Archiwum wg Tagów | "insider"

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 10

Dodany 29 grudnia 2014 przez admin

Dziesiąty, jubileuszowy odcinek naszego cyklu musi być wyjątkowy, więc miło nam poinformować, że tematem będzie to, co najprzyjemniejsze dla wszystkich, czyli wypłaty. Zanim o tym, powtórzmy tylko że TETA Insider to miejsce, gdzie podajemy po raz pierwszy informacje o zmianach w systemach TETA i to tutaj jako pierwsi poznajecie system od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują  programiści. Na początek krótkie wprowadzenie do samego systemu.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz by wypłaty sprawnie dotarły do pracowników?

Dzięki rozbudowanej opcji wypłat będziesz miał pewność, że pieniądze trafią do odpowiedniej osoby.

Beata Zaremba, Analityk, UNIT4 TETA

System TETA HR umożliwia zdefiniowane różnych metod wypłaty wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z deklaracją złożoną przez pracownika jego wynagrodzenie może zostać przekazane na różne rodzaje dystrybucji m.in. przelew, gotówka. W przypadku przelewów istnieje możliwość wskazania kilku rachunków bankowych dla danego pracownika. Funkcjonalność definiowania metod wypłat umożliwia dowolny podział procentowy i kwotowy wypłaty wynagrodzenia pracownika na wskazane konta i ewentualnie wypłatę w formie gotówki.

Istnieje również możliwość zdefiniowana metod wypłat w kontekście typu listy płac, na której jest liczone wynagrodzenie. Na przykład wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych może zostać przekazane na inny rachunek bankowy niż pozostałe wynagrodzenia pracownika.

System TETA HR umożliwia przeglądanie historii wypłat wynagrodzenia pracownika. Informacja ta jest prezentowana w kontekście listy płac zgodnie z obowiązującymi metodami dokonywania wypłat w momencie wysłania płatności pracownikowi.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 8

Dodany 16 października 2014 przez admin

Nie tak dawno rozpoczynaliśmy nasz cykl, a już prezentujemy odcinek ósmy TETA Insider. To tutaj podajemy po raz pierwszy informacje o zmianach w systemach TETA i to tutaj jako pierwsi poznajecie system od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują  programiści.

W poprzednim odcinku mówiliśmy o sprawnym przelewaniu świadczeń socjalnych pracownikom bez konieczności przeliczania listy płac. Dzisiaj opowiemy o długo oczekiwanej funkcjonalności: formularzu pracowniczym dostępnym w formie kalendarza. Zanim o tym, tradycyjnie krótkie wprowadzenie do samego systemu – tym razem kilka słów nt. TETA Web (dawniej TETA Galactica).

TETA Web to platforma internetowa współpracująca z aplikacją TETA HR (dawniej TETA Personel). Stanowi wsparcie dla działów personalnych zarówno małych, średnich jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. Dzięki niej menedżerowie zyskują narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im jednostkami organizacyjnymi, zaś działy HR sposób na przeniesienie zadań takich jak np. generowanie raportów i wydruków, kontrolowanie liczby dni urlopu, terminów badań okresowych na pracowników. Ten system HRM doskonale wspomaga elektroniczny obieg dokumentów. Dostęp może otrzymać każdy pracownik, a obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Chcesz sprawnie zaplanować czas pracownikom?

Dzięki opcji kalendarzy w niezwykle prosty sposób zaplanujesz cały miesiąc z góry.

Autor: Anna Janas, analityk UNIT4 TETA

W aplikacji pojawił się długo oczekiwany formularz kalendarzy, który cały miesiąc jest widoczny na ekranie w formie tabelarycznej. Planista po lewej stronie może zobaczyć wszystkich pracowników, do których ma dostęp i zaplanować im harmonogram. Do dyspozycji planisty są sumatory kolumnowe i wierszowe, które wspierają w planowaniu, prezentując np. stan zaplanowanej w porównaniu do oczekiwanej ilości godzin.

Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość planowania cyklicznego, kopiowania z grupowych kalendarzy oraz planowania na podstawie standardowego wzorca. Wprowadzono także możliwość planowania za pomocą zmian, co jest pomocne głównie w planowaniu produkcji.

Planowanie rozpoczynamy jednym przyciskiem akcji, przechodząc przez kolejne kroki, począwszy od weryfikacji planu aż do zatwierdzenia. Etap na jakim znajduje się użytkownik jest zobrazowany kolorowym paskiem przy pracowniku oraz statusem.

Aplikacja wspiera użytkownika kompleksowo w zaplanowaniu czasu pracy zgodnie z regułami Kodeksu pracy. Weryfikacja planu odbywa się na podstawie reguł systemu czasu pracy powiązanego z pracownikiem – wszystkie odstępstwa są ogłaszane jako błędy lub ostrzeżenie przed zatwierdzeniem planu.

Dla większej wygody użytkowników dodaliśmy także możliwość przełączania widocznych godzin od/do na sumę godzin w dniu bądź numer zmiany. Do każdego dnia, w celach informacyjnych, wyświetlane są podpowiedzi, a przy pracowniku prezentowany jest panel ze wszystkimi ważnymi informacjami.

Planowanie czasu pracy z poziomu TETA Web wymaga współpracy z systemem TETA HR, także wszystkie zatwierdzone dane widoczne są z poziomu obu aplikacji. Pracownik ma możliwość podglądu własnego planu pracy na przyjaznym widoku w układzie kalendarza.

Komentarzy (0)

Tags: , ,

TETA Insider vol. 7

Dodany 18 września 2014 przez admin

Witamy w siódmym odcinku cyklu TETA Insider. Tradycyjnie podajemy tu informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. Ostatnio mówiliśmy o nowej funkcjonalności w TETA HR, która pomoże ustalić prawidłową datę okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W dzisiejszym odcinku pozostajemy w obszarze polityki personalnej i zajmiemy się sprawnym przelewaniem świadczeń socjalnych. Nim o tym, krótkie wprowadzenie do samego systemu.

 TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz sprawnie przelewać świadczenia socjalne pracownikom?

TETA HR umożliwia wykonanie tej operacji bez konieczności liczenia listy płac

Alicja Tokarska, Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji udostępniliśmy funkcjonalność, która umożliwia przesłanie pracownikom przelewów z kwotami przyznanych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konieczności przeliczania list płac na ten cel. Na rachunek bankowy pracownika możliwe jest przesłanie kwoty przyznanej pożyczki (ewentualnie zwrot nadpłaty pożyczki), udzielonego dofinansowania do wczasów lub kolonii, czy kwoty zapomogi losowej, o którą wnioskował.

 Wprowadzając informację o danym świadczeniu można od razu przyporządkować mu rachunek bankowy (z listy rachunków bankowych pracownika), na który będzie wykonany przelew.

 Następnie przy wykorzystaniu akcji „Przygotowania przelewów spoza listy płac dla DS” można przygotować płatność z tego tytułu. Użytkownik określa okres, z którego mają być pobrane świadczenia, ich rodzaj oraz podaje tytuł przelewu. W przypadku przelewów dotyczących pożyczek określa dodatkowo, czy chodzi o kwotę pożyczki czy o nadpłatę.

 Tak przygotowana płatność może być przesłana do modułu obsługi płatności, z którego wykonywany jest przelew dla pracownika.

 Uprawnienia do przygotowania i przesłania takich przelewów można przyznać tylko wybranym użytkownikom – w zależności od zakresu ich obowiązków i potrzeb w danej organizacji.

 Po przekazaniu świadczenia socjalnego na rachunek bankowy pracownika – dalsze jego rozliczenie może odbywać się na liście płac (np. spłaty poszczególnych rat udzielonej pożyczki), ale wypłata samej kwoty przyznanej pożyczki nie musi mieć miejsca za pośrednictwem modułu Płace.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 6

Dodany 29 sierpnia 2014 przez admin

Przedstawiamy szósty odcinek naszego cyklu TETA Insider. Jak zawsze znajdziecie tu informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu.

Ostatnio mówiliśmy o wycenie czynności wykonywanych przez kontrahentów. Dzisiaj opowiemy o funkcjonalności w systemie TETA HR (dawniej TETA Personel) dotyczącej sprawy czasami bolesnej, ale niekiedy koniecznej i użytecznej. Nim do tego dojdziemy, słowo wstępu o samym systemie.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Nie wiesz kiedy możesz rozwiązać umowę o pracę?

TETA HR podpowie Ci datę końca okresu wypowiedzenia.

 

Dorota Kisielewska, Młodszy Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji w procesie rozwiązania umowy o pracę jest dostępna funkcjonalność umożliwiająca podpowiadanie końcowej daty okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z funkcjonalności wyznaczania daty końca okresu wypowiedzenia można skorzystać na akcji Zwolnij Pracownika, Korekta zwolnienia oraz Rozwiązanie umowy.

Aplikacja ustala datę końca okresu wypowiedzenia w zależności od wybranego rodzaju i długości okresu wypowiedzenia. W tym celu należy zdefiniować rodzaj okresu wypowiedzenia, a dla każdego z nich wskazać długość jego trwania.

Jeżeli rodzaj okresu wypowiedzenia zostanie określony:

  • W miesiącach – to data końca wypowiedzenia będzie ostatnim dniem miesiąca,
  • W tygodniach – to data końca wypowiedzenia wypadnie w sobotę,
  • W dniach – wtedy data końca wypowiedzenia wyznacza się na podstawie dni roboczych.

Istnieje możliwość zdefiniowania okresu wypowiedzenia wynikającego z Kodeksu Pracy lub innego okresu, który może wynikać z porozumienia miedzy pracodawcą i pracownikiem.

Data końca okresu wypowiedzenia może być wprowadzona również przez użytkownika, bez konieczności korzystania z jej automatycznego wyznaczania.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

TETA Insider vol.5 – Wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów

Dodany 31 lipca 2014 przez admin

 To już piąty odcinek naszego cyklu, w którym możecie znaleźć informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. Do tej pory poruszaliśmy zagadnienia z zakresu logistyki, HR-u czy obsługi pracowniczej na platformie TETA Web. Dzisiaj powracamy do rozwiązania TETA HR (dawniej pod nazwą TETA Personel), a głównym tematem cyklu będzie sprawna wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów.

 Chociaż HR opiera swoją pracę przede wszystkim na kontakcie z ludźmi, może mieć ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne. Błędy przy wprowadzaniu danych, czasochłonność ręcznie wykonywanych prac, ograniczenie możliwości raportowania to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stają działy HR.

 Automatyzacja pracy działu HR z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych przynosi wymierne korzyści finansowe i czasowe dla całej firmy, pozwalając na oszczędność nawet 62 godzin pracy w miesiącu. Szybkie raportowanie umożliwi skrócenie czasu wykonywania jednego zadania z 3 godzin do 15 minut, a obieg dokumentów może doprowadzić do oszczędności rzędu 200 000 zł rocznie.

Nie wiesz ile dokładnie masz zapłacić kontrahentom?

Z TETA HR sprawnie wycenisz czynności przy realizacji umów cywilnoprawnych.

W TETA HR dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia utworzenie rachunków do umów cywilnoprawnych na podstawie wyceny czynności wykonywanych przez konkretnych zleceniobiorców. Wycena czynności jest przypisywana do każdego zleceniobiorcy indywidualnie za pośrednictwem kart pracy czynności, gdzie następuje określenie, m.in.:

·       Daty czynności

·       Nazwy czynności

·       Liczby godzin

·       Stawki czynności

·       Wartości do wypłaty danej czynności

Z tak przyporządkowanych kart pracy czynności do zleceniobiorcy jest tworzony rachunek do umowy cywilnoprawnej. Rachunek z kolei jest rozliczany na liście płac i odpowiednie wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi.

Dodatkowo w kontekście konkretnej umowy cywilnoprawnej jest możliwość określenia indywidualnie konkretnej stawki danej czynności. Jest to pomocne w sytuacji, gdy ze zleceniobiorcą zostały uzgodnione indywidualne stawki za wykonanie danej czynności. Wówczas, na etapie ewidencjonowania kart pracy czynności dla danej czynności, system w pierwszej kolejności podpowiada stawkę ustaloną ze zleceniobiorcą. Oprócz indywidualnego przyporządkowania, istnieje również możliwość przypisania kontrahentów w zbiorczym arkuszu. Dzięki temu użytkownik może wprowadzić dane dla wielu zleceniobiorców w szybszy sposób.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

TETA Insider: Nowości w obszarze TETA HR

Dodany 12 maja 2014 przez admin

Kontynuujemy nasz cykl zawierający informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznacie system TETA od wewnątrz i dowiecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. W odcinku drugim opowiemy o zmianie w obszarze TETA HR (dawniej TETA Personel).

 Na początku zdanie wprowadzenia nt. możliwości zbudowania własnego modelu zarządzania kadrami: system TETA HR gwarantuje szeroką funkcjonalność i przyjazne użytkownikowi działanie i jest dedykowany dla firm oraz instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. twardego jak i miękkiego HR-u. Spośród kilkunastu dostępnych aplikacji można skonfigurować rozwiązanie optymalne dla profilu firmy. System może być łatwo modyfikowany i zintegrowany z dowolnym oprogramowaniem ERP.

Alicja Tokarska, Analityk

 W TETA HR dostępna jest funkcjonalność, umożliwiająca przygotowanie raportów płacowych z uwzględnieniem zestawów składników płacowych opartych na tzw. formułach kalkulacyjnych. Formuły kalkulacyjne to specjalne wbudowane mechanizmy umożliwiające skonfigurowanie algorytmów przeliczeniowych, wykorzystywanych na określone potrzeby. Można np. wykorzystać takie formuły do przeliczenia podstaw urlopowych, zasiłkowych, czy wartości na dokumentach PIT. Dodatkowo wprowadzono możliwość zdefiniowania formuł na potrzeby wybranych wydruków płacowych (np. Odcinków dla pracowników, Zaświadczeń o wynagrodzeniu, Zestawień płac za okres). Wymaga to odpowiedniej konfiguracji zestawów składników do raportów.

 Zastosowanie formuł kalkulacyjnych umożliwia bardziej elastyczne konfigurowanie zestawów do raportów, przy skończonej (zamkniętej) grupie składników policzonych u pracowników. Może się okazać, że np. na potrzeby Zaświadczenia o wynagrodzeniu dla każdego z pracowników konieczne jest wykazanie innych składników wynagrodzenia do kwoty brutto/netto – w zależności od tego, w jakim celu i dla jakiej instytucji takie zaświadczenie będzie przedkładane.

 Dzięki zastosowaniu formuł kalkulacyjnych na takim raporcie – na podstawie policzonych u pracownika składników wynagrodzenia – można zdefiniować odpowiedni algorytm wyliczenia kwoty na raport.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING