Archiwum wg Tagów | "rozwiązania mobilne"

Tags: , , , , ,

FSM w zarządzaniu pracą mobilnych pracowników

Dodany 23 kwietnia 2015 przez admin

Rosnąca liczba zadań realizowanych w terenie to dodatkowa potrzeba optymalizacji kosztów związanych z koordynacją oraz kontrolą pracy wykonywanej przez zdalnych pracowników. W sprawnym zarządzaniu firmą mają pomóc aplikacje webowe i mobilne oparte na koncepcji Field Service Management.

Potrzeba strategicznego delegowania zadań oraz zarządzania pracą pracowników jest szczególnie silna w tych przedsiębiorstwach, w których realizacja codziennych obowiązków odbywa się w terenie. Mowa o firmach zatrudniających m.in. serwisantów, monterów, kurierów czy pracowników sprzedaży bezpośredniej. W przedsiębiorstwach o takim profilu działalności oparcie strategii biznesowej na koncepcji Field Service Management (FSM) to realne oszczędności czasowo-kosztowe. Znaczenia nabierają kompletne rozwiązania IT umożliwiające planowanie, organizowanie oraz wspieranie realizacji zadań w terenie. Mowa o narzędziach webowo-mobilnych, które działając w czasie rzeczywistym nie tylko zwiększają elastyczność biznesową firmy, ale przede wszystkim wpływają na wzrost produktywności oraz efektywności zatrudnionych pracowników.

Mobile wspiera pracę zdalnych pracowników

Kontrola oraz harmonizacja pracy pracownika działającego w terenie to zadanie szczególnie utrudnione. Prywatne eskapady w trakcie pracy, wybieranie nieoptymalnych tras przekładających się na wzrost kosztów eksploatacyjnych i czasowych, brak bieżących informacji o pozycji czy statusie realizacji zleconych prac, opóźniony dostęp do dokumentacji powykonawczej, która składana jest dopiero po powrocie do siedziby firmy. Rzeczywiście, to trudne bariery, których występowanie uniemożliwia przedsiębiorstwom osiąganie kolejnych etapów rozwoju. Właśnie z tego powodu coraz głośniej mówi się o wykorzystaniu nowoczesnych technologii webowych oraz mobilnych pozwalających na wsparcie planowania, realizowania i monitorowania mobilnych zadań. Szczególnie, że w dobie taniej transmisji danych, gdzie posiadanie służbowego smartfona czy tabletu jest praktycznie na porządku dziennym, wdrożenie rozwiązań mobilnych optymalizujących zarządzanie firmą nie jest żadną trudnością.

To właśnie te sektory, w których przedsiębiorstwa realizują usługi oparte na pracy zdalnej stają się naturalnym środowiskiem dla tworzenia oraz implementacji aplikacji biznesowych działających w czasie rzeczywistym. Dlaczego? Ponieważ w tych firmach niezwykle ważne jest optymalizowanie pracy personelu oraz skuteczne harmonizowanie realizowanych obowiązków. A właśnie taką szasnę dają nowoczesne systemy ERP instalowane w urządzeniach mobilnych, dzięki którym dział koordynujący ma kontrolę nad pozycją mobilnych pracowników, może wyznaczać plany dnia, trasy oraz śledzić postępy i efekty wykonywanych zadań – tłumaczy Michał Soloch z firmy QSG S.A. dostarczającej system e-Service.

Mobilne wyzwania w wielu branżach

Jakie firmy mogą wyrazić szczególne zainteresowanie aplikacjami dla mobilnych pracowników? Przykładowo podmioty działające w branży serwisowej. Z dedykowanych aplikacji mobilnych i webowych może korzystać centrala czy kierownictwo danego obiektu, którzy uruchamiając narzędzie w momencie wystąpienia awarii kierują zgłoszenie do firmy serwisowej. Stamtąd, poprzez aplikację webową, zlecenie wykonania prac naprawczych wędruje do serwisanta korzystającego z aplikacji mobilnej na smartfonie czy tablecie. Taki pracownik otrzymuje harmonogram prac oraz ich lokalizacje, łatwo też trafia do celu dzięki modułowi GSP. Z kolei koordynator oraz klient widzą nanoszone przez niego zmiany statusów prac oraz ich zakończenie pieczętowane protokołem powykonawczym podpisywanym na ekranie urządzenia mobilnego. – Dzięki takim rozwiązaniom dostawca usług może wydajnie planować i realizować prace zlecone przez klienta, posiada też stałą kontrolę nad mobilnymi pracownikami. Może monitorować koszty i ustalać planowane przychody. Pamiętajmy, że dzięki nowoczesnej technologii ma dostęp do wszystkich zgłoszeń, zleceń oraz postępów prac w czasie rzeczywistym – dodaje Michał Soloch.

Serwis techniczny urządzeń to oczywiście nie jedyna branża, w której można zastosować aplikacje biznesowe zgodne z FSM. Narzędzia IT oddawane zdalnym pracownikom idealnie sprawdzą się także w logistyce, przy koordynacji kontaktu na linii kierowca – operator logistyczny – fabryka. Wdrożenie może nastąpić także w firmach z branży infrastrukturalnej, w których operator telekomunikacyjny zleca wykonanie naprawy sieci światłowodowej firmie zewnętrznej zatrudniającej instalatorów oraz techników pracujących w terenie. Kontrolę nad pracą zdalnego personelu zyska także branża finansowa, która będzie znała kroki rzeczoznawców majątkowych wykonujących operaty szacunkowe kredytowanego majątku.

Prawie 4 tysiące oszczędności?

Bazując na obserwacjach rynku, firma QSG S.A. przeprowadziła ciekawą symulację pozwalającą oszacować poziom oszczędności, które może odnieść firma zatrudniająca trzech mobilnych pracowników oraz jednego koordynatora, realizująca przynajmniej trzy zlecenia dziennie (na każdym z nich po dwa zadania). W wyliczeniu pod uwagę wzięto oszczędności kosztowe wynikające z eliminacji papierowego obiegu dokumentów (koszt tworzenia, druku i wysyłek) oraz mniejszej eksploatacji pojazdów dzięki planowaniu tras przez GPS (zużycie paliwa, łączenie zadań w bliskich lokalizacjach, odciążenie dyspozytorów). Symulacja uwzględniła także oszczędności czasowe będące rezultatem zdalnego kontaktu pomiędzy koordynatorem a mobilnym liderem. Po podliczeniu wszystkich wypadkowych okazało się, że firma korzystająca z aplikacji biznesowych dla mobilnych pracowników może oszczędzić nawet 3872,61 zł miesięcznie!

Jak widać, nowoczesne aplikacje ERP/FSM do zarządzania zadaniami mobilnymi mogą przynosić realne oszczędności czasowo-ekonomiczne. Zapewniają pracownikom stabilne, uporządkowane warunki pracy, a koordynatorom kompetencje do obsługi jeszcze większej liczby zleceń. To także korzyści dla klientów firm pracujących mobilnie, zyskujących dostęp do jeszcze szybszej i bardziej wydajnej obsługi zleceń. – Dziś takie rozwiązania dopiero pojawiają się na rynku, ale za kilka lat trudno będzie znaleźć przedsiębiorstwo niewykorzystujące tego typu technologii – podsumowuje Michał Soloch.

Źródło: QSG

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

8 najbardziej przydatnych aplikacji mobilnych w Twojej firmie

Dodany 20 marca 2014 przez admin

Mobilność to obecnie najważniejszy trend, który wpływa na rozwój każdej firmy. Coraz częściej smartfony, tablety lub kolektory danych służą nam do dokonywania tak zupełnie podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych operacji. Począwszy od przesłania prostej wiadomości, poprzez wystawienie dokumentu, na raportowaniu kończąc.

Mobilność uniezależnia pracę od miejsca jej wykonywania, co wprost przekłada się na obniżenie kosztów prowadzenia działalności firm. Obserwując zjawiska konsumeryzacji czy też BYOD (Bring Your Own Device) jesteśmy przekonani, że użycie aplikacji mobilnych przynosi zyski oraz podnosi zadowolenie pracowników, którzy na tych aplikacjach pracują. W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć kilka wybranych aplikacji, które uważamy za niezbędne do funkcjonowania firm.

Zanim jednak zaczniemy podróż po możliwościach, warto zastanowić się, skąd można takie aplikacje czerpać. Każdy poważny dostawca urządzeń czy też mobilnych systemów operacyjnych udostępnia sklep, z którego bezpłatnie lub za ustaloną opłatą można pobrać i zainstalować wybrane aplikacje. Niewątpliwie prym wiodą tu App Store i Google Play. Pierwszy, dostępny na urządzeniach firmy Apple, drugi – na urządzeniach opartych na platformie Android. Sklepy te dają możliwość stworzenia z urządzenia mobilnego narzędzia pracy czy też źródła rozrywki. Również Comarch udostępnia aplikacje w Google Play (w wersjach demonstracyjnych lub pełnych).

Mobilna poczta

Jak podaje serwis Wikipedia, pierwszy e-mail został wysłany do Polski 20 listopada 1990 roku. Nikomu zapewne nie śniło się wtedy, że praktycznie w przeciągu 10 lat e-mail stanie się w naszym kraju bardzo ważnym środkiem komunikacji pomiędzy firmami oraz podstawnym sposobem zawierania umów handlowych. Z e-maila korzystamy firmowo i prywatnie. Firmy takie jak Google czy Apple wręcz wymagają od nas założenia konta, żebyśmy mogli używać smartfonów czy tabletów. Poprzez e-maile m.in. potwierdzamy delegacje, zgłaszamy urlopy czy też chwilowe nieobecności. Stąd też naturalna potrzeba dostępu do skrzynki pocztowej zawsze i wszędzie spełniana jest również przez aplikacje mobilne. Z jednej strony możemy instalować aplikacje pocztowe związane z kontem, które założyliśmy (jak np. Gmail), z drugiej natomiast możemy skorzystać z aplikacji zainstalowanych na telefonie, do których podłączamy wiele kont pocztowych i na bieżąco odbieramy nowe wiadomości. Ważne są też mechanizmy powiadomień, które zazwyczaj programy pocztowe mają – dzięki nim nie musimy sprawdzać, czy „przyszło coś nowego”, tylko dostajemy np. dźwiękowe powiadomienie i wtedy sięgamy po urządzenie.

Mobilna sprzedaż

Urządzenia mobilne potocznie zwane „IPAKAMI” już w XX wieku zrewolucjonizowały pracę przedstawicieli handlowych. W jednej ręce rysik, w drugiej urządzenie, kolano podtrzymujące kierownicę samochodu oraz przytrzymywana głową słuchawka na ramieniu były definicją najlepszego sprzedawcy regionu, który przyjmował zamówienia nie tylko u klienta, ale i w samochodzie. Próg wejścia w posiadanie takiego cybernetycznego sprzedawcy był jednak dość wysoki ze względu na koszt zakupu urządzeń. Wraz z rozpowszechnieniem się smartfonów i tabletów problem ten przestał jednak istnieć, a do tego pojawiła się nowa jakość – obsługa palcem.

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to idealne rozwiązanie, które łączy w sobie rozbudowaną funkcjonalność ze standardami obsługi aplikacji wyznaczanymi przez Androida. Tym samym osoba przyzwyczajona do szybkości i sposobu działania smartfona z systemem operacyjnym Android bardzo szybko odnajdzie się w tej aplikacji. Podstawowe funkcje, takie jak wystawianie ofert, zamówień, faktur, paragonów czy wydań zewnętrznych, opakowane zostały w mechanizmy rozpoczęcia i zakończenia dnia, generowania wydruków dokumentów czy też raportowania sprzedaży. Wizyty planowane z urządzenia lub z centrali, umożliwiające m.in. windykację należności, przeprowadzenie ankiety, sprawdzenie dostępności własnych towarów czy też sposobu ich ułożenia, pozwalają planować czas pracy. To wszystko sprawia, że smartfon lub tablet stają się skutecznym narzędziem walki z konkurencją.

Mobilny magazyn

Magazyn to miejsce, w którym zaczyna się i kończy każda operacja handlowa firmy. Od wydajnej i bezbłędnej pracy magazynierów zależy to, czy osiągnie ona sukces. Opóźnienia w wysyłkach czy niekończąca się inwentaryzacja mogą skutecznie pozbawić przedsiębiorstwo możliwości osiągnięcia dużych zysków.

Kolektory danych z Comarch ERP Mobile Magazyn to naturalne narzędzie pracy każdego magazyniera. Prosty interfejs składający się z brzmiących jasno komunikatów sprawia, że pracownik kompletuje wysyłki prawie automatycznie i bez najmniejszego wysiłku. Kontrolowane przyjęcia towarów pomagają uniknąć nadwyżek w magazynie wynikających z błędów dostawców. Szybka inwentaryzacja nieprzerywająca procesu wydawania towarów z magazynu to z kolei narzędzie do utrzymania porządku. Comarch ERP Mobile Magazyn eliminuje dokumenty papierowe w magazynie, a wdrożenie nowego pracownika polega na krótkim instruktażu dotyczącym obsługi urządzenia. Całość danych pochodzi i jest zapisywana w czasie rzeczywistym w systemie Comarch ERP, co z kolei umożliwia całkowitą kontrolę nad pracownikami oraz realizacją dyspozycji.

Mobilne analizy

Zarówno właściciel firmy, kierownik zespołu, jak i pracownik będący często w delegacji potrzebuje dostępu do informacji o kondycji firmy lub o realizacji celów, jakie postawiono przed jego zespołem lub przed nim samym. Rozwiązaniem stworzonym właśnie dla nich jest Comarch ERP Mobile BI, który umożliwia dostęp na tablecie lub smartfonie do raportów bazujących na danych zebranych w centrali firmy. Co ważne, jeżeli coś przykuje jego uwagę i pracownik będzie chciał uszczegółowić przeglądane dane, również może to zrobić, ponieważ oglądany raport to nie zdjęcie, ale wykres czy tabela ze wszystkimi możliwościami filtrowania, przestawiania kolumn czy drążenia danych. Każdy wykres możesz zobaczyć w rożnym ujęciu oraz dowolnej formie graficznej.

Monitoring floty pojazdów

Koszty to zmora każdego przedsiębiorcy. Wyznaczamy cele i oczekujemy ich realizacji przy minimalnych nakładach finansowych.

Narzędziem pozwalającym kontrolować bieżącą działalność pracowników w terenie jest Comarch ERP Mobile Flota. Dzięki niemu można zawsze sprawdzić, gdzie pracownik się znajduje, czy trasa, którą pokonuje, została zaplanowana optymalnie, czy może jednak wstał rano, pojechał do klienta X, wrócił na śniadanie, pojechał do klienta Y, wrócił na obiad etc., tym samym marnotrawiąc czas oraz pieniądze na benzynę. Są branże, w których bardzo ważny jest stały, „fizyczny” kontakt z klientem. Dzięki Comarch ERP Mobile Flota możesz zawsze sprawdzić, czy Twój pracownik rzeczywiście był u klienta, czy może siedział w barze, a zamówienia przyjmował przez telefon. Ważną dostępną funkcją jest też możliwość komunikacji z pracownikami, dzięki której można szybko wysłać ważną wiadomości, chociażby o nowej promocji.

Bezpieczeństwo

Szybki i bezpieczny dostęp do firmowych danych to jeden z podstawowych tworzących czynników tworzących przewagę konkurencyjną.  Wyobraź sobie, że wchodzisz do siedziby kontrahenta, od którego zależy zlecenie dla Twojej firmy na pół miliona złotych, i przypominasz sobie, że nie zabrałeś ważnej analizy przygotowanej poprzedniego dnia na stacjonarnym komputerze w biurze. Nic straconego, jeśli masz przy sobie smartfon z dostępem do Internetu i aplikację iBard24.

iBard24  to  wydzielona i zabezpieczona wirtualna przestrzeń, w której tworzą się kopie zapasowe Twoich danych. iBard24 pozwala także na kompleksowy backup zawartości Twojego smartfona. Usługa umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa całej zawartości urządzenia, tj. m.in. skrzynki SMS/MMS, listy kontaktów, kalendarzy, plików multimedialnych, ustawień urządzenia, a nawet APN. W praktyce, dzięki tej funkcjonalności, masz możliwość odtworzenia całej zawartości urządzenia mobilnego, np. po jego zmianie lub awarii. iBard24 oferuje takie rozwiązanie, dając możliwość synchronizacji danych pomiędzy wieloma urządzeniami, na których pracuje użytkownik. Co więcej, synchronizacja ta może odbywać się również pomiędzy wieloma współpracownikami, co pozwala na bieżącą wymianę danych pomiędzy użytkownikami i ich urządzeniami.

Mobilny pracownik

Jeśli zdarza się, że jednego dnia kilku Twoich pracowników przesyła Ci e-maile, dzwoni, przychodzi do Twojego biura tylko po to, by ustalić termin urlopu lub powiadomić o nieplanowej nieobecności, a Ty zamiast zarabiać miliony, starasz się poukładać wszystkie te terminy w kalendarzu, to znaczy, że Twojej firmie brakuje skutecznej aplikacji do zarządzania czasem pracy i urlopami, takiej jak Comarch ERP e-Pracownik. Z tej aplikacji Ty i Twoi pracownicy możecie korzystać na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie, gdziekolwiek się znajdziecie – w biurze, w domu czy w podróży. Comarch ERP e-Pracownik  umożliwia odnotowanie  rzeczywistego czasu pracy, stworzenie planów pracy i list pracowników wraz z danymi personalnymi. Sama aplikacja sprawdza limity urlopowe oraz weryfikuje, czy Twoi pracownicy zachowują 11-godzinną przerwę w pracy. Dodatkowo, każdy pracownik  ma  indywidualny pulpit, w którym może monitorować swój kalendarz pracy, zgłaszać urlopy i nieobecności – a Ty możesz je w wygodny sposób zatwierdzać.

Kody

Czytniki kodów kreskowych znacznie ułatwiają znajdowanie obiektów, do których są przypisane. Wraz z rozpowszechnieniem się smartfonów i tabletów pojawił się problem: jak sczytywać kody bez konieczności wbudowywania czytnika do urządzenia. Rozwiązanie okazało się banalnie proste – stworzono programy, które korzystając z aparatu fotograficznego, wykonują zdjęcie, analizują je i wyciągają z niego informacje zawarte w „przeczytanym” kodzie. Jednym z programów, który to umożliwia, jest Barcode Scanner, instalowany wraz z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Dzięki niemu można szybko – sczytując kod – odnaleźć towar na liście towarów czy też kartę kontrahenta. Zwłaszcza ta pierwsza funkcja skraca znacznie proces wystawiania nowego dokumentu. Jeżeli dodatkowo skorzystamy z kodów wagowych, to jedynymi potrzebnymi operacjami, jakie będzie musiał wykonywać pracownik, będzie sczytywanie kodów kreskowych. Jest to szczególnie istotne przy wystawianiu bardzo długich dokumentów w krótkim czasie.

Aplikacje mobilne tworzą ze smartfonów, tabletów czy kolektorów danych jedyne narzędzia pracy ludzi, którzy z nich korzystają. Im szybciej wdrożysz rozwiązania mobilne w swojej firmie, tym wcześniej będziesz o kilka kroków przed konkurencją, co z oczywistych przyczyn przełoży się na Twoją wygraną w biegu o największy zysk z prowadzonej działalności.

Autor: Piotr Budzinowski, product Manager Comarch ERP Altum & Mobile

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2013.

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Mobilne zarządzanie projektami

Dodany 13 grudnia 2013 przez admin

Zarządzanie projektem to bez wątpienia proces pochłaniający wiele czasu i wymagający znacznego zaangażowania. Co więcej, zazwyczaj jest on złożony, wielowątkowy i angażuje duże zasoby zespołowe. Nie jest to zresztą nic nowego. Nowe nie są też metodologie i narzędzia wspomagające project managerów w codziennej pracy. Nowością nie można już nawet nazwać procesu udoskonalania i rozszerzania tych narzędzi o rozwiązania mobilne. Nowością natomiast, bez wątpienia, jest skala tego zjawiska.

Czas, z racji tego, że jest zasobem niepowtarzalnym i nie można go gromadzić, wymaga racjonalnego i efektywnego wykorzystania. W zarządzaniu projektami zazwyczaj odgrywa on kluczową rolę, niejednokrotnie decydując o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia. Aby więc zarządzać projektem elastyczniej, należy lepiej zarządzać czasem. Jak? Wykorzystując mobilne narzędzia do koordynowania i kontrolowania działań projektowych.

Wspomnianych powyżej enigmatycznie narzędzi na rynku nie brakuje. W zależności od etapu prac możemy wspomóc wszelkie procesy – od tych podstawowych aż po bardzo złożone. Od planowania, poprzez wdrożenie i na kontroli skończywszy. Dodatkowo, trzeba się dobrze postarać, aby znaleźć tego typu usługę, która nie działa poprzez przeglądarkę internetową i na urządzeniach mobilnych. Mobilność nabrała takiego rozpędu, że stała się standardem. Proces ten, rzecz jasna, nie ominął usług i narzędzi dla firm wspomagających prowadzenie projektów. Wszystko sprawia, że dostęp do informacji, nie tylko tych bezpośrednio związanych z projektem, oraz ich przepływ między uczestnikami może odbywać się 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Jedynym czynnikiem decydującym o takiej możliwości pozostaje dostęp do Internetu.

Czy warto?

W teorii brzmi to doskonale, ale czy przekłada się to na praktykę? Weźmy za przykład tzw. mapy myśli, które coraz częściej stanowią mobilny dodatek do usług wspomagających zarządzanie projektami oraz równie często występują jako niezależne narzędzia, oczywiście w formie online. Same mapy myśli, znane od dawna jako doskonała metoda planowania prac, w tym projektowych, to narzędzie warte uwagi. Notowanie i prezentacja założeń projektu w tej formie znacznie pomaga w lepszym wskazaniu zależności pomiędzy poszczególnymi jego elementami, a co za tym idzie – wspiera kreatywne podejście do niego w trakcie realizacji. Dlaczego mobilnie? Gdyż nie tylko mamy stały podgląd założeń projektu w formie graficznej, bez względu na to, czy jesteśmy poza biurem, w delegacji, czy na spotkaniu, ale także bez większych przeszkód, np. na tablecie, możemy prezentować i omawiać wytyczne projektu, a także zazwyczaj na bieżąco je edytować i udostępniać innym.

W kwestii samego udostępniania plików oraz pracy grupowej na dokumentach w ogóle, a przede wszystkim w formie mobilnej, warto przychylnym okiem spojrzeć na usługi stricte dedykowane tego typu funkcjonalnościom. Udostępnianie plików z urządzeń mobilnych, szybka wymiana danych, tworzenie grup, w ramach których przepływają informacje, oraz stały dostęp do plików online to model wręcz idealny, który sprawdzi się podczas realizacji niemal każdego projektu.

Trzy kroki do skutecznego zarządzania projektami

Pierwszy krok. Miej wszystkie informacje zawsze przy sobie

Mobilne zarządzanie projektami wymaga stałego dostępu do danych i szybkiej wymiany informacji. Dzięki wykorzystaniu narzędzi do przechowywania danych w chmurze możemy w znacznym stopniu usprawnić ten proces.

Przykładem aplikacji wspomagającej wymianę plików pomiędzy urządzeniami jest iBard24. Narzędzie to wyposażone jest w mechanizm dwustronnej synchronizacji danych, umożliwiający wymianę plików pomiędzy wieloma urządzeniami w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu możesz uzyskać wielokanałowy dostęp do swoich plików ze wszystkich urządzeń, na których korzystasz z usługi.

Aplikacja tworzy na dysku specjalny folder iBard24 Sync, zawartość jest automatycznie synchronizowana z dyskiem wirtualnym, a następnie z innymi urządzeniami, na których korzystasz z usługi, np. komputerem, smartfonem czy tabletem. Dodanie pliku do synchronizowanego katalogu na jednym urządzeniu powoduje, że plik automatycznie pojawia się w chmurze oraz na innych wspomnianych urządzeniach. Użytkownik korzystający z mechanizmu dwustronnej synchronizacji nie musi podejmować żadnych czynności w celu wysłania plików na serwer. Aplikacja samoczynnie przystąpi do działania w przypadku wykrycia zmian w synchronizowanym folderze.

Drugi krok. Udostępniaj swoje pliki w Internecie

Przesyłanie dużych załączników w e-mailu jest częstym problemem w komunikacji. Znacząco utrudnia również proces mobilnego zarządzania projektami, który wymaga przesyłania dużej ilości danych, w szczególności bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Wysyłanie dużych załączników w wiadomościach e-mail jest nie tylko uciążliwe, ale coraz częściej niemożliwe, ze względu na ograniczenia wprowadzane przez systemy poczty elektronicznej.

Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest iBard24, dzięki któremu przesyłanie dużych plików w Internecie jest proste, a wszystko, co należy zrobić, ogranicza się do kilku kliknięć – wystarczy wybrać sposób udostępniania pliku i opcjonalnie zabezpieczyć plik hasłem. Usługa wygeneruje link, który można przesłać do wybranego adresata, np. e-mailem lub przy pomocy komunikatora internetowego. Jeżeli plik zostanie zabezpieczony hasłem, to jego podanie będzie wymagane przed pobraniem pliku. Co ważne, z perspektywy mobilnego zarządzania projektami proces ten jest równie prosty z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego. Dzięki aplikacji iBard24 dedykowanej na urządzenia mobilne możesz w prosty sposób udostępniać swoje pliki wprost ze swojego smartfonu czy tabletu.

Trzeci krok. Współdziel dokumenty i pracuj grupowo w chmurze

Mobilne zarządzanie projektami jest nieodłącznie związane ze wspólną pracą na dokumentach. W celu jej usprawniania warto korzystać z narzędzi wspomagających pracę na plikach w chmurze. Przeniesienie procesu do chmury usprawnia przepływ informacji między uczestnikami projektu, którzy mają możliwość wspólnej pracy w każdej sytuacji. Zalety tego rozwiązania widoczne są szczególnie w przypadku zespołów rozproszonych.

Współdzielenie dokumentów przy wykorzystaniu iBard24 odbywa się w sposób prosty i intuicyjny. Użytkownik iBard24 ma możliwość udostępniania swoich plików innym użytkownikom usługi, nadając im uprawnienia do podglądu lub edycji dokumentu. Dzięki temu będziesz mógł nie tylko współdzielić swoje zasoby, ale również pracować na nich grupowo. Udostępniony plik będzie widoczny dla wybranych użytkowników, którzy – dzięki nadanym uprawnieniom – będą mogli go edytować w dowolnym momencie. Korzystając z iBard24, masz również możliwość podzielenia swojej przestrzeni w chmurze pomiędzy wybranych współpracowników, tworząc dla nich dedykowane subkonta. Użytkowników, dla których utworzono subkonta, można w dowolny sposób grupować i udostępniać dokumenty tylko wybranej grupie użytkowników, np. raporty finansowe użytkownikom z uprzednio utworzonej grupy „Zarząd”.

Autorzy: Jacek Słowik, Product Manager iBard24, Comarch, Mateusz Kłósek, Project Manager Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2013.

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: ,

IFS prezentuje nowe rozwiązania mobilne

Dodany 07 listopada 2013 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaprezentowała szereg rozwiązań mobilnych — począwszy od zarządzania umowami serwisowymi po aplikacje mobilne dla pracowników biurowych. Inwestycje produktowe stanowią część strategii firmy, której celem jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy mobilnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Po sukcesie pierwszej serii aplikacji na smartfony oraz uruchomieniu programu IFS Touch Apps Partner Program, firma IFS wprowadza szereg nowych aplikacji z serii IFS Touch Apps*, udostępniając jednocześnie wcześniej wprowadzone aplikacje dla nowych systemów operacyjnych. Do aplikacji tworzonych przy udziale partnerów należą DocBox — aplikacja opracowywana przez firmę Addovation, umożliwiająca dostęp i współdzielenie ważnych dokumentów z poziomu urządzenia użytkownika, oraz Employee Files — aplikacja wspomagająca efektywne wyszukiwanie pracowników opracowywana przez firmę Din ERP.

Pracownicy terenowi, tacy jak technicy serwisowi, otrzymują intuicyjne rozwiązanie IFS Mobilne Zlecenia Robocze dla platform Android i Windows. Rozwiązanie to jest już wbudowane w system IFS Applications i IFS Metrix Service Management, co usprawnia i minimalizuje koszty wdrożeń. Istnieje również możliwość integracji aplikacji IFS Mobilne Zlecenia Robocze z innymi rozwiązaniami wewnętrznymi stosowanymi u klientów.

Nowe rozwiązanie IFS Warehouse Data Collection, przetestowane i udoskonalone w ramach programu Early Adopter, oferuje gotową (out-of-the-box) i konfigurowalną funkcjonalność automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych w ramach procesów. Rozwiązanie to, przeznaczone dla platform Android, Windows Mobile/CE oraz Windows, znajduje zastosowanie zarówno w systemach dystrybucji i produkcji obsługujących wielkie ilości danych, jak i zarządzaniu częściami zamiennymi i zasobami materiałowymi, w których najważniejszymi czynnikami są wydajność i możliwość monitorowania przepływu materiałów.

„Rok 2013 był rokiem przełomowym dla firmy IFS w zakresie rozwoju rozwiązań mobilnych i jeszcze bardziej zachęcił nas do kontynuacji inwestycji w tym obszarze produktowym” — twierdzi Martin Gunnarsson, dyrektor w firmie IFS. „Koncentracja na zagadnieniu mobilności to wszechobecny trend, który w dalszym ciągu będzie wpływać na rentowność i wydajność każdej organizacji — od hal produkcyjnych po sale konferencyjne. Firma IFS jest przygotowana na ten typ transformacji biznesowej i będzie nadal opracowywać rozwiązania spełniające wymagania w zakresie mobilności w naszych sektorach docelowych”.

*Nowe aplikacje:
IFS Scan It — aplikacja umożliwiająca użytkownikom zbieranie danych ze skanowanych kodów kreskowych, tagów NFC, a także wprowadzanych ręcznie, a następnie wykonywanie procesów wewnątrz i poza magazynem. IFS Nonconformance Reporter — aplikacja umożliwiająca tworzenie i wysyłanie w terenie raportów o niezgodności, wzbogacanych o tekst, zdjęcia i klasyfikacje.
IFS Audit Companion — aplikacja wspomagająca audytorów jakości w rejestracji funduszy audytowych w czasie rzeczywistym. Można ją połączyć z aplikacją IFS Nonconformance Reporter w celu tworzenia raportów powiązanych z przeprowadzanymi audytami.
IFS Incident Reporter — rozszerzenie mobilne rozwiązania IFS Health & Safety umożliwiające zgłaszanie wypadków przy pracy z miejsca zdarzenia i w trybie natychmiastowym.
IFS Admin Companion — aplikacja dająca administratorom systemu IFS Applications możliwość monitorowania bieżącego stanu serwera, otrzymywania powiadomień z serwera, blokowania/odblokowywania kont użytkowników, jak również zmianę haseł.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Mobilna Flota wzbogaca pakiet Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Dodany 26 lutego 2013 przez admin

Wizyta u klienta, przedstawienie oferty, przyjęcie i realizacja zamówienia, w końcu analiza osiągniętych rezultatów – to ciąg zdarzeń realizowanych na co dzień w tysiącach firm. Pakiet aplikacji Comarch ERP Rozwiązania mobilne wspiera każdy etap w ramach tego procesu. Ostatnio do palety rozwiązań dołączyła aplikacja Comarch ERP Mobilna Flota, pozwalająca na komunikację między pracownikami pracującymi w terenie oraz monitoring tras ich przejazdów.

Aplikacje mobilne mogą wspierać praktycznie każdy proces w firmie: od prostej rejestracji czasu pracy pracownika, przez sprzedaż, wydanie i transport towarów do klienta końcowego, na przeglądaniu stanu firmy w raportach Business Intelligence kończąc. Mając na uwadze ten trend, Comarch konsekwentnie rozwija portfolio aplikacji dedykowanych urządzeniom mobilnym, wchodzących w skład pakietu Comarch ERP Rozwiązania mobilne.

Najbardziej zdominowanym obszarem działalności firm, w którym aplikacje mobilne całkowicie zastępują tradycyjne rozwiązania IT, są działy sprzedaży. Aplikacja mobilna działająca na telefonie lub tablecie ma spełniać w tym przypadku wiele różnorakich zadań. Do tej pory klienci mogli korzystać z rozwiązania Comarch ERP Mobilny Sprzedawca, i przy jego wsparciu planować i realizować wizyty, prezentować ofertę czy finalizować sprzedaż.

Obecnie dzięki rozwiązaniu Comarch ERP Mobilna Flota możliwa jest również wygodna rejestracja czasu pracy oraz wykonanych tras. Jest to przydatne zarówno dla sprzedawcy, jak i jego kierownika, który może na bieżąco śledzić pracę swoich podwładnych. Aplikacja Comarch ERP Mobilna Flota zainstalowana na telefonie umożliwia rejestrację pozycji poprzez GPS oraz komunikowanie się ze współpracownikami, a komplementarne rozwiązanie dostępne przez przeglądarkę daje możliwość przeglądania zarejestrowanych tras.

Inną częścią działalności firm, która jest też mocno zdominowana przez aplikacje mobilne, to obsługa magazynu. Efektywne przyjmowanie i wydawanie towarów wymaga wsparcia aplikacji działającej na kolektorze danych. Ważnym aspektem jest też szybkie przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Wszystkie te potrzeby spełnia aplikacja Comarch ERP Mobilny Magazynier.

Istotna jest także możliwość analizy efektów wszystkich prowadzonych w firmie działań, nie tylko handlowych czy dotyczących procesów magazynowych, ale także z każdego innego obszaru. Tutaj z pomocą przychodzi Comarch ERP Mobilny BI.

– Filozofia rozwoju gamy rozwiązań mobilnych Comarch ERP ma na celu wzajemne przenikanie i uzupełnianie się potrzebnych narzędzi, tak aby osoby na nich pracujące miały dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji w jednym miejscu. Wszystko dostępne w intuicyjnym interfejsie zgodnym z panującymi trendami rozwoju aplikacji na platformę Android – mówi Piotr Budzinowski, product manager systemów ERP w Comarch.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING