Archiwum wg Tagów | "perspektywa finansowa"

comarch logo

Tags: , , , ,

Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl

Dodany 12 lutego 2015 przez admin

Blisko 53% małych i średnich przedsiębiorstw zamierza inwestować w systemy i oprogramowanie IT, korzystając z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak wynika z dokumentu „Finansowanie MŚP/ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl”, respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP. Jak podkreśla Joanna Dominiak, dyrektor ds. finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z Comarch ERP: – Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Z nadzieją na nową perspektywę

W najbliższym okresie programowania aż 78% przedsiębiorstw deklaruje, że będzie starać się o środki unijne. Zdecydowanie większy odsetek zainteresowanych nowymi środkami stanowią firmy, które były beneficjentami funduszy UE w poprzednim okresie (85% badanych jest zdecydowanych aplikować o dofinansowanie). Niższy poziom przekonania wyrażają przedsiębiorstwa dotychczas niekorzystające ze środków unijnych, jednak blisko 3/4 z nich zamierza sięgnąć po nie w nowym okresie finansowania.

MSP chce inwestować w nowe technologie, mniej w badania i rozwój

Proporcje wykorzystania nowych funduszy zbliżone są do struktury wydatków z poprzedniego okresu finansowania. Aż 81% firm zamierza je przeznaczyć na zakup środków trwałych, a ponad połowa chce zakupić za nie środki niematerialne i prawne, w tym systemy i oprogramowanie IT (53%). Znaczący poziom środków, większy niż dotychczas, przedsiębiorstwa chcą wykorzystać na działania promocyjne (47%) oraz szkolenia i doradztwo (35%). Niestety, i w tym rozdaniu pula środków przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową nie będzie dużo większa niż w latach poprzednich (zaledwie 18%).

Innowacyjność, wzrost konkurencyjności i finasowanie trudnych inwestycji

Niewielki stopień wykorzystania środków unijnych w inwestycjach nie oznacza, że przedsiębiorcy nie dostrzegają znaczenia tych instrumentów w ogóle. Zdecydowana większość zgadza się ze stwierdzeniem, że fundusze unijne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm (85%), pomagają sfinansować skomplikowane projekty inwestycyjne (89%), a także wpływają na poziom innowacyjności (88%). Zaledwie 4% badanych uznało pomoc unijną za zupełnie niepotrzebną i bez wpływu na gospodarkę. Zdaniem przedsiębiorstw środki unijne są potrzebne, ale istnieją przyczyny, dla których firmy nie sięgają po nie.

Bezzwrotne dotacje numer 1 wśród MSP

W zakończonych dotychczas naborach największym zainteresowaniem cieszyły się bezzwrotne dotacje, o które aplikowało 1/3 respondentów. Jak wynika z raportu, inwestycje w przedsiębiorstwach są finansowane przede wszystkim ze środków własnych – niemal wszyscy respondenci wskazali je jako istotne (15%), ważne (21%) lub wręcz kluczowe (62%). Dla 65% badanych duże znaczenie mają także dotacje unijne – dla 15% są wręcz kluczowym źródłem przy finansowaniu inwestycji i zajmują drugą pozycję pod względem ważności źródeł finansowania. Instrumenty pozadotacyjne pełnią zdaniem badanych dużo mniejszą rolę w inwestycjach – dofinansowanie zwrotne było kluczowe zaledwie dla 4% respondentów – w przypadku pożyczek i dla 1%, jeśli chodzi o kredyt technologiczny.

Procedury, problemy prawne, czyli wyzwania nowej perspektywy

Zdaniem 80% badanych dostępność funduszy unijnych dla firm jest ograniczona. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (85%) uważa, że pozyskiwanie środków jest trudne. Ponadto firmy wskazują, że procedury pozyskania środków unijnych są skomplikowane (85%), a wykorzystanie dofinansowania implikuje problemy prawne (63%). Znaczące jest to, że mimo iż środki unijne są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, 64% przedsiębiorstw tak naprawdę nie wie, jak się o nie starać. Respondenci wskazali kilkanaście barier, utrudniających pozyskiwanie funduszy w latach 2006-2013. Najczęściej wymieniali oni niejasne kryteria oceny (41%) i zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu (39%). Ponad 1/3 przedsiębiorstw (37%) miała problemy z przygotowaniem wniosku. Kolejne przeszkody to chociażby zbyt długi czas oczekiwania na środki (31%) czy też trudne procedury związane z pozyskaniem dofinansowania (30%). Co ciekawe, jedynie 7% wskazało jako przyczynę niepowodzenia nieskuteczność firm doradczych. Jak widać, większość barier dostrzeżonych przez przedsiębiorców tkwiła po stronie instytucji pośredniczących. Tym bardziej, że prawie 1/3 respondentów (29%) wskazała również jako czynnik utrudniający pozyskiwanie funduszy niekompetencję urzędników.

Internet i wsparcie ekspertów

Głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat funduszy UE pozostaje Internet. Zarówno w poprzednim, jak i w najnowszym okresie finansowania firmy deklarują, że najczęściej korzystają z tego kanału. Spore znaczenie dla przedsiębiorców mają także opinie ich partnerów biznesowych. – W najnowszym okresie finansowania ponad 3/4 firm zamierza aplikować o środki unijne, przy czym większość stanowią te przedsiębiorstwa, które z finansowania skorzystały już wcześniej. W większym stopniu, niż to miało miejsce w poprzednim okresie finansowania, przedsiębiorstwa mają zamiar skorzystać z usług firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy UE. Spowodowane jest to zapewne także tym, że poziom swojej wiedzy na temat nowych funduszy respondenci oceniają w większości jako niedostateczny – mówi Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji SA, współautor „Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl:

Więcej informacji i pełny raport:

www.Comarch.pl/ERP

www.FinansowanieIT.Comarch.pl

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Webinarium Comarch o środkach unijnych dla MSP

Dodany 13 stycznia 2015 przez admin

Eksperci Comarch, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PARP, Banku Gospodarstwa Krajowego będą dyskutować podczas bezpłatnego webinarium o perspektywie 2014-2020, czyli środkach unijnych dla małych i średnich przedsiębiorców na nowe technologie.

Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przynosi kilka bardzo ważnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców sektora MSP. Otwiera ogromne możliwości finansowania inwestycji polskich firm, które staną się głównymi odbiorcami rekordowego budżetu unijnego.

Już po raz kolejny Comarch wraz z  instytucjami finansującymi zapraszają na bezpłatne webinarium poświęcone aspektom pozyskiwania dotacji UE na nowe technologie w ramach perspektywy 2014-2020.

W debacie wezmą udział eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz COMARCH S.A. – współorganizatora panelu.

Comarch od lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu alternatywnych form finansowania IT jak dotacje UE czy środki zwrotne w ramach Centrum Finansowania Comarch ERP. W trakcie poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wartość pozyskanych przez Comarch środków dla przedsiębiorstw w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska, Programów Regionalnych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przekroczyła kwotę ponad 30 mln zł – mówi Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania Comarch ERP.

– Chcemy wskazać przedsiębiorcom, jakie zmiany w finansowaniu niesie z sobą nowa perspektywa 2014-2020 i jak skutecznie przygotować się do aplikowania o dotacje i środki zwrotne w ramach nowego budżetu unijnego. Zapraszamy zatem na internetową debatę ekspertów z instytucji finansujących poświęconą finansowaniu inwestycji firm – dodaje Joanna Dominiak.

Ponadto zaproszeni eksperci z instytucji finansujących pomogą odpowiedzieć na pytania jak w ramach nowego budżetu UE finansować inwestycje firm w innowacje i jak przygotować się do nowej unijnej puli środków na lata 2014-2020.

Nowa transza środków to ogromna szansa dla MSP na sfinansowanie innowacyjnych projektów przy wsparciu unijnych dotacji oraz środków zwrotnych.

Bezpłatne webinarium „Pieniądze dla twojej firmy” odbędzie się 29 stycznia o godz. 10:00. Program i bezpłatna rejestracja znajduje się na dedykowanej stronie >>

https://www.comarch.pl/erp/webinaria/pieniadze-dla-twojej-firmy

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Co z perspektywą 2014? Czyli o nowym budżecie Unii Europejskiej na innowacje w MSP

Dodany 30 maja 2014 przez admin

„Wdrożenie programu skoku cywilizacyjnego, jakiego Polska powinna dokonać do 2020 roku” – tak zadanie nowej perspektywy finansowej podsumował Donald Tusk po spotkaniu ministrów resortów najbardziej zaangażowanych w realizację tego planu. Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza możliwości finansowania przedsiębiorstw, ale będzie też szansą na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 miliarda euro na realizację polityki spójności. W wyniku dalszych negocjacji w lutym tego roku kwota wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi obecnie ponad 82 miliardy euro.

MSP głównym odbiorcą środków Unii Europejskiej

Wśród najważniejszych obszarów, na które przeznaczone zostaną fundusze europejskie w nowym rozdaniu, są konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podobnie jak w mijającej perspektywie 2007-2013 przedsiębiorcy sektora MSP mogą liczyć na największe wsparcie, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami funduszy europejskich, ale także kreatorami innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą zatem liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Szczególnie istotne będą tu środki inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także w system instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe czy preferencyjne kredyty inwestycyjne na wsparcie innowacyjności.

Wsparcie dla przedsiębiorców, podobnie jak w dotychczasowej perspektywie, pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych): krajowych (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), regionalnych (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz Programu Polska Wschodnia (skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

Główne cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji w badania, innowacje, nowe technologie oraz podnoszenia konkurencyjności poprzez wdrażane technologie, na które przewidziano prawie 16 miliardów euro. Dzięki tym środkom w 2020 roku nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Dla osiągnięcia tego celu szczególnie istotna jest ścisła współpraca sfery biznesu i nauki. Inspirowaniu wspólnych działań będzie służyć też wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, klastry czy centra transferu technologii.

Unijne fundusze w nowej perspektywie mają też przyczynić się do zmiany proporcji nakładów na badania i rozwój poprzez większe zaangażowanie kapitału prywatnego i pobudzenie firm do inwestowania własnych zasobów.

Na poziomie regionalnym planowane jest wsparcie dla przedsiębiorców MSP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informatycznych, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych.

Co nowego w 2014 roku?

Polityka spójności w ramach nowej perspektywy będzie skoncentrowana na ograniczonej liczbie celów. Fundusze unijne skierowane zostaną głównie tam, gdzie spodziewać się można największych efektów. Wzmocnieniu ulegnie zatem wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków.

Nowa perspektywa przyczyni się także do zmiany proporcji finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ze środków publicznych, wielkość wsparcia dotacyjnego zostanie zmniejszona i wyniesie maksymalnie do 50 proc. wartości inwestycji.

Nowe instrumenty wsparcia

Poza wsparciem dotacyjnym w perspektywie 2014-2020 zwiększy się znacząco rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Natomiast w projektach inwestycyjnych, w których ryzyko niepowodzenia będzie większe, nadal stosowane będą dotacje. Niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki jest sprawienie, by środki zwrotne, którymi będziemy dysponować, były w obrocie także po 2020 roku. Konieczne jest bowiem zapewnienie wsparcia dla firm po 2020 roku, gdy środki z budżetu Unii Europejskiej dla Polski nie będą już tak duże. Taką możliwość oferują instrumenty zwrotne dzięki temu, że pieniądze są wielokrotnie obracane, dodatkowo nie powodują one zaburzenia równowagi rynkowej. Instrumenty zwrotne mają więc pomóc zbudować polski kapitał w tym obszarze, gdy fundusze unijne nie będą dostępne już w takiej wysokości.

W ramach wsparcia inicjatywy wdrażania nowych rozwiązań finansowania rynku MSP wykorzystane zostaną doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw. W 2009 roku BGK podpisał umowy z pięcioma województwami, które zdecydowały się na przeznaczenie części środków z programów regionalnych na ten cel. Do 2015 roku z pomocą pośredników finansowych udostępnionych zostanie przedsiębiorcom ponad 1,66 miliarda złotych. Główny nacisk w dystrybucji nowych narzędzi pozadotacyjnego wsparcia inwestycji przedsiębiorstw położony zostanie na ustandaryzowanie warunków ich udzielania, tak aby we wszystkich województwach obowiązywały podobne zasady przyznawania pożyczek i kredytów.

Planowane jest także dalsze kontynuowanie kredytu technologicznego, który sprawdził się w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013.

Nowa perspektywa finansowa przyniesie zatem znaczące możliwości rozwoju gospodarski w oparciu o innowacje i technologie wdrażane przez firmy MSP, dokapitalizowywane zarówno poprzez środki unijne, jak i mocną ich alternatywę – kredyty i pożyczki. Z pewnością przyniesie nowe sposoby ich dystrybucji, nie należy się jednak obawiać, iż po 2013 roku miejsce dofinansowania działalności firm z dotacji w całości zajmą kredyty i pożyczki. Co prawda, oprocentowanie pożyczek i poręczeń znacząco się obniży, tak by cel większego zaangażowania kapitału prywatnego w inwestycje został osiągnięty, jednak dotacje w dalszym ciągu powinny stymulować rozwój przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności między poszczególnymi branżami polskiej gospodarki.

Autor: Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania, Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 1/2014.

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING