematem będzie to, co najprzyjemniejsze dla wszystkich, czyli wypłaty. Zanim o tym, powtórzmy tylko że TETA Insider to miejsce, gdzie podajemy po raz pierwszy informacje o zmianach w systemach TETA i to tutaj jako pierwsi poznajecie system od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują  programiści. Na początek krótkie wprowadzenie do samego systemu.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz by wypłaty sprawnie dotarły do pracowników?

Dzięki rozbudowanej opcji wypłat będziesz miał pewność, że pieniądze trafią do odpowiedniej osoby.

Beata Zaremba, Analityk, UNIT4 TETA

System TETA HR umożliwia zdefiniowane różnych metod wypłaty wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z deklaracją złożoną przez pracownika jego wynagrodzenie może zostać przekazane na różne rodzaje dystrybucji m.in. przelew, gotówka. W przypadku przelewów istnieje możliwość wskazania kilku rachunków bankowych dla danego pracownika. Funkcjonalność definiowania metod wypłat umożliwia dowolny podział procentowy i kwotowy wypłaty wynagrodzenia pracownika na wskazane konta i ewentualnie wypłatę w formie gotówki.

Istnieje również możliwość zdefiniowana metod wypłat w kontekście typu listy płac, na której jest liczone wynagrodzenie. Na przykład wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych może zostać przekazane na inny rachunek bankowy niż pozostałe wynagrodzenia pracownika.

System TETA HR umożliwia przeglądanie historii wypłat wynagrodzenia pracownika. Informacja ta jest prezentowana w kontekście listy płac zgodnie z obowiązującymi metodami dokonywania wypłat w momencie wysłania płatności pracownikowi.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Politechnika Opolska wdrożyła system TETA EDU

Dodany 08 grudnia 2014 przez admin

Wobec trudnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, każda z nich musi znaleźć rozwiązanie by nie tylko przyciągnąć do siebie studentów, lecz również zapewnić im najlepsze możliwe warunki do zdobywania wiedzy. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w zaplecze technologiczne i rozwiązania do wspomagania zarządzania takimi placówkami. Politechnika Opolska wdrożyła w tym celu system TETA EDU.

Politechnika Opolska kształci 9 tys. studentów na 24 kierunkach. Zatrudnionych w tym celu jest około 500 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ponad 400 osób uzupełniających struktury uczelni. W 2013 roku, aby usprawnić wewnętrzne procesy oraz ujednolicić standardy obowiązujące podczas procedur gospodarczych, w wyniku przetargu wybrano system TETA EDU. Wdrożenie wykonano w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: “Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zrządzania jakością”.

System TETA EDU to kompleksowe połączenie rozwiązań klasy ERP, HR i BI z mocno rozbudowaną częścią do zarządzania projektami np. grantami, funduszami, czy projektami badawczymi. System wspomaga procesy budżetowania i kontrolingu, logistyki, finansów i księgowości, zarządzania majątkiem trwałym i gospodarką magazynową. Posiada funkcjonalność zatrudnienia w architekturze OneRec (pracownik ewidencjonowany jest pod jednym rekordem, przy czym przypisana jest do niego cała historia zatrudnienia), która jest kluczowa dla uczelni wyższych.

Dla Politechniki Opolskiej główne korzyści z rozwiązania przełożą się na udoskonalenie systemu przepływu informacji na uczelni, w tym usprawnienie i uproszczenie obiegu dokumentów, uzyskanie spójnych i kompetentnych informacji w obszarach finansowo – księgowym, zarządzania majątkiem czy kadrami. System znajdzie również zastosowanie w procesach budżetowania i przeprowadzania wielowymiarowych analiz.

„Ambitne polskie uczelnie, pragną dorównać standardom najlepszych szkół wyższych, dlatego poważnie myślą o swoim ciągłym rozwoju, który wiąże się również z inwestowaniem w nowoczesne technologie IT. Cieszymy się, że Politechnika Opolska dołączy do grona blisko 400 uczelni wyższych pracujących na rozwiązaniach grupy UNIT4 na całym świecie. Warto podkreślić, iż projekt ten został uruchomiony w stosunkowo krótkim czasie, co jest zasługą dużego zaangażowania zespołów wdrożeniowych po obu stronach. Jestem przekonany, iż razem z naszym partnerem, firmą OPTeam S.A., dostarczamy uczelniom w Polsce nowoczesne, systemy odpowiadające ich potrzebom, a także rozwiązania, które w łatwy sposób mogą być przez nie same rekonfigurowane i rozwijane w przyszłości.” – mówi Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży UNIT4 TETA.

Zakończone z sukcesem wdrożenie potwierdza silną pozycję UNIT4 TETA na rynku oprogramowania dla szkół wyższych. Dedykowany uczelniom system TETA EDU został wybrany także przez takie instytucje jak: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny w Radomiu czy Politechnika Wrocławska.

Wdrożenie trwało 12 miesięcy. Partnerem wdrożenia była firma OPTeam S.A.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: ,

UNIT4 najbardziej obiecującym dostawcą technologii dla edukacji

Dodany 17 listopada 2014 przez admin

UNIT4, globalny lider w zakresie rozwiązań informatycznych wspierających zmiany w biznesie, został uznany przez magazyn CIO Review za jednego z najbardziej obiecujących dostawców technologii dla edukacji. Z rozwiązań firmy korzysta ponad 400 instytucji na całym świecie, w tym Harvard czy Oksford.

UNIT4 dostarcza systemy administracyjne dla sektora edukacji od 1993 roku. Dogłębne zrozumienie rynku umożliwiło opracowanie strategii zapewniania wsparcia dla sektora edukacji na skalę międzynarodową. Oprogramowanie UNIT4 ma za zadanie przede wszystkim upraszczać wszelkie procesy związane z wprowadzaniem zmian w instytucjach koncentrujących się osobach i usługach. Dzięki temu między innymi takie uczelnie jak Harvard, Oxford, Bristol czy Cranfield mogły stać się bardziej elastyczne i innowacyjne.

„Jesteśmy podręcznikowym przykładem organizacji, która jest w stanie ciągłej zmiany, a nasze systemy nie były wystarczająco nowoczesne, aby dotrzymać kroku tym zmianom. Chcieliśmy mieć możliwość przeprowadzenia zmian samodzielnie, szybko. Właśnie to oferują nam rozwiązania UNIT4, nie widzimy tego nigdzie indziej na rynku.” – powiedział Ian Sibbald, Dyrektor Finansowy z Uniwersytetu w Cranfield.

„Uniwersytet w Bristolu to duża i złożona organizacja i dlatego wymaga najlepszych systemów administracyjnych do obsługi realizacji strategicznych celów. Zważywszy na finansowe wyzwania stojące przez sektorem kształcenia, wydajność kluczowych procesów nabiera znaczenia.” – dodaje Andrew Nield, Dyrektor Finansowy z Uniwersytetu w Bristolu.

Doroczna lista firm jest układna przez grupę ekspertów i członków zespołu redakcyjnego CIO Review w celu promowania rozwoju technologii w edukacji.

„UNIT4 już od jakiegoś czasu jest wzorem we wprowadzaniu rewolucji w technologii edukacyjnej. Z przyjemnością doceniliśmy w tym roku ich doskonałość w opracowywaniu najwyższej jakości rozwiązań technologicznych.” – skomentował  Harvi Sachar, wydawca i założyciel CIO Review.

W Polsce częścią grupy UNIT4 jest UNIT4 TETA, czołowa wrocławska spółka, oferująca oprogramowanie dla biznesu, mająca w swojej ofercie także rozwiązanie dla sektora edukacji – TETA EDU.

“W Polsce w ostatnich dwóch latach, dzięki systemowi TETA EDU staliśmy się partnerem dla kolejnych 6 prestiżowych uczelni m.in. Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej, czy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki czemu nasza obecność w sektorze edukacji dynamicznie wzrosła. System TETA EDU to kompleksowe połączenie rozwiązań klasy ERP, HR i BI z mocno rozbudowaną częścią do zarządzania projektami np. grantami, funduszami czy projektami badawczymi, co w przypadku uczelni wyższych jest szczególnie ważne. Konsekwentnie rozwijamy ofertę dla tego sektora, wpisując się tym samym w globalną strategię grupy UNIT4 ” – mówi Artur Sawicki, dyrektor zarządzający UNIT4 TETA.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING