Archiwum wg Tagów | "qlik"

Tags: , ,

Nowość w ofercie Simple dla dyrektorów szpitali

Dodany 13 kwietnia 2016 przez admin

Grupa Kapitałowa SIMPLE przygotowała dla Dyrektorów jednostek medycznych nowy moduł kontrolingowy, umożliwiający szczegółową wycenę procedur medycznych i późniejszą kontrolę poniesionych kosztów.

Obszar Kalkulacji Kosztów Medycznych jest zgodny z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia odnośnie standardu rachunku kosztów, umożliwia szybkie i proste określenie ile kosztuje wykonanie procedur medycznych, czy odchylenia występują na grupie pacjentów, lekarzy czy są zależne od zastosowanego leczenia. Daje on pełną wiedzę na temat opłacalności kosztów leczenia pacjenta i porównanie z wartością kontraktową oferowana za leczenie przez NFZ i innych płatników, przydatną przy negocjacjach kontraktów. Do obsługi nie jest potrzebna wiedza księgowa, jest przejrzystym i intuicyjnym systemem, który może działać z dowolnymi rozwiązaniami znajdującymi się w szpitalu zarówno w części medycznej jak i administracyjnej.

Dodatkowo moduł wzbogacony jest o prezentację danych w QLIK, zapewniającą szybką i efektywną wizualizację. Nie trzeba już czekać na raporty czy zmiany w analizach. Do tworzenia wystarczy funkcja przeciągania i upuszczania.

KALKULACJA KOSZTÓW umożliwia między innymi:

 • definiowanie normatywnych kosztów procedur
 • kalkulację rzeczywistych kosztów procedur
 • porównywanie kosztów w okresach rzeczywistych i symulowanych
 • kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów
 • wyliczenie kosztów leczenia pacjenta
 • możliwość symulacji wstecz

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Novacura poszerza swoje portfolio o system Qlik

Dodany 19 stycznia 2016 przez admin

Novacura Poland podpisała umowę partnerską z firmą Qlik – liderem systemów Business Intelligence, zapewniających użytkownikom pełną kontrolę nad analizą danych i umożliwiających podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Novacura jest partnerem Qlik od dwóch miesięcy. Dzięki nawiązanej współpracy systemy Qlik są szerzej dostępne dla firm stosujących rozwiązania do obsługi procesów biznesowych wykorzystujące system IFS Applications.

Nowa współpraca to połączenie eksperckiej wiedzy z zakresu BI firmy Qlik z dużymi możliwościami naszego oprogramowania – mówi Artur Buła, Managing Director w Novacura Poland.

W ramach współpracy partnerskiej Novacura Poland przygotowała ofertę rozwiązań bazujących na ofercie Qlik dla swoich obecnych i potencjalnych klientów z różnych sektorów.

Decyzję o poszerzeniu naszej oferty o rozwiązania właśnie tej firmy podjęliśmy na podstawie rosnących potrzeb naszych obecnych klientów – mówi Artur Buła. – Teraz analitycy biznesowi oraz managerowie, z którymi współpracujemy, dzięki dostępnym w Qlik szerokim analizom „what-if „oraz analizie predykcyjnej będą mogli budować wiele scenariuszy rozwoju firmy w oparciu o dane historyczne zbierane w systemie oraz te dostępne w czasie rzeczywistym – dodaje.

Zespół Novacura, posiadając w swoim portfolio tego typu rozwiązanie, może teraz bez przeszkód odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie rynku w zakresie sprawnej analizy i wizualizacji danych, wspierając tym samym analizy cross i up-sellingowe, wyznaczanie trendów i sezonowości oraz złożoną segmentację klientów w analizach sprzedaży.

Źródło: Novacura

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

QlikView w Grupie Impel – do usług

Dodany 08 grudnia 2015 przez admin

QlikView w Impelu – największy dostawca usług outsourcingowych w Polsce wykorzystuje QlikView® do raportowania wyników oraz sprawnej ich komunikacji pomiędzy wszystkimi szczeblami zarządzania. Obecnie z QlikView korzysta 740 pracowników Grupy Impel.

Grupa Impel to czołowy dostawca usług dla instytucji i przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek świadczących szeroki zakres usług – od obsługi nieruchomości, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa aż po obsługę procesów biznesowych. Zarządzanie informacją w tak wielu podmiotach działających w różnych segmentach rynku wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych jak i elastycznych modeli danych. Dlatego poszukiwano narzędzia, które byłoby odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą. Dynamiczny rozwój Grupy, zmienność otoczenia wymuszają konieczność szybkiego dostosowania procesu raportowania do bieżących potrzeb informacyjnych. Wymienione czynniki stawiały przed potencjalnymi narzędziami wspierającymi duże wymagania.

„Szukaliśmy elastycznego narzędzia, które w znaczący sposób skróci czas implementacji zmian w raportowaniu, pozwoli w dużo szerszym zakresie integrować dane z różnych źródeł oraz zwiększy wpływ użytkowników biznesowych na kreowanie informacji potrzebnej im do zarządzania podległym obszarem. – mówi Liliana Sęk – Dyrektor Biura Standaryzacji Informacji Zarządczej w Grupie IMPEL, odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego narzędzia.

Wybór systemu był poprzedzony wieloma działaniami: zapoznawaniem się z rankingami, opiniami, prezentacjami i wizytami referencyjnymi. Do testów wybraliśmy podobne narzędzia czołowych dostawców oprogramowania. Każde rozwiązanie ocenialiśmy pod kątem elastyczności, wydajności, możliwości wizualizacyjnych, czasu implementacji zmian i oczywiście ceny.” – mówi Grzegorz Stasiak – Doradca ds. Teleinformatyki Grupy IMPEL.

Ostateczną weryfikacją okazał się projekt pilotażowy „Seeing is Beliving”, przeprowadzony przez konsultantów z firmy MIS S.A.– partnera wdrożenia oraz Qlik, we współpracy z pracownikami Grupy Impel. Podczas 3-dniowego warsztatu zaprojektowano dwie aplikacje, umożliwiające analizę wybranych wskaźników finansowych w różnych przekrojach analitycznych, które udostępniono osobom z różnych szczebli zarządczych celem oceny przyjazności narzędzia. Do rozwiązania udało przekonać się Zarząd Grupy Impel, który dał zielone światło na rozpoczęcie prac oczekując jednocześnie szybkich efektów.

„Podjęliśmy się ambitnego zadania udostępnienia jednocześnie kilku aplikacji, z różnych obszarów w ciągu 6 miesięcy. Każdy raport miał mieć swoją wartość dodaną w postaci integracji danych z tych obszarów, tak aby dane i liczby odzwierciedlały procesy biznesowe.” – mówi Paweł Musztyfaga – Kierownik Projektu Impel SA.

Cel został osiągnięty. W pierwszym etapie udostępnionych zostało 6 różnych aplikacji raportowych. Dobra współpraca z firmą MIS zaowocowała wyszkoleniem wewnętrznego zespołu developerów u Klienta, który poprowadził dalszy rozwój raportowania za pomocą narzędzia QlikView. Firma MIS stała się opiekunem serwisowym.

„Sukces tego wdrożenia jest wynikiem bardzo dobrej współpracy konsultantów MIS z pracownikami merytorycznymi Klienta. Ten składający się z pracowników różnych biznesów zespół zarządzany przez Kierownika Projektu Impela – Pawła Musztyfagę, potrafił doskonale dopasować możliwości narzędzia do potrzeb biznesowych Grupy.” – mówi Bożena Skibicka, Prezes Zarządu MIS S.A. „Powstały bardzo dobre rozwiązania również dlatego, że wszystkim bardzo zależało na sukcesie. Wszyscy czuli ogromne zainteresowanie ze strony Zarządu oraz Komitetu Sterującego Projektu, w skład którego wchodzili pani Liliana Sęk, Grzegorz Stasiak, członkowie zarządów wiodących biznesów oraz jego Przewodnicząca Danuta Czajka – V-ce Prezes Zarządu Impel SA.”

 

Zaangażowanie koordynatorów z jednostek i zespołu QlikView Grupy Impel, łatwość wdrożenia oraz adaptacji QlikView do potrzeb użytkowników, skutkowało powstaniem na przestrzeni dwóch lat kolejnych aplikacji. Obecnie 740 pracowników (m.in. operacji, czy też działów administracji, kontrolingu, handlu i finansów) korzysta z 42 aplikacji. Aktualnie do QlikView podłączonych jest 5 systemów: SAP ERP, SAP CRM, Probit, Symfonia, CDN Optima, a także kilkadziesiąt instancji poszczególnych systemów dziedzinowych. Aktualnie przetwarzanych jest ok. 10 mld rekordów danych. QlikView stał się narzędziem integrującym dane między modułami, obszarami a przede wszystkim pomiędzy różnymi systemami źródłowymi.

Według użytkowników największą zaletą QlikView jest jego elastyczność, szybkość przetwarzania danych oraz łatwy dostęp. Te same aplikacje mogą być wykorzystywane w całej Grupie, a użytkownicy mają pewność, że posługują się spójną i zawsze aktualną informacją.

Dziś możemy powiedzieć, że QlikView to strzał w dziesiątkę. Uruchomienie raportowania w obszarach operacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, handlowym i innych pozwoliło na zaangażowanie tych obszarów w dalszy rozwój narzędzia w Grupie” – Liliana Sęk.

„Cieszymy się, że rozwiązania Qlik zyskują uznanie w oczach tak ważnych i dużych firm jak Impel, co pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa są już gotowe na to, aby optymalizować swoje działania celem maksymalizacji zysków i poprawienia pozycji konkurencyjnej.” – mówi Piotr Kowal, Sales Support Teamleader w firmie Qlik.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Ile masz w sobie z Europejczyka?

Dodany 13 maja 2015 przez admin

Qlik, lider rynku Data Discovery pyta „Ile masz w sobie z Europejczyka?”. W swojej nowej aplikacji prezentuje dane ze wszystkich 28 krajów UE. Interaktywna aplikacja skupia się na trzech aspektach życia Europejczyków: jak żyjemy, jak pracujemy oraz jak się bawimy, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać pełen obraz życia mieszkańców starego kontynentu i porównać różnice. Qlik chce się dowiedzieć jakie są podobieństwa i rozbieżności między państwami Unii, by stworzyć obraz Europejczyka w pigułce.

Aplikacja zostanie zaprezentowana w trzech fazach – już teraz można przeanalizować jak żyją Europejczycy, a w najbliższych tygodniach dowiedzieć się także jak pracują oraz jak się bawią. W pierwszej fazie zakres danych obejmuje obszary, które obrazują jak żyjemy na co dzień: m.in. ile wydajemy na czynsz, jak głosujemy, jakie tworzymy związki czy ile zużywamy paliwa. Aplikacja porównuje także koszty produktów spożywczych takich jak chleb, mleko, woda czy alkohol oraz ich spożycie. Wszystkie te informacje mogą być ze sobą dowolnie zestawiane w celu dokonywania zaskakujących odkryć.

Dzięki aplikacji można dowiedzieć się między innymi że:

 • W latach 2005 – 2013 Polacy jako jedyni w Europie zwiększyli liczbę posiadanych przez siebie nieruchomości o blisko 20 punktów procentowych.
 • Polacy spożywają ponad 2 razy więcej słodyczy niż wynosi średnia w Europie (dla porównania mieszkańcy Cypru spożywają ich aż 4 razy mniej niż średnia)
 • Polacy spożywają najwięcej w Europie warzyw i owoców, ale pozostają w tyle jeśli chodzi o spożycie soków
 • Przeciętny Europejczyk pije prawie trzy razy wody tyle co Polak
 • Wśród mieszkańców krajów byłego bloku sowieckiego Polacy żyją najdłużej

Dr. Pablo Calderon Martinez, wykładowca akademicki King’s College London na kierunku Europeistyka, który współpracował z twórcami aplikacji mówi: „To jeden z takich projektów, który naprawdę może pomóc Europejczykom zrozumieć siebie nawzajem. Jestem pewny, że zaprezentowane dane dostarczą wielu niespodziewanych wniosków, ale większość z nich potwierdzi nasze wspólne cechy. Można zaobserwować między innymi wspólne zapatrywania polityczne czy zbliżony poziom zużycia paliwa, a z drugiej strony porównując koszty życia czy zaangażowania społecznego można dostrzec jak się od siebie różnimy.”

Aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić jak wypadamy na tle Europy w innych kategoriach odwiedź stronę http://howeuropeanareyou.eu/pl/ .

„Wszyscy mamy swoje przekonania dotyczące tego, co oznacza bycie Europejczykiem, a także znamy wiele stereotypów dotyczących innych krajów.” – mówi Piotr Kowal, Product Manager w Qlik – „Dzięki aplikacji How European Are You w końcu możemy wszyscy sprawdzić ile w nich jest prawdy. Chcieliśmy w jednym miejscu zebrać wszystkie dostępne publicznie dane, aby udostępnić nie tylko Europejczykom, ale wszystkim zainteresowanym miejsce, gdzie mogą znaleźć, porównać i odkryć być może nieznane fakty i zależności dotyczące tego jak żyjemy, bawimy się i pracujemy.”

Dr Martinez dodaje: „Choć niektóre wnioski płynące z aplikacji wydają się oczywiste, fascynujące jest to, że w końcu można je potwierdzić analizą konkretnych danych. Polecam aplikację każdemu, kto interesuje się przyszłością Europy i chce poznać podobieństwa i różnice jakie cechują nasze kraje. To wspaniała okazja do analizy ogromnych ilości danych w bardzo prosty sposób. Jestem przekonany, że także dzięki prostocie użytkowania ten projekt może dać do myślenia nie tylko politykom, lecz również społecznościom akademickim, socjologom i ogólnie każdemu, kto zapozna się z aplikacją, bez względu na kraj czy nawet kontynent.”

Aplikacja dostępna jest tutaj.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Qlik prezentuje platformę deweloperską do wizualizacji i analiz danych

Dodany 06 maja 2015 przez admin

Qlik, lider w obszarze analiz wizualnych, przedstawił nowoczesną platformę analityczną wspierającą tworzenie aplikacji analitycznych szytych na miarę, także gotowych do umieszczenia w sieci Web. Platforma Analityczna Qlik została zaprojektowana specjalnie dla deweloperów, by mogli oni budować aplikacje służące analizie danych i tym samym dać firmom przewagę konkurencyjną, wykorzystując wydajność platformy. Platforma analityczna Qlik może służyć zwiększeniu zasięgu wykorzystania narzędzi BI wśród partnerów i klientów za pośrednictwem ekstranetu czy stron WWW, ułatwiając współpracę oraz interakcje z wykorzystaniem danych.

Platforma Analityczna Qlik daje pełen dostęp do asocjacyjnego silnika indeksującego dane nowej generacji QIX, umożliwiającego użytkownikom eksplorowanie relacji między wieloma źródłami danych, które w tradycyjnym, hierarchicznym modelu danych byłyby niemożliwe do dostrzeżenia. Silnik QIX wspomaga kolumnowe przechowywanie danych, zapewnia wydajną kompresję i indeksowanie danych, co przekłada się na większą elastyczność pracy, bez konieczności poruszania się predefiniowanymi ścieżkami. W rezultacie, nie tylko aplikacje powstają szybciej, lecz również skraca się czas uzyskiwania odpowiedzi i wyciągania wniosków.

Platforma Analityczna Qlik składa się z :

 • Asocjacyjnego silnika indeksującego dane QIX
 • Biblioteki nowoczesnych, kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi wizualizacji Qlik Sense
 • Otwartego i udokumentowanego interfejsu programistycznego aplikacji (API), a także dodatków i rozszerzeń typu mashup
 • Bezpośredniego dostępu interfejsu programistycznego aplikacji (API) do silnika QIX
 • API dla zarządzania backendem, kontrolą przepływu danych i ich bezpieczeństwem

Zestawu narzędzi do tworzenia modeli danych, wyrażeń oraz wykresów

„Mimo, iż wizualizacje dostarczane dzięki Platformie Analitycznej Qlik są intuicyjne, zaprojektowane z myślą o urządzeniach mobilnych i inteligentnie wykorzystują dane w oparciu o zawarty kontekst, prawdziwym kluczem do sukcesu jest silnik QIX.” – mówi Anthony Deighton, CTO i SVP ds. Produktu w Qlik. – „Deweloperzy mogą budować aplikacje bazujące na aktualnych źródłach danych czy magazynach danych lub po prostu dodać swoje dane do silnika QIX i w pełni wykorzystać technologię indeksującą, która wyróżni ich aplikacje od innych. Tę samą platformę wykorzystaliśmy do budowy Qlik Sense, a teraz udostępniamy ją deweloperom na całym świecie.”

„Tagetik dostarcza oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzanie wydajnością w firmie, pomagające dyrektorom finansowym w planowaniu, raportowaniu i dokonywaniu odkryć w krótszym czasie, ale za to z większą pewnością.” – mówi Manuel Vellutini, CEO w firmie Tagetik (Qlik OEM Partner) – „Dzięki nowej Platformie Analitycznej Qlik możemy do naszego rozwiązania Tagetik Analytics szybko dodać najwyższej klasy narzędzia służące do samodzielnych wizualizacji i analiz. Nasze partnerstwo to przede wszystkim szansa dla klientów Tagetik i Qlik na zwiększenie korzyści z poczynionych inwestycji.”

Deweloperzy wykorzystują otwarte API do dalszej rozbudowy platformy, tworząc ekosystemy wokół technologii Qlik, włącznie z rozwiązaniami prezentowanymi w Qlik Branch. Będący częścią ruchu otwartego dostępu do kodu źródłowego, Qlik Branch wspiera współpracę i innowacyjność poprzez zapewnianie otwartego dostępu do wiedzy na temat tego, jak przedsiębiorstwa wykorzystują Qlik Sense podczas tworzenia stron, wizualizacji, aplikacji itp. Ponieważ wszystkie projekty działają na zasadzie licencji Open Source, użytkownicy mogą nie tylko tworzyć, współpracować i wypowiadać się na temat projektów, lecz również proponować rozwiązania czy pobierać rozszerzenia z pełnym kodem źródłowym, zupełnie za darmo. Zespół ds. relacji z deweloperami czynnie wspiera ideę dzielenia się i wymiany doświadczeń.

Platforma Analityczna Qlik jest częścią portfolio Qlik do analiz wizualnych, w skład którego wchodzą:

 • Platforma Analityczna Qlik: zaprojektowana dla deweloperów tworzących wszelkie aplikacje oparte na danych. Partnerzy OEM oraz deweloperzy mogą tworzyć aplikacje korzystając z potężnego silnika asocjacyjnego QIX in-memory, w tym z pełnej funkcjonalności interfejsów API, m. in. do osadzania efektów swojej pracy w sieci web. Dzięki tej platformie nie są oni ograniczeni do ram dostarczanych przez producenta i mogą tworzyć cokolwiek zaplanują,

 • Qlik Sense Desktop: Pełna, darmowa wersja aplikacji, która dostarcza mechanizm “przeciągnij i upuść” by wizualizować i eksplorować dane, a także tworzyć narracje. Początkujący użytkownicy mogą rozpocząć pracę po prostu przeciągając plik z Excela bezpośrednio do Qlik Sense. Qlik Sense Desktop jest bezpłatny w zakresie prywatnego i biznesowego wykorzystania, bez limitów w zakresie liczby aplikacji, które zostaną stworzone. Nie ma również restrykcji w zakresie dzielenia się plikami.

 • Qlik Sense Enterprise: zastosowanie Qlik Sense Enterprise pokrywa wszystkie potrzeby biznesowe – od raportowania i samodzielnej wizualizacji do kierowanych analiz z możliwością osadzania na witrynach sieci web. Qlik Sense Enterprise został zaprojektowany by służyć bezwarunkowo wszystkim: użytkownicy biznesowi otrzymają intuicyjne doświadczenia, deweloperzy możliwość dowolnego tworzenia aplikacji, a działy IT scentralizowaną kontrolę i nadzór na danymi.

 • Qlik Cloud: Qlik kontynuuje rozszerzanie oferty w zakresie chmury: Qlik Sense Cloud umożliwia bezpłatne dzielenie się aplikacjami analitycznymi między pięcioma osobami. Dodano również możliwość publicznego dzielenia się wykresami dzięki Qlik Sense Charts, a Qlik DataMarket pozwala na łatwy dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

„Qlik wciela w życie swoją wizję analityki dla wszystkich. Tak jak nasza oferta nie ogranicza użytkowników, tak my nie narzucamy typów aplikacji, jakie mogą zostać stworzone przy użyciu Platformy Analitycznej Qlik. Dzięki temu rynek dla Qlik i wszystkich partnerów ma szansę znacznie wzrosnąć.” – mówi Rick Jackson, CMO w Qlik.

Platforma Analityczna Qlik oraz cennik dla deweloperów będą dostępne w czerwcu 2015 roku.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Oferta Qlik w chmurze ujawniona: pierwsi w BI, którzy dostarczą Data-as-a-service

Dodany 04 maja 2015 przez admin

Qlik, lider w obszarze analityki wizualnej, zaprezentował dziś swoją ofertę Qlik Cloud, która składa się z kilku usług. Jedna z nich, Data-as-a-Service, jest rezultatem niedawnego przejęcia firmy DataMarket, kolejne to Qlik Sense Cloud pozwalająca na darmowe dzielenie się wizualizacjami w małych grupach użytkowników oraz Qlik Sense Charts służąca do dzielenia się wizualizacjami publicznie.

Qlik DataMarket oferuje zewnętrzne źródła danych w chmurze, które pozwalają dokonywać porównań, uwiarygodnienia oraz sprawdzanie kontekstu. Jako, że firmy coraz bardziej opierają się na danych zwiększa się istotność kontekstu danych. Dostępność na żądanie znormalizowanych źródeł danych, które mogą zostać szybko wykorzystane przez użytkowników aby uzyskać dodatkowy wgląd, staje się kluczowe dla podejmowania lepszych decyzji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Dzięki Qlik DataMarket użytkownicy mają dostęp do wszechstronnych, zewnętrznych bibliotek danych w sposób bezpośredni, wprost z systemu Qlik Sense, pozwalając użytkownikom na stawianie tez oraz tworzenie odnośników do swoich wewnętrznych danych, aby uzyskać szerszy kontekst i dokonywać głębszych odkryć. Żaden inny dostawca na rynku business intelligence nie udostępnia tego typu bibliotek danych, które obejmują zarówno płatne jak i bezpłatne źródła, dostępne za pośrednictwem usług opartych na chmurze.

Dzięki Qlik DataMarket użytkownicy mogą powiązać dane wewnętrzne i zewnętrze z łatwością. Mogą przeszukiwać dane niestandardowe, wyniki badań czy dane publiczne oraz porównywać znormalizowane dane pochodzące z różnych źródeł, aby tworzyć wzorce, weryfikować, a następnie wizualizować celem uzyskania lepszych wyników i zrozumienia powiązań. Przykładowo menedżer sprzedaży może dodać dane dotyczące populacji do danych sprzedażowych i w ten sposób lepiej zrozumieć nasycenie rynku lub dołączyć dane dotyczące pogody i dowiedzieć się, jaki wpływ ma pogoda na sprzedaż detaliczną.

Współpracując z ponad 200 dostawcami danych, posiadających ponad 100 tys. zbiorów danych i ponad 5 miliardów faktów, Qlik DataMarket to kompleksowy koncentrator danych, który pozwala użytkownikom odpowiedzieć na ważne pytania biznesowe. Qlik DataMarket jest prekonfigurowany tak, aby ułatwić dostęp do najczęściej wybieranych źródeł danych. Dostępny jest w modelu subskrypcyjnym. Źródła zawierają między innymi biznesową demografię, dane dotyczące walut, populacji, wskaźników ekonomicznych, wskaźników rozwoju oraz pogody, a wszystkie te informacje są oferowane na różnym poziomie szczegółowości, niektóre z dokładnością do kodu pocztowego.

Oferta Qlik Sense Cloud dotycząca tworzenia i dzielenia się aplikacjami

 • Qlik Sense Cloud: Usługa ogólnodostępna, pozwala na darmowe dzielenie się aplikacjami Qlik Sense między maksymalnie pięcioma użytkownikami bez konieczności pobierania przez nich aplikacji Qlik Sense. Pozwala na współdzielenie odkryć, które zostały uzyskane dzięki Qlik Sense z szerszym gronem odbiorców. Planowane są dodatkowe funkcje dla Qlik Sense Cloud, zawierające między innymi możliwość tworzenia aplikacji oraz storyboardów używając danych prywatnych i tych pochodzących z Qlik DataMarket. Pozwoli to użytkownikom na pełne wykorzystanie Qlik Sense od tworzenia po współpracę na każdym urządzeniu.

 • Qlik Sense Charts: Pozwala użytkownikom, nawet tym bez technicznych kwalifikacjina osadzanie interaktywnych wizualizacji Qlik Sense na dowolnej publicznej stronie internetowej czy blogu i dzielenie się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czytelnicy mogą zobaczyć zoptymalizowane dla danego urządzenia wykresy dzięki responsywnemu designowi Qlik oraz pracować z danymi, aby dokonywać nowych odkryć.

Użytkownicy biznesowi natychmiast odczuwają korzyści płynące z dzielenia się aplikacjami w ramach Qlik Sense Cloud. Jak twierdzi Marc Osofsky, Senior Vice President & General Manager w Lionbridge, „Mój zespół w Europie Wschodniej potrzebował narzędzia analitycznego, które wyciągnie dane z różnych systemów operacyjnych i umożliwi nam lepsze prowadzenie biznesu. Wybraliśmy Qlik Sense i jesteśmy pod wrażeniem. Przekazaliśmy nasze opinie do firmowego działu IT, który sprawdzi rozwiązanie pod kątem szerszego wykorzystania, co jest dla nas bardzo pomocne gdy współpracujemy w zakresie naszej strategii.”

„Nasza strategia chmurowa obejmuje więcej niż tylko infrastrukturę lub Software-as-a-Service”, mówi Anthony Deighton, Qlik CTO i SVP ds. Produktów. „Widzimy niezwykłą szansę na stworzenie serwisów opartych na chmurze dających jeszcze więcej możliwości, tak jak Qlik DataMarket, który dostępny jako usługa pozwala optymalizować analitykę wizualną nawet w momencie podejmowania decyzji. Również z racji tego, że ludzie nie podejmują decyzji samotnie, dzielenie się informacjami wewnątrz chmury będzie zawsze istotną częścią naszej strategii umożliwiania współpracy”.

Usługa dzielenia się w ramach Qlik Sense Cloud jest już dostępna. Qlik DataMarket w ramach Qlik Sense będzie dostępny w czerwcu 2015 roku, a w ramach QlikView w drugiej połowie roku. Qlik Sense Charts oraz możliwość wykorzystywania w Qlik Sense Cloud będą dostępne również w drugiej połowie roku.

Qlik Sense Cloud jest częścią portfolio Qlik dotyczącego analiz wizualnych, w skład którego wchodzą:

 • Platforma Analityczna Qlik: zaprojektowana dla deweloperów tworzących aplikacje oparte na danych bez ograniczeń co do wizualizacji. Partnerzy OEM oraz deweloperzy mogą tworzyć aplikacje korzystając z potężnego silnika asocjacyjnego QIX in-memory, w tym z pełnej funkcjonalności łączenia i rozwoju interfejsów API. Dzięki tej platformie nie są oni ograniczeni do ram dostarczanych przez producenta i mogą tworzyć cokolwiek zaplanują,

 • Qlik Sense Desktop: Darmowa wersja aplikacji analitycznej nowej generacji, która dostarcza mechanizm “przeciągnij i upuść” by wizualizować i eksplorować dane, a także tworzyć narracje. Początkujący użytkownicy mogą rozpocząć pracę po prostu przeciągając plik z Excela bezpośrednio do aplikacji. Qlik Sense Desktop jest bezpłatny w zakresie prywatnego i biznesowego wykorzystania, bez limitów w zakresie liczby aplikacji analitycznych, które zostaną stworzone. Nie ma również restrykcji w zakresie dzielenia się plikami.

 • Qlik Sense Enterprise: zastosowanie Qlik Sense Enterprise pokrywa wszystkie potrzeby biznesowe – od raportowania i samodzielnej wizualizacji do kierowanych analiz z możliwością osadzania. Qlik Sense Enterprise został zaprojektowany by służyć bezwarunkowo wszystkim: użytkownicy biznesowi otrzymają intuicyjne doświadczenia, deweloperzy możliwość dowolnego tworzenia aplikacji, a działy IT scentralizowaną kontrolę i nadzór na danymi.

 • Qlik Cloud: Qlik kontynuuje rozszerzanie oferty w zakresie chmury: Qlik Sense Cloud umożliwia bezpłatne dzielenie się aplikacją do pięciu osób. Dodano również możliwość publicznego dzielenia się wykresami dzięki Qlik Sense Charts, a Qlik DataMarket pozwala na łatwy dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Qlik wprowadza Qlik Sense Enterprise 2.0

Dodany 29 kwietnia 2015 przez admin

Qlik, lider w obszarze analizy i wizualizacji danych zaprezentował Qlik Sense Enterprise 2.0, najnowszą wersję nowoczesnej platformy business intelligence (BI), która będzie dostępna od czerwca 2015. Wykorzystanie Qlik Sense Enterprise jest szerokie: od samoobsługowej wizualizacji danych, poprzez raportowanie i tworzenie dashboardów, po szyte na miarę analizy z możliwością osadzania na stronach www – wszystko oparte na opatentowanym silniku asocjacyjnym QIX. Na globalnym spotkaniu partnerów, firma Qlik zaprezentowała funkcjonalności w zakresie samodzielnego przygotowywania danych, zintegrowanego raportowania i nowych możliwości wizualizacyjnych.

„Qlik Sense ma potencjał zwiększenia wykorzystania analizy biznesowej w naszej firmie” powiedział Vincent Cadoret, CIO z Omnicom Media Group France. “Qlik Sense rozszerza możliwość współtworzenia analiz z użytkownikiem końcowym, dzięki większej liczbie samoobsługowych funkcji i tworzenia narracji, przy zachowaniu mocy silnika asocjacyjnego oraz możliwości wykorzystania aplikacji już stworzonych w QlikView. Funkcje narracyjne pomagają prowadzić przez morze danych bez obawy zagubienia się w nich. Przykładowo, jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem narracji podczas regularnych spotkań z klientami, na których przedstawiamy wnioski i trendy z rynku medialnego”.

Pierwsze i jedyne w pełni skalowalne rozwiązanie BI dla nowoczesnych przedsiębiorstw, podejmujących decyzje w oparciu o dane

Qlik Sense jest łatwo skalowalny by odpowiadać na potrzeby rozwijających się biznesów, przy zachowaniu zaufania, bezpieczeństwa i kontroli nad danymi. Qlik Sense został od początku tak zaprojektowany by dostarczać atrakcyjne wizualizacje i być prostym w użyciu przez każdego. Został wyposażony w funkcjonalności mobilne i pracy wspólnej dla grup i zespołów, a także nadzoru i bezpieczeństwa danych na poziomie organizacji.

Obecnie dostępne narzędzia do wizualizacji są proste w użyciu dla użytkowników Excela, ale nie są skalowalne. Są pozbawione możliwości nadzoru i bezpieczeństwa danych, a także obsługi na poziomie przedsiębiorstwa. Dzięki unikalnej platformie Qlik przynosi kompletnie inną perspektywę na rynek BI, dostarczając każdemu odpowiedzi nie tylko “co się wydarzyło?”, ale także “dlaczego?”, jak również dostarcza możliwe scenariusze “tego, co może się wydarzyć”.

“Qlik Sense łączy produktywność samoobsługowych rozwiązań do wizualizacji i odkrywania danych z bezpieczeństwem, skalowalnością oraz funkcjami kontrolnymi rozwiązań BI klasy enterprise” powiedział Anthony Deighton, CTO z Qlik. “Wykorzystanie najlepszych rozwiązań z obu rodzajów systemów pozwala łączyć szybkie i interaktywne rozwiązania analityczne z wysoce-skalowalnymi środowiskami BI”

 

Współpraca kluczem do powszechnego wykorzystywania

 

By osiągnąć jak najwięcej korzyści z inwestycji, użytkownicy muszą mieć możliwość łatwego dzielenia się analizami. Dzięki niedawnej akwizycji NPrinting, użytkownicy mogą eksportować analizy do plików PDF czy programu PowerPoint, tym samym tworzyć raporty i dzielić się odkryciami za jednym naciśnięciem myszki.

 

Samodzielne przygotowywanie danych skraca czas na uzyskanie odkryć

Qlik Sense pozwala użytkownikom na pobieranie danych z wielu źródeł w wielu formatach oraz automatycznie łączy dane, tym samym odkrywając ukryte relacje pomiędzy nimi. Smart Data Load jest nową funkcją wizualnego profilowania danych, ułatwiającą zebranie informacji w organizacji w jedną aplikację, dzięki interaktywnemu interfejsowi. Ten edytor przyspiesza wykonanie najczęstszych zadań dzięki podejściu click-and-go które nie wymaga znajomości skryptów. Natomiast zaawansowani użytkownicy cały czas mogą wykorzystywać skrypty w przypadku bardziej skomplikowanych zastosowań.

Najlepsze w swojej klasie rozszerzenia stworzone z myślą by tworzenie wizualizacji i eksloracja danych były bardziej intuicyjne

Wśród nowych funkcjonalności znajdziemy usprawnioną auto-sugestię oraz klasyfikowanie w Smart Search, usprawnione funkcjonalności w zakresie map, obiektów KPI oraz tabel przestawnych. Nowa inteligentna reprezentacja danych w postaci wykresów punktowych pozwala na analizę miliardów rekordów przy zachowaniu schematów zależności i znaczenia danych.

Dzielenie się danymi oraz “Data-as-a-Service” w chmurze

 

Dzięki Qlik DataMarket użytkownicy uzyskują dostęp do bogatej biblioteki zewnętrznych danych bezpośrednio z poziomu Qlik Sense. W ten sposób użytkownicy mogą dostosowywać oraz porównywać swoje wewnętrzne dane z zewnętrznymi by uzyskać szerszy kontekst. Natomiast Qlik Cloud, pozwala użytkownikom na dzielenie się swoimi aplikacjami stworzonymi w Qlik Sense z pięcioma osobami za darmo bez konieczności pobierania przez nich Qlik Sense.

Qlik Sense Enterprise jest częścią portfolio Qlik dotyczącego analiz wizualnych, w skład których wchodzą:

 • Platforma Analityczna Qlik: zaprojektowana dla deweloperów tworzących wszelkie aplikacje oparte na danych. Partnerzy OEM oraz deweloperzy mogą tworzyć aplikacje korzystając z potężnego silnika asocjacyjnego QIX in-memory, w tym z pełnej funkcjonalności interfejsów API, m. in. do osadzania efektów swojej pracy w sieci web. Dzięki tej platformie nie są oni ograniczeni do ram dostarczanych przez producenta i mogą tworzyć cokolwiek zaplanują,

 • Qlik Sense Desktop: Pełna, darmowa wersja aplikacji, która dostarcza mechanizm “przeciągnij i upuść” by wizualizować i eksplorować dane, a także tworzyć narracje. Początkujący użytkownicy mogą rozpocząć pracę po prostu przeciągając plik z Excela bezpośrednio do Qlik Sense. Qlik Sense Desktop jest bezpłatny w zakresie prywatnego i biznesowego wykorzystania, bez limitów w zakresie liczby aplikacji, które zostaną stworzone. Nie ma również restrykcji w zakresie dzielenia się plikami.

 • Qlik Sense Enterprise: zastosowanie Qlik Sense Enterprise pokrywa wszystkie potrzeby biznesowe – od raportowania i samodzielnej wizualizacji do kierowanych analiz z możliwością osadzania na stronach www. Qlik Sense Enterprise został zaprojektowany by służyć bezwarunkowo wszystkim: użytkownicy biznesowi otrzymają intuicyjne doświadczenia, deweloperzy możliwość dowolnego tworzenia aplikacji, a działy IT scentralizowaną kontrolę i nadzór na danymi.

 • Qlik Cloud: Qlik kontynuuje rozszerzanie oferty w zakresie chmury: Qlik Sense Cloud umożliwia bezpłatne dzielenie się aplikacjami analitycznymi między pięcioma osobami. Dodano również możliwość publicznego dzielenia się wykresami dzięki Qlik Sense Charts, a Qlik DataMarket pozwala na łatwy dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Qlik liderem dostawców w raporcie KLAS

Dodany 09 kwietnia 2015 przez admin

Qlik, lider rynku data discovery, ogłosił, że został czołowym dostawcą w raporcie agencji badawczej KLAS „Analityka w służbie zdrowia: zmierzając w stronę kompleksowości opieki”. Wyróżnienie przyznano za najlepsze zrozumienie analityki w służbie zdrowia oraz bycie jednym z najważniejszych dostawców dla placówek służby zdrowia w zakresie planów dotyczących analiz BI. Qlik osiągnął również wysoki wynik w pozostałych kategoriach, między innymi łączenia danych z różnych źródeł i łączenia danych pochodzących z różnych etapów leczenia. [1]

Doroczny raport KLAS ukazuje problemy, z którymi zmagają się placówki służby zdrowia podczas wdrażania rozwiązań analitycznych oraz wskazuje dostawców postrzeganych jako najlepiej funkcjonujących w tych obszarach. Producenci są klasyfikowani w trzech kategoriach:

 • Dostawcy rozwiązań do wielu branż
 • Dostawcy tzw. Large HIT (Health IT), dostarczający np. systemy elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Niszowi dostawcy rozwiązań w służbie zdrowia

Qlik jest pozycjonowany jako międzybranżowy dostawca razem z takimi firmami jak Oracle, IBM, SAP, Microsoft i Tableau.

Według raportu „na coraz bardziej skomplikowanym rynku rozwiązań analitycznych, tradycyjne zalety Qlik takie jak analizy prowadzone przez użytkowników końcowych oraz stosunek szybkości dostarczania wniosków do ich jakości, są wciąż dobrze postrzegane. Obecnie Qlik jest często łączony z dwoma (oddzielnymi) partnerstwami – z Health Catalyst oraz Epic.”

Zarówno Health Catalyst jak i Epic zostali również ujęci w raporcie jako najlepsi dostawcy rozumiejący potrzeby klientów pochodzących z placówek służby zdrowia. Epic otrzymał wyróżnienie jako firma najważniejsza dla organizacji.

Raport KLAS odnosi się również do rozwiązań Qlik i ich przodowania na rynku dzięki łatwości użycia oraz wszechstronnym możliwościom. Zdaniem jednego z przedstawicieli cytowanych w raporcie, wykorzystanie Qlika w jego organizacji „zwiększa się lawinowo”, podczas gdy inny przedstawiciel zauważył, że „QlikView to potężne narzędzie, które jest stosunkowo wysokiej klasy” oraz oferuje „szerokie możliwości.” [2] Qlik był również chwalony za kompetencje w zakresie służby zdrowia, świetny zespół wsparcia klienta oraz aktywną grupę doradczą przeznaczoną dla sektora służby zdrowia. Dla porównania, inni dostawcy np. Tableau zostali określeni jako „nie jako całościowa strategia BI, lecz jako jej uzupełnienie.” [3]

Qlik pomaga tysiącom placówek służby zdrowia na całym świecie obejmujących szpitale, zakłady opieki i punkty ambulatoryjne, włączając w to trzy z pięciu najlepszych amerykańskich szpitali. Rozwiązania Qlik sprawiają, że proces analizy danych staje się intuicyjny, pozwala użytkownikom połączyć dane z różnych źródeł takich jak systemy ERM, szpitalne bazy danych oraz portale informacyjne pacjentów w jeden skonsolidowany widok. Mogą wówczas w prosty sposób eksplorować i analizować dane celem dokonywania nowych odkryć.

[1] KLAS Report, “Healthcare Analytics: Moving Toward the Continuum of Care,” pg. 46, figure 19

[2] KLAS Report, “Healthcare Analytics: Moving Toward the Continuum of Care,” pg. 45

[3] KLAS Report, “Healthcare Analytics: Moving Toward the Continuum of Care,” pg. 49

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Włoski detalista usprawnia proces zaopatrzenia i zarządzania dostawami dzięki Qlik

Dodany 31 marca 2015 przez admin

Qlik, lider na rynku systemów data discovery i jego partner Nevis-Horsa Group, ogłosili, że OVS, wiodący włoski producent odzieży, wdrożył Qlik Sense w departamencie Zaopatrzenia i Dostaw, aby usprawnić i koordynować  działanie różnych działów zakupowych w organizacji. Dzięki temu wdrożeniu, OVS będzie wykorzystywał rozwiązania Qlik, aby zaspokoić w przedsiębiorstwie potrzeby związane z samoobsługową analityką – i wizualizacją danych.

Marka OVS, której odzież jest dostępna również w Polsce, zaczęła używać QlikView w 2011 roku aby dokonywać zaawansowanych analiz związanych z kierowaniem logistyką, planowaniem asortymentu, wprowadzaniem zamówień i dostarczaniem produktów. Od momentu wdrożenia, QlikView stało się integralnym narzędziem w firmie, używanym do skrócenia czasu realizacji zamówień oraz szybkich analiz. Bazując na sukcesie wdrożenia QlikView, OVS dostrzegło kolejne możliwości związane z samoobsługowym BI i wizualizacją danych za pośrednictwem Qlik Sense.

„QlikView jest niezwykle elastycznym narzędziem, które pozwala nam robić różnego rodzaju analizy. Platforma pozwala nam zaoszczędzić czas oraz identyfikować trendy, które nie były dostrzegane wcześniej”, powiedział Renzo Grotto, Manager Supply Chain Application Development Group w OVS. „Bazując na świetnych wynikach, które uzyskaliśmy, postanowiliśmy rozszerzyć wykorzystanie narzędzi Qlik w firmie za pośrednictwem Qlik Sense, aby dalej zwiększać autonomię naszych użytkowników końcowych.”

Qlik Sense zostanie wdrożony w dziale zaopatrzenia i dostaw. Pomoże użytkownikom analizować dane związane z kolekcjami produktów oraz statusami zamówień i dostaw. Pozwoli to użytkownikom biznesowym na podejmowanie strategicznych decyzji bez potrzeby odwiedzania kadry zarządzającej aby uzyskać dodatkowe informacje. Wzmacniając pozycję użytkowników pierwszej linii, pracownicy mogą zwiększyć swoją produktywność i szybciej podejmować świadome decyzje.

„Strategia dwóch produktów Qlik, pozwala klientom takim jak OVS wykorzystać istniejące już inwestycje w modele danych dla QlikView i sprawić, że będą one natychmiast dostępne w Qlik Sense, tworząc w ten sposób wartość dodaną i utrzymując zarządzanie na poziomie całego przedsiębiorstwa,” powiedział Piotr Kowal, Product Manager w Qlik. „Rozszerzając naszą współpracę z OVS, pomożemy umożliwić pracownikom na wszystkich szczeblach, tworzenie bogatych wizualnie analiz, które pozwolą na badanie teorii, udowadnianie hipotez lub odkrywanie nowych trendów, mogących zmienić trajektorię, którą podąża ich biznes.”

„W Horsa dążymy do zapewnienia naszym klientom strategicznego wsparcia biznesowego poprzez integrację różnych rozwiązań i zachęcanie ich do innowacji,” powiedział Henry Gasparoni, Sales Manager Business Analytics w Horsa. „Mamy duże doświadczenie związane z QlikView i jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom przenieść ich biznesy na następny poziom przy pomocy samoobsługowych możliwości wizualizacji, które daje Qlik Sense.”

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Punkt przełomowy w BI

Dodany 09 marca 2015 przez admin

Data Discovery staje się normalnością, co w takim razie jest kolejnym etapem?

Nowy raport ‘2015 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms’ został opublikowany.

W 2014 roku ponad połowa wydatków na BI została przeznaczona na systemy Data Discovery, co skłoniło Gartnera do opublikowania badania ‘Trendy Rynkowe: Punkt zwrotny Business Intelligence zwiastunem Nowej Ery Analityki’.

Co sprawia, że Data Discovery stało się „normalnością”? W czasie, gdy jeszcze byłem branżowym analitykiem, było to dla mnie najdziwniejsze zadanie, ale nie trzeba być prorokiem, by wysnuć pewne wnioski na podstawie rozwoju dotychczasowych trendów.

Informacyjny aktywizm będzie wciąż rósł. Faktem jest, że żyjemy w świecie kształtowanym przez dane (zarówno na poziomie prywatnym i profesjonalnym), a ludzie wyrażają siebie poprzez to, co z nimi robią. Wewnątrz każdej organizacji, użytkownicy aktywnie angażują się w życie firmy dzięki danym, jednakże tylko część z nich ma dostęp do technologii, która pozwala im to zrobić. W roku 2015 dzięki prawdziwie samoobsługowym rozwiązaniom, coraz więcej ludzi będzie przenosiło się z pasywnej konsumpcji informacji do aktywnego używania ich.

Dane z zewnętrznych źródeł będą coraz częściej używane aby zapewnić potrzebny kontekst. Organizacje inwestują w BI, aby móc „podejmować lepsze decyzje”, jednak większość systemów Business Intelligence zawiera tylko dane wewnętrzne. W rezultacie, decyzje podjęte na bazie BI są pozbawione zewnętrznego kontekstu, a co za tym idzie, nie uzyskują optymalnych rezultatów decyzyjnych.

Będziemy wykorzystywać Data Discovery mądrzej. W dalszym ciągu będziemy kontynuować przeniesienie punktu ciężkości z raportów na rzecz analiz. Data Discovery zwiększy wykorzystanie niektórych typów zaawansowanej analityki, aby dokonywać przewidywań i optymalizacji w sposób, który będzie mógł być wykorzystany przez więcej osób, dzięki bogatszym typom wizualizacji oraz dzięki eleganckiej nawigacji pomiędzy danymi.

Zarządzanie Data Discovery stanie się niezbędne. Samoobsługowy nie oznacza, pozbawiony zasad. Rozprzestrzenianie się Data Discovery wymaga od organizacji (a w szczególności działu IT) zapewnienia dobrego zarządzania w sposobie wykorzystywania go, zarządzania, dającego pewność, że analiza dokonana samoobsługowo jest przeprowadzona w odpowiednich ramach. Qlik jest już liderem na tym polu.

Interaktywny storytelling oparty na danych. Nawet najbardziej wnikliwa analiza na świecie jest bezużyteczna do momentu, gdy zostanie ona przedstawiona osobom, będącym na odpowiednim stanowisku, aby móc ją wykorzystać. Najlepszą drogą do zrobienia tego jest opowiedzenie historii. Data storytelling będzie głównym sposobem naszej pracy, pomagając tworzyć przekonujące narracje, które zachęcą członków zespołu i kadrę kierowniczą do podjęcia działań. BI nie opiera się już tylko na zestawianiu raportów. W BI chodzi coraz bardziej o interaktywne podejmowanie decyzji. Przykładem są chociażby statyczne opowieści, które prowadzą do pytań bez odpowiedzi. Możliwość zagłębienia się w danych bezpośrednio z opowieści i uzyskania odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym jest tym, czego potrzebujemy. „Zróbmy to offline” jest anachronizmem. Opowiadaj historię i rozmawiaj na temat danych aby uzyskać rezultaty.

Autor: James Richardson, Business Analytics Strategist w Qlik

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING