Archiwum wg Tagów | "sądownictwo"

Tags: , , , , ,

Wdrożenie SAP w Ministerstwie Sprawiedliwości i sądownictwie

Dodany 26 maja 2014 przez admin

Firma S&T poinformowała o zakończeniu projektu wdrożeniowego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ponad 300 sądach powszechnych. Celem projektu była budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK) w oparciu o rozwiązania SAP. System umożliwia usprawnienie zarządzania procesami w obszarze budżetu, finansów, kadr i płac oraz sprawozdawczości statystycznej sądownictwa poprzez lepsze gromadzenie, przetwarzanie i konsolidowanie danych operacyjnych ze wszystkich jednostek sądownictwa. Dzięki temu uspójniono zarządzanie budżetem sądownictwa, usprawniono zarządzanie zasobami ludzkimi, a także łatwiejsze stało się wykonywanie analiz nt. prowadzonych postępowań sądowych oraz generowanie informacji statystycznych. Wdrożenie ZSRK jest największym projektem prowadzonym przez S&T w ostatnich latach i jednym z największych uruchomień SAP w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z systemu ZSRK w obszarze rachunkowości finansowej i zarządzania kadrami korzysta ponad 4 tys. pracowników sądownictwa, a w obszarze sprawozdawczości statystycznej – przeszło 14 tys. System umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla 70 tys. osób, w tym 52 tys. pracowników sądownictwa.

„Uruchomienie ZSRK w Ministerstwie Sprawiedliwości było największym tego typu projektem w Polsce i prawdopodobnie w Europie Środkowej”, powiedział Piotr Staszczak, Prezes Zarządu S&T Services Polska. „O wyjątkowości projektu decydowała jednak nie tylko skala wdrożenia, którą odzwierciedla ogromna masa zmigrowanych danych oraz docelowa liczba użytkowników systemu, ale też jego złożoność wynikająca z wielu rozproszonych jednostek, zróżnicowanych pod względem używanych systemów i procesów. Wdrożenie ZSRK pozwoliło zmienić ten stan, przyczyniając się tym samym do usprawnienia działania jednego z głównych organów administracji publicznej w naszym państwie”.

Do zaprojektowania ZSRK wykorzystano rozwiązania z portfolio SAP Business Suite, które są zintegrowane z hurtownią danych SAP Business Warehouse oraz aplikacją wspomagającą analitykę biznesową SAP Business Planning i Consolidation (SAP BPC). Wdrożenie rozpoczęło się w 2012 roku i zostało zakończone zgodnie z planem w pierwszym kwartale roku 2014.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING