Archiwum wg Tagów | "teta"

Tags: , , , ,

Porty Lotnicze pod skrzydłami Unit4 Polska

Dodany 20 listopada 2015 przez admin

W październiku br. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Unit4 Polska podpisały umowę, na mocy której w Portach Lotniczych zostanie wdrożony system do zarządzania zasobami ludzkimi autorstwa Unit4. Oprogramowanie będzie wspierać obsługę ponad 1000 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

System TETA HR zautomatyzuje procesy HR, a co za tym idzie pozwoli na oszczędność czasu i pracy działu personalnego. Oprogramowanie pomoże obsługiwać wszystkie kwestie związane z pracownikami – od rekrutacji, przez szkolenia i rozwój, aż po zarządzanie czasem pracy czy wynagrodzenia. System umożliwi łatwe przygotowywanie zestawień danych i raportów związanych ze stanem zatrudnienia, danymi pracowników, strukturą organizacyjną, wynagrodzeniami, podatkami czy składkami ZUS.

Porty Lotnicze zdecydowały się na zmianę dotychczas używanego oprogramowania w zakresie twardego HR-u i wdrożenie nowych rozwiązań związanych z miękkim HR-em. Dzięki temu, że wszystkie dane znajdą się w jednym systemie, zarządzanie zasobami ludzkimi będzie bardziej efektywne.

W ramach wdrożenia zostanie też uruchomiona samoobsługowa platforma pracownicza TETA Web zintegrowana z systemem TETA HR. Dzięki temu, że każdy pracownik będzie miał dostęp do systemu, wiele procesów zostanie zautomatyzowanych, a wersje papierowe dokumentów zostaną zastąpione wersją elektroniczną. Pracownicy będą samodzielnie składać wnioski urlopowe czy delegacje, a menadżerom łatwiej będzie zarządzać czasem pracy, planem urlopów, ocenami okresowymi czy potrzebami szkoleniowymi.

Jesteśmy bardzo dumni z podjęcia współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi w ramach projektu wdrożenia nowego systemu kadrowo-płacowego. Gorąco wierzymy, że dzięki połączeniu pomysłów PPL i elastyczności oraz  bogatej funkcjonalności systemu TETA HR, nowe rozwiązanie przyniesie Klientowi szereg korzyści w zakresie automatyzacji obsługi procesów pracowniczych. Dodatkowo dzięki uruchomieniu portalu pracowniczego TETA WEB dział HR Klienta jako partner biznesu zyska doskonałe narzędzie do usprawnienia komunikacji z pracownikami oraz budowania nowoczesnej i stabilnej polityki personalnej w firmie – mówi Witold Babuśka, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Unit4 Polska.

Sprzedaż licencji systemu TETA HR wraz z portalem do samoobsługi pracowniczej nastąpiła w drodze przetargu.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi – w Warszawie i Zielonej Górze.

Ma również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling) oraz firmach wykonujących usługi pozalotnicze.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

VULCAN wdroży system TETA ERP

Dodany 03 listopada 2015 przez admin

Unit4 Polska i VULCAN sp. z o. o., lider na rynku rozwiązań dla oświaty, rozpoczęły współpracę w zakresie wdrożenia w spółce systemu TETA ERP w obszarach: HR, Finanse, Majątek Trwały, a także platformy TETA Web.

Wdrożenie TETA ERP pozwoli obniżyć koszty i oszczędzić czas potrzebny na obsługę procesów HR oraz obsługę kadrową i finansową spółki. Poszczególne funkcjonalności systemu usprawnią zarządzanie najważniejszymi obszarami w firmie.

– Ważnym elementem projektu będzie wdrożenie systemu TETA Web do samoobsługi pracowniczej. Pracownicy będą mogli samodzielnie składać e-wnioski (np. urlopowe), a dział kadr będzie za jego pośrednictwem przygotowywać dokumenty dla pracowników, np. zestawienia czy deklaracje PIT, a także rozliczać delegacje. TETA Web ma również ułatwić planowanie czasu pracy kierownikom – mówi Wojciech Lubicz-Miszewski, manager projektu po stronie Unit4 Polska.

Pełną automatyzację procesów przetwarzania i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie wesprze Wirtualny Sekretariat, czyli moduł Wstępnej Rejestracji Dokumentów (WRD).

Wdrożenie rozpocznie się od modułu HR, w 2016 roku zostaną wdrożone pozostałe moduły, a także TETA Web.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Merida wdroży system TETA ERP

Dodany 10 września 2015 przez admin

Merida Sp. z o. o., czołowy producent wyposażenia łazienek i toalet publicznych, a także profesjonalnych urządzeń i środków do sprzątania, rozpoczęła współpracę z Unit4 Polska w zakresie wdrożenia systemu TETA ERP.

TETA ERP, elastyczny i zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania firmą, ma za zadanie usprawnić procesy biznesowe we wszystkich obszarach funkcjonowania spółki. Wdrożenie obejmie zatem cały pakiet ERP: HR, Finanse z Majątkiem Trwałym, Logistykę z WMS oraz Produkcję.

Dla Meridy kluczowa jest m.in. automatyzacja tworzenia dokumentów sprzedażowych i magazynowych, księgowych, kadrowo-płacowych, a także wyeliminowanie, tam gdzie to możliwe, dokumentów w formie papierowej i zastąpienie ich e-dokumentami – mówi Mateusz Łaba, Starszy Konsultant w Unit4 Polska.

Poszczególne funkcjonalności systemu mają za zadanie usprawnić i zwiększyć wydajność procesów sprzedażowych, magazynowych, produkcyjnych, a także zoptymalizować czas pracy poświęcany na obsługę księgową i kadrowo-płacową przedsiębiorstwa. Ważnym elementem wdrożenia będzie też pełna integracja TETA ERP z systemem, obsługującym dedykowaną część procesu w MERIDA Sp. z o.o.

Do tej pory pracowaliśmy na czterech różnych programach, które oddzielnie obsługiwały ERP, kadry i płace, środki trwałe oraz system F-K i logistykę sprzedaży. W TETA ERP łączymy te obszary w jeden spójny system, przyspieszamy i koncentrujemy procesy. Zanim zdecydowaliśmy się na konkretny system, przeprowadziliśmy wiele wizyt referencyjnych u użytkowników różnych rozwiązań i właśnie TETA ERP została przez nas oceniona najlepiej. Mamy nadzieję, że to wdrożenie przyczyni się również do lepszej obsługi naszych Klientów – mówi Zdzisław Gołębiowski Wiceprezes Zarządu Merida Sp. z o. o.

W spółce zakończono etap przygotowania projektu wdrożenia i rozpoczęto jego realizację. Start systemu jest planowany na styczeń 2016 r. Będzie z niego korzystać 150 użytkowników we wszystkich działach firmy.

Źródło: Unit4

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Systemy TETA z Certyfikatem Innowacyjności

Dodany 14 sierpnia 2015 przez admin

Oprogramowanie Unit4 Polska kolejny już raz uzyskało Certyfikat Innowacyjności przyznawany przez Politechnikę Wrocławską. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się używać systemów TETA ERP, TETA HR oraz TETA WEB, będą mogły skorzystać z ulgi technologicznej i odliczyć część wydatków na zakup nowej technologii.

Zgodnie z opinią Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej systemy TETA ERP/HR/WEB począwszy od wersji nr 23 są jednymi z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, o nowoczesnej konstrukcji oraz funkcjonalności znacznie przekraczającej rozwiązania tej klasy.

Pakiet TETA ERP/HR/WEB wspomaga zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi produktu posiada cechy mobilności i pozwala na coraz większą elastyczną parametryzację i konfigurację systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Eksperci z Politechniki Wrocławskiej zwrócili szczególną uwagę na najważniejsze cechy oprogramowania Unit4 Polska:

 • zastosowaną technologię Microsoft Silverlight i ASP.NET, które zapewniają atrakcyjny interfejs użytkownika i integrację z innymi komponentami,
 • cloud computing,
 • integrację z platformami Microsoft SharePoint,
 • użycie elementów programowania aspektowego,
 • zastosowanie systemu Orbita umożliwiającego dodawanie nowych funkcjonalności przez zewnętrzne firmy,
 • integrację z urządzeniami mobilnymi,
 • stworzenie interfejsu pod ekrany dotykowe,
 • tryb projektowania, Workflow i Skrytpy pozwalające dostosować wygląd i funkcjonalność aplikacji do wymagań użytkowników,
 • obieg dokumentów,
 • globalne wyszukiwanie.

Opinia Politechniki Wrocławskiej oznacza, że pakiet TETA ERP/HR/WEB spełnia definicję nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., a co za tym idzie przedsiębiorstwa, które będą korzystać z tych systemów będą mogły ubiegać się o ulgę technologiczną.

Źródło: Unit4

 

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

UNIT4 Polska otwiera okna na świat – współpraca z Oknoplast rozpoczęta

Dodany 02 lutego 2015 przez admin

Liderzy największych przedsiębiorstw są świadomi faktu, że podstawą firmy są ludzie. Dlatego tak istotną rolę w strukturze spółki odgrywa dział HR, odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej. Ważne jest jednak ciągłe doskonalenie procedur poprzez wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, które udoskonalają procesy biznesowe, a także elastycznie dostosowują się do rozwoju firmy. W ostatnim czasie taki kierunek wybrała firma Oknoplast, która jest pionierem innowacji w branży stolarki otworowej na rynkach Europy. Polska marka postanowiła usprawnić procesy HR-owe, wdrażając rozwiązania informatyczne TETA.

Oknoplast dba o jakość nie tylko w kwestii produktów czy wykonywanych usług, ale także przywiązuje dużą wagę do rozwiązań, którymi się posługuje i dąży do ich usprawnienia. Dotychczasowy system informatyczny w miarę rozwoju narzędzi HR, przestał spełniać oczekiwania w zakresie mobilnej i przyjaznej obsługi spraw pracowniczych, zarówno jako narzędzie pracy pracowników działu personalnego, jak i dostępu do informacji przez wszystkich pracowników firmy.

By zwiększać efektywność działu strategii personalnej firma zdecydowała się na współpracę z UNIT4 Polska w zakresie implementacji systemu TETA HR oraz zintegrowanej z nim samoobsługowej platformy pracowniczej TETA Web. Wdrożenie rozwiązań TETA sprawi, że informacje będą zgromadzone w jednym miejscu, a każdy pracownik będzie miał dostęp do swojego profilu i zawartych w nim informacji związanych z urlopami czy delegacjami.

„Firmie Oknoplast w szczególnym stopniu zależy na funkcjonalnościach z obszaru miękkiego HR-u, czyli tych, które wspomagają m.in. procesy rekrutacji, szkoleń, zarządzania rozwojem kompetencji pracownika, zarządzania celami (MBO) czy programami adaptacji. Niewątpliwą zaletą systemu TETA jest to, że istotne dla firmy informacje będą skoncentrowane w jednym miejscu. Jest to znaczne ułatwienie pracy dla całego działu HR” – mówi Ewa Szadzińska-Szczerba, Menadżer Projektu z UNIT4 Polska.

„Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w swoich oddziałach HR. Zazwyczaj główne powody to chęć skrócenia czasu potrzebnego na zarządzanie obiegiem dokumentów, centralizacja informacji oraz wsparcie w rekrutacji, rozwoju, a także zarządzaniu zasobami ludzkimi”. – komentuje Marcin Bielak, Szef IT Grupy Oknoplast .

„Spodziewamy się zdecydowanej poprawy komfortu w dostępie do indywidualnych informacji  poprzez portal Web, który będzie upowszechniony dla wszystkich naszych pracowników Grupy.  Oznacza to dostęp zarówno do twardych danych kadrowo-płacowych, jak i miękkich, związanych z celami kwartalnymi, wymaganymi kompetencjami na stanowisku, czy zaplanowanym rozwojem kompetencji. Duże nadzieje wiążemy z usprawnieniem pracy naszych menedżerów, którzy będą mieli swój kokpit menedżerski, gdzie zostaną zgromadzone wszystkie personalne informacje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w ich zespołach. Program oczywiście nie wyręczy menedżerów z roli zarządzania i motywowania pracowników, ale na pewno będzie ich w tym wspomagał. Poza tym bardzo ważną korzyścią dla działu HR, będzie z jednej strony poprawa narzędzi pracy, co najczęściej jest niewidoczne dla organizacji, a z drugiej – więcej czasu na kolejne projekty rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi” – przekonuje Agnieszka Szczepaniak, Szef Personalny Grupy Oknoplast.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 10

Dodany 29 grudnia 2014 przez admin

Dziesiąty, jubileuszowy odcinek naszego cyklu musi być wyjątkowy, więc miło nam poinformować, że tematem będzie to, co najprzyjemniejsze dla wszystkich, czyli wypłaty. Zanim o tym, powtórzmy tylko że TETA Insider to miejsce, gdzie podajemy po raz pierwszy informacje o zmianach w systemach TETA i to tutaj jako pierwsi poznajecie system od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują  programiści. Na początek krótkie wprowadzenie do samego systemu.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz by wypłaty sprawnie dotarły do pracowników?

Dzięki rozbudowanej opcji wypłat będziesz miał pewność, że pieniądze trafią do odpowiedniej osoby.

Beata Zaremba, Analityk, UNIT4 TETA

System TETA HR umożliwia zdefiniowane różnych metod wypłaty wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z deklaracją złożoną przez pracownika jego wynagrodzenie może zostać przekazane na różne rodzaje dystrybucji m.in. przelew, gotówka. W przypadku przelewów istnieje możliwość wskazania kilku rachunków bankowych dla danego pracownika. Funkcjonalność definiowania metod wypłat umożliwia dowolny podział procentowy i kwotowy wypłaty wynagrodzenia pracownika na wskazane konta i ewentualnie wypłatę w formie gotówki.

Istnieje również możliwość zdefiniowana metod wypłat w kontekście typu listy płac, na której jest liczone wynagrodzenie. Na przykład wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych może zostać przekazane na inny rachunek bankowy niż pozostałe wynagrodzenia pracownika.

System TETA HR umożliwia przeglądanie historii wypłat wynagrodzenia pracownika. Informacja ta jest prezentowana w kontekście listy płac zgodnie z obowiązującymi metodami dokonywania wypłat w momencie wysłania płatności pracownikowi.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 8

Dodany 16 października 2014 przez admin

Nie tak dawno rozpoczynaliśmy nasz cykl, a już prezentujemy odcinek ósmy TETA Insider. To tutaj podajemy po raz pierwszy informacje o zmianach w systemach TETA i to tutaj jako pierwsi poznajecie system od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują  programiści.

W poprzednim odcinku mówiliśmy o sprawnym przelewaniu świadczeń socjalnych pracownikom bez konieczności przeliczania listy płac. Dzisiaj opowiemy o długo oczekiwanej funkcjonalności: formularzu pracowniczym dostępnym w formie kalendarza. Zanim o tym, tradycyjnie krótkie wprowadzenie do samego systemu – tym razem kilka słów nt. TETA Web (dawniej TETA Galactica).

TETA Web to platforma internetowa współpracująca z aplikacją TETA HR (dawniej TETA Personel). Stanowi wsparcie dla działów personalnych zarówno małych, średnich jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. Dzięki niej menedżerowie zyskują narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im jednostkami organizacyjnymi, zaś działy HR sposób na przeniesienie zadań takich jak np. generowanie raportów i wydruków, kontrolowanie liczby dni urlopu, terminów badań okresowych na pracowników. Ten system HRM doskonale wspomaga elektroniczny obieg dokumentów. Dostęp może otrzymać każdy pracownik, a obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Chcesz sprawnie zaplanować czas pracownikom?

Dzięki opcji kalendarzy w niezwykle prosty sposób zaplanujesz cały miesiąc z góry.

Autor: Anna Janas, analityk UNIT4 TETA

W aplikacji pojawił się długo oczekiwany formularz kalendarzy, który cały miesiąc jest widoczny na ekranie w formie tabelarycznej. Planista po lewej stronie może zobaczyć wszystkich pracowników, do których ma dostęp i zaplanować im harmonogram. Do dyspozycji planisty są sumatory kolumnowe i wierszowe, które wspierają w planowaniu, prezentując np. stan zaplanowanej w porównaniu do oczekiwanej ilości godzin.

Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość planowania cyklicznego, kopiowania z grupowych kalendarzy oraz planowania na podstawie standardowego wzorca. Wprowadzono także możliwość planowania za pomocą zmian, co jest pomocne głównie w planowaniu produkcji.

Planowanie rozpoczynamy jednym przyciskiem akcji, przechodząc przez kolejne kroki, począwszy od weryfikacji planu aż do zatwierdzenia. Etap na jakim znajduje się użytkownik jest zobrazowany kolorowym paskiem przy pracowniku oraz statusem.

Aplikacja wspiera użytkownika kompleksowo w zaplanowaniu czasu pracy zgodnie z regułami Kodeksu pracy. Weryfikacja planu odbywa się na podstawie reguł systemu czasu pracy powiązanego z pracownikiem – wszystkie odstępstwa są ogłaszane jako błędy lub ostrzeżenie przed zatwierdzeniem planu.

Dla większej wygody użytkowników dodaliśmy także możliwość przełączania widocznych godzin od/do na sumę godzin w dniu bądź numer zmiany. Do każdego dnia, w celach informacyjnych, wyświetlane są podpowiedzi, a przy pracowniku prezentowany jest panel ze wszystkimi ważnymi informacjami.

Planowanie czasu pracy z poziomu TETA Web wymaga współpracy z systemem TETA HR, także wszystkie zatwierdzone dane widoczne są z poziomu obu aplikacji. Pracownik ma możliwość podglądu własnego planu pracy na przyjaznym widoku w układzie kalendarza.

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Jak UNIT4 TETA pomaga uzyskać czystą wodę w kranach?

Dodany 09 września 2014 przez admin

Według niektórych prognoz w połowie września powrócą do nas upały i wiele osób zamarzy o szklance wody. Wszyscy wiedzą, że woda to źródło życia i jednocześnie podstawowy element gospodarki napędzający jej rozwój. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że zasoby wody w Polsce są niezwykle skromne i wynoszą tyle samo, co w Egipcie. Na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1580 m3 wody rocznie (średnio w Europie 4560 m3). Oprócz konieczności racjonalnego zarządzania gospodarką wodną, ogromną rolę odgrywają też zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. To właśnie one przyczyniają się do uzyskania czystej wody w kranach.

Zakłady wodociągowe i kanalizacyjne to nie tylko maszyny, które oczyszczają naszą wodę. Za tym wszystkim, tak jak w każdym przedsiębiorstwie, stoją ludzie wykonujący codziennie mnóstwo czynności. UNIT4 TETA specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań informatycznych, które usprawniają te codzienne działania i podnoszą komfort pracy.

Dotychczas rozwiązania UNIT4 TETA zostały z powodzeniem wdrożone w miejskich wodociągach w Łodzi, Lublinie czy Zabrzu.

„Rozwiązania cieszące się największą popularnością w zakładach wodociągowych i kanalizacyjnych to TETA HR i TETA Web. Są to systemy skierowane głównie do działów kadrowo-płacowych oraz personalnych. W końcu trzonem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, są ludzie. Usprawnienie procesów związanych z zasobami ludzkimi wpływa na poprawę jakości funkcjonowania całej firmy oraz świadczonych przez nią usług” – mówi Sławko Grekow, Konsultant ds. Analiz Rynkowych w UNIT4 TETA.

Obecnie trwa wdrożenie systemu TETA HR w Katowickich Wodociągach, a jego zakres obejmuje kluczowe obszary zarządzania personelem, w tym kadry i płace, umowy cywilnoprawne, zarządzanie czasem pracy, szkolenia, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, bhp. Dodatkowo system TETA Web umożliwi pracownikom zarządzanie swoim profilem, urlopami czy delegacjami z poziomu przeglądarki internetowej.

„Cieszymy się, że nasze rozwiązania w jakimś stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska oraz że poprzez ciągłe udoskonalanie nowych rozwiązań informatycznych pomagamy rozwijać się firmom, zakładom i instytucjom. Już teraz zauważalny jest duży wzrost świadomości w przedsiębiorstwach, które przywiązują coraz więcej uwagi do tego, żeby ich działania nie wpływały negatywnie na środowisko oraz starają się podnosić komfort pracy swojej załogi” – dodaje Sławko Grekow.

Oprócz przedsięwzięć realizowanych na większą skalę, warto aby każdy we własnym zakresie dbał o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Pamiętanie o tym podczas codziennych czynności, może wiele zmienić. Najważniejsze, że nieustannie wzrasta świadomość w tym temacie oraz coraz więcej osób dowiaduje się o istnieniu problemu.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 6

Dodany 29 sierpnia 2014 przez admin

Przedstawiamy szósty odcinek naszego cyklu TETA Insider. Jak zawsze znajdziecie tu informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu.

Ostatnio mówiliśmy o wycenie czynności wykonywanych przez kontrahentów. Dzisiaj opowiemy o funkcjonalności w systemie TETA HR (dawniej TETA Personel) dotyczącej sprawy czasami bolesnej, ale niekiedy koniecznej i użytecznej. Nim do tego dojdziemy, słowo wstępu o samym systemie.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Nie wiesz kiedy możesz rozwiązać umowę o pracę?

TETA HR podpowie Ci datę końca okresu wypowiedzenia.

 

Dorota Kisielewska, Młodszy Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji w procesie rozwiązania umowy o pracę jest dostępna funkcjonalność umożliwiająca podpowiadanie końcowej daty okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z funkcjonalności wyznaczania daty końca okresu wypowiedzenia można skorzystać na akcji Zwolnij Pracownika, Korekta zwolnienia oraz Rozwiązanie umowy.

Aplikacja ustala datę końca okresu wypowiedzenia w zależności od wybranego rodzaju i długości okresu wypowiedzenia. W tym celu należy zdefiniować rodzaj okresu wypowiedzenia, a dla każdego z nich wskazać długość jego trwania.

Jeżeli rodzaj okresu wypowiedzenia zostanie określony:

 • W miesiącach – to data końca wypowiedzenia będzie ostatnim dniem miesiąca,
 • W tygodniach – to data końca wypowiedzenia wypadnie w sobotę,
 • W dniach – wtedy data końca wypowiedzenia wyznacza się na podstawie dni roboczych.

Istnieje możliwość zdefiniowania okresu wypowiedzenia wynikającego z Kodeksu Pracy lub innego okresu, który może wynikać z porozumienia miedzy pracodawcą i pracownikiem.

Data końca okresu wypowiedzenia może być wprowadzona również przez użytkownika, bez konieczności korzystania z jej automatycznego wyznaczania.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

TETA Insider vol.5 – Wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów

Dodany 31 lipca 2014 przez admin

 To już piąty odcinek naszego cyklu, w którym możecie znaleźć informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. Do tej pory poruszaliśmy zagadnienia z zakresu logistyki, HR-u czy obsługi pracowniczej na platformie TETA Web. Dzisiaj powracamy do rozwiązania TETA HR (dawniej pod nazwą TETA Personel), a głównym tematem cyklu będzie sprawna wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów.

 Chociaż HR opiera swoją pracę przede wszystkim na kontakcie z ludźmi, może mieć ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne. Błędy przy wprowadzaniu danych, czasochłonność ręcznie wykonywanych prac, ograniczenie możliwości raportowania to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stają działy HR.

 Automatyzacja pracy działu HR z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych przynosi wymierne korzyści finansowe i czasowe dla całej firmy, pozwalając na oszczędność nawet 62 godzin pracy w miesiącu. Szybkie raportowanie umożliwi skrócenie czasu wykonywania jednego zadania z 3 godzin do 15 minut, a obieg dokumentów może doprowadzić do oszczędności rzędu 200 000 zł rocznie.

Nie wiesz ile dokładnie masz zapłacić kontrahentom?

Z TETA HR sprawnie wycenisz czynności przy realizacji umów cywilnoprawnych.

W TETA HR dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia utworzenie rachunków do umów cywilnoprawnych na podstawie wyceny czynności wykonywanych przez konkretnych zleceniobiorców. Wycena czynności jest przypisywana do każdego zleceniobiorcy indywidualnie za pośrednictwem kart pracy czynności, gdzie następuje określenie, m.in.:

·       Daty czynności

·       Nazwy czynności

·       Liczby godzin

·       Stawki czynności

·       Wartości do wypłaty danej czynności

Z tak przyporządkowanych kart pracy czynności do zleceniobiorcy jest tworzony rachunek do umowy cywilnoprawnej. Rachunek z kolei jest rozliczany na liście płac i odpowiednie wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi.

Dodatkowo w kontekście konkretnej umowy cywilnoprawnej jest możliwość określenia indywidualnie konkretnej stawki danej czynności. Jest to pomocne w sytuacji, gdy ze zleceniobiorcą zostały uzgodnione indywidualne stawki za wykonanie danej czynności. Wówczas, na etapie ewidencjonowania kart pracy czynności dla danej czynności, system w pierwszej kolejności podpowiada stawkę ustaloną ze zleceniobiorcą. Oprócz indywidualnego przyporządkowania, istnieje również możliwość przypisania kontrahentów w zbiorczym arkuszu. Dzięki temu użytkownik może wprowadzić dane dla wielu zleceniobiorców w szybszy sposób.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING