Archiwum wg Tagów | "uczelania"

Tags: , , , ,

Kolejny Uniwersytet wybrał oprogramowanie SIMPLE S.A.

Dodany 26 sierpnia 2013 przez admin

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to już 9 uczelnia, która w 2013 roku zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.EDU. Władze szkoły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrały oprogramowanie SIMPLE, które usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych oraz pozwoli na pełną kontrolę finansów uczelni.

Projekt „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, do realizacji którego wybrano SIMPLE S.A., przewiduje wdrożenie systemu ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Budżetowanie i Kontroling, Zarządzanie Personelem, Portal Pracowniczy, e-PIT, Umowy cywilnoprawne wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz dedykowanymi szkoleniami.

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to wyższa uczelnia publiczna, której początki sięgają 1954 roku. UKSW to 2 campusy zlokalizowane na terenie Warszawy, wyposażone w bibliotekę, biura administracji centralnej, stołówki studenckie, sale wykładowe, pracownie, halę widowiskowo-sportowa oraz nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W murach Uczelni zdobywa wykształcenie 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów, a o wysoki poziom kształcenia dba ponad 1100 osób w tym 785 nauczycieli akademickich i 344 pracowników administracyjnych.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wdraża oprogramowanie SIMPLE

Dodany 29 marca 2013 przez admin

W dniu 11.03.2013 władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.


Firma SIMPLE wykona Zadanie implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarach :

  • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o funkcjonalność INFO
  • Zarządzanie Personelem (w tym ePIT)
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa
  • Ewidencja Sprzedaży
  • Ewidencja Zakupu
  • Zarządzanie Projektami
  • Analizy (Raportowanie/Controling – system Business Intelligence [BI]),
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

Władze Uczelni podejmując decyzję o konieczności rozbudowania wdrożenia systemu ERP o funkcjonalności analityczne, potwierdziły iż branża edukacyjna coraz odważniej patrzy w kierunku rozwiązań klasy Business Intelligence. W dzisiejszych czasach dla Uczelni ważne jest kontrolowanie zysku osiąganego ze świadczonych usług oraz panowanie nad finansami szkoły. Realizacja projektu zapewni sprawny przepływ informacji w całej jednostce oraz usprawni proces zarządzania budżetami i alokacji kosztów.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się placówką, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Obecnie, dzięki 700 osobowej kadrze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie, wykształcenie zdobywa 15 tysięcy studentów.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING