Archiwum wg Tagów | "TETA Constellation"

Tags: , ,

Lider outsourcingu rozszerza swoją współpracę z UNIT4 TETA

Dodany 26 marca 2014 przez admin

Dozorbud Grupa Polska – spółka specjalizująca się w outsourcingu szerokiego wachlarza usług (catering, ochrona mienia, utrzymanie czystości) rozszerzyła współpracę z UNIT4 TETA wdrażając w 14 spółkach należących do grupy system ERP TETA Constellation.

 Spółka potrzebowała systemu, który będzie skalowalny i sprawdzi się w strukturze wielofirmowej. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z UNIT4 TETA, Dozorbud wiedział, że rozwiązania zaoferowane przez wrocławską firmę w pełni spełnią specyficzne potrzeby dostawcy tak złożonych usług. UNIT4 TETA wdrożyła system TETA Constellation w obszarze Personel, Logistyka, Finanse oraz Majątek Trwały.

 Wraz z dynamicznym rozwojem Dozorbudu i zwiększaniem zatrudnienia dotychczasowy system stał się niewydolny pod względem finansowo-księgowym. Również raportowanie ze wszystkich spółek zaczynało być problematyczne. Grupa DGP będąca zakładem pracy chronionej potrzebowała rozwiązania, które będzie posiadało możliwość obsługi procesów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, dlatego istotnym elementem dostosowania wdrażanego systemu było uwzględnienie ich szczególnej sytuacji. Zakład pracy chronionej powinien spełnić wiele wymagań. Musi między innymi zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników niepełnosprawnych oraz zapewnić im doraźny dostęp do opieki medycznej. Zebranie informacji związanych z niepełnosprawnymi pracownikami jest kluczowe do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.

 „Z UNIT4 TETA współpracujemy od 1998 roku. Wraz z wdrożeniem nowych struktur organizacyjnych, nasze potrzeby diametralnie się zmieniły. W przypadku TETA Constellation najważniejszym jest dla nas fakt, że system obsługuje wielofirmowość oraz posiada elastyczność w tworzeniu zaawansowanych raportów” – mówi Krzysztof Wójciak, Specjalista ds. Informatyki w DGP Dozorbud.

 Wdrożenie systemu ERP – TETA Constellation uwzględniało specyficzne wymagania firmy DGP. Wraz z indywidualnymi oczekiwaniami dotyczącymi logistyki i gospodarki majątkowej UNIT4 TETA odpowiednio dostosował wdrażane rozwiązanie. Umożliwia ono między innymi rejestrację składników niskocennych majątku wraz z identyfikacją poszczególnych składników w procesie inwentaryzacji.

Dzięki wykorzystaniu w spółkach DGP Dozorbud rozwiązania UNIT4 TETA, firma odnosi korzyści między innymi w zakresie efektywności i łatwości wymiany informacji między spółkami, elastyczności raportowania czy przyspieszonego obiegu dokumentów rozrachunkowych.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Mercedes-Benz Leasing Polska wybrał TETA Personel

Dodany 22 listopada 2013 przez admin

Wiodące przedsiębiorstwo leasingowe w Polsce wdrożyło nowoczesny system HR firmy UNIT4 TETA, wspomagający obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych.

Szeroki zakres oferowanych usług finansowych oraz pierwszorzędna jakość produktów przyczyniają się do konsekwentnego umacniania pozycji Mercedes-Benz Leasing Polska na rynku polskim. Szybki postęp generuje potrzebę wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. Firma zdecydowała się na aktualizację użytkowanego oprogramowania w zakresie modułu umowy cywilnoprawne, przechodząc z interfejsu TETA 2000 na TETA Constellation.

Użytkownicy systemu TETA Constellation Personel mogą teraz łatwo i szybko ewidencjonować rachunki do umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, honoraria, umowy agencyjne itp., zawierane zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami spoza firmy.

W aplikacji występują mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzania danych przez użytkownika. System kontroluje jakim ubezpieczeniom podlegają zleceniobiorcy w zależności od rodzaju umów o charakterze cywilnoprawnym.


Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. pojawiła się na polskim rynku 14 października 1996r. Jest jednym z liderów na rynku spółek leasingowych w Polsce. Spółka zajmuje się finansowaniem wszystkich rodzajów pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG. Są to marki: Mercedes-Benz, Maybach, smart, Fuso i Setra.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Odwrócony VAT w TETA Constellation

Dodany 26 października 2013 przez admin

System ERP UNIT4 TETA rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych.

W październiku weszła nowelizacja ustawy o VAT. Rozszerzeniu uległ katalog towarów wrażliwych, w stosunku do których obowiązuje tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę. Regulacją tą zostały objęte niektóre wyroby stalowe, złoto oraz niektóre odpady. W TETA Constellation wykonano odpowiednie modyfikacje w zakresie obsługi procesu sprzedaży i zakupu.

W aplikacji w kartotece indeksów dodano wskaźnik: Odwrotne obciążenie, który będzie informował, czy indeks podlega procedurze odwrotnego obciążenia. W słowniku stawek VAT dodano możliwość zdefiniowania stawki VAT dla odwrotnego obciążenia.

Przyjęte rozwiązanie umożliwia wystawianie dokumentów, w tym faktur sprzedaży jak i zakupu, na których znajdują się zarówno towary podlegające procedurze odwrotnego obciążenia, jak i towary dla których VAT naliczany jest na dotychczasowych zasadach. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem analizować poszczególnych pozycji i decydować, które z nich jakiej procedurze mają podlegać. Dzieje się to automatycznie na podstawie wcześniejszych ustawień.

W TETA Constellation ułatwiono generowanie faktury wewnętrznej z faktury zakupu. Na fakturę wewnętrzną przepisywane są tylko pozycje podlegające odwróconemu VAT, bowiem tylko one podlegają rozliczeniu przez nabywcę.

Wydruki faktur zostały odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane do nowych przepisów.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Kolejna duża uczelnia z TETA Constellation

Dodany 25 września 2013 przez admin

Politechnika Opolska, jedna z największych uczelni w regionie, kształcąca obecnie około 11 tys. studentów, wybrała system ERP firmy UNIT4 TETA do zarządzania uczelnią. Wdrożenie przeprowadzi firma OPTeam, partner UNIT4 TETA.

Wdrożenie systemu ERP na Politechnice Opolskiej, zaplanowane na 12 m-cy, obejmie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni: finanse, kadry i środki trwałe. Na Politechnice zostanie wdrożony również elektroniczny obieg dokumentów. Zamówienie obejmuje zarówno dostawę oprogramowania, implementację oraz zakup sprzętu. System wdroży wieloletni partner UNIT4 TETA firma OPTeam, z której usług korzysta już blisko 100 szkół wyższych w Polsce.

Wybór systemu ERP TETA Constellation przez Politechnikę Opolską potwierdza silną pozycję rozwiązania na rynku edukacji. W ostatnim czasie UNIT4 TETA podpisała prestiżowy kontrakt na wdrożenie systemu ERP na Politechnice Wrocławskiej, a wcześniej na Politechnice Gdańskiej.

System TETA Constellation dostosowany do specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej, pozwoli na automatyzację i usprawnienie procesów realizowanych prze Politechnikę Opolską. Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy. Użytkownikami systemu są m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. To prestiżowe uczelnie, które zajmują najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

UNIT4 TETA na PWr: Przeszkolonych 200 użytkowników kluczowych

Dodany 20 września 2013 przez admin

Firma UNIT4 TETA poinformowała o zakończeniu  kolejnego etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP TETA Constellation na Politechnice Wrocławskiej.

Wdrożenie dotyczy kluczowych obszarów zarządzania zasobami uczelni (Kadry i Płace, Zarządzanie Finansami, Zarządzanie Majątkiem Trwałym, Zarządzanie Zamówieniami, Planowanie, Budżetowanie i Prognozowanie). Zakończona III faza polegała na stworzeniu środowiska testowego dla zapoznania klienta z rozwiązaniem. Przeprowadzona została migracja wstępna, szkoleniowa i szkolenie użytkowników kluczowych. Przy tak dużej skali wdrożenia migracja dotyczyła setek tysięcy danych podstawowych i transakcyjnych.

Na obecnym etapie UNIT4 TETA przygotowuje się do przeprowadzenia testów akceptacyjnych i integracyjnych w środowisku testowym. Należy uznać, że zarówno projekt, jak i klient są bardzo wymagający. Sam projekt stanowi poważne przedsięwzięcie nie tylko techniczne, ale i organizacyjne.


Wdrożenie oprogramowania TETA Constellation na Politechnice Wrocławskiej to kolejny projekt UNIT4 TETA w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest to jedno z największych wdrożeń systemów zarządzania zasobami uczelni w Polsce i może otworzyć wrocławskiej firmie drzwi do kolejnych umów w sektorze edukacji. Proces wdrożenia jest z pewnością śledzony przez inne duże uczelnie, które poszukują najlepszego rozwiązania dla siebie.

Sektor szkolnictwa jest strategiczny dla całej Grupy UNIT4 na świecie. UNIT4 posiada dominującą pozycję w zakresie rozwiązań dla uczelni wyższych w Anglii i Skandynawii.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

LOTAMS zmienia system ERP na TETA Constellation

Dodany 19 września 2013 przez admin

Nowe rozwiązanie zostanie oparte na zintegrowanym systemie ERP TETA Constellation i obejmie Finanse, Majątek Trwały, Zakupy, Sprzedaż, Gospodarkę Magazynową oraz systemie TETA Business Intelligence. Wcześniej LOTAMS pracował na systemie SAP.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest największym polskim dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów. Do jej klientów zaliczają się liczne krajowe i zagraniczne linie lotnicze. W 2012 spółka zyskała nowego właściciela, co ułatwiło jej wszechstronny rozwój, także w zakresie nowych technologii i systemów IT. Jedną ze strategicznych decyzji było wdrożenie nowych, dostosowanych do potrzeb firmy, ekonomicznych, rozwiązań klasy ERP. Dotychczas spółka korzystała z systemu SAP dostarczonego i utrzymywanego przez firmę zewnętrzną. W wyniku realizacji nowej strategii podjęto decyzję o wyborze i wdrożeniu własnego systemu w zakresie obsługi funkcji finansowych, kontrolingowych i logistycznych. Rezultatem tych działań było przejście na system ERP TETA Constellation. Docelowo system UNIT4 TETA zostanie zintegrowany ze specjalizowanym systemem ERP do obsługi technicznej samolotów.

Projekt wdrożeniowy systemu ERP poprzedzony został analizą przedwdrożeniową, weryfikacją i testami prototypu systemu. Dzięki dużemu zaangażowaniu, prace te przeprowadzono w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Przygotowane zostały interfejsy do zewnętrznego systemu logistycznego oraz do importowania list płac.

Zakończenie pierwszego, kluczowego etapu wdrożenia w zakresie finansów (włącznie z zarządzaniem środkami trwałymi), zakupów, sprzedaży, gospodarki magazynowej oraz Business Intelligence, przewidywane jest na koniec października 2013 r. W kolejnym etapie przygotowywana będzie modyfikacja w systemie TETA Business Intelligence, umożliwiająca planowanie i rozbijanie kosztów wg różnych kluczy rozliczeniowych. Docelowo w systemie TETA Constellation będzie pracować pięćdziesięciu użytkowników, w systemie TETA Business Intelligence pięciu (plus dostęp webowy do systemu dla nielimitowanej liczby użytkowników).

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

System TETA Constellation przetestowany i gotowy do uruchomienia na maszynie bazodanowej Oracle Exadata

Dodany 08 maja 2013 przez admin

Producent systemów informatycznych UNIT4 TETA poinformował, że system ERP TETA Constellation, otrzymał status Oracle Exadata READY w ramach programu Oracle Partner Network (OPN). Firma potwierdziła tym samym posiadanie rozwiązań w pełni przetestowanych oraz wspieranych przez najnowszej generacji platformę Oracle Exadata.

Wykorzystanie Exadata Database Machine w produktach UNIT4 TETA oznacza ich bardzo wysoką dostępność, wydajność  oraz pełną skalowalność. Dla użytkowników systemu TETA Constellation to również szansa na obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie użycia pamięci masowej, ograniczenie zadań administracyjnych, a także możliwość konsolidacji w ramach środowiska Cloud Computing.

Oracle Exadata Ready to część programu Oracle Exastack Ready, pozwalająca członkom programu OPN zoptymalizować ich aplikacje, aby mogły one szybciej i z większą niezawodnością działać na maszynie bazodanowej Oracle Exadata. Jest ona jedyną maszyną bazodanową, która zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność zarówno w zakresie obsługi hurtowni danych, jak i aplikacji do przetwarzania transakcji online (online transaction processing ― OLTP). Dzięki temu stanowi ona doskonałą platformę do konsolidacji przetwarzania w sieciach grid lub w infrastrukturach chmury. Jest to kompleksowy pakiet serwerów, pamięci masowej, rozwiązań sieciowych i oprogramowania o bardzo wysokim poziomie skalowalności, bezpieczeństwa i nadmiarowości.

„Od wielu lat jesteśmy Złotym Partnerem Oracle. Uczestnictwo w programie Oracle Exastack Ready daje nam unikalne możliwości wyróżnienia się na rynku dzięki specjalizacji. Jest też dowodem efektywnej współpracy z Oracle czego wynikiem jest wysoka jakość obsługi wspólnych klientów oraz dostarczanie im zaawansowanych produktów i usług. Jesteśmy dumni, że po wcześniejszym uzyskaniu specjalizacji Database Ready udało nam się wykonać kolejny krok i spełnić także rygorystyczne wymogi programu Exadata Ready” – powiedział Remigiusz Morawiecki, Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego UNIT4 TETA.

Źródło: www.unit4teta.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

UNIT4 TETA: Większa niezależność z nową wersją systemu ERP

Dodany 24 kwietnia 2013 przez admin

UNIT4 TETA, wiodący polski producent oprogramowania, udostępnił na rynku nową wersję systemu klasy ERP – Taurus. Najistotniejszym wyróżnikiem wersji, jest coraz szerszy dostęp z poziomu platformy webowej TETA Galactica do obsługiwanych w systemie TETA Constellation procesów biznesowych.

W efekcie oprogramowanie UNIT4 TETA dzięki obsłudze online nowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, staje się dostępne dla coraz szerszej grupy użytkowników. Zyskują oni jeszcze większą niezależność i elastyczność na każdym polu działania. W obszarze personelu mają m.in. możliwość, z poziomu TETA Galactica, składania wniosków urlopowych oraz planów urlopowych, podglądu rozwoju pracownika na graficznie przedstawionej linii czasu w zakresie zmiany stanowisk, odbytych szkoleń, ocen okresowych, czy przeprowadzania oceny okresowej pracowników z możliwością rozszerzenia oceny kompetencji o ocenę zachowań.

Wśród najbardziej oczekiwanych nowych rozwiązań w obszarze finansów można wymienić możliwość rozliczania online delegacji krajowych i zagranicznych oraz jazd lokalnych, ewidencji kosztów i wydatków poniesionych podczas delegacji wraz z ich rozliczeniem i dekretacją, rejestracji wniosku wyjazdu służbowego i przesłania go do przełożonego do akceptacji.

Nowości pojawiły się również w obszarze logistyki, przede wszystkim w zakresie zastąpienia papierowych wniosków o zapotrzebowanie wnioskami elektronicznymi. Dzięki mechanizmowi obiegu dokumentów rejestracja wniosku przez pracownika i jego dalsza akceptacja może być realizowana w pełni po stronie webowej.

Spośród pozostałych nowości w systemie TETA Constellation warto wymienić:

  • obsługę umów leasingowych,
  • ewidencję nieruchomości gruntowych, budowli i budynków,
  • udostępnianie PIT-11 i PIT-40 z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla pracownika,
  • automatyczne podpowiadanie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • tworzenie własnych algorytmów wyznaczania opustów,
  • awizację dostaw oraz wysyłek towarów do i z magazynu.

Podniesienie wersji oprogramowania to również wiele zmian i nowości, mających poprawić ergonomię użytkowania platformy TETA Galactica m.in. mechanizm podpowiedzi danych zaraz po wprowadzeniu pierwszych liter, precyzyjne oznaczanie miejsc wystąpienia błędu, system interaktywnej pomocy w postaci dymków z podpowiedziami do działań, kontynuowanie procesu zaopatrzenia aplikacji w graficzną prezentację danych dla szybszej analizy prezentowanych informacji.

Źródło: www.unit4teta.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Politechnika Gdańska z systemem ERP

Dodany 21 kwietnia 2013 przez admin

UNIT4 TETA zakończyła pierwszy etap projektu wdrożenia systemu TETA Constellation na Politechnice Gdańskiej.

Wrocławska spółka poinformowała, że pierwsza faza wdrożenia objęła obszar finansów. System w tym zakresie usprawni na Uczelni m.in. proces ewidencji i dekretacji dokumentów, obsługi ewidencji zarządczej, wykonywania raportów i sprawozdań urzędowych, generowania przelewów elektronicznych, sporządzania deklaracji VAT z uwzględnieniem strukturalnego rozliczania VAT-u obowiązującego na Uczelni.

Dzięki działaniom podejmowanym w ramach tego projektu Politechnika zyska również możliwość zdalnego wprowadzania dokumentów finansowych, co pozwoli jej w dużej mierze wyeliminować tradycyjny obieg dokumentów w postaci papierowej.

Na chwilę obecną UNIT4 TETA pracuje nad uruchomieniem modułu do obsługi zaliczek i delegacji pracowników z poziomu przeglądarki internatowej. Docelowo rozwiązanie UNIT4 TETA ujednolici na Uczelni najważniejsze procesy biznesowe z dziedziny finansów, majątku trwałego, logistyki oraz z zakresu business intelligence.

UNIT4 TETA przeprowadziła już wiele procesów informatyzacji w największych polskich jednostkach edukacyjnych. Sektor szkolnictwa jest strategiczny dla całej Grupy UNIT4 na świecie.

Źródło: www.unit4teta.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING