Archiwum wg Tagów | "forum"

Tags: , ,

Z analityką jutro zaczyna się dziś – SAS Forum 2016

Dodany 20 października 2016 przez admin

Doroczne spotkanie ekspertów, praktyków i użytkowników analityki biznesowej w Polsce zgromadziło ponad 900 uczestników reprezentujących różne sektory rynku

 17 października w Warszawie odbyła się 22. edycja konferencji SAS Forum Polska zorganizowana przez firmę SAS Institute – lidera rynku zaawansowanej analityki i oprogramowania Business Intelligence. Motywem przewodnim konferencji była rola analityki biznesowej w kreowaniu nowej kultury biznesu otwierającej możliwość tworzenia niespotykanych dotąd usług i produktów. Dzięki powszechnemu stosowaniu analityki przedsiębiorstwa mogą automatyzować procesy podejmowania decyzji, kreować innowacje, optymalnie i sprawnie realizować procesy biznesowe oraz zarządzać strategicznymi transformacjami. Coraz większym wyzwaniem staje się również bezpieczeństwo i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Konferencja była okazją do zapoznania się z innowacyjnymi technologiami i przykładami ich zastosowań w rożnych branżach i obszarach biznesowych, gdzie analityka daje możliwość oferowania usług jutra.

– Wykorzystanie analizy danych do podejmowania decyzji biznesowych od wielu lat było kluczem do sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw. A w cyfrowych czasach jedyną drogą do utrzymania wiodącej pozycji na rynku jest analiza wielkich zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Dlatego zaawansowana analityka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarki i ma ogromny wpływ na jej innowacyjny rozwój. SAS od 40 lat towarzyszy tym przemianom, dostarczając klientom na całym świecie wyjątkową w swojej klasie technologię wraz z branżową wiedzą ekspercką. Rozwiązania SAS odegrały znaczącą rolę w transformacji firm i instytucji w Polsce i są wykorzystywane na co dzień przez tysiące aktywnych użytkowników w obszarze finansów, zarządzania ryzykiem i wykrywania nadużyć, a także w marketingu, sprzedaży, produktach i operacjach. Przykłady takich nowatorskich projektów znalazły się w agendzie naszej konferencji mówi Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Polska.

Sesja plenarna

SAS Forum rozpoczęła sesja plenarna, a po południu uczestnicy mieli do wyboru kilka równoległych sesji tematycznych w bloku biznesowym i technologicznym. Podczas ceremonii otwarcia konferencji PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą SAS Enterprise Award za najbardziej kompleksowe wykorzystanie analityki w Polsce w 2016 roku. Strategiczne wykorzystanie analityki big data do rozwoju i optymalizacji działań w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie relacjami z klientem, pozycjonuje PKO Bank Polski w gronie najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce i na świecie.

W imieniu Banku nagrodę z rąk Jacka Czarnoty, Executive Director w SAS Polska, odebrał Bartosz Baranowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w PKO Bank Polski.

– Jesteśmy nowoczesnym Bankiem, wdrażamy innowacyjne projekty i wspieramy rozwój e-państwa. Najnowsze rozwiązania technologiczne, doświadczenie pracowników oraz kompleksowe wykorzystanie analityki stanowią narzędzia naszego rozwoju. Dzięki nim jesteśmy bliżej naszych klientów, dostrzegamy szanse rynkowe i jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed zagrożeniami. – mówi Bartosz Baranowski.

Nowa kultura biznesu oparta na wykorzystaniu analityki, wymaga nie tylko przygotowania infrastruktury technicznej, ale również zmiany sposobu działania firm i odpowiednich umiejętności użytkowników. Podczas sesji plenarnej różne aspekty technologicznej i organizacyjnej transformacji biznesu prezentowali zaproszeni eksperci: Jerzy Kalinowski Partner w KPMG, Marcin Bednarski, Dyrektor Departamentu Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego – PKO Bank Polski oraz Kimberly Nevala z SAS Best Practices. Odbyła się również dyskusja panelowa poświęcona roli analityki w rozwoju innowacji i budowaniu konkurencyjnych strategii rynkowych w cyfrowych czasach.

Forum Biznesowe

W popołudniowej części biznesowej SAS Forum Klienci SAS reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy prezentowali praktyczne doświadczenia z wdrożeń rozwiązań analitycznych w kluczowych obszarach zastosowań, takich jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania naukowe i ochrona zdrowia.

Podczas sesji Customer Intelligence była mowa o strategicznym znaczeniu obszaru CRM i wyzwaniach, które niesie paradygmat marketingu czasu rzeczywistego, o wykorzystaniu analityki w identyfikacji nowych wzorców zachowań klientów, szybkiej analizie ich potencjału oraz automatyzacji i operacjonalizacji procesów analitycznych w komunikacji z klientami. Sesja Fraud Management była okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie wykrywania nadużyć, w tym nadużyć aplikacyjnych, wewnętrznych i transakcyjnych oraz wyłudzeń odszkodowań w ubezpieczeniach. W sesji Risk Management zaprezentowane zostały rozwiązania SAS, które wspierają banki w realizacji kluczowego w dzisiejszych realiach rynkowych wyzwania, którym jest efektywne zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem płynności oraz zarządzanie kapitałem. Podczas sesji Analytics prezentowane były innowacyjne zastosowania zaawansowanych metod i narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych – także wielkich zbiorów Big Data i danych niestrukturalnych oraz najlepsze praktyki innowacyjnego wykorzystania analityki w wielu branżach – od ochrony zdrowia po handel i dystrybucję.

Forum Technologiczne

Część technologiczna konferencji dawała możliwość zapoznania się z ofertą produktową SAS oraz sprawdzenia w praktyce szerokiego zakresu funkcjonalności dostępnych narzędzi i rozwiązań. W agendzie znalazły się cztery równoległe sesje tematyczne poświęcone najnowszym trendom i kierunkom rozwoju oprogramowania, w tym nowej otwartej platformie analitycznej SAS Viya.

Uczestnicy sesji warsztatowej mieli okazję poznać funkcjonalności wybranych narzędzi pod okiem specjalistów z Działu Edukacji SAS Polska.

Konferencja SAS Forum Polska 2016 była doskonałą okazją do spotkań w gronie liderów i ekspertów branżowych, dyskusji o przyszłych trendach i wyzwaniach, przed którymi stoi współczesna gospodarka oraz zdobycia praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć analityki w różnych obszarach zastosowań.

Źródło: SAS

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowości w ofercie technologicznej SAS

Dodany 20 października 2016 przez admin

Tegoroczna edycja konferencji SAS Forum Polska „Z analityką jutro zaczyna się dziś” była doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi komponentami technologii SAS i szerokim zakresem funkcjonalności dostępnych narzędzi do zarządzania danymi, raportowania, wizualizacji i zaawansowanej analityki.

 Analityka biznesowa jest dziś fundamentem, na którym przedsiębiorstwa budują swoje operacje i przyszłe strategie biznesowe. Rozwój technologii prowadzi do powstawania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań i ich innowacyjnych zastosowań. Cyfrowy biznes potrzebuje wysokiej wydajności pozwalającej na przetwarzanie wielkich zbiorów danych, coraz częściej w czasie rzeczywistym, oraz zaawansowanych technik analitycznych, które umożliwiają wszechstronną analizę danych o zróżnicowanej strukturze i zapewniają kompleksowy wgląd w kluczowe wskaźniki niezbędne do podejmowania decyzji. Powszechne wykorzystanie analityki w organizacjach wymaga również dostosowania zasad i interfejsów obsługi narzędzi do umiejętności użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego.

Najnowsza oferta technologiczna SAS odpowiada na wyzwania rynkowe i rosnące potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, wydajności i skalowalności rozwiązań. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności oprogramowania w zakresie data mining i machine learning oraz jego łatwa integracja z rozwiązaniami open source. Strategia rozwoju technologii SAS przewiduje dalszą rozbudowę funkcjonalności między innymi w zakresie wsparcia dla środowiska Hadoop, przetwarzania in-memory i wykorzystania środowisk w chmurze (cloud computing).

SAS Viya – nowa otwarta platforma technologiczna

Nowoczesne organizacje i ich działy IT są zmuszone posługiwać się wieloma narzędziami i językami programowania oraz opanować odpowiednie umiejętności w tym zakresie. Potrzebują spójnej infrastruktury analitycznej, która byłaby łatwa do zarządzania, zapewniała wydajność i skalowalność przetwarzań, odporność na awarie oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwalała na korzystanie z dowolnego języka programowania lub narzędzia wybranego przez użytkownika. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, SAS wprowadza nową platformę technologiczną SAS Viya, która jest w stanie sprostać najbardziej złożonym zadaniom analitycznym dziś i w przyszłości. Dzięki płynnemu, skalowalnemu i odpornemu na awarie środowisku przetwarzania, SAS Viya zapewnia kompleksową platformę wspierającą zarówno proste, jak i bardzo złożone strategie konkurowania analityką. SAS Viya umożliwia instalowanie i uruchamianie narzędzi w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych, a także we własnej infrastrukturze sprzętowej przedsiębiorstwa.

Integracja z Open Source

Dużą zaletą funkcjonalności rozwiązań SAS jest możliwość ich integracji z rozwiązaniami open source, co odpowiada na potrzeby programistów, analityków i specjalistów data science. W środowisku SAS Viya można z łatwością wykorzystać istniejące zasoby SAS, ponieważ jest ono kompatybilne z  platformą SAS 9.4. Integracja SAS z rozwiązaniami open source, takimi jak np. Python zapewnia możliwość wykorzystania dotychczasowych kodów i umiejętności przez użytkowników, którzy do tej pory nie znali SAS oraz wykorzystania algorytmów SAS do obliczeń z zakresu zaawansowanej analityki. Daje też pewność, że algorytmy są przetestowane i będą wspierane w przyszłości. Inne korzyści to łatwiejsza integracja wyników modelowania z infrastrukturą technologiczną firmy, usprawnienia operacyjne wynikające z używania wspólnych modeli danych, scentralizowanej administracji i nadzoru oraz najlepszych na świecie rozwiązań analitycznych. SAS Viya umożliwia integrację poprzez API platform i języków SAS, Python, Java, Lua oraz w tworzenie i wywoływanie usług w standardzie REST.

Cognitive Computing

SAS od kilkudziesięciu lat wykorzystuje technologie kognitywne w swoich rozwiązaniach analitycznych. Obecnie ma miejsce istotna zmiana w zakresie wykorzystania tych technik, która polega na możliwości zastosowania uczenia maszynowego i wysokowydajnego przetwarzania danych do zwiększenia automatyzacji i precyzji interakcji między komputerami i ludźmi. Rozwiązania SAS, w tym nowa platforma SAS Viya, zawierają najważniejsze komponenty technologii kognitywnego przetwarzania danych. Są to między innymi mechanizmy przetwarzania języka naturalnego oraz zestaw nowych algorytmów analitycznych. Pozwalają one deweloperom na tworzenie systemów kognitywnego przetwarzania danych i wykorzystywanie ich do przetwarzania szybkich strumieni danych — początkowo tekstów i grafiki, a wkrótce także dźwięku i materiałów wideo. Najnowsze rozwiązanie analityczne SAS w segmencie kognitywnego przetwarzania danych to SAS Visual Data Mining and Machine Learning.

SAS 9.4 – kompleksowe środowisko analityczne

Równolegle do SAS Viya wciąż rozwijana jest platforma SAS 9.4, która wspiera kompleksowe portfolio produktów analitycznych. Rozwiązania dostępne na platformie SAS 9.4 umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego od poziomu pozyskiwania danych i zarządzania nimi przez wizualizację i raportowanie, aż po zaawansowaną analizę. Oprogramowanie SAS wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i  technologię in-memory, zapewniając wysoką wydajność, pozwalającą na skuteczne i efektywne przetwarzanie danych cyfrowej ery. W ramach rozwoju linii produktowej SAS 9.4 udostępniane są także nowe rozwiązania bazujące na tej technologii.  Wśród nich można wymienić nową wersję SAS Data Loader for Hadoop – narzędzia, które umożliwia samoobsługowe i elastyczne zarządzanie danymi w klastrach Hadoop oraz przygotowywanie ich do zadań analitycznych np. poprzez czyszczenie i standaryzację. SAS 9.4 zapewnia środowisko analityczne dla dowolnej liczby użytkowników oraz możliwość korzystania z narzędzi w modelu on-site oraz w chmurze. Raporty i analizy można udostępniać w przeglądarce internetowej, poprzez urządzenia mobilne i aplikacje Microsoft Office.

SAS Customer Intelligence 360 – zaawansowana analityka klienta

Zapewnienie klientom spójnych doświadczeń odpowiadających ich aktualnym potrzebom jest coraz trudniejszym wyzwaniem.  Klienci chcą być tak samo traktowani bez względu na kanał komunikacji i chcą otrzymywać spersonalizowane oferty. Coraz większą rolę odgrywają tutaj również zasady dotyczące plików cookies, blokady reklam, zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, nowe metody publikacji reklam itp. Nowe rozwiązanie SAS Customer Intelligence 360 adresuje te wyzwania i daje możliwość uzyskania pełnego obrazu klientów do prowadzenia i kształtowania interakcji z nimi w czasie rzeczywistym w ramach wszystkich cyfrowych kanałów kontaktu. Narzędzie wykorzystuje technologię dynamicznego gromadzenia danych, która unika tagowania stosowanego w analityce webowej, umożliwiając natychmiastową transformację danych cyfrowych w kompleksową wiedzę o kliencie. Działając w ten sposób sprzedawcy są przygotowani, aby spełnić potrzeby każdego klienta w odpowiednim miejscu i czasie oraz w odpowiednim kontekście. Dlatego nazwa narzędzia SAS zawiera w sobie określenie „360”. Zapewnia ono kompletny wgląd we wszystkie dane potrzebne do zoptymalizowania indywidualnej podróży klienta oraz pewność, że uzyskana wiedza jest kompletna i zgodna z prawdą. To pozwala wyjść do klienta z wartościowym i zadowalającym komunikatem, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur i wytycznych związanych z marką. Rozwiązania SAS Customer Intelligence 360 są w pełni zintegrowane z pozostałą częścią zestawu SAS Customer Intelligence, tworząc kompleksowe środowisko gotowe analizować i realizować programy marketingowe od samego początku do poziomu indywidualnego klienta.

Źródło: SAS

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Rusza rejestracja na SAS Forum 2016

Dodany 13 września 2016 przez admin

Już 17 października w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki i oprogramowania Business Intelligence w Polsce – SAS Forum Polska 2016.

21 edycja SAS Forum Polska „Z analityką jutro zaczyna się dziś” będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć analityki w rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na danych. Analityka jest dziś głównym priorytetem na liście inwestycji technologicznych firm. Zaawansowane narzędzia analityczne są niezbędne do wydobycia wartości biznesowej z ogromnych ilości danych zalewających przedsiębiorstwa każdego dnia. Umiejętność wykorzystania potencjału big data decyduje dziś o przyszłości biznesu. Konferencja oferuje możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami i przykładami ich zastosowań w rożnych branżach i obszarach biznesowych.

Program

Konferencja jest podzielona na część biznesową i technologiczną. Tematem przewodnim sesji otwierającej będzie rola analityki w zarządzaniu strategicznymi transformacjami i kreowaniu innowacyjnej oferty w dobie cyfrowej. Będzie też mowa o budowaniu i ewolucji kultury analitycznej organizacji oraz dojrzałości analitycznej, której przejawem jest pełna integracja funkcji analitycznych z kluczowymi procesami biznesowymi. W ramach części biznesowej odbędą się 4 popołudniowe sesje tematyczne poświęcone rozwiązaniom, które cieszą się największym zainteresowaniem rynku. Klienci SAS reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy podzielą się praktycznymi doświadczeniami z wdrożeń rozwiązań analitycznych w takich obszarach, jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania naukowe i ochrona zdrowia.  Wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele następujących firm: Alior Bank, AMS, Bank Zachodni WBK, Benefit Systems, BNP Paribas Fortis, Centrum Onkologii w Warszawie, Citi, Orange Polska, PLAY, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz OTP Bank z Węgier i Ceska pojistovna z Czech.

Program części technologicznej obejmować będzie sesję poświęconą najnowszym trendom i kierunkom rozwoju oprogramowania oraz równoległe sesje tematyczne prezentujące wybrane komponenty technologii SAS. Inspiracje znajdą tutaj zarówno osoby, które nie znają narzędzi SAS, jak i zaawansowani użytkownicy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. Prezentowane będą dostępne narzędzia i rozwiązania w obszarze: Data Management, Business Intelligence, Advanced Analytics, Big Data Analytics, Cloud Analytics, In-Memory Analytics i inne.

Patronaty

Konferencja SAS Forum Polska 2016 została objęta patronatem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Patronat medialny sprawują następujące redakcje: Miesięcznik Bank, CIO Magazyn Dyrektorów IT, Computerworld, Harvard Business Review, ITWiz, Manager, Newseria, Spider’s Web, WPMoney.pl

Rejestracja

Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS37968_60293

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Macrologic doradzi firmom motoryzacyjnym, jak zarządzać szkoleniami pracowników

Dodany 19 maja 2016 przez admin

Polski dostawca systemów klasy ERP, spółka Macrologic, doradzi uczestnikom 6. Forum Human Resources sektora motoryzacyjnego, jak efektywnie zarządzać szkoleniami oraz rozwijać kompetencje swoich pracowników z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

„Podczas spotkania przedstawimy najciekawsze case studies oraz rozwiązania dedykowane branży motoryzacyjnej. Posiadamy duże doświadczenie w tym sektorze, chcemy o nim opowiedzieć” – mówi Monika Grabowska, Brand Manager firmy Macrologic.

W tym roku 6. Forum Human Resources odbywa się w dniach 19-20 maja br. w Jaworzu niedaleko Bielska-Białej. Podczas wydarzenia, w którym wezmą udział dyrektorzy zarządzający, kierownicy oraz menadżerowie z działów HR, szkoleń, rozwoju i płac, praktycy związani z branżą motoryzacyjną zaprezentują sprawdzone i wdrożone już w przedsiębiorstwach rozwiązania.

W trakcie spotkania ekspert Macrologic podzieli się swoją wiedzą w tym zakresie, opowie o efektywnym zarządzaniu i odpowie na kluczowe pytanie: czy szkolenia są dla firmy kosztem czy inwestycją.

„To zagadnienie jest ważne dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Wymaga się bowiem od nich ogromnej liczby szkoleń, a przy tym oczekuje, że te jednocześnie będą bardzo wysokiej jakości. Co więcej, liczba pracowników w jednej firmie w tym sektorze zazwyczaj przekracza 2 tysiące. Tym samym obszar, którym musi zarządzać dział HR jest naprawdę duży”– zauważa Monika Grabowska.

Zdaniem przedstawicielki spółki Macrologic dużym wyzwaniem dla firm z branży motoryzacyjnej jest również kontrola terminów szkoleń.

„Większość szkoleń wymaga odnowienia we właściwym czasie. Warto zaznaczyć, że brak odpowiedniego przeszkolenia może skutkować np. odsunięciem pracownika od wykonywanych obowiązków, a nawet obciążeniem firmy produkcyjnej karami finansowymi. Między innymi właśnie
z tego względu tak istotne jest właściwe zarządzanie szkoleniami
” –  wyjaśnia Monika Grabowska.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Innergo Systems partnerem generalnym Kongresu Forum Technologii Bankowych

Dodany 25 kwietnia 2016 przez admin

Już 27 kwietnia w Jachrance odbędzie się pierwszy Kongres Forum Technologii Bankowych.

Wydarzenie będzie poświęcone tematom ważnym dla sektora bankowego i strategicznym z punktu widzenia firm technologicznych. Partnerem generalnym wydarzenia jest Innergo Systems.

Kongres Forum Technologii to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów na temat zagadnień IT w sektorze finansowym. Podczas kongresu odbędą się wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne. Agendę podzielono na trzy główne sesje: Cyfrowy Obywatel, Fintech oraz Otwarte API & Security, Big Data & Cloud Computing. Eksperci poruszą między innymi tematy eAdministracji w nawiązaniu do programu 500+, cyfrowej tożsamości, bezpieczeństwa transakcji bankowych w erze dostępu mobilnego, wykorzystania nowych technologii w bankowości.

Rozwój rozwiązań IT, w tym także technologii mobilnych, niesie za sobą wiele szans. Dlatego warto wśród przedstawicieli środowiska finansowego rozmawiać o możliwościach tworzenia rozwiązań, zarówno optymalizujących codzienną pracę bankowców, jak i systematyzujących i upraszczających komunikację na linii bank – Klient. Aspektem niezwykle istotnym jest również bezpieczeństwo, ponieważ to właśnie instytucje finansowe powinny przywiązywać szczególną uwagę do kwestii ochrony danych.

Od kilku lat obserwujemy transformacje w podejściu do biznesu w sektorze bankowym. Kadra zarządzająca potrzebuje narzędzi dostosowanych do ich trybu pracy – sprawnie działających, w pełni zabezpieczonych, dających możliwością tworzenia różnego rodzaju analiz. Dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym, dostępnym na iOS, jest to obecnie możliwe. Dedykowane systemy pozwalają na szybki i bezpieczny dostęp do kluczowych danych oraz ich wizualizację. Umożliwiają dostęp z każdego miejsca, stąd wykorzystanie tych funkcji przez pracowników banków nie jest ograniczane. Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedstawiciel banku przyjeżdża bezpośrednio do Klienta. Spotkanie nie sprowadza się już tylko do rozmowy informacyjnej, ale to właśnie tam na miejscu finalizowane są wszelkie formalności, bez konieczności kierowania Klienta do oddziału. Kadra zarządzająca uzyskuje również możliwość dostępu do analiz oraz wyników w przejrzystej formie, co znacznie ułatwia pracę, a także prognozy i organizację zadań zespołu. Teraz, gdy nowoczesne technologie tak szybko się rozwijają, takie podejście do rozwiązań dla branży finansowej jest wręcz obowiązkowe – komentuje Wojciech Gargul, kierownik handlowy firmy Innergo Systems Sp. z o.o.

Organizatorami kongresu są Forum Technologii Bankowych oraz Związek Banków Polskich. Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Rozwoju objęły konferencję honorowym patronatem.

Źródło: Innergo Systems

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , ,

Hicron wygrywa na SAP Automotive Forum

Dodany 29 lipca 2014 przez admin

DriveApp – najnowsza aplikacja mobilna wrocławskiej firmy Hicron, będąca częścią „Hicron Preedictive Marketing for Aftersales”, zdobyła dwie nagrody główne w konkursie „SAP UX Partner Contest”. To jedyna firma ze środkowej części Europy, która znalazła się w finale tego prestiżowego konkursu organizowanego podczas 14 edycji SAP Automotive Forum w Lipsku. Konferencja odbyła się w dniach 1-2 lipca i zgromadziła ponad 600 dostawców oraz odbiorców rozwiązań IT dla motoryzacji z całego świata.  

Konkurs „SAP UX Partner Contest” miał na celu wytypowanie najciekawszych aplikacji tworzonych z myślą o potrzebach branży Automotive.  Główną nagrodą był udział w indywidualnym warsztacie dotyczącym designu aplikacji, przeprowadzonym w Design & Co-Innovation Center firmy SAP AG w Heidelberg, w Niemczech. W skład jury weszli: Dirk Zeller, Kierownik IT Consulting z firmy Mercedes AMG GmbH; Vivien Rebensdat, Kierownik IT z firmy Roechling Automotive SE&Co KG oraz Andreas Hauser, globalny szef Design & Co-Innovation Center w SAP AG.

„Podczas finału mieliśmy tylko kilka minut, aby zaprezentować nasze rozwiązanie przed kilkusetosobową publicznością. Udało się. Zdobyliśmy wszystko: nagrodę publiczności i jury. To wyjątkowe wyróżnienie i znak, że nasze mobilne rozwiązania są ciekawe, nowatorskie i przede wszystkim użyteczne – mówi  Szymon Włochowicz, Enterprise Mobility team leader, solution architect w Hicron.

Zwycięska aplikacja została zaprojektowana i stworzona przez dział Enterprise Mobility w Hicron. DriveApp to część dużego rozwiązania Predictive Marketing for Aftersales, będącego prognostycznym narzędziem marketingowym do zarządzania obsługą posprzedażną na rynku motoryzacyjnym. Pomaga dilerom i importerom zwiększać przychody z obsługi posprzedażnej dzięki personalizacji oferty dla każdego klienta. Dla kierowców jest natomiast źródłem dodatkowej wiedzy o samochodzie i bezpośredniego kontaktu z dilerem.

SAP Automotive Forum – największe wydarzenie w branży

Konkurs SAP UX Partner Contest był jedną z wielu atrakcji podczas SAP Automotive Forum – najważniejszej konferencji branżowej organizowanej przez SAP dla Automotive. W trakcie dwudniowych spotkań zaprezentowano tam aktualne trendy, najnowsze rozwiązania, tendencje rynkowe i przeprowadzono szereg dyskusji na temat kierunku, w którym zmierza motoryzacja.

Byliśmy Partnerem tegorocznej edycji SAP Automotive Forum – to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Obecność na tej konferencji to doskonała okazja by zacieśnić relacje z klientami i partnerami oraz zaprezentować nasze najnowocześniejsze rozwiązania wdrażane obecnie u klientów w Europie Zachodniej. Dzięki tak licznym projektom w branży motoryzacyjnej, możemy pochwalić się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, które pozwoliło naszym Klientom na realne zwiększenie oszczędności i efektywności – komentuje Michał Guzek, Managing Partner w Hicron

W tym roku do Lipska przyjechali dostawcy i odbiorcy rozwiązań IT dla motoryzacji nie tylko z Niemiec, ale także ze Szwajcarii, UK, Belgii Francji, Włoch, Japonii, Singapuru, Chin, Szwajcarii, Kanady. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele takich marek jak: Volkswagen, Porsche, OPEL, AMG, Continental, czy Pirelli.

Zrozumieć kierowcę – nowe trendy w aplikacjach mobilnych

Aplikacje mobilne w branży Automotive są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie dilerów, importerów czy producentów – pomagają zdystansować konkurencję i zarabiać więcej na obsłudze posprzedażnej.

Hicron Predictive Marketing to całkowicie nowatorskie i niezwykle innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane dla branży motoryzacyjnej. System wykorzystywany przez dilerów i udostępniany kierowcom, pomaga zbierać i analizować dane, zapewniając korzyści obu grupom.

Dla dilerów to narzędzie, które umożliwi przygotowanie spersonalizowanej oferty, zaplanowanie ukierunkowanej kampanii marketingowej oraz zapewni bezpośredni kontakt z Klientem. Dzięki aplikacji będą oni mogli lepiej zrozumieć nawyki zakupowe kierowców i stworzyć na swoje potrzeby lepszą segmentację rynku Klientów. To zupełny przełom, który pozwoli na trafne i precyzyjne zrozumienie motywacji Klientów.

Kierowcy natomiast otrzymają dodatkową deskę rozdzielczą z możliwością dodawania i śledzenia parametrów samochodu niedostępnych w standardzie, wskazówki dotyczące ekonomicznej jazdy oraz podstawowe informacje diagnostyczne o pojeździe. Aplikacja pozwoli im kontaktować się bezpośrednio z dilerem lub warsztatem np. w sprawie problemów rozpoznanych przez system diagnostyczny.

Hicron Predictive Marketing for Automotive to system niezwykle innowacyjny w wielu obszarach. Jest to pierwsze zastosowanie algorytmów prognostycznych po stronie serwera w obsłudze posprzedażnej w branży motoryzacyjnej.

Jak to działa?

Hicron Predictive Marketing komunikuje się z użytkownikiem końcowym poprzez aplikację mobilną – DriveApp. Zadaniem systemu jest zbieranie informacji i przesyłanie ich do centralnych serwerów, gdzie są łączone z danymi uzyskanymi z istniejących systemów informatycznych dilera/ importera (DMS, CRM itp.)

Algorytmy predykcyjne analizują wszystkie dostępne dane w celu znalezienia wzorców zachowań klientów. Mogą bazować na danych już zgromadzonych w systemach dilera. Pozwala to na podstawową analizę, znalezienie wzorców, wygenerowanie informacji spersonalizowanych pod konkretnych klientów i w efekcie zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych. Dane dla algorytmów prognostycznych mogą być także wzbogacone o informacje przesyłane bezpośrednio z aplikacji DriveApp. Na podstawie informacji diagnostycznych pochodzących bezpośrednio z pojazdów, system będzie w stanie przewidywać prawdopodobne problemy w samochodach klientów i odpowiednio reagować.

System jest powszechnie dostępny, opatrzony marką i wprowadzany na rynek przez dilera/ importera.

Kwestie techniczne

Marketing prognostyczny HICRON do zarządzania obsługą posprzedażną opiera się na rozwiązaniach SAP HANA i PAL (bibliotek analiz predykcyjnych), które umożliwiają analizę danych i opracowywanie spersonalizowanych ofert.

DriveApp to aplikacja mobilna dostępna na iPhone, do zapisywania danych i pobierania spersonalizowanych ofert komunikująca się w tle z SAP HANA. Łączy się interfejsem OBD za pomocą adapterów Bluetooth/ WiFi, dzięki czemu może zbierać informacje o pojeździe.

Aplikacja, kierowana na rynek międzynarodowy, będzie dostępna w angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe (niemiecka, polska, rosyjska) powstaną w następnym etapie rozwoju systemu.

Źródło: Hicron

Marketing prognostyczny HICRON do zarządzania obsługą posprzedażną opiera się na rozwiązaniach SAP HANA i PAL (bibliotek analiz predykcyjnych), które umożliwiają analizę danych i opracowywanie spersonalizowanych ofert.

DriveApp to aplikacja mobilna dostępna na iPhone, do zapisywania danych i pobierania spersonalizowanych ofert komunikująca się w tle z SAP HANA. Łączy się interfejsem OBD za pomocą adapterów Bluetooth/ WiFi, dzięki czemu może zbierać informacje o pojeździe.

Aplikacja, kierowana na rynek międzynarodowy, będzie dostępna w angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe (niemiecka, polska, rosyjska) powstaną w następnym etapie rozwoju systemu.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Innowacyjne wdrożenia SAP nagrodzone podczas konferencji SAP Forum 2014

Dodany 16 czerwca 2014 przez admin

Podczas dorocznej konferencji SAP Forum firma SAP Polska przyznała statuetki za innowacyjność we wdrożeniach SAP. Wyróżniono firmy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, PGNiG S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Grupa Azoty S.A. oraz NEOTERMO. Odniosły one największy sukces w wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań z portfolio SAP. Czterech z pięciu wyróżnionych z powodzeniem zastosowało w swoich wdrożeniach platformę SAP HANA.

W uzasadnieniach dla przyznanych wyróżnień za innowacyjność czytamy:

  • Grupa Azoty S.A. – za konsekwentne wsparcie informatyczne strategii rozwoju Grupy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań SAP. Przy użyciu innowacji SAP kierownictwo Grupy AZOTY realizuje plan konsolidacji koncernu chemicznego. Odrębne do niedawna podmioty, działające dziś w ramach jednej Grupy, korzystają z ustandaryzowanych procesów biznesowych, ujednoliconych przepływów informacji, wykorzystując przy tym efekt skali, oszczędzając koszty i zachowując elastyczność środowisk IT.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – za innowacyjność w podejściu biznesowym i technologicznym w tworzeniu kompleksowej platformy analityczno-raportowej, opartej na SAP HANA. Współpraca z KDPW to pierwszy w Polsce projekt wdrożenia pełnej platformy SAP Business Intelligence, sprawnie zintegrowanej z istniejącym systemem obsługującym podstawową działalność KDPW. Wdrożenie przyniosło wymierne korzyści biznesowe i odpowiada na zapotrzebowanie analityczne dla różnych grup pracowników – od szczebla zarządu po zespoły analityków.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Za największe w naszej części Europy wdrożenie rozwiązania SAP Strategy Management. W szczególności obejmuje ono obszar zarządzania przez cele, który jest kluczowy w realizacji strategii firmy w poszczególnych jednostkach PGNiG S.A. Rozwiązanie SAP Strategy Management jest zintegrowane z działającymi już wcześniej w PGNIG rozwiązaniami transakcyjnymi SAP Business Suite i analitycznymi opartymi na SAP HANA.
  • PKP PLK – za efektywność i szeroki zakres wdrożenia systemów raportowania w oparciu o SAP HANA. Spółka PKP PLK podjęła decyzję o przeniesieniu hurtowni SAP Business Warehouse na platformę SAP HANA oraz o pełnej wirtualizacji środowisk SAP ERP. Wydajność nowych rozwiązań raportowania, opartych na technologii „in-memory” przekłada się wprost na komfort pracy – blisko tysiąc użytkowników systemu raportowego SAP Business Objects otrzymuje teraz swoje raporty od 20 do 160 razy szybciej. Wdrożenie umożliwia również tworzenie nowych raportów i procesów w obszarach, które wcześniej pozostawały poza zasięgiem przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii bazodanowych.
  • NEOTERMO – Za innowacyjne wykorzystanie rozwiązań SAP Business One z zastosowaniem SAP HANA. Grupa NEOTERMO, dystrybutor materiałów budowlanych, od kilku lat pracuje na systemie SAP Business One, a w 2013 roku podjęła decyzję o zakupie i wdrożeniu szybkiej analityki na platformie SAP HANA. Innowacyjne rozwiązania SAP pozwoliły na istotne przyśpieszenie procesów oraz zwiększenie zakresu analiz zarządczych. Aktualnie kilkadziesiąt kluczowych raportów jest opracowywanych w technologii „in-memory”.

SAP Forum to doroczna konferencja SAP Polska i jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w Polsce, poświęconych nowym technologiom w zarządzaniu. Gromadzi praktyków, menedżerów, ekspertów i wizjonerów, którzy w tym roku dyskutowali o perspektywach innowacyjności w biznesie i o upraszczania sposobów działania. Podczas sesji dyskusyjnych, wykładów i warsztatów uczestnicy dzielą się praktyczną wiedzą na temat tego, jak działać efektywniej i budować konkurencyjność z wykorzystaniem innowacji SAP.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Innowacyjne wdrożenia SAP nagrodzone podczas konferencji SAP Forum 2013

Dodany 27 maja 2013 przez admin

Firma SAP Polska poinformowała o przyznaniu wyróżnień klientom, którzy w minionym roku zrealizowali z sukcesem najlepsze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z portfolio SAP. Wśród wyróżnionych firm znalazły się: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowy Bank Polski, Impel S.A., Uniwersytet Jagielloński oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Wyróżnienia zostały przyznane podczas konferencji SAP Forum, która odbyła się w dniach 22-24.05. 2013 r. w Sopocie.

Statuetki za innowacyjność otrzymały od SAP Polska następujące firmy i instytucje:

  • PGNiG SA – za rozwój zastosowań SAP w obszarze analityki biznesowej, uwieńczony wdrożeniem SAP HANA jako bazy danych dla hurtowni danych SAP Business Warehouse. Dzięki temu uproszczona została architektura hurtowni danych, a także wzrosła wydajność w obszarach wymagających większej efektywności. PGNiG wdrożył jednocześnie rozwiązanie SAP Strategy Management w strategicznym dla przedsiębiorstwa obszarze zarządzania przez cele. Rozwiązanie to jest również elementem środowiska SAP Business Intelligence i funkcjonuje w oparciu o hurtownię danych SAP BW, działającą na platformie SAP HANA.
  • Narodowy Bank Polski – za pionierskie i skuteczne wdrażanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań SAP w obszarach analityki biznesowej w oparciu o technologię in-memory. Narodowy Bank Polski znalazł się tym samym w gronie najbardziej innowacyjnych klientów SAP w Europie.
  • Uniwersytet Jagielloński – za innowacyjne zastosowanie rozwiązań SAP w zarządzaniu uczelnią i w procesach specyficznych dla szkolnictwa wyższego, takich jak: rozliczenia ze studentami, obsługa badań naukowych i ewidencji dorobku naukowego, czy procesy kadrowo-płacowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Wdrożenie SAP ERP oraz rozwiązań branżowych SAP dla edukacji umożliwiło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu zintegrowanie wielu procesów zarządczych i całości finansów uczelni w jednym systemie informatycznym. Tym samym licząca blisko 650 lat uczelnia udowodniła nowatorskie podejście nie tylko w obszarze nauki i dydaktyki, lecz również zarządzania.
  • IMPEL – za wdrożenie rozwiązań mobilnych z wykorzystaniem SAP Mobile Platform oraz SAP Afaria w celu zbudowania bezpiecznego środowiska aplikacji mobilnych. Jest ono wykorzystywane w wielu obszarach Grupy Impel w zakresie obsługi pracowników, w tym pracowników terenowych, współpracowników i klientów Grupy. Celem wdrożenia rozwiązań mobilnych jest usprawnienie pracy oraz skrócenie cyklu obiegu informacji, co w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia jakości usług oferowanych przez Impel.
  • Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System – za skuteczną i konsekwentną realizację strategii obsługi procesów biznesowych przy użyciu innowacyjnych rozwiązań SAP. Dotychczasowe dokonania i aktualnie realizowane projekty pozwalają gruntownie przekształcać oblicze tego przedsiębiorstwa. Za jasną wizję kształtowania środowiska informatycznego, zgodnego z potrzebami biznesu w branży gazownictwa.

SAP Forum to doroczna konferencja SAP Polska, podczas której firma przedstawia innowacje, sukcesy klientów oraz kierunki rozwoju rozwiązań SAP w zakresie biznesu i technologii. Podczas wykładów, prezentacji i warsztatów eksperci i uczestnicy dzielą się praktyczną wiedzą na temat tego, jak działać bardziej efektywnie i osiągać lepsze rezultaty rynkowe z wykorzystaniem innowacji SAP.

Źródło: www.sap.com

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING