Archiwum wg Tagów | "epicor"

Tags: , ,

Brak informacji utrudnia pracę dyrektorów finansowych i niekorzystnie wpływa na rentowność firm

Dodany 02 lipca 2015 przez admin

Ponad 46 proc. dyrektorów finansowych podejmuje decyzje biznesowe w sposób instynktowny, opierając się na przeczuciach, a nie na podstawie dokładnych danych firmy dostępnych w szybki sposób. Takie działania mogą opóźnić proces podejmowania decyzji, sprzyjać występowaniu błędów czy obniżać rentowność. Według wyników badania ogłoszonych przez firmę Epicor Software Corporation, światowego lidera w dziedzinie oprogramowania biznesowego dla handlu detalicznego, produkcji, dystrybucji i usług, opracowanych na podstawie globalnej ankiety*, wymienione wyżej problemy to tylko część negatywnych skutków wynikających z braku dostępu dyrektorów finansowych do odpowiednich danych.

Przeprowadzone badanie wykazało, że brak wglądu we właściwe informacje finansowe ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy i reputację CFO. 45 proc. ankietowanych twierdzi, że słaba jakość danych utrudnia terminowe podejmowanie decyzji, a niedokładne informacje stają się główną przyczyną występowania błędów. Dyrektorzy finansowi z sektora produkcji i inżynierii, mają najczęściej dostęp jedynie do podstawowej infrastruktury IT, a przy podejmowaniu decyzji muszą kierować się instynktem.

Wyniki ankiety pokazują, że brak wystarczających informacji finansowych wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa. Jeśli podejmowane decyzje opierają się na sprawdzonych i rzetelnych informacjach, to rośnie szansa do podniesienie poziomu rentowności firmy. Odpowiedzi respondentów wskazują, że dyrektorzy finansowi, którzy polegają na wiarygodnych danych nie tylko osiągali większe zyski w przeciwieństwie do tych, którzy swoje decyzje podejmowali instynktownie, ale również spodziewają się dodatkowego wzrostu zysku. Blisko połowa respondentów (46 proc.) twierdzi, że zwiększenie zysku, było dla nich jednym z kluczowych celów biznesowych w roku 2015.

Ankietowani potwierdzili, że stopień dostępności i przejrzystości informacji finansowych jest w wielu obszarach niezadowalający. Jedynie połowa respondentów twierdzi, że ma „dobrą dostępność” w obszarach: ogólnych wyników działalności, rentowności i wydajności linii produktów, kosztów związanych ze sprzedażą i kosztów pracy, prognoz sprzedaży, kosztów surowców i dochodowości klientów. Jeden na dziesięciu dyrektorów finansowych twierdzi, że stopień dostępności do tych informacji nie jest wystarczający.

Mimo, iż wyniki badania świadczą o tym, że dyrektorzy finansowi są świadomi znaczenia przejrzystości danych i ich dokładności, to równocześnie wynika z nich, że podejmowanie właściwych decyzji jest wypadkową wiedzy opartej na rzetelnych informacjach oraz emocjach.

Instynkt, intuicja i emocje zostały uznane przez znaczną ilość respondentów jako istotne elementy procesu podejmowania decyzji. Najskuteczniejsi dyrektorzy finansowi wiedzą, jak wspierać się intuicją w sytuacjach, gdy liczby nie wystarczają. Nie jest to jednak równoznaczne z podejmowaniem decyzji w sposób instynktowny ze względu na braki informacji wynikający z niewdrożenia odpowiednich procesów i infrastruktury” – powiedział Malcolm Fox, vice president, product marketing financial management and services industry solutions w firmie Epicor Software.

Arkusze kalkulacyjne nadal ważne

W obliczu ogromnej dostępności systemów i aplikacji biznesowych zdziwienie może budzić fakt, że 60 proc. dyrektorów finansowych przyznało się do wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w celu uzyskania dostępu do potrzebnych danych. Odsetek ten był stały w przedsiębiorstwach różnej wielkości – w tym korporacji z rocznym obrotem wynoszącym ponad 1 mld USD. Blisko jedna trzecia (32 proc.) ankietowanych twierdzi, że oprogramowanie finansowe, z którego obecnie korzysta, wymaga aktualizacji, a 27 proc. uważa, że nowy czy bardziej zaawansowany system wpłynąłby pozytywnie na ich działalność w obszarze finansów i księgowości w przeciągu 2 do 3 lat.

Big Data, Digital Disruption i inne wyzwania

Na pytanie o kwestie mające największy wpływ na finanse i księgowość w ciągu najbliższych 2 do 3 lat, najczęstszą odpowiedzią było Big Data (28 proc.). Inne wskazywane odpowiedzi to „regulacje i zgodności” oraz „zwiększona złożoność biznesu”. Kolejnym, stosunkowo nowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się dyrektorzy finansowi, i które idzie w parze z większym dostępem do informacji i lepszej responsywności, jest Digital Disruption.

Digistal disruption powoduje powstawanie większej ilości źródeł danych, większej liczby kanałów, liczniejszych i bardziej złożonych modeli biznesowych, bardziej globalnego charakteru biznesu i większej zależności od zewnętrznych partnerów. Jest to wyzwanie dla wszystkich liderów biznesowych, a w szczególności tych, odpowiedzialnych za sprawy fiskalne i operacje finansowe” – dodał Fox.

Współpraca poza działem finansowym

W ostatnich latach wzrosła także konieczność współpracy dyrektorów finansowych z pozostałymi działami. Ponad połowa badanych (52 proc.) twierdzi, że decyzje są często podejmowane zbiorowo, z udziałem ludzi spoza działu finansowego. „Dzisiejsze realia biznesowe wymagają szybkiego działania i pomocy systemów, które wspierają w skutecznym podejmowanie decyzji. Stare systemy biznesowe nie umożliwiają zapewnienia responsywności, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Mobilność, współpraca społecznościowa, analityka oraz wiele innych technologicznych innowacji może pomóc firmom w tym zakresie” – powiedział Fox.

 

Wykorzystanie chmury

Wyniki ankiety pokazują, że strategia uwzględniająca cloud computing jest powszechnie wykorzystywana przez dyrektorów finansowych. Ponad połowa ankietowanych wdrożyła w chmurze aplikacje finansowe, takie jak księgowość, CRM, HR, prognozowanie i budżetowanie, BI, konsolidacja finansowa i raportowanie lub planuje zrobić to w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Zmniejszanie kosztów (personelu i nakładów inwestycyjnych) oraz wsparcie pracowników zdalnych były postrzegane jako najbardziej istotne korzyści wynikające z wdrożenia w chmurze.

Brak informacji przyczyną stresu

Ponad jedna czwarta dyrektorów finansowych (28 proc.) twierdzi, że podejmowanie decyzji finansowych jest utrudnione z powodu niedostatecznej ilości czasu i zasobów potrzebnych do efektywnego wykorzystania informacji. Taki stan rzeczy przyczynia się do jednego z największych zagrożeń w miejscu pracy – stresu. „Stres w pracy jest powszechnie postrzegany jako kluczowy czynnik wypalenia zawodowego dyrektorów finansowych, a coraz większa ilość nakładanych na nich obowiązków prowadzi do ich przeciążenia. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających procesy podejmowania decyzji finansowych pomoże w ułatwieniu prac CFO” – powiedział Fox.

 

Pewność w finansach wspiera rozwój firmy

Prawie połowa (44 proc.) dyrektorów finansowych twierdzi, że decyzje podejmowane są często dynamicznie w momencie nadarzających się, korzystnych okazji. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających organizacyjną responsywność pozwoliłoby im na śmiałe wykorzystywanie takich sytuacji.

Działanie w oparciu o przeczucia, a nie rzeczywiste dane, może sprawdzać się w niektórych przedsiębiorstwach. Jednak brnięcie w stronę finansowego konserwatyzmu może postawić firmy w niekorzystnej pozycji wobec konkurencji, jeśli maksymalne środki nie zostaną zainwestowane w obsługę klienta, sprzedaż, marketing i wprowadzanie innowacji takich jak m.in. rozwój nowych produktów czy partnerstw. Z drugiej strony zbytnia pewność siebie może spowodować przegapienie oczekiwań rynku i spadek przychodówpodkreślił Fox.

Informacji nigdy nie jest za dużo – kluczem jest uzyskanie i przeanalizowanie ich w szybki sposób, zapewniający podejmowanie trafnych i mądrych decyzji, prowadzących do rozwoju firmy” – zaznaczył Fox. – „Rozwiązaniem jest posiadanie nowoczesnego oprogramowania finansowego, które dostarczy odpowiednie dane we właściwym czasie i zapewni solidne fundamenty dla procesu decyzyjnego. Pozwoli to dyrektorom finansowym na lepszą współpracę z innymi działami i pewne wykorzystywanie nadarzających się okazji” – dodał.

*Metodologia ankiety

Badanie z roku 2015, przeprowadzone na zlecenie Epicor Software Corporation przez firmę Redshift Research Ltd., jest oparte na wywiadach przeprowadzonych z ponad 1500 specjalistami ds. finansowych w 11 krajach: Australii, Chinach, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Meksyku, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ankietowani mogli, ale nie musieli korzystać z rozwiązań ERP firmy Epicor. Blisko dwie piąte respondentów pracowało w branży produkcyjnej, podobnie jak w sektorze usług, a pozostałe 20 proc. było zaangażowanych w branżach handlu detalicznego i dystrybucji. Pod względem wielkości firm, największa liczba respondentów pracowała w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Ebook zawierający szczegółowe informacje dotyczące badania, znajduje się na stronie internetowej: www.epicor.com/global-finance-survey/

Źródło: Epicor

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Koniec ERP?

Dodany 31 marca 2015 przez admin

Ubiegłe dwa dziesięciolecia przyniosły wiele zmian. Najlepszym tego przykładem może być szybki rozwój technologii, narodziny Internetu i globalizacja biznesu. Miało to wpływ na przesunięcie założeń, na których opierają się systemy ERP. Co to może dla nich oznaczać – koniec czy nowe możliwości?

Systemy ERP stały się niezwykle złożonym, funkcjonalnym narzędziem i nadal się rozwijają. Przed rewolucją internetową ich zadania skupiały się jedynie na zarządzaniu informacjami, nie były one zaprojektowane do dzielenia się nimi i współpracy. Nie istniało także zjawisko, które znamy z czasów obecnych – łączność za pomocą sieci internetowej i urządzeń mobilnych pracowników, z których każdy ma inną rolę i zadania, a także odmienne postawy, oczekiwania, doświadczenia i potrzeby.

Pojawienie się Internetu, miniaturyzacja technologii, mobilność i bezprzewodowość sprawiły, że technologie informatyczne zostały przeniesione do każdego aspektu życia i znacząco zwiększyły nasze oczekiwania. Wywierany jest większy nacisk na to, do czego może być wykorzystane oprogramowanie, jak można uzyskać do niego dostęp oraz kto może czerpać z niego korzyści. Systemy ERP muszą przenieść punkt ciężkości z bycia rozwiązaniami czysto funkcjonalnymi na oferowanie szerokiego zastosowania. Niewątpliwie jest to obecnie największym wyzwaniem dla systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Nie podlega wątpliwości, że systemy ERP promują najlepsze praktyki w biznesie, jednak obecnie stało się to dla nich oczywistym zadaniem, a nie czynnikiem odróżniającym od siebie poszczególne rozwiązania czy mającym wpływ na użytkowników końcowych. Systemy ERP muszą być bardziej wydajne, żeby jeszcze lepiej wspierać firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej, pomagać w pracy użytkowników, jak również zapewniać dostęp do informacji właściwym osobom we właściwym czasie, po to, żeby mogły one podejmować właściwe działania. Przy odpowiednim rozwoju, system ERP może wpłynąć na poprawę responsywności i współpracy w firmie, dodać nowe wartości do rozwiązań oraz wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników w procesach biznesowych.

Problemami pojawiającymi się w przypadku systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa mogą być trudności w procesie implementacji oraz nieumiejętność wykorzystania pełni ich możliwości. Według raportu Panorama Consulting z 2014 roku dotyczącego systemów ERP, w roku 2013 72 proc. projektów przekroczyło planowany czas wdrożenia, a 54 proc. przekroczyło zaplanowany budżet.

Kolejną kwestią jest użyteczność systemu, czyli to w jakim stopniu firmy czerpią korzyści ze swojej inwestycji w ERP. Raport Panorama Consulting potwierdza, że duży odsetek przedsiębiorstw nie wykorzystuje pełni funkcjonalności swojego oprogramowania. Dzieje się tak dlatego, że użytkownicy nie wiedzą o nich, nie uważają ich za potrzebne lub po prostu nie potrafią ich wykorzystać. W roku 2013, 66 proc. projektów ERP uzyskało jedynie 50 proc. (lub mniej) zamierzonych korzyści, w porównaniu do 48 proc. projektów w latach 2011 i 2010. Może to oznaczać zbyt skomplikowane ERP, niezrozumienie przez klientów rozwiązań, które kupują lub łączenie przez nich modułów produktu, nawet jeśli wychodzi to poza ramy projektu. Sektor ERP jest często obwiniany za wkładanie zbyt dużo energii w rozwój produktu, a za mało do przygotowania narzędzi implementacji, szablonów i metodologii, co może przyczynić się do ograniczenia korzyści klientów wynikających z wdrożenia rozwiązania.

Jedną z głównych szans dla systemów ERP, dzięki której mogą stać się bardziej responsywne i użyteczne dla klientów, jest rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT). W niedalekiej przyszłości każdy aspekt produkcji i inżynierii w biznesie będzie zrewolucjonizowany. Maszyny, wykorzystywane przy produkcji stają się ze sobą coraz bardziej powiązane, podobnie jak sieci transportu i logistyki, a także kanały sprzedaży.

To zjawisko zachodzi również w sposobie pracy ludzi. Najnowszy trend technologii przystosowanych do noszenia na ciele już wkrótce przyniesie nowy sposób dostępu do systemów biznesowych, zwiększając tym samym szybkość i bezpośredniość gromadzenia informacji, ich interpretacji i upowszechniania. Jeżeli systemy ERP dotrzymają kroku nowościom technologicznym, to staną się o wiele bardziej responsywne i pozostaną centralnym narzędziem wykorzystywanym przy zautomatyzowanych procesach oraz podejmowaniu strategicznych decyzji w firmach.

Społeczność dostawców systemów ERP, w tym firma Epicor Software, ma dwa główne cele, do których dąży. Pierwszym jest regularne dostarczanie dalszych ulepszeń w systemach. Drugim, bardziej śmiałym, zmiana głównych celów oraz zredefiniowania systemów ERP, tego czym są, jakie udoskonalenia można w ich zakresie wprowadzić, jak działają i co oferują.

Może to oznaczać koniec systemów ERP takich, jakie znamy dzisiaj. Jednak raport Tech Target/Cumputer Weekly’s IT Spending Priorities Survey pokazuje, że 59 proc. decydentów IT w Europie planuje wdrożenie i aktualizację swoich systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – postrzegamy to jako ogromną szansę.

Źródło: Epicor Software

Komentarzy (0)

Tags: , ,

IT dla dystrybucji: system ERP

Dodany 19 marca 2015 przez admin

Klienci firm działających w sektorze dystrybucji domagają się coraz bogatszej oferty produktów, ich lepszej jakości oraz szybszej realizacji zamówień. To sprawia, że prowadzenie działalności biznesowej umożliwiającej maksymalizację zysków jest bardzo trudne. Powodzenie przedsiębiorstwa oraz sprawne działanie złożonego łańcucha dostaw zależą od tego, czy potrzeby klientów zostają zaspokojone w sposób maksymalnie efektywny, przy minimalnych przerwach w prowadzonej działalność. Mając na uwadze konieczność zachowania tej delikatnej równowagi, ważne jest wykorzystywanie kompleksowych rozwiązań, w których skład wchodzą narzędzia pozwalające skutecznie pozyskiwać, montować, wysyłać i dostarczać oczekiwane przez klientów towary, w spodziewanym przez nich terminie.

Znajomość potrzeb firmy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw to jednak nie wszystko. Aby zapewnić najwyższą wydajność, konieczne jest także zintegrowanie odpowiednich procesów w wydajnym i skutecznym rozwiązaniu obejmującym całość prowadzonej działalności. Nowoczesny system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) powinien udostępniać szeroki wachlarz funkcji zarządzania zamówieniami, łańcuchem dostaw oraz magazynowaniem w ramach jednej platformy. Ważne jest również, żeby w ramach rozwiązania dostępny był pakiet narzędzi, które wspomogą przedsiębiorstwo m.in. w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), zarządzaniu relacjami z dostawcami (SRM), zarządzaniu finansami czy planowaniu potrzeb dystrybucyjnych (DRP). Charakteryzujący się skalowalnością oraz modułową budową nowoczesny system ERP wykorzystywany przez firmy z sektora dystrybucji powinien wspierać ich rozwój, umożliwiając szybkie wdrożenie i bezproblemowe dodawanie rozszerzeń bez względu na wielkość czy zróżnicowanie łańcucha dostaw.

Oprogramowanie dla firm dystrybucyjnych powinno również wspierać pracę użytkowników w oparciu o urządzenia mobilne. Dawno minęły czasy, gdy praca z systemem ERP oznaczała przebywanie w biurze w ustalonych godzinach. Obecnie zamiast wykonywać statyczną pracę w biurze, specjaliści działają w siedzibie klienta, w hali fabrycznej lub magazynie, w terenie albo u dostawcy. Normą staje się także obsługa urządzeń dotykiem i gestami oraz możliwość pełnej interakcji z systemami biznesowymi (dotychczas była ona ograniczona do analiz danych). Użytkownicy chcą mieć także możliwość sterowania ekranami i pulpitami nawigacyjnymi zgodnie z potrzebami wynikającymi z ich stanowiska, zadania do wykonania lub bieżącej chwili. Dlatego istotny jest wybór oprogramowania, które pozwoli na w pełni wydajną pracę bez względu na preferowaną przez użytkowników metodę interakcji z oprogramowaniem.

Odpowiednio dobrany system ERP pozwala przedsiębiorstwom dystrybucyjnym na wydajne funkcjonowanie w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Innowacyjne technologie pomagają firmom usprawniać ich wewnętrzne procesy biznesowe, przy jednoczesnym wspieraniu złożonych inicjatyw w integracji łańcucha dostaw, które zapewniają przewagę konkurencyjną oraz większą przejrzystości działań.

Źródło: Epicor Software Corporation

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Adaptacyjność to za mało. Bądź responsywny

Dodany 12 lutego 2015 przez admin

Czy dla nowoczesnych, dążących do rozwoju firm zdolność do przystosowania się jest nadal wystarczająca? Obecnie mamy coraz mniej czasu na wszystko, co robimy – sukces oraz niezakłócona obecność na rynku zależy już nie tylko od umiejętności przystosowania się, ale w większej mierze od zdolności do reagowania na zmieniające się warunki biznesowe.

Różnica pomiędzy responsywnością, a adaptacyjnością jest subtelna, ale kluczowa. Adaptacyjność oznacza zmianę, ale nie określa jej tempa ani zakresu. Responsywność z kolei opiera się na szybkości i dopasowaniu – jest to zdolność do szybkiej i elastycznej adaptacji. Należy przez to rozumieć możliwość zyskania przewagi konkurencyjnej, umiejętność reagowania na zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki rynkowe, dostarczanie usług na wyższym poziomie czy bycie bardziej innowacyjnym. W przyszłości najlepsze firmy i producenci będą zmuszeni wyróżniać się zarówno adaptacyjnością, jak i responsywnością. Responsywność, rozumiana jako sposób myślenia w firmie, jak i codzienne działanie, powinna być obecna we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Zapotrzebowanie na responsywność znacząco zmieniło systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Piętnaście lat temu system ERP był wyłącznie systemem back office, którego podstawową funkcją było wspieranie transakcji. Obecnie system ERP jest całościowym rozwiązaniem biznesowym, obejmującym pracowników, klientów, partnerów i dostawców firmy. Klienci oczekują zintegrowanej platformy ERP, która nie tylko umożliwi zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami synchronicznie, ale również dostarczy w czasie rzeczywistym informacji o aktualnych działaniach oraz tych, które należy podjąć. Profesjonalne systemy odpowiadają na potrzeby firm związane z zapewnieniem większej responsywności – w istotny sposób wspierają kluczowe relacje, decyzje, zmiany i innowacje. Nie są już jedynie rozwiązaniem umożliwiającym wydajne zarządzanie obecnym status quo.

Zwiększenie responsywności może pomóc firmom poprawić ich wydajność i produktywność, poprzez zapewnienie dostępu do informacji na wyciągnięcie ręki oraz umożliwienie podejmowania szybszych i bardziej trafnych decyzji. W przeszłości informacje w firmie były „pasywne” oraz ograniczone objętościowo, a znalezienie tych potrzebnych nieraz było kwestią szczęścia. Zdobycie właściwych danych wymagało od użytkownika poświęcenia zasobów w postaci czasu i wysiłku, co bardzo ograniczało responsywność. Od czasu kiedy firmy zaczęły wykorzystywać swoje systemy w większym stopniu, informacje stały się bardziej „aktywne”, a ich analiza dostarczyła odpowiedzi na kluczowe pytania. Przedsiębiorstwom pomogło to w działaniu, jednak problem z nadmiarem dostarczanych danych często ograniczał ich możliwość reakcji. Ciężko było wyłowić istotne szczegóły w rozbudowanym zbiorze danych. Obecnie informacja staje się bardziej intuicyjna, niewidoczna na pierwszy rzut oka, pojawiająca się w zależności od potrzeby w odpowiednim formacie i kontekście, dając zwięzłe odpowiedzi na pytania. Ta ewolucja danych w przedsiębiorstwach jest jednym z głównych powodów, dla którego firmy stały się bardziej responsywne, ale również przyczyną tego, że responsywność jest im jeszcze bardziej potrzebna.

W wielu sektorach zapotrzebowanie na wzmożoną responsywność jest spowodowane koncentrowaniem się w większym stopniu na sprzedaży i dostarczaniu usług niż na projektach inwestycyjnych i wyposażeniu. Weźmy za przykład obszary, w których produkty są dzierżawione i wspierane przez usługi o wartości dodanej, a nie zwyczajnie wyprodukowane i sprzedane. Taka orientacja na usługi oznacza ciągły kontakt z klientem oraz wymaga od firm większej innowacyjności podczas zmiany modelu biznesowego, a często także pracę na nieustannie zmieniających się rynkach.

Wśród innych trendów produkcyjnych wymagających responsywności znajdują się: chęć wyróżnienia się na konkurencyjnych globalnych rynkach, zarządzanie kosztami poprzez kontrolę zapasów oraz produkcję na zamówienie, możliwość produkcji o wysokiej wartości m.in. wytwarzania produktów unikalnych czy praca w wielowarstwowych łańcuchach dostaw, gdzie złożoność może wpłynąć na spowolnienie zachodzących procesów.

W Epicor uważamy, że responsywność jest jednym z kluczowych powodów, dla których nasi klienci chcą usprawnić wydajność swojego systemu ERP. Zauważyliśmy, że przedsiębiorstwa starają się zwiększyć swoją responsywność w czterech głównych obszarach: operacyjnym, strategicznym, zewnętrznym (klienci) oraz wewnętrznym (pracownicy).

Operacyjna responsywność

Operacyjna responsywność oznacza zdolność reagowania na codzienne potrzeby i zmiany w sposób korzystny dla firmy. Za przykład posłużyć może optymalizacja zapasów w obszarze produkcji. Możliwość odpowiadania na stale zmieniające się wymagania klientów oraz potrzeby dotyczące produktów pozwala na dynamiczne zarządzanie zapasami i redukowanie strat oraz kosztów. Operacyjna responsywność dotyczy również małych zmian, które w przyszłości mogą prowadzić do dużych korzyści. Przykładem jest poszukiwanie nowych możliwości rynkowych dla istniejącej już firmy. W Epicor niedawno zaobserwowaliśmy jak firma produkująca drewno, która przedtem wyrzucała niepotrzebne ścinki, potrafiła dostrzec okazję i zamienić straty na możliwość sprzedaży – obecnie dostarcza trociny do sklepów zoologicznych.

Strategiczna responsywność

Strategia biznesowa jest obszarem, w którym czas reakcji może mieć duże znaczenie. Dzięki zdolnościom do zdobywania informacji i reagowania na zmiany w firmie oraz na rynku, zespół podejmujący decyzje ma możliwość lepszego zarządzania. Wymaga to nie tylko wyciągania z systemu właściwych informacji z formalnych raportów, ale również intuicyjnego pozyskiwania danych niezbędnych przy podjęciu konkretnej decyzji. Zauważyliśmy, że coraz więcej naszych klientów działających w obszarze produkcji zwiększa swoją strategiczną responsywność. Dzieje się tak między innymi poprzez usuwanie barier dla eksportu, tworzenie nowych modeli łańcuchów dostaw oraz oferowanie innowacyjnych rozwiązań w bardzo konkurencyjnych terminach.

Zewnętrzna responsywność

Rozważając responsywność w życiu prywatnym, możemy porównać ją z osobistymi oczekiwaniami odnośnie obsługi klienta. Podobnie działa to w firmach, które ciężko pracują nad tym, aby wyróżnić się oferowanymi usługami, szybkością, dokładnością i jakością, a także starają się przewidzieć następny krok klienta i być na niego przygotowanym. W ujęciu biznesowym, zewnętrzna responsywność opiera się na posiadaniu informacji, które umożliwią firmie być o krok do przodu. Może to oznaczać przykładowo wiedzę o tym co klient będzie chciał kupić lub posiadanie danych potrzebnych do zapobiegania problemom, jeszcze zanim się pojawią. Będąc bardziej responsywnym wobec potrzeb klienta, można zapewnić trwałość relacji i związane z nią korzyści oraz zminimalizować ryzyko poszukiwania przez klienta usług u innych dostawców.

Wewnętrzna responsywność

U podstaw wspomnianych trzech obszarów leży osobista responsywność pracowników firmy – w relacjach z pozostałymi pracownikami w przedsiębiorstwie oraz w kontaktach z klientami i dostawcami. Wewnętrzna responsywność zapewnia pracownikom informacje i środki niezbędne do szybkiego i precyzyjnego realizowania działań. Powracając do kontekstu informacji oraz technologii – wykorzystanie aplikacji firmowych, mobilnych informacji, intuicyjnego przepływu pracy oraz informacji kontekstowych, pozwala osobom zatrudnionym nie tylko na pracę bez względu na to gdzie się w danej chwili znajdują, ale również na skuteczniejszą reakcję na powierzone zadania. Pracownicy nie chcą wykorzystywać kilku oddzielnych systemów w celu znalezienia poszukiwanych danych, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo niewłaściwego postępowania i stwarza ryzyko popełnienia błędu. Systemy muszą być zintegrowane, na przykład poprzez połączenie systemu ERP z programem Outlook, w celu zarządzania zadaniami. Najważniejsze aplikacje muszą być dostępne na wielu urządzeniach mobilnych, w tym na osobistych urządzeniach pracowników.

Umiejętność przystosowania się już dawno stała się normą w biznesie. Nie ulega wątpliwości, że responsywność wyznacza nowe standardy w jego rozwoju.

Autor: Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Oprogramowanie biznesowe w branży elektronicznej i zaawansowanych technologii

Dodany 25 stycznia 2015 przez admin

Branża elektroniczna i zaawansowanych technologii nigdy nie potrzebowała rozwijać się szybciej niż obecnie. Cykl życia produktów gotowych wynosi zazwyczaj sześć miesięcy, ale może być nawet krótszy, a konkurencja nieustannie się nasila. Dlatego konieczna jest optymalizacja procesów planowania, produkcji, zakupów oraz obsługi posprzedażowej. Umożliwia ona firmie bycie sprawniejszą i szybszą od konkurencji. To jednak nie wystarcza. W maksymalizacji zysków ważne jest przede wszystkim uzyskanie pozycji lidera w branży.

Produkcja odchudzona

Rosnąca globalna konkurencja w branży elektronicznej i zaawansowanych technologii oraz zapotrzebowanie na łańcuch dostaw dostępny online sprawiają, że klienci mają większy wpływ na biznes niż kiedykolwiek wcześniej. Oczekują oni coraz większej elastyczności produktów, szybszych dostaw oraz stale rosnącej jakości wyrobów – a wszystko przy coraz niższej cenie. Firmy poszerzają zakres oraz ukierunkowanie na produkcję odchudzoną, aby zawrzeć w nim wszystkie procesy, które wpływają na wyniki finansowe. Pełne korzyści z wykorzystania produkcji odchudzonej zostaną osiągnięte jednak tylko w przypadku, gdy koncepcja lean obejmie całe przedsiębiorstwo. Epicor Software z myślą o takich potrzebach przedsiębiorstw oferuje rozwiązanie Epicor ERP dla branży elektronicznej i zaawansowanych technologii, wzbogacone o dedykowane funkcjonalności.

Dotrzymanie kroku dzięki planowaniu zapotrzebowania, prognozowaniu i harmonogramowaniu

Szybkie tempo zmian w branży elektronicznej i zaawansowanych technologii podnosi ryzyko starzenia produktów i utraty ich przydatności. W celu skutecznej minimalizacji tego kosztownego zjawiska należy dążyć do efektywnego planowania zapotrzebowania, prognozowania oraz harmonogramowania. Nowoczesne rozwiązania, takie jak system Epicor ERP dla branży elektronicznej oraz zaawansowanych technologii, skutecznie wspierają efektywne oraz dokładne planowanie zapotrzebowania, prognozowanie i harmonogramowanie w celu osiągnięcie stanów magazynowych optymalnie zaspokajających oczekiwania klienta, a tym samym, minimalizujących ryzyko starzenia. Moduły prognozowania i tworzenia głównego harmonogramu produkcji (MPS) w systemie Epicor zostały stworzone z myślą o producentach i dystrybutorach z branży elektronicznej i zaawansowanych technologii – są pomocne w ich codziennych aktywnościach kontrolnych, planistycznych i decyzyjnych. Planowanie oraz prognozowanie może wspierać różnorodne strategie biznesowe oraz wykorzystywać dane z różnych źródeł historycznych (np. sprzedaż, faktury, dane magazynowe). Stosowanie wielu metod prognozowania – od prostych do najbardziej zaawansowanych – zapewnia zaspokojenie nawet najbardziej zróżnicowanych potrzeb. Aby precyzyjnie określić czas realizacji każdego zlecenia, moduł harmonogramowania wykorzystuje wiele czynników, które wpływają m.in. na wielkość produkcji, czas przezbrojeń, czas produkcji, zdolności produkcyjne czy priorytety.

Klient to centrum prowadzenia biznesu

Producenci działający w branży elektronicznej i zaawansowanych technologii podlegają ciągłej ocenie w zakresie wydajności dostaw, kosztów czy też jakości. Nowoczesne rozwiązania, takie jak te oferowane przez firmę Epicor, posiadają zestaw funkcjonalności stawiający wymagania klienta na pierwszym miejscu. Tym samym wspierają wysiłki firm w utrzymaniu statusu wiodących dostawców branży elektronicznej i zaawansowanych technologii. Zintegrowane zarządzanie relacjami z klientami (CRM) zawiera kompletne schematy obiegu prac dla każdego zapytania ofertowego, uwzględniając opcję akceptacji klienta i zakończenia procesu na każdym, kluczowym etapie począwszy od wstępnego projektu do finalnej wyceny. Wykorzystując moduł zarządzania popytem oraz obsługę elektronicznej wymiany danych (EDI) wymagania klientów mogą zostać realizowane w czasie rzeczywistym.

Ze względu na szybkie starzenie się produktów, wyższe wymagania w zakresie obsługi posprzedażowej, złożone łańcuchy dostaw oraz długie czasy realizacji zakupów wpływające na planowanie produkcji, ważne jest, żeby przedsiębiorstwa postrzegały inwestycję w adaptację najnowszych technologii informatycznych do automatyzacji procesów biznesowych jako konieczną.

Źródło: Epicor Software Poland

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Epicor wizjonerem w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner

Dodany 18 grudnia 2014 przez admin

Firma Epicor Software Corporation, światowy lider na rynku oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych i handlu detalicznego poinformowała, że niezależna agencja analityczna Gartner umieściła ją w kwadrancie wizjonerów w raporcie o nazwie „Magic Quadrant (MQ) for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Comapnies”. Gartner docenił producenta oprogramowania za jego najnowsze rozwiązanie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) – Epicor ERP wersja 10.[1]

Raport skupia się na systemach ERP wspierających strategię korzystania z jednego oprogramowania w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Firmy, będące odbiorcami ERP na tym rynku, to niezależne podmioty o przychodach wynoszących od 200 milionów do 2 bilionów dolarów, zatrudniające około 10 tys. i więcej pracowników.[2] Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej firmy Epicor.

Wybór, współpraca, responsywność, prostota i mobilność w systemie Epicor ERP

„Jesteśmy dumni, że nasza firma już po raz piąty z rzędu uzyskała tytuł wizjonera w raporcie firmy Gartner” – powiedział Joe Cowan, prezes w firmie Epicor. „Nasi klienci mogą być pewni, że dostarczamy im innowacyjne oprogramowanie biznesowe oparte na globalnych funkcjonalnościach i dogłębnej znajomości branż, które pomoże im w rozwoju, zwiększeniu zysków oraz podjęciu nowych wyzwań. Zmiana technologii w systemie Epicor ERP w wersji 10 umożliwiła nam dostarczenie wysoce skalowalnego rozwiązania SaaS. Uważamy, że w czasach kiedy cloud computing zaczyna odgrywać coraz większą rolę w przedsiębiorstwach, oferowanie tego rozwiązania jest niezwykle istotne. Warto zwrócić również uwagę na inne ulepszenia, które zostały zaprezentowane w najnowszej wersji oprogramowania: możliwość dostępu do informacji z całego przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych, graficzne modelowanie upraszczające proces wdrożenia oraz zapewniające lepsze doświadczenia użytkownika, a także usprawnioną analitykę i wspieranie współpracy biznesowej za pomocą osadzonych w rozwiązaniu ERP mechanizmów znanych z social media. Klienci na całym świecie czerpią korzyści z rozwiązania ERP, które jest szybsze do wdrożenia, łatwiejsze w obsłudze oraz zaprojektowane tak, aby reagować na potrzeby biznesowe. Jest to niezbędne do osiągnięcia sukcesu teraz i w przyszłości” – dodał.

Już ponad 4,5 tys. klientów z ponad 80 krajów na całym świecie, działających w branżach produkcji, dystrybucji i usług zdecydowało się na system Epicor ERP. W kwietniu 2014 roku firma Epicor wprowadziła na rynek oprogramowanie Epicor ERP wersja 10, które wykorzystuje efektywną technologię, dzięki czemu eliminuje złożoność i sprawia, że korzystanie z systemu ERP staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a sam system umożliwia współpracę użytkowników oraz zapewnia wysoką responsywność. System Epicor ERP jest oparty na 5 normach biznesowych: współpracy, wyborze, responsywności, prostocie oraz mobilności.

Epicor ERP stanowi jedno spójne rozwiązanie, które pozwala na pracę pomiędzy wieloma urządzeniami mobilnymi oraz oferuje szeroki wybór sposobu wdrożenia – w formie stacjonarnej, w chmurze lub w formie usługi zarządzanej. Solidnym fundamentem Epicor ERP wersji 10 jest Architektura Biznesowa Epicor ICE, stworzona dla specjalnych zasad i potrzeb biznesowych. Klienci zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z wykorzystywania systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, który jest prostszy w obsłudze, szybszy i bardziej skalowalny, a dodatkowo redukuje koszty i złożoność oraz w 100% wykorzystuje technologię Microsoft®.

[1],[ 2] Gartner Inc. “Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies”, Christian Hestermann, Nigel Montgomery, Chris Pang oraz Michael Guay, 26 listopada 2014.

O raporcie

Gartner nie popiera żadnego producenta, produktu ani usługi prezentowanej w swoich publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wybierania wyłącznie najwyżej sklasyfikowanych producentów. Publikacje przedstawiają opinie firmy badawczej Gartner i nie należy traktować ich jako stwierdzeń faktu. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, odnośnie swoich badań, łącznie z gwarancjami przydatności handlowej albo użyteczności do określonego celu.

Źródło: Epicor

Komentarzy (0)

Tags: ,

Czy przemysł metalowy potrzebuje oprogramowania biznesowego?

Dodany 25 listopada 2014 przez admin

Producenci związani z przemysłem metalowym stają w obliczu nieustannej presji podnoszenia swojej skuteczności biznesowej. Zmiany cen rynkowych, niestałe koszty surowców, krótsze cykle życia produktów oraz konieczność podnoszenia ich jakości, jak również dodatkowe usługi serwisowe, powodują ciągłe obniżanie i tak niskich marż. W tej sytuacji wielu producentów rozszerza swój tradycyjny zakres działalności i szuka nowych możliwości – niektórzy starają się zaistnieć na nowych i nieznanych rynkach, inni skupiają się na podnoszeniu swojej wydajności. Inicjatywy związane z produkcją odchudzoną (Lean Manufacturing) skłaniają ich do przemodelowania procesów wewnątrz przedsiębiorstwa – począwszy od tych zachodzących bezpośrednio w halach produkcyjnych, aż po procesy związane z rozbudowanym łańcuchem dostaw. Dzięki temu mogą oni cieszyć się
z oszczędności w całym przedsiębiorstwie, zmniejszeniem stanów magazynowych surowców i produkcji w toku, poprawą wydajności, lepszym wykorzystania istniejących zasobów oraz podniesieniem stopnia zadowolenia klientów.

Duże wsparcie w zwiększaniu skuteczności biznesowej stanowi system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zintegrowanie kluczowych operacji biznesowych w jednym rozwiązaniu to dla wielu producentów pierwszy krok do poprawy rentowności poprzez zwiększenie przejrzystości procesów i działań produkcyjnych. Dzięki zintegrowanej technologii systemów ERP usuwane są zbędne lub dublowane procesy. Ma to wpływ na poprawę dokładności gromadzonych informacji przez co możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta i scentralizowanie zarządzania operacyjnego. Nowoczesne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem działającym w przemyśle metalowym obejmuje różne obszary jego działalności: od marketingu i sprzedaży przez produkcję, planowanie, zaopatrzenie, zamówienia, zakupy po obsługę klienta i finanse. Za przykład takiego rozwiązania posłużyć może system Epicor dla przemysłu metalowego zaprojektowany w architekturze modułowej, która zapewnia pełną elastyczność wdrożenia, pozwalając na zakup i uruchamianie kolejnych funkcjonalności w odpowiednich dla firmy etapach realizacji wdrożenia.

Niezwykle ważne pozostaje również skoncentrowanie działalności na klientach. Wielu producentów potwierdza, iż zwrócenie uwagi na zaspokajanie potrzeb klientów i rozwijanie z nimi bliskich relacji skutkuje pozyskiwaniem bardziej dochodowych zleceń. Utrzymanie dobrych relacji wymaga sprawnej komunikacji oraz umiejętności elastycznego i szybkiego odpowiadania na zmieniający się popyt, jak również oferowania usług o jakości dodanej. Jako dostawca systemów ERP nowej generacji dla przedsiębiorstw działających w przemyśle metalowym wiemy, że powinny one posiadać wbudowaną funkcjonalność zarządzania relacjami z klientami (CRM), która gwarantuje możliwość łatwej komunikacji z klientem wszystkim działom firmy. Jej rolą jest również zapewnienie kompletnego przepływu zadań, począwszy od kosztorysów przygotowywanych we wstępnej fazie projektowania i wycen, aż po obsługę serwisową klienta z rejestracją każdego zapytania oraz odpowiedniego eskalowania zadań, jeżeli jest to wymagane.

Źródło: Epicor Software Corporation

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Systemy ERP w opinii użytkowników – wyniki badania Epicor

Dodany 31 października 2014 przez admin

Najnowsze globalne badanie* firmy Epicor Software Corporation, światowego lidera na rynku oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych i handlu detalicznego, ujawnia braki w systemach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) powodujące spowolnienie w ich pracy. Pokazuje również, że użytkownicy systemów ERP są optymistycznie nastawieni do nowych możliwości systemów ERP, w tym wykorzystania urządzeń mobilnych, mechanizmów znanych z sieci społecznościowych oraz chmury i wierzą, że oferują one możliwość poprawy responsywności w firmach.

„Jesteśmy zaniepokojeni widząc, że wielu użytkowników jest zawiedzionych działaniem swojego obecnego systemu ERP” – powiedział John Hiraoka, wiceprezes i główny dyrektor ds. marketingu w firmie Epicor. „ERP jest ważną platformą, która pomaga przedsiębiorstwom przystosować się i reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Firmy muszą oczekiwać wyższej wydajności od swoich systemów ERP, w przeciwnym razie konkurenci uzyskają nad nimi przewagę” – dodał.

Kluczowe wnioski ankiety:

Systemy ERP mają znaczenie dla biznesu, ale użytkownicy są zawiedzeni ich wydajnością

 •  80 proc. respondentów zgadza się z opinią, że system ERP jest kluczowy dla ich przedsiębiorstwa (wynik 4,5 w skali do 5), natomiast około połowa ankietowanych scharakteryzowała wydajność swojego obecnego systemu ERP jedynie jako „wystarczającą” lub „podstawową”.

Największe oczekiwana: Responsywność oraz łatwość dostępu do informacji

 •  Blisko 30 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że „większa responsywność, oznaczająca szybkie uzyskanie pierwszych korzyści, wyższą wydajność, skalowalność i łatwość wdrożenia) oraz wspierająca tym samym rozwój biznesu” jest najbardziej pożądaną korzyścią wynikającą z inwestycji w ERP.
 • Drugim najważniejszym wymogiem jest to, że system ERP powinien zapewnić „łatwiejszą obsługę wszystkim użytkownikom”.
 •  35 proc. respondentów narzeka, że otrzymanie pożądanej informacji w ich obecnym systemie ERP zajmuje dużo czasu, a 48 proc. badanych przyznaje, że chcieliby aby system ERP oferował łatwiejszy dostęp do informacji w dowolnym czasie.

Lepszy dostęp użytkowników do systemu ERP przez urządzenia mobilne i media społecznościowe

 •  Podczas gdy 65 proc. ankietowanych postrzega mobilność za „ważną” w uzyskaniu lepszego dostępu do informacji i wsparciu komunikacji zdalnych pracowników, jedynie 1 na 2 badanych ma jakikolwiek mobilny dostęp do systemu ERP, a tylko 25 proc. może korzystać z sytemu ERP za pomocą smartfonów i tabletów.
 •  W przyszłości 43 proc. uczestników badania chciałoby mieć dostęp do systemu ERP za pomocą smartfonów, a 38 proc. za pomocą tabletów.
 •  Większość respondentów postrzega współpracę w oparciu o mechanizmy znane z sieci społecznościowych jako ważną dla przyszłości ich przedsiębiorstwa, a blisko połowa wierzy, że jest ona szczególnie korzystna w komunikacji z klientami i dostawcami.
 •  Jedynie 10 proc. respondentów zapytanych o to „w jakim stopniu systemy ERP są w stanie wykorzystać media społecznościowe z korzyścią dla firmy?” odpowiedziało, że wierzą, iż ich system ERP może wykorzystać media społecznościowe „w dużym stopniu”.

Liderzy i maruderzy nowoczesnego ERP

 •  89 proc. badanych w Chinach przyznało, że w przeciągu ostatnich 2 lat dokonali inwestycji w kluczowe systemy ERP, podczas gdy na całym świecie było to 60 proc.
 •  49 proc. ankietowanych z Chin uzyskuje dostęp do informacji za pomocą smartfonów, (jest to dwukrotnie większa wartość niż średnia światowa), natomiast 37 proc. korzysta w tym celu z tabletów.
 • 80 proc. ankietowanych z Chin postrzega współpracę w oparciu o mechanizmy znane z sieci społecznościowych jako ważną dla przyszłości biznesu. Podobnie stwierdziło 73 proc. respondentów z Meksyku, 57 proc. z Niemiec, 56 proc. ze Stanów Zjednoczonych oraz 52 proc. respondentów z Wielkiej Brytanii.
 •  80 proc. chińskich przedsiębiorców posiada mobilny dostęp do systemu ERP, podczas gdy 64 proc. fińskich przedsiębiorstw nie ma takiego dostępu.

Przedsiębiorcy preferują możliwość częściowej implementacji ERP w chmurze

 •  Jedynie 20 proc. ankietowanych wykazało chęć dalszego inwestowania w usługi stacjonarne.
 •  64 proc. opowiedziało się za implementacją w chmurze lub możliwością mieszania i łączenia rozwiązania stacjonarnego, na serwerze i wdrożenia w chmurze.

„Warto zwrócić uwagę, że rynek jest podzielony na dostawców oferujących rozwiązania stacjonarne oraz dostarczających rozwiązania w chmurze, podczas gdy znaczna większość przedsiębiorstw chciałaby mieć możliwość wyboru obu tych rozwiązań jednocześnie” – powiedział Hiraoka. „Wybór implementacji ERP w chmurze nie musi być ostateczny. Elastyczność modeli wdrożenia, między innymi łączonej opcji wdrożenia rozwiązania stacjonarnego i w chmurze, powinna być naturalnym krokiem dostawców ERP. Dla Epicor zawsze ważna było tworzenie odpowiedniej oferty odpowiadającej na potrzeby rynku, dlatego możliwość wyboru jest fundamentalną zasadą najnowszej wersji ERP Epicor. Poprzez skupianie się na kwestii przyszłych rozwiązań, uzyskaliśmy silną reputację jako innowator, zachęcając klientów do osiągania nowych celów biznesowych” – dodał.

*Metodologia badania i informacje o respondentach

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Redshift Research za pomocą internetowych wywiadów w lecie 2014 r. w 10 krajach na ponad 1500 profesjonalnych przedsiębiorcach pracujących w firmach wykorzystujących systemy ERP, posiadających ponad 100 użytkowników. Respondenci ankiety mogli, ale nie musieli, korzystać z rozwiązań Epicor ERP. Blisko połowa respondentów pracowała w branży produkcji, około jedna trzecia w dystrybucji lub logistyce, a mniej niż jedna trzecia w firmach handlowych. Pozostałe 20 procent badanych związanych było z sektorem usługowym. 22 proc. ankietowanych pracowało w firmach mających nie więcej niż 250 pracowników, 39 proc. było zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób, ale mniej niż 1000, pozostałe 39 proc. pracowało w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Opracowanie eBook ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonego badania dostępne jest pod adresem: www.epicor.com/whatsnext

Źródło: Epicor

Komentarzy (0)

Tags: ,

Jak pomyślnie wdrożyć system ERP?

Dodany 14 kwietnia 2014 przez admin

System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) wpływa na sposób prowadzenia działalności biznesowej. Inwestycja w niego może być jedną z kluczowych decyzji umożliwiających zwiększenie zysków, ponieważ poprawia on wydajność zachodzących w firmie procesów, ułatwia podejmowanie decyzji i identyfikację problemów spowalniających rozwój biznesu.

 Zdarza się, że firmy nie są w pełni zadowolone z systemu ERP, który wybrały lub z przebiegu procesu jego wdrożenia. Ten fakt niepokoi, szczególnie w świetle pozytywnych zmian, których jest w stanie dokonać umiejętnie wdrożony system ERP. Jakie problemy najczęściej zagrażają pomyślnej implementacji? Jak można ich uniknąć?

 Po pierwsze należy zdawać sobie sprawę ze swoich słabych stron – dzięki takiej wiedzy dostawca ERP będzie w stanie przygotować proces wdrożenia dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. W oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów możliwe jest poznanie niuansów procesów zachodzących w firmie. Ponadto, obiektywne spojrzenie dostawcy pomoże rzucić nowe światło na niezidentyfikowane do tej pory wyzwania biznesowe.

 Trzeba pamiętać, że system ERP powinien być odpowiednio dobrany do specyfiki prowadzonej działalności, przyszłych planów rozwoju oraz budżetu firmy. Należy upewnić się, że wybierany ERP jest skalowalny, dzięki czemu może być rozwijany wraz biznesem i budżetem. Niestety, wielu dostawcom ERP brakuje kompetencji oraz odpowiednich środków finansowych umożliwiających regularne ulepszanie i aktualizowanie oferowanych produktów w oparciu o najnowszą technologię.

 Równie ważny jest wybór sprawdzonego dostawcy ERP, który powinien dysponować długą listą wdrożeń zakończonych sukcesem w wielu różnych sektorach. Dostawca pomoże w automatyzacji procesów i wyznaczeniu wszystkich aspektów działalności firmy. Będzie również gwarantem tego, że projekt zakończy się dopiero w momencie, kiedy system będzie działać w pełni poprawnie. Dobrym krokiem jest również upewnienie się, że dostawca dysponuje wystarczającą ilością zasobów na realizację danego wdrożenia ERP. Niezbędne jest aby dysponował doświadczonym zespołem specjalistów zdolnym przeprowadzić pomyślną implementację w zamierzonym czasie. To istotne, ponieważ wszystkie opóźnienia grożą dodatkowymi kosztami oraz niespełnionymi obietnicami względem klientów.

 Rozsądne będzie również sprawdzenie czy każdy z członków zespołu zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest cel podejmowanych działań oraz wie jak powinien działać, aby wesprzeć ten projekt. Zdarza się, że firmy nie w pełni rozumieją funkcjonalności danego produktu lub specyficzny język, który związany jest z daną technologią. Może również okazać się, że osoby podejmujące decyzję o inwestycji mają odmienne kompetencje i specjalizują się w innych obszarach biznesu. Do pomocy przy analizie luk pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania oraz biznesu, który oprogramowanie ma wspierać, wskazane jest korzystanie z usług inżynierów dobrze rozumiejących zarówno system ERP, jak i procesy biznesowe.

Zaangażowanie w realizację projektu jest niezmiernie ważne i często decyduje o sukcesie lub porażce. Najwyższe kierownictwo musi być włączone w proces implementacji w celu określenia jasnych warunków, oczekiwań oraz spodziewanego zwrotu z inwestycji. Zapewni to osiągnięcie założonego celu. Ponadto po obu stronach muszą zostać wyznaczone jasne etapy projektu oraz wytyczne określające jaki wynik wdrożenia będzie uznany za sukces. Pozwoli to przygotować grunt do udanego wdrożenia zapewniający jak najmniejszą ilość poprawek.

Przyjęcie nowego systemu przez pracowników jest niezwykle ważne dla płynnego wdrożenia systemu ERP. Zarządzanie wprowadzanymi zmianami musi stać się priorytetem, a równocześnie powinno być ostrożnie zaplanowane, żeby zapobiec niezadowolonym pracownikom w zaszkodzeniu projektowi. Biorąc pod uwagę, że zasoby ludzkie są jednymi z najbardziej istotnych, bardzo ważne jest, żeby nowy system został dobrze przyjęty w całej firmie. Warto również dopilnować tego, żeby pracownicy szkolili się regularnie w systemie testowym, jeszcze zanim nowy system wejdzie w życie. Dzięki temu będą mogli czerpać pełne korzyści z wdrożenia.

 Istotne jest również jasne określenie spodziewanych korzyści oraz dokładny wgląd w koszta. Pozwoli to na lepszą ocenę użyteczności projektu i uzyskanie pewności co do prawdopodobieństwa pomyślnej realizacji oczekiwań.

Autor: Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Producenci sprzętu i maszyn przemysłowych poszukują systemu ERP, który poprawi poziom współpracy i satysfakcji klientów

Dodany 14 marca 2014 przez admin

Badanie branży przemysłowej przeprowadzone przy wsparciu firmy Epicor Software Corporation, światowego lidera na rynku oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych i handlu detalicznego wskazuje, że w przeciągu najbliższych trzech lat wiodący producenci sprzętu i maszyn przemysłowych będą poszukiwać elastycznego systemu planowania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), który umożliwi lepszą współpracę, dostarczy na czas aktualnych informacji i znacząco wpłynie na poprawę poziomu satysfakcji klienta.

Kluczowym elementem nowoczesnego przemysłu produkcji sprzętu i maszyn przemysłowych jest sektor, w ramach którego klienci kupują lub wypożyczają sprzęt i maszyny dostosowane do swoich specyficznych wymagań. Zapewnienie lepszego poziomu satysfakcji klienta jest więc niezbędnym czynnikiem potrzebnym do generowania wzrostu i zwiększenia zysków. Nowy raport IDC Manufacturing Insights1 skupia się na trzech najważniejszych inicjatywach, na których powinni skoncentrować się producenci sprzętu i maszyn przemysłowych, w celu zapewnienia sobie wzrostu i wyróżnienia się w dzisiejszych trudnych warunkach gospodarczych. Są to: ekspansja na rynkach wschodzących, sprzedaż usług o wartości dodanej oraz poprawa satysfakcji klienta.

„Dzisiejsze trudne warunki ekonomiczne, w których gospodarka największych krajów boryka się z problemami, istotnie wpływają na branżę rozwiązań przemysłowych, gdzie większość klientów przyjmuje postawę »poczekam i zobaczę« i zasadniczo wstrzymuje się z wydatkami kapitałowymi” – powiedział Pierfrancesco Manenti, szef badań IDC Manufacturing Insights w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce. „Producenci sprzętu i maszyn przemysłowych zdają sobie sprawę, że zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klienta musi się stać jedną z ich najważniejszych inicjatyw. Wiedzą, że nawiązanie mocniejszych relacji ze stałymi klientami jest jedynym sposobem wydostania się ze ślepego zaułka niskiego wzrostu gospodarczego i słabej lojalności klienta” – wyjaśnił.

Manenti dodał również, że firmy produkujące urządzenia przemysłowe przesunęły swoje cele z produktów na usługi. „Wyniki naszego badania pokazują, że 42,9 proc. producentów branży sprzętu i maszyn przemysłowych stwierdza, że kluczowym czynnikiem zakupu nowych produktów jest sposób w jaki dostarczane są usługi o wartości dodanej”.

Kluczowe wnioski ankiety:

 • Większość producentów sprzętu i maszyn przemysłowych uważa, że tradycyjny system ERP nie wspiera ich w pełni w szybkim i terminowym pozyskiwaniu informacji oraz w dalszej poprawie współpracy w biznesie.
 • Prawie 40 proc. respondentów uważa, że system ERP jest kluczową platformą łączącą back office z front office oraz umożliwiającą interakcje biznesowe między dostawcami, a klientami.
 • Blisko 85 proc. dużych producentów sprzętu i maszyn przemysłowych zatrudniających 5000 pracowników lub więcej, wskazało, że ich system ERP jest niezbędną platformą zapewniającą wysoki poziom satysfakcji klientów.
 • Firmy produkujące sprzęt i maszyny przemysłowe zdały sobie sprawę, że zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta oraz nawiązanie mocniejszych relacji ze stałymi klientami jest jedynym sposobem wydostania się ze ślepego zaułka słabego wzrostu gospodarczego i niskiej lojalności klientów.
 • W ciągu najbliższych trzech lat, wiodący producenci sprzętu i maszyn przemysłowych będą szukać elastycznego systemu ERP, który oferuje funkcje wpływające na poziom satysfakcji klienta lub umożliwia ich łatwą integrację, poprzez dostarczanie na czas dokładnych informacji.

„Ostatnie badania dostarczają istotnych wskazówek oraz zachęcają do działania producentów sprzętu i maszyn przemysłowych” – powiedział John Hiraoka, wiceprezes i główny dyrektor ds. marketingu w firmie Epicor. „Producenci z branży sprzętu i maszyn przemysłowych powinni oczekiwać od swojego systemu ERP lepszego dostępu do dokładnych informacji o klientach w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem urządzeń mobilnych i chmury. Celem jest wzmocnienie współpracy w całej firmie poprzez ułatwienie systemu wymiany informacji i usprawnienie procesów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nowoczesna platforma ERP jest w stanie wspierać te najpilniejsze potrzeby biznesowe producentów sprzętu i maszyn przemysłowych oraz, że stanie się ona kluczowym czynnikiem w budowaniu lepszej satysfakcji klienta – szczególnie w obliczu narastających globalnych potrzeb i nacisków na dostarczanie większej ilości usług o wartości dodanej. Uważamy również, że będzie ona torować drogę do pozyskania lojalności klientów i trwalszych relacji między dostawcami i nabywcami, kluczowych dla utrzymania przewagi konkurencyjnej” – dodał.

Z punktu widzenia producentów sprzętu i maszyn przemysłowych

Ze względu na wyjątkowe wymagania każdego klienta z branży sprzętu i maszyn przemysłowych, traktowanie go w sposób indywidualny – od zarządzania przedsprzedażą aż po usługi posprzedażowe – jest niezbędne. Guttridge Limited, wiodący producent maszyn do pracy z materiałami sypkimi w Wielkiej Brytanii oraz klient firmy Epicor, projektuje i produkuje szeroką gamę przenośników ślimakowych, łańcuchowych, taśmowych i kubełkowych, odstojników, podajników, zaworów, urządzeń do napełniania worków materiałem sypkim oraz urządzeń pomocniczych do wydajnej pracy z tymi materiałami.

„Zachęcenie do działania płynące z raportu IDC jest bardzo na czasie” – powiedział Tim Berryman, IT Manager firmy Guttridge. „Nasza działalność opiera się na zapewnieniu dobrej jakości produktów i usług, do których klienci regularnie powracają. W żadnym wypadku nie oferujemy najtańszych na rynku rozwiązań, ale konsekwentnie realizujemy nowoczesny model biznesu, zapewniając wysoki poziom satysfakcji klienta i wyprzedzając większość z naszych konkurentów. Z naszego doświadczenia wynika, że przy wyborze dostawców klienci kierują się nie tylko ceną, ale w znaczącym stopniu innymi wartościami, a dla nas nowoczesna technologia jest kluczem do jeszcze większej efektywności, pomaga nam rozwijać się i konkurować nie tylko ceną” – dodał.

1) Źródło: IDC Manufacturing Insights, “Get Customers Inspired – A Call to Action for Industrial Machinery and Equipment Manufactures,” Pierfrancesco Manenti (wrzesień 2013)

Źródło: Epicor

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING