Archiwum wg Tagów | "sas"

Tags: , ,

Z analityką jutro zaczyna się dziś – SAS Forum 2016

Dodany 20 października 2016 przez admin

Doroczne spotkanie ekspertów, praktyków i użytkowników analityki biznesowej w Polsce zgromadziło ponad 900 uczestników reprezentujących różne sektory rynku

 17 października w Warszawie odbyła się 22. edycja konferencji SAS Forum Polska zorganizowana przez firmę SAS Institute – lidera rynku zaawansowanej analityki i oprogramowania Business Intelligence. Motywem przewodnim konferencji była rola analityki biznesowej w kreowaniu nowej kultury biznesu otwierającej możliwość tworzenia niespotykanych dotąd usług i produktów. Dzięki powszechnemu stosowaniu analityki przedsiębiorstwa mogą automatyzować procesy podejmowania decyzji, kreować innowacje, optymalnie i sprawnie realizować procesy biznesowe oraz zarządzać strategicznymi transformacjami. Coraz większym wyzwaniem staje się również bezpieczeństwo i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Konferencja była okazją do zapoznania się z innowacyjnymi technologiami i przykładami ich zastosowań w rożnych branżach i obszarach biznesowych, gdzie analityka daje możliwość oferowania usług jutra.

– Wykorzystanie analizy danych do podejmowania decyzji biznesowych od wielu lat było kluczem do sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw. A w cyfrowych czasach jedyną drogą do utrzymania wiodącej pozycji na rynku jest analiza wielkich zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Dlatego zaawansowana analityka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarki i ma ogromny wpływ na jej innowacyjny rozwój. SAS od 40 lat towarzyszy tym przemianom, dostarczając klientom na całym świecie wyjątkową w swojej klasie technologię wraz z branżową wiedzą ekspercką. Rozwiązania SAS odegrały znaczącą rolę w transformacji firm i instytucji w Polsce i są wykorzystywane na co dzień przez tysiące aktywnych użytkowników w obszarze finansów, zarządzania ryzykiem i wykrywania nadużyć, a także w marketingu, sprzedaży, produktach i operacjach. Przykłady takich nowatorskich projektów znalazły się w agendzie naszej konferencji mówi Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Polska.

Sesja plenarna

SAS Forum rozpoczęła sesja plenarna, a po południu uczestnicy mieli do wyboru kilka równoległych sesji tematycznych w bloku biznesowym i technologicznym. Podczas ceremonii otwarcia konferencji PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą SAS Enterprise Award za najbardziej kompleksowe wykorzystanie analityki w Polsce w 2016 roku. Strategiczne wykorzystanie analityki big data do rozwoju i optymalizacji działań w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie relacjami z klientem, pozycjonuje PKO Bank Polski w gronie najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce i na świecie.

W imieniu Banku nagrodę z rąk Jacka Czarnoty, Executive Director w SAS Polska, odebrał Bartosz Baranowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w PKO Bank Polski.

– Jesteśmy nowoczesnym Bankiem, wdrażamy innowacyjne projekty i wspieramy rozwój e-państwa. Najnowsze rozwiązania technologiczne, doświadczenie pracowników oraz kompleksowe wykorzystanie analityki stanowią narzędzia naszego rozwoju. Dzięki nim jesteśmy bliżej naszych klientów, dostrzegamy szanse rynkowe i jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed zagrożeniami. – mówi Bartosz Baranowski.

Nowa kultura biznesu oparta na wykorzystaniu analityki, wymaga nie tylko przygotowania infrastruktury technicznej, ale również zmiany sposobu działania firm i odpowiednich umiejętności użytkowników. Podczas sesji plenarnej różne aspekty technologicznej i organizacyjnej transformacji biznesu prezentowali zaproszeni eksperci: Jerzy Kalinowski Partner w KPMG, Marcin Bednarski, Dyrektor Departamentu Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego – PKO Bank Polski oraz Kimberly Nevala z SAS Best Practices. Odbyła się również dyskusja panelowa poświęcona roli analityki w rozwoju innowacji i budowaniu konkurencyjnych strategii rynkowych w cyfrowych czasach.

Forum Biznesowe

W popołudniowej części biznesowej SAS Forum Klienci SAS reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy prezentowali praktyczne doświadczenia z wdrożeń rozwiązań analitycznych w kluczowych obszarach zastosowań, takich jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania naukowe i ochrona zdrowia.

Podczas sesji Customer Intelligence była mowa o strategicznym znaczeniu obszaru CRM i wyzwaniach, które niesie paradygmat marketingu czasu rzeczywistego, o wykorzystaniu analityki w identyfikacji nowych wzorców zachowań klientów, szybkiej analizie ich potencjału oraz automatyzacji i operacjonalizacji procesów analitycznych w komunikacji z klientami. Sesja Fraud Management była okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie wykrywania nadużyć, w tym nadużyć aplikacyjnych, wewnętrznych i transakcyjnych oraz wyłudzeń odszkodowań w ubezpieczeniach. W sesji Risk Management zaprezentowane zostały rozwiązania SAS, które wspierają banki w realizacji kluczowego w dzisiejszych realiach rynkowych wyzwania, którym jest efektywne zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem płynności oraz zarządzanie kapitałem. Podczas sesji Analytics prezentowane były innowacyjne zastosowania zaawansowanych metod i narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych – także wielkich zbiorów Big Data i danych niestrukturalnych oraz najlepsze praktyki innowacyjnego wykorzystania analityki w wielu branżach – od ochrony zdrowia po handel i dystrybucję.

Forum Technologiczne

Część technologiczna konferencji dawała możliwość zapoznania się z ofertą produktową SAS oraz sprawdzenia w praktyce szerokiego zakresu funkcjonalności dostępnych narzędzi i rozwiązań. W agendzie znalazły się cztery równoległe sesje tematyczne poświęcone najnowszym trendom i kierunkom rozwoju oprogramowania, w tym nowej otwartej platformie analitycznej SAS Viya.

Uczestnicy sesji warsztatowej mieli okazję poznać funkcjonalności wybranych narzędzi pod okiem specjalistów z Działu Edukacji SAS Polska.

Konferencja SAS Forum Polska 2016 była doskonałą okazją do spotkań w gronie liderów i ekspertów branżowych, dyskusji o przyszłych trendach i wyzwaniach, przed którymi stoi współczesna gospodarka oraz zdobycia praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć analityki w różnych obszarach zastosowań.

Źródło: SAS

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowości w ofercie technologicznej SAS

Dodany 20 października 2016 przez admin

Tegoroczna edycja konferencji SAS Forum Polska „Z analityką jutro zaczyna się dziś” była doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi komponentami technologii SAS i szerokim zakresem funkcjonalności dostępnych narzędzi do zarządzania danymi, raportowania, wizualizacji i zaawansowanej analityki.

 Analityka biznesowa jest dziś fundamentem, na którym przedsiębiorstwa budują swoje operacje i przyszłe strategie biznesowe. Rozwój technologii prowadzi do powstawania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań i ich innowacyjnych zastosowań. Cyfrowy biznes potrzebuje wysokiej wydajności pozwalającej na przetwarzanie wielkich zbiorów danych, coraz częściej w czasie rzeczywistym, oraz zaawansowanych technik analitycznych, które umożliwiają wszechstronną analizę danych o zróżnicowanej strukturze i zapewniają kompleksowy wgląd w kluczowe wskaźniki niezbędne do podejmowania decyzji. Powszechne wykorzystanie analityki w organizacjach wymaga również dostosowania zasad i interfejsów obsługi narzędzi do umiejętności użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego.

Najnowsza oferta technologiczna SAS odpowiada na wyzwania rynkowe i rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności i skalowalności rozwiązań. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności oprogramowania w zakresie data mining i machine learning oraz jego łatwa integracja z rozwiązaniami open source. Strategia rozwoju technologii SAS przewiduje dalszą rozbudowę funkcjonalności między innymi w zakresie wsparcia dla środowiska Hadoop, przetwarzania in-memory i wykorzystania środowisk w chmurze (cloud computing).

SAS Viya – nowa otwarta platforma technologiczna

Nowoczesne organizacje i ich działy IT są zmuszone posługiwać się wieloma narzędziami i językami programowania oraz opanować odpowiednie umiejętności w tym zakresie. Potrzebują spójnej infrastruktury analitycznej, która byłaby łatwa do zarządzania, zapewniała wydajność i skalowalność przetwarzań, odporność na awarie oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwalała na korzystanie z dowolnego języka programowania lub narzędzia wybranego przez użytkownika. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, SAS wprowadza nową platformę technologiczną SAS Viya, która jest w stanie sprostać najbardziej złożonym zadaniom analitycznym dziś i w przyszłości. Dzięki płynnemu, skalowalnemu i odpornemu na awarie środowisku przetwarzania, SAS Viya zapewnia kompleksową platformę wspierającą zarówno proste, jak i bardzo złożone strategie konkurowania analityką. SAS Viya umożliwia instalowanie i uruchamianie narzędzi w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych, a także we własnej infrastrukturze sprzętowej przedsiębiorstwa.

Integracja z Open Source

Dużą zaletą funkcjonalności rozwiązań SAS jest możliwość ich integracji z rozwiązaniami open source, co odpowiada na potrzeby programistów, analityków i specjalistów data science. W środowisku SAS Viya można z łatwością wykorzystać istniejące zasoby SAS, ponieważ jest ono kompatybilne z  platformą SAS 9.4. Integracja SAS z rozwiązaniami open source, takimi jak np. Python zapewnia możliwość wykorzystania dotychczasowych kodów i umiejętności przez użytkowników, którzy do tej pory nie znali SAS oraz wykorzystania algorytmów SAS do obliczeń z zakresu zaawansowanej analityki. Daje też pewność, że algorytmy są przetestowane i będą wspierane w przyszłości. Inne korzyści to łatwiejsza integracja wyników modelowania z infrastrukturą technologiczną firmy, usprawnienia operacyjne wynikające z używania wspólnych modeli danych, scentralizowanej administracji i nadzoru oraz najlepszych na świecie rozwiązań analitycznych. SAS Viya umożliwia integrację poprzez API platform i języków SAS, Python, Java, Lua oraz w tworzenie i wywoływanie usług w standardzie REST.

Cognitive Computing

SAS od kilkudziesięciu lat wykorzystuje technologie kognitywne w swoich rozwiązaniach analitycznych. Obecnie ma miejsce istotna zmiana w zakresie wykorzystania tych technik, która polega na możliwości zastosowania uczenia maszynowego i wysokowydajnego przetwarzania danych do zwiększenia automatyzacji i precyzji interakcji między komputerami i ludźmi. Rozwiązania SAS, w tym nowa platforma SAS Viya, zawierają najważniejsze komponenty technologii kognitywnego przetwarzania danych. Są to między innymi mechanizmy przetwarzania języka naturalnego oraz zestaw nowych algorytmów analitycznych. Pozwalają one deweloperom na tworzenie systemów kognitywnego przetwarzania danych i wykorzystywanie ich do przetwarzania szybkich strumieni danych — początkowo tekstów i grafiki, a wkrótce także dźwięku i materiałów wideo. Najnowsze rozwiązanie analityczne SAS w segmencie kognitywnego przetwarzania danych to SAS Visual Data Mining and Machine Learning.

SAS 9.4 – kompleksowe środowisko analityczne

Równolegle do SAS Viya wciąż rozwijana jest platforma SAS 9.4, która wspiera kompleksowe portfolio produktów analitycznych. Rozwiązania dostępne na platformie SAS 9.4 umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego od poziomu pozyskiwania danych i zarządzania nimi przez wizualizację i raportowanie, aż po zaawansowaną analizę. Oprogramowanie SAS wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i  technologię in-memory, zapewniając wysoką wydajność, pozwalającą na skuteczne i efektywne przetwarzanie danych cyfrowej ery. W ramach rozwoju linii produktowej SAS 9.4 udostępniane są także nowe rozwiązania bazujące na tej technologii.  Wśród nich można wymienić nową wersję SAS Data Loader for Hadoop – narzędzia, które umożliwia samoobsługowe i elastyczne zarządzanie danymi w klastrach Hadoop oraz przygotowywanie ich do zadań analitycznych np. poprzez czyszczenie i standaryzację. SAS 9.4 zapewnia środowisko analityczne dla dowolnej liczby użytkowników oraz możliwość korzystania z narzędzi w modelu on-site oraz w chmurze. Raporty i analizy można udostępniać w przeglądarce internetowej, poprzez urządzenia mobilne i aplikacje Microsoft Office.

SAS Customer Intelligence 360 – zaawansowana analityka klienta

Zapewnienie klientom spójnych doświadczeń odpowiadających ich aktualnym potrzebom jest coraz trudniejszym wyzwaniem.  Klienci chcą być tak samo traktowani bez względu na kanał komunikacji i chcą otrzymywać spersonalizowane oferty. Coraz większą rolę odgrywają tutaj również zasady dotyczące plików cookies, blokady reklam, zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, nowe metody publikacji reklam itp. Nowe rozwiązanie SAS Customer Intelligence 360 adresuje te wyzwania i daje możliwość uzyskania pełnego obrazu klientów do prowadzenia i kształtowania interakcji z nimi w czasie rzeczywistym w ramach wszystkich cyfrowych kanałów kontaktu. Narzędzie wykorzystuje technologię dynamicznego gromadzenia danych, która unika tagowania stosowanego w analityce webowej, umożliwiając natychmiastową transformację danych cyfrowych w kompleksową wiedzę o kliencie. Działając w ten sposób sprzedawcy są przygotowani, aby spełnić potrzeby każdego klienta w odpowiednim miejscu i czasie oraz w odpowiednim kontekście. Dlatego nazwa narzędzia SAS zawiera w sobie określenie „360”. Zapewnia ono kompletny wgląd we wszystkie dane potrzebne do zoptymalizowania indywidualnej podróży klienta oraz pewność, że uzyskana wiedza jest kompletna i zgodna z prawdą. To pozwala wyjść do klienta z wartościowym i zadowalającym komunikatem, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur i wytycznych związanych z marką. Rozwiązania SAS Customer Intelligence 360 są w pełni zintegrowane z pozostałą częścią zestawu SAS Customer Intelligence, tworząc kompleksowe środowisko gotowe analizować i realizować programy marketingowe od samego początku do poziomu indywidualnego klienta.

Źródło: SAS

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Najnowszy raport firmy analitycznej IDC potwierdza dominację SAS na rynku zaawansowanej analityki

Dodany 06 października 2016 przez admin

SAS zajął pierwszą pozycję w zestawieniu dostawców zaawansowanej analityki w najnowszym raporcie IDC. Firma utrzymuje wiodącą pozycję na rynku nieprzerwanie od 1997 roku, od kiedy IDC publikuje raporty analizujące rynek technologii advanced analytics.

Według raportu podsumowującego przychody wygenerowane przez dostawców w 2015 roku, udział SAS w rynku zaawansowanej analityki wynosi 31,6 procent i jest ponad dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego przez drugą z kolei firmę w zestawieniu.

– SAS dostarcza przedsiębiorstwom wysoko zaawansowane i wydajne rozwiązania analityczne, które zapewniają wzrost biznesu i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz pozwalają sprostać przyszłym wyzwaniom rynkowym.  Słuchamy naszych klientów i inwestujemy w innowacyjny rozwój technologii szczególnie w zakresie zaawansowanych metod analitycznych oraz dostosowania narzędzi do umiejętności użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego – mówi Saurabh Gupta, SAS Director of Analytics Product Management

Analityka jest obecna w każdej dziedzinie gospodarki, napędza innowacje oraz umożliwia transformację procesów biznesowych. Dzięki analizom big data, firmy budują przewagę konkurencyjną, tworzą nowe modele biznesowe i dostarczają innowacyjne usługi. Najnowsze rozwiązania analityczne SAS przetwarzają ogromne wolumeny danych o zróżnicowanej strukturze i odpowiadają na wyzwania rynkowe i rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności i skalowalności.

Technologia SAS jest rozwijana od 40 lat w Centrach Badawczo – Rozwojowych. Firma nieustannie doskonali swoje oprogramowanie, co roku inwestując ponad 20 procent dochodu w badania i rozwój – 25% w 2015 roku.

Więcej o raporcie: IDC Worldwide Business Intelligence and Analytics Tools Software Market Shares

Źródło: SAS Institute

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Rusza rejestracja na SAS Forum 2016

Dodany 13 września 2016 przez admin

Już 17 października w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki i oprogramowania Business Intelligence w Polsce – SAS Forum Polska 2016.

21 edycja SAS Forum Polska „Z analityką jutro zaczyna się dziś” będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć analityki w rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na danych. Analityka jest dziś głównym priorytetem na liście inwestycji technologicznych firm. Zaawansowane narzędzia analityczne są niezbędne do wydobycia wartości biznesowej z ogromnych ilości danych zalewających przedsiębiorstwa każdego dnia. Umiejętność wykorzystania potencjału big data decyduje dziś o przyszłości biznesu. Konferencja oferuje możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami i przykładami ich zastosowań w rożnych branżach i obszarach biznesowych.

Program

Konferencja jest podzielona na część biznesową i technologiczną. Tematem przewodnim sesji otwierającej będzie rola analityki w zarządzaniu strategicznymi transformacjami i kreowaniu innowacyjnej oferty w dobie cyfrowej. Będzie też mowa o budowaniu i ewolucji kultury analitycznej organizacji oraz dojrzałości analitycznej, której przejawem jest pełna integracja funkcji analitycznych z kluczowymi procesami biznesowymi. W ramach części biznesowej odbędą się 4 popołudniowe sesje tematyczne poświęcone rozwiązaniom, które cieszą się największym zainteresowaniem rynku. Klienci SAS reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy podzielą się praktycznymi doświadczeniami z wdrożeń rozwiązań analitycznych w takich obszarach, jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania naukowe i ochrona zdrowia.  Wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele następujących firm: Alior Bank, AMS, Bank Zachodni WBK, Benefit Systems, BNP Paribas Fortis, Centrum Onkologii w Warszawie, Citi, Orange Polska, PLAY, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz OTP Bank z Węgier i Ceska pojistovna z Czech.

Program części technologicznej obejmować będzie sesję poświęconą najnowszym trendom i kierunkom rozwoju oprogramowania oraz równoległe sesje tematyczne prezentujące wybrane komponenty technologii SAS. Inspiracje znajdą tutaj zarówno osoby, które nie znają narzędzi SAS, jak i zaawansowani użytkownicy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. Prezentowane będą dostępne narzędzia i rozwiązania w obszarze: Data Management, Business Intelligence, Advanced Analytics, Big Data Analytics, Cloud Analytics, In-Memory Analytics i inne.

Patronaty

Konferencja SAS Forum Polska 2016 została objęta patronatem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Patronat medialny sprawują następujące redakcje: Miesięcznik Bank, CIO Magazyn Dyrektorów IT, Computerworld, Harvard Business Review, ITWiz, Manager, Newseria, Spider’s Web, WPMoney.pl

Rejestracja

Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS37968_60293

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Rozwój cyfrowej gospodarki zmienia zasady gry na rynku pracy IT

Dodany 07 września 2016 przez admin

Prestiż firmy, styl zarządzania, innowacyjność, możliwość rozwoju – to jedne z najważniejszych aspektów, których poszukują kandydaci u pracodawców z branży informatycznej. SAS Institute wspólnie z firmą Antal sprawdzili, jak zmieniają się oczekiwania kandydatów oraz jakie umiejętności i kwalifikacje są dzisiaj najbardziej poszukiwane przez pracodawców w tym sektorze rynku.

W erze Big Data firmy gromadzą tryliardy danych, ale nie są w stanie wykorzystać ich potencjału. Często przyczyną tego zjawiska jest brak wykwalifikowanych specjalistów posiadających kompetencje w obszarze zaawansowanej analizy danych (data science). Cyfrowa rewolucja dokonuje się z dnia na dzień, zmieniając zasady działania przedsiębiorstw oraz sposoby konkurowania na rynku. Kluczem do sukcesu jest dziś powszechna automatyzacja procesów, personalizacja obsługi klienta oraz umiejętność dynamicznego tworzenia innowacyjnej oferty produktów i usług dostosowanych do oczekiwań rynku. W centrum wszystkich tych procesów znajduje się zaawansowana analiza wielkich zbiorów danych.

Rozwój gospodarki cyfrowej w istotny sposób wpływa na zmiany na polskim rynku pracy. Już od wielu miesięcy w sektorze IT utrzymuje się rynek kandydata, czyli sytuacja w której ofert pracy jest więcej niż dostępnych kandydatów – wynika z raportu „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” firmy Antal, która zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem HR. Przedsiębiorcom coraz trudniej jest przyciągnąć najlepszych specjalistów – stąd częściej, poza oferowaniem atrakcyjnego wynagrodzenia, pracodawca musi spełnić dodatkowe kryteria. Innym zjawiskiem jest rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje i specjalizacje.

Czym kierują się specjaliści i menedżerowie IT przy wyborze pracodawcy?

Polscy specjaliści i menedżerowie z sektora IT zdecydowanie większą uwagę przy wyborze pracodawcy przywiązują do innowacyjności firmy – taką odpowiedź wskazało 22 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez Antal. Na kolejnych miejscach znajdują się styl zarządzania i kultura organizacyjna (16 proc. wskazań) oraz wielkość i prestiż organizacji (15 proc.). Warunki finansowe zostały wskazane jako ważne kryterium jedynie przez 10 proc. ankietowanych, co wskazuje, że dla wielu pracowników nie są dziś one decydującym kryterium przy wyborze pracodawcy w tym sektorze rynku.

Powszechna globalizacja i informatyzacja gospodarki powoduje ogromny wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT z konkretnymi kompetencjami, również takimi, które jeszcze niedawno nie były znane. Jak choćby specjalizacja data scientist. Coraz więcej przedsiębiorstw widzi w wykorzystaniu zaawansowanej analityki i technologii Big Data ogromny potencjał dla swojego biznesu. Aby pozyskać najlepszych specjalistów do realizacji tego typu projektów, firmy muszą dziś zadbać o zapewnienie innowacyjnego i przyjaznego miejsca pracy  – mówi Aleksandra Korycka, Senior HR Business Partner w SAS Institute.

Dobra inwestycja w rozwój umiejętności pracownika, dbanie o atmosferę w firmie i Employer Branding to skuteczne narzędzia, dzięki którym firma może być łakomym kąskiem na rynku pracy i będzie przyciągnąć najlepszych specjalistów. Możliwość rozwoju to z jednej strony udział w nowatorskich wyzwaniach i projektach, ale również programy szkoleniowe, konferencje, warsztaty, których celem jest podniesienie kwalifikacji zarówno tych miękkich, jak i technicznych. Przyszli pracownicy w ramach ciekawego rozwojowego projektu są w stanie poświęcić nawet swój wolny czas.

Nasze doświadczenia pokazują, że coraz bardziej istotnym aspektem dla pracowników jest też to, aby praca dawała satysfakcję i miała wymierne znaczenie w kontekście biznesowym lub społecznym. Pracownicy czują się dumni i zmotywowani, uczestnicząc w ważnych projektach, które transformują biznes klientów lub realnie wpływają na usprawnienie działania instytucji publicznych. Duże znaczenie ma również budowanie kompetencji w zakresie technologii, które są innowacyjne i rozwojowe. W SAS możemy to zapewnić, ponieważ analityka biznesowa to dziś jedna z najbardziej innowacyjnych dziedzin IT, która dynamicznie się rozwija i jest postrzegana jako numer jeden na liście priorytetów technologicznych przedsiębiorstw – podkreśla Aleksandra Korycka.

Kto najbardziej poszukiwany?

Aktualnie najbardziej poszukiwani specjaliści to programiści wszystkich specjalizacji, ale dynamicznie zaczyna wzrastać również zapotrzebowanie na analityków. Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów i kompetencji związanych z analityką oraz Big Data są developer oraz architekt. Inne stanowiska, które cieszą się dużą popularnością w tym obszarze, to: analityk, project manager oraz key account manager.

Od kandydatów wymagane są ukończone studia kierunkowe, albo przynajmniej solidne podstawy z wiedzy technicznej i systemowej. Alternatywą dla kierunków informatycznych są kierunki techniczne, szczególnie związane z matematyką i fizyką. Wśród oczekiwań na stanowiskach technicznych coraz częściej pojawia się też certyfikacja. Jednak wykształcenie i certyfikacja nie są w stanie przewyższyć kluczowego aspektu, którym jest doświadczenie, również to dedykowane do konkretnej branży. Dlatego w procesie rekrutacyjnym pracodawcy koncentrują się głównie na weryfikacji umiejętności kandydatów.

Najbardziej pożądaną specjalizacją, która będzie się rozwijać przez najbliższe lata, jest analityk Big Data. Realnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest dziś efektywna analiza pozyskanych danych oraz podejmowanie na ich podstawie szybkich i trafnych decyzji. Popyt na kompetentnych ekspertów ds. analiz Big Data będzie w kolejnych latach dynamicznie wzrastał – prognozuje Aleksandra Kujawa, Business Unit Manager Antal IT Services z firmy Antal.

Technologie decydują o innowacyjności biznesu

Istotnym aspektem jest również zmiana roli specjalistów i całych działów informatyki w organizacjach. Jeszcze nie tak dawno działy IT jedynie wspierały biznes. Natomiast dzisiaj, gdy efektywne wykorzystanie technologii decyduje o innowacyjności i przewadze konkurencyjnej, specjaliści IT biorą aktywny udział w budowaniu strategii i oferty firmy. Najnowsze trendy technologiczne takie jak: Big Data, technologie mobilne, rozwiązania chmurowe, sieci społecznościowe otwierają nowe możliwości rozwoju biznesu, ale ich efektywne wykorzystanie jest możliwe dzięki aktywnej współpracy działu IT z pionami biznesowymi w firmie.

Źródło: SAS Institute

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Rozwiązania analityczne SAS do zarządzania zasobami marketingowymi najwyżej ocenione w raporcie firmy Gartner

Dodany 01 sierpnia 2016 przez admin

SAS został sklasyfikowany na najwyższej pozycji w kwadrancie liderów raportu firmy Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management, uzyskując najwyższe oceny w kategoriach: kompletność wizji i zdolność do jej realizacji.

Pozytywne doświadczenia klientów to dziś kluczowy czynnik sukcesu każdej firmy. Jednak spełnienie rosnących wymagań klientów, pełna personalizacja ich obsługi oraz skuteczne zarządzanie interakcjami z klientami w każdym kanale kontaktu wymaga zastosowania skutecznych strategii i zaawansowanych narzędzi analitycznych. Wobec dynamicznie zachodzących zmian i pojawiających się nowych kanałów kontaktu klienta z dostawcą, przedsiębiorstwa inwestują w złożone systemy zarządzania zasobami marketingowymi (MRM), dzięki którym mogą usprawniać i automatyzować procesy oraz zapewnić spójność komunikacji z klientem, wzrost jego satysfakcji i lojalności.

Według firmy Gartner, zakres funkcjonalności rozwiązań Marketing Resource Management obejmuje:

 • Planowanie i budżetowanie programów i działań marketingowych (planowanie strategiczne i zarządzanie finansami),
 • Opracowanie kampanii i programów marketingowych (produkcja kreatywna i zarządzanie projektami),
 • Zarządzanie zasobami marketingowymi (aktywa cyfrowe, zarządzanie wiedzą i treściami),
 • Opracowanie i dystrybucja materiałów marketingowych (realizacja marketingowa),
 • Pomiar, analizę i optymalizację zasobów marketingowych (analityka).

SAS oferuje kompleksową platformę do zarządzania zasobami marketingowymi, która pozwala w sposób spójny i skuteczny zarządzać działaniami i procesami oraz realizować zorientowaną na klienta strategię marketingową.  Rozwiązanie SAS® Customer Intelligence pomaga pozyskiwać wiedzę z danych i analiz, aby planować skuteczne strategie i programy, efektywnie zarządzać zasobami i finansami, optymalizować wielokanałowe kampanie i relacje z klientami, a w rezultacie zapewniać wzrost przychodów i satysfakcji klientów.

Źródło: SAS Institute

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

SAS dystansuje konkurencję w obszarze Customer Analytics

Dodany 27 lipca 2016 przez admin

SAS Institute zajął najwyższą pozycję w raporcie „The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions” przygotowanym przez niezależną firmę badawczą Forrester Research. SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta i strategia rozwoju.

Analitycy firmy Forrester podkreślają w raporcie dominującą pozycję SAS na rynku zaawansowanej analityki, kompleksowość jej oferty w obszarze Customer Intelligence, a także duże zaangażowanie w innowacje i rozwój technologii. Wszystkie te czynniki zapewniają SAS pozycję zdecydowanego lidera na rynku rozwiązań dla marketingu w dobie cyfryzacji, a klientom firmy umożliwiają kompleksowe i innowacyjne podejście do realizacji wielokanałowej strategii marketingowej. Forrester rekomenduje współpracę z SAS wszystkim markom, dla których obszar Customer Analytics jest głównym priorytetem w rozwoju biznesu. Jeden z ankietowanych klientów potwierdził, że „uzyskany 30 – procentowy wzrost rentowności w niektórych segmentach klientów jego firma uzyskała dzięki zastosowaniu technologii SAS”.

Firma Forrester do grona Liderów zalicza firmy, których rozwiązania umożliwiają:

 • integrację i zarządzanie danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł,
 • kompleksową analizę danych umożliwiającą szybki dostęp do wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwych decyzji,
 • zaplanowanie i podjęcie skutecznych działań w oparciu o uzyskane informacje,
 • mierzenie rezultatów tych działań.

Na potrzeby raportu analitycy firmy Forrester przeprowadzili badanie ankietowe wszystkich dostawców i ich wybranych klientów oraz ocenili funkcjonalność oferowanych technologii na podstawie ich wersji demonstracyjnych i innych dostępnych materiałów.

– W cyfrowych czasach marketerzy potrzebują inteligentnych rozwiązań, które stale dostosowują się do dynamicznych zmian rynkowych i pozwalają przewidywać przyszłe potrzeby klientów. Rozwiązanie SAS® Customer Intelligence spełnia wszystkie te wymagania. Pomaga sprawnie konsolidować dane, szybko je analizować i uruchamiać dynamiczne procesy marketingowe, które zapewniają skuteczne zarządzanie doświadczeniem klientów we wszystkich kanałach kontaktu” – mówi Wilson Raj, Global Director of Customer Intelligence w SAS.

Rozwiązanie SAS Customer Intelligence oferuje zaawansowane techniki, takie jak modelowanie predykcyjne, wizualizacja danych, zarządzanie danymi, dzięki którym użytkownicy mogą silniej angażować klientów poprzez spersonalizowaną komunikację i oferty uwzględniające ich indywidualne potrzeby. Oprócz tego zapewnia spójne doświadczenie klientów w kontaktach z dostawcą i ich satysfakcję oraz zwiększa lojalność i zapobiega zjawisku odejścia klientów.

**************

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 80 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 91 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2015 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 13 800 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Źródło: SAS Institute

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SAS numerem jeden w raporcie Gartner 2016 Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms

Dodany 22 czerwca 2016 przez admin

Firma SAS Institute została wyróżniona za kompletność wizji i zdolność do jej realizacji w najnowszym raporcie firmy analitycznej Gartner. SAS znalazł się na najwyższej pozycji wśród 16 klasyfikowanych dostawców.

W raporcie 2016 Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms Gartner definiuje zaawansowaną analitykę jako „analizę wszystkich rodzajów danych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych (takich jak statystyka, data mining, uczenie maszynowe, symulacja i optymalizacja) w celu uzyskania szerokiego zakresu informacji, których nie można odkryć stosując tradycyjne narzędzia Business Intelligence służące do zapytań i raportowania.”

Według autorów raportu, zaawansowane platformy analityczne oferują środowisko typu end-to-end dla rozwoju i wdrażania modeli, zapewniające następujące funkcjonalności:

 • dostęp do danych z wielu różnych źródeł,
 • przygotowanie, eksploracja i wizualizacja danych,
 • projektowanie i budowanie modeli analitycznych,
 • wdrażanie modeli oraz włączenie ich do procesów i zastosowań biznesowych,
 • zarządzanie platformą, projektem i modelem,
 • wysoka wydajność i skalowalność środowiska zarówno na etapie projektowania, jak i wdrażania rozwiązania.

Kompleksowa oferta SAS

 

SAS jest znany ze swojego innowacyjnego podejścia do rozwoju produktów i posiada najbardziej kompleksowy pakiet zaawansowanych narzędzi analitycznych. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności oprogramowania SAS w zakresie machine learning i deep learningi oraz jego łatwa integracja z rozwiązaniami open source, co odpowiada na potrzeby specjalistów data science. Potwierdza to inny raport ”Critical Capabilities for Advanced Analytics Platforms”, w którym firma Gartner pozycjonuje SAS jako dostawcę najlepszych rozwiązań dla data scientist. SAS rozwija również intensywnie nowe architektury technologiczne w oparciu o technologię Hadoop, przetwarzanie in-memory, cloud computing i inne.

Klienci SAS odnoszą wymierne korzyści, mając do dyspozycji kompleksowe i najbardziej zaawansowane portfolio produktów analitycznych wśród dostępnych na rynku. Wiele z naszych rozwiązań zostało specjalnie zaprojektowanych do wsparcia konkretnych branż i obszarów biznesowych. Inne oferują zaawansowane funkcje analityczne w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Zaawansowane narzędzia analityczne SAS wspierają naszych klientów w realizacji trzech podstawowych celów: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów i optymalizacji procesów biznesowych – mówi Sascha Schubert, SAS Analytics Global Marketing Director.

**************

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 80 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 91 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2015 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 13 800 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Źródło: SAS Institute

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SAP i SAS nawiązują strategiczne partnerstwo w zakresie przetwarzania w czasie rzeczywistym

Dodany 13 listopada 2013 przez admin

SAP oraz SAS nawiązały strategiczne partnerstwo. Współpraca ta, poprzez wykorzystanie technologii in-memory, pozwoli zwiększyć zdolności analityczne firm z różnych branż. SAP i SAS będą blisko współpracować, aby stworzyć wspólny plan rozwoju technologii i produktów, które będą wykorzystywały możliwości, jakie dają platforma SAP HANA i aplikacje analityczne SAS. Włączając platformę in-memory SAP HANA do aplikacji SAS i umożliwiając działanie na SAP HANA zaawansowanych algorytmów analitycznych SAS z powodzeniem stosowanych w wielu branżach, decydenci biznesowi uzyskają większą wartość z analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym w środowiskach SAS i SAP HANA.

SAP i SAS są liderami w dziedzinie technologii in-memory, zaawansowanej analityki oraz aplikacji biznesowych. Współdziałanie między SAP i SAS pozwoli wykorzystać możliwości obu platform, jednocześnie eliminując transfery, duplikację i uzgadnianie danych. Umożliwi też masowe zrównoleglenie obciążeń obliczeniowych w technologii in-memory, co otworzy drogę do budowy nowych rozwiązań klasy Big Data.

Technologia in-memory przyspieszy także procesy wdrożenia, iteracji i rozwoju modeli analitycznych. Jednocześnie wspólne środowisko dla aplikacji biznesowych oraz zaawansowanych analiz nie tylko uprości infrastrukturę IT, ale także obniży koszty jej utrzymania

„Partnerstwo pomiędzy SAS, wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki, a SAP uprości działania podejmowane w obszarze Big Data oraz analityki za sprawą ograniczenia transferu danych i skrócenia czasu podejmowania decyzji,” powiedział Henry Morris, Senior Vice President, Worldwide Software and Services, Research, IDC. „Skuteczność wzrasta, kiedy nie trzeba transportować danych do modelu, bo model podąża za danymi. To partnerstwo będzie zdecydowanie korzystne dla wspólnych klientów.”

Klienci powinni czerpać korzyści ze współpracy SAP i SAS już w przyszłym roku. Wówczas zostanie uruchomiony program pilotażowy, który będzie adresowany zwłaszcza do sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, handlu detalicznego, a także dostawców oferujących produkty konsumenckie. Wybrani klienci z tych branż będą mogli sprawdzić działanie rozwiązań SAS na platformie SAP HANA oraz przekonać się, jakie korzyści daje zaawansowana analityka oparta o technologię in-memory (np. w obszarze zarządzania relacjami z klientami, zarządzania ryzykiem i aktywami oraz przeciwdziałania “praniu” pieniędzy z nielegalnych źródeł).

“Połączenie mocy obliczeniowych, jakie zapewnia platforma SAP HANA oraz zaawansowanych aplikacji analitycznych SAS jest pierwszym etapem innowacji, które zamierzamy zaoferować naszym wspólnym klientom,” powiedział Bill McDermott, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu SAP. “Dzięki temu, że obie firmy posiadają ogromne możliwości, skala korzyści może być nieograniczona”.

“SAS i SAP mogą wspomóc zarządzanie ogromnymi wolumenami informacji, z których firmy muszą nieustannie wyciągać sensowne wnioski,” dodał Jim Goodnight, Prezes i Dyrektor Generalny SAS.” Mamy i doświadczenie i produkty, by nasi klienci mogli prowadzić równie zaawansowane, co wydajne analizy w ramach systemu bazodanowego, a nie poza nim”.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING