Archiwum wg Tagów | "hr"

macrologic logo new

Tags: , , ,

Jak stać się HR Business Partnerem? Weź udział w darmowym webinarze

Dodany 20 maja 2017 przez admin

Chcemy być bliżej biznesu i dla biznesu! – deklarują przedstawiciele działów personalnych. Niestety, często niski poziom kompetencji biznesowych i natłok bieżących obowiązków uniemożliwiają pracownikom HR wcielanie w życie idei HR Business Partneringu. Tymczasem, tylko w ten sposób mogą oni zapewnić sobie strategiczną pozycję w firmie i wywierać pozytywny wpływ na kluczowe obszary jej działania. Jak poprzez biznesowe partnerstwo wzmacniać pozycję HR w swojej organizacji?

Między innymi o tym dyskutować będą eksperci HR podczas wtorkowego webinaru zorganizowanego przez firmę Macrologic RP i Harvard Business Review Polska. Podczas spotkania uczestnicy porozmawiają między innymi o tym, jak wykorzystywać dobre praktyki z rodzimego i zagranicznego rynku w zakresie tworzenia partnerstwa między HR a kadrą zarządzającą. Zaprezentowane zostaną również wyniki badania nt. funkcjonowania procesów HR i wykorzystywanych narzędzi IT wspierających rolę HR Business Partnera.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy się tylko zarejestrować, wypełniając formularz zgłoszenia. Udział w webinarze jest darmowy.

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

UNIT4 Polska otwiera okna na świat – współpraca z Oknoplast rozpoczęta

Dodany 02 lutego 2015 przez admin

Liderzy największych przedsiębiorstw są świadomi faktu, że podstawą firmy są ludzie. Dlatego tak istotną rolę w strukturze spółki odgrywa dział HR, odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej. Ważne jest jednak ciągłe doskonalenie procedur poprzez wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, które udoskonalają procesy biznesowe, a także elastycznie dostosowują się do rozwoju firmy. W ostatnim czasie taki kierunek wybrała firma Oknoplast, która jest pionierem innowacji w branży stolarki otworowej na rynkach Europy. Polska marka postanowiła usprawnić procesy HR-owe, wdrażając rozwiązania informatyczne TETA.

Oknoplast dba o jakość nie tylko w kwestii produktów czy wykonywanych usług, ale także przywiązuje dużą wagę do rozwiązań, którymi się posługuje i dąży do ich usprawnienia. Dotychczasowy system informatyczny w miarę rozwoju narzędzi HR, przestał spełniać oczekiwania w zakresie mobilnej i przyjaznej obsługi spraw pracowniczych, zarówno jako narzędzie pracy pracowników działu personalnego, jak i dostępu do informacji przez wszystkich pracowników firmy.

By zwiększać efektywność działu strategii personalnej firma zdecydowała się na współpracę z UNIT4 Polska w zakresie implementacji systemu TETA HR oraz zintegrowanej z nim samoobsługowej platformy pracowniczej TETA Web. Wdrożenie rozwiązań TETA sprawi, że informacje będą zgromadzone w jednym miejscu, a każdy pracownik będzie miał dostęp do swojego profilu i zawartych w nim informacji związanych z urlopami czy delegacjami.

„Firmie Oknoplast w szczególnym stopniu zależy na funkcjonalnościach z obszaru miękkiego HR-u, czyli tych, które wspomagają m.in. procesy rekrutacji, szkoleń, zarządzania rozwojem kompetencji pracownika, zarządzania celami (MBO) czy programami adaptacji. Niewątpliwą zaletą systemu TETA jest to, że istotne dla firmy informacje będą skoncentrowane w jednym miejscu. Jest to znaczne ułatwienie pracy dla całego działu HR” – mówi Ewa Szadzińska-Szczerba, Menadżer Projektu z UNIT4 Polska.

„Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w swoich oddziałach HR. Zazwyczaj główne powody to chęć skrócenia czasu potrzebnego na zarządzanie obiegiem dokumentów, centralizacja informacji oraz wsparcie w rekrutacji, rozwoju, a także zarządzaniu zasobami ludzkimi”. – komentuje Marcin Bielak, Szef IT Grupy Oknoplast .

„Spodziewamy się zdecydowanej poprawy komfortu w dostępie do indywidualnych informacji  poprzez portal Web, który będzie upowszechniony dla wszystkich naszych pracowników Grupy.  Oznacza to dostęp zarówno do twardych danych kadrowo-płacowych, jak i miękkich, związanych z celami kwartalnymi, wymaganymi kompetencjami na stanowisku, czy zaplanowanym rozwojem kompetencji. Duże nadzieje wiążemy z usprawnieniem pracy naszych menedżerów, którzy będą mieli swój kokpit menedżerski, gdzie zostaną zgromadzone wszystkie personalne informacje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w ich zespołach. Program oczywiście nie wyręczy menedżerów z roli zarządzania i motywowania pracowników, ale na pewno będzie ich w tym wspomagał. Poza tym bardzo ważną korzyścią dla działu HR, będzie z jednej strony poprawa narzędzi pracy, co najczęściej jest niewidoczne dla organizacji, a z drugiej – więcej czasu na kolejne projekty rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi” – przekonuje Agnieszka Szczepaniak, Szef Personalny Grupy Oknoplast.

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Tags: , ,

TETA Insider vol. 7

Dodany 18 września 2014 przez admin

Witamy w siódmym odcinku cyklu TETA Insider. Tradycyjnie podajemy tu informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. Ostatnio mówiliśmy o nowej funkcjonalności w TETA HR, która pomoże ustalić prawidłową datę okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W dzisiejszym odcinku pozostajemy w obszarze polityki personalnej i zajmiemy się sprawnym przelewaniem świadczeń socjalnych. Nim o tym, krótkie wprowadzenie do samego systemu.

 TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz sprawnie przelewać świadczenia socjalne pracownikom?

TETA HR umożliwia wykonanie tej operacji bez konieczności liczenia listy płac

Alicja Tokarska, Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji udostępniliśmy funkcjonalność, która umożliwia przesłanie pracownikom przelewów z kwotami przyznanych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konieczności przeliczania list płac na ten cel. Na rachunek bankowy pracownika możliwe jest przesłanie kwoty przyznanej pożyczki (ewentualnie zwrot nadpłaty pożyczki), udzielonego dofinansowania do wczasów lub kolonii, czy kwoty zapomogi losowej, o którą wnioskował.

 Wprowadzając informację o danym świadczeniu można od razu przyporządkować mu rachunek bankowy (z listy rachunków bankowych pracownika), na który będzie wykonany przelew.

 Następnie przy wykorzystaniu akcji „Przygotowania przelewów spoza listy płac dla DS” można przygotować płatność z tego tytułu. Użytkownik określa okres, z którego mają być pobrane świadczenia, ich rodzaj oraz podaje tytuł przelewu. W przypadku przelewów dotyczących pożyczek określa dodatkowo, czy chodzi o kwotę pożyczki czy o nadpłatę.

 Tak przygotowana płatność może być przesłana do modułu obsługi płatności, z którego wykonywany jest przelew dla pracownika.

 Uprawnienia do przygotowania i przesłania takich przelewów można przyznać tylko wybranym użytkownikom – w zależności od zakresu ich obowiązków i potrzeb w danej organizacji.

 Po przekazaniu świadczenia socjalnego na rachunek bankowy pracownika – dalsze jego rozliczenie może odbywać się na liście płac (np. spłaty poszczególnych rat udzielonej pożyczki), ale wypłata samej kwoty przyznanej pożyczki nie musi mieć miejsca za pośrednictwem modułu Płace.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Jak UNIT4 TETA pomaga uzyskać czystą wodę w kranach?

Dodany 09 września 2014 przez admin

Według niektórych prognoz w połowie września powrócą do nas upały i wiele osób zamarzy o szklance wody. Wszyscy wiedzą, że woda to źródło życia i jednocześnie podstawowy element gospodarki napędzający jej rozwój. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że zasoby wody w Polsce są niezwykle skromne i wynoszą tyle samo, co w Egipcie. Na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1580 m3 wody rocznie (średnio w Europie 4560 m3). Oprócz konieczności racjonalnego zarządzania gospodarką wodną, ogromną rolę odgrywają też zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. To właśnie one przyczyniają się do uzyskania czystej wody w kranach.

Zakłady wodociągowe i kanalizacyjne to nie tylko maszyny, które oczyszczają naszą wodę. Za tym wszystkim, tak jak w każdym przedsiębiorstwie, stoją ludzie wykonujący codziennie mnóstwo czynności. UNIT4 TETA specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań informatycznych, które usprawniają te codzienne działania i podnoszą komfort pracy.

Dotychczas rozwiązania UNIT4 TETA zostały z powodzeniem wdrożone w miejskich wodociągach w Łodzi, Lublinie czy Zabrzu.

„Rozwiązania cieszące się największą popularnością w zakładach wodociągowych i kanalizacyjnych to TETA HR i TETA Web. Są to systemy skierowane głównie do działów kadrowo-płacowych oraz personalnych. W końcu trzonem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, są ludzie. Usprawnienie procesów związanych z zasobami ludzkimi wpływa na poprawę jakości funkcjonowania całej firmy oraz świadczonych przez nią usług” – mówi Sławko Grekow, Konsultant ds. Analiz Rynkowych w UNIT4 TETA.

Obecnie trwa wdrożenie systemu TETA HR w Katowickich Wodociągach, a jego zakres obejmuje kluczowe obszary zarządzania personelem, w tym kadry i płace, umowy cywilnoprawne, zarządzanie czasem pracy, szkolenia, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, bhp. Dodatkowo system TETA Web umożliwi pracownikom zarządzanie swoim profilem, urlopami czy delegacjami z poziomu przeglądarki internetowej.

„Cieszymy się, że nasze rozwiązania w jakimś stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska oraz że poprzez ciągłe udoskonalanie nowych rozwiązań informatycznych pomagamy rozwijać się firmom, zakładom i instytucjom. Już teraz zauważalny jest duży wzrost świadomości w przedsiębiorstwach, które przywiązują coraz więcej uwagi do tego, żeby ich działania nie wpływały negatywnie na środowisko oraz starają się podnosić komfort pracy swojej załogi” – dodaje Sławko Grekow.

Oprócz przedsięwzięć realizowanych na większą skalę, warto aby każdy we własnym zakresie dbał o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Pamiętanie o tym podczas codziennych czynności, może wiele zmienić. Najważniejsze, że nieustannie wzrasta świadomość w tym temacie oraz coraz więcej osób dowiaduje się o istnieniu problemu.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

TETA Insider vol. 6

Dodany 29 sierpnia 2014 przez admin

Przedstawiamy szósty odcinek naszego cyklu TETA Insider. Jak zawsze znajdziecie tu informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu.

Ostatnio mówiliśmy o wycenie czynności wykonywanych przez kontrahentów. Dzisiaj opowiemy o funkcjonalności w systemie TETA HR (dawniej TETA Personel) dotyczącej sprawy czasami bolesnej, ale niekiedy koniecznej i użytecznej. Nim do tego dojdziemy, słowo wstępu o samym systemie.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Nie wiesz kiedy możesz rozwiązać umowę o pracę?

TETA HR podpowie Ci datę końca okresu wypowiedzenia.

 

Dorota Kisielewska, Młodszy Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji w procesie rozwiązania umowy o pracę jest dostępna funkcjonalność umożliwiająca podpowiadanie końcowej daty okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z funkcjonalności wyznaczania daty końca okresu wypowiedzenia można skorzystać na akcji Zwolnij Pracownika, Korekta zwolnienia oraz Rozwiązanie umowy.

Aplikacja ustala datę końca okresu wypowiedzenia w zależności od wybranego rodzaju i długości okresu wypowiedzenia. W tym celu należy zdefiniować rodzaj okresu wypowiedzenia, a dla każdego z nich wskazać długość jego trwania.

Jeżeli rodzaj okresu wypowiedzenia zostanie określony:

  • W miesiącach – to data końca wypowiedzenia będzie ostatnim dniem miesiąca,
  • W tygodniach – to data końca wypowiedzenia wypadnie w sobotę,
  • W dniach – wtedy data końca wypowiedzenia wyznacza się na podstawie dni roboczych.

Istnieje możliwość zdefiniowania okresu wypowiedzenia wynikającego z Kodeksu Pracy lub innego okresu, który może wynikać z porozumienia miedzy pracodawcą i pracownikiem.

Data końca okresu wypowiedzenia może być wprowadzona również przez użytkownika, bez konieczności korzystania z jej automatycznego wyznaczania.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

TETA Insider vol.5 – Wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów

Dodany 31 lipca 2014 przez admin

 To już piąty odcinek naszego cyklu, w którym możecie znaleźć informacje, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. Do tej pory poruszaliśmy zagadnienia z zakresu logistyki, HR-u czy obsługi pracowniczej na platformie TETA Web. Dzisiaj powracamy do rozwiązania TETA HR (dawniej pod nazwą TETA Personel), a głównym tematem cyklu będzie sprawna wycena czynności wykonywanych przez kontrahentów.

 Chociaż HR opiera swoją pracę przede wszystkim na kontakcie z ludźmi, może mieć ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne. Błędy przy wprowadzaniu danych, czasochłonność ręcznie wykonywanych prac, ograniczenie możliwości raportowania to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stają działy HR.

 Automatyzacja pracy działu HR z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych przynosi wymierne korzyści finansowe i czasowe dla całej firmy, pozwalając na oszczędność nawet 62 godzin pracy w miesiącu. Szybkie raportowanie umożliwi skrócenie czasu wykonywania jednego zadania z 3 godzin do 15 minut, a obieg dokumentów może doprowadzić do oszczędności rzędu 200 000 zł rocznie.

Nie wiesz ile dokładnie masz zapłacić kontrahentom?

Z TETA HR sprawnie wycenisz czynności przy realizacji umów cywilnoprawnych.

W TETA HR dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia utworzenie rachunków do umów cywilnoprawnych na podstawie wyceny czynności wykonywanych przez konkretnych zleceniobiorców. Wycena czynności jest przypisywana do każdego zleceniobiorcy indywidualnie za pośrednictwem kart pracy czynności, gdzie następuje określenie, m.in.:

·       Daty czynności

·       Nazwy czynności

·       Liczby godzin

·       Stawki czynności

·       Wartości do wypłaty danej czynności

Z tak przyporządkowanych kart pracy czynności do zleceniobiorcy jest tworzony rachunek do umowy cywilnoprawnej. Rachunek z kolei jest rozliczany na liście płac i odpowiednie wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi.

Dodatkowo w kontekście konkretnej umowy cywilnoprawnej jest możliwość określenia indywidualnie konkretnej stawki danej czynności. Jest to pomocne w sytuacji, gdy ze zleceniobiorcą zostały uzgodnione indywidualne stawki za wykonanie danej czynności. Wówczas, na etapie ewidencjonowania kart pracy czynności dla danej czynności, system w pierwszej kolejności podpowiada stawkę ustaloną ze zleceniobiorcą. Oprócz indywidualnego przyporządkowania, istnieje również możliwość przypisania kontrahentów w zbiorczym arkuszu. Dzięki temu użytkownik może wprowadzić dane dla wielu zleceniobiorców w szybszy sposób.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , , ,

MEDI-system modernizuje placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne z UNIT4 TETA

Dodany 29 lipca 2014 przez admin

MEDI-system, który posiada sześć nowoczesnych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych na Mazowszu, postanowił wdrożyć rozwiązania oferowane przez UNIT4 TETA. Inwestycja w profesjonalne oprogramowanie biznesowe potwierdza, że firma stawia na nieustanny rozwój na każdym polu.

UNIT4 TETA jest jednym z największych w Polsce producentów oprogramowania biznesowego. Nie jest to jej pierwsza współpraca z firmą z branży medycznej. Spółka ma na swoim koncie wdrożenia programów biznesowych między innymi w firmach LuxMed czy Voxel. Teraz UNIT4 TETA rozpoczęła współpracę z MEDI-system, w ramach której zostanie zastosowane oprogramowanie TETA HR (dawniej TETA Personel) oraz TETA Web (dawniej TETA Galactica). MEDI-system posiada dwunastoletnie doświadczenie w zapewnianiu profesjonalnej opieki medycznej, szczególnie w obszarach rehabilitacji stacjonarnej oraz opieki długoterminowej.

„Od kilkunastu lat firma MEDI-system systematycznie się rozwija. Wdrożenie programu TETA HR pozwoli na usprawnienie systemu kadrowo-płacowego, by współgrał on z tempem rozwoju całej firmy. Liczymy, że współpraca z UNIT4 TETA usprawni komunikację na poszczególnych szczeblach oraz zwiększy poziom poinformowania pracowników, co pozytywnie wpłynie na rozbudowę firmy. Możliwe, że w przyszłości wdrażane będą inne moduły, jednak teraz koncentrujemy się na tym konkretnym projekcie” – mówi Agnieszka Soszyńska, specjalista ds. kadr płac w MEDI-system.

Centralizacja informacji, skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie obiegiem dokumentów, wsparcie w obsłudze rozliczeń czasu pracy, to tylko niektóre z funkcjonalności TETA HR, które zostaną wdrożone w ośrodkach i placówkach MEDI-system.

„Rozpoczęliśmy już proces wdrożenia w firmie MEDI-system. Projekt obejmuje twarde elementy systemu TETA HR oraz samoobsługowej platformy webowej. Dostęp do wybranych procesów biznesowych przez przeglądarkę internetową umożliwi centralizację informacji. Dzięki temu pracownicy zyskają dostęp do wybranych danych, dotyczących np. urlopów czy delegacji, bez względu na ograniczenia geograficzne czy czasowe. System skraca czas obiegu dokumentów pozwalając na budowanie własnych ścieżek przepływu dokumentów pomiędzy określonymi osobami, według odpowiednich reguł biznesowych. MEDI-system to nowoczesna firma idąca z duchem czasu, która podejmuje kolejne kroki, żeby się rozwijać. Cieszymy się ze współpracy z organizacją o podobnym do naszego podejściu, zdającą sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju w dzisiejszych czasach” – informuje Wojciech Lubicz-Miszewski, lider projektu z UNIT4 TETA.

UNIT4 TETA ma już na swoim koncie współpracę z firmami i instytucjami o różnym profilu działalności. Projekt z MEDI-system jest kolejnym dowodem, że rozwiązania informatyczne znajdują zastosowanie w wielu branżach, także tych mających na uwadze bezpośrednią pomoc ludziom.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

TETA Insider: Nowości w obszarze TETA HR

Dodany 12 maja 2014 przez admin

Kontynuujemy nasz cykl zawierający informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznacie system TETA od wewnątrz i dowiecie się nad czym aktualnie pracują programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu. W odcinku drugim opowiemy o zmianie w obszarze TETA HR (dawniej TETA Personel).

 Na początku zdanie wprowadzenia nt. możliwości zbudowania własnego modelu zarządzania kadrami: system TETA HR gwarantuje szeroką funkcjonalność i przyjazne użytkownikowi działanie i jest dedykowany dla firm oraz instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. twardego jak i miękkiego HR-u. Spośród kilkunastu dostępnych aplikacji można skonfigurować rozwiązanie optymalne dla profilu firmy. System może być łatwo modyfikowany i zintegrowany z dowolnym oprogramowaniem ERP.

Alicja Tokarska, Analityk

 W TETA HR dostępna jest funkcjonalność, umożliwiająca przygotowanie raportów płacowych z uwzględnieniem zestawów składników płacowych opartych na tzw. formułach kalkulacyjnych. Formuły kalkulacyjne to specjalne wbudowane mechanizmy umożliwiające skonfigurowanie algorytmów przeliczeniowych, wykorzystywanych na określone potrzeby. Można np. wykorzystać takie formuły do przeliczenia podstaw urlopowych, zasiłkowych, czy wartości na dokumentach PIT. Dodatkowo wprowadzono możliwość zdefiniowania formuł na potrzeby wybranych wydruków płacowych (np. Odcinków dla pracowników, Zaświadczeń o wynagrodzeniu, Zestawień płac za okres). Wymaga to odpowiedniej konfiguracji zestawów składników do raportów.

 Zastosowanie formuł kalkulacyjnych umożliwia bardziej elastyczne konfigurowanie zestawów do raportów, przy skończonej (zamkniętej) grupie składników policzonych u pracowników. Może się okazać, że np. na potrzeby Zaświadczenia o wynagrodzeniu dla każdego z pracowników konieczne jest wykazanie innych składników wynagrodzenia do kwoty brutto/netto – w zależności od tego, w jakim celu i dla jakiej instytucji takie zaświadczenie będzie przedkładane.

 Dzięki zastosowaniu formuł kalkulacyjnych na takim raporcie – na podstawie policzonych u pracownika składników wynagrodzenia – można zdefiniować odpowiedni algorytm wyliczenia kwoty na raport.

Źródło: UNIT4TETA

Komentarzy (0)

Tags: , ,

UNIT4 TETA wdroży system HR w Katowickich Wodociągach S.A.

Dodany 23 września 2013 przez admin

Oferta UNIT4 TETA została wybrana w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie wewnętrznego regulaminu Spółki. Katowickie Wodociągi podjęły decyzję o kompleksowym wdrożeniu systemu informatycznego TETA Personel wraz z dostępem do wybranych funkcji przez platformę webową TETA Galactica.

Zakres wdrożenia obejmie wszystkie kluczowe obszary zarządzania personelem: kadry i płace, organizacja, umowy cywilnoprawne, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zarządzanie czasem pracy, szkolenia, bhp. Dodatkowo pracownicy spółki będą mogli zarządzać online, z poziomu przeglądarki internetowej, profilem pracowniczym, czasem pracy, urlopami i delegacjami.

Na potrzeby Katowickich Wodociągów S.A. zostanie zmodyfikowana funkcjonalność tworzenia grafików dyżurów.

UNIT4 TETA posiada doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania w przedsiębiorstwach branży wodociągowej. System TETA Personel został z powodzeniem wdrożony m.in. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

System SAP rozlicza listę płac w Polfie Rzeszów S.A.

Dodany 04 września 2013 przez admin

GAVDI Polska S.A. zrealizowało wdrożenie modułu rozliczenia listy płac (PY) w systemie SAP w ICN Polfa Rzeszów S.A. – firmie farmaceutycznej będącej wiodącym producentów leków w Polsce i należącej do międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals International. Nowe rozwiązanie od kwietnia 2013 r. rozlicza płace ponad tysiąca pracowników zatrudnionych w czterech zakładach spółki. Wdrożenie modułu rozliczenia listy płac było kolejnym krokiem w rozwoju systemu SAP w ICN Polfa Rzeszów S.A.

Punktem wyjścia do realizacji projektu było predefiniowane rozwiązanie GAVDI HR Box – baza wdrożeniowa zawierająca zestandaryzowane procesy HR, ich konfigurację w systemie SAP oraz narzędzia pomagające w optymalizacji i dokumentacji procesu wdrożenia systemu, która została następnie dostosowana do potrzeb klienta, w tym także do specyfiki branży farmaceutycznej.

Do tej pory w obszarze rozliczania listy płac korzystaliśmy z innego, ponad piętnastoletniego systemu. O wyborze rozwiązania firmy SAP zdecydowała jego pozycja na rynku, elastyczność w zakresie konfiguracji i niezawodność – mówi Marek Bieniasz, IT Applications Manager w Valeant Pharmaceuticals International.

Projekt rozpoczął się w październiku 2012 r. Pierwsze rozliczenie listy płac w nowym systemie odbyło się na początku kwietnia b.r.

W ramach współpracy z firmą GAVDI, Polfa Rzeszów S.A. korzysta także z narzędzia GAVDI Replicator – zestawu aplikacji służących do kopiowania danych pracowniczych między systemami SAP ERP HCM oraz z rozwiązania GAVDI eDeklaracje do elektronicznego generowania i wysyłki pracowniczych deklaracji podatkowych w systemie SAP.

Wdrożenie w Polfie Rzeszów S.A. to kolejny projekt zrealizowany przez GAVDI w branży farmaceutycznej. Do tej pory ze wsparcia konsultantów GAVDI skorzystały takie firmy z tego sektora jak m.in. GlaxoSmithKline, US Pharmacia, PF Jelfa czy Polfa Tarchomin.

Źródło: Gavdi

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING