Archiwum wg Tagów | "SuccessFactors"

quercus logo m

Tags: , ,

W poszukiwaniu wsparcia, czyli dwa podejścia do ścieżki rozwoju

Dodany 22 kwietnia 2021 przez admin

Co trzeci pracownik czuje się niedoceniany w pracy. Ciekawy zakres obowiązków to drugi z czynników (poza finansami) brany pod uwagę podczas poszukiwania pracy. Zdaniem ponad połowy ankietowanych idealny pracodawca to taki, który umożliwia szkolenie się i rozwój. Jak wynika z danych z raportu Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy”[1] – Polacy są otwarci na nową pracę, lecz ich motywacje nie zawsze są natury finansowej. Być może to odpowiednia polityka rozwoju ścieżek kariery może zatrzymać w firmie najlepszych specjalistów i menedżerów. Jakie narzędzia i metody można wykorzystać?

Pracownicy – opłacalna inwestycja

Pandemia zmieniła rynek pracy, przesuwając środek ciężkości z pracowników w stronę pracodawców, których pozycja rynkowa trochę się wzmocniła (względem lat poprzednich). Z badania Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy” wynika jednak, że mimo większej niepewności na rynku pracy, Polacy (86%) są otwarci na nowe oferty, a im młodsza grupa, tym ten odsetek jest wyższy (w grupach 18-24 lata i 25-34 lata wynosi ponad 90%). Dlatego pracodawcy mimo wszystko nie powinni osiadać na laurach, lecz aktywnie wspierać pracowników, tak aby porzucili oni ewentualne myśli o zmianie pracy.

Utrata specjalistów i menedżerów to dla firm duże wyzwanie: konieczność prowadzenia rekrutacji, proces onboardingu, niepewność związana z tym, czy nowa osoba odnajdzie się w zespole, będzie odpowiednio zaangażowana, spełni oczekiwania i czy za chwilę nie odejdzie. Z biznesowego punktu widzenia inwestowanie w obecnych pracowników obarczone jest o wiele mniejszym ryzykiem.

– Pracownik, który widzi, że pracodawca go ceni, wiąże z nim długofalowe plany i pozwala mu się rozwijać, jest bardziej związany z firmą, mocniej się angażuje i rzadziej odchodzi. Ważne aby stworzyć mu odpowiednie ku temu warunki. Pierwszym, moim zdaniem niezbędnym, elementem identyfikacji potrzeb rozwojowych pracownika jest rozmowa, na przykład podczas oceny rocznej. To doskonała okazja, aby wspólnie wyznaczyć kierunek rozwoju oraz krótkookresowe i długookresowe cele w tym zakresie – wyjaśnia Wojciech Miszewski, ekspert z zakresu SAP SuccessFactors w Quercus Sp. z o.o., firmie specjalizującej się we wdrożeniach rozwiązań SAP w obszarze HR.

Kariera na zakręcie – przydatne rozwiązania

Co prawda wciąż największym motywatorem zmiany pracy są zarobki, jednak skoro 33% ankietowanych twierdzi, że są niedoceniani w pracy, warto zastanowić się, czy zmiana podejścia do polityki rozwoju pracowników nie jest działaniem, które może pomóc zatrzymać w firmie największe talenty.

– Odpływ talentów to problem, z którym boryka się wiele sektorów, a jednym z nich jest branża IT. Można zatem powiedzieć, że poniekąd na sobie testujemy rozwiązania, które pozwalają ten proces ograniczyć. Narzędziem, które sprawdza się w tym przypadku, jest SAP SuccessFactors, stworzone z myślą m.in. o efektywnym zarządzaniu karierą personelu, wyłanianiu talentów i planowaniu sukcesji – twierdzi ekspert Quercus Sp. z o.o.

Program SuccessFactors jest narzędziem dla menedżerów, którzy mogą dzięki niemu ocenić wydajność pracowników w oparciu o różne kryteria, w tym obiektywne analizy wydajności i oceny roczne. System sam tworzy matryce potencjału pracowników (menedżer widzi więc od razu, w które osoby warto inwestować), pozwala także na identyfikację pracowników, w stosunku do których istnieje największe ryzyko odejścia (i określa, w jaki sposób ta strata może wpłynąć na funkcjonowanie organizacji).

– Może zdarzyć się tak, że menedżer nie zdaje sobie sprawy, iż pracownik posiada zbyt wysokie kwalifikacje na dane stanowisko, co może sprawić, iż czuje się niedoceniany. Z drugiej strony z oceny posiadanych przez niego kompetencji może wynikać prosty wniosek, że jest idealnym kandydatem na objęcie wyższej pozycji w przyszłości, jednak trzeba uzupełnić (wskazane przez system) luki kompetencyjne – podkreśla Wojciech Miszewski.

Rolą menedżera jest więc pokierowanie pracownikiem, wskazanie mu odpowiedniej drogi rozwoju, tak aby mógł w przyszłości objąć dane stanowisko. Jednak jest to możliwe pod warunkiem, że plan menedżera i cele pracownika podążają w tym samym kierunku. Menedżer powinien więc działać w tym przypadku trochę na zasadzie coacha kariery – pomagać pracownikowi świadomie budować ścieżkę kariery, zgodnie z jego potencjałem, wartościami i możliwościami.

Menedżer na zakręcie – coaching kariery

Praca powinna być źródłem satysfakcji, choćby z tego powodu, że spędzamy w niej 1/3 życia (w okresie, gdy jesteśmy czynni zawodowo). Dlatego wybory zawodowe są tak ważne i z tego też powodu… czasem konieczne są zmiany. O ile dobry menedżer jest w stanie wspomóc w tym zakresie podwładnych, o tyle sam może znaleźć się w sytuacji, kiedy poczuje, że jest na zawodowym zakręcie.

Funkcja menedżera obarczona jest dużym ryzykiem wypalenia zawodowego. Czasem kierownicy nie widzą przed sobą perspektyw, czują, że w danej branży osiągnęli już pułap, którego nie mogą lub nie chcą przekroczyć. Nie wiedzą, czy warto wprowadzać zmiany, gdzie szukać wyzwań zawodowych, czy może się przebranżowić. A jeśli czują, że obrali dobry kierunek, nie zawsze wiedzą, co robić dalej. Coraz więcej z nich korzysta więc z usług coachingu kariery, dzięki którym mogą świadomie kierować swoimi decyzjami zawodowymi.

– Coaching kariery cieszy się rosnącą popularnością dlatego, że nie jest klasyczną diagnozą, ale procesem rozwojowym, opartym na tym, aby uświadomić sobie własny potencjał, motywy, zasoby, aspiracje i odnaleźć drogi oraz rozwiązania, których na wcześniejszym etapie nie było się nawet świadomym. Nie musi dotyczyć to zmiany pracy, ale zmiany podejścia do obecnie wykonywanego zajęcia. I w tym kontekście może być narzędziem wsparcia dla menedżerów chcących lepiej wykonywać swój zawód i czuć się spełnionymi w tej pracy. Sesje z coachem kariery mogą też być jednym z elementów programu bonusowego dla menedżerów – podsumowuje przedstawiciel firmy Quercus Sp. z o.o.

Szeregowy pracownik, specjalista, menedżer wysokiego szczebla – każdy może znaleźć się na zawodowym zakręcie i szukać sposobów wyjścia z impasu. Dla jednych wsparciem mogą być narzędzia informatyczne, które czarno na białym pokażą kierunek, w którym warto się rozwijać. Dla innych bodźcem będzie rzeczowa rozmowa z przełożonym. A dla jeszcze innych – bardziej twórcze podejście oparte na kreatywnym odkrywaniu własnego potencjału i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ważne aby wszystkie te metody prowadziły do sukcesu: łagodnego pokonania zawodowego zakrętu i wyjścia na prostą, która bez przeszkód prowadzić będzie do nowych zawodowych celów.

SuccessFactors – wsparcie zarządzania na sześciu poziomach

#1 Zarządzanie danymi

Moduł Employee Central to rdzeń pakietu, zintegrowany z pozostałymi modułami, pozwalający menedżerom i pracownikom na intuicyjne zarządzanie danymi, wakatami i czasem pracy. Ma formę prostego w obsłudze i atrakcyjnego portalu, dostępnego z każdego urządzenia (po zalogowaniu).

#2 Zarządzanie celami

Moduł Performance & Goals umożliwia zarządzanie ocenami pracowniczymi, tworzenie i wyznaczanie celów globalnych i indywidualnych, możliwość analizy wydajności pracowników, przyznawania nagród oraz optymalizacji informacji zwrotnych.

# 3 Zarządzanie wiedzą

Moduł Learning pozwala na realizację strategii edukacyjnej dopasowanej do potrzeb pracowniczych, na zarządzanie szkoleniami, tworzenie i realizację szkoleń oraz tworzenie platformy e-learningowej.

# 4 Zarządzanie zmianami kadrowymi

Moduł Succession & Development jest podstawowym narzędziem do zarządzania talentami i obejmuje m.in. planowanie ścieżek kariery, identyfikację luk kompetencyjnych, przewidywanie i planowanie zmian kadrowych, tworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych, wyszukiwanie pracowników w oparciu o kompetencje.

# 5 Zarządzanie rekrutacją

Moduł Recruitment to efektywna platforma pomagająca znaleźć i zainteresować potencjalnych kandydatów do pracy, zapewniająca kompleksową obsługę procesu rekrutacji, całkowicie zintegrowana z portalami społecznościowymi.

# 6 Wsparcie dla nowo zatrudnionych pracowników

Moduł Onboarding ułatwia nowym pracownikom odnalezienie się w przedsiębiorstwie, a pracodawcy umożliwia nie tylko zgromadzenie w jednym miejscu dokumentów do wypełnienia, szkoleń, materiałów do przejrzenia, ale również stworzenie listy osób, które mogą pomóc nowo zatrudnionym przejść okres adaptacji.

[1] https://media.pracuj.pl/123872-polacy-gotowi-na-zmiane-pracy-badanie-pracujpl

Źródło: Quercus Sp. z o.o.

Komentarzy (0)

quercus logo m

Tags: , , ,

Czynniki sukcesu kadrowego

Dodany 07 kwietnia 2018 przez admin

O tym, w jaki sposób wyłonić rzeczywiste talenty w firmie dzięki nowym technologiom, opowiada Adam Panuchno, Konsultant SAP SuccessFactors w Quercus.

Deficyt talentów przez połowę pracodawców jest uznawany za jedno z najważniejszych wyzwań kadrowych najbliższych 2 lat – wynika z Raportu Employer Branding 2017[1]. Pozyskanie wartościowej kadry staje się coraz trudniejsze, coraz bardziej czasochłonne i kosztowne. Dlatego pracodawcy zaczynają korzystać z narzędzi, które pozwalają na wyłonienie talentów spośród obecnych pracowników.

Nowoczesne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, jak np. SuccessFactors, to narzędzia stworzone z myślą o tzw. miękkim HR, a więc szeroko rozumianej dbałości o zapewnienie najwyższej jakości kadr w firmie. W zakres zadań miękkiego HR wchodzą np.: oceny pracownicze, planowanie ścieżek rozwoju, plan szkoleń, zarządzanie talentami oraz identyfikacja statusu talentów w firmie (również ich ewentualnych niedoborów czy rentowności).

Główna trudność zarządzania zasobami ludzkimi polega na tym, że oceny należy dokonywać w oparciu o obiektywne przesłanki. Jednak nawet najbardziej zdystansowana osoba zajmująca się taką analizą w większym bądź mniejszym stopniu ulega emocjom, co utrudnia bezstronną ocenę. Tu właśnie z pomocą przychodzą zaawansowane narzędzia analityczne stworzone z myślą o miękkim HR. Dostarczając informacji i faktów pozwalających na wyciąganie wniosków nieobarczonych ryzykiem stronniczości, w znacznym stopniu ułatwiają pracę.

Co ważne – takie wnikliwe analizy, oparte na danych a nie na emocjach, pozwalają nam zidentyfikować potencjalne talenty tam, gdzie byśmy się ich nie spodziewali, gdyż badają możliwości zespołu przekrojowo. To ważna zaleta – w przypadku „tradycyjnego” poszukiwania talentów czasem moglibyśmy po prostu przeoczyć pracownika z potencjałem. A to dla organizacji kosztowna strata.

Jak to wygląda w praktyce?

Wyjątkowość nowoczesnych rozwiązań do zarządzania kadrami polega na zebraniu w jednym miejscu takich danych, jak np. kompleksowy obraz wydajności pracowników. Oznacza to możliwość przeglądania celów przypisanych konkretnej osobie oraz stanowisku, ocenianie stopnia ich realizacji oraz wgląd w plany rozwojowe każdej osoby. Zgromadzone w systemie dane (oceny) z różnych źródeł (od samego pracownika, jego przełożonych, współpracowników, klientów) pozwalają na przeprowadzenie oceny „360 stopni”. Co ważne każdy pracownik jest tu oceniany według tych samych kryteriów, mamy więc swego rodzaju demokratyczny system weryfikacji oraz wyłaniania talentów.

Sama identyfikacja pracownika z potencjałem nie przekształci go jednak w talent. Czasami bowiem takim talentem trzeba pokierować. Tu także z pomocą przychodzi technologia –systemy informatyczne do zarządzania kadrami posiadają arkusze kariery zawodowej: przełożeni mogą zobaczyć, na jakie stanowiska aspirują ich pracownicy i jeśli widzą potencjał, mogą przy pomocy kilku kliknięć wysłać pracownika na szkolenie, które podniesie jego kompetencje w odpowiednim zakresie. Takie funkcje ułatwiają długofalowe planowanie rozwoju kadr w firmie, a więc także optymalizację wydajności pracowników – nie tylko obecnie, ale przede wszystkim w przyszłości.

RAMKA

W module analityki kadrowej dane są analizowane w czasie rzeczywistym, uzyskujemy więc aktualne rezultaty. W ramach zarządzania talentami SuccessFactors oferuje takie możliwości, jak:

  • ranking kadr w oparciu o wybrane kryterium;
  • oceny kompetencji;
  • kompleksową obsługę procesu rekrutacji, w tym kreator rozmów kwalifikacyjnych;
  • obsługę onboardingu rozumianego nie przez pryzmat pierwszego dnia pracy, lecz czasu potrzebnego do tego, aby pracownik był w stanie samodzielnie wykonywać wszystkie powierzone mu zadania;
  • obsługę procesu planowania następstw: definiowanie kluczowych stanowisk i wyznaczanie następców w sytuacji, gdy kluczowy pracownik postanowi opuścić firmę.

[1] Raport Employer Branding w Polsce 2017 | HRM Institute

 

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , ,

Social media budują zaangażowanie pracowników

Dodany 11 kwietnia 2016 przez admin

Według najnowszych badań Instytutu Gallupa niemal jedna trzecia zatrudnionych nie czuje się zaangażowana w swoje zawodowe obowiązki, co – oprócz spadku jakości pracy – może mieć realny wpływ na wyniki finansowe firmy. W zacieśnianiu relacji z firmą pomaga coraz więcej narzędzi, w tym także… dedykowane zarządzaniu miękkim HR media społecznościowe.

40 godzin, czyli przeciętny tygodniowy czas pracy to nieco ponad jedna czwarta tygodnia. Im mniej jesteśmy zaangażowani w wykonywane zadania, tym mniej efektywnie pracujemy, stajemy się bardziej sfrustrowani i niezadowoleni. Problem niskiego zaangażowania pracowników dotyka wielu przedsiębiorstw, zaś z danych statystycznych wynika, że coraz większej ilości zatrudnionych, w tym także działów sprzedaży.

Zaangażowanie w liczbach

Instytut Gallupa w badaniu The Quantum Workplace 2015 podaje, że aż 31 procent pracujących (spośród 440 tysięcy respondentów z 5,5 tysiąca firm) uważa, że nie są oddani swojej aktywności zawodowej. Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Jakość życia w Polsce 2015, przytacza jeszcze bardziej niepokojące wskaźniki dla Polski: niezadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej jest czterech na dziesięciu zatrudnionych. Wśród możliwych przyczyn braku satysfakcji z wykonywanych zadań można wymienić stres, niepewność perspektyw zatrudnienia, brak możliwości rozwoju czy niskie wynagrodzenie. Te i inne obszary mogą mieć wpływ na poziom frustracji i obniżone samopoczucie w pracy, a w wyniku – na spadek lub całkowity brak zaangażowania w wykonywane zadania.

Ten problem ma nie tylko wymiar psychologiczny; wywiera też ogromny wpływ na kondycję finansową firmy. Choć na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć, to – według danych Instytutu Gallupa – zespół zadowolonych pracowników, którzy są silnie związani ze swoim przedsiębiorstwem notuje o 10 procent wyższą satysfakcję klientów i o 22 proc. wyższą rentowność niż w zakładach mających problem z tym wskaźnikiem. To dane szczególnie istotne przy rozpatrywaniu efektywności handlowców, często odpowiedzialnych za wyniki finansowe firmy – mówi Sylwia Wieteska, HR Specialist w Hicron, firmie IT.

Wypaleni sprzedawcy

Dlaczego walka o zaangażowanie jest szczególnym wyzwaniem w działach zajmujących się sprzedażą? Istotnym czynnikiem jest tutaj specyfika pracy: presja czasu, konieczność sprostania wyznaczonym celom biznesowym, ciągły kontakt z klientem czy duża rotacja pracowników. To wszystko wpływa na satysfakcję zawodową i motywację do pracy – wskaźniki tak ważne dla skuteczności pracy w tym obszarze. Coraz częściej poruszany jest temat wypalenia zawodowego: chronicznego zniechęcenia pracą objawiającego się zarówno spadkiem wydajności zawodowej jak i poważnymi problemami ze zdrowiem.

Problemom z malejącym zaangażowaniem zespołu lepiej zapobiegać niż leczyć. Firmy zwracają coraz większą uwagę na ten aspekt, realizując badania satysfakcji pracowników i podejmując działania zapobiegawcze: udoskonalanie kultury organizacyjnej, szkolenia i warsztaty czy dbałość o zachowanie work-life balance: równowagi pomiędzy aktywnościami zawodowymi a życiem prywatnym.

Trudno przy tej okazji obyć się bez technologicznych nowinek wspierających zarówno procesy zarządzania, komunikacji jak i wpływających na budowanie pozytywnych relacji z firmą. Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest intranet, czyli swego rodzaju „Internet” dostępny dla wąskiej grupy użytkowników, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Jako narzędzie wielorakiego zastosowania może być wykorzystywany jako platforma wymiany wiedzy, informacji i wymiany danych, a także obsługiwać procesy miękkiego HR obejmujące rekrutację, budowanie produktywności i efektywności pracowników, a w efekcie – zmniejszenie rotacji w zespole oraz wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę.

HR pod chmurką

Narzędzia tego typu coraz częściej zawierają w sobie komponenty znane z popularnych serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn): możliwość edycji profilu, dodawania komentarzy, dyskusji i oceny zawartości, czy innych rodzajów interakcji. Liderem na rynku rozwiązań HR w chmurze jest SuccessFactors.

Za wykorzystaniem chmury obliczeniowej przemawia wiele aspektów: z racji prostszych i sprawniejszych „chmurowych wdrożeń” ROI jest szybciej uzyskiwany; klienci uniezależniają się od całego kontekstu sprzętowego, mają dostęp do nowych rozwiązań (SuccessFactors co kwartał udostępnia usprawnienia i nowe funkcjonalności) bez udziału skomplikowanych i  czasochłonnych aktualizacji ze strony dostawcy.

Użytkownicy, u których wdrażane jest to rozwiązanie, otrzymują dostęp do rozbudowanej treści biznesowej i dobrych praktyk, które są elementem systemu SuccessFactors i są opakowane w bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika. Pracownicy mogą (w zależności od polityki bezpieczeństwa firmy) mieć dostęp do zawartości SF zarówno z poziomu służbowego jak i prywatnego komputera oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Co istotne, możemy połączyć SF z centralnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem – SAP ERP, jednak nie jest to wymóg konieczny. SuccessFactors, udostępniając wiele modułów odpowiedzialnych za poszczególne procesy zarządzania kapitałem ludzkim, umożliwia wprowadzenie nowej technologicznej jakości w firmowym HR.

Jasne cele = lepsze zaangażowanie

Powracając do tematu zaangażowania pracowników (w szczególności w działach odpowiedzialnych za sprzedaż). SuccessFactors, opierając się na procesie MBO (Management by objectives, ang. Zarządzanie poprzez cele) pozwala na czytelne sprzężenie oczekiwań wobec pracownika ze strategią firmy i jej najważniejszymi celami biznesowymi. Co istotne, cele te mogą być na bieżąco analizowane, pracownik uzupełnia stopień ich realizacji i w każdej chwili może sprawdzić klarowne oczekiwania i feedback przełożonego.

Dzięki komponentowi SF Learning pracownicy sprzedaży otrzymują dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do realizacji swoich zadań. Dodatkowe rozwiązanie SAP JAM pozwala na dzielenie się wiedzą i danymi przy realizacji poszczególnych procesów sprzedażowych oferując również integrację z rozwiązaniami CRM firmy SAP. Dzięki modułowi Compensation można z kolei w znacząco zoptymalizować proces zarządzania wynagrodzeniami pracowników sprzedaży tak, żeby był oparty na wynikach ich pracy.

Co można zyskać przechodząc na ten model zarządzania miękkim HR? Zarówno wymierne rezultaty finansowe (mniejszy koszt rekrutacji, obniżenie rotacji pracowników) jak i efekty mniej materialne, równie istotne: silniejszą motywację do pracy, identyfikację z polityką i celami biznesowymi firmy, efektywną i skuteczną rekrutację czy udoskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – to profity ważne zarówno dla średnich, dużych jak i bardzo dużych firm, których rozwinięta struktura organizacyjna powinna być wspomagana w obszarze core HR przez dodatkowe narzędzia – mówi Sylwia Wieteska z Hicron.

Zastosowanie zaawansowanych instrumentów wspierających procesy HR ma wpływ na całą architekturę organizacyjną, upraszczając administrowanie kapitałem ludzkim; warto przy tym zwrócić uwagę, że jasno sprecyzowane cele, model MBO, zarządzanie szkoleniami, a także wartościowy proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej w krótkim czasie zwiększają zaangażowanie pracowników także w tak newralgicznych obszarach jak sprzedaż, gdzie motywacja i efektywność pracownika jest na wagę złota.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , ,

GAVDI z wyróżnieniem SAP za pierwszą sprzedaż SuccessFactors w Polsce

Dodany 24 marca 2014 przez admin

Firma GAVDI Polska otrzymała od firmy SAP wyróżnienie za działania sprzedażowe w zakresie SAP SuccessFactors, rozwiązania wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim dostępnego w chmurze. 

Wyróżnienie przyznane zostało za pierwszą sprzedaż Success Factors w 2013 r. zrealizowaną w firmie ubezpieczeniowej, będącej wiodącym dostawcą usług assistance oraz ubezpieczeń turystycznych w Polsce.

Nagrodę z rąk Kingi Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska, odebrała Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska, podczas dorocznego Spotkania Partnerskiego SAP, które odbyło się w dniach 20-21 marca.

Wyróżnienie przyznane przez firmę SAP jest potwierdzeniem naszej pozycji lidera na rynku rozwiązań informatycznych dla HR. Pierwsza sprzedaż SuccessFactors w Polsce  dowodzi również, że rodzime firmy coraz odważniej otwierają się na innowacje w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, w tym także na chmurę. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Źródło: GAVDI

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SuccessFactors piąty rok z rzędu wśród liderów w raporcie IDC “MarketScape Worldwide Integrated Talent Management Report 2013”

Dodany 06 września 2013 przez admin

SuccessFactors, spółka zależna firmy SAP, poinformowała, że firma IDC piąty rok z rzędu zaliczyła ją do kategorii liderów w swoim raporcie IDC MarketScape Worldwide Integrated Talent Management, dotyczącym rynku zintegrowanych rozwiązań do zarządzania talentami. W wyniku tej samej analizy SuccessFactors drugi raz z rzędu trafił do grupy liderów w czterech odrębnych raportach IDC MarketScape, dotyczących odpowiednio rozwiązań do zarządzania: rekrutacją, wydajnością, szkoleniami i wynagrodzeniami. Do najważniejszych atutów SuccessFactors należy dynamiczna ekspansja na rynku, zakres oferty, globalny zasięg i integracja. IDC ocenia zintegrowane rozwiązania do zarządzania talentami, rekrutacją, wydajnością, szkoleniami i wynagrodzeniami oferowane przez różnych producentów w oparciu o swój model IDC MarketScape.

„SuccessFactors ponownie został uznany za lidera we wszystkich pięciu kategoriach, które obejmowała analiza IDC MarketScape dotycząca rozwiązań do zarządzania talentami” – powiedziała Lisa Rowan, wiceprezes ds. badań w dziale strategii dotyczących zasobów ludzkich, talentów i szkoleń w IDC. „SuccessFactors cały czas wyróżnia się w branży, wprowadzając kolejne innowacje i rozwiązania do zarządzania talentami”.

„Zintegrowane rozwiązania do zarządzania talentami firmy SuccessFactors były jednym z głównych czynników, które pomogły przedsiębiorstwu Owens Corning w osiągnięciu pozycji światowego lidera oraz pozyskaniu i rozwijaniu talentów. W rezultacie zdobywamy nowych klientów i coraz lepszych pracowników” – powiedział Dan Smith, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i technologii informatycznych w firmie Owens Corning. „Nasi menedżerowie mają teraz lepszy dostęp do informacji, których potrzebują, aby szkolić zespoły i podejmować korzystne decyzje dotyczące talentów. SuccessFactors proponuje kompleksową wizję, która ułatwia firmie zwiększenie wydajności. Gratulujemy im wyróżnienia, jakim jest zaliczenie do liderów”.

„To wyjątkowy okres – na rynku mają miejsce zasadnicze zmiany. Po raz pierwszy od czterech pokoleń pracowników pracujemy w inny sposób” – powiedział Shawn Price, prezes firmy SuccessFactors odpowiedzialny za rozwiązania SAP Cloud. „SuccessFactors przewidział te zmiany. Zbudowaliśmy, również dzięki przejęciom, w pełni kompleksową ofertę obejmującą rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze. Pomaga ona klientom w planowaniu przekształceń opartych na najważniejszym zasobie firmy – pracownikach. W tym roku po raz kolejny zostaliśmy uznani przez IDC za lidera. To wyraz uznania dla naszej strategii oraz 12 lat doświadczenia w dostarczaniu najwyższej klasy aplikacji do zarządzania talentami, działających w chmurze. Nasze systemy rekrutacji, zarządzania wydajnością, planowania wynagrodzeń i edukacji pomagają firmom w transformacji. Ponadto w uzupełnieniu oferujemy rozwiązania Employee Central i szczegółowe analizy. Dzięki temu nasi klienci mają do dyspozycji w pełni zintegrowany system, usprawniający zatrudnianie pracowników”.

SuccessFactors został uznany za lidera w każdym z pięciu raportów IDC MarketScape. Oto, na co zwrócono szczególną uwagę:

  • W raporcie The IDC MarketScape: Worldwide Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis (IDC #242562, sierpień 2013) stwierdzono: „Na rynku rozwiązań SaaS obsługa klienta staje się coraz ważniejsza, ponieważ bariery zmian są tam znacznie niższe niż na rynku oprogramowania instalowanego lokalnie. Wśród nabywców rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkimi rozwija się integracja społecznościowa. Wkrótce działania na froncie społecznościowym będą mieć decydujące znaczenie. Bardzo ważne jest dostarczanie przekonujących przykładów użycia i referencji klientów”.
  • W raporcie The IDC MarketScape: Worldwide Recruiting in Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis (IDC #242682, sierpień2013) nazwano firmę SuccessFactors „jedynym liderem w tej klasyfikacji, który nie wszedł na rynek z systemem rekrutacji jako swoją pierwszą aplikacją”. Dodano również, że „w pozyskiwaniu talentów coraz częściej nie chodzi już o proste wyszukiwanie kandydatów, ale zaoferowanie lepszych metod poszukiwania talentów”.
  • W raporcie The IDC MarketScape: Worldwide Performance Management in Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis (IDC #242569, sierpień 2013) odnotowano, że SuccessFactors „udowodnił, iż jest pionierem na rynku rozwiązań do zarządzania wydajnością pracowników”. O rozwiązaniach do zarządzania wydajnością napisano: „Aby wyróżnić się na tle konkurencji, rozwiązanie takie trzeba zintegrować z rozwiązaniem do zarządzania szkoleniami (w ten sposób powstaje kompleksowa platforma rozwoju) i wykorzystać informacje zwrotne pochodzące z sieci społecznościowych, które stają się nie tylko elementem pomocniczym, ale częścią procesu zarządzania wydajnością”.
  • W raporcie The IDC MarketScape: Worldwide Learning Management in Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis (IDC #242568, sierpień 2013) zwrócono uwagę na „dojrzałe funkcje zarządzania szkoleniami” oferowane przez SuccessFactors. Stwierdzono również, iż „dostawcy, którzy chcą być obecni na rynku rozwiązań do zarządzania talentami, uświadomili sobie, że moduł do dokładnego zarządzania szkoleniami jest warunkiem sukcesu”.
  • W raporcie The IDC MarketScape: Worldwide Compensation Management in Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis (IDC #242545, sierpień 2013) napisano: „Menedżerowie mają teraz do dyspozycji nowe narzędzia. Specjaliści ds. wynagrodzeń nie są już skazani na nieporęczne arkusze kalkulacyjne, które były używane od kilku pokoleń. W rezultacie rosną inwestycje w rozwiązania do zarządzania wynagrodzeniami, które mają coraz większe znaczenie dla klientów z sektora zarządzania zasobami ludzkimi”.

SuccessFactors, spółka zależna firmy SAP, oferuje specjalistom ds. zasobów ludzkich atrakcyjne rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim, które obejmują cały cykl zatrudnienia pracownika. Rozwiązania te, w których wykorzystano doświadczenie i zaangażowanie SAP, są wspierane przez globalne środowisko partnerów.

Informacje o modelu oceny IDC MarketScape

IDC MarketScape to analityczny model oceny konkurencyjności dostawców rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych i branżowych na danym rynku. Metodyka badawcza zastosowana w tym modelu jest oparta na rygorystycznych metodach oceny, w których uwzględniane są kryteria jakościowe i ilościowe. Wyniki przedstawiane są w postaci schematu graficznego, na którym zaznaczona jest pozycja każdego dostawcy na określonym rynku. IDC MarketScape stwarza ramy, które umożliwiają porównanie produktów i usług, możliwości i strategii oraz bieżących i przyszłych czynników sukcesu rynkowego różnych dostawców rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych lub branżowych. Ramy te umożliwiają również nabywcom rozwiązań technologicznych niezależne porównania słabych i mocnych stron swoich bieżących i przyszłych dostawców.

Informacje o SuccesFactor, spółce zależnej firmy SAP

SuccessFactors jest największym dostawcą oprogramowania Business Execution Software, działającego w chmurze. Oferuje rozwiązania do dostosowywania procesów biznesowych oraz zarządzania pracą zespołów, wydajnością pracowników i szkoleniami firmom różnej wielkości w ponad 60 branżach. Nasze rozwiązania są używane w subskrypcji na ok. 22 mln stanowisk na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dużej i zróżnicowanej grupie klientów innowacyjne rozwiązania, treści i dane analityczne, doświadczenie w zakresie procesów oraz wnioski ze stosowania najlepszych praktyk. Obecnie z naszego pakietu aplikacji korzysta ponad 3 700 klientów w przeszło 177 krajach w 35 językach.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING