Archiwum wg Tagów | "QlikView"

Tags: , , ,

QlikView w Grupie Impel – do usług

Dodany 08 grudnia 2015 przez admin

QlikView w Impelu – największy dostawca usług outsourcingowych w Polsce wykorzystuje QlikView® do raportowania wyników oraz sprawnej ich komunikacji pomiędzy wszystkimi szczeblami zarządzania. Obecnie z QlikView korzysta 740 pracowników Grupy Impel.

Grupa Impel to czołowy dostawca usług dla instytucji i przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek świadczących szeroki zakres usług – od obsługi nieruchomości, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa aż po obsługę procesów biznesowych. Zarządzanie informacją w tak wielu podmiotach działających w różnych segmentach rynku wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych jak i elastycznych modeli danych. Dlatego poszukiwano narzędzia, które byłoby odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą. Dynamiczny rozwój Grupy, zmienność otoczenia wymuszają konieczność szybkiego dostosowania procesu raportowania do bieżących potrzeb informacyjnych. Wymienione czynniki stawiały przed potencjalnymi narzędziami wspierającymi duże wymagania.

„Szukaliśmy elastycznego narzędzia, które w znaczący sposób skróci czas implementacji zmian w raportowaniu, pozwoli w dużo szerszym zakresie integrować dane z różnych źródeł oraz zwiększy wpływ użytkowników biznesowych na kreowanie informacji potrzebnej im do zarządzania podległym obszarem. – mówi Liliana Sęk – Dyrektor Biura Standaryzacji Informacji Zarządczej w Grupie IMPEL, odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego narzędzia.

Wybór systemu był poprzedzony wieloma działaniami: zapoznawaniem się z rankingami, opiniami, prezentacjami i wizytami referencyjnymi. Do testów wybraliśmy podobne narzędzia czołowych dostawców oprogramowania. Każde rozwiązanie ocenialiśmy pod kątem elastyczności, wydajności, możliwości wizualizacyjnych, czasu implementacji zmian i oczywiście ceny.” – mówi Grzegorz Stasiak – Doradca ds. Teleinformatyki Grupy IMPEL.

Ostateczną weryfikacją okazał się projekt pilotażowy „Seeing is Beliving”, przeprowadzony przez konsultantów z firmy MIS S.A.– partnera wdrożenia oraz Qlik, we współpracy z pracownikami Grupy Impel. Podczas 3-dniowego warsztatu zaprojektowano dwie aplikacje, umożliwiające analizę wybranych wskaźników finansowych w różnych przekrojach analitycznych, które udostępniono osobom z różnych szczebli zarządczych celem oceny przyjazności narzędzia. Do rozwiązania udało przekonać się Zarząd Grupy Impel, który dał zielone światło na rozpoczęcie prac oczekując jednocześnie szybkich efektów.

„Podjęliśmy się ambitnego zadania udostępnienia jednocześnie kilku aplikacji, z różnych obszarów w ciągu 6 miesięcy. Każdy raport miał mieć swoją wartość dodaną w postaci integracji danych z tych obszarów, tak aby dane i liczby odzwierciedlały procesy biznesowe.” – mówi Paweł Musztyfaga – Kierownik Projektu Impel SA.

Cel został osiągnięty. W pierwszym etapie udostępnionych zostało 6 różnych aplikacji raportowych. Dobra współpraca z firmą MIS zaowocowała wyszkoleniem wewnętrznego zespołu developerów u Klienta, który poprowadził dalszy rozwój raportowania za pomocą narzędzia QlikView. Firma MIS stała się opiekunem serwisowym.

„Sukces tego wdrożenia jest wynikiem bardzo dobrej współpracy konsultantów MIS z pracownikami merytorycznymi Klienta. Ten składający się z pracowników różnych biznesów zespół zarządzany przez Kierownika Projektu Impela – Pawła Musztyfagę, potrafił doskonale dopasować możliwości narzędzia do potrzeb biznesowych Grupy.” – mówi Bożena Skibicka, Prezes Zarządu MIS S.A. „Powstały bardzo dobre rozwiązania również dlatego, że wszystkim bardzo zależało na sukcesie. Wszyscy czuli ogromne zainteresowanie ze strony Zarządu oraz Komitetu Sterującego Projektu, w skład którego wchodzili pani Liliana Sęk, Grzegorz Stasiak, członkowie zarządów wiodących biznesów oraz jego Przewodnicząca Danuta Czajka – V-ce Prezes Zarządu Impel SA.”

 

Zaangażowanie koordynatorów z jednostek i zespołu QlikView Grupy Impel, łatwość wdrożenia oraz adaptacji QlikView do potrzeb użytkowników, skutkowało powstaniem na przestrzeni dwóch lat kolejnych aplikacji. Obecnie 740 pracowników (m.in. operacji, czy też działów administracji, kontrolingu, handlu i finansów) korzysta z 42 aplikacji. Aktualnie do QlikView podłączonych jest 5 systemów: SAP ERP, SAP CRM, Probit, Symfonia, CDN Optima, a także kilkadziesiąt instancji poszczególnych systemów dziedzinowych. Aktualnie przetwarzanych jest ok. 10 mld rekordów danych. QlikView stał się narzędziem integrującym dane między modułami, obszarami a przede wszystkim pomiędzy różnymi systemami źródłowymi.

Według użytkowników największą zaletą QlikView jest jego elastyczność, szybkość przetwarzania danych oraz łatwy dostęp. Te same aplikacje mogą być wykorzystywane w całej Grupie, a użytkownicy mają pewność, że posługują się spójną i zawsze aktualną informacją.

Dziś możemy powiedzieć, że QlikView to strzał w dziesiątkę. Uruchomienie raportowania w obszarach operacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, handlowym i innych pozwoliło na zaangażowanie tych obszarów w dalszy rozwój narzędzia w Grupie” – Liliana Sęk.

„Cieszymy się, że rozwiązania Qlik zyskują uznanie w oczach tak ważnych i dużych firm jak Impel, co pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa są już gotowe na to, aby optymalizować swoje działania celem maksymalizacji zysków i poprawienia pozycji konkurencyjnej.” – mówi Piotr Kowal, Sales Support Teamleader w firmie Qlik.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Włoski detalista usprawnia proces zaopatrzenia i zarządzania dostawami dzięki Qlik

Dodany 31 marca 2015 przez admin

Qlik, lider na rynku systemów data discovery i jego partner Nevis-Horsa Group, ogłosili, że OVS, wiodący włoski producent odzieży, wdrożył Qlik Sense w departamencie Zaopatrzenia i Dostaw, aby usprawnić i koordynować  działanie różnych działów zakupowych w organizacji. Dzięki temu wdrożeniu, OVS będzie wykorzystywał rozwiązania Qlik, aby zaspokoić w przedsiębiorstwie potrzeby związane z samoobsługową analityką – i wizualizacją danych.

Marka OVS, której odzież jest dostępna również w Polsce, zaczęła używać QlikView w 2011 roku aby dokonywać zaawansowanych analiz związanych z kierowaniem logistyką, planowaniem asortymentu, wprowadzaniem zamówień i dostarczaniem produktów. Od momentu wdrożenia, QlikView stało się integralnym narzędziem w firmie, używanym do skrócenia czasu realizacji zamówień oraz szybkich analiz. Bazując na sukcesie wdrożenia QlikView, OVS dostrzegło kolejne możliwości związane z samoobsługowym BI i wizualizacją danych za pośrednictwem Qlik Sense.

„QlikView jest niezwykle elastycznym narzędziem, które pozwala nam robić różnego rodzaju analizy. Platforma pozwala nam zaoszczędzić czas oraz identyfikować trendy, które nie były dostrzegane wcześniej”, powiedział Renzo Grotto, Manager Supply Chain Application Development Group w OVS. „Bazując na świetnych wynikach, które uzyskaliśmy, postanowiliśmy rozszerzyć wykorzystanie narzędzi Qlik w firmie za pośrednictwem Qlik Sense, aby dalej zwiększać autonomię naszych użytkowników końcowych.”

Qlik Sense zostanie wdrożony w dziale zaopatrzenia i dostaw. Pomoże użytkownikom analizować dane związane z kolekcjami produktów oraz statusami zamówień i dostaw. Pozwoli to użytkownikom biznesowym na podejmowanie strategicznych decyzji bez potrzeby odwiedzania kadry zarządzającej aby uzyskać dodatkowe informacje. Wzmacniając pozycję użytkowników pierwszej linii, pracownicy mogą zwiększyć swoją produktywność i szybciej podejmować świadome decyzje.

„Strategia dwóch produktów Qlik, pozwala klientom takim jak OVS wykorzystać istniejące już inwestycje w modele danych dla QlikView i sprawić, że będą one natychmiast dostępne w Qlik Sense, tworząc w ten sposób wartość dodaną i utrzymując zarządzanie na poziomie całego przedsiębiorstwa,” powiedział Piotr Kowal, Product Manager w Qlik. „Rozszerzając naszą współpracę z OVS, pomożemy umożliwić pracownikom na wszystkich szczeblach, tworzenie bogatych wizualnie analiz, które pozwolą na badanie teorii, udowadnianie hipotez lub odkrywanie nowych trendów, mogących zmienić trajektorię, którą podąża ich biznes.”

„W Horsa dążymy do zapewnienia naszym klientom strategicznego wsparcia biznesowego poprzez integrację różnych rozwiązań i zachęcanie ich do innowacji,” powiedział Henry Gasparoni, Sales Manager Business Analytics w Horsa. „Mamy duże doświadczenie związane z QlikView i jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom przenieść ich biznesy na następny poziom przy pomocy samoobsługowych możliwości wizualizacji, które daje Qlik Sense.”

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

5 kroków do lepszej wizualizacji danych

Dodany 18 lutego 2015 przez admin

Często słyszymy, że jeden obraz wart jest tysiąc słów. To powiedzenie jest szczególnie prawdziwe w świecie business intelligence i wizualizacji danych. Odpowiednio zwizualizowane za pomocą grafów czy wykresów rekordy z danymi mogą w efektywny sposób odkryć ważne dla firmy informacje. Jest to niezmiernie istotne dla przedsiębiorstw, które wciąż poszukują nowych możliwości eksplorowania danych i tym samym poprawiania wydajności swojego biznesu.

Dobra wiadomość jest taka, że technologie związane z wizualizacją danych rozwijają się równolegle z innymi trendami w branży. I choć wykresy są wykorzystywane w firmach już od dziesięcioleci, to sama prezentacja danych nie wystarczy by wyciągać daleko idące wnioski. Wiele organizacji już wykorzystuje interaktywne i szczegółowe wykresy, dzięki którym użytkownicy mogą wychwycić odchylenia, tendencje, trendy czy zależności między danymi – w sposób dotąd niemożliwy. Jednakże by w pełni wykorzystywać potencjał tkwiący w najnowszych technologiach związanych z wizualizacją danych, warto zastosować pięć poniższych wskazówek i upewnić się, że wykorzystywane platformy dostarczają nam maksymalnych korzyści.

Określ dokładnie do czego dążysz

Często pierwszym błędem, jaki popełniają osoby próbujące wizualizować dane jest zbyt szeroko zakrojony obszar. Chcą by ich grafiki przedstawiały zbyt dużo informacji i, w rezultacie, wizualizacja staje się zbyt „przeładowana”, nieczytelna. Dobra wizualizacja pokazuje od siedmiu do dziewięciu wartości, gdyż mniej więcej tyle jest w stanie przyswoić przeciętny odbiorca.

Analogicznie wygląda sytuacja z przedstawianiem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) za pomocą dashbordów – dziewięć lub mniej. Zbyt wiele danych niepotrzebnie rozprasza, dlatego warto starać się, by wizualizacja była prosta. Im mniej danych do interpretacji, tym łatwiejszy przekaz. Jeśli pomimo tego rezultat wydaje się być zbyt przytłaczający, można wybrać inny format.

Równie ważne jest, aby dostosować formę do przekazywanych treści i przewidywanego odbiorcy. Przykładowo, użytkownicy biznesowi najchętniej wybierają różne formy wykresów do prezentacji danych.. Wykładowca z Yale Edward Tufte dużo mówi o „zaśmiecaniu wykresami”, co oznacza, że niektórzy tak bardzo skupiają się na wizualizacji, iż zapominają o znaczeniu. Dlatego też tworząc wykresy warto zminimalizować „atramentu czy pikseli”.

Dobierz wykres do rodzaju prezentowanych danych

Wybór właściwego typu wykresu powinien zależeć od rodzaju danych i publiczności. Znamy wykresy liniowe, kolumnowe, słupkowe czy kołowe, ale czasami niektóre wizualizacje są nieodpowiednie.

Przykładowo: wykresy kołowe są często wykorzystywane do prezentacji informacji, ale w świecie wizualizacji budzą kontrowersje. Trudno jest porównać jeden wykres kołowy do drugiego, niemniej robimy to przez cały czas. Decydując się na taką formę, trzeba pamiętać, iż najlepiej wizualizują one niewielką ilość serii danych.

Im lepiej zapoznamy się z dostępnymi narzędziami do wizualizowania danych tym skuteczniej będziemy potrafili się nimi posługiwać, w zależności od oczekiwanego efektu.

Kolory i ich percepcja

Pamiętajmy jednak, że ważniejszą od samych kolorów jest właściwa analiza. Firmy często posługują się barwami korporacyjnymi, a to nie zawsze najlepsza droga. Większe znaczenie ma to, jaką wiadomość ma przekazywać wykres czy graf i to powinno być ważniejsze niż dbałość o branding (ew. o kolorystykę logo firmy.

A co z daltonistami, czy ich chcesz wykluczyć z grona odbiorców? Aby zabezpieczyć się przed sytuacją, iż ktoś źle zrozumie przedstawione wykresy, można posłużyć się rozróżnieniem kształtów czy kolorami dla wszystkich rozpoznawalnymi.

Ostrożnie dobieraj zbiory danych

Warto jednakże pamiętać, że wizualna analiza będzie możliwa tylko wtedy, jeśli dane są odpowiednio wysokiej jakości. Czasami otrzymane raporty w formie wykresów są niezrozumiałe lub niesatysfakcjonujące i niesłusznie wina spada na narzędzia BI zamiast na niską jakość danych.

W rzeczywistości narzędzia do wizualizacji mogą pomóc w wykryciu problemów związanych z wykorzystywanymi danymi i przyczynić się do ich szybkiej korekty, bez negatywnego wpływu na cały projekt. Tutaj dużą pomocą może wykazać się końcowy odbiorca analiz – użytkownik, który jest w stanie odróżnić niespodziewane rzeczywiste odkrycie od błędu w danych.

Po prostu spróbuj

Ostatecznie najważniejsza jest praktyka. Najlepiej wykorzystywać wizualizacje tam, gdzie istnieje potrzeba zobrazowania konkretnych danych – np. w tych działach, które opracowują informacje geograficzne.

Podsumowując, wizualizacja danych daje firmom nieograniczone możliwości i zmienia sposób pracy z dużą ilością danych, pod warunkiem że jest to robione w skuteczny sposób. Chińczycy mieli rację mówiąc, że obraz wart jest tysiąc słów, ale warto dodać, iż tylko wtedy, jeśli faktycznie pomaga w zrozumieniu sytuacji i podjęciu konkretnych działań.

Autor: Piotr Kowal, Product Manager w Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Qlik i Frank Research Group uruchamiają aplikację pomagającą klientom banków

Dodany 16 grudnia 2014 przez admin

Qlik, lider systemów Data Discovery stworzył na rynek rosyjski we współpracy z instytutem badawczym Frank Research Group aplikację „Banking Analytics”, wizualizującą w interaktywny sposób dane ze wszystkich rosyjskich banków. Frank Research Group jest wiodącą grupą badawczą, zajmującą się analizowaniem sektora finansowego w Rosji. Dzięki bezpłatnej aplikacji, każdy użytkownik może bez niczyjej pomocy, porównywać oferty banków pod kątem wybranych kryteriów takich jak: udział w rynku, tempo wzrostu, wiarygodność czy możliwość bezpiecznego lokowania oszczędności. Aplikacja jest dostępna tutaj.

Obecny od niedawna na rynku Qlik Sense, stanowi platformę do budowania aplikacji, mających umożliwić użytkownikom łatwą wizualizację danych, szybkie tworzenie dashbordów oraz interaktywne analizy. Aplikacja „Banking Analytics” jest doskonałym przykładem na to, jak skomplikowane dane mogą być prezentowane w przystępny sposób. Każdy wykres i wizualizacja są interaktywne, dzięki czemu użytkownicy widzą nie tylko dane, ale mogą również je eksplorować, zagłębiać się w interesujące obszary, podążać za swoimi spostrzeżeniami i odkrywać ciekawe fakty.

Użytkownicy aplikacji mają dostęp do ogromnej bazy danych, udostępnionej przez założoną w 2008 roku firmę Frank Research Group. Aplikacja prezentuje dane dotyczące usług bankowych oraz statystyki rynkowe, przygotowane przez analityków FRG na podstawie danych z ankiety przeprowadzanej wśród banków, obsługujących ponad 70% wszystkich klientów sektora bankowego, a także z raportów oraz oficjalnych statystyk Banku Centralnego oraz Federalnego Urzędu Statystycznego. Z pomocą aplikacji „Banking Analytics” każdy może z łatwością porównać oferty różnych banków pod względem takich kryteriów jak udział w rynku, tempo wzrostu, oferta i porfolio oraz dynamika zmian, z uwzględnieniem różnych okresów. Te informacje mogą posłużyć ocenie wiarygodności konkretnego banku. Dodatkowo, aplikacja pozwala na bieżące analizowanie nowości rynkowych, a także posiada archiwum danych od 2013 roku. Między innymi dlatego, aplikacja pomaga w wyborze najlepszego banku do ulokowania swoich pieniędzy. Jak wiadomo bardziej wiarygodne są duże banki posiadające bogatą ofertę i regularnie przekazują historycznie ugruntowane dane.

Aplikacja „Banking Analytics” została zbudowana na podstawie  bazy danych Frank Market Intelligence, umożliwiającej klientom dostęp do wszystkich informacji przechowywanych w firmie od 2008 roku, w tym statystyk rynkowych, liczby klientów, nowości, bazy adresowej sieci placówek oraz sprawozdań finansowych banków. W pełnej wersji Frank Market Intelligence, dostępne są jeszcze bardziej szczegółowe dane: z podziałem na działy (pożyczki, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe itp.), regiony, banki, oferty/sprzedaż.

„Współpraca z Qlik umożliwiła nam przeniesienie naszych usług na kolejny poziom. Korzystamy z użytecznego, a zarazem potężnego narzędzia do wizualizacji danych, które w krótkim czasie pozwala na tworzenie elastycznych dashbordów. Co więcej, dzięki Qlik możemy szybko i z łatwością dostosowywać dashbordy do potrzeb naszych klientów, wywołując niemały efekt zaskoczenia i co ważniejsze, chęć częstszego wykorzystywania danych w podejmowaniu decyzji o wyborze banku.” – mówi Sergey Kashporov, Dyrektor Techniczny Frank Research Group.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Qlik wspólnie z Fujitsu zintegruje rozwiązanie do analizy Big Data

Dodany 24 listopada 2014 przez admin

Qlik, lider systemów Data Discovery, poinformował, że Fujitsu Limited zintegrowało QlikView ze swoim rozwiązaniem Big Data – Fujitsu Business Application Operational Data Management & Analytics (ODMA), w celu dostarczania lepszych wizualizacji danych i analiz użytkownikom biznesowym. Obecnie rozwiązanie wykorzystywane jest tylko w Japonii.

Fujitsu zaobserwowało potrzebę szybszego wykorzystywania danych w procesie decyzyjnym, przez działy odpowiedzialne za strategię produktu oraz sprzedaż. Możliwości analityczne QlikView zostaną zintegrowane z rozwiązaniem firmy Fujitsu ODMA, by zapewnić jeszcze lepszą jakość analityki kierowanej. Fujitsu oferuje dodatkowo swoje dotychczasowe doświadczenie w wykorzystywaniu Big Data.

Intuicyjny interfejs QlikView pozwala użytkownikom biznesowym, nawet bez zaawansowanych umiejętności technicznych, analizować i wizualizować Big Data, za pomocą prostych operacji. W rezultacie, użytkownicy, którzy pracują bezpośrednio z klientem, jak choćby dział sprzedaży czy marketingu, mogą sami analizować dane, dzięki czemu są jeszcze lepiej zorientowani w efektywności swoich działań oraz mogą szybciej podejmować decyzje.

„Cieszymy się mogąc brać udział w tym projekcie dotyczącym Big Data razem z Fujitsu.” – mówi Phillip Beniac, Regional Vice President of Qlik Asia Pacific and Japan i dodaje – „Pomiędzy QlikView, a innowacyjnymi możliwościami Fujitsu, pomagającymi użytkownikom biznesowym analizować Big Data istnieje synergia. Ulepszone rozwiązanie ODMA pomoże jeszcze większej liczbie firm w Japonii w szybszym podejmowaniu decyzji oraz osiągnięciu większej konkurencyjności na rynku.”

Integracja rozwiązania ODMA z QlikView umożliwia użytkownikom intuicyjną analizę danych z możliwością dowolnego ich eksplorowania, w zależności od obranej perspektywy biznesowej – np. z poziomu sprzedaży per sklep lub per produkt. W połączeniu z możliwością wizualizacji za pomocą różnych map, widoków czy grafów, informacje mogą być przedstawiane w bardzo przystępnej formie. Ponadto, konwersja danych oraz możliwości analityczne, dostępne w QlikView, zostały zintegrowane z rozwiązaniem ODMA, by zagwarantować przyjazne środowisko do pracy, dostępne natychmiast po wdrożeniu.

Dodatkowo Fujitsu zapewni szkolenia dla firm, by mogły wykorzystywać zalety QlikView w jak największym stopniu. Obecnie Fujitsu oferuje szeroki wachlarz szkoleń, związanych nie tylko z wdrożeniem, lecz również bardziej szczegółowymi zagadnieniami, np. jak wykorzystywać QlikView do zaawansowanych analiz. Zajęcia dostępne są w formie grup seminaryjnych lub online dla użytkowników indywidualnych. Fujitsu będzie sprzedawało QlikView także jako samodzielny produkt.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Polski oddział Qlik przedstawił nowe narzędzie – Qlik Sense

Dodany 23 października 2014 przez admin

Wczoraj w warszawskiej restauracji Tamka 43 polski oddział Qlik przedstawił swój najnowszy produkt. Qlik Sense to intuicyjne narzędzie, które pozwala wizualizować dane, tworzyć dashboardy i interaktywne analizy na dowolnym urządzeniu.

Qlik Sense jest pierwszym produktem, który dostarcza samoobsługowe BI, bazujące na modelu rozwoju po stronie serwera i dystrybucji. Podczas gdy większość produktów potrzebuje osobnej licencji deweloperskiej i wykorzystuje tradycyjne podejście do tworzenia i publikowania, Qlik Sense daje użytkownikom pełną możliwość tworzenia, modyfikowania lub rozszerzania wizualizacji z dowolnego urządzenia, w dowolnej chwili.

Qlik Sense umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji, dostarczających istotne analizy, interaktywne raporty oraz dashboardy niezbędne do podejmowania decyzji, dzięki prostej metodzie przeciągnij i upuść. Użytkownicy w prosty sposób mogą eksplorować swą intuicję, gdyż nie są ograniczani przez predefiniowane ścieżki, którymi muszą podążać lub pytaniami, które muszą formułować z wyprzedzeniem. Asocjacyjny silnik indeksujący dane pozwala użytkownikom w prosty sposób pokazać relacje pomiędzy danymi, odkrywając spostrzeżenia, które mogłyby być ukryte w tradycyjnym, zhierarchizowanym modelu danych. Daje to użytkownikom wolność eksploracji danych w dowolnym punkcie analizy.

Inteligentne wyszukiwanie

Inteligentne wyszukiwanie pozwala użytkownikowi w prosty sposób wpisywać słowa lub liczby, które rozpoczną analizę zbiorów danych. Gdy użytkownik wpisze żądany ciąg znaków, inteligentne wyszukiwanie połączy punkty, odkrywając powiązania pomiędzy danymi oraz informacje w lokalizacjach, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone. Dodatkowo intuicyjne, Inteligentne wizualizacje ukazują wszystkie relacje pomiędzy danymi, umożliwiając niespotykany dotąd wgląd w dane. Te podpowiedzi pomagają użytkownikom eksplorować wzorce dzięki dynamicznym aktualizacjom i sygnalizowaniu nowych informacji i powiązań.

Współpraca wszędzie i o każdej porze, umożliwia szersze dzielenie się wiedzą

Qlik Sense wysuwa na pierwszy plan społecznościowe możliwości współpracy. Grupy robocze oraz zespoły mogą współpracować dzięki kolektywnemu dzieleniu się analizami w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu. Dotykowy interfejs oraz responsywny design automatycznie adaptuje wizualizacje do potrzeb poszczególnych urządzeń.

Funkcja Data Storytelling pozwala kilku użytkownikom na dowolnym urządzeniu dzielić się spostrzeżeniami w dowolnym czasie, w formacie prezentacji. Użytkownicy mogą dodawać komentarze i zagłębiać się w dane bezpośrednio z prezentacji do Qlik Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania. Taki wgląd w dane pozwala na dokonywanie odkryć przez grupę współpracowników.

Zgodność oraz bezpieczeństwo klasy Enterprise dostarcza scentralizowanej kontroli

Pracując z Qlik Sense użytkownicy mogą tworzyć własne wizualizacje dzięki scentralizowanej bibliotece gotowych zbiorów danych, wyrażeń oraz wizualizacji, które zapewniają spójność wykorzystywanych zasobów. Współczesna architektura platformy, tworzy nowe możliwości łatwego zarządzania, które wspierają grupy robocze oraz rozproszone środowiska firmowe, wliczając w to alokacje licencji oraz monitoring wykorzystania w prostym w użytkowaniu interfejsie, który pozwala oszczędzić czas i ułatwić rozwiązywanie problemów. Pozwala również działowi IT implementować wymagane zabezpieczenia przy pomocy elastycznego silnika bezpieczeństwa oferującego dokładniejszą kontrolę rozwoju progresywnego, ze skutecznym audytem oraz rejestrowaniem.

Dodatkowo, Qlik Sense wspiera możliwości integracji danych celem transformacji i połączenia kilku zróżnicowanych źródeł danych, zapewniając jednolite analizy, włączając w to szybkie kalkulacje, asocjacyjną eksplorację oraz wyszukiwanie. Otwarte API umożliwia deweloperom osadzanie Qlik Sense w stronach internetowych oraz we własnych aplikacjach oraz rozszerza główne możliwości, aby sprostać indywidualnym zapotrzebowaniom.

Qlik Sense jest oferowany przez firmę w globalnej sprzedaży od 17 września.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

QlikView dla Schneider Electric – zaiskrzyło od razu

Dodany 01 października 2014 przez admin

Platforma Business Discovery QlikView została wdrożona w polskim oddziale spółki Schneider Electric, pozwalając użytkownikom na skrócenie czasu raportowania z dni do godzin.  

 Schneider Electric zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Schneider Electric oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach  zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku.

 Głównym problemem, z jakim dotychczas borykali się pracownicy firmy był czasochłonny proces wydobywania danych z różnych źródeł i konieczność ich odpowiedniego obrobienia. Firma korzystała z arkuszy platformy Lotus Notes, SAP, plików Excel, a także generowała statystki z serwera WWW. Dane były nieuporządkowane, a czas potrzebny do ich selekcji i wykonania niezbędnych zestawień wymagał czasu, często liczonego w dniach.

 „W momencie kiedy cztery lata temu objąłem stanowisko, okazało się, że raportowanie w pewnych obszarach trwa zbyt długo. Czas poświęcano głównie na zdobywanie informacji związanych z wydajnością poszczególnych działów. Każdego miesiąca musieliśmy generować nowe raporty. QlikView dał mi cztery dodatkowe dni w miesiącu. Ktokolwiek myśli o systemie do raportowania w dużej firmie, powinien rozważyć QlikView” – Arkadiusz Kowalczyk, Dyrektor IT w firmie Schneider Electric.

 W firmie potrzebowano czegoś w rodzaju nakładki na już wykorzystywane źródła danych, bez konieczności zmieniania całego sytemu ERP. Na wybór rozwiązania wpłynął również aspekt finansowy – bezpłatna wersja personalna QlikView pozwoliła bezkosztowo rozpocząć pierwsze testy. Wkrótce zdecydowano się na kilkudniowy projekt pilotażowy Seeing is Believing, w ramach którego skupiono się na rozwiązaniach dla działu IT, które w niezmienionej postaci funkcjonują do dnia dzisiejszego. W ciągu 3 dni powstało kilka aplikacji, które prezentowały kluczowe wskaźniki pracy działu HelpDesk dla kilkunastu krajów europejskich. Projekt pilotażowy prowadzony był przez konsultantów z Hogart Business Intelligence. Szybko okazało się, że beneficjentem wprowadzonego rozwiązania są nie tylko pracownicy polskiego oddziału firmy, lecz także cały region Europy Środkowowschodniej, z uwagi na współdzieloną bazę danych.

 Projekt Seeing is Believing to możliwość rozpoczęcia wdrożenia, bez konieczności kupowania licencji, przy czym pierwszy milestone projektowy osiągamy zaledwie po 3 dniach pracy jednego konsultanta. To najlepsza okazja do zweryfikowania przydatności QlikView w danej organizacji. W przypadku Schneider Electric, sukces projektu SIB w obszarze HelpDesk, pozwolił na szybkie rozszerzanie wdrożenia QlikView na kolejne obszary biznesowe – w dużej mierze bez zewnętrznego wsparcia dostawcy – mówi Przemysław Żukowski, Account Manager w Hogart Business Intelligence.

 W czerwcu 2012 QlikView zostało wdrożone w Centrum Finansowych Usług Wspólnych – Finance Shared Services Schneider EMEA FiSS. Dzięki wcześniejszym szkoleniom przeprowadzonym przez konsultantów z firmy Hogart, Schneider Electric FiSS własnymi zasobami wdrożył aplikacje do monitoringu kluczowych KPI. Z końcem roku 2012 kolejne licencje zostały zakupione dla działu sprzedaży. Aktualnie z polskiego serwera QlikView obsługiwanych jest ponad 500 użytkowników w Polsce, Czechach i Szwajcarii.

 „Wdrożenie w Schneider Electric pokazuje jakie rzeczywiste możliwości daje QlikView. Oszczędność czasu i umożliwienie analizy danych pracownikom, którzy na co dzień tego potrzebują, to nie jedyne wymierne korzyści.” – powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech. – „Mierzalne korzyści biznesowe najlepiej odzwierciedla rozszerzenie działania platformy na inne kraje. Oznacza to nie tylko efektywność finansową, ale również intuicyjność i elastyczność naszego rozwiązania.”

 Schneider Electric już planuje kolejne kroki. Przede wszystkim zamierza udostępnić QlikView na urządzeniach mobilnych swoich pracowników. Powstają też nowe, niestandardowe pomysły na wykorzystanie platformy.

Źródło: QlikTech

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

LUSH Fresh Handmade Cosmetics oszczędza dzięki Qlik milion funtów

Dodany 12 sierpnia 2014 przez admin

Qlik, lider systemów data discovery, ogłosił że LUSH Fresh Handmade Cosmetics wdrożyła platformę QlikView, aby zwiększyć zyski ze sprzedaży kosmetyków i zapewnić oszczędności ponad 1 mln funtów, dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami.

 LUSH, brytyjska firma kosmetyczna, posiadająca ponad 900 sklepów w 51 krajach, jest producentem i detalistą, który szczyci się zapewnianiem najwyższej jakości usług. Ze względu na pracę z wieloma zestawami danych m.in. dotyczących sprzedaży w systemie EPOS, zarządzania zasobami i łańcuchami dostaw, listami płac czy ewidencją czasu pracy kadry zarządzającej – LUSH potrzebował platformy, która mogłaby być wykorzystywana przez pracowników na wszystkich stanowiskach w całym przedsiębiorstwie i zapewniałaby dostęp do istotnych danych dotyczących sprzedaży, zasobów czyi informacji kadrowych. Przy współpracy z firma doradczą w zakresie CRM oraz dostawcą systemów BI QGate, firma LUSH podjeła decyzję o wdrożeniu QlikView.

 „Wybraliśmy QlikView kierując się przede wszystkim jego łatwością w obsłudze, gdyż wsród naszych pracowników są osoby na różnym poziomie doświadczenia w zakresie nowych technologii.” – wyjaśnia Scott Silverthom z LUSH. „Ponieważ QlikView jest używany w wielu działach firmy, możemy mieć nieustanny wgląd w nasze przedsiębiorstwo. Niektórzy z kierowników sklepów opowiadają nam, że ten rok był dla nich najbardziej dochodowy ze wszystkich, ponieważ QlikView połączył dane potrzebne do zarządzania ich sprzedażą, zasobami i kadrą. Poprzez skupienie tych danych w jednym miejscu, QlikView pozwala kierownikom podejmować właściwe decyzje”.

 Platforma QlikView Business Discovery została wdrożona w całej organizacji. Zespół ds. klientów indywidualnych używa QlikView do analizy danych dotyczących sprzedaży w każdym sklepie, do czuwania nad głównymi księgami finansowymi, wydatkami bieżącymi i nad każdym innym aspektem prowadzenia finansów w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie jest używane również we wszystkich sklepach, dzięki czemu kierownicy i pracownicy mają dostęp do aktualizowanych co godzinę raportów QlikView, czyli do niezbędnych informacji dotyczących sprzedaży i poziomu zasobów. W związku z tym mogą podejmować właściwe decyzje przy dokonywaniu zakupów. Z 70% kadry, mającej codzienny dostęp do danych oraz z kierownikami monitorującymi wydajność w czasie rzeczywistym, LUSH może promować zdrowego ducha współzawodnictwa w swojej sieci.

 QlikView jest również używany w dziale produkcyjnym przedsiębiorstwa. Celem jest zarządzanie zasobami, ułatwiając zespołowi procesowanie zamówień na lini sklepy – fabryka oraz kontrolowanie poziomu zasobów w całym kraju. QlikView pomógł LUSH osiągnać pełny obraz ich sprzedaży i zasobów, co doprowadziło do poprawy prognoz i zaopatrzenia w kluczowe składniki od dostawców. Oznacza to, że LUSH ma możliwość kontrolowania i usprawniania całego łańcucha dostaw, co przekłada się na mniejsze straty związane z utratą ważności kosmetyków.

 LUSH używa QlikView także w księgowości – zestawia dane z list płac i systemu wypłat w jeden raport, w którym można analizować nieobecności, koszty kadrowe i źródła przychodów. Dzięki połączeniu QlikView z wewnętrznym systemem zarządzania zasobami, firma zaoszczędziła ponad 1 milion funtów w przeciągu dwóch lat od czasu wdrożenia.

„Nasi pracownicy są z natury bardzo dociekliwi – dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych zachęcamy ich do poszukiwania możliwości poprawy wydajności,” kontynuuje Silverthom. „Osobiście mogę powiedzieć, że żyję w QlikView. Tak naturalna i intuicyjna funkcja raportowania pozwala na łatwe dzielenie się umiejętnością jej obsługi z kolegami, co skutkuje szybką implementacją rozwiązania w innych działach. Naszym następnym krokiem będzie dostęp przez tablety i urządzenia mobilne, dzięki czemu będziemy zawsze obserwować wyniki LUSH jak na dłoni”.

 „Patrząc jak QlikView jest wykorzystywany przez wszystkich pracowników LUSH i do jakich wielkich oszczędności prowadzi, widać jak intuicyjne i łatwe w obsłudze jest nasze rozwiązanie” – komentuje dyrektor generalny Qlik, Sean Farrington. „LUSH może stanowić wzór konkurencyjności. To bardzo fajne uczycie móc zaangażować się w dostarczanie pracownikom odpowiednich danych pomocnych w osiąganiu jeszcze lepszych rezultatów”.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Siemens Building Technologies dzięki QlikView w przejrzysty sposób zarządza cenami

Dodany 24 lipca 2014 przez admin

Qlik, lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence odkrywających znaczenie danych, dzięki czemu użytkownicy mogą na nich polegać, ogłosił, że Siemens Building Technolgies (oddział Siemens AG) – lider w dziedzinie bezpiecznego, energooszczędnego i przyjaznego środowisku budownictwa korzysta z platformy QlikView w celu szybszego i prostszego analizowania danych dotyczących cen. QlikView analizuje obecnie blisko 2,2 miliona rekordów, umożliwiając Siemensowi na przejrzyste ustalanie struktury cenowej, zarządzanie rabatami i promocjami w poszczególnych krajach.

 Dla Siemensa szczególnie ważne były takie funkcjonalności jak: wyszukiwanie asocjacyjne, technologia in-memory oraz możliwości współpracy, które pozwalają użytkownikom zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi samodzielnie lub w zespołach czy grupach, niezależnie od fizycznego miejsca pracy. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie języka SQL dającego dostęp do hurtowni danych Siemens SAP Business Warehouse.

 W oparciu o pozytywne rezultaty, które już zostały osiągnięte, Siemens planuje rozszerzyć wykorzystanie QlikView na co najmniej 10 krajów i analizować ponad pięć milionów rekordów.

 „Podczas wdrożenia QlikView, naszym celem były bardziej przejrzyste transakcje sprzedażowe. Zależało nam na szybszym oraz łatwiejszym analizowaniu i planowaniu odpowiednich strategii cenowych i podejmowaniu właściwych decyzji.” – powiedział Pedro Martinez Melgoza Global Pricing Manager w Siemens Building Technologies.

 „Po sprawdzeniu kilku dostawców Business Intelligence, wybór Qlika stał się dla nas oczywisty, ze względu na pozycję lidera na rynku samoobsługowego BI.  Czekamy z niecierpliwością na rozszerzenie wykorzystania QlikView.” – powiedział Jürg Willi, Head CPS PIM and implementation program manager of the CPS Pricing Analytics Initiative w Siemens Building Technologies.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Pogotowie ratunkowe w Szwecji korzysta z QlikView by wizualizować i analizować ogromne ilości danych

Dodany 16 czerwca 2014 przez admin

Qlik, lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence odkrywających znaczenie danych, dzięki czemu użytkownicy mogą na nich polegać, ogłosił, że szwedzkie pogotowie ratunkowe w Uppsali z sukcesem wdrożyło QlikView, aby analizować dane z  całego procesu opieki nad pacjentem na pogotowiu: od pierwszego telefonu, po przybycie pacjenta na oddział ratunkowy. Wszystko to, aby usprawnić działanie, a tym samym uratować większą liczbę ludzi.

 Przed wdrożeniem QlikView, pogotowie ratunkowe w Uppsali z trudem przetwarzało ogromne ilości danych, pochodzących od pracowników pogotowia, ze szpitali, jak i z telefonów pacjentów. Większość informacji przechowywanych było w formie plików tekstowych, co utrudniało ich wizualizacje oraz podejmowanie szybkich decyzji, często w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Obecnie dzięki QlikView ratownicy mogą uzyskać cenne dane z aplikacji zawierającej wbudowane kwestionariusze dla dyspozytorów. Aplikacja umożliwia znacznie szybsze i prostsze wprowadzanie i prezentowanie danych, dzięki którym można sprawnie rozpoznawać objawy choroby i podejmować słuszne decyzje dotyczące niezbędnej opieki.

Pogotowie ratunkowe wykorzystuje QlikView nie tylko, aby podejmować decyzje dotyczące natychmiastowej pomocy, lecz także by odpowiednio rozlokować karetki. Patrząc na archiwalne dane dotyczące użytkowania ambulansów pogotowie może odkryć wzorce wyjazdów karetek w poszczególnych tygodniach, godzinach, a nawet informacje dotyczące najczęstszych adresów. Możliwość ta wpływa na lepszą dystrybucję ambulansów, które mogą być wysłane do obszarów, w których statystycznie ryzyko wezwania jest najwyższe. Badania potwierdziły, że możliwość trafniejszego rozlokowania ambulansów przyczyniła się do zmniejszenia czasu dotarcia na miejsce nawet o dziesięć minut.

 „Podczas akcji ratunkowej liczy się każda sekunda, QlikView daje nam możliwość przyśpieszenia podjęcia decyzji, a tym samym zwiększenia szansy na uratowanie czyjegoś życia” – powiedział Per Andersson Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Uppsali. „Analizy prowadzone za pomocą QlikView pozwoliły nam spojrzeć na dane w bardziej przystępny sposób. Dzięki możliwości dogłębnej analizy możemy lepiej służyć naszym pacjentom”

 „Przykład z pogotowia w Szwecji wskazuje jak wiele możemy osiągnąć przy pomocy danych, jeśli wiemy w jaki sposób je wykorzystać” powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji oraz Izraela w Qlik. „W sytuacjach, w których szybkość i trafność decyzji mogą być sprawą życia i śmierci, spostrzeżenia jakie są w stanie poczynić pracownicy placówki stają się realną wartością dla pogotowia, jak i w oczywisty sposób dla jego pacjentów.”

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING