Archiwum wg Tagów | "miedzyfirmami"

Tags: , , ,

Można wyeliminować przestępczość opartą na fałszywych e-fakturach

Dodany 18 grudnia 2014 przez admin

Od kiedy w Polsce zliberalizowano przepisy w zakresie posługiwania się elektroniczną formą faktury, przedsiębiorcy coraz chętniej odchodzą od papierowego dokumentowania sprzedaży. Masowi wystawcy faktur również skutecznie przekonują swoich klientów do odbierania rozliczeń w postaci elektronicznej. Zjawisko upowszechniania fakturowania elektronicznego coraz częściej wykorzystywane jest przez cyberprzestępców. W roku 2014 wyraźnie nasiliły się przypadki maili imitujących korespondencję dużych operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców mediów.

Dotąd zidentyfikowano kilka rodzajów ataków. Celem jednych jest wyłudzenie od odbiorcy pieniędzy. W tych przypadkach w mailu zwykle załączona jest imitacja faktury znanego dostawcy lub wezwania do zapłaty, przy czym w dokumencie wskazany jest niewłaściwy rachunek bankowy. W innych przypadkach (i te obecnie dominują) e-mail imitujący korespondencję nadawcy zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Celem przestępców nie jest więc wyłudzenie, lecz zainfekowanie komputera szkodliwym programem (np. w celu kradzieży tożsamości użytkownika).

Zazwyczaj adresy, z których nadawane są fałszywe e-faktury, są bardzo podobne do prawdziwych adresów nadawców” – mówi Bogdan Zatorski, ekspert konsultingu w Sage – „Zdarzają się jednak i takie przypadki, w których fałszywe faktury odbierano z domen operatorów, a adresy nadawców były takie same jak te, z których wysyłane są prawdziwe e-faktury„. W takich przypadkach nieuważnego odbiorcę dzieli jedynie krok od stania się ofiarą – jest bowiem chroniony jedynie przez zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. W tym miejscu warto dodać, że zazwyczaj (choć nie jest to bezwzględną regułą) zarażone e-faktury mają rozszerzenia zip lub exe. Prawdziwe e-faktury masowych wystawców mają zazwyczaj rozszerzenie pdf.

Nie jest prawdą, że fałszywe e-faktury dotykają przede wszystkim odbiorców. Ci, oczywiście, ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające ze skutecznych wyłudzeń oraz zarażenia sieci i własnych komputerów. Nadawcy jednak też ponoszą z tego tytułu poważne konsekwencje. „Fałszywa e-faktura nadana z domeny operatora i wykorzystująca jego znaki towarowe bezpośrednio dotyka jego reputacji” – kontynuuje Bogdan Zatorski. Poza tym, każda fala dystrybucji fałszywych e-faktur pociąga za sobą konieczność wzmożenia działań infolinii, której pracownicy muszą odpowiadać na zgłoszenia zdenerwowanych klientów. Wreszcie, coraz bardziej świadomi klienci również zaczynają działać. Po pierwsze, zastanawiają się nad powrotem do faktur papierowych, co nie opłaca się zarówno im, jak i wystawcom. Po drugie, zaczynają aktywniej wykorzystywać filtry poczty elektronicznej, które coraz częściej kierują maile z prawdziwymi fakturami w spamie czyli katalogu niechcianej i pomijanej poczty. Operatorzy już dziś skarżą się na to, że coraz więcej klientów dzwoni na infolinie, by prosić o ponowne przesłanie mailem poprawnie wysłanej faktury. Obsługa tego procesu w pełnej skali naprawdę sporo kosztuje i zabiera czas klienta, konsultanta infolinii oraz często dodatkowo pracownika operacyjnego, który wysyła ponownie e-fakturę. Zresztą w takich sytuacjach ponownie wysłane e-faktury często ponownie trafiają do spamu adresata. W kontekście masowego stosowania e-faktur zjawisko to zaczyna być problemem.

Jedno rozwiązanie

Istnieje co najmniej jedno skuteczne rozwiązanie, które eliminuje zagrożenia związane z otrzymywaniem fałszywych faktur oraz e-faktur z wirusami. To platforma (serwis internetowy), który świadczy usługi elektronicznego listonosza w obiegu faktur między firmami. Do serwisu trafiają z jednej strony faktury nadawców, którzy przed wysłaniem dokumentów muszą zostać zarejestrowani i zweryfikowani. Przesłane faktury odbiorcy odbierają bezpośrednio z serwisu, a nie przez e-mail. Wsparcie komunikacji e-mail w tym przypadku ogranicza się jedynie do powiadomień: adresata o tym, że ma do odebrania fakturę, a nadawcy o fakcie odbioru faktury przez adresata. Konieczność rejestracji nadawcy w serwisie i weryfikacja danych rejestrowych eliminuje możliwość przesyłania przez serwis zainfekowanych plików, a każda próba przesłania imitacji faktury np. z fałszywym kontem wierzyciela, skutkowałaby szybkim wykryciem sprawcy.

Wykorzystanie serwisu internetowego do wymiany e-faktur między firmami i konsumentami buduje przestrzeń zaufania. Co więcej, z perspektywy przedsiębiorstw, elektroniczny listonosz daje możliwości integracji z użytkowanymi systemami informatycznymi. Z jednej strony system rozliczeń lub sprzedaży u dostawcy może automatycznie wysyłać fakturę do serwisu. Natomiast po stronie odbiorcy system finansowo-księgowy może automatycznie te faktury odbierać i rejestrować tak by ułatwić pracę księgowym. W następnym kroku, po sprawdzeniu faktury są wprowadzane do firmowego procesu przetwarzania dokumentów (ewidencji, księgowania, archiwizacji).

Jest bardzo prawdopodobne, że bezpieczne rozwiązania wymiany faktur elektronicznych między nadawcą a odbiorcą, będą szybko zyskiwały popularność nie tylko ze względu na usprawnienie pracy, ale również ze względu na rosnącą lawinowo ilość cyberataków. Faktury elektroniczne mają wiele zalet, ale aby je w pełni wykorzystać warto zmienić powszechne przesyłanie faktur pocztą elektroniczną  na autoryzowaną, uniwersalną i bezpieczną strefę wzajemnego zaufania.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Izba Skarbowa rozstrzyga moment doręczenia e-faktury w serwisie miedzyfirmami.pl

Dodany 10 czerwca 2013 przez admin

Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację dla serwisu miedzyfirmami.pl, który służy do wymiany dokumentów elektronicznych i e-faktur. Opinia została wydana na podstawie interpelacji wystosowanej do Ministerstwa Finansów przez firmę Sage, twórcę i operatora serwisu. Szczególnie istotne wydaje się zaopiniowanie przez Izbę Skarbową momentu uznania e-faktury za doręczoną oraz wynikających z tego konsekwencji podatkowych.

Firma Sage, twórca i operator serwisu miedzyfirmami.pl do wymiany dokumentów elektronicznych i e-faktur, wystosowała interpelację, w której pytano m.in. o określenie momentu doręczenia e-faktury oraz wynikające z niego uprawnienia do odliczenia podatku należnego. Pytano też o uznanie zgodności z obowiązującym prawem mechanizmów i obiegu informacji, jakim posługuje się serwis miedzyfirmami.pl w zakresie wymiany e-faktur i faktur korygujących.

Odebrany e-mail równoznaczny z odbiorem e-faktury

Izba Skarbowa w swojej interpretacji wydała jednoznaczną opinię, iż za moment doręczenia e-faktury do odbiorcy uznaje się dzień, w którym odbiorca ten odebrał e-mail powiadamiający o przesłaniu do niego e-faktury za pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl . W praktyce e-mail powiadamiający odbiorcę e-faktury wysyłany jest automatycznie w momencie wgrania na serwer miedzyfirmami.pl dokumentu przez nadawcę. Izba jednocześnie zaznaczyła, że „odbiorca e-faktury jest upoważniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na e-fakturach, w okresie, w którym otrzymał wiadomość e-mail, bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych – w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”. Warto podkreślić, że opinia ta dotyczy zarówno e-faktur, jak i faktur korygujących wysyłanych w postaci elektronicznej za pośrednictwem serwisu.

Międzyfirmami.pl zgodny z obowiązującymi przepisami

Izba Skarbowa w interpretacji jednoznacznie potwierdza, że stosowany przez serwis miedzyfirmami.pl model wymiany e-faktur jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Serwis obecnie oferuje możliwość przesłania e-faktury nawet do niezarejestrowanego w nim kontrahenta. Użytkownik serwisu może wskazać odbiorcę, wraz z jego adresem e-mail do doręczenia powiadomienia. Serwis automatycznie wyśle do wskazanego nadawcy powiadomienie e-mail zawierający link do pobrania e-faktury z serwera serwisu.

Izba Skarbowa potwierdziła również zgodność z prawem umowy (tzw. gwiaździstej), jaką użytkownik zawiera z serwisem miedzyfirmami.pl w procesie rejestracji. Umowa gwiaździsta oznacza zgodę na otrzymywanie e-faktur od wszystkich zarejestrowanych w serwisie kontrahentów. Jej podpisanie znosi zatem obowiązek wyrażania indywidualnej zgody na odbieranie e-faktur wobec poszczególnych kontrahentów.

Źródło: www.sage.com.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Serwis miedzyfirmami.pl z rekomendacją Gazety Bankowej

Dodany 18 marca 2013 przez admin

Gazeta Bankowa zakończyła VI edycję prestiżowego konkursu „Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych”. Kapituła konkursu wyróżniła serwis miedzyfirmami.pl,  jako rekomendowaną usługę dla sektora finansowego. Serwis ten powstał z myślą o usprawnianiu i standaryzacji wymiany dokumentów elektronicznych, między podmiotami gospodarczymi.

Gazeta Bankowa, w ramach VI edycji konkursu „Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych”, wyróżniła serwis miedzyfirmami.pl, rekomendując go jako usługę dla sektora finansowego. Twórcą i operatorem rozwiązania jest spółka Sage, która w Polsce ma wiodącą pozycję w zakresie wdrażania systemów wspomagających zarządzanie dla sektora MSP. Serwis oferuje uniwersalne usługi – dostępne dla każdego przedsiębiorcy – wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy firmami. Pełni funkcję „elektronicznego listonosza”, umożliwia bowiem nadanie i przesłanie do kontrahenta dowolnego dokumentu w postaci elektronicznej.

Jednym z powszechnych zastosowań serwisu może być np. bezpieczne przesyłanie faktur elektronicznych. Jego istotą jest możliwość sprawdzania statusu doręczeń, wspierana przez rozbudowany system powiadomień. Poza tym, miedzyfirmami.pl oferuje API do integracji jego usług z zewnętrznymi systemami wspomagającymi zarządzanie. W ten sposób firmy mogą automatyzować procesy przesyłu e-dokumentów, np. wysyłać je wprost z systemów sprzedażowych lub odbierać w systemie finansowo-księgowym. Dzięki integracji do minimum można skracać procesy księgowania e-faktur przychodzących do firmy za pośrednictwem serwisu: dokumentów nie trzeba odbierać, przepisywać, księgować itd.; system może zrobić to sam, automatycznie. Podobnie można automatyzować każdy inny proces, w którym jednym z elementów jest wymiana e-dokumentów między kontrahentami. Operator miedzyfirmami.pl, firma Sage, podkreśla fakt zgodności serwisu z polskimi i unijnymi przepisami w zakresie fakturowania.

„Werdykt Gazety Bankowej cieszy nas ze względu na fakt, gdyż to właśnie branża finansowa jest liderem w kwestiach upowszechniania wymiany dokumentów elektronicznych. Cieszymy się, że opracowany przez nas serwis do wymiany e-dokumentów spełnia tak wysokie standardy, iż został zarekomendowany dla jednego z najbardziej rozwiniętych technologicznie sektorów” – powiedział Marek Rudziński, dyrektor finansowy i członek Zarządu Sage sp. z o.o., który odebrał wyróżnienie.

Źródło: www.sage.com.pl

Komentarzy (0)

Tags: ,

Serwis miedzyfirmami.pl w nowej odsłonie – lepsza ergonomia i odpowiedź na zmiany w prawie

Dodany 08 marca 2013 przez admin

Od 7 marca przedsiębiorcy mogą korzystać z udoskonalonej wersji serwisu miedzyfirmami.pl. To uniwersalna platforma i usługa sieciowa, która wspiera procesy wymiany elektronicznych dokumentów i e-faktur pomiędzy przedsiębiorstwami. Serwis dostosowano do zmian w polskich przepisach, a także dodano funkcjonalności, które odpowiadają na oczekiwania rynku.

Nowy serwis miedzyfirmami.pl ma lepszą ergonomię. Wprowadzono w nim liczne usprawnienia, dzięki którym usługi portalu są dostosowane do nowych przepisów, a użytkownicy mogą jeszcze szybciej i łatwiej przesyłać między sobą dokumenty w formie elektronicznej.

Serwis pod kątem zmian przepisów i oczekiwania rynku

„Przez ostatni rok analizowaliśmy potrzeby przedsiębiorców w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy firmami. W tym samym czasie aktywnie uczestniczyliśmy w pracach merytorycznych Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania przy Komisji Europejskiej, a dodatkowo, od stycznia w Polsce weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie przesyłania faktur elektronicznych. W rezultacie powstała lista funkcjonalności i udogodnień, które teraz oddajemy w ręce przedsiębiorców” – mówi Aneta Jarczyńska, online business development manager w firmie Sage.

Jedną z nowości jest możliwość wysyłki elektronicznych dokumentów nawet do tych przedsiębiorstw i organizacji, które nie są zarejestrowane w serwisie. Ta zmiana funkcjonalna odnosi się do zrównania faktury elektronicznej z papierową i wprowadzenia tzw. zasady zgody domniemanej na otrzymywanie faktur elektronicznych. Obecnie nabywca towaru lub usługi nie musi wyrażać uprzedniej zgody na otrzymanie e-faktury. Jeśli nie chce dostawać faktur elektronicznych, musi wyrazić sprzeciw. Pojawiła się zatem konieczność ewidencji tych kontrahentów, którzy nie zgodzili się na otrzymywanie e-faktur. W tym celu w serwisie udostępniono funkcjonalność rejestracji „sprzeciwu” wobec wymiany e-faktur.

Serwis miedzyfirmami.pl udostępnia dziś prostszą procedurę rejestracji oraz nowe udogodnienia funkcjonalne. Dla przykładu, użytkownicy mogą np. w jednym oknie załączać do przesłania całe serie e-dokumentów (dotychczas każdy dokument zamieszczało się oddzielnie). Usprawniono też komunikację w całym procesie wymiany e-dokumentów, głównie poprzez poszerzony system powiadomień o statusie doręczenia dokumentów, a także możliwość dodania notatki tekstowej opisującej każdy z przesyłanych dokumentów.

Serwis dla wszystkich – dzięki API

Poza udogodnieniami funkcjonalnymi, twórca i operator serwisu, firma Sage, rozwija serwis pod kątem możliwości integrowania go z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Jak podkreśla Sage, istotne jest, by przedsiębiorcy, bez względu na to z jakim dostawcą oprogramowania są związani, mieli możliwość automatyzacji procesów przesyłania dokumentacji elektronicznej, a zwłaszcza faktur. Dzięki integracji można znacznie usprawnić działania księgowe, rozliczenia i zaoszczędzić przy tym sporo czasu i pieniędzy. „Serwis współpracuje z oprogramowaniem Sage: Systemem Zarządzania Forte, Systemem Symfonia oraz Symfonia Start. Jeśli jakieś przedsiębiorstwo nie korzysta z naszego oprogramowania, lecz chce korzystać z serwisu, miedzyfirmami.pl oferuje API, które daje możliwość zintegrowania jego usług praktyczne z dowolnym oprogramowaniem innych dostawców. Jest to zatem platforma dedykowana wszystkim przedsiębiorcom w Polsce, niezależnie od skali działania, formy prawnej czy branży” – dodaje Aneta Jarczyńska. W wyniku takiej integracji wystawca e-faktury może ją np. wysłać poprzez serwis bezpośrednio z oprogramowania obsługującego sprzedaż. Faktura taka zostanie przesłana automatycznie do odbiorcy, tam automatycznie z serwisu pobrana i dalej, już w systemie finansowo-księgowym, zaksięgowana. W rezultacie korzystają i oszczędzają obie strony – sprzedawca nie wysyła faktury w formie papierowej, może też liczyć na szybsze uregulowanie należności. Nabywca skraca do minimum proces księgowania faktury, nie popełnia przy tym błędów operacyjnych związanych np. z przepisywaniem kwot faktury.

Ceny bez zmian…

Przy okazji nowej odsłony serwisu nie zmieniają się warunki cenowe korzystania z usług miedzyfirmami.pl. Bez żadnych opłat można odebrać dowolną liczbę, a wysłać do 5 e-dokumentów w ciągu każdego miesiąca. W przypadku zapotrzebowania na większe limity, przedsiębiorcy wykupują tzw. pakiety. Ceny pakietów ustalono tak, aby koszt wysłania jednego e-dokumentu nie przekraczał 16 groszy netto.

Miedzyfirmami.pl jako odpowiedź na Europejską Agendę Cyfrową

e-Faktury to dla przedsiębiorców źródło wielu korzyści. Wg wyliczeń Komisji Europejskiej, przejście wszystkich przedsiębiorstw w Europie na fakturowanie elektroniczne przyniosłoby łączne 18 mld euro oszczędności w skali roku. Dlatego jedną z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej jest Europejska Agenda Cyfrowa, która zakłada m.in. wytworzenie jednolitych dla UE ram i standardów fakturowania elektronicznego. Do 2020 fakturowanie elektroniczne ma być dominującą formą fakturowania – także w Polsce. Przedstawiciele Sage uczestniczą w pracach prowadzących do opracowania wspólnego, europejskiego standardu e-faktury. Rozwijany równolegle serwis miedzyfirmami.pl to jeden z elementów trwającego, międzynarodowego procesu tworzenia infrastruktury – usług i narzędzi – do swobodnej, szybkiej, wygodnej i bezpiecznej wymiany dokumentów w formie elektronicznej.

Przyszłość: rozwój, partnerstwo, archiwizacja

Strategia rozwoju serwisu miedzyfirmami.pl zakłada wdrażanie dalszych udogodnień dla przedsiębiorców. Spółka Sage jest także otwarta na współpracę z potencjalnymi partnerami, którzy mogą wnieść realne wartości i korzyści dla użytkowników, np. w postaci nowych e-usług. „Miedzyfirmami.pl to zalążek społeczności biznesowej, zgromadzonej wokół platformy oferującej konkretne usługi sieciowe. Naszym celem jest więc rozwój funkcjonalny, który możemy realizować także z pomocą partnerów. Jednym z kierunków może być rozwój usług archiwizacji dokumentów elektronicznych – jeśli bowiem przedsiębiorcy zaczną powszechnie posługiwać się e-fakturami, zamiast segregatorów, potrzebna im będzie bezpieczna, łatwo dostępna przestrzeń na dyskach serwerów” – powiedziała Aneta Jarczyńska.

Korzyści z użytkowania serwisu miedzyfirmami.pl:

 • szansa na skrócenie terminów płatności należności
 • wymierne oszczędność kosztów i czasu – wielokrotnie tańsza w porównaniu z tradycyjną pocztą wysyłka dokumentów
 • odbiór dowolnej liczby e-dokumentów jest darmowy
 • bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych (protokół SSL, mechanizmy autentykacji i autoryzacji Użytkowników)
 • pełna kontrola procesu wysyłki i odbioru faktur
 • automatyczna wysyłka wraz z potwierdzeniem dostarczenia
 • dostęp do informacji o statusie wysłanych dokumentów
 • otwartość dzięki API – szybka, łatwa i tania integracja z zewnętrznymi systemami wspomagającymi zarządzanie
 • możliwość uzyskania w pełni zintegrowanego przetwarzanie danych od wystawienia faktury u sprzedającego po jej rozliczenie i zaksięgowanie u odbiorcy
 • eliminacja błędów operacyjnych związanych z przepisywaniem danych z faktur
 • wsparcie ewidencji tych kontrahentów, którzy wyrazili sprzeciw na otrzymywanie e-faktur
 • lepsza komunikacja na linii sprzedawca – księgowość nabywcy
 • eliminacja ryzyka zagubienia dokumentu

Źródło: www.sage.com.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING