Archiwum wg Tagów | "simple"

simple_logo_new

Tags: , , ,

Herbapol SA dołączyło do grona klientów Simple

Dodany 17 kwietnia 2021 przez admin

W drugiej połowie marca Simple SA zawarło kontrakt z Wrocławskimi Zakładami Zielarskimi Herbapol S.A. Realizacja umowy dotyczyć będzie m.in. dostarczenia licencji serwerowej i wdrożenia funkcjonalności PERSONEL. Przedmiotowy kontrakt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 r.  Herbapol Wrocław S.A. jest kolejnym zdobytym klientem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

Oferta Simple spełniła postawione przez Herbapol Wrocław wymagania systemowe. Jesteśmy przekonani, że wybrane oprogramowanie zoptymalizuje pracę oraz wpłynie na efektywność funkcjonowania poszczególnych działów firmy. To przełoży się również na szybsze wykonywanie obowiązków oraz sprawniejszą komunikację z pracownikami. Wieloletnie doświadczenie Simple – wśród różnego rodzaju firm i instytucji – utwierdza nas w przekonaniu, że dokonaliśmy najlepszego wyboru, a narzędzia oferowane przez spółkę będą sprawnie i skutecznie wdrożone – mówi Edyta Sapijaszko, Kierownik Działu Informatyki Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Wdrożenie w Herbapol funkcjonalności PERSONEL będzie wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi. Moduł ten będzie odpowiedzialny za obsługę spraw pracowniczych oraz dostarczenie niezbędnych do analizy – dla kadry menadżerskiej – informacji o zatrudnionych. Dodatkowo w firmie Herbapol Wrocław S.A. zaimplementowane zostanie rozwiązanie XPRIMER.

Dołączenie do grona klientów Simple przedsiębiorstwa Herbapol Wrocław S.A. jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że tak znana i ceniona firma postawiła na oferowane przez Simple rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Herbapol będzie profesjonalna i korzystna, a proponowane rozwiązania usprawnią zachodzące w firmie procesy związane z zasobami ludzkimi – mówi Damian PłotnikowskiKey Account Manager Simple SA. Nasze produkty od lat cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem wśród potencjalnych i aktualnych klientów. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania oferowane przez Simple spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wdrażanie przemyślanych systemów jest trudniejsze i wymaga więcej czasu, ale wierzymy, że warto to robić  – dodaje.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Simple SA z nowym klientem – Akademia Marynarki Wojennej zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.ERP

Dodany 14 maja 2020 przez admin

Wraz z końcem kwietnia Simple SA podpisała kontrakt z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Realizacja umowy o wartości 2 091 000 zł brutto będzie przeprowadzona do końca lutego 2021 r.

Projekt obejmuje dostawę i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w zakresie następujących obszarów: finanse i księgowość, ewidencja majątku, zakupy i sprzedaż, zarządzanie projektami, zarządzanie majątkiem, gospodarka magazynowa i elektroniczny obieg dokumentów, budżetowanie, zamówienia publiczne, kadry i płace wraz z portalem pracowniczym oraz Controling (BI).

Programy, z których aktualnie korzystamy są przestarzałe, dlatego ogłosiliśmy przetarg na nowe systemy dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań jest dla nas szansą na zwiększenie prestiżu oraz usprawnienie funkcjonowania i optymalizację pracy uczelni. Wierzymy, że zaimplementowanie narzędzia Simple pozwolą nam to uzyskać – szczególnie, że zaoferowane rozwiązanie spełnia oczekiwania, jakie postawiliśmy przed wykonawcami w procedurze przetargowej – mówi kwestor kmdr mgr Waldemar Mirucki, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Dodatkowo w ramach zawartej umowy Simple SA zrealizuje również integrację z systemem dziekanatowym autorstwa PCG Akademia i systemami uposażeń żołnierzy oraz będzie świadczyć usługi serwisowe dotyczące dostarczonego rozwiązania w okresie 36 miesięcy.

Wdrożenie systemu SIMPLE.ERP jest kolejnym projektem, który realizujemy dla uczelni wyższych. Podpisana umowa umacnia nas w pozycji lidera jeśli chodzi o wybór Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla placówek edukacyjnych, a wygranie przetargu ogłoszonego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest kolejnym prestiżowym punktem w portfolio naszych realizacji – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA.

Źródła: Simple SA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SINEVIA Sp. z o.o. zwiększy efektywność realizowanych projektów budowlanych z SIMPLE.ERP

Dodany 06 czerwca 2016 przez admin

SIMPLE S.A. w wyniku postępowania przetargowego wdroży w SINEVIA Sp. z o.o. rozwiązanie SIMPLE.ERP. Przedmiotem umowy jest implementacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego i oprogramowania w modelu Infrastructure as a Service (IaaS), wspierającego procesy zarządcze SINEVIA wraz ze szkoleniem użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu eksploatacyjnego.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie rentowności i efektywności świadczonych usług oraz  usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji.

System SIMPLE.ERP zostanie wdrożony w obszarach:

 • Zarządzanie Projektami
 • Finanse i Księgowość
 • Kadry i Płace
 • Majątek Trwały
 • Gospodarka Magazynowa
 • Zarządzanie Operacyjne Majątkiem
 • Mini CRM
 • Budżetowanie
 • Report Portal
 • Platforma XPRIMER (CRM, ECM, HRM, HCM)

SINEVIA to Spółka, która powstała z Wojskowych Zakładów Remontowo Budowlanych działających przy Rejonowych Zarządach Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka oferuje profesjonalne usługi z zakresu robót o charakterze ogólnobudowlanym w tym budownictwa mieszkaniowego oraz specjalistycznego, usług utrzymania czystości oraz zarządzania systemami ciepłowniczymi.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Koleje Mazowieckie wybrały SIMPLE.ERP

Dodany 28 kwietnia 2016 przez admin

Jeden z największych przewoźników w kraju w wyniku postępowania przetargowego wybrał zintegrowany system informatyczny marki SIMPLE. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. dzięki implementacji rozwiązania SIMPLE.ERP zyskają narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami spółki i automatyzacji procesów realizowanych w obszarach:

 • Finanse i Księgowość,
 • Majątek Trwały,
 • Obrót Towarowy,
 • Budżetowanie i Controlling.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dostarczenie infrastruktury technicznej, wdrożenie systemu ERP zapewniającego obsługę wszystkich procesów biznesowych Kolei oraz integracja SIMPLE.ERP z systemami obcymi działającymi w spółce.

System SIMPLE.ERP zintegruje wszystkie informacje z poszczególnych działów Spółki w jedno spójne i wydajne środowisko pracy, a przede wszystkim usprawni komunikację w firmie, uprości procedury, pozwoli zaoszczędzić czas oraz zminimalizuje możliwość występowania błędów.

Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. to organizacja zatrudniająca ponad 2500 osób. Realizuje usługi pasażerskiego transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego, jako element zintegrowanego transportu publicznego.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Łódzka Spółka Infrastrukturalna zwiększy efektywność procesów zarządczych z SIMPLE.ERP

Dodany 18 kwietnia 2016 przez admin

Spółka zarządzająca łódzką infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną w wyniku postępowania przetargowego wdroży system SIMPLE.ERP w zakresie Finansów i Księgowości oraz Środków Trwałych. Realizacja projektu usprawni obsługę finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania składnikami majątku Spółki.

Moduł SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość zapewni pełną obsługę operacji księgowych w Spółce, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT i CIT, obsługi kasowej, opracowania i generowania sprawozdań finansowych, windykacji należności, gospodarki magazynowej oraz umożliwi generowanie raportów dla celów sprawozdawczych i zarządczych. Natomiast obszar Środki Trwałe posłuży szeroko rozumianej ewidencji środków trwałych w ramach bazy danych i zarządzaniu trwałymi aktywami spółki, w tym w szczególności naliczaniu amortyzacji i podatku od nieruchomości.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. realizuje zadania związane z zarządzaniem łódzką infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną poprzez:

 • wydzierżawianie i poddzierżawianie majątku spółkom operatorskim,
 • planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji rozwojowych z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowość w ofercie Simple dla dyrektorów szpitali

Dodany 13 kwietnia 2016 przez admin

Grupa Kapitałowa SIMPLE przygotowała dla Dyrektorów jednostek medycznych nowy moduł kontrolingowy, umożliwiający szczegółową wycenę procedur medycznych i późniejszą kontrolę poniesionych kosztów.

Obszar Kalkulacji Kosztów Medycznych jest zgodny z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia odnośnie standardu rachunku kosztów, umożliwia szybkie i proste określenie ile kosztuje wykonanie procedur medycznych, czy odchylenia występują na grupie pacjentów, lekarzy czy są zależne od zastosowanego leczenia. Daje on pełną wiedzę na temat opłacalności kosztów leczenia pacjenta i porównanie z wartością kontraktową oferowana za leczenie przez NFZ i innych płatników, przydatną przy negocjacjach kontraktów. Do obsługi nie jest potrzebna wiedza księgowa, jest przejrzystym i intuicyjnym systemem, który może działać z dowolnymi rozwiązaniami znajdującymi się w szpitalu zarówno w części medycznej jak i administracyjnej.

Dodatkowo moduł wzbogacony jest o prezentację danych w QLIK, zapewniającą szybką i efektywną wizualizację. Nie trzeba już czekać na raporty czy zmiany w analizach. Do tworzenia wystarczy funkcja przeciągania i upuszczania.

KALKULACJA KOSZTÓW umożliwia między innymi:

 • definiowanie normatywnych kosztów procedur
 • kalkulację rzeczywistych kosztów procedur
 • porównywanie kosztów w okresach rzeczywistych i symulowanych
 • kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów
 • wyliczenie kosztów leczenia pacjenta
 • możliwość symulacji wstecz

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SIMPLE S.A. w Fabryce Broni „Łucznik”

Dodany 01 marca 2016 przez admin

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. producent i dostawca broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybrała oprogramowanie SIMPLE.ERP do poprawy efektywności procesu produkcyjnego.

Zwarta Umowa obejmuje przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, na której podstawie zrealizowane zostaną prace wdrożeniowe oraz cykl szkoleń wprowadzających użytkowników w obsługę systemu.

SIMPLE.ERP zostanie wdrożony w newralgicznych dla Fabryki Broni obszarach:

 • Zarządzanie Procesem Produkcyjnym wraz z panelami rejestracji operacji produkcyjnych
 • Zarządzanie Projektami
 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Zarządzanie Majątkiem
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem
 • Analizy i Raporty Qlik View
 • Obieg Dokumentów

Wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w najważniejszym dla Fabryki Broni obszarze, usprawni procesy związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, a operatorzy biorący w nim udział, będą wykorzystywali panele do rejestracji operacji produkcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Menedżerowie, którzy nadzorują proces produkcyjny będą otrzymywali w czasie rzeczywistym informacje o postępach w realizacji zleceń lub ich braku, awariach oraz brakach produkcyjnych. Znacząco przyśpieszy to możliwość reagowania i skróci czas podejmowania decyzji.

Obszar Zarządzanie Projektami m. in. usprawni w Fabryce Broni proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Moduł projektowy wspomoże proces związany z rejestracją kosztów, alokacją zasobów ludzkich pod projekt oraz sprawne zarządzanie harmonogramem projektu, przy współudziale aplikacji MS Project, która jest w pełni zintegrowana z systemem SIMPLE.ERP. Moduł ten uporządkuje również elementy związany z dokumentacją projektową.

Zarządzanie Majątkiem obejmie elementy majątku związane z utrzymanie ruchu, jak również z infrastrukturą administracyjną. Użytkownicy uzyskają możliwość planowania remontów, przeglądów urządzeń, maszyn i budynków. System automatycznie przypomni i poinformuje odpowiednich pracowników o terminie przeglądu lub naprawy. Program umożliwia rejestrację kosztów związanych z utrzymaniem środków trwałych oraz wszystkich dodatkowych informacji, które powstają w trakcie eksploatacji, dzięki temu decydenci będą mogli analizować koszty związane z tym obszarem. Użytkownicy otrzymają możliwość zgłaszania awarii lub problemów z maszynami i urządzeniami, co wpłynie na skrócenie procesu związanego z obsługą tego typu zgłoszeń.

Fabryka Broni za pomocą modułu SIMPLE.BI wydatnie zoptymalizuje procesy biznesowe, związane z raportowaniem zarządczym dla Właścicieli oraz zapewni dostęp do danych dla wskazanych użytkowników również poprzez urządzenia mobilne.

Fabryka Broni jest jedną ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a dawniej do Polskiego Holdingu Obronnego. Zakres działalności Spółki obejmuje wytwarzanie broni: karabinków, pistoletów maszynowych, pistoletów samopowtarzalnych oraz broni sportowej i zestawów treningowych. W Fabryce Broni w Radomiu zatrudnionych jest ponad 300 specjalistów z zakresu produkcji broni. Siedziba Fabryki Broni „Łucznik” jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Na kompleks składają się m.in. hale produkcyjne, laboratoria oraz strzelnica. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy oraz nowoczesną technologię.

Źródło: Łucznik

Komentarzy (0)

Tags: ,

Systemy ERP w branży produkcyjnej

Dodany 10 lutego 2016 przez admin

Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że tylko 25% przedsiębiorstw z branży przemysłowej wdrożyło system ERP, zapewniający elektroniczną i automatyczną wymianę informacji między różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa. Co czwarta firma produkcyjna korzysta z systemu do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Tylko to wąskie grono zarządza w jednym centralnym systemie księgowością, produkcją, planowaniem, personelem, magazynami, transportem czy serwisem.

Czy wiesz ile kosztuje Twoją firmę brak efektywnego systemu ERP?

„Z korzyści widocznych bądź odczuwalnych w krótkim czasie po zakończeniu wdrożenia wymieniłbym efektywniejszą obsługę kluczowych funkcji na produkcji, obniżenie kosztów, optymalizacje zasobów, łatwe planowanie i posiadanie bieżącej informacji o rentowności. Bez odpowiedniego systemu nigdy nie będziemy mieli pewności, ile zarabiamy na danym zleceniu (…) firma dysponuje dokładnymi informacjami o zleceniach produkcyjnych, etapie, na którym znajduje się zlecenie, surowcach, które zostały wykorzystane w trakcie jego realizacji oraz kto, jaką operację i kiedy wykonał. Kontroluje również koszty. Po zakończeniu produkcji etykiety na produkty są drukowane bezpośrednio z systemu wraz ze wszystkimi potrzebnymi parametrami. Firma utrzymuje stany magazynowe na niskim poziomie, aby nie zamrażać środków pieniężnych, jednak dzięki ERP, zawsze jest on na tyle bezpieczny, aby zachować ciągłość pracy przedsiębiorstwa.(…)” – Tomasz Brauła z SIMPLE S.A.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SIMPLE S.A. członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Dodany 26 stycznia 2016 przez admin

Firma SIMPLE S.A. dołączyła do elitarnego grona firm należących do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Izba od ponad 23 lat zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm na forum europejskim. PIIT to również długa lista Ekspertów, będących wsparciem dla firm członkowskich w zakresie ułatwienia dostępu do informacji gospodarczych i ekonomicznych, promocji i rozwoju gospodarki elektronicznej, e-administracji, polskiego rynku teleinformatycznego, dobrych praktyk biznesowych oraz etyki w działalności gospodarczej.
Izba „jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych”. Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych rozbudowuje SIMPLE.ERP o moduł Zarządzania Projektami

Dodany 13 stycznia 2016 przez admin

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, wieloletni użytkownik systemu SIMPLE.ERP, rozbudowuje możliwości systemu o narzędzie do Zarządzania Projektami.

Rozszerzenie funkcjonalności o nowy obszar zapewni efektywniejsze zarzadzanie projektami naukowo – badawczymi, kontrolę kosztów, przypisanie odpowiednich zasobów do realizacji projektów oraz raportowanie z wykonanych postępów prac do zamawiającej i finansującej jednostki.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) jest wiodącą w Siłach Zbrojnych RP jednostką badawczo-rozwojową. Wykonuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe związane z budową i eksploatacją techniki lotniczej oraz uzbrojenia lotniczego. Instytut posiada zespół akredytowanych laboratoriów i koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu technologiami o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING