Archiwum wg Tagów | "mHR"

bpsc logo

Tags: , , , ,

mHR w Koperniku

Dodany 20 maja 2015 przez admin

Centrum Nauki Kopernik – jedna z najbardziej rozpoznawalnych instytucji kultury i promocji nauki – w połowie 2015 r. zacznie w pełni wykorzystywać system mHR. Eksperci BPSC docelowo wdrożą obszary funkcjonalne związane z opisem stanowisk, zarządzaniem kwalifikacjami, kompetencjami, efektywnością oraz szkoleniami, a także rozwojem pracowników.

Centrum Nauki Kopernik stanęło przed potrzebą pozyskania specjalistycznego narzędzia informatycznego, które pozwoliłoby np. na lepsze zarządzanie talentami organizacji.

System mHR, na który zdecydowała się instytucja, pomoże ustalić liczbę etatów dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ułatwi aktualizację opisów stanowisk w zakresie zadań i obowiązków oraz wymaganych kompetencji, szkoleń i kwalifikacji. Wesprze także rozwój kompetencji organizacyjnych oraz obiektywny system ocen pracownika w oparciu o wymagania danego stanowiska i kryteria efektywności. Dzięki niemu łatwiejsze stanie się planowanie, budżetowanie oraz realizacja i ocena efektywności szkoleń pracowników Kopernika. Oprogramowanie dostępne dla wszystkich pracowników zapewni możliwość planowania indywidualnych ścieżek rozwoju i budowania kadry rezerwowej. System mHR zostanie zintegrowany z modułem kadrowym systemu Symfonia firmy Sage wykorzystywanym przez Centrum Nauki Kopernik.

System mHR przyczyni się do doskonalenia procesów i działania młodej i stale rozwijającej się instytucji jaką jest Centrum Nauki Kopernik.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , ,

Rozświetlony system mHR

Dodany 13 maja 2015 przez admin

Optymalizacja procesów efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, skrócenie czasu i obniżenie kosztów operacji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem informacji o pracownikach to główny cel zrealizowanego właśnie wdrożenia systemu mHR w Kanlux SA.

W oparciu o rozwiązania BPSC realizowane będą procesy zarządzania kompetencjami, kwalifikacjami i efektywnością. System mHR wspierać będzie również obszary szkoleń, rekrutacji czy e-learningu. Już pierwsze tygodnie użytkowania systemu pozwoliły ograniczyć do minimum papierowy obieg dokumentów. Jak wskazują przedstawiciele Kanlux SA, system znacznie przyspieszył i usprawnił realizację wszystkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi, których funkcjonalności znajdują się w mHR.

– Do systemu mHR, obok zakresu funkcjonalnego, przekonała nas modułowa struktura. Dzięki temu możliwe stało się wdrożenie tych funkcjonalności, które są adekwatne do naszych obecnych potrzeb. Jednocześnie mamy możliwość rozbudowy zakresu w przyszłości – podkreśla Patrycja Łężak, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kanlux SA.

Kanlux SA jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora oświetleniowego. Mała, rodzinna firma urosła na przestrzeni 26 lat do rangi międzynarodowego przedsiębiorstwa zatrudniającego w swoich spółkach kilkuset pracowników. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych skupionych wokół sześciu grup produktowych: opraw architektonicznych, opraw zewnętrznych, opraw domowych, źródeł światła oraz asortymentu uzupełniającego w postaci osprzętu elektroinstalacyjnego oraz aparatury modułowej.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , ,

Grupa Synthos wdrożyła system mHR

Dodany 21 lutego 2014 przez admin

Pozyskanie rzetelnej wiedzy o  kompetencjach zawodowych pracowników, możliwość ich obiektywnej oceny oraz planowanie działań rozwojowych w oparciu o wyniki to główne zadania, jakie są realizowane w Grupie Kapitałowej Synthos SA w oparciu o system informatyczny. Ten wiodący producent surowców chemicznych w Polsce uruchomił właśnie mHR – zaawansowane rozwiązanie IT, wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim. Dostawcą systemu jest chorzowska spółka BPSC SA.

Grupa Kapitałowa Synthos SA jest polską firmą o międzynarodowym zasięgu. To pierwszy w Europie producent kauczuków emulsyjnych oraz wiodący europejski producent polistyrenu do spieniania. Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach ma również odzwierciedlenie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi – w firmie dąży się do pełnego wykorzystania kompetencji pracowników oraz optymalnego ich dopasowania do bieżących i przyszłych zadań.
Między innymi w tym celu Zarząd spółki podjął decyzję o wykorzystaniu narzędzia informatycznego do zarządzania kompetencjami. Informacje pozyskane z systemu mHR mają służyć wzmacnianiu i pełnemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego pracowników Grupy Kapitałowej Synthos SA.

Wdrożeniem systemu mHR zostali objęci pracownicy z dwóch spółek produkcyjnych Grupy Synthos, zlokalizowanych w Polsce i Czechach. Według Adama Chrobasika, Dyrektora Personalnego w Synthos SA, największym wyzwaniem w trakcie wdrożenia systemu mHR było uruchomienie mechanizmu ocen pracowniczych w ramach dwujęzycznej – polskiej i czeskiej – struktury organizacyjnej korporacji.  – Niebagatelną rolę miał w tym przypadku fakt,  że specjaliści BPSC wspierali nas zarówno jako doradcy, jak i wykonawcy tego wdrożenia – komentuje Chrobasik.

W ramach systemu mHR realizowany jest  cały proces zarządzania kompetencjami – od planowania, poprzez ocenę okresową po działania rozwojowe i ścieżki karier. mHR wspomaga Grupę Synthos również w zarządzaniu strukturą organizacyjną i planowania zasobów ludzkich. Punktem wyjścia wdrożenia był opracowany przez Synthos model kompetencyjny, zaimplementowany przez konsultantów BPSC do systemu mHR.

Funkcjonalność aplikacji pozwala m.in. na przypisanie wymaganych kompetencji do danego stanowiska, ocenę ich poziomu u pracowników oraz planowanie dla nich działań rozwojowych w oparciu o osiągane wyniki. Wdrożenie systemu mHR wspiera również spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością. W przyszłości planowe jest rozszerzenie zakresu wdrożenia m.in. o zarządzanie kwalifikacjami, szkoleniami, efektywnością, rekrutacjami.

Synthos to wymagający klient. Nasi partnerzy z działu HR od początku wiedzieli, co chcą osiągnąć i jakie mają wymagania względem systemu  Co istotne, byli  otwarci na nasze sugestie i pomysły na realizację ich planu.– zauważa Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR.  Końcowy kształt projektu był wypadkową wiedzy i najlepszych praktyk Synthosa i BPSC. Żmudny etap uzgodnień poprzedzający podpisanie kontraktu umożliwił z jednej strony precyzyjne opisanie projektu, z drugiej nabranie przez klienta zaufania do dostawcy. – Takie podejście spowodowało, że potencjalnie trudny projekt, obejmujący sporo kastomizacji systemu mHR, w dodatku  prowadzony w środowisku międzynarodowym, okazał się możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie i budżecie a jednocześnie był inspirujący dla obu stron – dodaje Piotr Skotnicki.

mHR to system opracowany przez BPSC we współpracy z grupą psychologów, socjologów i specjalistów z firmy Alta. Umożliwia on kompleksową obsługę „miękkiego HR” i obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia, wykraczających poza zakres działania standardowych systemów kadrowo-płacowych. System wykorzystywany jest obecnie w ponad 30 przedsiębiorstwach w Polsce, m.in.  przez  Krajową Spółkę Cukrową SA, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Organikę SA, Dom Maklerski BZ WBK, Bank Gospodarki Krajowej czy SP Jurajska.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: ,

Logitrans wdroży system mHR

Dodany 08 listopada 2013 przez admin

Firma Logitrans, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dedykowanych dla branży transportowej będzie wkrótce korzystać z profesjonalnego rozwiązania wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim. Spółka o międzynarodowym zasięgu podpisała umowę na wdrożenie systemu mHR, dzięki któremu będzie mogła m.in. zarządzać kompetencjami i kwalifikacjami pracowników, a także lepiej planować ich rozwój.

Dostawcą systemu mHR jest chorzowska spółka BPSC.

Logitrans jest twórcą i operatorem systemu Trans.eu. Oferowane w ramach systemu rozwiązania ułatwiają  pracownikom branży TSL ich codzienną pracę. Z systemu Trans.eu obecnie korzystają użytkownicy z 24 krajów, który dostępny jest w 19 wersjach językowych, a jego celem jest integracja europejskiego rynku usług transportowych.

Powodem podjęcia przez Logitrans współpracy z BPSC była potrzeba zarządzania procesem ocen kompetencyjnych, zorientowanie działań firmy na rozwój pracowników i przełożenie na wzrost efektywności ich pracy.

Mamy świadomość tego, że na sukces naszej firmy składają się osiągnięcia poszczególnych pracowników. Dlatego też od zawsze stawiamy na ich stały rozwój – mówi Małgorzata Wysowska, Dyrektor Rozwoju Organizacji z Logitrans. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez profesjonalnego narzędzia do zarządzania kapitałem ludzkim nasze możliwości w zakresie rozwoju pracowników byłyby bardzo ograniczone, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu mHR – dodaje.

mHR to system wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, który dotyka wszystkich zagadnień, wykraczających poza zakres działania standardowych narzędzi kadrowo-płacowych. Rozwiązanie to pozwala na pełne zarządzanie strukturą organizacyjną firmy, w tym m.in. zarządzanie kwalifikacjami, kompetencjami, szkoleniami
i rozwojem pracowników. mHR przekłada się na wzrost motywacji pracowników i  osiąganie przez firmę korzyści biznesowych, wynikających z pełnego wykorzystania potencjału pracowników.

Dużą zaletą systemu mHR, oprócz zakresu funkcjonalnego jest jego modułowość – wyjaśnia
Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR w BPSC SA. – Możliwie jest zatem wdrażanie tylko tych funkcjonalności, które są adekwatnie do realnych potrzeb organizacji, z możliwością rozbudowy zakresu projektu w przyszłości. Nasi klienci dowolnie decydują, które obszary i w jakiej kolejności chcą uruchamiać
– dodaje.

Podpisana umowa o wdrożeniu systemu mHR w firmie Logitrans obejmuje implementację następujących elementów: modułu bazowego, zarządzanie kompetencjami, kwalifikacjami i efektywnością. W dalszej perspektywie  spółka planuje wdrożenie innych funkcjonalności wspierających zarządzanie szkoleniami.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING