Archiwum wg Tagów | "rozwój"

quercus logo m

Tags: , ,

W poszukiwaniu wsparcia, czyli dwa podejścia do ścieżki rozwoju

Dodany 22 kwietnia 2021 przez admin

Co trzeci pracownik czuje się niedoceniany w pracy. Ciekawy zakres obowiązków to drugi z czynników (poza finansami) brany pod uwagę podczas poszukiwania pracy. Zdaniem ponad połowy ankietowanych idealny pracodawca to taki, który umożliwia szkolenie się i rozwój. Jak wynika z danych z raportu Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy”[1] – Polacy są otwarci na nową pracę, lecz ich motywacje nie zawsze są natury finansowej. Być może to odpowiednia polityka rozwoju ścieżek kariery może zatrzymać w firmie najlepszych specjalistów i menedżerów. Jakie narzędzia i metody można wykorzystać?

Pracownicy – opłacalna inwestycja

Pandemia zmieniła rynek pracy, przesuwając środek ciężkości z pracowników w stronę pracodawców, których pozycja rynkowa trochę się wzmocniła (względem lat poprzednich). Z badania Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy” wynika jednak, że mimo większej niepewności na rynku pracy, Polacy (86%) są otwarci na nowe oferty, a im młodsza grupa, tym ten odsetek jest wyższy (w grupach 18-24 lata i 25-34 lata wynosi ponad 90%). Dlatego pracodawcy mimo wszystko nie powinni osiadać na laurach, lecz aktywnie wspierać pracowników, tak aby porzucili oni ewentualne myśli o zmianie pracy.

Utrata specjalistów i menedżerów to dla firm duże wyzwanie: konieczność prowadzenia rekrutacji, proces onboardingu, niepewność związana z tym, czy nowa osoba odnajdzie się w zespole, będzie odpowiednio zaangażowana, spełni oczekiwania i czy za chwilę nie odejdzie. Z biznesowego punktu widzenia inwestowanie w obecnych pracowników obarczone jest o wiele mniejszym ryzykiem.

– Pracownik, który widzi, że pracodawca go ceni, wiąże z nim długofalowe plany i pozwala mu się rozwijać, jest bardziej związany z firmą, mocniej się angażuje i rzadziej odchodzi. Ważne aby stworzyć mu odpowiednie ku temu warunki. Pierwszym, moim zdaniem niezbędnym, elementem identyfikacji potrzeb rozwojowych pracownika jest rozmowa, na przykład podczas oceny rocznej. To doskonała okazja, aby wspólnie wyznaczyć kierunek rozwoju oraz krótkookresowe i długookresowe cele w tym zakresie – wyjaśnia Wojciech Miszewski, ekspert z zakresu SAP SuccessFactors w Quercus Sp. z o.o., firmie specjalizującej się we wdrożeniach rozwiązań SAP w obszarze HR.

Kariera na zakręcie – przydatne rozwiązania

Co prawda wciąż największym motywatorem zmiany pracy są zarobki, jednak skoro 33% ankietowanych twierdzi, że są niedoceniani w pracy, warto zastanowić się, czy zmiana podejścia do polityki rozwoju pracowników nie jest działaniem, które może pomóc zatrzymać w firmie największe talenty.

– Odpływ talentów to problem, z którym boryka się wiele sektorów, a jednym z nich jest branża IT. Można zatem powiedzieć, że poniekąd na sobie testujemy rozwiązania, które pozwalają ten proces ograniczyć. Narzędziem, które sprawdza się w tym przypadku, jest SAP SuccessFactors, stworzone z myślą m.in. o efektywnym zarządzaniu karierą personelu, wyłanianiu talentów i planowaniu sukcesji – twierdzi ekspert Quercus Sp. z o.o.

Program SuccessFactors jest narzędziem dla menedżerów, którzy mogą dzięki niemu ocenić wydajność pracowników w oparciu o różne kryteria, w tym obiektywne analizy wydajności i oceny roczne. System sam tworzy matryce potencjału pracowników (menedżer widzi więc od razu, w które osoby warto inwestować), pozwala także na identyfikację pracowników, w stosunku do których istnieje największe ryzyko odejścia (i określa, w jaki sposób ta strata może wpłynąć na funkcjonowanie organizacji).

– Może zdarzyć się tak, że menedżer nie zdaje sobie sprawy, iż pracownik posiada zbyt wysokie kwalifikacje na dane stanowisko, co może sprawić, iż czuje się niedoceniany. Z drugiej strony z oceny posiadanych przez niego kompetencji może wynikać prosty wniosek, że jest idealnym kandydatem na objęcie wyższej pozycji w przyszłości, jednak trzeba uzupełnić (wskazane przez system) luki kompetencyjne – podkreśla Wojciech Miszewski.

Rolą menedżera jest więc pokierowanie pracownikiem, wskazanie mu odpowiedniej drogi rozwoju, tak aby mógł w przyszłości objąć dane stanowisko. Jednak jest to możliwe pod warunkiem, że plan menedżera i cele pracownika podążają w tym samym kierunku. Menedżer powinien więc działać w tym przypadku trochę na zasadzie coacha kariery – pomagać pracownikowi świadomie budować ścieżkę kariery, zgodnie z jego potencjałem, wartościami i możliwościami.

Menedżer na zakręcie – coaching kariery

Praca powinna być źródłem satysfakcji, choćby z tego powodu, że spędzamy w niej 1/3 życia (w okresie, gdy jesteśmy czynni zawodowo). Dlatego wybory zawodowe są tak ważne i z tego też powodu… czasem konieczne są zmiany. O ile dobry menedżer jest w stanie wspomóc w tym zakresie podwładnych, o tyle sam może znaleźć się w sytuacji, kiedy poczuje, że jest na zawodowym zakręcie.

Funkcja menedżera obarczona jest dużym ryzykiem wypalenia zawodowego. Czasem kierownicy nie widzą przed sobą perspektyw, czują, że w danej branży osiągnęli już pułap, którego nie mogą lub nie chcą przekroczyć. Nie wiedzą, czy warto wprowadzać zmiany, gdzie szukać wyzwań zawodowych, czy może się przebranżowić. A jeśli czują, że obrali dobry kierunek, nie zawsze wiedzą, co robić dalej. Coraz więcej z nich korzysta więc z usług coachingu kariery, dzięki którym mogą świadomie kierować swoimi decyzjami zawodowymi.

– Coaching kariery cieszy się rosnącą popularnością dlatego, że nie jest klasyczną diagnozą, ale procesem rozwojowym, opartym na tym, aby uświadomić sobie własny potencjał, motywy, zasoby, aspiracje i odnaleźć drogi oraz rozwiązania, których na wcześniejszym etapie nie było się nawet świadomym. Nie musi dotyczyć to zmiany pracy, ale zmiany podejścia do obecnie wykonywanego zajęcia. I w tym kontekście może być narzędziem wsparcia dla menedżerów chcących lepiej wykonywać swój zawód i czuć się spełnionymi w tej pracy. Sesje z coachem kariery mogą też być jednym z elementów programu bonusowego dla menedżerów – podsumowuje przedstawiciel firmy Quercus Sp. z o.o.

Szeregowy pracownik, specjalista, menedżer wysokiego szczebla – każdy może znaleźć się na zawodowym zakręcie i szukać sposobów wyjścia z impasu. Dla jednych wsparciem mogą być narzędzia informatyczne, które czarno na białym pokażą kierunek, w którym warto się rozwijać. Dla innych bodźcem będzie rzeczowa rozmowa z przełożonym. A dla jeszcze innych – bardziej twórcze podejście oparte na kreatywnym odkrywaniu własnego potencjału i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ważne aby wszystkie te metody prowadziły do sukcesu: łagodnego pokonania zawodowego zakrętu i wyjścia na prostą, która bez przeszkód prowadzić będzie do nowych zawodowych celów.

SuccessFactors – wsparcie zarządzania na sześciu poziomach

#1 Zarządzanie danymi

Moduł Employee Central to rdzeń pakietu, zintegrowany z pozostałymi modułami, pozwalający menedżerom i pracownikom na intuicyjne zarządzanie danymi, wakatami i czasem pracy. Ma formę prostego w obsłudze i atrakcyjnego portalu, dostępnego z każdego urządzenia (po zalogowaniu).

#2 Zarządzanie celami

Moduł Performance & Goals umożliwia zarządzanie ocenami pracowniczymi, tworzenie i wyznaczanie celów globalnych i indywidualnych, możliwość analizy wydajności pracowników, przyznawania nagród oraz optymalizacji informacji zwrotnych.

# 3 Zarządzanie wiedzą

Moduł Learning pozwala na realizację strategii edukacyjnej dopasowanej do potrzeb pracowniczych, na zarządzanie szkoleniami, tworzenie i realizację szkoleń oraz tworzenie platformy e-learningowej.

# 4 Zarządzanie zmianami kadrowymi

Moduł Succession & Development jest podstawowym narzędziem do zarządzania talentami i obejmuje m.in. planowanie ścieżek kariery, identyfikację luk kompetencyjnych, przewidywanie i planowanie zmian kadrowych, tworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych, wyszukiwanie pracowników w oparciu o kompetencje.

# 5 Zarządzanie rekrutacją

Moduł Recruitment to efektywna platforma pomagająca znaleźć i zainteresować potencjalnych kandydatów do pracy, zapewniająca kompleksową obsługę procesu rekrutacji, całkowicie zintegrowana z portalami społecznościowymi.

# 6 Wsparcie dla nowo zatrudnionych pracowników

Moduł Onboarding ułatwia nowym pracownikom odnalezienie się w przedsiębiorstwie, a pracodawcy umożliwia nie tylko zgromadzenie w jednym miejscu dokumentów do wypełnienia, szkoleń, materiałów do przejrzenia, ale również stworzenie listy osób, które mogą pomóc nowo zatrudnionym przejść okres adaptacji.

[1] https://media.pracuj.pl/123872-polacy-gotowi-na-zmiane-pracy-badanie-pracujpl

Źródło: Quercus Sp. z o.o.

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Koniec ERP?

Dodany 31 marca 2015 przez admin

Ubiegłe dwa dziesięciolecia przyniosły wiele zmian. Najlepszym tego przykładem może być szybki rozwój technologii, narodziny Internetu i globalizacja biznesu. Miało to wpływ na przesunięcie założeń, na których opierają się systemy ERP. Co to może dla nich oznaczać – koniec czy nowe możliwości?

Systemy ERP stały się niezwykle złożonym, funkcjonalnym narzędziem i nadal się rozwijają. Przed rewolucją internetową ich zadania skupiały się jedynie na zarządzaniu informacjami, nie były one zaprojektowane do dzielenia się nimi i współpracy. Nie istniało także zjawisko, które znamy z czasów obecnych – łączność za pomocą sieci internetowej i urządzeń mobilnych pracowników, z których każdy ma inną rolę i zadania, a także odmienne postawy, oczekiwania, doświadczenia i potrzeby.

Pojawienie się Internetu, miniaturyzacja technologii, mobilność i bezprzewodowość sprawiły, że technologie informatyczne zostały przeniesione do każdego aspektu życia i znacząco zwiększyły nasze oczekiwania. Wywierany jest większy nacisk na to, do czego może być wykorzystane oprogramowanie, jak można uzyskać do niego dostęp oraz kto może czerpać z niego korzyści. Systemy ERP muszą przenieść punkt ciężkości z bycia rozwiązaniami czysto funkcjonalnymi na oferowanie szerokiego zastosowania. Niewątpliwie jest to obecnie największym wyzwaniem dla systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Nie podlega wątpliwości, że systemy ERP promują najlepsze praktyki w biznesie, jednak obecnie stało się to dla nich oczywistym zadaniem, a nie czynnikiem odróżniającym od siebie poszczególne rozwiązania czy mającym wpływ na użytkowników końcowych. Systemy ERP muszą być bardziej wydajne, żeby jeszcze lepiej wspierać firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej, pomagać w pracy użytkowników, jak również zapewniać dostęp do informacji właściwym osobom we właściwym czasie, po to, żeby mogły one podejmować właściwe działania. Przy odpowiednim rozwoju, system ERP może wpłynąć na poprawę responsywności i współpracy w firmie, dodać nowe wartości do rozwiązań oraz wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników w procesach biznesowych.

Problemami pojawiającymi się w przypadku systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa mogą być trudności w procesie implementacji oraz nieumiejętność wykorzystania pełni ich możliwości. Według raportu Panorama Consulting z 2014 roku dotyczącego systemów ERP, w roku 2013 72 proc. projektów przekroczyło planowany czas wdrożenia, a 54 proc. przekroczyło zaplanowany budżet.

Kolejną kwestią jest użyteczność systemu, czyli to w jakim stopniu firmy czerpią korzyści ze swojej inwestycji w ERP. Raport Panorama Consulting potwierdza, że duży odsetek przedsiębiorstw nie wykorzystuje pełni funkcjonalności swojego oprogramowania. Dzieje się tak dlatego, że użytkownicy nie wiedzą o nich, nie uważają ich za potrzebne lub po prostu nie potrafią ich wykorzystać. W roku 2013, 66 proc. projektów ERP uzyskało jedynie 50 proc. (lub mniej) zamierzonych korzyści, w porównaniu do 48 proc. projektów w latach 2011 i 2010. Może to oznaczać zbyt skomplikowane ERP, niezrozumienie przez klientów rozwiązań, które kupują lub łączenie przez nich modułów produktu, nawet jeśli wychodzi to poza ramy projektu. Sektor ERP jest często obwiniany za wkładanie zbyt dużo energii w rozwój produktu, a za mało do przygotowania narzędzi implementacji, szablonów i metodologii, co może przyczynić się do ograniczenia korzyści klientów wynikających z wdrożenia rozwiązania.

Jedną z głównych szans dla systemów ERP, dzięki której mogą stać się bardziej responsywne i użyteczne dla klientów, jest rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT). W niedalekiej przyszłości każdy aspekt produkcji i inżynierii w biznesie będzie zrewolucjonizowany. Maszyny, wykorzystywane przy produkcji stają się ze sobą coraz bardziej powiązane, podobnie jak sieci transportu i logistyki, a także kanały sprzedaży.

To zjawisko zachodzi również w sposobie pracy ludzi. Najnowszy trend technologii przystosowanych do noszenia na ciele już wkrótce przyniesie nowy sposób dostępu do systemów biznesowych, zwiększając tym samym szybkość i bezpośredniość gromadzenia informacji, ich interpretacji i upowszechniania. Jeżeli systemy ERP dotrzymają kroku nowościom technologicznym, to staną się o wiele bardziej responsywne i pozostaną centralnym narzędziem wykorzystywanym przy zautomatyzowanych procesach oraz podejmowaniu strategicznych decyzji w firmach.

Społeczność dostawców systemów ERP, w tym firma Epicor Software, ma dwa główne cele, do których dąży. Pierwszym jest regularne dostarczanie dalszych ulepszeń w systemach. Drugim, bardziej śmiałym, zmiana głównych celów oraz zredefiniowania systemów ERP, tego czym są, jakie udoskonalenia można w ich zakresie wprowadzić, jak działają i co oferują.

Może to oznaczać koniec systemów ERP takich, jakie znamy dzisiaj. Jednak raport Tech Target/Cumputer Weekly’s IT Spending Priorities Survey pokazuje, że 59 proc. decydentów IT w Europie planuje wdrożenie i aktualizację swoich systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – postrzegamy to jako ogromną szansę.

Źródło: Epicor Software

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch w Hiszpanii – España, ole!

Dodany 15 października 2014 przez admin

Comarch umacnia swoje struktury biznesowe na Półwyspie Iberyjskim i otwiera nowe biuro w Madrycie. Rynek ten jest dla krakowskiej spółki o tyle interesujący, że oprócz widocznego potencjału rynku wewnętrznego stanowi również doskonały przyczółek do ekspansji na rynkach Ameryki Południowej. Comarch od lat realizuje projekty dla hiszpańskich klientów m.in. dla hiszpańskiego BP i grupy kapitałowej Telefónica.

– W ostatnich miesiącach widać wyraźnie ożywienie na rynku hiszpańskim. Gospodarka wraca na właściwe tory, prognozy wzrostu PKB są wyższe od wcześniejszych oczekiwań, a bezrobocie zaczyna spadać. Hiszpański rynek wewnętrzny jest atrakcyjny, a dodatkowo w Hiszpanii znajdują  się centrale firm globalnych. Zatem obecność na miejscu przekłada się na biznes nie tylko w samej Hiszpanii, ale również w krajach Ameryki Łacińskiej. Pokładamy duże nadzieje we współpracy z tymi organizacjami nie
tylko lokalnie, ale również globalnie – mówi Borys Godowski, country manager Comarch w Hiszpanii.

Comarch w Hiszpanii stawia na banki i telekomy

W madryckim biurze Comarch prace rozpoczął kilkoosobowy zespół głównie ekspertów ds. przedsprzedaży oraz sprzedaży. Spółka będzie koncentrowała się na pozyskiwaniu klientów z sektorów finansowego, telekomunikacji i szeroko pojętej branży handlu i usług.

W rynku hiszpańskim Comarch upatruje szansę na wdrożenia rozwiązań dla bankowości zarówno detalicznej, jak i korporacyjnej, w tym aplikacji mobilnych m.in. do zarządzania finansami osobistymi (PFM). Duży potencjał i odbiorców mają zaawansowane rozwiązania Comarch OSS oraz BSS dedykowane operatorom telekomunikacyjnym.

Wrota do Ameryki Południowej

Hiszpania jest ważna strategicznie dla Comarch. Dodatkowo jest istotnie biznesowo powiązana z Ameryką Południową. W przypadku pozyskania kontraktów i wdrożenia w centrali hiszpańskich firm istnieje szansa na kontynuację projektów również w spółkach zależnych na terenie Ameryki Południowej.

Ostatnio Telefónica wybrała Comarch na rekomendowanego dostawcę rozwiązań IT służących do konfiguracji i planowania sieci w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemczech i Peru.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , ,

2,9 mld zł przychodów po pierwszym półroczu 2014r. Grupa Asseco buduje stabilne fundamenty dalszego rozwoju

Dodany 29 sierpnia 2014 przez admin

Grupa Asseco wypracowała 2,9 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2014r. Jest to 7% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2013r. Porównując do tego samego okresu ubiegłego roku, zwiększono też wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, który wyniósł na koniec czerwca 183 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 5%, sięgając 2,3 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 295 mln zł.

W dniu 27 sierpnia Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2014r. Jej przychody wyniosły 2,9 mld zł i wzrosły o 7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013r. Udział rynków zagranicznych stanowił 72%, a 28% – krajowego. Przychody Grupy są zdywersyfikowane sektorowo i rozkładały się odpowiednio: 40% na przedsiębiorstwa, 35% na banki i 25% na administrację publiczną. Asseco konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 81% przychodów ogółem – jest to 5% wzrost rok do roku. W pierwszym półroczu wygenerowano ponad 103 mln zł gotówki.

Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W minionych 6 miesiącach Grupa podpisała 2397 kontraktów i umów. W sierpniu 2014r. portfel zamówień wyniósł 5,2 mld zł i był wyższy o 3% w porównaniu do sierpnia 2013r.

– Pierwsze dwa kwartały 2014 r. były okresem intensywnej pracy całej Grupy Asseco. Na wielu rynkach można było zaobserwować presję na spadek cen w sektorze usług IT, a także zawirowania gospodarcze oraz polityczne, które rzutowały na kondycję przedsiębiorstw. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, naszym celem był i jest rozwój Grupy, a także przygotowanie jej do jeszcze szybszego wzrostu w przyszłości. Patrząc na nasze wyniki za pierwsze półrocze, mogę powiedzieć, że cel ten został osiągnięty – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. – W pierwszej połowie roku zawarliśmy szereg istotnych nowych umów, które będą fundamentem do dalszego rozwoju Grupy w nadchodzących okresach – dodał.

Asseco stale inwestuje w badania i rozwój kluczowych produktów. W minionym półroczu Asseco Poland ukończyło prace nad systemem Universal Front End, który został stworzony z myślą o sektorze bankowym. Ponadto, flagowe rozwiązanie Pionu Energetyki – Asseco Utility Management System (AUMS), pojawi się u nowych klientów zarówno z sektora energetycznego, jak i telekomunikacyjnego. AUMS został doceniony także przez Gartnera i był jedynym polski systemem, który pojawił się w prestiżowym raporcie „Magic Quadrant”.

Grupa Asseco umacniała także obecność na rynku wschodnim – w Rosji, do której weszła rok temu, a także w Kazachstanie, gdzie dopiero rozpoczęła działalność. Najprężniej rozwijającym się regionem w pierwszym półroczu 2014r. był rynek izraelski. Jego przychody wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2013r. o 10%, do poziomu 1,4 mld zł.

Strategia rozwoju Asseco zakłada dalszą międzynarodową ekspansję, przy jednoczesnym wykorzystywaniu efektu synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami. Szczególnie interesujące są rynki wschodzące m.in. w Azji i Afryce. Jednocześnie Grupa koncentruje się na tym, co stanowi jej największą przewagą konkurencyjną – tworzeniu innowacyjnego oprogramowania dla głównych sektorów gospodarki.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

UNIT4 podwaja wysiłki na rzecz innowacji, w celu przyspieszenia swojej wiodącej pozycji w ERP w chmurze

Dodany 19 sierpnia 2014 przez admin

Firma UNIT4, globalny lider w zakresie oprogramowania wspierającego zmiany w przedsiębiorstwach, ogłosiła dzisiaj, że zwiększy wysiłki w zakresie oprogramowania w chmurze, zważywszy na to, że przychody z tytułu SaaS przekroczyły przychody z tytułu stałych licencji o 40 procent w pierwszej połowie roku. W oparciu o to, firma UNIT4 znacznie podniesie potencjał innowacyjny poprzez podwojenie zasobów R&D przeznaczonych do pracy nad platformą Agresso ERP.

 Przedsiębiorstwa na całym świecie stosują rozwiązania społecznościowe, mobilne, analityczne i w chmurze, w ramach swoich działań na rzecz modernizacji i zapewnienia lepszej obsługi klientów. Firma UNIT4 już poczyniła znaczne inwestycje w celu stworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw nowej generacji, jak wykazano w ostatniej wersji platformy Agresso ERP oraz poprzez inwestycję w FinancialForce.com, wiodące rozwiązanie ERP w chmurze na platformie Salesforce1.

 Opierając się na poprzednim sukcesie, firma UNIT4 wzmocni swój potencjał R&D powołany do opracowania nowej generacji rozwiązań ERP przewidujących i spełniających wymagania użytkowników oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz rozszerzy specjalizację na branże takie jak edukacja, usługi profesjonalne, organizacje non profit, handel hurtowy, rachunkowość i usługi publiczne.

 UNIT4 planuje podwoić potencjał R&D linii produktowej Agresso w ciągu najbliższych dwóch lat. Sprawdzone możliwości platformy Agresso, takie jak łatwe zmiany biznesowe, przyjazność dla użytkownika i elastyczne możliwości wdrażania modelu chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, zostaną przeniesione na wszystkie rozwiązania firmy UNIT4.

 Dodatkowe zasoby będą zlokalizowane we Wrocławiu i w Granadzie w Hiszpanii, gdzie firma UNIT4 już posiada zespoły ponad 150 programistów. Zespoły R&D firmy UNIT4 w Norwegii dalej będą zajmować się całością rozwoju Agresso, koncentrując się na innowacji i architekturze.

 „Rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw jest w historycznym punkcie zwrotnym” powiedział José Duarte, Prezes firmy UNIT4. „Pojawiły się nowe technologie i modele biznesowe, które kreują przyszłych liderów w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Nasze obecne i przyszłe inwestycje w innowacje są dowodem determinacji do zapewnienia dobrej przyszłości dla naszych klientów, partnerów i pracowników. Opierając się na dotychczasowych sukcesach, jeszcze w większym stopniu będziemy inwestować w innowacje i R&D. Polska i Hiszpania zapewniają wysokiej jakości grupy talentów, co umożliwi nam dalszy postęp w oparciu o istniejące, sprawdzone działania na rzecz rozwoju.”

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Rozwój Qlik owocuje nowymi specjalistami

Dodany 02 lipca 2014 przez admin

Qlik, lider systemów Business Intelligence i producent platformy QlikView w 2013 roku wygenerował przychody na poziomie 470.5 miliona dolarów, co oznaczało wzrost o 21% w porównaniu z rokiem 2012. Ten dynamiczny rozwój firmy widać także w polskim oddziale. Do zespołu doświadczonych specjalistów dołączyli kolejni pracownicy.

 Kilka miesięcy temu stanowisko Partner Sales Managera objął Marcin Galocz. Wcześniej pracował jako Territory Partner Manager w IBM, a zaczynał swoją karierę w branży telekomunikacyjnej (Era – dzisiaj T-mobile oraz Dialog S.A.). W Qlik jest odpowiedzialny za współpracę z partnerami firmy i rozwijanie biznesu na terenie Polski.

 W ostatnim czasie stanowisko Partner Program Managera objął Wojciech Czupta, a jako kolejny Partner Sales Manager do zespołu dołączył Piotr Zdrowowicz.

 Wojciech Czupta swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie Columbus IT jako programista systemów klasy ERP. Do Qlik przyszedł bezpośrednio z Microsoftu, z którym był związany przez blisko 10 lat pełniąc tam różne role związane z kanałem partnerskim. Ostatnią pełnioną przez niego funkcją było stanowisko Industry & Utilities Account Managera. W Qlik jego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie nowych partnerów oraz rozwijanie kontaktów z obecnymi partnerami firmy.

 Piotr Zdrowowicz, wykorzystując swoje 18-letnie doświadczenie, będzie odpowiadał za wsparcie partnerów w procesie sprzedaży i realizacji planów biznesowych. Pierwsze kroki w branży oprogramowania biznesowego stawiał w Great Plains Software Polska S.A., gdzie pracował przez dziewięć lat, a jego ostatnią funkcją była pozycja Dyrektora Sprzedaży. W latach 2006 – 2008 pracował jako Sales Channel Manager w Epicor Software. Przed przyjściem do Qlik był zatrudniony w Sybase Products Poland na stanowisku Partner Managera.

 „Dla wszystkich przedsiębiorstw, każdy partner jest niezwykle ważny, ponieważ zwiększa liczbę kontaktów oraz daje realną szansę na pozyskanie nowych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zatrudnić w dziale sprzedaży nowych pracowników, będących specjalistami w tej dziedzinie.” – powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji oraz Izraela w Qlik – „Liczymy na to, że dzięki ich doświadczeniu oraz umiejętnościom, Qlik będzie się rozwijał jeszcze bardziej dynamicznie.”

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING