Archiwum wg Tagów | "enova365"

enova365

Tags: , , , , ,

Case study: enova365 wspiera Stowarzyszenie WIOSNA

Dodany 21 stycznia 2018 przez admin

Stowarzyszenie WIOSNA to organizacja non-profit, powstała w 2001 roku w Krakowie. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie solidarności z potrzebującymi oraz pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia – Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Do tej pory ze Stowarzyszeniem współpracowało łącznie 80 tys. wolontariuszy. Wśród wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymienić można SZLACHETNĄ PACZKĘ – ogólnopolską akcję pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI – ogólnopolski program, oparty na unikalnej metodologii Systemu Motywatorów Zmiany, skupiony na dzieciach i wierze w ich potencjał.

Wyzwania dla enova365

Stowarzyszenie WIOSNA, wraz z dynamicznym rozwojem i rosnącym zasięgiem swoich akcji i projektów, musiało zmierzyć się z wyzwaniem wdrożenia systemu ERP wspierającego procesy zachodzące w organizacji. Rosła konieczność coraz lepszego zarządzania organizacją i jej finansami, a co za tym idzie monitorowania wydatków i przychodów, poziomu środków i skali budżetu oraz bieżących informacji  o realizacji wydatków oraz wpływów od darczyńców. Należało wyeliminować również decyzje czysto intuicyjne i oprzeć je o dogłębne analizy oraz plany.

„Od systemu ERP oczekiwaliśmy otwartości na rozwijanie zakresu wykorzystywanych przez nas funkcji oraz długofalowej współpracy z producentem systemu jako partnerem biznesowym. Możliwość integrowania kolejnych funkcjonalności oprogramowania bez konieczności jego całkowitej wymiany oraz elastyczność rozwiązania była dla nas kluczową cechą przemawiającą za systemem enova365” – mówi Wojciech Kmiecik, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA.

Wraz ze wzrostem zatrudnienia w zespole WIOSNY pojawiło się coraz więcej papierowych wniosków i obieg dokumentów stał się znacznie bardziej skomplikowanym procesem. Urosła potrzeba, aby procesy związane z obszarem HR, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz obiegiem dokumentacji wewnątrz organizacji usystematyzować oraz przenieść do zintegrowanego systemu odpowiadającego na potrzebę integrowania wiedzy na temat wielu obszarów działalności organizacji.

Wdrożone rozwiązania (moduły) enova365:

Moduły podstawowe: Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Projekty, Workflow, Handel, Analizy MS Excel, Elektroniczne Wyciągi Bankowe.

Pulpity enova365: Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika, Workflow w pulpitach

Księgowość Stowarzyszenia WIOSNA w enova365

„Głównymi korzyściami płynącymi z wdrożenia systemu enova365 w obszarze księgowości jest dla nas oszczędność czasu. Dzięki efektywności systemu, praca działu księgowego mogła zostać przekierowana w kierunku analizowania danych oraz tworzenia raportów pomocnych w podejmowaniu decyzji strategicznych” – komentuje Anna Witkowska, Główna Księgowa Stowarzyszenia WIOSNA.

System enova365 wspiera pracę w dziale księgowym Stowarzyszenia automatyzując w znacznym stopniu obszar rozliczeń oraz kontrolę budżetu, już od momentu wprowadzania dokumentów do systemu. Oprogramowanie enova365 stało się bazą danych, w której gromadzone są wszystkie informacje biznesowe. Raportowanie na bieżąco wydatków w sposób precyzyjny i transparentny, w szczególności w powiązaniu ze źródłem przychodów jest kluczowym elementem sprawozdawczości stowarzyszenia, realizowanej w oparciu o funkcjonalność systemu enova365. Szczegółowe informacje o realizacji wydatków i wpływów z podziałem na projekty, na planowane budżety czy realizacje budżetów są realizowane w systemie enova365 przez elastyczny, a jednocześnie prosty w obsłudze mechanizm zestawień finansowych, a także dwukierunkowy (import/eksport) danych do MS Excel, będący ulubioną funkcjonalnością analityków. Baza informacji gromadzona w systemie pozwala na analizy w bardzo różnych wymiarach, służąc zarówno sprawozdawczości wewnętrznej, pozwalając na lepszą obsługę beneficjentów, darczyńców czy wolontariuszy, oraz sprawozdawczości zewnętrznej, czy to wobec ministerstwa, urzędu skarbowego, innych urzędów i instytucji oraz grantodawców. Dzięki możliwości analizy danych z wielu perspektyw, system jest wykorzystywany na dużo większą skalę, niż tylko przygotowanie obowiązkowego dla stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego.

HR i samoobsługa pracownicza Stowarzyszenia WIOSNA w enova365

Dzięki zintegrowanemu narzędziu jakim jest enova365 wszyscy pracownicy mają na bieżąco dostęp do danych, co znacznie przyspiesza ich pracę – nie tracą oni czasu na pozyskiwanie informacji, które są cały czas dostępne w systemie i przedstawione bardzo przejrzyście.

enova365 Workflow zbiera informację z wielu obszarów działalności stowarzyszenia i pomaga w organizacji przepływu pracy między wieloma osobami. Dzięki zdefiniowaniu odpowiednich procesów kadrowych i procedury obiegu dokumentów w organizacji, system enova365 wspiera elektroniczny przepływ informacji i wniosków m.in. o nieobecności, co znacznie ogranicza formalności. Wszyscy pracownicy organizacji zostali zintegrowani w systemie, a dzięki funkcjonalności samoobsługi pracowniczej wykorzystywanej przez Pulpity enova365 oraz odzwierciedleniu procedur kadrowych stowarzyszenia w elastycznym systemie, obieg informacji i dokumentów został ułatwiony. Pracownicy nie muszą przychodzić do działu HR po informacje na temat swoich limitów urlopowych czy składać papierowych wniosków o urlop – każdy pracownik ma na bieżąco dostęp do informacji m.in. o limitach nieobecności, a wnioski składa w systemie przez Pulpit Pracownika. Dzięki dostępowi do swoich pulpitów, pracownicy samodzielnie zgłaszają nieobecności za pośrednictwem platformy enova365 Pulpit pracownika, następnie wnioski te automatycznie przekazywane są Kierownikom, którzy w swoich pulpitach je akceptują. Zatwierdzony wniosek trafia do działu kadr i po akceptacji automatycznie zapisywany jest w enova365. Pracownik na swoim pulpicie od razu widzi zaktualizowane dane o swoich limitach nieobecności.

Kierownicy, dzięki dostępowi do danych kadrowych podległego zespołu w enova365 Pulpit Kierownika kontrolują czas pracy swoich pracowników, sprawnie organizują pracę swoich zespołów i wiedzą ilu pracowników mają do dyspozycji przy planowaniu grafiku pracy.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , ,

Soneta sp. z o.o., producent oprogramowania enova365 już 15 lat na rynku

Dodany 02 lutego 2017 przez admin

W dniu 2 II 2002 Robert Czuła, Marcin Spiechowicz i Marcin Wojas powołali do życia spółkę Soneta.  Celem jaki przed sobą postawili było stworzenie oprogramowania, które pomoże polskim firmom osiągnąć sukces biznesowy dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Dziś z rozwiązań spółki korzysta blisko 10 tysięcy przedsiębiorców z całej Polski.

Jeszcze w 2002 roku powstał system enova365, który początkowo oferował funkcje związane głównie z obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw. W przełomowym 2007 roku Soneta zanotowała dynamikę sprzedaży ponad 50% w stosunku do roku wcześniejszego i zdecydowała się na niemal dwukrotny wzrost zatrudnienia. Od tego czasu firma notuje stały wzrost obrotów rzędu 30%. W ciągu kilku lat, system rozwinął się do kompletnego narzędzia ERP, które wspiera pracę firm w zakresie kadr, księgowości, magazynów, sprzedaży czy business intelligence. Dziś system oferuje ponad 50 modułów, które odpowiadają na najistotniejsze potrzeby przedsiębiorców.

Najważniejsze dla nas było skonstruowanie systemu, który spełniając najwyższe normy branżowe tj. bezpieczeństwo biznesowe, stabilność producenta oraz szybką reakcję na zmiany w przepisach – jednocześnie będzie zawierał w sobie potencjał rozwojowy i ułatwiał codzienną pracę przedsiębiorcom„.  Mówi Robert Czuła – Prezes Zarządu Soneta sp. z o.o.

Soneta postawiła sobie za cel bycie jedną z najbardziej nowoczesnych firm na rynku i wprowadzała innowacyjne rozwiązania, zgodnie z najważniejszymi światowymi trendami. W 2012 roku jako pierwsza na rynku rozszerzyła ofertę o dostęp do pełnego systemu ERP w chmurze Microsoft Azure. W  2017 wypuściła na rynek dedykowaną aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android.

Obecnie Soneta sp. z o.o. zatrudnia ponad 80 pracowników i współpracuje z siecią 200 autoryzowanych partnerów z całej Polski. Firma w dalszym ciągu inwestuje w rozwój systemu oraz usług aby nieustannie dostarczać swoim klientom najnowocześniejszych rozwiązań systemowych.  W swoich działaniach firma kieruje się zarówno zasadami etyki zawodowej, jak i dbałością o środowisko naturalne oraz otoczenia. Zapewnia stabilne zatrudnienie oraz wspiera inicjatywy charytatywne i kulturalne m.in. Szlachetną Paczkę i Stowarzyszenie Wiosna, Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Soneta została wyróżniona w plebiscycie „Równo-Ważni” organizowanym przez Telewizję Polską S.A za wprowadzanie strategii równościowych w firmie.

Producent enova365 wspólnie ze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizatorem konkursu Księgowi Przyszłości, którego celem jest promocja wysokich standardów pracy, w tym stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, współpraca pomiędzy pracownikami oraz zmiana wizerunku współczesnego księgowego.

Nasz cel na następne 15 lat to niezmiennie dostarczenie nowoczesnego, stabilnego, jakościowego i kompleksowego rozwiązania ERP dla polskich firm, zwiększającego konkurencyjność ich biznesów i pozwalającego im sprostać wymogom rynku oraz ustawodawcy.” podsumowuje Prezes Zarządu Robert Czuła.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , , ,

enova365 Archiwizator Azure: nowy wymiar bezpieczeństwa danych firmowych

Dodany 15 grudnia 2016 przez admin

enova365 to kompleksowy system ERP, dostępny w kilku modelach użytkowania.  System może być zainstalowany lokalnie, na serwerze klienta bądź w ramach usługi SaaS w chmurze Microsoft Azure. Dla tych klientów, którzy mają standardowe instalacje na własnych firmowych serwerach, a chcieliby zwiększyć bezpieczeństwo swoich kopii danych, Soneta proponuje nową usługę w chmurze, przy pomocy aplikacji Archiwizator Azure, która tworzy automatyczne kopie zapasowe danych zgromadzonych w systemie enova365, na dedykowanych klientom przestrzeniach chmury.

Firma Soneta, producent oprogramowania enova365 jest partnerem biznesowym Microsoft i jako lider technologiczny od wśród polskich producentów IT oferuje możliwość korzystania z pełnego zintegrowanego systemu klasy ERP w formie usługi, na chmurze Microsoft Azure.

Dzisiaj dla przedsiębiorstw i organizacji, które korzystają z tradycyjnych, lokalnych instalacji systemu enova365, Soneta daje możliwość skorzystania z nowej usługi polegającej na automatycznym tworzeniu kopii zapasowej danych zgromadzonych w systemie enova365, do chmury Microsoft Azure, w jakości i zakresie bezpieczeństwa, który mało która firma indywidualnie jest w stanie, sama sobie zapewnić.

„Dla firm które korzystają z systemu enov365 w ramach własnej infrastruktury IT, przygotowaliśmy nową usługę Archiwizator Azure, czyli nowoczesną formułę archiwizacji danych. Pozwala w prosty i wygodny sposób, zadbać o kopie danych, na poziomie i procedurach najwyższych standardów bezpieczeństwa, płacąc miesięcznie za atrakcyjny cenowo abonament ”   mówi Jadwiga Wojtas, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju enova365.

Taka forma archiwizacji pozwala uniknąć zagrożeń związanych z danymi, takich jak: awarie i uszkodzenia sprzętu, przypadkowe skasowanie plików czy wręcz kradzież danych lub brak lub złamanie procedur zachowania bezpieczeństwa w firmie. Zależnie od wybranego pakietu, archiwizacja danych z systemu enova365 może być dokonywana codziennie lub raz w tygodniu. Dane przechowywane są na serwerach w kilku wielkich centrów danych jednocześnie, rozmieszonych na terenie Europy.

Centra danych MS Azure gwarantują najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bazy zapisywane są w kilku centrach danych,  co eliminuje niemal do zera ryzyko ich utraty. Chmura MS Azure zapewnia również pełną prywatność danych, a na elementy ochrony składają się mechanizmy uwierzytelniania i  szyfrowanie danych. Instalacje i systemy są również systematycznie audytowane przez niezależne organizacje, czego poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Cyfrowe transformacje biznesu: Finał projektu Biznes Trendy 2016

Dodany 05 grudnia 2016 przez admin

Druga edycja projektu Biznes Trendy dobiegła końca. Przez ostatni miesiąc w śniadaniach biznesowych w 6 miastach w Polsce wzięło udział kilkuset przedsiębiorców i menadżerów z polskich firm. Spotkania służyły wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania i nowych technologii. 

Rolą takich spotkań jest to, żeby się wzajemnie inspirować. To też możliwość poznania się, nawiązania kontaktów, a przy tym szansa na pozyskanie nowej wiedzy – mówi Robert Czuła, prezes spółki Soneta, współtwórca oprogramowania enova365 i organizator Biznes Trendów. Właśnie zakończyła się druga edycja cyklu, w którym spotykali się przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowani najnowszymi technologiami.

Zwieńczeniem projektu było spotkanie w Krakowie pt. „Cyfrowe Transformacje Biznesu: nowy wymiar produkcji i usług”. Zostało poświęcone tematyce cyfrowych transformacji biznesu, a zaproszeni goście opowiedzieli o korzyściach płynących z automatyzacji systemu przyjmowania zleceń i organizacji produkcji. Na przykładzie firmy Colorex sprawę omówili Magdalena Lipka, pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością, i Sylwester Juszczak, kierownik projektów IT w firmie Grupa Dr IT. Zajmował się on wdrożeniem systemu enova365 w firmie Colorex. Wprowadzenie nowego systemu pozwoliło na sprawne delegowanie pracowników do poszczególnych zadań, optymalne wykorzystanie zasobów i ocenę rentowności zleceń.

Gościem specjalnym krakowskiego spotkania był Sławomir Lachowski, twórca mBanku. W swoim wystąpieniu podkreślił on ważną rolę wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w działalności biznesowej.

Inicjatorem projektu Biznes Trendy jest krakowska firma Soneta, producent oprogramowania dla biznesu enova365, partnerem medialnym przedsięwzięcia był Dziennik Rzeczpospolita. Uczestnicy projektu Biznes Trendy otrzymali bezpłatnie wiedzę o najnowszych trendach rynkowych, rozwiązaniach branżowych i technologicznych.

W okresie od  25 października do 29 listopada odbyły się spotkania w Poznaniu (25.X), Łodzi (27.X), Bielsku-Białej (8.XI), Warszawie (16.XI), Bydgoszczy (24.XI) i Krakowie (29.XI). W spotkaniach wzieli udział eksperci branżowi i konsultanci biznesowi m.in. Waldemar Osmólski – kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Katarzyna Twarowska – trenerka biznesu, ekspert TVP, wcześniej dyrektor audytu w Ernst&Young, Adam Kowalik – niezależny ekspert ds. wywiadu biznesowego i zarządzania wiedzą, Michał Sadowski – przedsiębiorca startupowy, prezes Brand24, Sławomir Lachowski – ekonomista i menadżer, twórca mBank, MultiBank oraz FMBank.

Podczas spotkań wybrani autoryzowani partnerzy Soneta zaprezentowali najciekawsze cases studies skutecznych wdrożeń IT  w przedsiębiorstwach z różnych branż – od produkcji po media oraz różnej wielkości – od startupów po duże organizacje. O swoich doświadczeniach opowiedzieli przedstawiciele firm Boehlerit Polska, ZPChr Texpol Sp. z o. o, ZPM Hańderek Sp.j., Grupa Tobi, iTaxi.pl Sp. z o.o, „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., Grupa COLOREX.

Prezes zarządu firmy Soneta sp. z o. o., Robert Czuła, podsumował Biznes Trendy, zauważając, że w każdej branży zmiany następują bardzo dynamicznie. – Jeżeli tego faktu nie zaakceptujemy, bardzo szybko może nas po prostu nie być na rynku. Czasem warto zainspirować się zupełnie inną firmą. My, jako organizator cyklu, staramy się takie spotkania przedstawicieli różnych przedsiębiorstw aranżować. Zauważamy, że potrzebna jest wiedza stricte biznesowa, którą podajemy w tej niezobowiązującej formie – powiedział Czuła.

Robert Posłajko, koordynator projektu Biznes Trendy, zauważył, że do udziału w śniadaniach biznesowych udało się zaprosić właścicieli i dyrektorów firm. – Jeżeli osobom na tym szczeblu udaje się znaleźć chwilę na spotkanie w naszym gronie, to znaczy że możemy poszczycić się wiedzą ekspercką, która ludzi interesuje – powiedział Posłajko. – Dzięki tym spotkaniom widać, że polski biznes chce się rozwijać – dodał.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Rusza cykl spotkań z ekspertami Biznes Trendy 2016

Dodany 16 października 2016 przez admin

Rusza kolejna edycja projektu Biznes Trendy. Soneta, producent oprogramowania enova365 zaprasza na cykl śniadań biznesowych w 6 miastach w Polsce przeznaczony dla kadry zarządzającej polskich firm.

Uczestnicy projektu Biznes Trendy otrzymują bezpłatnie wiedzę o najnowszych trendach rynkowych, rozwiązaniach branżowych i technologicznych podczas spotkań służących wymianie doświadczeń oraz na blogu biznesowym www.biznestrendy.eu.

W ubiegłym roku we współpracy z Microsoft i Intel została zorganizowana I edycja cyklu śniadań biznesowych Akademii Biznes Trendy. W spotkaniach w Gdyni, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu oraz gali finałowej w Warszawie udział wzięło ponad 700 osób. Zwieńczeniem projektu było wydanie publikacji Trendbook 2016, opisującej najważniejsze trendy i technologie w biznesie.

Korzystając z tych doświadczeń, firma Soneta uruchamia nowy cykl bezpłatnych śniadań biznesowych Biznes Trendy 2016 oferując dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej, biznesowej i technologicznej. W okresie od  25 października do 29 listopada odbędą się spotkania w Poznaniu (25.X), Łodzi (27.X), Bielsku-Białej (8.XI), Warszawie (16.XI), Bydgoszczy (24.XI) i Krakowie (29.XI). W spotkaniach wezmą udział eksperci branżowi i konsultanci biznesowi m.in. Waldemar Osmólski – kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Katarzyna Twarowska – trenerka biznesu, ekspert TVP, wcześniej dyrektor audytu w Ernst&Young, Adam Kowalik – niezależny ekspert ds. wywiadu biznesowego i zarządzania wiedzą, Michał Sadowski – przedsiębiorca startupowy, prezes Brand24, Sławomir Lachowski – ekonomista i menadżer, twórca mBank, MultiBank oraz FMBank.

Podczas spotkań wybrani autoryzowani partnerzy Soneta zaprezentują najciekawsze cases studies skutecznych wdrożeń IT  w przedsiębiorstwach z różnych branż – od produkcji po media oraz różnej wielkości – od startupów po duże organizacje. O swoich doświadczeniach opowiedzą przedstawiciele firm Boehlerit Polska, ZPChr Texpol Sp. z o. o, ZPM Hańderek Sp.j., Grupa Tobi, iTaxi.pl Sp. z o.o, „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., Grupa COLOREX.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Ilość miejsc jest jednak ograniczona. Aby przystąpić do programu należy się zarejestrować na www.biznestrendy.eu/konferencje.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

Zarządzanie produkcją w COLOREX oparte na enova365

Dodany 13 września 2016 przez admin

ABC COLOREX to wiodący dostawca usług lakierowania proszkowego i obróbek blacharskich, będący częścią holdingu Grupa COLOREX. Obecnie do planowania i zarządzania produkcją w firmie wykorzystywane jest oprogramowanie enova365. Za wdrożenie rozwiązania odpowiedzialna była Grupa Dr IT.

W Krakowie, w nowoczesnych zakładzie produkcyjnym, liczącym ponad 10 000 metrów kwadratowych mieści się lakiernia proszkowa ABC Colorex. W firmie brakowało zintegrowanego systemu informatycznego, który ułatwiłby dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwiłby przepływ tych informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na poszczególnych etapach wykonywanych projektów. „Nasza grupa dynamicznie się rozwija, a żaby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnego rozwiązania informatycznego. Wcześniej korzystaliśmy z narzędzi, które obsługiwały podstawowe obszary działalności firmy. Narzędzia te nie spełniały naszych potrzeb związanych z rozwojem firmy, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP” – wyjaśnia Jacek Figiel Prezes Zarządu i dodaje – „Zależało nam przede wszystkim na przyśpieszeniu i skoordynowaniu procesów biznesowych, wzroście wydajności pracy, ale przede wszystkich usprawnieniu usług lakierniczych”.

Analizy przedwdrożeniowej podjęła się grupa konsultantów z Grupy Dr IT, która zarekomendował wdrożenie systemu enova365. Niezwykle istotne było dostosowanie oprogramowania do wymagań produkcji oraz specyficznych potrzeb związanych z obsługą procesów lakierniczych. O wdrożeniu systemu enova365 zdecydowała jego bogata funkcjonalność oraz elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do profilu działalności firmy. „Proponując to rozwiązanie mieliśmy przede wszystkim na uwadze specyficzną branżę w jakiej działa ABC COLOREX, rozproszone zasoby i duże inwestycje, realizowane na terenie całego kraju. Tu przede wszystkim liczył się szybki dostęp do informacji pracowników na różnych szczeblach, sprawne delegowanie pracowników do poszczególnych obiektów i optymalne wykorzystanie zasobów” – tłumaczy Marcin Miszczyk, Prezes Zarządu Grupy Dr IT.

Po konsultacjach zadecydowano o rozbudowaniu modułu Produkcja, o możliwość wizualnego przedstawienia procesów produkcyjnych i relacji między nimi zachodzących. Rozwiązanie to bazuje całkowicie na logice biznesowej enova365 dzięki czemu wszelkie zmiany jakie zachodzą w obrębie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym są dostępne w systemie enova365.

Wdrożenie systemu zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszej kolejności wdrożono moduł CRM, aby usprawnić proces budowania długotrwałych relacji z kontrahentami. Moduł ten pozwala na archiwizację dokumentów, organizację pracy, delegowanie zadań oraz kontrolę realizacji zleconych prac. Drugi etap polegał na wdrożeniu kluczowych obszarów w każdej firmie: Księgowość, Kadry Płace i Handel.

Początkowo zautomatyzowaliśmy procesy obsługi zamówień, a kolejnym etapem była optymalizacja procesów produkcyjnych. System enova365 daje wiele możliwości. W oparciu o funkcjonalność systemu opracowaliśmy system zarządzania produkcją, który polega na odnotowaniu zlecenia produkcyjnego w systemie na poszczególne projekty i ukazuje jego przebieg na osi czasu. Pracownik kontroluje swój plan pracy oraz zlecone zadania. Aby uzyskać taki efekt niezbędne było wykorzystanie ekranów dotykowych i stworzenie Pulpitu Operatora.” – opowiada Sylwester Juszczak, kierownik wdrożenia w firmie ABC COLOREX.

Dzięki wdrożeniu systemu enova365, firmie ABC COLOREX udało się osiągnąć szereg korzyści biznesowych między innymi centralizację danych i uporządkowanie procesów, efektywniejsze monitorowanie zasobów firmy, obniżenie kosztów produkcji dzięki lepszej organizacji pracy i zasobów czy możliwość harmonogramowania zleceń produkcyjnych.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

Sprzedaż internetowa PUCCINI napędzana przez enova365

Dodany 06 września 2016 przez admin

Wykorzystanie systemu enova365 w e-commerce pozwala na automatyzację procesów w tym kanale dystrybucji i centralne zarządzanie sprzedażą internetową.

PUCCINI sp. z o.o. to czołowy polski producent galanterii skórzanej, torebek damskich, bagażu podróżnego. Katalog Puccini to kilkaset modeli wyrobów dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych i gabarytowych. Obecnie firma PUCCINI prowadzi sprzedaż swoich produktów we własnym sklepie online, w Strefie Marek Allegro oraz w blisko 20 salonach stacjonarnych na terenie Polski. Ponadto współpracuje z szeroko rozwiniętą siecią kilkuset partnerów handlowych – hurtowników, detalistów czy agencji. Oferowane przez firmę wyroby skórzane wykonane są z wyselekcjonowanych skór najwyższej jakości. Jednak o sukcesie przesądziła nie tylko jakość oferowanych towarów, ale także – doskonała organizacja dystrybucji i sprzedaży.

W związku z rynkowym rozwojem marki PUCCINI postanowiliśmy wzmocnić tak ważny obecnie segment e-commerce. Spółka po głębokiej analizie i stworzeniu tematycznego zespołu w swojej organizacji postanowiła przygotować scentralizowany system zarządzania e-sprzedażą. Postawiliśmy sobie za cel przygotować narzędzie dla naszej Spółki pozwalające realizować docelowo setki transakcji handlowych dziennie poprzez sklep oraz platformy aukcyjne, które w przyszłości będzie częścią jednego scentralizowanego systemu ERP w PUCCINI – wyjaśnia Artur Rydzewski, Dyrektor Zarządzający, członek zarządu spółki.

Projekt wdrożeniowy został przekazany firmie KOMAKO sp. z o.o., która już od lat dostarczała dla spółki PUCCINI swoje usługi chmurowe KOMAKO.asp. Głównym zadaniem postawionym przed konsultantami KOMAKO była analiza potrzeb w zakresie centralnego zarządzania sprzedażą w kanałach internetowych. Wdrożenie towarzyszyło przygotowaniu nowej odsłony sklepu internetowego na platformie Magento oraz premierze towarów PUCCINI w Strefie Marek na największym portalu aukcyjnym w Polsce Allegro.pl. Celem tych działań było wytworzenie popytu na towary oferowane przez PUCCINI. Nowy system miał zbierać zamówienia kierowane z obu kanałów sprzedaży internetowej i pozwolić je w sposób spójny i szybki zaplanować logistycznie i handlowo.

Firmie KOMAKO zleciliśmy wdrożenie systemu enova365 jako narzędzia zarządzania zamówieniami internetowymi oraz automatyzacji procesów handlowych. Uzyskaliśmy system, w którym możemy centralnie zarządzać zamówieniami, jak również zasilać treścią zewnętrzne systemy (e-sklep, Allegro, systemy firm kurierskich). Dostarczone rozwiązanie pozwala nam automatyzować procesy handlowe i osiągnąć już na starcie potencjał realizacji setek transakcji dziennie bez ponoszenia wygórowanych kosztów obsługi – dodaje Artur Rydzewski.

Pełna integracja z systemami wysyłkowymi firm kurierskich, była możliwa dzięki zastosowaniu dodatku funkcjonalnego „Moduł KURIERZY„,  stworzonego przez Autoryzowanego Partnera enova365 –  firmę xDeft.

Dzięki wdrożeniu systemu enova365, firmie PUCCINI udało się osiągnąć szereg korzyści biznesowych między innymi integracje procesów handlowych, centralizację zamówień, automatyzacje zarządzania cenami i bazą towarową oraz usprawnienie logistyki obsługi setek transakcji internetowych dziennie.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury z enova365

Dodany 05 sierpnia 2016 przez admin

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, której głównym celem statutowym jest wspieranie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie teatrów – Polonia oraz Och-Teatr, zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania enova365. Głównym celem systemu jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wsparcie instytucji w planowaniu repertuaru obu teatrów.   

Fundacja, w związku z intensywnym rozwojem, poszukiwała zintegrowanego systemu ERP. Ze względu na wiele niestandardowych procesów umożliwiających działanie dwóch teatrów, instytucja zdecydowała się na rozwiązanie niepudełkowe. Po analizie systemów dostępnych na rynku oraz spotkaniach z przedstawicielami producentów, fundacja zdecydowała się na oprogramowanie enova365 oraz współpracę z Giax s.c., Autoryzowanym Partnerem systemu – firmą, która przeprowadzi wdrożenie.

Zdecydowaliśmy się na enova365 ze względu na duże możliwości modyfikacji programu oraz przystępną cenę. Oczekujemy, ze dzięki enova365, procesy funkcjonujące obecnie w fundacji na poziomie „papierowym” zostaną przeniesione w całości do programu, a tym samym usprawnią pracę wielu osób. Chodzi tu przede wszystkim o elektroniczny obieg dokumentów oraz planowanie repertuaru obu teatrów, co bezpośrednio przełoży się na możliwość elektronicznego rozliczania pracowników w oparciu o repertuar – mówi Katarzyna Błachiewcz z Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury.

Po analizie przedwdrożeniowej, instytucja  zdecydowała się na implementację następujących modułów enova365: Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Handel, Projekty, Workflow, Analizy Wielowymiarowe, Opis analityczny, DMS, Preliminarz, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Pracownicy Koszty Projektów, Logowanie serwisowe, Zarządzanie odzieżą roboczą oraz Harmonogram zadań.

Dodatkowo firma Giax zamierza zaimplementować do programu tzw. Repertuarownię – narzędzie stworzone przez fundację w celu planowania repertuaru obu teatrów. Moduł Repertuarowni w enova365 umożliwi nie tylko  planowanie repertuaru lecz także rozliczanie spektakli. Rozwiązanie ewidencjonować będzie kiedy (tj. którego dnia i o której godzinie) grany jest dany tytuł, kto w nim występuje, jakie osoby z obsługi technicznej uczestniczą w spektaklu, jaki jest status planowania przedstawień oraz czy wszyscy aktorzy potwierdzili swój udział. Dodatkowo po wykonaniu przedstawienia przygotowywane będą rozliczenia z aktorami, pracownikami (niezależnie od formy działalności) oraz tantiem. Moduł ma za zadanie umożliwić planowanie grafików dla pracowników technicznych oraz weryfikację ich obecności. Repartuarownia jest zintegrowana z envoa365 i tworzy automatycznie dokumenty dla modułów z obszaru handlowego, kadrowo-płacowego oraz księgowego. Zakończenie pierwszego etapu wdrożenia planowane jest na sierpień tego roku.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

enova365 wspiera obsługę JPK VAT z innych systemów

Dodany 16 lipca 2016 przez admin

Od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany,  mogą wykorzystać mechanizmy JPK zawarte w enova365.

Ustawa w pierwszej kolejności dotyczy dużych firm, jednak już od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie obejmował również małe i średnie przedsiębiorstwa, a od początku 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa. Nie wszystkie systemy księgowe użytkowane przez firmy – objęte tym obowiązkiem, obsługują mechanizm generowania oraz wysyłki plików JPK. enova365 ma w sobie elastyczne mechanizmy, do wsparcia przedsiębiorców, które posiadają rozwiązania informatyczne nie wyposażone w obsługę mechanizmów JPK_VAT. enova365 umożliwia import danych z pliku przygotowanego w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xml, txt, xls, csv), uprzednio wyeksportowanych z użytkowanego przez daną firmę systemu informatycznego,  a następnie już w enova365 wygenerowanie pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do bramki Ministerstwa Finansów. Innymi słowy enova365 obsługuje cały proces JPK od jego stworzenia, weryfikacji poprawności danych w plikach, aż do wysyłki i otrzymania potwierdzenia przesłania plików.

enova365 jest zatem odpowiedzią zarówno dla firm, których systemy generują pliki JPK, ale nie umożliwiają jego wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów, jak również dla tych przedsiębiorstw, których oprogramowanie nie jest w stanie w ogóle wytworzyć plików w standardzie JPK, a co za tym idzie poprawnie ich wysłać.

Firma pracująca na swoim dotychczasowym systemie księgowym, który nie obsługuje pliku JPK_VAT, na koniec każdego miesiąca eksportuje rejestry VAT w formacie, jaki ma dostępny w swoim programów (np. txt, xml, lub xls, csv). Następnie dane zaczytywane są do enova365 i przetwarzane do formatu JPK_VAT. Pliki wysyłane są (wraz z weryfikacją poprawności plików JPK na bramkę) bezpośrednio z enova365. Na koniec firma otrzymuje z Ministerstwa Finansów elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i  zachowuje pełne repozytorium kopii wysłanych plików JPK – ma je dostępne w enova365.

Warto przypomnieć, że enova365 zapewnia swoim klientom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z możliwością sprawdzenia poprawności plików przed wysłaniem. Klienci enova365 z aktualną gwarancją otrzymali tę funkcjonalność bezpłatnie w ramach aktualizacji systemu do wersji 11.4 jeszcze przed wejściem w życie ustawy. W przypadku kolejnych zmian w sposobie obsługi JPK wprowadzanych przez Ministerstwo, firma Soneta daje swoim Klientom gwarancję dostosowania do tych zmian w ramach tzw. aktualizacji,  bezpłatnie.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

enova365

Tags: , , , ,

Soneta na Microsoft WPC 2016

Dodany 12 lipca 2016 przez admin

Firma Soneta Sp. z o.o., jako Złoty Partner Microsoft i laureat prestiżowej nagrody partner roku w kategorii „Aplikacja”, została zaproszona do elitarnej grupy firm branży IT, na doroczną światową konferencje „Microsoft Worldwide Partner Conference”, która w tym roku odbywa się w Toronto.

W konferencji, która potrwa do 14 lipca br., bierze udział ponad 16 000 Partnerów  Microsoft z całego świata. Uczestnicy spotkania mają okazję poznać najnowsze strategie, produkty oraz kierunki współpracy z tym największym na świecie producentem oprogramowania, a także nawiązać interesujące kontakty biznesowe. WPC 2016 to źródło informacji i inspiracji dla działań partnerów, ale i wielkie święto branży IT, związanej z technologia Microsoft. Toronto, miasto szklanych drapaczy chmur i innowacji, ale i pełne zieleni i bardzo przyjaznych ludzi, stanowi właściwą oprawę dla tego wydarzenia. Firmę Soneta reprezentuje Jadwiga Wojtas, dyrektor produkcji i rozwoju enova365.

S. Nadella – prezes Microsoft, otwierając konferencje w Air Canada Centre, mówił przede wszystkim o cyfrowej transformacji każdego biznesu i o innowacyjnej technologii dostępnej przez Microsoft i jej partnerów. Jeżeli można by było wybrać jedno słowo, aby zdefiniować przesłanie tegorocznego spotkania, to jest nim: OKAZJA, którą wytycza chmura. Napędza ona transformacje cyfrową branż oraz firm o różnym rozmiarze. Zapotrzebowanie klientów na usługi chmurowe w ubiegłym roku było duże i dało rekordowy 85% wzrost, zrealizowany za pomocą Microsoft Cloud. S.Nadella mówił o swego rodzaju eksplozji zainteresowania rozwiązaniami opartymi o chmurę. W swoim wystąpieniu przytoczył prognozy IDC, które szacują, że wartość rynku chmury przekroczy 500 miliardów dolarów do 2020 r. Aby wykorzystać tę rynkowa okazję, Microsoft daje i będzie dawał swoim partnerom wsparcie w dziedzinie technologii i biznesu, gdyż ze swoimi partnerami stanowi ekosystem w tworzeniu i zagospodarowaniu tego wielkiego potencjału jakim jest chmura, wykorzystując jej skalowalność i elastyczność w połączeniu z bezpieczeństwem.

Źródło: Soneta

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING