Archiwum wg Tagów | "synthos"

bpsc logo

Tags: , ,

Grupa Synthos wdrożyła system mHR

Dodany 21 lutego 2014 przez admin

Pozyskanie rzetelnej wiedzy o  kompetencjach zawodowych pracowników, możliwość ich obiektywnej oceny oraz planowanie działań rozwojowych w oparciu o wyniki to główne zadania, jakie są realizowane w Grupie Kapitałowej Synthos SA w oparciu o system informatyczny. Ten wiodący producent surowców chemicznych w Polsce uruchomił właśnie mHR – zaawansowane rozwiązanie IT, wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim. Dostawcą systemu jest chorzowska spółka BPSC SA.

Grupa Kapitałowa Synthos SA jest polską firmą o międzynarodowym zasięgu. To pierwszy w Europie producent kauczuków emulsyjnych oraz wiodący europejski producent polistyrenu do spieniania. Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach ma również odzwierciedlenie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi – w firmie dąży się do pełnego wykorzystania kompetencji pracowników oraz optymalnego ich dopasowania do bieżących i przyszłych zadań.
Między innymi w tym celu Zarząd spółki podjął decyzję o wykorzystaniu narzędzia informatycznego do zarządzania kompetencjami. Informacje pozyskane z systemu mHR mają służyć wzmacnianiu i pełnemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego pracowników Grupy Kapitałowej Synthos SA.

Wdrożeniem systemu mHR zostali objęci pracownicy z dwóch spółek produkcyjnych Grupy Synthos, zlokalizowanych w Polsce i Czechach. Według Adama Chrobasika, Dyrektora Personalnego w Synthos SA, największym wyzwaniem w trakcie wdrożenia systemu mHR było uruchomienie mechanizmu ocen pracowniczych w ramach dwujęzycznej – polskiej i czeskiej – struktury organizacyjnej korporacji.  – Niebagatelną rolę miał w tym przypadku fakt,  że specjaliści BPSC wspierali nas zarówno jako doradcy, jak i wykonawcy tego wdrożenia – komentuje Chrobasik.

W ramach systemu mHR realizowany jest  cały proces zarządzania kompetencjami – od planowania, poprzez ocenę okresową po działania rozwojowe i ścieżki karier. mHR wspomaga Grupę Synthos również w zarządzaniu strukturą organizacyjną i planowania zasobów ludzkich. Punktem wyjścia wdrożenia był opracowany przez Synthos model kompetencyjny, zaimplementowany przez konsultantów BPSC do systemu mHR.

Funkcjonalność aplikacji pozwala m.in. na przypisanie wymaganych kompetencji do danego stanowiska, ocenę ich poziomu u pracowników oraz planowanie dla nich działań rozwojowych w oparciu o osiągane wyniki. Wdrożenie systemu mHR wspiera również spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością. W przyszłości planowe jest rozszerzenie zakresu wdrożenia m.in. o zarządzanie kwalifikacjami, szkoleniami, efektywnością, rekrutacjami.

Synthos to wymagający klient. Nasi partnerzy z działu HR od początku wiedzieli, co chcą osiągnąć i jakie mają wymagania względem systemu  Co istotne, byli  otwarci na nasze sugestie i pomysły na realizację ich planu.– zauważa Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR.  Końcowy kształt projektu był wypadkową wiedzy i najlepszych praktyk Synthosa i BPSC. Żmudny etap uzgodnień poprzedzający podpisanie kontraktu umożliwił z jednej strony precyzyjne opisanie projektu, z drugiej nabranie przez klienta zaufania do dostawcy. – Takie podejście spowodowało, że potencjalnie trudny projekt, obejmujący sporo kastomizacji systemu mHR, w dodatku  prowadzony w środowisku międzynarodowym, okazał się możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie i budżecie a jednocześnie był inspirujący dla obu stron – dodaje Piotr Skotnicki.

mHR to system opracowany przez BPSC we współpracy z grupą psychologów, socjologów i specjalistów z firmy Alta. Umożliwia on kompleksową obsługę „miękkiego HR” i obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia, wykraczających poza zakres działania standardowych systemów kadrowo-płacowych. System wykorzystywany jest obecnie w ponad 30 przedsiębiorstwach w Polsce, m.in.  przez  Krajową Spółkę Cukrową SA, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Organikę SA, Dom Maklerski BZ WBK, Bank Gospodarki Krajowej czy SP Jurajska.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING