Archiwum wg Tagów | "nexo"

insert logo

Tags: , , ,

Nowa aplikacja usprawnia zarządzanie serwisem

Dodany 12 grudnia 2018 przez admin

InsERT, krajowy lider rynku oprogramowania dla MSP, udostępnia aplikację do zarządzania działalnością serwisową oraz dedykowaną stronę serwis.insert.com.pl. Specjalnie zaprojektowany moduł sprawuje kontrolę m.in. nad przyjmowaniem zgłoszeń, koordynuje naprawy, wydawanie urządzeń czy prowadzenie reklamacji.   

Moduł Zlecenia serwisowe jest częścią systemu Gestor nexo, która pomaga obsługiwać klientów i współpracować z kontrahentami. Użytkownicy mogą m.in. kontrolować zamówienia potrzebnych części, mając „pod ręką” dokumenty powiązane ze zleceniem.  

Program umożliwia sprawdzanie opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy. Prowadzący serwis w jednym miejscu ma dostępne informacje o maksymalnej kwocie akceptowanej przez klienta, wycenę zlecenia czy kwotę zaliczki. Komunikując się z klientem może wykorzystać gotowe scenariusze obsługi lub zastosować własne. Może także korzystać z automatycznej wysyłki e-maili czy SMS-ów z informacjami, na jakim etapie jest dane zlecenie. 

– Moduł dedykowany serwisowi posiada wiele opcji, których brakowało nam we wcześniej stosowanych rozwiązaniach – mówi Krystian Kolasa, właściciel firmy mediaM z Łodzi, zajmującej się m.in. kompleksowym serwisem komputerowym dla firm. – Automatyzacja powiadomień poprzez e-mail czy SMS pozwala serwisantom zaoszczędzić dużo czasu. Klient na każdym etapie wie, co się dzieje z jego urządzeniem. Dodatkowym atutem jest sekcja finanse, która pozwala szybko wyliczyć kosztorys każdego zlecenia – dodaje Krystian Kolasa. 

Przyjęcie zgłoszenia w module Zlecenia serwisowe to tylko kilka chwil. Użytkownicy mogą dodawać nowych klientów lub korzystać z już istniejących kartotek systemu. Mają do dyspozycji pole z opisem problemu oraz możliwość dobrania odpowiedniego scenariusza obsługi. Zgodnie z nim program automatycznie będzie uruchamiał działania (np. wyśle e-mail lub SMS), a zlecenie serwisowe będzie trafiało do odpowiedniego pracownika, odpowiedzialnego za realizację danego etapu zlecenia.

Koszty i terminy napraw są kluczowe, by przedsiębiorca mógł odpowiednio zarobić, a klient był zadowolony z obsługi. Moduł daje kontrolę nad wyceną za serwis i planowany czas realizacji. Użytkownik może wybrać i dopisać do zgłoszenia gwaranta serwisowanego urządzenia. Pod ręką ma także wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do przekazania sprzętu klientowi. Może sprawdzić koszt naprawy, porównać z progiem cenowym akceptowalnym dla klienta i w efekcie własnym zyskiem. W programie możliwy jest również wybór sposobu dostawy urządzenia i daty przekazania go klientowi. Wszystkie dane prezentowane są w prosty i przejrzysty sposób – bez zbędnych informacji i utrudnień. 

– Wprowadzenie nowych systemów w naszej firmie przyczyniło się do usprawnienia organizacji pracy oraz przebiegu procesów serwisowych, handlowych i magazynowych – mówi Emil Bajson, szef Działu Wsparcia Technicznego w ITS SCIENCE z Pionek, wiodącego dystrybutora sprzętu analitycznego i kontrolno-pomiarowego. – Gestor nexo, wraz z modułem serwisowym, umożliwił nam efektywną komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami działów: Serwis – Biuro – Magazyn – Handel, szybsze tworzenie ofert oraz kontrolę nad poszczególnymi etapami rozmów z klientami. Zyskaliśmy sprawniejsze zarządzanie obiegiem i archiwizacją dokumentów – wszystkie ważne informacje znajdują się teraz w jednym miejscu. Pracownicy otrzymali narzędzie optymalizujące zarządzanie własnym czasem pracy: mogą tak planować obowiązki, by móc się z nich wywiązywać, nie obciążając dodatkowo swojej pamięci – wylicza Emil Bajson. – Pracę ułatwiło nam również zintegrowanie systemu Gestor nexo z programem Subiekt nexo, co przyspieszyło prace księgowe, wyeliminowało ryzyko ewentualnych pomyłek, pomogło w przydzielaniu kodów kreskowych do towarów i ułatwiło kontrolę stanów magazynowych w poszczególnych magazynach – dodaje. 

Aplikacja posiada dedykowaną stronę serwis.insert.com.plna której można znaleźć wiele informacji i praktycznych porad dotyczących obsługi serwisu. 

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , , , ,

Systemy InsERT gotowe na split payment

Dodany 24 czerwca 2018 przez admin

1 lipca 2018 znowelizowana ustawa o podatku VAT wprowadzi mechanizm podzielonej płatności (split payment). Użytkownicy programów linii InsERT nexo, InsERT GT oraz Navireo ERP otrzymują wygodne i zrozumiałe narzędzie do obsługi nowej fiskalnej czynności.

Mechanizm dzielenia płatności będzie miał dobrowolny charakter, a o jego stosowaniu będzie decydował nabywca, czyli płatnik. Mechanizm będzie polegał na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpłynie na konto sprzedawcy, bank automatycznie pobierze kwotę podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Split payment będzie dotyczył płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden przelew będzie mógł rozliczyć dokładnie jedną fakturę VAT.

Do obsługi nowego mechanizmu płatności większości firm powinien wystarczyć dobry, na bieżąco aktualizowany system. Najlepiej, aby było to narzędzie wbudowane w strukturę programu, który wspiera przedsiębiorcę w  obsłudze biznesu, w tym sfery finansowo-księgowej.

Kluczową rolę odgrywa tutaj producent oprogramowania, który powinien na czas dostarczyć kompletne i na bieżąco aktualizowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności. Powinno ono maksymalnie ułatwiać zarządzanie tym procesem.

Wiodący na rynku oprogramowania dla MSP InsERT wprowadził już nowe rozwiązania w linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) oraz w systemie Navireo ERP. Użytkownicy tych systemów, w ramach aktywnego abonamentu, otrzymują wygodne i zrozumiałe w obsłudze narzędzia do obsługi mechanizmu podzielonej płatności.

Producent jest przygotowany również na rozszerzenie stosowania split payment. Jego specjaliści bacznie przyglądają się praktycznym aspektom stosowania mechanizmu, aby móc odpowiednio modyfikować systemy.

Dużym ułatwieniem dla małych przedsiębiorców byłaby możliwość płacenia w mechanizmie split payment za pomocą karty płatniczej oraz możliwość zapłacenia podatku PIT z rachunku VAT. Jestem pewien, że mechanizm podzielonej płatności będzie się jeszcze zmieniał, zobaczymy, czy ustawodawca w przyszłości rozszerzy go o takie możliwości – mówi Bartosz Niedzielski, starszy menedżer produktu, InsERT S.A.

Nowe rozwiązania, związane z obsługą podzielonej płatności w systemach InsERT:

Rachunki i operacje bankowe

Rachunki bankowe

Do słownika rachunków bankowych został dodany nowy typ rachunku bankowego – VAT. Rachunek VAT jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym i w obrębie jednego banku może być powiązany z wieloma rachunkami rozliczeniowymi. Operacje na rachunku VAT są ograniczone i w większości przypadków są tworzone automatycznie, za pomocą nowego rodzaju operacji bankowych.

Operacje bankowe i Dyspozycje

Został wprowadzony nowy rodzaj operacji i dyspozycji bankowych – Podzielona płatność. Operacje takie muszą mieć podaną kwotę VAT. Nowy rodzaj tworzy 3 operacje: główną oraz transfery z i na rachunek VAT (dostępny jest parametr włączający tworzenie automatycznych transferów). Jeżeli w Parametrach bankowości włączony jest ten parametr, to po zapisaniu operacji bankowej o rodzaju Podzielona płatność (na przykładzie operacji bankowej BP na wartość 1230,00 i VAT 230,00) stworzone zostaną:

– na rachunku rozliczeniowym powstanie uznanie na kwotę 1230,00

– z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT zostanie wykonany transfer na kwotę -230,00

– na rachunku VAT powstanie uznanie na kwotę 230,00.

Pojawiły się również nowe operacje, możliwe do wykonania na rachunku VAT:

Przekazanie własne – transfer pomiędzy rachunkami VAT w obrębie jednego banku oraz Transfer VAT-> RR. Za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego możliwe będzie przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Bankowość on-line i off-line

Zarówno bankowość on-line, jak i off-line, jest dostosowana do podzielonej płatności. Oznacza to, że można wysłać dyspozycję bankową w podzielonej płatności za pomocą formatu elixir lub on-line, pobrać wyciąg z mt-940 lub online. Dodatkowo bankowość on-line i off-line mają wsparcie do łączenia transferów na rachunki VAT z operacją główną.

Rozrachunki i rozliczenia

Podział rozrachunku na brutto i VAT

Rozrachunek o rodzaju należność lub zobowiązanie posiada dodatkowe pole Kwota VAT.

Przypisanie VATu do rozrachunku ma na celu podział wartości rozrachunku i VATu, potrzebny w trakcie późniejszych rozliczeń. W konfiguracji widoków rozrachunkowych pojawiły się nowe kolumny: Możliwa wpłata VAT (PP) oraz Możliwa wypłata VAT (PP) i wskazują nierozliczoną wartość VAT rozrachunku, która w przypadku rozliczenia podzieloną płatnością znajduje się na rachunku VAT. Rozrachunki powstałe z faktur VAT oraz zapisów księgowych VAT mają przypisaną wartość VAT.

Dla istniejących rozrachunków nierozliczonych można przepisać wartości VAT z dokumentów źródłowych dzięki Kreatorowi, dostępnemu z poziomu modułu Rozrachunki.

Rozliczanie rozrachunków

Rozrachunek mający przypisaną wartość VAT może być rozliczony w różny sposób: operacją kasową, operacją bankową lub operacją bankową o rodzaju podzielona płatność. Jeżeli rozliczenie odbywa się poprzez operację podzielona płatność, podział kwot VAT i brutto jest jasno określony. Gdy rozliczenie jest inne, niż podzielona płatność, kwota VAT pozostaje nieznana. Stąd też, przy rozliczeniach częściowych, rozliczenie odbywa się w pierwszej kolejności do wartości netto. Możliwy VAT na rozrachunku rozliczany jest po przekroczeniu kwoty netto lub gdy wartość VAT jest w spłacie określona (operacja bankowa o rodzaju podzielona płatność).

Raporty (linia nexo)

Zostały wprowadzone nowe Raporty, „Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością” oraz „Podzielona płatność – niepoprawne rozliczenia rozrachunków”. Pierwszy z nich pokazuje rozrachunki rozliczone operacjami bankowymi lub dyspozycjami o rodzaju Podzielona płatność. Przedstawia rozliczone i pozostałe do rozliczenia wartości samych rozrachunków, jak też wartości VAT.

Drugi raport wskazuje niepoprawne rozliczenia. Do niepoprawnych rozliczeń zaliczamy:

– rozliczenie płatnością podzieloną wielu rozrachunków,

– rozliczenie rozrachunku bez przypisanej wartości VAT,

– wartość VAT spłaty jest wyższa od kwoty rozrachunku.

Program nie blokuje takich rozliczeń, w każdym z tych przypadków pojawia się ostrzeżenie i można je zapisać.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , ,

SMS z InsERT nexo

Dodany 02 lipca 2016 przez admin

Wysyłanie SMS-ów do klientów bezpośrednio z poziomu programu sprzedażowego czy księgowego? Teraz jest to możliwe – dzięki specjalnej funkcji, dostępnej w najnowszej wersji systemu InsERT nexo.

W już dostępnej 11 wersji systemu InsERT nexo pojawiła się funkcja wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z programów: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo oraz Biuro nexo. Usługa doskonale sprawdza się zarówno w indywidualnym, jak i masowym kontakcie z klientami, kontrahentami, pracownikami czy wspólnikami. Tą drogą można łatwo wysłać np. wiadomość o prowadzonej lub planowanej promocji, informację o nieuregulowanej fakturze lub zbliżającym się terminie płatności, a także przypomnienie o dostarczeniu raportu.

Użytkownicy InsERT nexo mają do wyboru dwie taryfy usługi SMS: Standard, w której jako nadawca pojawia się losowy numer i PRO, która umożliwia określenie nazwy nadawcy.

Po łatwej aktywacji użytkownicy otrzymują bezpłatnie 5 SMS-ów Standard lub 5 SMS-ów PRO, dzięki którym mogą sprawdzić, jak działa usługa. Na ich wykorzystanie mają 45 dni. Niewykorzystane SMS-y przechodzą do pakietu wykupionego w ramach abonamentu.

Użytkownicy usługi SMS w InsERT nexo mają także możliwość przejścia z pakietu Standard na wersję PRO wraz z przeliczonymi, niewykorzystanymi SMS-ami.

InsERT nexo to jednolita technologicznie i zintegrowana funkcjonalnie  linia systemów kompleksowo wspierająca zarządzanie małymi i średnimi firmami. Systemy InsERT nexo dostępne są również w wersji PRO, rozszerzonej o dodatkowe funkcjonalności i umożliwiającej indywidualne modyfikacje. Użytkownicy InsERT nexo mają możliwość aktualizowania systemów oraz archiwizowania swoich danych dzięki usługom e-Abonament i e-Archiwizacja, które pracują w chmurze na platformie Windows Azure. Mają także zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych dzięki mobilnej aplikacji InsERT nexo LINK działającej na urządzeniach z systemem Windows Phone.

Żródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , ,

Małe firmy potrzebują systemów zarządzania relacjami z klientami

Dodany 26 października 2015 przez admin

Małe i średnie firmy mogą już korzystać z Gestora nexo – systemu CRM z najnowszej linii InsERT nexo. Zaprojektowany zgodnie z potrzebami MSP program, wspiera je zarówno w zarządzaniu relacjami z klientami, jak i w kierowaniu pracą wewnątrz firmy.

Jednocześnie z Gestorem nexo swoje premiery miały: Gratyfikant nexo – do obsługi kadr i płac – oraz Biuro nexo – dla biur rachunkowych i doradców podatkowych. Wprowadzając na rynek trzy najnowsze systemy, InsERT zakończył budowanie jednolitej technologicznie i komplementarnej funkcjonalnie linii systemów nexo, kompleksowo wspierającej zarządzanie małymi i średnimi firmami. W skład linii wchodzą także: system sprzedaży Subiekt nexo, system do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego Rachmistrz nexo oraz system finansowo-księgowy Rewizor nexo.

Dostępny już w sprzedaży Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. System umożliwia m.in.: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili. Gestor nexo ułatwia nam komunikację z klientami, m.in. dzięki wbudowanemu klientowi poczty. Wykorzystujemy również szereg dostępnych narzędzi do zarządzania przepływem informacji, w tym automatyczne powiadomienia wewnętrzne dotyczące statusów realizowanych zadań – mówi Anna Piętka, właścicielka biura rachunkowego X-PERT z Warszawy. Jej firma wdrożyła najnowszy system CRM w ramach testów, jeszcze przed rynkową premierą.

System działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe). – Gestor nexo automatyzuje wiele naszych działań, umożliwia rozsądne delegowanie zadań i zdalne kontrolowanie tempa ich wykonania – dodaje Anna Piętka.

Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Gestor nexo dostępny jest również w wersji PRO, rozszerzonej o dodatkowe funkcjonalności. Charakteryzuje się on większą otwartością i elastycznością niż wersja podstawowa. Umożliwia zastosowanie specyficznych rozwiązań i dopasowanie ich do ponadstandardowych, indywidualnych wymagań użytkownika.

Systemy CRM w zasięgu MSP

Jeśli nie wiesz, kim jest klient, który właśnie zadzwonił i nie możesz szybko sprawdzić historii waszych kontaktów, coraz częściej przegapiasz terminy wykonania zadań lub rozpoczynasz nowe, nie ukończywszy wcześniejszych, nie jesteś w stanie ocenić prognozy sprzedaży, klienci zaczynają odchodzić, a Ty nie wiesz, dlaczego, wiesz, że Twój zespół stać na więcej, ale nie masz podstaw do oceny jego pracy, to niechybny sygnał, że czas już zainteresować się wdrożeniem CRM-u – mówi Marek Pyznarski, menedżer produktu Gestor nexo w InsERT S.A.

 Choć polskie mikro-, małe i średnie firmy powszechnie wykorzystują podstawowe rozwiązania informatyczne, to po wyspecjalizowane i bardziej zaawansowane programy wciąż sięga niewielu przedsiębiorców. Według GUS w 2014 roku z systemów CRM korzystało 17,6% małych firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników oraz 37,7% firm średnich, zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Pomimo że korzystający już z systemów CRM przedsiębiorcy bardzo wysoko oceniają ich przydatność, wśród pozostałych często pokutuje niesłuszne przekonanie, że są zbyt drogie i przeznaczone wyłącznie dla dużych firm. Szansą na zmianę takiego podejścia do CRM mogą być tzw. systemy pudełkowe, jak Gestor nexo.

Inwestycja w system CRM przynosi małej i średniej firmie wiele korzyści. Dzięki uporządkowaniu procesów skraca się cykl sprzedaży, ograniczają koszty administracyjne, usprawnia się sprawozdawczość i przyspiesza czas realizacji działań oraz zleceń. Tworzy się trwała więź z klientami, a roztoczona nad nimi opieka sprawia, że chcą wracać. W rezultacie systemy CRM sprzyjają polepszaniu wizerunku firmy i przyczyniają się do zwiększania przychodów.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , , , , , ,

InsERT nexo – premiera nowej generacji systemów CRM, dla kadr i płac oraz dla biur rachunkowych

Dodany 12 października 2015 przez admin

InsERT, krajowy lider rynku oprogramowania dla MSP, wzbogaca najnowszą linię InsERT nexo trzema premierowymi systemami: Gratyfikantem nexo – do obsługi kadr i płac, Gestorem nexo – do obsługi relacji z klientami (CRM) oraz Biurem nexo – dla biur rachunkowych i doradców podatkowych. Nowe systemy wraz z Subiektem nexo, Rachmistrzem nexo i Rewizorem nexo tworzą zintegrowane narzędzie wspierające małe i średnie firmy w każdym obszarze działalności.

Cieszę się, że rynek oprogramowania zauważa małe firmy. Dla naszego trzyosobowego biura rachunkowego systemy komputerowe są nieocenionym wsparciem, bez których praktycznie nie byłoby mowy o sprawnej obsłudze sporej liczby klientów, najczęściej małych podmiotów gospodarczych i wspólnot mieszkaniowych – mówi Anna Piętka, właścicielka warszawskiego biura rachunkowego X-PERT. Jej firma miała możliwość wdrożenia najnowszych systemów dla MSP w ramach testów, jeszcze przed rynkową premierą.

Wprowadzając na rynek trzy najnowsze systemy: Gratyfikanta nexo, Gestora nexo oraz Biuro nexo, InsERT zakończył budowanie jednolitej technologicznie i komplementarnej funkcjonalnie linii systemów nexo, kompleksowo wspierającej zarządzanie małymi i średnimi firmami. – Najnowsze systemy InsERT nexo automatyzują wiele działań, które normalnie musiałoby wykonywać dodatkowo kilka osób, jednocześnie niemal wykluczając prawdopodobieństwo błędu. Po dobrych doświadczeniach z Rachmistrzem nexo, w którym m.in. możemy automatycznie rozliczać rozrachunki i importować operacje bankowe, zdecydowaliśmy się na wdrożenie 3 najnowszych systemów – Gestora nexo, Gratyfikanta nexo oraz Biura nexo – dodaje Anna Piętka.  

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji. System zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. System umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe). Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. System wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym biurze, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów.Ponadto automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu InsERT nexo, a także ułatwia komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal.

InsERT nexo to kompletny pakiet do zarządzania małymi i średnimi firmami, stworzony przez największego, a zarazem jednego z najstarszych i najbardziej doświadczonych producentów oprogramowania dla MSP w Polsce. Przeszło 20-letnia praktyka w tworzeniu aplikacji dostosowanych do potrzeb rodzimych przedsiębiorców, blisko 600 tysięcy sprzedanych licencji, ponad 300 tysięcy firm korzystających z produktów InsERT oraz nowoczesne podejście do projektowania, przyczyniły się do stworzenia systemów w szczególny sposób dbających o wygodę użytkowania. Nowoczesne rozwiązania interfejsowe sprawiają, że praca z programami linii InsERT nexo jest prosta i intuicyjna. Bogata funkcjonalność i zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi zaspokajają potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców i sprawiają, że prowadzenie biznesu staje się zwyczajnie łatwiejsze. W skład linii wchodzą zintegrowane ze sobą programy: Subiekt nexo, Rewizor nexo, Rachmistrz nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo oraz Biuro nexo.

Systemy InsERT nexo dostępne są również w wersji PRO, rozszerzonej o dodatkowe funkcjonalności. Programy wchodzące w skład pakietu InsERT nexo PRO charakteryzują się większą otwartością i elastycznością niż wersja podstawowa. Umożli­wiają zastosowanie specyficznych rozwiązań i dopasowanie ich do ponadstandardowych, indywidualnych wymagań użytkownika.

Użytkownicy InsERT nexo mają możliwość aktualizowania systemów oraz archiwizowania swoich danych dzięki usługom e-Abonament i e-Archiwizacja, które pracują w chmurze na platformie Windows Azure. Mają także zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych dzięki mobilnej aplikacji InsERT nexo LINK działającej na urządzeniach z systemem Windows Phone oraz Android.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , ,

Polskie małe firmy coraz odważniej sięgają po nowoczesne systemy sprzedaży

Dodany 05 listopada 2014 przez admin

Jeszcze nie tak dawno wnętrze sklepu sprowadzało się do ekspozycyjnych mebli, kasy i osoby obsługującej klientów. Dziś placówki handlowe i usługowe, nawet te nieduże, to bardziej skomplikowane przedsiębiorstwa, z odpowiednio dobraną ofertą produktów i usług, różnymi dostawcami, magazynami i wieloma elektronicznymi urządzeniami wymagającymi ścisłej współpracy. Wiele małych firm nie ogranicza swojej aktywności do tradycyjnego kanału sprzedaży i znaczną część działalności przenosi do Internetu, pamiętając o konsumentach korzystających z urządzeń mobilnych. Galopujący rozwój technologii wymusza stosowanie narzędzi, które integrują i porządkują wszystkie obszary aktywności handlowej i usługowej. Z jednej strony zarządzają istotą procesów sprzedaży, z drugiej umożliwiają wykorzystywanie, z pożytkiem dla firmy, zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i nowych zachowań klientów. Aby spełniać oczekiwania klientów, dostarczać im najlepsze produkty i zapewniać odpowiednią obsługę, małe firmy potrzebują informatycznych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Skuteczną pomoc zapewniają im wyspecjalizowane systemy sprzedaży, dzięki którym można profesjonalnie kierować firmą. Najczęściej są one dostępne w tzw. formule pudełkowej. Opakowaną płytę CD z programem i instrukcją można kupić w tradycyjnym sklepie, ale można też pobrać aplikację ze strony internetowej, a następnie dokonać samodzielnej instalacji lub skorzystać z pomocy wykwalifikowanego serwisanta, np. z firmy partnerskiej producenta.

Przykładem oprogramowania zaprojektowanego zgodnie z potrzebami firm z sektora MSP są dostępne od niedawna na rynku systemy InsERT nexo. – Wykorzystuję Subiekta nexo od kilku miesięcy m.in. do prowadzenia magazynu w swoim multibrandowym sklepie odzieżowym w Koszalinie. System bardzo ułatwił mi prowadzenie firmy. Dzięki Subiektowi nexo mam dostęp do kluczowych dla mnie informacji, jak np. historia rozrachunków z dostawcą – mówi Aleksandra Łopińska-Werra, współwłaścicielka Lider s.c. Firma prowadzi m.in. Dom Mody Polskiej w Koszalinie, czyli sklep z odzieżą znanych producentów krajowych. Aby umożliwić swoim klientom lepszy dostęp do oferty, uruchomiła sklep internetowy pod adresem www.dommodypolskiej.pl, w którym oprócz dokonywania zakupów można śledzić zmiany kolekcji, promocje i nowości. Nowy system obsługuje procesy sprzedaży również w tym kanale.

Wykorzystywany w firmie pani Aleksandry program Subiekt nexo to następca najbardziej popularnego na polskim rynku systemu handlowego, który sprawdził się już w setkach tysięcy przedsiębiorstw. Program kompleksowo wspomaga obsługę sprzedaży w sklepach, hurtowniach, a także warsztatach czy zakładach usługowych. Jego istotnym atutem jest przyjazny i intuicyjny interfejs, który ułatwia i przyspiesza pracę, a także rozbudowana funkcjonalność dostarczająca pełnego zakresu rozwiązań, bez względu na branżę. – Jako grafik przyzwyczajony jestem do intuicyjnego poruszania się po oprogramowaniu i InsERT nexo dorównuje w tej dziedzinie programom firm globalnych. To produkt dojrzały, który świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu – mówi Grzegorz Lindler, właściciel drukarni Fabrykanaklejek.pl. Firma z siedzibą w miejscowości Solarnia pod Lublińcem, poza nowoczesnym wydrukiem wielkoformatowym, oferuje także druk przemysłowy z wykorzystaniem sitodruku, a także znaki budowlane, PPOŻ i wodociągowe czy wiele typów naklejek własnej produkcji.

Korzyści z wdrożenia systemu komputerowego w sklepie czy hurtowni są namacalne: poprawa szybkości obsługi, natychmiastowy dostęp do historii zakupów czy płatności klienta, możliwość prowadzenia rozbudowanej pod względem form, terminów czy cen specjalnych polityki płatności, programów partnerskich, jak również bezpośrednich analiz sprzedaży oraz zakupów. Program nie tylko wystawi odpowiednie dokumenty (faktury, paragony, korekty czy inne), ale jeszcze wyśle je do nabywcy e-mailem, szybko zmieni ceny w całym asortymencie lub w wybranych pozycjach, pomoże przy inwentaryzacji, wskaże magazynierowi dokładne miejsce przechowywania danego towaru, a szefowi firmy – niezapłacone faktury.

Posługując się przykładem Subiekta nexo, można podkreślić, że sprawny system sprzedaży powinien także zapewnić obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych oraz ułatwiać zarządzanie gospodarką magazynową. – Wykorzystujemy nowy program m.in. przy sprzedaży internetowej, gdzie możliwość publikacji dokumentów w formacie PDF bardzo usprawnia naszą pracę. Dostępne w Subiekcie nexo raporty dają nam łatwy wgląd w bieżące funkcjonowanie firmy oraz możliwość planowania przyszłych działań – podkreśla Grzegorz Lindler.

Przydatna w działalności małych firm jest rozbudowaną część finansowa systemu, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe pozwalają na ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część programu umożliwia prowadzenie zaawansowanej ewidencji asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. System współpracuje z wieloma urządzeniami wykorzystywanymi w sklepie, takimi jak kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czy czytniki kodów.
Nowy program poleciłam już kilku innym firmom i chętnie dzielę się informacjami na jego temat, ponieważ faktycznie ułatwia życie małego przedsiębiorcy i zdecydowanie usprawnia prowadzenie działalności handlowej. Subiekt nexo jest łatwy w obsłudze, intuicyjny a jednocześnie posiada mnóstwo funkcji. Nie wszystkie jeszcze wykorzystuję, ale poznaję jego kolejne możliwości systematycznie – dodaje Aleksandra Łopińska-Werra.

Aby usprawnić zarządzanie pozostałymi obszarami działalności firmy, najlepiej skorzystać z oprogramowania zintegrowanego z systemem sprzedaży. W przypadku Subiekta nexo będą to odpowiednio: Rewizor nexo, wspomagający prowadzenie pełnej księgowości lub Rachmistrz nexo, czyli rozwiązanie dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów albo rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Systemy linii InsERT nexo współpracują również z programem kadrowo-płacowym Gratyfikant GT i z programem wspomagającym sprzedaż w serwisach aukcyjnych Sello oraz umożliwiają przeniesienie danych z systemów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, mikroGratyfikant GT, mikroSubiekt dla Windows.

Użytkownicy InsERT nexo mają także możliwość aktualizowania programów oraz archiwizowania swoich danych dzięki usługom e-Abonament i e-Archiwizacja, które pracują w chmurze na platformie Windows Azure. Zyskują także zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych dzięki mobilnej aplikacji InsERT nexo LINK działającej na urządzeniach z systemem Windows Phone i Android.

Z perspektywy producenta

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej systemy dla firm stały się nieodzownym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Z naszych danych wynika, że około 70% polskich przedsiębiorstw korzysta z przynajmniej jednej aplikacji biznesowej. Często są one jednak przestarzałe i nieaktualne – mówi Jarosław Szawlis, prezes firmy InsERT S.A., produkującej systemy dla MSP. – Tworząc InsERT nexo, wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenia: miliony kontaktów z klientami, testów, konsultacji z partnerami. W efekcie powstało narzędzie mocno wsłuchane w potrzeby przedsiębiorców, także tych, którzy jeszcze nie wykorzystywali aplikacji biznesowych. InsERT nexo to kolejna szansa dla rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak stworzony przez InsERT ponad 20 lat temu pierwszy Subiekt – dodaje Jarosław Szawlis.

 

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , , , ,

Księgowi potrzebują rozbudowanych funkcjonalnie i łatwych w obsłudze systemów komputerowych

Dodany 03 czerwca 2014 przez admin

Współcześni księgowi nie wyobrażają sobie pracy bez systemu komputerowego. Najważniejsze dla nich jest, by wykorzystywane narzędzie było w efektywne, łatwe w obsłudze i wszechstronne.

Przy wyborze odpowiedniego systemu, który ma usprawnić pracę księgowego czy zorganizować sprzedaż, najważniejsze jest, by w jak największym stopniu rozwiązywał on potrzeby zainteresowanych, wprowadzał lepsze rozwiązania, był na bieżąco z wszystkimi przepisami prawnymi, a także by był  łatwy i intuicyjny w obsłudze. Warto też zwrócić  uwagę, czy wybierane narzędzie jest częścią jednolitej linii i stworzy spójny system, co umożliwi ścisłą współpracę poszczególnych wyspecjalizowanych aplikacji, zarówno od początku, jak również gdy kolejne programy będą dokupowane w przyszłości. Nowoczesne aplikacje umożliwiają także zdalną współpracę działu księgowego czy biura rachunkowego z punktami sprzedaży poprzez elektroniczną wymianę dokumentów. To szczególnie cenna funkcja, która uwzględnia organizację księgowości zarówno w zupełnie małych, jak i większych firmach, stwarzając lepsze warunki dla pracy zdalnej.

W marcu bieżącego roku pojawiła się na rynku propozycja, która zapewnia sprawne zarządzanie księgowością i finansami wraz ze ścisłą współpracą z działem sprzedaży czy magazynami. Linię nexo, bo o niej mowa, stworzył InsERT – jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych producentów oprogramowania dla MSP w Polsce. Być może m.in. dlatego aplikacje te w szczególny sposób dbają o wygodę użytkowania i efektywność pracy, a rozbudowana funkcjonalność oraz zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi sprawiają, że prowadzenie księgowości i finansów firmy może przebiegać szybciej i sprawniej, nawet na odległość.

W skład InsERT nexo wchodzą zintegrowane ze sobą programy: Rewizor nexo – do obsługi pełnej księgowości, Rachmistrz nexo – do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego, a także Subiekt nexo – do obsługi sprzedaży i magazynów.

Dzięki ścisłej integracji systemów z linii nexo możliwa jest na przykład wymiana dokumentów przez Internet pomiędzy Subiektem a Rachmistrzem i Rewizorem, co przydaje się szczególnie w przypadku współpracy firmy handlowej z biurem rachunkowym lub z księgowym pracującym zdalnie. Dzięki temu księgowanie dokumentów pochodzących z systemu sprzedaży jest znacznie szybsze. W każdej chwili użytkownik Subiekta nexo może przekazać wystawione dokumenty do księgowości, a przesłane dane dokumentów podlegają automatycznej dekretacji na podstawie zdefiniowanych schematów.

Jedną z firm, która w codziennej pracy wykorzystuje najnowszy system Insertu, jest Eldorado Ltd. Sp. z o.o., do której należy największa w Koszalinie Kwiaciarnia Centrum oraz Centrum Ogrodnicze Eldorado. Firma istnieje od 2005 roku i z każdym rokiem stara się rozszerzać profil świadczonych usług. W związku z szybkim rozwojem firma potrzebowała m.in. sprawnego systemu w księgowości.

Rewizor nexo PRO usprawnił nam pracę m.in. za sprawą rozbudowanych schematów dekretacji. Wielką jego zaletą jest możliwość tworzenia rozbudowanych kryteriów dopasowania schematu do dokumentu oraz warunkowego tworzenia zapisów w księgach handlowych i ewidencjach VAT. W codziennej pracy bardzo pomagają nam udoskonalone pieczęcie księgowe – mówi Aleksandra Dziubińska, księgowa w Eldorado. – Program Rewizor nexo PRO to również narzędzie bardzo przydatne w wewnętrznej kontroli firmy dzięki występowaniu różnych stanów dokumentów: w przygotowaniu, zatwierdzony oraz zaksięgowany – dodaje Aleksandra Dziubińska.

System, który czuje księgowość

Księgowość uproszczona

W firmach prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prawdziwym wsparciem będzie Rachmistrz nexo. System pozwala na ujmowanie jednym zapisem wielu aspektów VAT, a także ewidencję podatku naliczonego oraz należnego, sprawne ewidencjonowanie remanentów, korekt kosztów uzyskania przychodów oraz korekt VAT. Specjalny serwis dekretacji dokumentów umożliwia dokonywanie opisów obrazów księgowych dokumentów wprowadzonych do systemu i ich automatyczną dekretację według zdefiniowanych schematów. Pracę z dekretowanymi dokumentami księgowy może dzielić na etapy, stosując statusy księgowe. Rachmistrz nexo umożliwia pełną obsługę finansów i rozrachunków oraz wiele innych standardowych i ponadstandardowych rozwiązań. Program ułatwia samodzielne dokumentowanie działalności przed­siębiorstwa, a także wspomaga pracę biur rachunkowych.

Pełna księgowość

Projektanci nowej linii stworzyli także program Rewizor nexo będący rozbudowanym narzędziem dla firm samodzielnie prowadzących pełną księgowość oraz dla biur rachunkowych. System umożliwia nie tylko zaawansowaną obsługę planu kont czy automatyczną dekretację dokumentów, ale również elastyczną ewidencję finansów i rozrachunków.

Księgowy ma możliwość dzielenia pracy na etapy – może  korzystać z odpowiednich statusów dokumentów księgowych: „w przygotowaniu”, „zatwierdzony” i „zaksięgowany”, a w ramach okresu obrachunkowego stosować wstępne i ostateczne otwarcie oraz wstępne i ostateczne zamknięcie. Ma do dyspozycji elastyczny plan kont z obsługą kont kartotekowych i rozrachunkowych, a także intuicyjnie zorganizowane wprowadzanie dekretów oraz poleceń księgowania.

Rewizor nexo obsługuje dekrety walutowe oraz umożliwia automatyczne generowanie wpisów do ewidencji VAT na podstawie zapisów na kontach. Rozbudowana obsługa rozrachunków pozwala m.in na zmiany trybu pracy z rozrachunkami: wspólny dla handlu i księgowości lub rozdzielny. Użytkownik ma również możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy pełną i uproszczoną księgowością z zachowaniem wszystkich historycznych danych.

Obsługa VAT

Wiele rozwiązań w systemach z linii InsERT nexo poświęconych jest ewidencji podatku VAT i złożonych operacji gospodarczych, takich jak zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe czy różne rodzaje odliczeń. System obsługuje transakcje VAT krajowe, wewnątrzwspólnotowe, a także pozaunijne. Księgowy sprawnie rozliczy także VAT marżę, korektę VAT nieterminowych płatności, w tym ulgę „na złe długi”, oraz VAT naliczany po zapłacie, z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków. Zarówno Rachmistrz, jak i Rewizor nexo automatycznie wyliczy i dokona korekt deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE w trybie miesięcznym lub kwartalnym.

Zarządzanie finansami w InsERT nexo obejmuje ewidencję operacji kasowych, bankowości elektronicznej oraz rozrachunków. Programy wchodzące w skład pakietu umożliwiają obsługę dowolnych form płatności: od przedpłat i płatności kartą, poprzez cesje i zaliczki pracownicze, aż po płatności odroczone i sprzedaż ratalną.

Źródło: Insert

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , ,

Premiera InsERT nexo – nowej generacji systemów dla firm

Dodany 12 marca 2014 przez admin

InsERT, krajowy lider rynku oprogramowania dla MSP, udostępnia najnowszą linię programów do zarządzania. W jej skład wchodzą zintegrowane ze sobą systemy: Subiekt nexo – do obsługi sprzedaży, Rewizor nexo – do obsługi pełnej księgowości, Rachmistrz nexo – do obsługi księgowości uproszczonej.

InsERT nexo nową szansą na rozwój małych i średnich firm

InsERT nexo to nowa generacja programów największego, a zarazem jednego z najstarszych i najbardziej doświadczonych producentów oprogramowania dla MSP w Polsce. Przeszło 20-letnia praktyka w tworzeniu aplikacji dostosowanych do potrzeb rodzimych przedsiębiorców, ponad pół miliona sprzedanych licencji, ponad 300 tysięcy firm korzystających z produktów InsERT oraz nowoczesne podejście do projektowania, przyczyniły się do stworzenia InsERT nexo – systemów w szczególny sposób dbających o wygodę użytkowania. Nowoczesne rozwiązania interfejsowe sprawiają, że praca z programami linii InsERT nexo jest prosta i intuicyjna. Bogata funkcjonalność i zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi zaspokajają potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców i sprawiają, że prowadzenie biznesu staje się zwyczajnie łatwiejsze.

– We współczesnej rzeczywistości gospodarczej systemy dla firm stały się nieodzownym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Z naszych danych wynika, że około 70% polskich przedsiębiorstw korzysta z przynajmniej jednej aplikacji biznesowej. Często są one jednak przestarzałe i nieaktualne – mówi Jarosław Szawlis, prezes InsERT S.A. – Tworząc InsERT nexo, wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenia: miliony kontaktów z klientami, testów, konsultacji z partnerami. W efekcie powstało narzędzie mocno wsłuchane w potrzeby przedsiębiorców, także tych, którzy jeszcze nie wykorzystywali aplikacji biznesowych. InsERT nexo to kolejna szansa dla rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak stworzony przez InsERT ponad 20 lat temu pierwszy Subiekt – dodaje Jarosław Szawlis.

InsERT nexo to kompletny pakiet do zarządzania. W jego skład wchodzą zintegrowane ze sobą programy: Subiekt nexo, Rewizor nexo oraz Rachmistrz nexo.

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający sprzedaż. Zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych, wraz z rozbudowanym systemem zamówień, oraz sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Współpracuje z większością dostępnych w Pol­sce urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych). Subiekt nexo jest kolejną wersją Subiekta – najczęściej wybieranego na rynku systemu sprzedaży.

Rewizor nexo to system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości, przeznaczony zarówno dla firm samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i dla biur rachunkowych. Program umożliwia m.in. zaawansowaną obsługę planu kont, automatyczną dekretację dokumentów oraz elastyczną ewidencję finansów i rozrachunków.

Rachmistrz nexo to rozwiązanie dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Program ułatwia samodzielne dokumentowanie działalności przed­siębiorstwa, a także wspomaga pracę biur rachunkowych.

Systemy z linii InsERT nexo dostępne są również w wersji PRO, rozszerzonej o dodatkowe funkcjonalności. Programy wchodzące w skład pakietu InsERT nexo PRO charakteryzują się większą otwartością i elastycznością niż wersja podstawowa. Umożli­wiają zastosowanie specyficznych rozwiązań i dopasowanie ich do ponadstandardowych, indywidualnych wymagań użytkownika.

Systemy linii InsERT nexo współpracują z programem kadrowo-płacowym Gratyfikant GT oraz z programem wspomagającym sprzedaż w serwisach aukcyjnych Sello oraz umożliwiają przeniesienie danych z systemów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, mikroGratyfikant GT, mikroSubiekt dla Windows. W ramach pakietu nexo dostępna jest usługa e-Archwizacji.

Użytkownicy InsERT nexo otrzymują możliwość aktualizowania systemów oraz archiwizowania swoich danych dzięki usługom e-Abonament i e-Archiwizacja, które pracują w chmurze na platformie Windows Azure. Zyskują także zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych dzięki mobilnej aplikacji InsERT nexo LINK działającej na urządzeniach z systemem Windows Phone.

Źródło: Insert

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING