Archiwum wg Tagów | "macrologic"

macrologic logo new

Tags: , , ,

Centra samochodowe Norauto z systemem Macrologic Merit

Dodany 16 listopada 2017 przez admin

Jedna z firm rynku motoryzacyjnego — Norauto — zdecydowała się na wdrożenie (także w swoich dwóch nowo zakupionych spółkach) nowoczesnego, pierwszego polskiego systemu klasy ERP opartego na procesowości — Macrologic Merit. Wdrożenie obejmuje obszar kadrowo-płacowy oraz bankowość elektroniczną.

Norauto Polska Sp. z o.o. to nowoczesna i profesjonalna firma dostarczająca swoim klientom części samochodowe oraz świadcząca usługi serwisu pojazdów. W Polsce prowadzi działalność już od dwóch dekad, a pierwsze centrum samochodowe otworzyła 19 lat temu w Piasecznie pod Warszawą. Koncepcja utworzenia centrum samochodowego to odzwierciedlenie pomysłu z lat 70. XX wieku z Francji, gdzie po raz pierwszy zastosowano połączenie sklepu motoryzacyjnego oraz serwisu samochodów osobowych. Dzięki przejęciu w marcu 2017 r.  sieci Feu Vert Polska Norauto powiększyło swoją sieć sprzedaży z 19 do 39 punktów i aktualnie liczy 670 pracowników.

Spółka od lat korzysta z rozwiązań firmy Macrologic. Wysoka jakość systemów oraz pozytywne doświadczenia ze współpracy z dostawcą miały istotne znaczenie w podjęciu decyzji o przejściu na system wspierający zarządzanie realizowanymi w firmie procesami. Macrologic Merit został wdrożony w zakresie obsługi procesów kadrowo-płacowych oraz bankowości elektronicznej. Rozwiązanie zostało dostosowane do sposobu realizowanych przez Norauto procesów, ale jednocześnie pozwoli usprawnić ich przebieg.

Pierwsze prace nad implementacją oprogramowania firmie Norauto zostały rozpoczęte w sierpniu 2017 roku. Ich zakończenie przewidziane jest na koniec listopada br.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Wprowadzanie zmian w polskich firmach trwa zbyt długo

Dodany 07 listopada 2017 przez admin

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana” — mawiał Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku. Zmiany w dynamicznym otoczeniu rynkowym dotykają bowiem każdej nowoczesnej organizacji, tym bardziej więc zaskakuje fakt, że zaledwie 30 proc. osób zarządzających przedsiębiorstwem uważa, że czas wprowadzania zmian w ich firmach jest optymalny. Natomiast aż 42 proc. badanych jest zdania, że trwa on zbyt długo, a 29 proc. wcale nie mierzy tego procesu. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Antal i Macrologic. 

Zmiany zachodzące w organizacji zawsze wiążą się z wieloma pytaniami i wątpliwościami ze strony pracowników. Dlatego przeprowadzenie ich wymaga odpowiedniego zaplanowania, opracowania właściwego systemu informowania oraz zapewnienia wsparcia biznesowi w tym procesie.

— Chcąc, aby proces wprowadzania zmian zakończył się sukcesem, na bieżąco musimy informować zespół, dlaczego, w jaki sposób oraz kiedy będzie wprowadzana zmiana. Do tego niezbędne jest zaangażowanie całego teamu — wyjaśnia Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic.

Jak zauważa ekspertka, brak wystarczających informacji dotyczących natury zmian oraz ich uzasadnienia zazwyczaj owocuje plotką, a także nieformalnym obiegiem informacji wśród pracowników. W takiej sytuacji ludzie czują się zagrożeni. Obawiają się degradacji, utraty części dochodów, a nawet pracy. Dlatego tak ważne jest precyzyjne zaplanowanie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej.

Dział HR i zarząd jako inicjatorzy zmian

Wiele zmian zachodzących w firmie zwykle początkuje dział zarządzania zasobami ludzkimi. Zmiany te często dotyczą działań nowego typu — np. employer branding, candidate experiance (doświadczenia i wrażenia kandydata z całego procesu rekrutacji w danej firmie), zmiany w kulturze organizacyjnej czy form elastycznego czasu pracy — zazwyczaj administrowanych przez działy kadr.

 — Wyróżnia się dwa typy zmian, w które departamenty HR są zaangażowane. Zmiany pierwszego typu początkuje sam dział zarządzania zasobami ludzkimi, drugie natomiast wprowadza zarząd — wyjaśnia Małgorzata Pukropek, Manager HR Consulting z firmy Antal. I dodaje: — W przypadku zmian zainicjowanych przez kadry oczekuje się od działu HR patrzenia poprzez cele biznesowe organizacji przy jednoczesnym badaniu nastroju pracowników i dostosowaniu odpowiedniej polityki komunikacyjnej. Natomiast w sytuacji, w której zmiany wprowadzane są przez zarząd, oczekiwane są działania wspierające wobec biznesu.

Działy HR, chcąc sprostać celom im stawianym, powinny wziąć aktywny udział w tworzeniu strategii wprowadzanych zmian oraz przeprowadzić analizę ich wpływu na kulturę organizacyjną. Ważne jest również dokładne zbadanie potrzeb biznesu, proaktywne kreowanie nowych rozwiązań oraz uwzględnienie prognozy trendów na rynku pracy. Dodatkowo, niezwykle istotna jest też budowa działu HR w oparciu o potrzebne kompetencje (np. analiza danych).

Dynamika rynku często wymusza niestety szybkie tempo wprowadzania zmian. Dlatego, jak podsumowuje Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic, warto monitorować łatwość ich wprowadzenia w organizacji. Jest to bowiem element niezbędny do przygotowania optymalnego planu na przyszłość.

Pełna treść raportu „Procesy HR w firmach w Polsce”, prezentującego wnioski z badania przeprowadzonego przez Antal i Macrologic, dostępne są tu: http://www.badania.macrologic.pl/.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Dobrze zarządzana fundacja to fundacja efektywna kosztowo: Macrologic Merit w fundacji należącej do Falck Medycyna

Dodany 05 października 2017 przez admin

Fundacja Zawsze Blisko założona została przez firmę Falck Medycyna, aby realizować w jej imieniu ważne i potrzebne projekty społeczne. Jak każda organizacja pozarządowa, by być wiarygodną, musi być dobrze zarządzana i w pełni transparentna. Wybierając system ERP do ewidencji kadrowo-płacowej, Fundacja Zawsze Blisko postawiła na pierwszy polski procesowy system ERP — Macrologic Merit — który, zachowując niezbędne funkcjonalności, jest zdecydowanie konkurencyjny cenowo w stosunku do innych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku.

O wdrożeniu w swoich spółkach procesowego zarządzania Falck Medycyna myślała już od dłuższego czasu, wierząc, że daje on szanse na optymalizację procesów biznesowych zarówno pod względem kosztowym, jak i czasowym. Proces zmian rozpoczęła od zaimplementowania takiego systemu w założonej przez siebie organizacji pożytku społecznego, czyli Fundacji Zawsze Blisko. Podmiot ten wspiera osoby chore lub niepełnosprawne w powrocie do aktywnego życia, ale też udziela pomocy podmiotom leczniczym w prowadzeniu efektywnej ekonomicznie działalności nastawionej na dobro pacjenta.

W przejściu na procesowy model zarządzania Fundacją pomogła firma Macrologic, proponując wdrożenie rozwiązania Macrologic Merit. Intuicyjność obsługi tego rozwiązania pozwoliła na znaczne ograniczenie czasu i kosztów wdrożenia, co dla Fundacji było kwestią priorytetową. Pełna implementacja zajęła zaledwie 5 dni. W ramach wdrożenia pracownicy Fundacji zyskali dostęp w chmurze do modułów związanych z obszarem HR (kadry i płace) oraz do płatności elektronicznych.

— To, co warte szczególnego zwrócenia uwagi w tym projekcie, to szybki czas wdrożenia, a w samym systemie — możliwość samodzielnego modelowania procesów i oczywiście dostępność dokumentacji w chmurze — tłumaczy Daniel Pochranowicz reprezentująca Fundację Zawsze Blisko i dodaje: — Nie ukrywam jednak, że nie bez znaczenia dla nas jest też dostępność cenowa rozwiązań. I taki właśnie jest Macrologic Merit.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

Znaleźć talent i go utrzymać

Dodany 03 października 2017 przez admin

Aż 40 proc. zarządzających jest niezadowolonych ze sposobu przeprowadzania i efektywności w ich firmie ocen okresowych, a 36 proc. nie wie, czy szkolenia, które oferuje swoim pracownikom, spełniają założenia i są im rzeczywiście potrzebne. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Antal oraz Macrologic. To dość szokujący wynik, jeśli weźmie się pod uwagę, że zarządzanie talentami — rozumiane jako ich pozyskanie, rozwijanie i zatrzymanie w firmie — to jedno z kluczowych wyzwań dla firm. Kapitał ludzki bowiem to istotny zasób firm, od jakości którego zależy rozwój biznesu.

Badanie Antal i Macrologic wskazuje, że aż 36 proc. ankietowanych nie mierzy jakości prowadzonych szkoleń, a 32 proc. chce poprawić ten proces. Taki wynik oznacza, że pracodawcy rozumieją wagę szkoleń, jednak nie zawsze wiedzą, co zrobić, by były efektywne.

— Przygotowując strukturę skutecznego systemu szkoleniowego, dział kadr powinien pamiętać o trzech głównych funkcjach takiego systemu. Pierwszą z nich jest nabywanie nowych umiejętności przez pracowników oraz podnoszenie obecnych. Druga funkcja to dostosowanie firmy do zmieniającego się otoczenia. A to w praktyce oznacza szkolenia związane np. z nowymi systemami IT wdrożonymi w przedsiębiorstwie. Trzecią funkcją jest integracja poprzez wspólną naukę oraz kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej — tłumaczy Małgorzata Pukropek, HR Consulting Manager z firmy Antal.

Do każdej z wymienionych funkcji firma powinna ustalić wskaźniki, które pozwolą określić jakość szkoleń. Ustalając je, warto uwzględnić w nich np. ocenę szkolenia wystawioną przez uczestnika oraz wzrost kwalifikacji pracownika w określonym czasie.

Ocena okresowa a zarządzanie przez cele

Trudno mówić o właściwym doborze szkoleń bez poprzedzającej je oceny okresowej pracowników. To działanie bowiem pozwala ocenić ich mocne i słabe strony oraz wskazać, w jakim kierunku należałoby rozwijać poszczególnych pracowników, jakich kompetencji brakuje w organizacji. Jak wynika z badań Antal i Macrologic aż 40 proc. zarządzających twierdzi, że odczuwa potrzebę poprawy jakości ocen okresowych w swojej organizacji. Wyniki te są nieco lepsze w firmach zarządzanych procesowo – tam poziom zadowolenia z realizowanego systemu ocen okresowych sięga 50 proc.

By ocena okresowa była miarodajna, musi mieć przemyślaną strukturę i opierać się na wymiernych wskaźnikach, odwołujących się do efektów pracy danego pracownika i jego kompetencji. Warto podkreślić, że wdrożenie takiego systemu ocen wspomaga organizację oraz pozwala ujednolicić procesy biznesowe z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie bardziej efektywnych nie tylko szkoleń, ale także rekrutacji, systemów motywacyjnych i premiowych oraz kształtowanie polityki wynagrodzeń.

Badania Antal i Macrologic wskazują także, że ważną kwestią dla ankietowanych jest zarządzanie przez cele. Aż 82 proc. z nich deklaruje, że na bieżąco analizuje poziom realizacji określonych celów. Nadal jednak tylko połowa badanych twierdzi, że realizacja tego procesu w ich organizacjach jest optymalna. Co trzeci z nich widzi potrzebę, by go usprawnić.

— Dziś pracownicy dużo bardziej niż kiedyś potrzebują feedbacku. To jednak ważne także z punktu widzenia organizacji. Natychmiastowa informacja zwrotna oraz szybka komunikacja pomiędzy przełożonym a członkiem zespołu pozwala bowiem reagować na bieżąco na pojawiające się problemy, a to nie tylko pomaga zapobiegać potencjalnym sytuacjom kryzysowym w firmie, ale też wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników — wyjaśnia Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic.

W poszukiwaniu talentów

Badanie Antal i Macrologic wykazało również, że aż 36 proc. zarządzających chciałoby usprawnić w swojej organizacji proces zarządzania talentami. To sporo, zważywszy, że odkrywanie i wyszukiwanie talentów, a następnie ich rozwój, to jeden z kluczowych procesów biznesowych w firmie. To bowiem właśnie talenty w dużym stopniu decydują o innowacyjności i dynamice wzrostu całej organizacji.

Jak podkreśla Małgorzata Pukropek z firmy Antal talentem najczęściej określa się  osobę o wysokim potencjale rozwojowym lub też osiągającą wysokie, ponadprzeciętne wyniki, jak również osobę posiadająca unikatowe kompetencje.

– Jeśli chcemy w jednoznaczny i miarodajny sposób określić, czy dany pracownik lub kandydat na pracownika jest talentem, czy też nie, musimy z jednej strony posiadać jasne kryteria oceny jego osoby, a z drugiej — mieć świadomość celów biznesowych organizacji – wyjaśnia Anna Andraszek.

Dopiero posiadając tę wiedzę, można przystąpić do rekrutacji nowych pracowników lub do rekrutacji wewnętrznej w ramach programu rozwoju kadr. Warto tu podkreślić, że właściwe zidentyfikowanie talentów pozwoli także na zatrzymanie kluczowych osób o unikatowych i specjalistycznych kompetencjach, a o to w szczególny sposób powinna dbać każda organizacja.

Badanie Antal i Macrologic zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 130 menedżerów HR na przełomie kwietnia i maja 2017.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

Macrologic Merit obchodzi pierwsze urodziny

Dodany 26 września 2017 przez admin

Pierwszy polski system klasy ERP oparty na procesowości – Macrologic Merit – w tym roku świętuje swoją pierwszą rocznicę rynkowej premiery. Nowa aplikacja autorstwa Macrologic od podstaw została stworzona z myślą nie tylko o największych, ale też średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce i uwzględnia najnowsze trendy w zarządzaniu. Świadectwa zadowolonych klientów, którzy zdecydowali się go wdrożyć, potwierdzają, że pierwszy polski —  już sprawdzony — procesowy system ERP w niczym nie ustępuje swoim  zagranicznym odpowiednikom.

Ze względu na wysoki koszt oprogramowania do roku 2016 niewiele firm działających w Polsce było stać na wdrożenie w swojej organizacji nowoczesnego, procesowego systemu ERP. Wybór rozwiązania IT był ograniczony zaledwie do kilku trudno osiągalnych pod względem ceny systemów zachodnich, adaptowanych do potrzeb naszego rynku, ale nietworzonych od podstaw z myślą o nim.

Powstałą w ten sposób niszę postanowiła zagospodarować firma Macrologic. We wrześniu 2016 roku jako pierwsza zaoferowała przedsiębiorcom działającym na polskim rynku system Macrologic Merit, czyli procesowe narzędzie ERP opracowane z przeznaczeniem dla rodzimych przedsiębiorców.

— To, co nas ogromnie cieszy, to nie tylko okazja do świętowania pierwszej rocznicy wprowadzenia na rynek systemu Macrologic Merit, ale także fakt, że produkt ten pomógł nam w skokowym wzroście świadomości marki. Z najnowszych badań wynika, że obecnie zajmujemy 5. miejsce (z wcześniejszego 12.) wśród producentów systemów ERP w rankingu rozpoznawalności marek  — mówi Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, prezes spółki Macrologic SA.

— Jesteśmy dumni, że jako pierwsi mogliśmy zaproponować polski system klasy ERP oparty na procesowości. Umożliwia on zamodelowanie w sposób horyzontalny procesów biznesowych zachodzących w firmie, co dużo lepiej odzwierciedla rzeczywiste praktyki w organizacjach. Coraz więcej z nich odchodzi bowiem od silosowego modelu zarządzania właśnie na rzecz procesowego podejścia — dodaje.

Program Macrologic Merit posiada aż 200 predefiniowanych procesów biznesowych, czyli tych najczęściej spotykanych w przedsiębiorstwie. To właśnie ich automatyczna implementacja pozwala na dużo szybsze wdrożenie niż w przypadku układania procesów od podstaw. Aplikacja ma przyjazny i intuicyjny interfejs. Umożliwia on użytkownikowi samodzielne przemodelowanie predefiniowanych procesów lub uzupełnienie ich o dodatkowe parametry.

To właśnie intuicyjne, cross-działowe modelowanie procesów jest kluczowym elementem tego systemu. Dzięki temu każda firma może zamodelować proces w taki sposób, aby spełniał jej potrzeby, a następnie przemodelować go ponownie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

A jak w praktyce sprawdza się Macrologic Merit?

Opowiadają o tym przedstawiciele firm, które już zdecydowały się na system Macrologic Merit: Banach Outsourcing — doradca w zakresie usług finansowo-księgowych, Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami oraz Slican — producent, operator i usługodawca w branży telekomunikacyjnej.

– To, co przykuło naszą uwagę to nowoczesność i elastyczność nowego rozwiązania. Moim zdaniem to właśnie procesowe podejście, czyli możliwość spojrzenia na firmę z lotu ptaka, przeanalizowania co działa, co nie działa (i dlaczego), a następnie błyskawiczne wdrożenie zmian optymalizacyjnych, daje możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Macrologic Merit to produkt przyszłościowy — tłumaczy Rozalia Róża Całka, dyrektor Pionu Finansów i Kadr w Przedsiębiorstwie Zarządzania Nieruchomościami.

Grzegorz Piszczek, prezes zarządu w firmie Slican, mówiąc o zaletach Macrologic Merit, podkreśla procesowe podejście do wsparcia pracy pracowników i menedżerów oraz możliwość korzystania z analiz i wykresów, które umożliwią im bieżącą ocenę zjawisk gospodarczych i finansowych w firmie.

— Ponieważ naturalnym sposobem funkcjonowania firm jest działanie w obrębie realizowanych procesów, a nie pionów organizacyjnych, nasz model biznesowy oparliśmy na zapewnieniu klientom opisu i uproszczeniu skomplikowanych procesów, a także przepływu informacji, ciągłego monitoringu aktywności uczestników procesów oraz kontroli tych procesów. Po szczegółowym rozpoznaniu rynku doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie Macrologic Merit jest tym systemem ERP, który idealnie wpisuje się zarówno w ich potrzeby, jak i w naszą politykę zarządczą — wyjaśnia z kolei Katarzyna Banach z Banach Outsourcing.

Warto również podkreślić, że nowy produkt Macrologic został oparty na sprawdzonej polskiej bazie danych — MacroBASE. Dzięki temu system odpowiada nie tylko najwyższym standardom bezpieczeństwa, ale także daje możliwość dużo szybszego wprowadzania zmian niż dzieje się to w przypadku baz danych tworzonych poza Polską.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: ,

Ekspert Macrologic: HR to kręgosłup całej organizacji, ponieważ odpowiada za jej sprawność organizacyjną

Dodany 25 września 2017 przez admin

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem przydatny jest więc HR Business Partner, który pełni dzisiaj rolę nie tylko szefa działu HR, ale przede wszystkim partnera dla zarządu w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej firmy i jej sukcesu biznesowego.

– Skuteczny HR Business Partner to osoba, która patrzy nie na szczegół, ale na to, jak ten szczegół może wpływać na ogół. To osoba, która rozumie biznes jako całość i potrafi łączyć czasem odległe od siebie fakty. Wyciągnięte z analizy wnioski przekłada na to, jak dane zjawisko wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów, wzrost lub spadek sprzedaży lub innych KPI-ów, np. związanych z innowacyjnością organizacji – mówi w artykule na portalu Organizacjahoryzontalna.pl Monika Grabowska, dyrektor sprzedaży w Macrologic SA, wcześniej brand manadżer rozwiązań HR oferowanych przez spółkę. Wsparcie menadżerów poszczególnych obszarów biznesowych oraz zarządu, poprzez propozycje działań w obszarze HR realizowanych na poziomie zarządczym, to główny zakres kompetencji HR Business Partnera. Posiada on liczne informacje związane z miękkimi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim danej organizacji. Tym samym może dostarczyć managementowi kluczową wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania personelem. HR Business Partner musi być więc nie tylko uważnym obserwatorem, ale przede wszystkim świetnym analitykiem, potrafiącym wyciągać wnioski, a następnie je prezentować zarządowi w odniesieniu do kluczowych celów i KPI’ów organizacji.

Jak podkreśla Monika Grabowska, sprawne wprowadzanie zmian to kolejny istotny element związany z zarządzaniem. W tym właśnie kluczowym aspekcie HR Business Partner również wspomaga menadżerów. Doradza im, aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu skutecznej strategii zarządzania zmianami, by przebiegły one sprawnie i przy jak najniższym poziomie ryzyka. Dodatkowo, to od niego pracownicy dowiadują się o wprowadzanych modyfikacjach. HR Business Partner dba o to, aby zostały one właściwie zrozumiane przez zespół.

W obszarze HR, podobnie jak w innych obszarach, mając do dyspozycji pewną bazę mierników, wskaźników, i obserwując je, mamy możliwość podejmowania decyzji o zmianach w obszarze tych procesów oraz optymalizacji i poprawiania ich efektywności. A zadaniem HR Business Partnera jest dbanie o pozytywne nastawienie pracowników do pracy, motywowanie ich oraz podtrzymywanie zaangażowania zespołu w procesie wprowadzania zmian. Wspomniane działania są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ stanowią gwarancją sukcesu wdrożenia zmian w organizacji – tłumaczy Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA.

HR Business Partner pełni także funkcję łącznika pomiędzy pracownikami a zarządem. To ważna rola, gdyż szybkie zdiagnozowanie problemów związanych np. z niezadowoleniem pracowników, a następnie natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, może uchronić organizację przed koniecznością nagłego rekrutowania kandydatów w miejsca odchodzących pracowników. Ponadto negatywna opinia na temat byłego miejsca pracy oraz osób tam zatrudnionych zwykle jeszcze długo po odejściu danego pracownika wpływa negatywnie na wizerunek firmy.

Niezbędnym narzędziem pracy HR Business Partnera oraz podlegającego mu departamentu zarządzania zasobami ludzkimi jest procesowy system klasy ERP. Pozwala on spojrzeć na firmę „z  lotu ptaka”. Dzięki takiemu oprogramowaniu szef działu HR m.in. zyskuje wiedzę na temat efektywności poszczególnych pracowników, zespołów oraz „wąskich gardeł”, czyli miejsc zastoju w realizacji danych procesów biznesowych. Daje to możliwość usprawnienia i optymalizacji procesów, co przekłada się na oszczędności w całej organizacji.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , , ,

Niemcy stawiają na polski procesowy system ERP

Dodany 22 września 2017 przez admin

Polskie przedstawicielstwo niemieckiego producenta folii polietylenowych — spółka Verpa Folie Weidhausen GmbH — przygotowując się do spełnienia wymogów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, zdecydowała się na wdrożenie w swojej organizacji polskiego, procesowego  systemu ERP — Macrologic Merit. Tym samym spółka zyskała nie tylko możliwość przekazywania do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną informacji dotyczących VAT, ale także narzędzie do zarządzania procesami w firmie.

Spółka Verpa Folie Weidhausen GmbH jest spółką powiązaną z Verpa Folie Wrocław, w której udziałowcami są Andre Baumann (właściciel grupy VERPA) oraz spółka Schumacher Packaging Sp. z o.o., której właścicielem jest z kolej spółka Schumacher Packaging GmbH.

Schumacher Packaging GmbH to jedna z największych, europejskich firm specjalizujących się w materiałach opakowaniowych. Założona w roku 1948, obecnie zatrudnia ponad 2600 pracowników w 13 europejskich zakładach zlokalizowanych nie tylko w Niemczech i Holandii, ale także w Polsce.

W związku z wprowadzonymi w Polsce przepisami o Jednolitym Pliku Kontrolnym zarząd firmy podjął decyzję, aby w Verpa Folie Weidhausen GmbH zaimplementować polski procesowy system ERP — Macrologic Merit. Dzięki temu firma zyskała możliwość raportowania rozliczeń VAT w standardzie JPK. Intuicyjność oprogramowania, jak również jego modułowość i predefiniowane procesy pozwoliły na wyjątkowo szybkie wdrożenie. Uruchomienie programu dla Verpa Folie Weidhausen GmbH oraz przeszkolenie zajęły zaledwie 2 dni, co jest swoistym rekordem w branży!

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Slican stawia na procesowe podejście do zarządzania i wybiera Macrologic Merit

Dodany 12 września 2017 przez admin

Slican jest producentem urządzeń i oprogramowania dla komunikacji biznesowej oraz operatorem telefonii VOiP w ramach własnej platformy FONEO i usługi o tej samej nazwie. Firma podjęła decyzję o przejściu z dotychczas użytkowanego systemu Macrologic ERP na nowy system oparty na procesowości: Macrologic Merit. Zakres wdrożenia obejmuje obszar finansów i księgowości, kadr i płac, logistyki, produkcji oraz analiz biznesowych.

Slican sp. z o.o. jest polskim producentem. Oferuje centrale tradycyjne, serwery IP klasy call manager, komunikatory, systemy contact i call center w zakresie od kilku do 10.000 użytkowników. Firma funkcjonuje na rynku już od 1992 roku. Produkty spółki wyposażone są w nowoczesną platformę IT, wspierającą zarówno pracę administratora sieci, jak i użytkownika telefonu. Ponadto z wykorzystaniem swoich systemów Slican oferuje bogaty katalog usług, takich jak: rejestracja rozmów, przygotowywanie bilingów i statystyk oraz wiele innych.

— Chcemy wdrożyć system Macrologic Merit, ponieważ oferuje on nowe, procesowe podejście do wsparcia pracy pracowników i menedżerów. Dla nas istotną cechą jest również możliwość korzystania z analiz i wykresów, które umożliwią nam bieżącą ocenę zjawisk gospodarczych i finansowych w firmie — mówi Grzegorz Piszczek, prezes zarządu w firmie Slican.

Ważną cechą przemawiającą za wyborem oprogramowania Macrologic Merit były dostępne dla firmy koszty wdrożenia i utrzymania systemu. W pakiecie Slican otrzymał gwarancję dwukrotnej w ciągu roku aktualizacji systemu i bieżącego dostosowania go do zmian prawnych.

Wcześniej spółka Slican również korzystała z polskich rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie, a konkretnie z systemu Macrologic ERP. To właśnie te pozytywne doświadczenia sprawiły, że ponownie postawiła na polski produkt, autorstwa firmy Macrologic.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: ,

Poznaj zasady split payment i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym

Dodany 07 września 2017 przez admin

Już od 1 kwietnia 2018 r. przedsiębiorców uprawnionych do rozliczania podatku VAT zacznie obowiązywać zasada split payment, obligująca ich do wpłacania VATu na osobne konto. Wszystko po to, by państwo mogło zapobiegać przestępstwom podatkowym związanym z wyłudzeniami nienależnego zwrotu VAT. Niestety to, co dobre dla państwa, może okazać się sporym kłopotem dla przedsiębiorców. By uniknąć błędów związanych z tego typu rozliczeniami warto na bieżąco śledzić zmiany w prawie lub korzystać z doradztwa doświadczonych konsultantów. W trosce o swoich obecnych i potencjalnych klientów Macrologic uruchomił edukacyjną stronę www dedykowaną split payment: http://www.splitpayment.macrologic.pl/.

Mechanizm split payment dotyczy transakcji realizowanych przez podmioty rozliczające VAT, czyli transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Istota jego działania polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich — kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto — wpłacona ma być przez nabywcę na wskazany przez niego rachunek bankowy. Druga część — odpowiadająca kwocie podatku VAT — uiszczana ma być na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT). Zgodnie z nową wersją projektu mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować także w ramach faktoringu.

O wyborze płatności za nabyty towar czy usługę decydować będzie nabywca. Ustawodawca dopuszcza zapłatę metodą tradycyjną, stosowaną dotychczas, lub opcję zapłaty z wykorzystaniem split paymentu. Wybór konkretnego sposobu płatności odnosić się będzie do pojedynczej faktury, co w praktyce oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności.

Jeden przelew, ale VAT na osobny rachunek

Do obsługi podzielonych płatności opracowany zostanie nowy wzór polecenia przelewu. Wybór split paymentu jako metody płatności nie powoduje po stronie nabywcy konieczności zrealizowania dwóch osobnych przelewów. Nabywca towaru lub usługi wykona jeden przelew, a bank rozdzieli płatności na dwa osobne konta.

Dodatkowe konta do obsługi VAT będą zakładane bezpłatnie przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, automatycznie dla wszystkich podatników VAT. Funkcjonować będą w ramach już prowadzonych lub nowo uruchamianych firmowych rachunków bankowych na zasadach regulowanych przez umowy zawarte między instytucją prowadzącą rachunek VAT a klientem. Organy podatkowe nie będą miały dostępu do tych rachunków, zgromadzone na kontach środki będą cały czas środkami należącymi do podatnika.

Split payment to nie tylko utrudnienie — to także korzyści dla obydwu stron

Dzięki podzieleniu płatności na dwie części nabywca zyskuje prawo do uchylenia się od sankcji VAT-owskich ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz w art. 56b Ordynacji podatkowej, a także do zwolnienia z odsetek za zwłokę, w przypadku gdy wykazany naliczony podatek VAT będzie co najmniej w 95% pochodzić z faktur opłaconych metodą podzielonej płatności. Ponadto te firmy, które dotąd objęte były zasadą solidarnej odpowiedzialności, zostaną z niej wyłączone. Fakt korzystania ze split paymentu będzie jednym z argumentów mającym wpływ na nadanie przedsiębiorcy „statusu działającego należycie i starannie”, co zdecydowanie ułatwi życie firmom, które dotąd musiały swoja niewinność udowadniać sądownie.

Dostawca z kolei może liczyć na złagodzenie sankcji za wykazane przez fiskusa zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, a także na zwrot nadwyżki naliczonego podatku w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia (w przypadku zwrotu na rachunek VAT). Korzystna dla niego będzie także możliwość obniżenia wartości podatku w wyniku wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za pomocą rachunku VAT. Wartość takiego zmniejszenia określana będzie na podstawie wzoru zawartego w ustawie).

Zmiany dla przedsiębiorców, także w zakresie dostosowania systemów IT

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności w rozliczaniu VAT zakłada dobrowolność jej stosowania. Trzeba jednak podkreślić, że skorzystanie z tego modelu wiąże się z konkretnymi konsekwencjami, zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usług.  Ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT i jego wpływ na zarządzanie płynnością finansową firmy wymagają zmian zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, a konieczność właściwego rejestrowania operacji gospodarczych i fakt posiadania dodatkowego rachunku VAT wiążą się z ingerencją w użytkowane systemy informatyczne — wyjaśnia Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w firmie Macrologic, dostawcy rozwiązań klasy ERP. I dodaje: — Mamy na uwadze, że split payment może wymagać zmian w naszych systemach użytkowanych przez klientów i w trosce o to na bieżąco monitorujemy temat.  

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , , ,

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami z pierwszym polskim procesowym systemem klasy ERP

Dodany 04 września 2017 przez admin

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami (PZN) podjęło decyzję o przejściu z obecnie użytkowanego systemu autorstwa Macrologic na najnowszy produkt tej firmy: pierwszy polski procesowy system klasy ERP do zarzadzania organizacją — Macrologic Merit. Implementacja obejmie obszar finansów, zasobów ludzkich, płatności elektronicznych, obiegu dokumentów, sprzedaży, zasobów rzeczowych i analiz biznesowych. Do wyboru nowego oprogramowania spółkę skłoniła chęć usprawnienia przepływu informacji w organizacji, a także wejścia na wyższy poziom zarządzania.

– To, co przykuło naszą uwagę to nowoczesność i elastyczność nowego rozwiązania. Moim zdaniem to właśnie procesowe podejście, czyli możliwość spojrzenia na firmę z lotu ptaka, przeanalizowania co działa, co nie działa (i dlaczego), a następnie błyskawiczne wdrożenie zmian optymalizacyjnych, daje możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Macrologic Merit to produkt przyszłościowy — tłumaczy Rozalia Róża Całka, dyrektor Pionu Finansów i Kadr w Przedsiębiorstwie Zarządzania Nieruchomościami.

Wdrożenie będzie realizowane etapowo. Najpierw zidentyfikowano zachodzące w firmie procesy biznesowe, a następnie zostaną one wprowadzane, za pomocą intuicyjnego interface’u, do modelera procesów. Co istotne, jeśli zajdzie potrzeba zmiany przebiegu procesu, lub np. osób odpowiedzialnych za poszczególne jego etapy, PZN może samodzielnie proces przemodelować bez posiłkowania się konsultantami zewnętrznymi.

W wyniku wdrożenia Macrologic Merit PZN zyska także możliwość analizy efektywności procesów w takich kluczowych obszarach jak: finanse, zarzadzanie personelem oraz sprzedaż. Dzięki temu zarządzający będą na bieżąco otrzymywali informacje niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych. Firma zyska także wsparcie informatyczne przy zarządzaniu zmianą w systemie pracy, bo Macrologic Merit pozwoli w sposób automatyczny wskazać pracownikom ich nowe role i zadania. Implementacja da także możliwość bieżącego badania efektywności modyfikowanych procesów.

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i kompleksową obsługą techniczną nieruchomości biurowych, handlowo-usługowych, magazynowych oraz przemysłowych na terenie całego kraju. Jego misją jest utrzymanie wysokiej wartości obiektów powierzonych mu w zarządzanie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa właścicielom oraz najemcom. Firma na rynku nieruchomości działa już 21 lat.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING