Archiwum wg Tagów | "odwrócony VAT"

Tags: , , , ,

Odwrócony VAT: jak sprawdzić status podatnika VAT ?

Dodany 07 września 2015 przez admin

Z dniem 1 lipca 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (zwaną dalej: ustawa o VAT).

Zmiany te objęły mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dostaw towarów wymienionych w dodanych poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, a w śród nich m.in:

  1. komputery przenośnie, takie jak tablety, notebooki, laptopy;
  2. telefony komórkowe, w tym smartfony;
  3. konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem –  z wyłączeniem części i akcesoriów.

 Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT zakłada, że w określonych przepisami sytuacjach, podatnikiem VAT jest nabywca towaru, a nie dostawca (sprzedawca). Innymi słowy podatek VAT w takiej sytuacji musi odprowadzić nabywca a nie sprzedawca.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku), podatnikiem jest podmiot, która nabywa towary wskazane w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (w tym towary wskazane wyżej), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a)  dokonującym dostawy tych towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b)  nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

 W odniesieniu do wymienionych wyżej kategorii towarów (tj. komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i konsol do gier), powyższy przepis stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw wskazanych wyżej towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.
Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie wskazanymi wyżej towarami.

Jak sprawdzić czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? Do tej pory jedynym rozwiązaniem było wystąpienie do  urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, którego status ma być potwierdzony  z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego. Koszt takiego zaświadczenia wynosi 21 PLN.

Jednak od 26 czerwca 2015 r.  jest dostępna nowe rozwiązanie. Ministerstwo finansów udostępniło usługę Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, która pozwala podatnikom  sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

status_vat

Po wejściu na stronę wyszukiwarki i wpisaniu w odpowiednim polu identyfikatora podatkowego NIP otrzymamy 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Zalecane jest wydrukowanie komunikatu ze względu na fakt, że może się zdarzyć iż dany podmiot zmieni później swój status w VAT a usługa pokazuje tylko status bieżący.

Link do usługi w  portalu podatkowym Ministerstwa Finansów jest dostępny tutaj>>

Autor: Rafał Cebulski, specjalista ds. wdrożeń w firmie ComDevelop

Artykuł pochodzi ze strony blog.cebulski.pl

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Odwrócony VAT w TETA Constellation

Dodany 26 października 2013 przez admin

System ERP UNIT4 TETA rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych.

W październiku weszła nowelizacja ustawy o VAT. Rozszerzeniu uległ katalog towarów wrażliwych, w stosunku do których obowiązuje tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę. Regulacją tą zostały objęte niektóre wyroby stalowe, złoto oraz niektóre odpady. W TETA Constellation wykonano odpowiednie modyfikacje w zakresie obsługi procesu sprzedaży i zakupu.

W aplikacji w kartotece indeksów dodano wskaźnik: Odwrotne obciążenie, który będzie informował, czy indeks podlega procedurze odwrotnego obciążenia. W słowniku stawek VAT dodano możliwość zdefiniowania stawki VAT dla odwrotnego obciążenia.

Przyjęte rozwiązanie umożliwia wystawianie dokumentów, w tym faktur sprzedaży jak i zakupu, na których znajdują się zarówno towary podlegające procedurze odwrotnego obciążenia, jak i towary dla których VAT naliczany jest na dotychczasowych zasadach. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem analizować poszczególnych pozycji i decydować, które z nich jakiej procedurze mają podlegać. Dzieje się to automatycznie na podstawie wcześniejszych ustawień.

W TETA Constellation ułatwiono generowanie faktury wewnętrznej z faktury zakupu. Na fakturę wewnętrzną przepisywane są tylko pozycje podlegające odwróconemu VAT, bowiem tylko one podlegają rozliczeniu przez nabywcę.

Wydruki faktur zostały odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane do nowych przepisów.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING