Archiwum wg Tagów | "roczny"

comarch logo

Tags: , ,

Polskojęzyczna wersja Raportu Rocznego Comarch 2012 już dostępna

Dodany 14 maja 2013 przez admin

Wyniki finansowe, kluczowe obszary działalności, najciekawsze prace badawczo-rozwojowe prezentuje najnowszy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Comarch.

Raport Roczny Comarch w przystępnej formie przedstawi podsumowanie działalności spółki. Krakowska firma corocznie przygotowuje dwie wersje swojego sprawozdania finansowego: raport giełdowy i raport marketingowy. Raport giełdowy przeznaczony dla akcjonariuszy naszej spółki, inwestorów oraz analityków giełdowych spełnia wszelkie standardy Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawozdania są publikowane do końca kwietnia danego roku.

Jak przyznają twórcy publikacji: – Raport marketingowy publikowany w maju to użyteczne narzędzie sprzedażowe. W rozmowach z potencjalnymi klientami w odróżnieniu od tradycyjnych materiałów marketingowych uwiarygodnia oferującego dane produkty i usługi. Zawiera opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz audytowane dane finansowe- .

Raport marketingowy ma rozszerzoną formułę. Poza danymi finansowymi na 31 grudnia prezentuje również aktualne informacje o spółce według stanu na maj 2013, dlatego jest użytecznym i aktualnym materiałem. Comarch dokłada wszelkich starań, by raport miał jak największą wartość użytkową dla akcjonariuszy, inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.

Raport roczny Comarch od kilku lat jest oceniany w ramach konkursu The Best Annual Report  (Najlepszy Raport Roczny wg MSSF/MSR) i zyskuje wysokie noty.

Wkrótce będzie także wersja on-line raportu rocznego. Od kilku lat portal internetowy Comarch zyskuje wysokie noty w konkursach. W roku 2012 została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta.

Rekomendujemy również zapoznanie się z giełdową wersja raportu, które zawiera dane wymagane przez KNF i GPW z racji obecności Comarch na giełdzie: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comarch:  bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

 

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING