Archiwum wg Tagów | "social media"

hicron logo

Tags: , , , ,

Social media budują zaangażowanie pracowników

Dodany 11 kwietnia 2016 przez admin

Według najnowszych badań Instytutu Gallupa niemal jedna trzecia zatrudnionych nie czuje się zaangażowana w swoje zawodowe obowiązki, co – oprócz spadku jakości pracy – może mieć realny wpływ na wyniki finansowe firmy. W zacieśnianiu relacji z firmą pomaga coraz więcej narzędzi, w tym także… dedykowane zarządzaniu miękkim HR media społecznościowe.

40 godzin, czyli przeciętny tygodniowy czas pracy to nieco ponad jedna czwarta tygodnia. Im mniej jesteśmy zaangażowani w wykonywane zadania, tym mniej efektywnie pracujemy, stajemy się bardziej sfrustrowani i niezadowoleni. Problem niskiego zaangażowania pracowników dotyka wielu przedsiębiorstw, zaś z danych statystycznych wynika, że coraz większej ilości zatrudnionych, w tym także działów sprzedaży.

Zaangażowanie w liczbach

Instytut Gallupa w badaniu The Quantum Workplace 2015 podaje, że aż 31 procent pracujących (spośród 440 tysięcy respondentów z 5,5 tysiąca firm) uważa, że nie są oddani swojej aktywności zawodowej. Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Jakość życia w Polsce 2015, przytacza jeszcze bardziej niepokojące wskaźniki dla Polski: niezadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej jest czterech na dziesięciu zatrudnionych. Wśród możliwych przyczyn braku satysfakcji z wykonywanych zadań można wymienić stres, niepewność perspektyw zatrudnienia, brak możliwości rozwoju czy niskie wynagrodzenie. Te i inne obszary mogą mieć wpływ na poziom frustracji i obniżone samopoczucie w pracy, a w wyniku – na spadek lub całkowity brak zaangażowania w wykonywane zadania.

Ten problem ma nie tylko wymiar psychologiczny; wywiera też ogromny wpływ na kondycję finansową firmy. Choć na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć, to – według danych Instytutu Gallupa – zespół zadowolonych pracowników, którzy są silnie związani ze swoim przedsiębiorstwem notuje o 10 procent wyższą satysfakcję klientów i o 22 proc. wyższą rentowność niż w zakładach mających problem z tym wskaźnikiem. To dane szczególnie istotne przy rozpatrywaniu efektywności handlowców, często odpowiedzialnych za wyniki finansowe firmy – mówi Sylwia Wieteska, HR Specialist w Hicron, firmie IT.

Wypaleni sprzedawcy

Dlaczego walka o zaangażowanie jest szczególnym wyzwaniem w działach zajmujących się sprzedażą? Istotnym czynnikiem jest tutaj specyfika pracy: presja czasu, konieczność sprostania wyznaczonym celom biznesowym, ciągły kontakt z klientem czy duża rotacja pracowników. To wszystko wpływa na satysfakcję zawodową i motywację do pracy – wskaźniki tak ważne dla skuteczności pracy w tym obszarze. Coraz częściej poruszany jest temat wypalenia zawodowego: chronicznego zniechęcenia pracą objawiającego się zarówno spadkiem wydajności zawodowej jak i poważnymi problemami ze zdrowiem.

Problemom z malejącym zaangażowaniem zespołu lepiej zapobiegać niż leczyć. Firmy zwracają coraz większą uwagę na ten aspekt, realizując badania satysfakcji pracowników i podejmując działania zapobiegawcze: udoskonalanie kultury organizacyjnej, szkolenia i warsztaty czy dbałość o zachowanie work-life balance: równowagi pomiędzy aktywnościami zawodowymi a życiem prywatnym.

Trudno przy tej okazji obyć się bez technologicznych nowinek wspierających zarówno procesy zarządzania, komunikacji jak i wpływających na budowanie pozytywnych relacji z firmą. Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest intranet, czyli swego rodzaju „Internet” dostępny dla wąskiej grupy użytkowników, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Jako narzędzie wielorakiego zastosowania może być wykorzystywany jako platforma wymiany wiedzy, informacji i wymiany danych, a także obsługiwać procesy miękkiego HR obejmujące rekrutację, budowanie produktywności i efektywności pracowników, a w efekcie – zmniejszenie rotacji w zespole oraz wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę.

HR pod chmurką

Narzędzia tego typu coraz częściej zawierają w sobie komponenty znane z popularnych serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn): możliwość edycji profilu, dodawania komentarzy, dyskusji i oceny zawartości, czy innych rodzajów interakcji. Liderem na rynku rozwiązań HR w chmurze jest SuccessFactors.

Za wykorzystaniem chmury obliczeniowej przemawia wiele aspektów: z racji prostszych i sprawniejszych „chmurowych wdrożeń” ROI jest szybciej uzyskiwany; klienci uniezależniają się od całego kontekstu sprzętowego, mają dostęp do nowych rozwiązań (SuccessFactors co kwartał udostępnia usprawnienia i nowe funkcjonalności) bez udziału skomplikowanych i  czasochłonnych aktualizacji ze strony dostawcy.

Użytkownicy, u których wdrażane jest to rozwiązanie, otrzymują dostęp do rozbudowanej treści biznesowej i dobrych praktyk, które są elementem systemu SuccessFactors i są opakowane w bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika. Pracownicy mogą (w zależności od polityki bezpieczeństwa firmy) mieć dostęp do zawartości SF zarówno z poziomu służbowego jak i prywatnego komputera oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Co istotne, możemy połączyć SF z centralnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem – SAP ERP, jednak nie jest to wymóg konieczny. SuccessFactors, udostępniając wiele modułów odpowiedzialnych za poszczególne procesy zarządzania kapitałem ludzkim, umożliwia wprowadzenie nowej technologicznej jakości w firmowym HR.

Jasne cele = lepsze zaangażowanie

Powracając do tematu zaangażowania pracowników (w szczególności w działach odpowiedzialnych za sprzedaż). SuccessFactors, opierając się na procesie MBO (Management by objectives, ang. Zarządzanie poprzez cele) pozwala na czytelne sprzężenie oczekiwań wobec pracownika ze strategią firmy i jej najważniejszymi celami biznesowymi. Co istotne, cele te mogą być na bieżąco analizowane, pracownik uzupełnia stopień ich realizacji i w każdej chwili może sprawdzić klarowne oczekiwania i feedback przełożonego.

Dzięki komponentowi SF Learning pracownicy sprzedaży otrzymują dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do realizacji swoich zadań. Dodatkowe rozwiązanie SAP JAM pozwala na dzielenie się wiedzą i danymi przy realizacji poszczególnych procesów sprzedażowych oferując również integrację z rozwiązaniami CRM firmy SAP. Dzięki modułowi Compensation można z kolei w znacząco zoptymalizować proces zarządzania wynagrodzeniami pracowników sprzedaży tak, żeby był oparty na wynikach ich pracy.

Co można zyskać przechodząc na ten model zarządzania miękkim HR? Zarówno wymierne rezultaty finansowe (mniejszy koszt rekrutacji, obniżenie rotacji pracowników) jak i efekty mniej materialne, równie istotne: silniejszą motywację do pracy, identyfikację z polityką i celami biznesowymi firmy, efektywną i skuteczną rekrutację czy udoskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – to profity ważne zarówno dla średnich, dużych jak i bardzo dużych firm, których rozwinięta struktura organizacyjna powinna być wspomagana w obszarze core HR przez dodatkowe narzędzia – mówi Sylwia Wieteska z Hicron.

Zastosowanie zaawansowanych instrumentów wspierających procesy HR ma wpływ na całą architekturę organizacyjną, upraszczając administrowanie kapitałem ludzkim; warto przy tym zwrócić uwagę, że jasno sprecyzowane cele, model MBO, zarządzanie szkoleniami, a także wartościowy proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej w krótkim czasie zwiększają zaangażowanie pracowników także w tak newralgicznych obszarach jak sprzedaż, gdzie motywacja i efektywność pracownika jest na wagę złota.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SAP umożliwia firmom analizowanie zachowań klientów w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym

Dodany 25 września 2013 przez admin

Firma SAP udostępniła aplikację analityczną SAP® Social Contact Intelligence, opartą na platformie SAP HANA®. Nowa aplikacja umożliwia wgląd w analizę nastrojów konsumentów i historię ich kontaktów z firmą zarówno w kanałach społecznościowych, jak i w pozostałych systemach firmowych. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej targetować i odpowiednio dywersyfikować swoje działania.

Wyzwaniem, przed jakim stają dziś specjaliści odpowiedzialni za sprzedaż, marketing i obsługę klientów, jest dostęp i analiza wielkich ilości danych, które są gromadzone nie tylko w rozproszonych systemach informatycznych wewnątrz firm, ale też w serwisach społecznościowych pozostających poza ich zasięgiem. Przez to specjaliści od marketingu i sprzedaży często bazują na nieaktualnych informacjach i mogą przeoczyć dogodne okazji do przeprowadzenia działań typu cross-selling i up-selling. Zaś strategiczne decyzje, które mają na celu zachęcenie i zaangażowanie obecnych i przyszłych klientów, oparte są niejednokrotnie na intuicji.

Z pomocą SAP Social Contact Intelligence procesy te mogą przebiegać inaczej. Specjaliści od marketingu będą ws stanie przygotowywać kampanie w oparciu o aktualne nastroje użytkowników serwisów społecznościowych. Dzięki temu zidentyfikowanie liderów opinii i targetowania działań staje się prostsze, a przychody mogą być większe. Dodatkowo osoby odpowiedzialne za sprzedaż mogą mieć głębszy wgląd w zachowania konsumentów. Tego typu wiedza z kolei umożliwia szybkie zidentyfikowanie najbardziej wpływowych i odpowiednich liderów opinii dla danej promocji. Oprócz tego działy obsługi klienta będą w stanie analizować na bieżąco zamieszczane w serwisach społecznościowych opinie, proaktywnie identyfikować potencjalne źródła kryzysów i przedsiębrać środki zapobiegawcze.

SAP Social Contact Intelligence jest częścią rozwiązania SAP® Customer Engagement Intelligence, na które składają się aplikacje oparte o platformę SAP HANA® umożliwiającą wgląd oraz analizę danych klienta w czasie rzeczywistym. Dzięki temu działania marketingowe i sprzedażowe mogą być spersonalizowane i stargetyzowane, przyczyniając się tym samym do podniesienia zysków. Oparcie SAP Customer Engagement Intelligence na platformie SAP HANA daje jeszcze inne korzyści. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż, marketing i obsługę klientów mogą wykorzystywać potężne analizy tekstów oraz silników predykcyjnych w SAP HANA także do przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz obliczania złożonych algorytmów predykcyjnych w intuicyjny i przyjazny użytkownikowi sposób.

„SAP Customer Engagement Intelligence pokazał nam, jak można wpływać na decyzje zakupowe naszych klientów oraz zmniejszyć ilość zwracanych produktów”, powiedział Michael Kuenzl, wiceprezes ds. systemów IT w firmie HSE24, zajmującej się sprzedażą artykułów domowych. „Sprzedajemy ponad milion produktów ośmiomilionowej rzeszy klientów. Szacujemy, że obniżenie stopy zwrotu o zaledwie jeden procent może przyczynić się do siedmiocyfrowej oszczędności liczonej w Euro. SAP Customer Engagement Intelligence umożliwia nie tylko odkrycie tendencji, pozwalających zwiększyć sprzedaż, ale też przygotowanie precyzyjnych kampanii marketingowych, pogłębiających lojalność klientów”.

SAP Customer Engagement Intelligence składa się z czterech w pełni zintegrowanych aplikacji analitycznych i mobilnych:

  • SAP Social Contact Intelligence pozwala wykorzystać w czasie rzeczywistym opinie i spostrzeżenia, którymi konsumenci dzielą się w serwisach społecznościowych i na stronach firmowych. Dzięki temu firmy mogą identyfikować kluczowych liderów opinii, pozyskiwać nowych klientów oraz podnieść poziom obsługi i lojalności klientów.
  • SAP® Audience Discovery and Targeting pomaga specjalistom od marketingu angażować obecnych i nowych klientów poprzez zaawansowaną segmentację dużych grup docelowych oraz opracować spersonalizowane kampanie marketingowe.
  • SAP® Customer Value Intelligence oferuje menedżerom ds. sprzedaży i marketingu nie tylko wgląd w zachowania konsumentów w czasie rzeczywistym (dzięki temu można ocenić ich wartość), ale też spersonalizowane rekomendacje, które mogą być przydatne przy planowaniu działań typu cross i up-selling.
  • SAP® Account Intelligence umożliwia przedstawicielom handlowym zdalny dostęp do aktualnych informacji o klientach oraz dostarcza spersonalizowanych rekomendacji sprzedażowych, dzięki którym można tworzyć grupy docelowe oraz podnieść efektywność sprzedaży.

„Modele segmentacji klientów, które wcześniej trwały ponad 12 godzin, teraz mogą być przeprowadzone 985 razy szybciej“, powiedział Bernd Seidel, Business Solution Management w firmie Thomas Cook AG. „To ogromna różnica. Dzięki temu nasi klienci biznesowi mogą eksperymentować z różnymi modelami segmentacji, otrzymywać natychmiastowe wyniki oraz planować jeszcze bardziej spersonalizowane i stargetyzowane kampanie marketingowe.”

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING