Archiwum wg Tagów | "ubezpieczenia"

Tags: , ,

Generali podpisało z dcs.pl umowę na wsparcie i rozwój systemu ubezpieczeniowego

Dodany 16 października 2016 przez admin

Generali podpisało umowę na wsparcie i rozwój systemu ABP GEN z firmą dcs.pl. System ABP GEN działa w Generali od 2006 r., a autorem i dostawcą rozwiązania była właśnie firma dcs.pl, która przez wiele lat po wdrożeniu zajmowała się także wsparciem systemu.

ABP GEN jest systemem służącym do kompleksowej obsługi firmy ubezpieczeniowej, pozwalającym na realizację wszystkich procesów biznesowych w tego typu przedsiębiorstwie, takich jak: definiowanie  produktów ubezpieczeniowych, sprzedaż i rozliczanie polis, likwidacja szkód, obsługa sieci sprzedaży, naliczanie prowizji etc.

Cechą szczególną systemu ABP GEN jest możliwość udostępnienia nowych produktów ubezpieczeniowych dla sieci sprzedaży w ciągu pojedynczych dni od podjęcia decyzji, co czyni ABP GEN prawdopodobnie najbardziej elastycznym spośród systemów służących do obsługi firm ubezpieczeniowych i liderem pod kątem szybkości wprowadzenia nowego produktu ubezpieczeniowego na rynek.

W ramach umowy dcs.pl zajmie się zarówno usprawnieniami i rozwojem systemu w pożądanych przez Generali kierunkach, jak i usuwaniem ewentualnych pojawiających się na bieżąco problemów systemowych.

System ABP GEN działa w Generali nieprzerwanie od 2006 i jest kluczowym systemem dla procesów sprzedaży ubezpieczeń w kanale dealerskim. Został wdrożony przez dcs.pl.

Źródło: dcs.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Konferencja: Business Intelligence w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych

Dodany 17 kwietnia 2015 przez admin

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji:

Business Intelligence w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych

 

28 maja 2015 w Warszawie.

Już po raz szósty spotykamy się na konferencji Business Intelligence, by poprzez wymianę doświadczeń i wysłuchanie najnowszych case studies znaleźć najlepsze metody wydobywania informacji z gromadzonych danych oraz wykorzystania jej w procesach podejmowania decyzji biznesowych.

Najważniejszymi założeniami tegorocznego spotkania jest dyskusja na temat technicznych i biznesowych aspektów integracji danych oraz praktycznych aspektów wdrażania i korzystania z narzędzi i technik BI przez pracowników instytucji finansowych.

Szczegółowe informacje: www.successpoint.pl/BI-w-finansach#

Konferencja poruszy wiele istotnych tematów z zakresu Business intelligence m.in.:

 • BI – problemy wdrożeń a korzyści
 • infrastruktura analityczna – narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining – eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
 • integracja z innymi systemami
 • gromadzenie i integracja danych – hurtownie danych
 • zarządzanie danymi i ich jakością
 • BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
 • Performance Management – analiza i wydajność finansowa (planowanie, prognozowanie, budżetowanie)
 • dobre praktyki wdrożeniowe

Program konferencji kierujemy do:

 • kadry podejmującej decyzje strategiczne w firmie
 • dyrektorów finansowych
 • menadżerów Business Intelligence
 • dyrektorów i kierowników IT
 • kierowników projektów
 • architektów i specjalistów, administratorów hurtowni danych
 • architektów aplikacji
 • osób odpowiedzialnych za rozwój firmy

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować, wypełniając formularz, dostępny na stronie: www.successpoint.pl/BI-w-finansach#zarejestruj-się

Czego można się spodziewać?

Atrakcyjne wykłady, najnowsze case studies, ciekawe dyskusje, wymiana doświadczeń z wybitnymi ekspertami oraz słodki poczęstunek. To wszystko dostępne właśnie u nas! Serdecznie zapraszamy.

Kontakt:

Karolina Hołyńska

Asystentka ds. organizacji konferencji

tel. +48 720 911 821

karolina.holynska@successpoint.pl

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , , ,

Aegon pracuje z systemem Comarch Commission & Incentive

Dodany 02 września 2014 przez admin

Aegon Services Sp. z o.o. – spółka dystrybucyjna należąca do grupy Aegon w Polsce, w której skład wchodzi Aegon Towarzystw Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (Aegon Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) zakończyła pierwszy etap wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive poszerzonego o moduł finansowo-księgowy.

Dzięki rozwiązaniu Comarch Commission & Incentive Comarch Grupa Aegon w Polsce  scentralizuje w jednym systemie wszystkie operacje obliczeniowe i księgowe związane z rozliczaniem partnerów. Możliwość samodzielnej konfiguracji nowych algorytmów wynagradzania oraz możliwość definiowania i rozliczania wielowymiarowych struktur sieci sprzedaży bez konieczności każdorazowego kontaktu z dostawcą systemu, znacznie usprawni i przyspieszy proces wprowadzania zmian.

 – W naszej działalności staramy się, aby relacje z klientami i partnerami były zawsze na jak najwyższym poziomie. Dlatego niezwykle istotna z naszego punktu widzenia jest kompleksowa oferta produktowa, trafiająca w potrzeby klientów oraz profesjonalnie zarządzana sieć sprzedaży, stanowiącą pierwszą linię kontaktu z klientem. Potrzebowaliśmy elastycznego narzędzia, które z jednej strony pozwoliłoby na rozwijanie i zarządzanie rozbudowaną strukturą sieci sprzedaży, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, z drugiej zaś umożliwiłoby definiowanie wielopłaszczyznowych i złożonych programów motywacyjnych, programów wynagrodzeń i rozliczeń dla takiej właśnie sieci. Nie bez znaczenia była też potrzeba automatyzacji większości   operacji rozliczeniowych oraz stworzenie dodatkowych  ksiąg pomocniczych dla poszczególnych spółek Grupy Aegon w Polsce oraz naszych kluczowych partnerów – mówi Ewa Karczmarczyk, Dyrektor Departamentu Operacji Finansowych, Aegon.

Zakończyliśmy właśnie pierwszą i jednocześnie największą fazę wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive w Aegon Services Sp. z o.o., uruchamiając pełną funkcjonalność rozwiązania w zakresie rozliczania wewnętrznego i zewnętrznego kanału dystrybucji. W kolejnej fazie wdrożenia przygotowujemy się do uruchomienia konfiguracji polityki prowizyjnej, opartej na portfelach zarządzanych aktywów oraz algorytmów naliczających punkty uprawniające do przechodzenia kolejnych poziomów na ścieżce kariery agenta – mówi Rafał Kwarciany, Kierownik Projektu, Comarch.

 – Nasze rozwiązania są w stanie w pełni obsłużyć różne modele biznesowe aktywności instytucji finansowych. W przypadku firmy Aegon mamy do czynienia z dużą spółką dystrybucyjną, prowadzącą rozliczenia dla kilku spółek zarówno z własnej grupy kapitałowej, jak i dla partnerów zewnętrznych. Dzięki współpracy z Aegon Services Sp. z o.o. rozszerzamy funkcjonalność naszego rozwiązania oraz zdobywamy kolejne cenne doświadczenia, które pomagają nam dopasowywać nasze rozwiązania do potrzeb naszych klientów i najlepszych praktyk rynkowych – podkreśla Maciej Ślósarczyk, Kierownik Konsultingu Ubezpieczeniowego, Comarch.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Comarch wspiera procesy rozliczeniowe z reasekuratorami w Allianz

Dodany 11 sierpnia 2014 przez admin

Comarch wdrożył w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. moduł finansowo-księgowy systemu Comarch NonLife Insurance. Wraz z rozwojem biznesu Allianz potrzebował narzędzia, które przyspieszyłoby wykonywanie rozliczeń z reasekuratorami i brokerami, czyli zautomatyzowało obsługę rosnącej liczby transakcji.

Moduł finansowo-księgowy stanowi integralną część rozwiązania Comarch NonLife Insurance – platformy kompleksowo realizującej kluczowe procesy biznesowe w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych. Charakteryzujący się wysoką elastycznością i możliwością konfiguracji moduł finansowo-księgowy pełni rolę księgi pomocniczej – zawiera ewidencję analityczną, a także uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej, jak również odpowiedzialny jest za wsparcie księgowej obsługi zdarzeń ubezpieczeniowych, generowanie dowodów księgowych oraz prowadzenie rozrachunków ubezpieczeniowych z kontrahentami.

Dzięki wdrożeniu modułu TUiR Allianz zoptymalizowało i zautomatyzowało proces księgowania rozliczeń z kontrahentami. Proces przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego został na tyle przyspieszony, że przeprowadzenie tych operacji zajmuje obecnie jedynie 2 dni robocze. Ponadto przez odstąpienie od ustalania sald rozrachunków z reasekuratorami na podstawie ewidencji w księdze głównej uzyskano bezpośredni dostęp do sald z poziomu systemu z pełnym podglądem danych dla wybranego asekuratora. Pozwala to na weryfikację poprawności przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego” – podkreśla Kamil Kwarciak, kierownik projektu Comarch.

Po kilku miesiącach pracy w nowym rozwiązaniu zauważamy, iż transfer danych księgowych z obszaru reasekuracji przebiega znacznie sprawniej niż dotychczas. System wdrożony przy współpracy z Comarch pomógł nam zredukować czas przy zamykaniu okresów księgowych” – zauważa Sylwia Kołowacik Główny Księgowy TUiR Allianz Polska S.A.

Comarch od ponad piętnastu lat dostarcza rozwiązania dla sektora ubezpieczeń w Polsce i za granicą. Rozwiązania Comarch obsługują relacje z klientami, optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Historia współpracy Comarch z Grupą Allianz sięga 2006 roku, kiedy w TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU Allianz Życie Polska S.A. wdrożony został system Comarch Debt Management – rozwiązanie wspierające obsługę procesów windykacji należności, które jest wykorzystywane i rozwijane w obu spółkach do chwili obecnej. W kolejnych latach Allianz i Comarch współpracowały przy rozwoju głównego systemu polisowo-szkodowego.

Więcej informacji ofercie Comarch dla sektora ubezpieczeń można znaleźć na portalu www.ubezpieczenia.comarch.pl.

Alianz Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. wchodzi w skład Grupy Allianz Polska która jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym, świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2013 roku 2,3 miliarda PLN, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły niemal 15 mld PLN. TUiR Allianz Polska S.A. oferuje ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, jak i ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. ubezpieczenia transportowe, ogniowe i techniczne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING