Archiwum wg Tagów | "outsourcing"

sales group logo

Tags: ,

Jak wykorzystać outsourcing w strategicznym rozwoju biznesu?

Dodany 07 listopada 2017 przez admin

Prowadzenie dużej organizacji, bez korzystania z usług firm zewnętrznych, to dziś duże wyzwanie. Outsourcing stał się dziś wszechobecny i oferuje firmom znacznie więcej, niż tylko proste narzędzia do optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwa współpracują z firmami outsourcingowymi, aby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Model outsourcingu dość mocno się upowszechnił, zwłaszcza wśród dużych organizacji i to w wielu obszarach ich działalności. Jak podaje ICAN Research, trzy na cztery badane przedsiębiorstwa zlecają na zewnątrz utrzymanie i obsługę biura, a prawie połowa – IT i marketing. Co trzecia firma korzysta z outsourcingu w finansach, co czwarta – w HR, a co piąta – w call center lub przy obsłudze floty.

– Oczywiście outsourcing przynosi największe efekty w większych organizacjach, w których można osiągnąć znaczącą redukcję kosztów oraz zoptymalizować procesy biznesowe i kadrowe związane z bezpośrednimi kosztami operacyjnymi prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Grzegorz Lewandowski, Prezes Sales Group, dostawcy usług outsourcingu.

Jak firmy outsourcingowe mogą budować wartość dodaną?

Aby zadbać o to, żeby firma była jak najbardziej konkurencyjna na rynku, musi się wciąż dostosowywać do potrzeb swoich klientów. Natomiast aby nadążyć za oczekiwaniami odbiorców, czasem lepszym rozwiązaniem dla firmy jest przekazanie wyodrębnionej części działalności innemu podmiotowi. Dlatego outsourcing jest na stałe wpisany w strategię rozwoju organizacji. To narzędzie, które pozwala pozyskać zasoby, których firma nie ma lub wymagają one szybkiego rozwoju i uruchomienia.

Dla przykładu, jeśli firma potrzebuje zbudować lub też poszerzyć struktury sprzedaży, może liczyć na to, że zewnętrzny dostawca nie tylko stworzy system prowizyjny, mechanizmy kontroli i system raportowania, ale też będzie zarządzał sprzedażą, biorąc odpowiedzialność za wynik sprzedażowy. W razie potrzeby firma outsourcingowa może też uruchomić call center i contact center, a następnie zorganizować kampanię telemarketingową. Dodatkowo pomoże wdrożyć obsługę klientów przez telefon, zrekrutuje i przeszkoli pracowników oraz będzie zarządzała flotą samochodową – tłumaczy Paweł Wrzos z Sales Group. – Tak kompleksowe samodzielne wdrożenie przez firmę sił sprzedaży byłoby skomplikowane i kosztowne. Dlatego zewnętrzne usługi wsparcia sprzedaży stają się uzupełnieniem procesów biznesowych przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności z branży bankowej i FMCG – dodaje.

Jak wyodrębnić obszary działalności do outsourcingu?

Przede wszystkim potrzebna jest merytoryczna analiza, która odpowie na pytanie, czy potrzebujemy zlecać wykonanie danych zadań na zewnątrz. Ich obszar może być bardzo różny: sprzedaż, kadry i procesy, call center, szkolenia, procesy rekrutacyjne, administracja, IT. Często współpraca odbywa się w kilku obszarach jednocześnie. Jeśli już posiadamy taką wiedzę, warto sprawdzić rynkową wiarygodność dostawcy, określić model finansowy i prawny nowej usługi oraz zaplanować jej wdrożenie.

Przedsiębiorstwo we własnym zakresie realizuje procesy, które kreują największą wartość, a pozostałe powierza wyspecjalizowanym firmom. Trzeba jednak pamiętać, że efektywna i przynosząca satysfakcjonujące rezultaty współpraca między dostawcą i odbiorcą usług outsourcingowych wymaga równocześnie zaufania i ustalenia parametrów, charakteryzujących jej skuteczność.

Źródło: Sales Group

Komentarzy (0)

altimi logo

Tags: , ,

Outsourcing IT – dlaczego warto powierzyć go polskim software house’om

Dodany 25 października 2017 przez admin

Polska, według rankingu 2016 A.T. Kearney Global Services Location Index™, znajduje się wśród 10 topowych państw, do których kierowane są usługi IT. Coraz częściej stanowi także atrakcyjniejszą alternatywę dla krajów azjatyckich. Co mogą zaoferować polskie software house’y międzynarodowym i rodzimym przedsiębiorstwom? Wysokie kompetencje, elastyczne podejście, rozwiązania szyte na miarę, a nawet więcej.

Polski potencjał

Nowoczesne modele zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniają budowę przewagi rynkowej w oparciu o outsourcing wybranych obszarów firmy. Jednym z nich są procesy informatyczne, które wymagają stworzenia dedykowanego zespołu wykwalifikowanych pracowników, o których na rynku coraz trudniej. Z pomocą przychodzą firmy, które specjalizują się nie tylko w tworzeniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych, ale także w rekrutacji i doborze kompetencji do danej technologii lub projektu.

– Polski rynek outsourcingu usług IT nieustannie się rozwija. Z jednej strony to zasługa lokalnych przedsiębiorców, którzy, mając na uwadze rozwój własnego biznesu opartego na digitalizacji i najnowszych technologiach, przekazują w nasze ręce procesy informatyczne firmy. Z drugiej możemy mówić o coraz większej atrakcyjności outsourcingowej naszego regionu na arenie międzynarodowej. Projekty realizowane dla firm z wielu krajów Europy Zachodniej, działających w takich branżach jak logistyka, przemysł czy IT są tego dowodem. Polska jest niekwestionowanym liderem nearshoringu. Zaletą takiego rozwiązania jest niższy poziom kosztów niż w państwach Europy Zachodniej, ale nie tylko – mówi Krzysztof Caban, CTO w Altimi.

Według prognoz Cushman & Wakefield na najbliższe sześć lat, sektor outsourcingu będzie rósł w tempie 6 proc. rocznie. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w sektorze usług outsourcingowych, powstaje coraz więcej miejsc pracy. Nie bez znaczenia są także różnice w płacach względem państw rozwiniętych. Dlatego firmy i koncerny zachodnie chętnie przenoszą do takich lokalizacji część procesów biznesowych, bo to oznacza niższe koszty, przy jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Współpraca bez granic

Co, poza niższymi kosztami pracy, przyciąga uwagę zachodnich korporacji i sprawia, że decydują się powierzyć część swojego biznesu polskim software house’om? W pierwszej kolejności warto wskazać na kompetencje, doświadczenie i dużą wiedzę programistów, którzy należą do najlepszych na świecie, z zaszczytną trzecią pozycją w rankingu Hacker Rank. Znajomość wielu technologii, języków programowania, solidna edukacja akademicka, nieszablonowe podejście do projektów – wszystko to sprawia, że polscy deweloperzy są doceniani nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej – mówi ekspert Altimi. Dla firm z krajów zachodnich istotny jest także brak barier kulturowych, geograficznych, logistycznych czy językowych. W porównaniu do krajów azjatyckich, różnice czasowe albo nie istnieją, albo są niewielkie. Nasi programiści biegle władają językiem angielskim, niemieckim, a nawet szwedzkim, co sprzyja komunikacji, zrozumieniu wzajemnych potrzeb i założeń projektowych. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej są w stanie konkurować z Azją i zapewnić wysoką jakość usług. Przelot z większości państw europejskich do Polski trwa maksymalnie kilka godzin. W razie potrzeby, z dnia na dzień można wysłać cały zespół do klienta. W przypadku krajów azjatyckich nie ma takiej możliwości.

Rozwiązania na miarę

Powodów, dla których zagraniczne firmy decydują się na outsourcing usług IT do Polski jest więcej – Niezwykle ważną kwestią jest elastyczność w podejściu do biznesu. Klienci nie wybierają gotowego produktu z oferty. Każdy software tworzony jest w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dokładnie analizujemy założenia, pokazujemy różne możliwości i rozwiązania. Klienci mogą zlecić nam projekt wewnętrzny, do którego dobieramy kompetentny, specjalizujący się w danej technologii team – mówi Krzysztof Caban.

Jak podkreśla ekspert Altimi, firmy zagraniczne mogą także zdecydować się na inną formę współpracy, na zasadach outsourcingu kadry IT – Do dyspozycji przekazujemy doświadczonego i profesjonalnego specjalistę w poszukiwanym obszarze. Korzyścią dla klienta jest oszczędność czasu  i własnych zasobów. My przejmujemy obowiązki związane z poszukiwaniem, rekrutacją, zatrudnieniem i obsługą kadrowo-pałacową. Klient angażuje się jedynie w proces weryfikacji pracownika na dane stanowisko. Nasi kontraktorzy mogą pracować bezpośrednio u klienta, także za granicą, lub w siedzibie naszej firmy – w obu tych modelach firma ma pełną kontrolę nad pracownikiem.

Takie rozwiązanie to szereg korzyści – szansa na czasowe powiększenie zespołu o odpowiednich pracowników bez konieczności tworzenia etatu w firmie czy dostęp do wysokich kompetencji specjalistów IT w krótkim czasie. Altimi oferuje także inne modele współpracy, np. po wydłużonym okresie próbnym klient może podjąć decyzję o zatrudnieniu danego pracownika w swoich strukturach lub zlecić rekrutację specjalistów bezpośrednio do firmy.

Podsumowując – korzyści dla firm powierzających procesy IT polskim software house’om jest wiele. Jednak zdaniem eksperta Altimi warto podkreślić najważniejszą. Jest nią możliwość poświęcenia całkowitej uwagi rozwojowi biznesu i podstawowej działalności przedsiębiorstwa. W tym samym czasie doświadczeni deweloperzy pracują nad rozwiązaniem, które za chwilę może stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Źródło: Altimi

Komentarzy (0)

oferteo logo

Tags: , ,

Raport Oferteo.pl: mały biznes stawia na outsourcing księgowości

Dodany 03 maja 2017 przez admin

Prowadzenie księgowości i obsługa kadrowo-płacowa to jedne z najpowszechniej zlecanych przez firmy na zewnątrz usług. Najczęściej decydują się na to przedsiębiorstwa handlowe i budowlane, a najrzadziej – działające w branży turystycznej oraz prawnej i administracyjnej.

Jakich usług poszukują firmy?

.

Według analizy przeprowadzonej przez serwis Oferteo.pl, łączący w czasie rzeczywistym poszukujących usług z ich dostawcami, firmy częściej poszukują obsługi księgowej (71%) niż obsługi kadrowo-płacowej (25%). Tylko 4% firm poszukiwało jeszcze innego rodzaju usług – zwłaszcza doradczych w zakresie prowadzenia księgowości.

Branża zleceniodawcy

.

Niemal jedna czwarta zapytań o usługi księgowe lub kadrowo-płacowe złożonych w serwisie Oferteo.pl pochodziło z firm działających w branży handlowej. W dalszej kolejności zapytania pochodziły z firm budowlanych (13%), transportowych i logistycznych (7%), przemysłowych, medycznych, edukacyjnych oraz informatycznych (po 5%).

Najrzadziej tego typu usługi zlecały na zewnątrz firmy z branży turystycznej (2%) oraz prawnej i administracyjnej (1%).

Firmy handlowe zdecydowanie częściej poszukiwały całościowej obsługi księgowej (71%) natomiast obsługą kadrowo-płacową było zainteresowanych 27% z nich. Pozostałe 2% zapytań dotyczyło innego rodzaju usług.

Firmy w coraz większym stopniu przenoszą poszukiwania usługodawców do Internetu – zwraca uwagę Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Dzięki temu można łatwo i szybko znaleźć opinie na temat zleceniobiorcy. Warto zaznaczyć, że outsourcowanie usług księgowych jest praktyką powszechnie stosowaną przez najmniejsze firmy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność, które dzięki temu mogą zaoszczędzić czas i mieć gwarancję solidnie wykonanej pracy.

Księgowa poszukiwana przez małą firmę

.

Według analizy Oferteo.pl to właśnie osoby fizyczne prowadzące własną działalność najczęściej poszukują usług księgowych – 57% zapytań złożonych w serwisie pochodziło właśnie od nich.  Drugą co do liczebności grupą zapytań były pochodzące ze spółek kapitałowych – 32%. Od fundacji lub stowarzyszeń pochodziło 7% zapytań, a od spółek osobowych (jawnych lub partnerskich) – 4%.

W przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalnosć 80% zapytań dotyczyło kompleksowego prowadzenia księgowości, a 16% obsługi kadrowo-płacowej, pozostałe 4% dotyczyło jeszcze innego rodzaju usług.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy niespełna 400 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w 2016 roku przez podmioty poszukujące usług księgowych oraz kadrowo-płacowych.

Jak działa Oferteo.pl?

Za pośrednictwem www.oferteo.pl zarejestrowani w serwisie Wykonawcy usług i Dostawcy produktów mają możliwość dotarcia do nowej grupy Klientów poszukujących konkretnej usługi lub produktu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas związany z poszukiwaniami i obsługą klientów.

Klienci poszukujący konkretnej usługi lub produktu mogą w jednym miejscu bezpłatnie złożyć zapytanie o oferty. Konsultanci pracujący w serwisie wyselekcjonują dla nich odpowiednie firmy, które zostaną powiadomione o zapytaniu z ich branży, by spośród nadesłanych ofert Klienci mogli wybrać najlepszą dla siebie.

Źródło: Oferteo

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Europejskie Obserwatorium Południowe stawia na wsparcie informatyczne firmy Comarch

Dodany 09 listopada 2015 przez admin

Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory, ESO) korzysta z usług firmy Comarch, międzynarodowego dostawcy rozwiązań i usług informatycznych. W ramach zawartej w październiku 2015 roku umowy outsourcingowej Comarch zapewnia bieżącą obsługę infrastruktury IT i użytkowników. Objęte umową usługi obejmują bieżące wsparcie użytkowników końcowych, jak również świadczenie usług serwisowych obejmujących infrastrukturę serwerową i sieciową, systemy konferencji wideo oraz aparaturę telefoniczną firmy ESO.

ESO zdecydowało się na podjęcie współpracy z firmą Comarch po dokonaniu weryfikacji ofert złożonych w ramach przetargu. O wyborze zadecydowało przede wszystkim długoletnie doświadczenie działającego na całym świecie dostawcy systemów i usług IT w obszarze usług outsourcingowych. Szerokie kompetencje zdobyte w podobnych projektach wiążących się z wysokimi wymaganiami to kolejny atut firmy Comarch.

Od października 2015 r. Comarch świadczy usługi obejmujące udzielanie bieżącego wsparcia dla użytkowników końcowych, jak również serwisowanie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz systemów konferencji wideo i aparatury telefonicznej firmy ESO. Projekt jest realizowany w siedzibie głównej ESO, która mieści się w niemieckiej miejscowości Garching niedaleko Monachium oraz w Chile.

O European Southern Observatory

Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory, ESO) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca przede wszystkim kraje europejskie, powołana w 1962 roku w celu budowy i utrzymywania obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej. ESO jest wiodącą organizacją naukowo-technologiczną zajmującą się astronomią i realizuje innowacyjne programy skupione na projektowaniu, budowie i użytkowaniu dużych naziemnych urządzeń obserwacyjnych dla astronomii, umożliwiając tym samym ważne odkrycia naukowe. ESO stwarza także odpowiednie warunki ramowe umożliwiające współpracę naukowców w ramach prowadzonych badań astronomicznych oraz odgrywa wiodącą rolę w promowaniu wyników tych badań. Główna siedziba organizacji mieści się w miejscowości Garching koło Monachium, zaś większość urządzeń obserwacyjnych znajduje się w Chile.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Luxoft Poland otwiera drugie centrum IT we Wrocławiu. Nowe miejsca pracy

Dodany 16 marca 2015 przez admin

Luxoft Poland – oddział jednego z czołowych globalnych dostawców usług ITO – otworzył swoje drugie biuro we Wrocławiu. Pracownicy centrum będą realizować zaawansowane projekty informatyczne na rzecz wiodącego międzynarodowego banku inwestycyjnego. To kolejny etap dynamicznego rozwoju firmy w Polsce. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy Luxoft Poland zatrudnił 200 nowych specjalistów i planuje dynamiczną rekrutację przynajmniej 100 kolejnych informatyków we Wrocławiu. Obecnie w Krakowie i Wrocławiu dla Luxoft pracuje ponad 800 osób, z czego około 1/3 na Dolnym Śląsku.

 

Luxoft to jeden z najdynamiczniej rozwijających się globalnych dostawców usług IT, notowany na nowojorskiej giełdzie (NYSE). Programiści firmy świadczą usługi m.in. dla wiodących światowych banków inwestycyjnych, liderów branży motoryzacyjnej czy też lotniczej. Dziś zatrudnia ona ponad 8 300 osób w 22 lokalizacjach na całym świecie.

W Polsce Luxoft prowadzi centra w Krakowie i Wrocławiu, specjalizujące się przede wszystkim w projektach IT na rzecz czołowych globalnych banków inwestycyjnych. W stolicy Dolnego Śląska firma jest obecna od grudnia 2012 r. Według ówczesnych zapowiedzi wrocławski oddział miał zatrudniać 100 pracowników – dziś jest to blisko trzykrotnie więcej. W grudniu 2014 r. firma zapowiedziała podwojenie liczby pracowników w Polsce. Od tego czasu zatrudniła już ponad 200 osób, osiągając poziom 800 informatyków. Otwarcie drugiego centrum w stolicy Dolnego Śląska to ważny element procesu rozwoju firmy w Polsce i tym regionie.

Jesteśmy obecni we Wrocławiu od 2012 roku i od tego czasu stale powiększamy kadrę zatrudnianą przez nas na Dolnym Śląsku. Początkowo pracowaliśmy w biurze klienta, w 2013 roku otworzyliśmy własną placówkę, a dziś uruchamiamy już drugą wrocławską siedzibę. Tutejszy zespół stanowi mniej więcej trzecią część wszystkich specjalistów ds. IT pracujących dla nas w Polsce, a liczba zatrudnionych we Wrocławiu będzie rosnąć. Chcemy utworzyć na Dolnym Śląsku przynajmniej 100 nowych etatów – mówi Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający Luxoft Poland.

Prestiżowa praca w IT

Nowy oddział Luxoft ulokowany został w biurowcu Silver Tower Center, mieszczącym się przy Placu Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu. Biura firmy zajmują obecnie około 1 200 m kw. Firma planuje stopniowe poszerzanie tej przestrzeni wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych.

Rekrutujemy specjalistów zarówno do pierwszego, jak i nowego centrum we Wrocławiu. Stale rozwijamy wrocławskie projekty realizowane na rzecz instytucji finansowych. Poszukujemy zdolnych programistów z przynajmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, choć potrzebujemy także specjalistów gotowych do objęcia ról kierowników zespołów. Oprócz programistów Java, rekrutujemy także osoby specjalizujące się w analityce biznesowej, a także inżynierów wsparcia technicznego – opowiada Bartosz Strożek, Regionalny Menedżer w Luxoft Poland, odpowiedzialny za działanie firmy na terenie Wrocławia.

Eksperci Luxoft współpracują z klientami z międzynarodowej branży finansowej m.in. w zakresie IT dla bankowości inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem, tworzenia aplikacji mobilnych czy też systemów wymiany danych. Projekty realizowane są na skalę globalną i mają wpływ na działalność oddziałów klientów na kilku kontynentach.

Wrocław – doskonałe miejsce dla inwestycji

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, rozwój zaangażowania Luxoft na Dolnym Śląsku to wynik m.in. dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr IT oraz wsparcia władz samorządowych.

Inwestorów do Polski, w tym do Wrocławia, przyciągają m.in. dobre warunki inwestycyjne oraz wysokie kompetencje kadr, opuszczających lokalne uczelnie. To właśnie dzięki wykwalifikowanym, zdolnym informatykom udało nam się w ciągu ostatnich czterech lat zbudować pozycję jednego z najlepszych pracodawców IT w Krakowie i Wrocławiu, na bardzo konkurencyjnych rynkach – komentuje Wojciech Mach.

Rozwój wrocławskiego centrum ITO (outsourcingu IT) Luxoft to kolejny przykład udanej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska, realizowanej w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Według danych organizacji ABSL, Wrocław stanowi dziś trzecią lokalizację tego sektora w Polsce pod względem liczby zatrudnionych osób (21 500). Między kwietniem 2013, a kwietniem 2014 roku wzrost zatrudnienia w sektorze usług biznesowych we Wrocławiu wynosił średnio 10-15%. W mieście zainwestowały m.in. takie prestiżowe marki, jak m.in. BNY Mellon, EY, Google, HP czy Siemens.

Cieszymy się, że inwestorzy już obecni we Wrocławiu, tacy jak m.in. Luxoft, decydują się na dalszy dynamiczny rozwój w naszym mieście. Na Dolnym Śląsku stale rośnie liczba dobrych miejsc pracy w branży IT, wymagających zaawansowanej wiedzy. W tym roku Wrocław po raz kolejny znalazł się w raporcie firmy Tholons, grupującym sto wiodących światowych lokalizacji pod inwestycje w zakresie nowoczesnych usług biznesowych. Pogłębia się specjalizacja Wrocławia jako ośrodka informatycznego i badawczo-rozwojowego, przyciągającego najważniejsze globalne firmy – podsumowuje Dariusz Ostrowski, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Źródło: Luxoft

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , , ,

Offshoring usług IT – Polscy specjaliści cenieni za granicą

Dodany 25 września 2014 przez admin

507 miliardów dolarów – tyle według amerykańskiego Instytutu Badawczego Plunkett Research wyniesie wartość outsourcingu i offshoringu na globalnym rynku w 2014 r. Szczególnie dobrze rozwijać się będą usługi w ramach takich obszarów jak: logistyka, zaopatrzenie i dystrybucja, usługi technologii informacyjnych, w tym tworzenie oprogramowania i zarządzenie centrami komputerowymi oraz outsourcing procesów biznesowych BPO (call center, transakcje finansowe i zarządzanie zasobami ludzkimi).

 Obecnie usługi w formie outsourcingu są wykonywane w ponad 100 państwach na świecie. Według „2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations” najbardziej atrakcyjnym kierunkiem przeniesienia procesów biznesowych jest Azja Południowa – osiem z dziesięciu najbardziej topowych destynacji to kraje tego regionu. Zaraz za światowymi gigantami na outsourcingowej mapie plasuje się Polska. Kraków zajął 9 miejsce w rankingu, wyprzedzając tym samym Dublin, Moskwę, Kijów i Pragę. Raport analityków Tholons daje powody do radości. Międzynarodowe koncerny zaczynają spoglądać na nasz kraj coraz bardziej przychylnie. Szczególnie cenieni są nasi wykwalifikowani eksperci oraz wysoka jakość życia, bardzo dobra infrastruktura, stabilne środowisko ekonomiczne i bezpośrednia bliskość Europy Zachodniej.

 Offshoring usług IT to coraz większy obszar działalności Hicron. Szczególne zainteresowanie zagranicznych firm skupia się na naszych kompetencjach w branży automotive oraz wiedzy w zakresie programowania. Firmom zainteresowanym skorzystaniem z naszych usług biznesowych, programistycznych i doradczych potrafimy wskazać rozwiązania, które będą najlepiej dopasowane do ich potrzeb biznesowych i uwarunkowań danego kraju. Nasze unikalne w skali Europy doświadczenie jest cenione także przez globalnego producenta oprogramowania SAP SE w Walldorf, który poleca Hicron jako dedykowanego realizatora projektów dla branży motoryzacyjnej – to duże wyróżnienie i świetny sposób na dotarcie do klientów poza granicami kraju – mówi Remigiusz Efinowicz, członek zarządu Hicron.

Polski sektor usług biznesowych – optymistycznie i rozwojowo

Ostatni raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – daje wiele powodów do optymizmu. Według analityków ABLS – sektor nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju, urósł w ciągu ostatnich dwóch lat o 50%.  Obecnie w Polsce funkcjonuje już 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, należących do 325 inwestorów i zatrudniających 128 000 osób. Od 2013 roku powstało w naszym kraju aż 66 tego typu ośrodków – z czego 60% utworzyli nowi inwestorzy, lokujący swój kapitał w Polsce po raz pierwszy.

W Polsce głównymi ośrodkami offshoringu usług biznesowych są: Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin i Lublin. Swoje centra finansowo-księgowe mają tu m.in. Affiliated Computer Services, IBM, Elektrolux, Shell, Capgemini, HCL, ACS i HSBC, France Telecom i Hitachi.  Przeniosły się do nas takie firmy jak: Hewlett-Packard, Infosys, General Electric. Motorola ulokowała w Krakowie Centrum Oprogramowania a IBM centrum R&D. W ostatnim czasie w centra usług w Polsce zainwestowali przedsiębiorcy z 28 krajów. Większość z nich to firmy amerykańskie, na drugim miejscu plasuje się Francja a tuż za nią Wielka Brytania.

Blisko 80% naszych zagranicznych klientów pochodzi z Europy Zachodniej. Holandia, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Rosja, Włochy, Francja, Belgia, Japonia, USA – to tylko niektóre kraje, w których jesteśmy cenieni za naszą ekspercką wiedzę w obszarze rozwiązań IT dla automotive. Obecnie wdrażamy u jednego z naszych klientów w Katarze pilotażową wersję systemu SAP for Automotive. W ubiegłym roku  ponad 60% przychodów Hicron pochodziło z eksportu usług – mówi Remigiusz Efinowicz.

Polski informatyk – talent do wynajęcia

Przyczyną sukcesu Polski, jako coraz bardziej liczącego się centrum usług informatycznych jest przede wszystkim wiedza i talent naszych pracowników. Polscy specjaliści coraz częściej świadczą usługi dla klientów zagranicznych. Nic dziwnego – nasi naukowcy przez lata odnosili sukcesy na polu światowej technologii informacyjnej. Polscy inżynierowie już od lat 70 – tych wpływali na kształt dzisiejszej informatyki: uczestniczyli w procesie uzyskania monokryształów krzemu wykorzystywanego dziś na masową skalę do produkcji mikroprocesorów, opracowali ponad dekadę temu niebieski laser – który umożliwił dalsze prace nad technologią BluRay, zaprojektowali także minikomputer K-202 – który znacznie wyprzedzał swoją epokę. Dziś te tradycje są kontynuowane przez polskich informatyków, programistów i specjalistów IT/ICT, którzy reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Polscy studenci są finalistami prestiżowych konkursów takich jak Top Coder, Microsoft Imagine Cup oraz Google Code Jam. Ostatnim dużym sukcesem jest zwycięstwo studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej w światowym konkursie programistów komputerowych „Hello World Open”, który odbył się w czerwcu w Helsinkach. Talent polskich informatyków został dostrzeżony przez zagraniczne firmy. Według ABSL największe zatrudnienie w naszym kraju odnotowują zagraniczne ośrodki biznesowe obsługujące procesy informatyczne (aż 29%), na drugim miejscu plasują się centra finansowo – rozliczeniowe (22%) a na trzecim centra bankowe (14%). Od początku 2012 roku zatrudnienie w sektorze usług biznesowych wzrosło, o co najmniej 40%. Największy wzrost zanotowano we Wrocławiu (68%), Krakowie (59%) i Łodzi (57%). Największa liczba nowych miejsc pracy w tym okresie powstała w Krakowie (11,4 tys.) i we Wrocławiu (8,3 tys.).

Pora na… inwestora

Kluczowym czynnikiem dla zagranicznych inwestorów jest nadal talent i koszt prowadzenia działalności. Według ABSL, coraz większego znaczenia nabierają jednak takie kwestie jak współpraca biznesu z uczelniami, współdziałanie wewnątrz branży usług oraz wsparcie administracji lokalnej w zakresie: przyciągnięcia inwestora, wstępnej współpracy, regularnej działalności oraz w fazie wzrostu. Polska polityka zachęt inwestycyjnych przyznaje szczególne preferencje sektorowi nowoczesnych usług biznesowych. Do najważniejszych należą: ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (zwolnienie z podatku CIT), bezpośrednie dotacje budżetowe na nową inwestycję / zatrudnienie (od 3,2 do 15,6 tys. PLN na 1 miejsce pracy) oraz wsparcie działalności R&D – dotacje do 65% kosztów R&D.

Według ABSL ogólna perspektywa dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce jest bardzo pozytywna. Polska jest i nadal będzie postrzegana, jako dojrzały rynek i to tutaj właśnie będą otwierały kolejne centra firmy zagraniczne. Polscy informatycy są i nadal będą na wagę złota. Ostatnie inwestycje mówią same za siebie: programistów szuka największa norweska grupa mediowa  Schibsted Media Group, która w maju otworzyła swój oddział w Gdańsku. W tym samym miesiącu amerykański koncern EPAM światowy potentat w branży informatycznej i największy w środkowo-wschodniej Europie dostawca usług z dziedziny tworzenia nowoczesnego oprogramowania ogłosił nabór na specjalistów IT – do końca roku potrzebują 100 osób, docelowo 500. Optymizm trwa.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Czołowy dostawca profili aluminiowych wybiera outsourcing HR

Dodany 24 marca 2014 przez admin

 Przedsiębiorstwa produkcyjne zwykle posiadają własne działy odpowiadające za wszystkie procesy w firmie. Jednak z biegiem czasu również w tego typu organizacjach upowszechnia się outsourcing. Stawiająca na nowoczesne rozwiązania SAPA Extrusion Poland zaufała UNIT4 Business Solutions.

UNIT4 Business Solutions – czołowy dostawca usług outsourcingu procesów personalnych, wdrożył rozwiązania TETA w firmie SAPA Extrusion, zajmującej się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profili aluminiowych i systemów budowlanych opartych na profilach oraz rozwiązań do produkcji wymienników ciepła. Wdrożenie nastąpiło we wszystkich trzech lokalizacjach firmy, obejmujących blisko 1000 pracowników.

Mimo, że w przeszłości SAPA wykorzystywała systemy innych dostawców, dopiero system UNIT4 TETA był w stanie spełnić wszystkie wymagania klienta. Główną potrzebą firmy SAPA było znalezienie narzędzia, które byłoby pomocne w zarządzaniu tak twardymi, jak i miękkimi aspektami HR, dawało możliwość łatwego pozyskiwania danych z systemu kadrowo-płacowego oraz stwarzało perspektywę dostosowania systemu do niestandardowych oczekiwań firmy. Kluczem do owocnej współpracy okazało się doświadczenie i elastyczność  UNIT4 Business Solutions, widoczne podczas niecodziennego i odważnego procesu wdrażania rozwiązań.

„To był ciekawy proces głównie dlatego, że w pierwszej fazie współpracy, w celu zapewnienia poufności danych osobowych, zdecydowaliśmy się na przeniesienie akt osobowych do Wrocławia, czyli do siedziby UNIT4 Business Solutions. Mimo outsourcingu usług kadrowo-płacowych, akta osobowe  zawsze były u nas w organizacji, więc oznaczało to dużą zmianę.” – mówi Beata Morkowska-Krzciuk, HR Manager firmy SAPA .

Poza przejęciem administracji danych przez UNIT4 BS, niestandardowym, ale i skutecznym okazało się wprowadzanie przez klienta modelu tzw. „zewnętrznych” koordynatorów. To rozwiązanie dało pracownikom firmy SAPA bezpośredni dostęp do właściwych, kompetentnych osób, a UNIT4 BS pozwoliło lepiej i szybciej reagować na potrzeby klienta. Choć zmianom organizacyjnym towarzyszyła początkowo niepewność, wkrótce okazało się, że wprowadzone rozwiązania oznaczają wiele korzyści nie tylko dla kierownictwa, ale również pracowników biurowych.

„Outsourcingiem interesuje się coraz więcej przedsiębiorstw, nie tylko tych dużych, ale również z sektora MSP. Właściwie wdrożony i przystosowany do specyficznych warunków SAPA program zarządzania kadrami odciąża kierownictwo firmy od zajmowania się niemal wszystkimi aspektami HR. Co więcej, firma zyskała również gwarancję ciągłości wsparcia ze strony UNIT4 BS, gdyż w takim modelu nie trzeba martwić się urlopem lub chorobą administratora” – dodaje Paweł Żak, prezes UNIT4 Business Solutions.

Owocna współpraca umocniła zarząd firmy SAPA w przekonaniu, że warto nadal rozwijać narzędzia IT dla działu HR, aby efektywnie zarządzać rozwojem pracowników. W planach przedsiębiorstwa brane jest pod uwagę rozszerzenie współpracy z UNIT4 Business Solutions i wdrożenie modułu do przeprowadzania ocen pracowniczych, które pozwoliłby na zarządzanie kompetencjami i celami indywidualnymi pracowników.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Krakodlew podpisał z Comarch umowę na świadczenie usług outsourcingowych

Dodany 13 sierpnia 2013 przez admin

Firma Krakodlew, krakowska odlewnia żeliwa, producent ciężkiego osprzętu hutniczego, podpisała z Comarch umowę na świadczenie usług outsourcingowych. Produkty Krakodlewu znajdują odbiorców na rynkach krajowych i zagranicznych (Austria, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, Szwecja).  Odlewnia zaopatruje w osprzęt hutniczy około 50 stalowni.

Comarch świadczy usługi outsourcingu IT, zarządza infrastrukturą end-usera oraz udziela zdalnego wsparcia dla infrastruktury klienta. Dzięki usłudze Service Desk Krakodlew ma zapewnioną wysoką efektywność pracy oraz zminimalizowane koszty w razie wystąpienia awarii. Klient może zgłaszać wszelkie awarie czy problemy, które są rozwiązywane poprzez inżynierów działu Integracja & Outsourcing IT, niejednokrotnie już podczas pierwszego kontaktu.

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji i realnym wsparciu klienta, dlatego cieszy nas rozpoczęcie współpracy z Krakodlew. Service Desk to idealne rozwiązanie wspierające biznes przedsiębiorstwa w zakresie technologii IT. Zapewniamy pojedynczy punkt kontaktu dla użytkownika końcowego  – mówi Barbara Dębska, kierownik  Comarch Service Desk.

Ponadto do obowiązków inżynierów należy zarządzanie licencjami, outsourcing sieci LAN oraz miesięczne raportowanie wykonania określonych zadań. Klient otrzymuje również zestawienie wszelkich zdarzeń i nieprawidłowości występujących w danym miesiącu. Comarch zapewnia usługę serwisu sprzętu, który gwarantuje klientowi efektywne funkcjonowanie biznesu oraz dostęp do najnowszych technologii.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Valeo przedłuża z Comarch umowę na świadczenie usług outsourcingowych

Dodany 09 sierpnia 2013 przez admin

Valeo, międzynarodowa grupa spółek specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, systemów zintegrowanych i modułów dla przemysłu samochodowego przedłużyła z Comarch umowę na świadczenie usług outsourcingu IT w Polsce. Valeo należy do czołówki dostawców dla przemysłu samochodowego na świecie.

Comarch zapewnia Valeo wsparcie dla około 2,5 tys. użytkowników końcowych oraz stały i nieprzerwany dostęp do infrastruktury IT klienta w Polsce w 5 lokalizacjach w Polsce (fabryki w Skawinie, Czechowicach-Dziedzicach i Chrzanowie oraz centrala sprzedaży i dystrybucji w Warszawie).

– Współpraca od startu projektu jest bardzo dobra, a wystarczającym potwierdzeniem jakości naszych usług jest decyzja klienta o przedłużeniu zawartej w 2011 roku umowy na kolejne lata. Dodatkowo, dzięki rekomendacji ze strony Valeo podpisaliśmy umowę z dużym producentem z branży na obsługę jego zakładu na Słowacji na analogicznych do Valeo warunkach, co jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii rozszerzania działalności na rynkach zagranicznych – mówi Grzegorz Gawron, kierownik projektu po stronie Comarch.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w podobnych projektach Comarch jest w stanie zagwarantować wysoki poziom dostarczanych usług, dostosowanie środowiska IT do zmieniających się warunków biznesowych oraz wyśrubowane parametry SLA. Ponadto specyfika autorskich rozwiązań i produktów Comarch pozwala dostosować usługi do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagającej branży.

Usługi realizowane są przez pracowników Comarch przy wsparciu partnerów serwisowych pracujących bezpośrednio w lokalizacjach klienta oraz w oparciu o zdalny dostęp. Umowa zobowiązuje Comarch również do administrowania infrastrukturą serwerową, monitoringu sieci LAN/WAN, administrowania systemem backupowym i usługą Active Directory. Dla usług krytycznych Comarch realizuje wsparcie serwisowe w trybie 24x7x365. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta Comarch zarządza archiwizacją danych. Inżynierowie Comarch przejęli pełną odpowiedzialność za ciągłość działania platformy sprzętowej i systemowej klienta. Comarch realizuje projekt zgodnie z uznanymi zasadami metodyki ITIL.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING