Archiwum wg Tagów | "pkp"

hicron logo

Tags: , , , ,

Szybciej, sprawniej, PKP z SAP Fiori

Dodany 04 kwietnia 2017 przez admin

PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się około 100 tys. ha gruntów oraz około 57 tys. budynków i budowli. Obiekty którymi zarządza spółka to nie tylko nieruchomości służące podróżnym i szeroko rozumianej branży transportowej, ale także te o charakterze komercyjnym. Jako uczestnicy życia społecznego w większości nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak skomplikowane i pracochłonne może być administrowanie taką liczbą obiektów i działek. W roku 2014 PKP S.A., szykując się do optymalizacji działań związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, zdecydowała się na implementację sprawdzonego rozwiązania do zarządzania tym obszarem – SAP Fiori. Partnerem wdrożeniowym została spółka Hicron z Wrocławia.

SAP Fiori w PKP S. A.

Fiori to narzędzie, które dzięki nowoczesnemu i przyjaznemu interfejsowi pozwala na zarządzanie zaawansowanymi danymi biznesowymi z poziomu różnych urządzeń. Może być obsługiwane poprzez przeglądarki albo za pomocą dedykowanej aplikacji. Obsługa jest prosta i intuicyjna, bo oparta o najnowsze trendy związane z interakcją użytkownika z produktem, a responsywny interfejs dostosowuje się do urządzenia, na którym jest wyświetlany. To zresztą jedna z kluczowych cech, która zaważyła o wyborze SAP Fiori przez PKP S.A. Głównym założeniem było to, aby użytkownik aplikacji mógł pojechać do danego obiektu i za pomocą kilku kliknięć uzyskać dostęp do niezbędnych danych w systemie. To sprawia, że firmy korzystające do tej pory z rozwiązań niemieckiego SAP „wychodzą zza biurek” i mogą całkowicie mobilnie realizować swoje procesy biznesowe.

Otrzymaliśmy zapytanie dotyczące przygotowania oferty w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wdrożenie rozwiązania SAP Fiori z dostępem do funkcji systemu SAP Real Estate, czyli do zarządzania nieruchomościami w PKP S.A. Spółka przygotowywała się do działań zmierzających do konsolidacji wszystkich danych w jednym źródle. Wymagania stawiane przez klienta w toku postępowania przetargowego były wysokie, musieliśmy zaproponować i napisać własne rozszerzenia, które w ramach obsługi operacyjnej wychodziłyby naprzeciw konkretnym potrzebom biznesowym. SAP Fiori jest rozwiązaniem, które perfekcyjnie wpisało się w potrzeby spółki związane z zarządzaniem obiektami i terenami jej podległymi – mówi Adam Warszewski, Sales Director w Hicron.

Głównymi użytkownikami systemu mieli być zarządcy oraz administratorzy nieruchomości PKP S.A., którzy do tej pory nie posiadali zdalnego i bezpośredniego dostępu do danych w systemie SAP RE. Zależało nam na rozwiązaniu wieloplatformowym, które byłoby dostępne z różnych systemów operacyjnych, zarówno poprzez przeglądarki, jak i dedykowaną aplikację zintegrowaną z funkcją GPS. Cała architektura systemu musiała objąć nasze nieruchomości, blisko 57 tys. samodzielnych budynków i budowli oraz ponad 100 tys. ha gruntów, w które wliczone były także obiekty użyteczności publicznej. Konieczne było więc wprowadzenie rozbudowanego narzędzia do obsługi. Jednocześnie chcieliśmy postawić na rozwiązanie mobilne, które pozwoliłoby naszym pracownikom na zdalną ocenę stanu nieruchomości. Zależało nam na przesyle danych w czasie rzeczywistym, żebyśmy mogli natychmiast oszacować potencjał nieruchomości i estymować koszty jego utrzymania – mówi Grażyna Krusiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A.

Jeszcze lepsze Fiori

W przypadku wdrożenia rozwiązania SAP Fiori dla PKP S.A. konieczne było przygotowanie specjalnej infrastruktury w postaci dodatkowych aplikacji funkcjonujących w oparciu o Fiori. Dostęp do danych z zakresu SAP RE został zapewniony poprzez stworzenie 7 dedykowanych modułów:

1)            jednostki nieruchomości

2)            Budynki/budowle

3)            Grunty

4)            Obiekty najmu

5)            Biznes partnerzy

6)            Liczniki

7)            Umowy

Zadaniem tych modułów jest odczytywanie danych w trybie on-line. – Mobilny dostęp do aplikacji był kluczowy dla naszych potrzeb. Zajmujemy się utrzymywaniem nieruchomości na terytorium całego kraju, są to różne obiekty, o zróżnicowanych wymaganiach i funkcjach. Nieruchomości te są ewidencjonowane w systemie SAP przez 350 zarządców i administratorów, którzy swoją pracę wykonują – dzięki SAP Fiori – w pełni mobilnie. Do momentu wdrożenia nie mieli dostępu do danych dotyczących określonych budynków czy gruntów poza biurem. Stąd narodziło się zapotrzebowanie na wdrożenie takiego systemu. Jest to format bazowy naszych wymagań, który planujemy rozwijać zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników – mówi Michał Malarowicz, Z-ca Kierownika projektu PKP S.A.

Jak napisać dedykowane rozwiązanie?

Przedmiot umowy pomiędzy Hicron a PKP S.A. obejmował zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i integrację aplikacji mobilnych wykorzystujących SAP Fiori. – W założeniu aplikacje miały stanowić podręczne, przenośne źródło wiedzy dla kilkuset pracowników zajmujących się nieruchomościami w Oddziałach Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które miało zwiększyć komfort pracy i znacznie ją przyspieszyć. Pracownicy PKP S.A. nie potrzebują teraz notatek, które później przenoszą do systemu. Cała obsługa odbywa się za pośrednictwem urządzenia przenośnego – tabletu albo smartfona. Zanim jednak zaczęliśmy pisać właściwe linijki kodu, przygotowaliśmy klikalny prototyp z układem logicznym i graficznym projektu – mówi Paweł Małecki, Project Manager w Hicron. Sam proces przygotowywania i późniejszego wdrożenia wymagał dużej dozy dyscypliny. Podzielony na 8 faz projekt miał bardzo krótki czas realizacji, a każda z nich kończyła się spotkaniem komitetu sterującego. W tej chwili projekt znajduje się w ostatniej fazie, stabilizacji. – Projekt był i nie był trudny. Sama aplikacja nie stanowiła problemu, natomiast pracowaliśmy pod ogromną presją czasu. Na szczęście mieliśmy świetny zespół, który pozwolił na wychwycenie ewentualnych potknięć produkcyjnych. W ramach współpracy PKP S.A. może skorzystać z prawa opcji – tj. budżetu, który został dedykowany pod rozwój obecnych i przyszłych rozwiązań – kończy Małecki.

Zdalna realizacja projektu to nie problem

Po formalnym rozpoczęciu współpracy, tj. wygraniu postępowania przetargowego, obie strony przystąpiły do działania. – Podczas prowadzonego postępowania liczyła się nie tylko cena, ale także kryteria związane z doświadczeniem i odpowiednim zespołem projektowym. Wdrożenie rozpoczęło się bardzo szybko. Pierwszą fazę projektu odebraliśmy tydzień po podpisaniu umowy – mówi Michał Malarowicz z PKP S.A. – Specyficzną cechą projektu było to, że był realizowany zdalnie. Mieliśmy ograniczoną możliwość spotykania się twarzą w twarz, współpracowaliśmy więc głównie w oparciu o maile i telefony, a mimo to była to bardzo spójna praca – kończy Malarowicz.

Więcej o Fiori?

SAP Fiori to rozwiązanie, które nie musi być skierowane wyłącznie w stronę zarządzania nieruchomościami. Za jego pomocą można usprawnić także wykorzystywanie klasycznego rozwiązania SAP ERP on HANA. Upraszcza ona przepływ informacji między uczestnikami procesów biznesowych w firmie, pozwala na akceptowanie zamówień, realizację działań magazynowych czy księgowanie faktur w sposób płynny, bez konieczności podłączenia do konkretnego urządzenia czy dedykowanej sieci komputerowej. Jako rozwiązanie mobilne pozwala na dostęp do zasobów informacyjnych organizacji z każdego urządzenia. Jednocześnie zapewnia administratorom możliwość nadawania odpowiednich poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

I tak, dla przykładu za pomocą Fiori możemy nadać osobom kierującym zespołami dostęp do wszelkich umów, zamówień, koszyków zakupów, arkuszy czasu pracy, kosztów czy zatwierdzania wniosków. Pracownicy mogą też mieć ich wypełniania, dostęp do arkuszy czasu pracy, delegacji, wynagrodzeń czy koszyków zakupów. Możemy też uszczegółowić zakres danych dla konkretnej grupy zawodowej w naszej organizacji, np. dla przedstawicieli handlowych – możemy uprawnić ich do tworzenia, zmieniania i śledzenia zleceń sprzedażowych, monitorowania wysyłek i faktur dla klientów czy weryfikowania cen i dostępności produktów itd. Aplikacja biznesowa Fiori ma więc szerokie spektrum zastosowań i w dzisiejszych czasach, w których ważna jest szybka reakcja na oczekiwania rynku, spełnia swoją rolę znakomicie.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , , , ,

Optymalizacja obiegu faktur w PKP S.A.

Dodany 13 lipca 2015 przez admin

Hicron, jako podwykonawca spółki PKP Informatyka Sp. z o.o., zakończył projekt budowy interfejsów do obsługi faktur za energię elektryczną wystawianych przez PKP Energetyka na rzecz PKP S.A. Automatyzacja tego procesu przynosi już pierwsze efekty.

Projekt, realizowany przez Hicron wspólnie z PKP Informatyka Sp. z o.o. na rzecz PKP S.A., miał na celu automatyzację i optymalizację procesu ewidencji księgowej faktur za energię elektryczną wystawianych przez firmę PKP Energetyka. Pierwszym etapem projektu było wykonanie analizy przedwdrożeniowej opisującej ówczesny kształt tego procesu oraz zaproponowanie możliwości jego optymalizacji przy pomocy rozwiązania SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI).

Implementacja tego rozwiązania została przeprowadzona na bazie już istniejącej w PKP S.A. infrastruktury IT, którą rozszerzono o nowy element platformy integracyjnej umożliwiającej znaczące skrócenie tego procesu bez narażania klienta na dodatkowe koszty. Trwający 7 miesięcy projekt zakończył się w maju bieżącego roku – mówi Donata Kosmenda, Project Manager w Hicron

Osią procesu optymalizacyjnego była automatyzacja z pomocą interfejsu niektórych etapów obiegu dokumentów, które wcześniej były wykonywanie ręcznie przez użytkowników. W trakcie analizy przedwdrożeniowej największe możliwości zmian zostały definiowane w obszarze wprowadzania faktur do systemu SAP REFX i ich dalszego przetwarzania. Tym samym architekci rozwiązań z Hicron zaproponowali możliwość  optymalizacji m.in. powiązywania oraz aktualizacji umów dotyczących poszczególnych faktur, ich księgowania w module SAP , wprowadzania odczytów liczników mediów w SAP, przekazywania wyników księgowania do systemu Finansowego i Księgowego Obiegu Dokumentów.

Współtworzone przez zespół Hicron narzędzie jest dla naszego klienta – PKP S.A. istotnym wsparciem w procesie obiegu dokumentów księgowych. Niemal od początku funkcjonowania tego rozwiązania PKP S.A. w strukturach firmy odnotowało znaczącą oszczędność czasu dzięki automatyzacji części procesu. Realizacja całego projektu, począwszy od analizy przedwdrożeniowej, przebiegała wzorowo, a współpraca Hicron oraz PKP Informatyka była w pełni profesjonalna – mówi Magdalena Maślarz, Ekspert ds. systemów informatycznych w PKP Informatyka.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyspieszają na SAP HANA

Dodany 10 lipca 2014 przez admin

Firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyła projekt modernizacji hurtowni danych SAP Business Warehouse w oparciu o technologię SAP HANA. Wdrożenie było prowadzone przez Biuro Informatyki PKP PLK przy udziale PKP Informatyka oraz konsultantów SAP Polska. Efektem projektu jest wdrożenie nowej, elastycznej, skalowalnej i wydajnej platformy raportowej BI/BW, wielokrotne skrócenie procesów raportowania – z kilku godzi do nawet kilku minut – dzięki czemu menedżerowie PKP PLK mogą znaczenie szybciej podejmować decyzje i reagować na wydarzenia, mając dostęp do aktualnych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przekłada się to na efektywniejsze zarządzanie i większy komfort pracy dla blisko dziewięciuset pracowników PKP PLK, którzy na co dzień korzystają z danych analitycznych dostępnych na platformie. Wdrożenie SAP HANA było częścią większego projektu, którego celem była konsolidacja i wymiana infrastruktury IT dla wszystkich aplikacji biznesowych w PKP PLK.

Platforma SAP HANA jest wykorzystywana w PKP PLK, jako część zwirtualizowanego środowiska i pełni funkcje zarówno systemu bazodanowego dla hurtowni SAP Business Warehouse, jak i silnika dla szybkiej, nowoczesnej analityki biznesowej. Jest zasilana danymi z systemów transakcyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi (SAP ERP i SAP ERP Human Capital Management). Dzięki zastosowaniu SAP HANA wolumen przechowywanych danych zredukowano z blisko 2,7 TB do 400 GB dzięki wykorzystaniu kolumnowej metody składowania danych. W połączeniu z SAP HANA zastosowano narzędzia SAP Business Objects oraz SAP Business Planning and Simulation (SAP BPS), aby przyspieszyć generowanie obszernych i szczegółowych raportów statystycznych, sprawozdawczych i analitycznych. Pracownicy PKP PLK wykorzystują w swojej pracy kilkaset takich raportów, których przygotowanie zostało wielokrotnie i znacząco skrócone – do kilku minut, a nawet kilku sekund w niektórych przypadkach. Możliwe jest również tworzenie raportów „na żądanie”.

„W najbliższych latach w ramach funduszy strukturalnych na modernizację i rozbudowę polskich linii kolejowych zostaną przeznaczone wielomiliardowe środki. Tym ważniejsze staje się wsparcie realizacji naszych strategicznych projektów zaawansowaną technologią, która odpowiednio zaadresuje potrzeby biznesowe. Taką możliwość daje nam platforma SAP HANA, która zwiększa moce obliczeniowe oraz ergonomię pracy, a przez to pozwala nam lepiej realizować potrzeby informacyjne, szybciej dostarczać szczegółowe analizy, dokładniej planować i kontrolować procesy, a w przyszłości także szerzej wykorzystać potencjał dotychczasowych rozwiązań SAP” – powiedział Rafał Zbiróg, Dyrektor IT, PKP PLK S.A.

Kompresja danych i przyspieszenie przetwarzania na SAP HANA
Na dziś SAP HANA w PKP PLK kompresuje przechowywane w bazie dane z 2,7 TB do 400 GB. Ilość danych jednak stale rośnie ze względu na coraz większą liczbę realizowanych i planowanych projektów modernizacji infrastruktury kolejowej oraz setki pozostałych inicjatyw związanych podstawową działalnością operacyjną firmy. Skala tych projektów sprawi, że nastąpi wręcz wykładniczy wzrost wolumenu danych, którymi spółka powinna sprawnie zarządzać, by efektywnie kontrolować procesy biznesowe i inwestycyjne. Dlatego warunkiem koniecznym było skonsolidowanie i zoptymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT, a także zwiększenie mocy obliczeniowych, aby rozszerzyć wykorzystanie systemów transakcyjnych SAP, prowadzić bardziej złożone analizy, a także generować w czasie zbliżonym do rzeczywistego rozbudowane i szczegółowe raporty.

„Oba priorytety zrealizowaliśmy, zastępując system bazodanowy Oracle dla hurtowni SAP BW przez platformę SAP HANA. Dzięki temu masa danych, która wcześniej zajmowała 2,7 TB, została zredukowana do zaledwie 400 GB. Natomiast proces raportowania uległ 30-, 50-krotnemu przyspieszeniu. Dodatkowo jesteśmy gotowi na elastyczną realizację nowych coraz bardziej wymagających funkcjonalności, jakich potrzebuje nasza strona biznesowa” – dodaje Rafał Zbiróg.

Uzyskanie przez PKP PLK S.A takich efektów w oparciu o wcześniejszą architekturę IT było niemożliwe. Sam proces zasilania danymi hurtowni SAP BW, ze względu na ograniczenia tradycyjnej bazy danych, trwał nawet do 12 godzin. Rosnące oczekiwania użytkowników co do rozbudowanych i szczegółowych raportów wymagały skrócenia procesu przetwarzania analitycznego. Długi czas oczekiwania utrudniał tworzenie np. miesięcznych i kwartalnych raportów sprawozdawczych, czy wykonywanie przekrojowych analiz, których wyniki często odnosiły się do nieaktualnych już informacji. Zastosowanie SAP HANA i rozwiązań do analiz i planowania strategicznego pozwala dziś lepiej spełniać wymagania biznesu.

Szybkie efekty biznesowe i optymalizacja IT
Radykalne zwiększenie mocy obliczeniowych przy jednoczesnej konsolidacji infrastruktury IT było głównym zadaniem projektu, którego elementem było wdrożenie SAP HANA. Platforma bazuje na innowacyjnej technologii in-memory, przez co dane nie muszą być agregowane i są przechowywane w pamięci. Tym samym infrastruktura IT została uproszczona, a proces generowania raportów jest liczony nie w godzinach, lecz w sekundach lub minutach.

SAP HANA przynosi także szybki zwrot z inwestycji. Projekt w PKP PLK S.A. na wdrożenie i migrację danych z wcześniejszego systemu bazodanowego do SAP HANA dla SAP Business Warehouse trwał zaledwie 3 miesiące. Równolegle do tego zadania kolejowa spółka realizowała również inne działania optymalizacyjne: zainstalowano serwery HP nowszej generacji, a całą infrastrukturę informatyczną zwirtualizowano przy wykorzystaniu technologii VMware, lokując ją fizycznie w dwóch centrach danych PKP.

„Przeniesienie zasobów informacyjnych PKP PLK S.A. do centrów danych było częścią większego przedsięwzięcia, którego celem jest szeroko-pojęta optymalizacja działania organizacji, zarówno w obszarze procesów wewnętrznych jak i w kluczowym dla nas obecnie obszarze inwestycji. Bardzo ważnym elementem jest również obszar wsparcia IT dla usług podstawowych PKP PLK, czyli zarządzania i udostępniania coraz szerszej grupie przewoźników infrastruktury kolejowej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Technologie informatyczne są dla tego znakomitym katalizatorem” – wyjaśnia Rafał Zbiróg, Dyrektora IT, PKP PLK S.A. „Beneficjentami tego przedsięwzięcia powinny być wszystkie spółki branży kolejowej, a to ze względu na większe oszczędności, jak i możliwość standaryzacji oraz koordynacji procesów w całej kolejowej grupie. Dzięki wykorzystaniu technologii in-memory szybszy powinien być także proces przetwarzania danych. Potwierdzeniem są efekty, jakie pojawiły się po wdrożeniu SAP HANA w PKP PLK S.A.”

SAP HANA nie tylko uprościła architekturę informatyczną w PKP PLK S.A., ale też umożliwiała tworzenie wielu rozbudowanych i szczegółowych raportów w ciągu kilku sekund lub minut, nie obciążając przy tym pracy systemów transakcyjnych i analitycznych SAP. Użytkownicy mogą także zamawiać nowe raporty i uzyskiwać je w znacznie szybszym tempie.

Ponadto, błyskawiczne ładowanie i przetwarzanie danych pozwala na szersze wykorzystanie SAP ERP. Już dziś PKP PLK S.A. planuje wdrożenie dodatkowych funkcjonalności, które umożliwią m.in. dostęp do raportów przez przeglądarki www z poziomu nie tylko desktopów, ale też urządzeń przenośnych. Większe korzyści można czerpać także z rozwiązań SAP BusinessObjects oraz SAP Business Planning and Simulation, ponieważ planowanie może być szybsze i oparte na bardziej rozbudowanych analizach.

O PKP PLK
Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
  • niezawodność usług,
  • poszanowanie środowiska,
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym na równoprawnych zasadach,
  • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,
  • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING