Archiwum wg Tagów | "insurance"

comarch logo

Tags: , , ,

Comarch automatyzuje pracę sił sprzedaży UNIQA

Dodany 02 listopada 2015 przez admin

Comarch zakończył sukcesem projekt wdrożenia w grupie UNIQA Polska nowej odsłony platformy internetowej wspierającej sprzedaż ubezpieczeń oraz obsługę posprzedażową.

Wdrożenie nowego, poszerzonego internetowego rozwiązania dla sił sprzedaży przy współpracy z Comarch jest kolejnym krokiem w realizacji naszego celu, jakim jest supernowoczesny ubezpieczyciel. Sprzedaż produktów i usług ubezpieczeniowych spełniających oczekiwania naszych klientów wymaga zapewnienia maksymalnego komfortu naszym sprzedawcom w postaci efektywnych narzędzi informatycznych. Funkcjonalności dostarczone przez Comarch gwarantują naszym agentom, menadżerom i pracownikom call center optymalną jakość pracy, a naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie. Dzięki niej możemy szybko i sprawnie obsługiwać klientów podkreśla Jacek Szwankowski, kierownik projektu POS 2.0 w UNIQA.

– Nowa platforma internetowa zapewnia siłom sprzedaży UNIQA wygodę użytkowania nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale również na urządzeniach mobilnych. Agregując wszystkie kluczowe informacje – pochodzące zarówno z systemu majątkowego, jak i życiowego, gwarantuje kompleksową i sprawną obsługę klienta w każdym momencie procesu ofertowania, wystawiania polisy oraz jej późniejszej obsługi. Współpracuje przy tym w ramach jednego ekosystemu z modułem Contact Center, a także z uniwersalnym Modułem Obiegu Zadań, ułatwiającym optymalizację procesów biznesowych w towarzystwie – mówi Tomasz Arciszewski, kierownik projektu i dyrektor centrum produkcyjnego Comarch.

Rozwiązanie zaproponowane i wdrożone przez Comarch udostępnia siłom sprzedaży UNIQA funkcjonalność obejmującą wszystkie najważniejsze obszary biznesowe, niezbędne w realizacji procesu sprzedażowego – pełny profil klienta, wielokanałową historię jego kontaktów z ubezpieczycielem, bieżącą informację o posiadanych polisach w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz na życie, aktualnym stanie obsługi zgłoszonych szkód i związanych z nimi płatnościach, jak również obsługę kampanii marketingowych. Ponadto zapewnia agentom sprawną analizę potrzeb klienta, dostęp do dokumentacji oraz szybkie przeprowadzenie procesu ofertowania i wystawienia polisy, oferując jednocześnie możliwość dokonania płatności online przez klienta lub automatyczne rozliczenie agenta z gotówki także w sposób elektroniczny.

Równie ważnymi elementami wdrożonego rozwiązania jest wsparcie procesów oceny ryzyka czy obsługa zgłoszeń szkodowych z wykorzystaniem modułu Contact Center. Nowa platforma standaryzuje i usprawnia przepływ informacji między pracownikami call center, back-office i siecią sprzedaży, skracając tym samym czas oczekiwania klienta na decyzje ubezpieczyciela.

Wdrożone rozwiązanie stanowi rozwinięcie koncepcji kompleksowego front-endu dla agentów ubezpieczeniowych – Comarch Insurance Agent Essentials, integrującego dane z kluczowych systemów istniejących w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz automatyzującego jego najważniejsze procesy biznesowe.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Comarch wspiera procesy rozliczeniowe z reasekuratorami w Allianz

Dodany 11 sierpnia 2014 przez admin

Comarch wdrożył w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. moduł finansowo-księgowy systemu Comarch NonLife Insurance. Wraz z rozwojem biznesu Allianz potrzebował narzędzia, które przyspieszyłoby wykonywanie rozliczeń z reasekuratorami i brokerami, czyli zautomatyzowało obsługę rosnącej liczby transakcji.

Moduł finansowo-księgowy stanowi integralną część rozwiązania Comarch NonLife Insurance – platformy kompleksowo realizującej kluczowe procesy biznesowe w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych. Charakteryzujący się wysoką elastycznością i możliwością konfiguracji moduł finansowo-księgowy pełni rolę księgi pomocniczej – zawiera ewidencję analityczną, a także uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej, jak również odpowiedzialny jest za wsparcie księgowej obsługi zdarzeń ubezpieczeniowych, generowanie dowodów księgowych oraz prowadzenie rozrachunków ubezpieczeniowych z kontrahentami.

Dzięki wdrożeniu modułu TUiR Allianz zoptymalizowało i zautomatyzowało proces księgowania rozliczeń z kontrahentami. Proces przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego został na tyle przyspieszony, że przeprowadzenie tych operacji zajmuje obecnie jedynie 2 dni robocze. Ponadto przez odstąpienie od ustalania sald rozrachunków z reasekuratorami na podstawie ewidencji w księdze głównej uzyskano bezpośredni dostęp do sald z poziomu systemu z pełnym podglądem danych dla wybranego asekuratora. Pozwala to na weryfikację poprawności przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego” – podkreśla Kamil Kwarciak, kierownik projektu Comarch.

Po kilku miesiącach pracy w nowym rozwiązaniu zauważamy, iż transfer danych księgowych z obszaru reasekuracji przebiega znacznie sprawniej niż dotychczas. System wdrożony przy współpracy z Comarch pomógł nam zredukować czas przy zamykaniu okresów księgowych” – zauważa Sylwia Kołowacik Główny Księgowy TUiR Allianz Polska S.A.

Comarch od ponad piętnastu lat dostarcza rozwiązania dla sektora ubezpieczeń w Polsce i za granicą. Rozwiązania Comarch obsługują relacje z klientami, optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Historia współpracy Comarch z Grupą Allianz sięga 2006 roku, kiedy w TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU Allianz Życie Polska S.A. wdrożony został system Comarch Debt Management – rozwiązanie wspierające obsługę procesów windykacji należności, które jest wykorzystywane i rozwijane w obu spółkach do chwili obecnej. W kolejnych latach Allianz i Comarch współpracowały przy rozwoju głównego systemu polisowo-szkodowego.

Więcej informacji ofercie Comarch dla sektora ubezpieczeń można znaleźć na portalu www.ubezpieczenia.comarch.pl.

Alianz Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. wchodzi w skład Grupy Allianz Polska która jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym, świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2013 roku 2,3 miliarda PLN, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły niemal 15 mld PLN. TUiR Allianz Polska S.A. oferuje ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, jak i ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. ubezpieczenia transportowe, ogniowe i techniczne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: ,

ERGO Insurance wybiera Comarch Mobile Insurance Advisor

Dodany 05 października 2013 przez admin

Grupa ubezpieczeniowa ERGO zdecydowała się wdrożyć Comarch Mobile Insurance Advisor, aby wspierać procesy doradztwa i sprzedaży polis w Belgii i w Luksemburgu. Ubezpieczyciel wybrał rozwiązanie Comarch głównie ze względu na wieloplatformową architekturę i bogate doświadczenie Comarch w rozwoju mobilnych aplikacji dla branży finansowej.

Współpraca z Comarch pozwoli nam wyposażyć naszą sieć sprzedaży w narzędzia, które są dostępne i mogą być użyte zawsze i wszędzie dla ułatwienia bezpośredniego kontaktu doradcy ubezpieczeniowego z klientem, wsparcia sprzedaży w agencjach, centrach sprzedaży i u samych klientów. Głównym celem projektu jest stymulowanie sprzedaży towarzystwa, opartej na doradztwie i budowaniu unikalnych ofert dla osiągnięcia wyższej efektywności procesu obsługi klienta, począwszy od analizy potrzeb a skończywszy na ocenie ryzyka – mówi Luuk Lodewijks, Commercial Director w ERGO Partners.

– Głównym założeniem wdrożenia Comarch Mobile Insurance Advisor jest możliwość użycia tej samej aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych i laptopach (Windows, Mac OS), jak i na tabletach z systemem iOS, Android i Windows Phone. To pozwoli nam zastosować BYOD (Bring Your Own Device) – strategię wzmocnienia sił sprzedaży. Dodatkowo,  możemy łatwo zintegrować aplikację z naszymi systemami back-end – podkreśla Philip Müller, IT & Process director, ERGO Insurance.

– Postrzegamy ten projekt jako szansę na długoterminową współpracę z grupą ERGO oraz na dalszy dynamiczny rozwój naszej firmy w regionie Beneluksu. Comarch jest postrzegany tutaj jako „IT challenger” w sektorze ubezpieczeń, który oferuje całą gamę wartościowych i innowacyjnych rozwiązań. Nasze rozwiązanie wspierające przedsprzedaż to wieloplatformowa i wielojęzyczna aplikacja mobilna dla agentów i brokerów, dostępna z każdego miejsca o każdej porze zarówno w trybie online, jak i offline. Co więcej, nasza aplikacja może obsłużyć szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych – dodaje Wojciech Pawlus, dyrektor sprzedaży na region Beneluksu Comarch.

– Comarch Mobile Insurance Advisor oferuje bogatą funkcjonalność w zakresie procesów przedsprzedaży. Aplikacja pozwoli na gromadzenie informacji o klientach, takich jak kontakty, dane osobiste czy informacje o rodzinie i wykorzystywanie ich w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego dla klienta ubezpieczenia czy produktu inwestycyjnego. Umożliwi również wykonywanie symulacji i graficzne przedstawienie sytuacji tak, aby klienci lepiej zrozumieli wszystkie korzyści i koszty związane z zakupem wybranych produktów. Klient będzie mógł samodzielnie wypełnić kwestionariusz i złożyć wniosek ubezpieczeniowy. Nasze rozwiązanie umożliwi też wykorzystanie podpisu elektronicznego, który wraz z wszystkimi informacjami trafi do głównego systemu administracji polisami w celu wystawienia polisy – wyjaśnia Maciej Ślósarczyk, dyrektor konsultingu ubezpieczeniowego Comarch.

Comarch Mobile Insurance Advisor jest zaawansowaną wieloplatformową aplikacją zaprojektowaną w celu zapewnienia agentom i doradcom kompleksowego narzędzia wspierającego sprzedaż wszelkich produktów ubezpieczeniowych, w tym złożonych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. System obsługuje cały proces sprzedaży: od identyfikacji klienta oraz analizy jego potrzeb, poprzez tworzenie scenariuszy, symulacji i kalkulacji, doradztwo inwestycyjne, do wygenerowania wniosków i załączenia podpisu klienta. Rozwiązanie Comarch Mobile Insurance Advisor może być używane przez agentów i brokerów zawsze i wszędzie, gdyż jest dostępne jako aplikacja natywna na tablety wszystkich wiodących dostawców. Umożliwia sieci sprzedaży zarządzanie zadaniami, przeglądanie wyników sprzedaży i zapewnia dostęp do danych pojedynczych klientów. Aplikacja Comarch może pracować zarówno w trybie offline, jak i online i jest centralnie kontrolowana z poziomu webowej aplikacji back-office.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Comarch wdroży aplikację CRM i Contact Center w UNIQA

Dodany 22 maja 2013 przez admin

Comarch podpisał kontrakt z Grupą UNIQA Polska na wdrożenie nowej, rozszerzonej wersji Portalu Obsługi Sprzedaży. Internetowa platforma wesprze jeszcze silniej sprzedaż ubezpieczeń i obsługę posprzedażową klientów UNIQA. Portal jest przeznaczony dla pośredników ubezpieczeniowych UNIQA oraz operatorów Contact Center. Rozwiązanie składa się z systemu Comarch Insurance CRM zintegrowanego z Comarch Contact Center.

– Osiągamy bardzo dobre wyniki sprzedażowe – w 2012 roku UNIQA TU SA znalazła się na wysokim 5. miejscu wśród spółek majątkowych w Polsce pod względem przypisu składki. Na tym jednak nie poprzestajemy, mamy ambitne cele do zrealizowania, dlatego stale udoskonalamy i rozwijamy produkty oraz procesy. Biznes ubezpieczeniowy opiera się na zaufaniu, które można zbudować jedynie poprzez pozytywne relacje z klientami. Wdrożenie jednolitej polityki budowania relacji jest nie lada wyzwaniem w przypadku dużej wielokanałowej sieci sprzedaży. Dlatego też zdecydowaliśmy się na rozbudowę i ulepszenie Portalu Obsługi Sprzedaży, który będzie wspierał zarówno agentów ubezpieczeniowych, pracowników Jednostek Terenowych, jak i konsultantów Contact Center UNIQA. Wykorzystanie spójnej platformy dla obsługi klientów różnymi kanałami jest bezcenne – klient i jego sprawy są rozpoznawalne dla każdego pracownika UNIQA bez względu na kanał obsługi. Szanujemy czas naszych klientów – zależy nam bardzo na ich szybkiej i sprawnej obsłudze. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy naszego sprawdzonego partnera firmę Comarch – mówi Bartosz Słupski, dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientem spółek UNIQA w Polsce.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom UNIQA, rozpoczynamy wdrożenie nowego Portalu Obsługi Sprzedaży. Został on zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszymi standardami i trendami tak, aby maksymalizować możliwości i funkcjonalności dostępne dla sprzedawców, przy zachowaniu optymalnej wygody użytkowania nie tylko na desktopach i notebookach, ale także na urządzeniach mobilnych. Dzięki portalowi sieć sprzedaży zyska narzędzie umożliwiające kompleksową i sprawną obsługę klienta na każdym etapie – ofertowania, wystawiania polis i ich późniejszej obsługi, współpracując w ramach jednej platformy z zespołem Contact Center – wyjaśnia Maciej Ślósarczyk, dyrektor Konsultingu Ubezpieczeniowego, Comarch.

Rozwiązanie Comarch udostępni agentom oraz konsultantom Contact Center aktualny profil klienta, zawierający jego dane, multikanałową historię kontaktów ze Spółkami UNIQA oraz bieżące informacje o posiadanych przez niego produktach ubezpieczeniowych i statusie obsługi szkód. Powiązane z profilem klienta funkcjonalności biznesowe zagwarantują agentom sprawną analizę jego potrzeb i szybkie przeprowadzenie procesu ofertowania. System koncentruje się na wykorzystaniu kontaktu z klientem jako okazji sprzedażowej, prezentując agentowi spersonalizowaną ofertę, a także bonusy i oferty specjalne, którymi objęty jest klient. Ważnym ogniwem systemu jest rejestracja zgłoszeń szkodowych obsługiwana w całości przez konsultantów Contact Center, którzy w razie potrzeby będą mogli komunikować się za pomocą rozwiązania Comarch zarówno z siecią sprzedaży, jak i pracownikami back-office. Z punktu widzenia realizacji najwyższych standardów jakości obsługi niezwykle istotna jest integracja dotychczasowych systemów IT z jedną aplikacją dedykowaną do obsługi klientów.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Comarch Data Center świadczy usługi hostingowe dla ING Insurance International

Dodany 06 maja 2013 przez admin

Spółki Comarch i ING Insurance International podpisały umowę ramową na świadczenie usług hostingowych i zarządzania dla platformy obsługującej podstawowe systemy ubezpieczeniowe. Wydarzenie to ma związek z procesem zachodzącym w Grupie ING polegającym na oddzieleniu ING Insurance od ING Bank. Proces ten rozpoczął się w 2009 roku, w ramach którego podmioty należące do ING Insurance International przeniosły hosting głównych aplikacji ING do Data Center firmy Comarch.

Rozdzielenie dwóch podmiotów Grupy ING ma zredukować poziom jej złożoności, obniżyć koszty operacyjne systemów informatycznych oraz polepszyć jakość obsługi klientów. Comarch pomógł ING Insurance osiągnąć powyższe cele poprzez przeniesienie usług hostingowych do ośrodków Comarch Data Center. W celu zrealizowania tego projektu została przygotowana i wdrożona nowa infrastruktura sprzętowo-systemowa. Realizacja projektu przeniesienia usług do Comarch została podzielona na dwa równoległe projekty: projekt główny wdrożenia infrastruktury i przeniesienia usług oraz program dostosowania procesów zarządzania IT  przez Comarch.

Comarch przeprowadził i wdrożył program pełnego dostosowania procesów IT, którego celem było spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa i jakości ING Insurance International.
W ramach projektu głównego przeprowadzona została analiza, przekazanie wiedzy i migracja danych. Jako nowy dostawca usług hostingowych dla platform i5/OS i AIX, Comarch świadczy usługi dla 13 podmiotów w 7 krajach. Migracja została przeprowadzona stopniowo.

 

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING