Archiwum wg Tagów | "harmonogramowanie"

Tags: , , , , , ,

Xpertis wspomaga zarządzanie czasem pracy w aptekach dr Zdrowie

Dodany 04 listopada 2014 przez admin

Dr Zdrowie S.A. — ogólnopolska, licząca obecnie ponad 20 punktów, sieć aptek otwartych dla klientów 7 dni w tygodniu — wdrożyła kolejne rozwiązania z oferty Macrologic. Spółka poszerzyła wachlarz wykorzystywanych narzędzi o Xpertis Serwis pracowniczy i Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Decyzje o inwestycji zostały poprzedzone działaniami zarządu spółki dr Zdrowie mającymi na celu usprawnienie obsługi procesu związanego z planowaniem, rejestracją i rozliczaniem czasu pracy.

Podjęliśmy decyzję o dokonaniu zmiany regulaminu pracy. Nowy regulamin zakładał wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy dla pracowników aptek należących do spółki. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym stała się implementacja rozwiązania, które wsparłoby kierowników aptek oraz dział kadr i płac w efektywnym i zgodnym z przepisami planowaniu czasu pracy, zarządzaniu grafikami oraz rozliczaniu wykonania w poszczególnych aptekach — mówi Radosław Wesołowski, prezes zarządu dr Zdrowie S.A.

Spółka dr Zdrowie już od lat wykorzystuje rozwiązania autorstwa Macrologic w obszarze finansów i księgowości, bankowości elektronicznej, środków trwałych oraz kadr i płac. Pozytywne doświadczenia w pracy z programami z rodziny Xpertis zadecydowały o zakupie kolejnych rozwiązań oferowanych przez Macrologic.

Projekt rozpoczęto od upgrade’u użytkowanych przez dr Zdrowie programów. Dzięki temu spółka zyskała nowe funkcjonalności, takie jak: e-deklaracje, wielojęzyczność sprawozdań finansowych, obsługę potrąceń komorniczych oraz zaliczek pracowniczych, elektroniczną teczkę pracownika. Kolejnym etapem była instalacja rozwiązania Xpertis Serwis pracowniczy oraz Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Bez narzędzia do harmonogramowania czasu pracy wdrożenie równoważnego systemu czasu pracy w naszej sieci aptek byłoby niemożliwe. Nie bylibyśmy w stanie sprawnie zarządzać grafikami. Rozwiązanie firmy Macrologic daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że wszystkie układane dla naszych aptek harmonogramy i grafiki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa — mówi Radosław Wesołowski.

Narzędzia do harmonogramowania czasu pracy pozwoliły zoptymalizować pracę działu kadr i płac. Wdrożenie serwisu pracowniczego umożliwiło poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami a działem HR, co jest szczególnie istotne w przypadku rozproszonej struktury sieci aptek dr Zdrowie.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Sage: harmonogramowanie produkcji w Systemie Zarządzania Forte

Dodany 25 czerwca 2014 przez admin

System Zarządzania Forte został wzbogacony o harmonogramowanie produkcji. Dzięki temu, firmy produkcyjne z sektora MSP mają do dyspozycji w pełni funkcjonalny system ERP, wspomagający podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie działalności operacyjnej we wszystkich obszarach.

Harmonogramowanie produkcji dostępne jest w najnowszej wersji Systemu Zarządzania Forte – jako rozwinięcie funkcjonalne modułu Zarządzanie Produkcją. System Forte to zintegrowane rozwiązanie ERP, przeznaczone dla organizacji średniej wielkości. Nowa funkcjonalność adresowana jest do firm działających zarówno w modelu produkcji masowej, wielkoseryjnej, małoseryjnej, jak i jednostkowej, niezależnie od ciągłości i złożoności procesu produkcji.

Korzyści wynikające z zintegrowania harmonogramowania w ERP

Obok korzyści związanych z efektywnym harmonogramowaniem produkcji, firmy uzyskają również szerokie możliwości informatyzacji procesów biznesowych w obszarach wytwarzania. logistyki i sprzedaży. „System Zarządzania Forte pozwala obecnie optymalizować w czasie zużycie zasobów i, jednocześnie, na bieżąco prezentuje dokładny obraz wszystkich procesów produkcyjnych. Dodatkowo, harmonogramowanie dostępne w ramach jednego, zintegrowanego systemu, pozwala poprawiać efektywność działań, także poza obszarem produkcji. Informacje z obszaru produkcji mogą być natychmiast wykorzystywane przez użytkowników systemu pracujących w innych obszarach, np. w magazynie, dziale sprzedaży, dziale zamówień.” – mówi Katarzyna Kaganiec, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w Sage.

Dla kogo skierowane jest harmonogramowanie Forte

Moduł Forte Zarządzanie Produkcją podnosi jakość zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: rozpoczynając od planowania, przez wytwarzanie, po wielowymiarowe rozliczanie oraz raportowanie. System jest efektywny, ponieważ bazuje na zdefiniowanym technologicznym procesie wytworzenia produktów, modelu zarządzania kosztami i precyzyjnej ewidencji zużywanych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji.

Wybrane możliwości dostępne w obszarze harmonogramowania produkcji w nowej wersji Systemu Zarządzania Forte:

  • tworzenie harmonogramów produkcji na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych;
  • przydzielanie ujętym w zleceniu operacjom zasobów, zgodnie z przyjętą pracochłonnością – planowanie materiałów, stanowisk, czasu wykorzystania maszyn,
  • automatyczna optymalizacja harmonogramów z możliwością ich ręcznej modyfikacji przez planistę,
  • wsparcie planowania w oparciu o interaktywny harmonogram w Wykresie Gantta (edytowanie planu bezpośrednio na wykresie);
  • precyzyjne określenie terminu wytworzenia produktu na zamówienie (informacja zwrotna dla klienta i pracowników działu sprzedaży);
  • zwiększenie produktywności maszyn oraz dostępnych zasobów materiałowych;
  • eliminacja marnotrawstwa, m.in. poprzez skuteczny monitoring strat i poprawę efektywności planowania produkcji;
  • optymalizacja przestrzeni magazynowej – składowanie surowców i wyrobów gotowych;
  • usystematyzowanie informacji o przestojach maszyn i odpadach z produkcji, w celu wdrażania programów optymalizacyjnych.


Raporty z produkcji jako podstawa do podejmowania trafnych decyzji

Ważnym aspektem harmonogramowania jest warstwa raportowa. Dostępne zestawienia i analizy służą zarówno pracownikom obszaru produkcji, jak i kadrze zarządzającej. Dostarczają ważnych informacji pozwalających skuteczniej kontrolować rentowność procesu produkcyjnego. Dzięki temu kadra kierownicza ma komplet informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

„Rozwinięcie Systemu Zarządzania Forte o nową funkcjonalność wpisuje się w strategię Sage. Zależy nam na tym, aby wspierać podmioty rynkowe w realizacji celów biznesowych. Konsekwentnie doskonalimy nasze rozwiązania, tak aby każda organizacja z sektora MSP, niezależnie od skali i profilu działalności, miała do dyspozycji adekwatne, wydajne i bezpieczne oprogramowanie” – dodaje Katarzyna Kaganiec.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING