Archiwum wg Tagów | "szkolenia"

macrologic logo new

Tags: , ,

Ekspert Macrologic: sukces każdej firmy zależy także od właściwego zaplanowania szkoleń pracowników

Dodany 11 czerwca 2016 przez admin

Odpowiednio przeszkolony i kompetentny zespół pracowników to jeden z ważniejszych warunków dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Jednak wielu właścicieli polskich firm o to nie dba lub  o tym zapomina – zauważają eksperci od zarządzania. „To błąd. Od właściwego doboru szkoleń, sposobu ich przeprowadzenia, a także od wniosków uzyskanych z analiz szkoleń zależy przyszłość, a nawet sukces przedsiębiorstwa” – twierdzi Monika Grabowska z Macrologic SA, polskiego dostawy systemów klasy ERP.

Ekspert nie ma wątpliwości: jeśli firma chce mieć kompetentny oraz efektywny zespół, musi mieć  w swoich szeregach specjalistów, którzy prawidłowo zaplanują szkolenia i wybiorą te, które będą zgodne ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa. „Odpowiedni wybór kursów dla pracowników to wyzwanie, zwłaszcza dla działów HR, na których barkach najczęściej spoczywa to zadanie. Tym bardziej, że osoby zarządzające bardzo często wymagają, aby działania, które są podejmowane w firmie przyniosły wymierny zwrot uzasadniający poniesione koszty. Na szczęście, istnieje kilka sposobów na przygotowanie takiego planu szkoleń, który pozwoli zarówno na rozwój kluczowych kompetencji pracowników, jak również na opracowanie najbardziej realnego budżetu.” – podkreśla Monika Grabowska z Macrologic SA. Co zatem powinien uwzględniać dobrze przygotowany plan szkoleń?

Pięć kluczowych elementów planu szkoleniowego

Przede wszystkim firma powinna zdiagnozować swoje potrzeby szkoleniowe. Najbardziej wiarygodnym źródłem takich informacji w przedsiębiorstwie jest ocena okresowa pracownika. Jej rezultaty w prosty sposób wiążą się z konkretnymi oczekiwaniami, a tym samym z celami planowanego szkolenia. Za pomocą diagnozy luk kompetencyjnych pracownika w szybki i łatwy sposób możemy otrzymać wskazówkę, z jakiego zakresu potrzebne jest szkolenie.

Układając plan szkoleniowy należy pamiętać o obligatoryjnych szkoleniach wynikających z przepisów prawa pracy, BHP czy ochrony środowiska. Szczególnie trzeba mieć na uwadze te kursy, które związane są z procesem adaptacji nowych pracowników oraz te wynikające ze specyficznych wymagań na danym stanowisku. Trzeba też uwzględnić możliwość zorganizowania szkoleń „ad-hoc”, ponieważ wiele z pracowniczych kursów to efekt bieżących zgłoszeń kadry kierowniczej lub decyzji podjętych w oparciu o zmieniające się realia rynkowe. W harmonogram powinny zostać włączone też szkolenia, które z różnych powodów nie zostały zrealizowane wcześniej, a były zaplanowane w poprzednich okresach. W wielu przedsiębiorstwach dochodzi bowiem do przesunięć w ich realizacji, co często wynika z braku odpowiednich środków w firmowym budżecie lub po prostu z braku czasu.

Niezwykle ważną częścią składową prawidłowo przygotowanego planu szkoleniowego jest także jego analiza pod kątem możliwości finansowych oraz dostępnych zasobów ludzkich w firmie. „Przygotowanie planu, który optymalizowałby wszystkie potrzeby oraz uwzględniał możliwości dostępnego budżetu to bardzo trudne zadanie. Dlatego w wielu organizacjach proces ten jest wspierany narzędziami informatycznymi ułatwiającymi wybór odpowiednich tematów szkoleń, dostawców, a także dobieranie zasobów niezbędnych do ich realizacji” – zauważa Monika Grabowska  z Macrologic.

Jak przeprowadzać szkolenia?

 

Przedsiębiorcy planując szkolenia powinni brać również pod uwagę dostępność pracowników i możliwość ich udziału w takich kursach. „Przy organizacji szkoleń z dużą liczbą uczestników zazwyczaj ustalanych jest kilka terminów w różnych lokalizacjach. Dzięki temu każdy ma możliwość wyboru dogodnej daty oraz najbardziej pasującego mu miejsca planowanego kursu” – mówi ekspert Macrologic. Jak podkreśla, coraz częstszą praktyką w polskich firmach staje się nagrywanie szkoleń, a następnie udostępnianie ich pracownikom. Pozwala to zmniejszyć zaangażowanie czasowe pracowników, a tym samym obniżyć koszty kursów. „Udostępnianie nagranych szkoleń stało się szczególnie popularne w organizacjach rozproszonych, gdzie zebranie pracowników na dwu- czy trzygodzinne szkolenie wiązałoby się z ogromnymi kosztami dojazdu, czasami nawet noclegu czy wynajmu sali. Umieszczenie nagrania na portalu dla pracowników daje możliwość powrotu do niego w dowolnym momencie, a także pozwala na zapoznanie się z jego zawartością w odpowiednim dla pracownika czasie” – zaznacza Monika Grabowska.

Systemy informatyczne jako pomoc w ocenie efektów szkolenia

 

Bardzo ważnym elementem całego procesu szkoleniowego jest ocena wiedzy nabytej przez pracownika podczas szkolenia. Zazwyczaj to zadanie przedsiębiorcy zlecają firmie, która je przeprowadziła. W tym celu najczęściej wykorzystywane są ankiety oraz rozmowy weryfikujące. Zdarza się też, że po szkoleniu wiedza weryfikowana jest za pomocą egzaminu. W niektórych firmach oceny efektów szkolenia dokonuje bezpośrednio przełożony pracownika.

Jak zauważa ekspert spółki Macrologic, wiele polskich przedsiębiorstw stara się proces oceniania efektów szkolenia uprościć i uporządkować. Pomagają im w tym systemy informatyczne pozwalające rejestrować w jednym miejscu wszystkie informacje o szkoleniu, jego ocenie i opinii przełożonego. „Taki sposób działania pozwala na budowanie bazy najlepszych firm szkoleniowych, a także na uzyskanie informacji o wynikach przeprowadzonego szkolenia” – podkreśla Monika Grabowska.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Altkom Akademia Partnerem Edukacyjnym SAP Polska

Dodany 27 lutego 2015 przez admin

Altkom Akademia oraz SAP Polska podpisały umowę o współpracy w zakresie autoryzowanych szkoleń z obszaru oprogramowania biznesowego. Nowa oferta skierowana jest do osób uczestniczących we wdrożeniach systemów informatycznych oferowanych przez SAP Polska.

“Projekt współpracy z SAP Polska wpisuje się w plany rozwojowe Altkom Akademii w zakresie oferty szkoleń dla biznesu. Poszerza naszą propozycję o produkty jednego z najczęściej używanych przez duże i średnie firmy dostawcy oprogramowania – w obszarach aplikacji biznesowych, rozwiązań analitycznych czy technologii baz danych.” – mówi Szymon Rówiński, Business Development Manager w Altkom Akademii S.A.

Szkolenia skierowane są do osób uczestniczących we wdrożeniu, użytkowników kluczowych, kadry zarządzającej, użytkowników końcowych oraz specjalistów IT – administratorów systemów i programistów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów – praktyków w zakresie rozwiązań oprogramowania biznesowego SAP. Pierwsze autoryzowane szkolenia, Altkom Akademia wprowadziła już w styczniu br. Oferta jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana o kolejne obszary zastosowań rozwiązań oferowanych przez SAP Polska dla biznesu.

“Z naszych obserwacji wynika, że kluczowym elementem rozwoju informatycznego firm są szkolenia, które poszerzają wiedzę pracowników o nowe umiejętności związane z wykorzystaniem wprowadzanych systemów informatycznych. Autoryzowane szkolenia dla różnych grup odbiorców systemu są nieodzownym krokiem zarządzania zmianą organizacyjną w firmie, a współpraca z Altkom Akademia zapewni jeszcze łatwiejszy do nich dostęp.” – mówi Ewa Drozd, Dyrektor Pionu Edukacji SAP dla Europy Centralnej i Wschodniej.

Partnerska współpraca obu firma obejmuje pełną gamę produktów edukacyjnych SAP.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch realizuje na terenie woj. śląskiego projekt bezpłatnych szkoleń skierowany do mikro firm

Dodany 22 kwietnia 2014 przez admin

Comarch realizuje na terenie woj. śląskiego projekt bezpłatnych szkoleń skierowany do mikro firm ( w tym samozatrudnionych).

 W ofercie znajdują się tematy szkoleń obejmujące zakresem wszystkie strategiczne obszary funkcjonowania rozwijającej się innowacyjnej firmy. Profil szkoleń oferowanych w projekcie dostosowany jest do potrzeb osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych ( m.in. obszary: programowanie, analiza danych, bazy danych), zarządzania firmą, marketingu, finansowania inwestycji.

Szkolenia pozwalają przyśpieszyć i oszczędzić na procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników mikro firm z terenu tego województwa.

Czas realizacji: od kwietnia 2014 do czerwca 2015.

Informacje: www.akademia.slaska.comarch.pl

Kontakt: akademia.slaska@comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING