Archiwum wg Tagów | "fiori"

hicron logo

Tags: , , , ,

Szybciej, sprawniej, PKP z SAP Fiori

Dodany 04 kwietnia 2017 przez admin

PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się około 100 tys. ha gruntów oraz około 57 tys. budynków i budowli. Obiekty którymi zarządza spółka to nie tylko nieruchomości służące podróżnym i szeroko rozumianej branży transportowej, ale także te o charakterze komercyjnym. Jako uczestnicy życia społecznego w większości nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak skomplikowane i pracochłonne może być administrowanie taką liczbą obiektów i działek. W roku 2014 PKP S.A., szykując się do optymalizacji działań związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, zdecydowała się na implementację sprawdzonego rozwiązania do zarządzania tym obszarem – SAP Fiori. Partnerem wdrożeniowym została spółka Hicron z Wrocławia.

SAP Fiori w PKP S. A.

Fiori to narzędzie, które dzięki nowoczesnemu i przyjaznemu interfejsowi pozwala na zarządzanie zaawansowanymi danymi biznesowymi z poziomu różnych urządzeń. Może być obsługiwane poprzez przeglądarki albo za pomocą dedykowanej aplikacji. Obsługa jest prosta i intuicyjna, bo oparta o najnowsze trendy związane z interakcją użytkownika z produktem, a responsywny interfejs dostosowuje się do urządzenia, na którym jest wyświetlany. To zresztą jedna z kluczowych cech, która zaważyła o wyborze SAP Fiori przez PKP S.A. Głównym założeniem było to, aby użytkownik aplikacji mógł pojechać do danego obiektu i za pomocą kilku kliknięć uzyskać dostęp do niezbędnych danych w systemie. To sprawia, że firmy korzystające do tej pory z rozwiązań niemieckiego SAP „wychodzą zza biurek” i mogą całkowicie mobilnie realizować swoje procesy biznesowe.

Otrzymaliśmy zapytanie dotyczące przygotowania oferty w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wdrożenie rozwiązania SAP Fiori z dostępem do funkcji systemu SAP Real Estate, czyli do zarządzania nieruchomościami w PKP S.A. Spółka przygotowywała się do działań zmierzających do konsolidacji wszystkich danych w jednym źródle. Wymagania stawiane przez klienta w toku postępowania przetargowego były wysokie, musieliśmy zaproponować i napisać własne rozszerzenia, które w ramach obsługi operacyjnej wychodziłyby naprzeciw konkretnym potrzebom biznesowym. SAP Fiori jest rozwiązaniem, które perfekcyjnie wpisało się w potrzeby spółki związane z zarządzaniem obiektami i terenami jej podległymi – mówi Adam Warszewski, Sales Director w Hicron.

Głównymi użytkownikami systemu mieli być zarządcy oraz administratorzy nieruchomości PKP S.A., którzy do tej pory nie posiadali zdalnego i bezpośredniego dostępu do danych w systemie SAP RE. Zależało nam na rozwiązaniu wieloplatformowym, które byłoby dostępne z różnych systemów operacyjnych, zarówno poprzez przeglądarki, jak i dedykowaną aplikację zintegrowaną z funkcją GPS. Cała architektura systemu musiała objąć nasze nieruchomości, blisko 57 tys. samodzielnych budynków i budowli oraz ponad 100 tys. ha gruntów, w które wliczone były także obiekty użyteczności publicznej. Konieczne było więc wprowadzenie rozbudowanego narzędzia do obsługi. Jednocześnie chcieliśmy postawić na rozwiązanie mobilne, które pozwoliłoby naszym pracownikom na zdalną ocenę stanu nieruchomości. Zależało nam na przesyle danych w czasie rzeczywistym, żebyśmy mogli natychmiast oszacować potencjał nieruchomości i estymować koszty jego utrzymania – mówi Grażyna Krusiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A.

Jeszcze lepsze Fiori

W przypadku wdrożenia rozwiązania SAP Fiori dla PKP S.A. konieczne było przygotowanie specjalnej infrastruktury w postaci dodatkowych aplikacji funkcjonujących w oparciu o Fiori. Dostęp do danych z zakresu SAP RE został zapewniony poprzez stworzenie 7 dedykowanych modułów:

1)            jednostki nieruchomości

2)            Budynki/budowle

3)            Grunty

4)            Obiekty najmu

5)            Biznes partnerzy

6)            Liczniki

7)            Umowy

Zadaniem tych modułów jest odczytywanie danych w trybie on-line. – Mobilny dostęp do aplikacji był kluczowy dla naszych potrzeb. Zajmujemy się utrzymywaniem nieruchomości na terytorium całego kraju, są to różne obiekty, o zróżnicowanych wymaganiach i funkcjach. Nieruchomości te są ewidencjonowane w systemie SAP przez 350 zarządców i administratorów, którzy swoją pracę wykonują – dzięki SAP Fiori – w pełni mobilnie. Do momentu wdrożenia nie mieli dostępu do danych dotyczących określonych budynków czy gruntów poza biurem. Stąd narodziło się zapotrzebowanie na wdrożenie takiego systemu. Jest to format bazowy naszych wymagań, który planujemy rozwijać zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników – mówi Michał Malarowicz, Z-ca Kierownika projektu PKP S.A.

Jak napisać dedykowane rozwiązanie?

Przedmiot umowy pomiędzy Hicron a PKP S.A. obejmował zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i integrację aplikacji mobilnych wykorzystujących SAP Fiori. – W założeniu aplikacje miały stanowić podręczne, przenośne źródło wiedzy dla kilkuset pracowników zajmujących się nieruchomościami w Oddziałach Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które miało zwiększyć komfort pracy i znacznie ją przyspieszyć. Pracownicy PKP S.A. nie potrzebują teraz notatek, które później przenoszą do systemu. Cała obsługa odbywa się za pośrednictwem urządzenia przenośnego – tabletu albo smartfona. Zanim jednak zaczęliśmy pisać właściwe linijki kodu, przygotowaliśmy klikalny prototyp z układem logicznym i graficznym projektu – mówi Paweł Małecki, Project Manager w Hicron. Sam proces przygotowywania i późniejszego wdrożenia wymagał dużej dozy dyscypliny. Podzielony na 8 faz projekt miał bardzo krótki czas realizacji, a każda z nich kończyła się spotkaniem komitetu sterującego. W tej chwili projekt znajduje się w ostatniej fazie, stabilizacji. – Projekt był i nie był trudny. Sama aplikacja nie stanowiła problemu, natomiast pracowaliśmy pod ogromną presją czasu. Na szczęście mieliśmy świetny zespół, który pozwolił na wychwycenie ewentualnych potknięć produkcyjnych. W ramach współpracy PKP S.A. może skorzystać z prawa opcji – tj. budżetu, który został dedykowany pod rozwój obecnych i przyszłych rozwiązań – kończy Małecki.

Zdalna realizacja projektu to nie problem

Po formalnym rozpoczęciu współpracy, tj. wygraniu postępowania przetargowego, obie strony przystąpiły do działania. – Podczas prowadzonego postępowania liczyła się nie tylko cena, ale także kryteria związane z doświadczeniem i odpowiednim zespołem projektowym. Wdrożenie rozpoczęło się bardzo szybko. Pierwszą fazę projektu odebraliśmy tydzień po podpisaniu umowy – mówi Michał Malarowicz z PKP S.A. – Specyficzną cechą projektu było to, że był realizowany zdalnie. Mieliśmy ograniczoną możliwość spotykania się twarzą w twarz, współpracowaliśmy więc głównie w oparciu o maile i telefony, a mimo to była to bardzo spójna praca – kończy Malarowicz.

Więcej o Fiori?

SAP Fiori to rozwiązanie, które nie musi być skierowane wyłącznie w stronę zarządzania nieruchomościami. Za jego pomocą można usprawnić także wykorzystywanie klasycznego rozwiązania SAP ERP on HANA. Upraszcza ona przepływ informacji między uczestnikami procesów biznesowych w firmie, pozwala na akceptowanie zamówień, realizację działań magazynowych czy księgowanie faktur w sposób płynny, bez konieczności podłączenia do konkretnego urządzenia czy dedykowanej sieci komputerowej. Jako rozwiązanie mobilne pozwala na dostęp do zasobów informacyjnych organizacji z każdego urządzenia. Jednocześnie zapewnia administratorom możliwość nadawania odpowiednich poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

I tak, dla przykładu za pomocą Fiori możemy nadać osobom kierującym zespołami dostęp do wszelkich umów, zamówień, koszyków zakupów, arkuszy czasu pracy, kosztów czy zatwierdzania wniosków. Pracownicy mogą też mieć ich wypełniania, dostęp do arkuszy czasu pracy, delegacji, wynagrodzeń czy koszyków zakupów. Możemy też uszczegółowić zakres danych dla konkretnej grupy zawodowej w naszej organizacji, np. dla przedstawicieli handlowych – możemy uprawnić ich do tworzenia, zmieniania i śledzenia zleceń sprzedażowych, monitorowania wysyłek i faktur dla klientów czy weryfikowania cen i dostępności produktów itd. Aplikacja biznesowa Fiori ma więc szerokie spektrum zastosowań i w dzisiejszych czasach, w których ważna jest szybka reakcja na oczekiwania rynku, spełnia swoją rolę znakomicie.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

ser logo

Tags: , , ,

SER jako jeden z pierwszych dostawców ECM oferuje aplikację SAP Fiori przeznaczoną do zarządzania fakturami

Dodany 09 lutego 2017 przez admin

SER jako jeden z pierwszych dostawców ECM na świecie oferuje aplikację bazującą na oprogramowaniu SAP Fiori, która wspiera zarządzanie fakturami na urządzeniach mobilnych. Wyposażona w intuicyjny interfejs aplikacja poszerza portfolio rozwiązań przetwarzających faktury, wykorzystujących oprogramowanie SAP. Nawet będąc poza biurem, osoby decyzyjne mogą korzystać z aplikacji, aby sprawdzać i akceptować faktury. Dzięki temu cały czas mają pełny obraz statusu płatności w firmie.

Głęboka integracja pakietu Doxis4 iECM z oprogramowaniem SAP zapewnia całościowe podejście do fakturowania oraz dostarcza pełny zakres informacji użytkownikom. SAP Fiori to kolejne rozwiązanie w długiej tradycji partnerstwa pomiędzy SAP i SER. Aplikacja oferuje nie tylko intuicyjny interfejs użytkownika, ale umożliwia również firmom włączanie swoich mobilnych pracowników w procesy fakturowania obejmujące wiele działów w firmie.

Pełny obraz przetwarzania faktur

Menedżerowie, którzy często znajdują się poza biurem, mają teraz stały dostęp do wszystkich procesów fakturowania i ich aktualnego statusu – co jest podstawowym wymogiem by dotrzymać terminowości płatności. Wspomniany dostęp mobilny gwarantuje pełną przejrzystość procesowania faktur i zapewnia audytowalność wszystkich podejmowanych w jego ramach działań.

Akceptowanie faktur na bieżąco

Inne zalety aplikacji to możliwość uczestniczenia przez osoby decyzyjne na każdym etapie procesu, w tym przy tworzeniu i przypisywaniu osób odpowiedzialnych za dany proces. Menedżerowie mogą przeglądać oraz akceptować faktury będąc poza biurem. W rezultacie, unika się opóźnień w procesowaniu faktur, a czas konieczny na fizyczne dostarczenie faktury zostaje zredukowany do minimum. Co więcej, menedżerowie mogą w prosty sposób przypisać osoby zastępujące ich podczas urlopów czy innych nieobecności.

„Trwająca ponad dwie dekady współpraca partnerska pomiędzy SER i SAP, dwóch liderów na swoich rynkach, przynosi kolejne owoce w postaci bardzo ciekawej propozycji dla naszych polskich klientów korzystających z SAP ERP”  – mówi Marcin Somla, Dyrektor SER Polska.

„Automatyzacja przetwarzania faktur realizowana za pomocą urządzeń mobilnych środowiska SAP to świetne uzupełnienie produktu SER, DOXIS4 Invoice Master, narzędzia wspierającego masową zamianę faktur na postać elektroniczną oraz zapewniającego szybki i wolny od błędów obieg akceptacji i weryfikacji dokumentów finansowych przed ich późniejszą dekretacją w SAP ERP. Integracja pomiędzy DOXIS4 a SAP ERP odbywa się poprzez certyfikowany przez SAP zestaw narzędzi pod wspólną nazwą DOXIS4 SAP Integration.”

Z aplikacji Fiori można korzystać na każdej przeglądarce. Jest ona dostępna z poziomu ekranu startowego SAP Launchpad. Interfejs dostosowuje się dynamicznie do rozmiaru urządzenia, wiec aplikacja jest w pełni elastyczna i można z niej korzystać na każdym urządzeniu mobilnym, jak również na tradycyjnym desktopie.

Źródło: SER

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

SAPPHIRE NOW: SAP Fiori za darmo; zintegrowana platforma finansowa, działająca w czasie rzeczywistym oraz szereg innowacji SAP HANA

Dodany 11 czerwca 2014 przez admin

Firma SAP ogłosiła podczas konferencji SAPPHIRE NOW w Orlando, że dla wszystkich nowych i obecnych klientów SAP zostanie bezpłatnie udostępniony interfejs SAP Fiori, zapewniający przyjazny i wygodny interfejs, niezależnie od urządzenia, oraz dostęp do podstawowych funkcji systemów biznesowych SAP z poziomu urządzeń mobilnych. Do oprogramowania SAP dołączony będzie także pakiet SAP Screen Personas, umożliwiający personalizację pracy z oprogramowaniem SAP.

Przedstawiono również wprowadzenie do oferty platformy SAP Simple Finance, agregującej wszystkie zadania stojące przed departamentami finansów i ułatwiającej ich realizację w chmurze SAP Cloud, działającej na SAP HANA. SAP od lat jest liderem rynku rozwiązań finansowych. Bazując na bliskiej współpracy z klientami zidentyfikowano, jak uprościć pracę dyrektorów finansowych i zapewnić im rozwiązanie, które pozwoli przyspieszać transformację w działach finansów i szybciej dostarczać strategiczne wyniki pracy biznesowi. Dzięki SAP Simple Finance informacje finansowe mogą być dostępne w czasie rzeczywistym.

SAP ogłosił również szereg nowości związanych z SAP HANA, nowoczesną platformą, która pozwala przyspieszyć transformację biznesu i wprowadzanie innowacji w chmurze. Są wśród nich nowe cechy i funkcjonalności aplikacji opartych na SAP HANA, nowe funkcje mobilne i analityczne, a także nowe aspekty integracji w chmurze i przyjaznych, otwartych interfejsów użytkownika.

SAP Fiori za darmo włączony do oprogramowania SAP

„Chcieliśmy, aby wszyscy klienci SAP mieli prosty dostęp do rozwiązań światowej klasy” – powiedział Bill McDermot, CEO SAP. „Sądząc po komercyjnym sukcesie, jaki odniosło SAP Fiori, nasi klienci zgadzają się z nami w tym względzie. Część z użytkowników naszego oprogramowania uważa, że nie powinniśmy pobierać dodatkowych opłat za korzystanie z Fiori. Uznaliśmy, że mają rację. Dlatego od teraz SAP Fiori dołączany jest do oprogramowania SAP za darmo.”

Wprowadzony na rynek w ubiegłym roku pakiet SAP Fiori to przyjazny, wyposażony w wygodny interfejs użytkownika zbiór aplikacji do zarządzania kluczowymi funkcjami systemów SAP przy pomocy różnorakich urządzeń, włącznie z tabletami i smartfonami. Obecnie istnieje ponad 300 aplikacji, które korzystają z SAP Fiori UX (user experience).

W wyniku analizy potrzeb użytkowników biznesowych, SAP stworzył również zestaw narzędzi i technologii SAP Screen Personas, które umożliwiają klientom i partnerom szybką personalizację oprogramowania SAP pod kątem ich przedsiębiorstwa. Dzięki integracji SAP Screen Personas z interfejsem SAP GUI dla HTML w prosty sposób będą mogli z niego skorzystać także klienci już posiadający rozwiązania SAP.

Dodatkowo, za sprawą zaprezentowanego w wersji beta, środowiska deweloperskiego SAP River – funkcjonującego, jako część SAP HANA Cloud Platform – klienci korzystający z rozwiązań SAP, będą mogli tworzyć nowe lub rozbudowywać istniejące już aplikacje SAP Fiori, dostosowując je do swoich potrzeb.

Simple Finance – dobra wiadomość dla dyrektorów finansowych

“SAP Simple Finance, działający w chmurze SAP Cloud, opartej na SAP HANA, ustanawia nowy standard oprogramowania biznesowego w swojej kategorii. Zyskując możliwość prowadzenia analiz w czasie rzeczywistym oraz planowania, korzystając z zalet chmury, działy finansowe i przewodzący im dyrektorzy finansowi mogą teraz znacznie sprawniej realizować swoje zadania w prowadzeniu przedsiębiorstwa.” – powiedział Bernd Leukert, z SAP, Products & Innovation.

Dzięki rozwiązaniom zintegrowanym w SAP Simple Finance, działy finansowe mogą realizować w czasie rzeczywistym takie kluczowe procesy jak planowanie, analityka, księgowość, operacje finansowe, szacowanie ryzyka oraz dbanie o zgodność z prawem. Wszystko to w niezawodnym i bezpiecznym środowisku chmurowym SAP Cloud, działającym w oparciu o SAP HANA. Chcąc zaspokoić potrzeby działów finansowych na całym świecie SAP planuje dostosowanie Simple Finanse do wymogów 25 branż i ponad 50 krajów.

SAP Simple Finance można w prosty sposób połączyć z innymi produktami z szerokiego portfolio aplikacji chmurowych SAP przeznaczonych dla kluczowych obszarów prowadzenia biznesu. Klienci mogą też dodatkowo skorzystać z SAP Fiori, aby uzyskać wygodny i szybki dostęp do najpowszechniejszych czynności z poziomu urządzenia mobilnego.

Dopełnieniem elastycznego charakteru SAP Simple Finance jest dostępność, jako usługa zarządzana w ramach SAP HANA Enterprise Cloud, ale także w modelu hybrydowym, współpracując z innymi chmurami i istniejącymi już rozwiązaniami on-premise, dzięki czemu klienci mogą w prosty sposób powiększyć możliwości swojego obecnego zaplecza IT.

Nowości w SAP HANA

„Nowości w SAP HANA zaprezentowane na SAPPHIRE NOW dowodzą, że SAP HANA to nowoczesna platforma umożliwiająca klientom innowacyjne podejście do biznesu i przeniesienie ich przedsiębiorstw w chmurę”, powiedział Steve Lucas z SAP, Platform Solutions. „Łącząc innowacje SAP HANA, technologii mobilnych i Big Data z jeszcze prostszą migracją do chmury, SAP zapewnia całościową usługę, która pozwala klientom skupić się na tym, co najważniejsze – przekuwać innowacyjność w sukces.”

Wśród nowości dotyczących SAP HANA, ogłoszonych podczas konferencji SAPPHIRE NOW w Orlando znalazły się m.in.:

 • SAP HANA jako platforma dla wszystkich aplikacji
  Nowa wersja dodatku Service Pack 8 (SP8) dla SAP HANA daje klientom jeszcze większe możliwości przyśpieszenia, unowocześnienia i uproszczenia ich działalności. Klienci mogą zwiększyć możliwości SAP HANA, korzystając z szerokiego wachlarza partnerów SAP, w tym Red Hat Enterprise Linux oraz systemów opartych na procesorze Intel E7v2.
  Na platformie SAP HANA SP8 można też uruchomić oprogramowanie SAP Lumira, zapewniające możliwość realizacji zadań z zakresu analityki biznesowej oraz wizualizacji danych w czasie rzeczywistym.
 • Szybka i prosta migracja do chmury, działającej na SAP HANA
  Do istniejących już pięciu przystępnych zestawów typu rapid-deployment dodano nowe, gotowe rozwiązania, stworzone z myślą o handlu detalicznym, branży ubezpieczeniowej, zarządzaniu dostawami (SNC) oraz integracji z siecią Ariba.
 • Technologia SAP HANA Cloud Integration już dostępna, jako samodzielne rozwiązanie
  Od teraz klienci mogą korzystać z technologii SAP HANA Cloud Integration, jako z samodzielnego rozwiązania do integracji posiadanych aplikacji, danych oraz procesów pomiędzy chmurą a rozwiązaniami on-premise, w tym aplikacji SAP i innych producentów.
 • Jeszcze mocniejsza integracja SAP HANA z SAP Data Services
  Najnowsze wersje SAP Data Services i SAP Information Steward dają użytkownikom biznesowym oraz IT jeszcze większe możliwości uzyskania natychmiastowych korzyści z analiz Big Data. Wśród nowych funkcji znalazła się obsługa Apache Hadoop 2.0, głębsza integracja z SAP HANA i intuicyjnymi kokpitami do monitorowania pracy, a także łatwiejsze definiowanie reguł i widoków w SAP Informacji Steward.
 • Mobilne Big Data
  SAP Consumer Insight 365 to nowa chmurowa usługa, korzystająca z możliwości platformy SAP HANA. Umożliwia przeanalizowanie i wyciągnięcie wartościowych wniosków ze zanonimizowanych danych krążących w sieciach operatorów telefonii komórkowej. Dzięki tej nowej ofercie SAP chce umożliwić przedsiębiorstwom skorzystanie z narzędzi, które pozwolą im być bliżej swoich konsumentów i lepiej poznać ich potrzeby.
 • Red Hat Enterprise Linux uzyskał certyfikację SAP HANA
  SAP rozszerza opcje systemów operacyjnych dla SAP HANA, certyfikując użycie platformy na Red Hat Enterprise Linux, oraz procesorze Intel z rodziny Ivy Bridge. Umożliwia to klientom osiągnięcia założonej wydajności i innowacyjności, bez konieczności zmiany architektury informatycznej. Klienci SAP mogą wybrać dogodną platformę, na której chcą wdrożyć a następnie korzystać z aplikacji oraz rozwiązań do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym.
 • HP Converged Systemu 900 uzyskał certyfikację SAP HANA
  Nowy HP ConvergedSystem 900, zdolny do dostarczenia nawet 12 terabajtów danych w jednej puli – zaspokajając tym samym potrzeby nawet kluczowych dla biznesu aplikacji – zyskał certyfikat SAP dla SAP HANA.
 • SAP HANA dostępny także na VMware vSphere 5.5
  SAP HANA na VMware vSphere 5.5 jest już dostępny w wersji dla pojedynczej maszyny wirtualnej (VM) – działając na dedykowanym, certyfikowanym serwerze SAP HANA. SAP zamierza też udostępnić scenariusz dla wielu maszyn wirtualnych na certyfikowanych serwerach SAP HANA. Rozwiązanie to pomoże klientom wprowadzić do biznesu innowacje, jednocześnie upraszczając centra danych, szybciej osiągając zamierzony efekt, wyższy poziom usług oraz obniżając koszt eksploatacji (TCO).

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING