Archiwum wg Tagów | "e-zdrowie"

Tags: ,

Informatyzacja służby zdrowia. Jak lepiej komunikować się z pacjentem?

Dodany 07 grudnia 2016 przez admin

W ciągu najbliższych pięciu lat połowa obywateli będzie załatwiać 80% swoich spraw z wykorzystaniem usług elektronicznych. Czołowe miejsce w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” zajmuje służba zdrowia. W jaki sposób placówki medyczne powinny wykorzystać szansę i lepiej komunikować się z pacjentem?

Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest ograniczenie liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych, które są finansowane ze środków publicznych. Można to zrobić, automatyzując procesy administracyjne. Ministerstwo Zdrowia przymierza się do udostępnienia rozwiązań, które pozwolą m.in. skrócić czas potrzebny na uzyskanie dostępu do indywidualnych informacji dotyczących danej osoby za pośrednictwem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Internetowego Konta Pacjenta. Łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych mają zapewnić e-Skierowania, e-Rejestracja i e-Recepta. Kolejny etap zakłada zaopatrzenie wszystkich obywateli w narzędzie identyfikacji i uwierzytelniania uznane w obszarze ochrony zdrowia, pełniące również funkcję nośnika Medycznych Danych Ratunkowych.

Problemy placówek medycznych

Zanim można będzie powiedzieć o sukcesie cyfryzacji usług zdrowotnych w Polsce, placówki medyczne muszą sobie poradzić z licznymi problemami. Część z nich wynika z niesprawnej komunikacji, zarówno wewnętrznej (między pracownikami lub placówkami), jak i zewnętrznej, prowadzonej z pacjentem.

Jednym z najczęstszych zarzutów ze strony pacjentów pod adresem ośrodków zdrowia jest trudność skontaktowania się z rejestracją. Najczęściej rejestracja telefoniczna obsługiwana jest przez pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentem – w takiej sytuacji odbieranie dzwoniącego telefonu bywa utrudnione.mówi Tomasz Paprocki, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej w Focus Telecom Polska.

Z drugiej strony zmorą placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jest nieprzychodzenie pacjentów na umówione wizyty. Ze statystyk podawanych przez mazowiecki oddział NFZ wynika, że tylko w pierwszym kwartale 2016 r. było 8,5 tys. niewykorzystanych wizyt, co rodzi szereg negatywnych skutków, przede wszystkich finansowych (lekarze nie pracują, a drogi sprzęt stoi bezczynnie). Warto też wspomnieć o niezadowoleniu pacjentów czekających w kolejce przed pustym gabinetem lub próbujących bez skutku znaleźć wolny termin. Innym problemem, na który zwracają uwagę eksperci, jest utrudniony przepływ informacji między poszczególnymi placówkami należącymi do tej samej sieci, nie mówiąc już o efektywnych kontaktach z ośrodkami zdrowia, które do danej sieci nie należą.

Nowoczesne rozwiązania kluczem do rozwoju

Rozwiązaniem wymienionych wcześniej problemów może być poprawa jakości obsługi klienta, co z kolei wymaga poprawy i organizacji zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dobrym przykładem jest tutaj sektor prywatny, który jest trzykrotnie większy w skali kraju i już korzysta z nowoczesnych rozwiązań, będąc dobrym przykładem dla placówek publicznych, które cały czas niezbyt entuzjastycznie reagują na nowoczesne rozwiązania. Wiele polskich ośrodków zdrowia dysponuje sprzętem medycznym wysokiej klasy, któremu często jednak towarzyszy przestarzała infrastruktura wspomagająca. W takiej sytuacji należy przede wszystkim rozważyć wdrożenie narzędzi ułatwiających dostęp do pacjenta. Zastosowanie kilku kanałów komunikacji, czy też automatyczne oddzwanianie na numery nieobieranych połączeń może przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania placówki i wzrostu liczby umawianych wizyt, a także zwiększenia satysfakcji pacjentów z jakości obsługi.

Innym wartym wdrożenia mechanizmem są funkcjonalności ułatwiające potwierdzanie i odwoływanie wizyt. – Jego zadaniem jest automatyczne wysyłanie przypomnień pacjentowi w określonym terminie przed badaniem (za pośrednictwem SMS-a, e-maila itp.). Przydatne bywa także automatyczne ustawianie terminów w sprzężonym kalendarzu wizyt. Do korzyści związanych z zastosowaniem takiego narzędzia należy obniżka kosztów niewykorzystanego czasu pracy personelu i sprzętu medycznego dzięki redukcji liczby nieodwołanych i niezrealizowanych wizyttłumaczy Tomasz Paprocki.

Równie ważna wydaje się integracja kontaktów z pacjentami i wspomaganie zarządzania zespołem. Warto w tym celu zastosować jeden system integrujący całość komunikacji, który będzie porządkował i usprawniał przepływ informacji. Uzupełnieniem takiego systemu może być automatyczny kalendarz kontaktów z pacjentem. Szerokie możliwości raportowania pozwalają na analizę wszystkich parametrów komunikacji z pacjentami, identyfikację „wąskich gardeł” i ich usunięcie. Nie bez znaczenia jest także monitoring w czasie rzeczywistym obciążenia konsultantów oraz liczby dzwoniących oczekujących na połączenie. Wszystkie te usługi to nie wizja przyszłości, ale rozwiązania, które już dziś są stosowane.

Telemedycyna szansą dla służby zdrowia

Projekt e-Zdrowie należy do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach cyfryzacji usług publicznych w Polsce. W dalszej natomiast perspektywie powinniśmy się spodziewać rozwoju telemedycyny, która umożliwia dokładną diagnostykę i kontrolę stanu zdrowia pacjentów na odległość. Eksperci przewidują, że telemedycyna będzie cieszyć się coraz większą popularnością z uwagi na oszczędności, jakie może przynieść ośrodkom zdrowia. Już teraz na rynku dostępnych jest wiele urządzeń telemedycznych, które pozwalają zdalnie monitorować wybrane aspekty zdrowia pacjentów, a nawet wykonywać w domu nieskomplikowane zabiegi. Należą do nich m.in. podłączone do sieci gleukometry, zdalne monitory EKG czy aparaty do diagnozowania zaburzeń snu. Warto też wspomnieć o konsultacjach online. Pod względem wyposażenia polskie placówki medyczne nie dorównują jeszcze europejskim, warto jednak podkreślić, że sytuacja z roku na rok się poprawia.

Źródło: Focus Telecom Polska

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , ,

Asseco dla mazowieckiego e-zdrowia

Dodany 10 września 2015 przez admin

Asseco wykona sieć teleinformatyczną w 23 największych mazowieckich szpitalach. Spółka podpisała umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, który jest liderem projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto.

Wykonana przez Asseco, zaawansowana technologicznie sieć da podstawę do dalszych działań w ramach projektu, mających na celu, m.in. wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w mazowieckich szpitalach, nadzorowanych przez samorząd województwa oraz stworzenie Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych.

Naszym zadaniem jest modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych w 23 ośrodkach, co umożliwi szybkie i bezpieczne przesyłanie danych w obrębie tych szpitali – powiedział Andrzej Dopierała, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. Pozwoli to na sprawną wymianę informacji w procesie leczenia pacjenta – dodał.

Asseco, w ramach umowy, będzie odpowiedzialne, m.in. za zaprojektowanie, dostarczenie, instalację, konfigurację oraz wdrożenie infrastruktury sieciowej, jak również implementację oprogramowania.

Celem projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” jest przede wszystkim zapewnienie, jak największej liczbie mieszkańców, możliwości korzystania z Internetu jako z narzędzia do komunikacji z lekarzem i usprawnienie pracy personelu. Ponadto ma on zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami, jak również integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych P1.

Asseco posiada duże doświadczenie w projektach informatyzacji placówek służby zdrowia. Spółka zbudowała, m.in. Regionalne Centrum Informacji Medycznej dla województwa podkarpackiego. Wśród zintegrowanych rozwiązań informatycznych, dedykowanych dla sektora opieki zdrowotnej, jest to pierwszy tak kompleksowy system regionalny typu e-Zdrowie, uruchomiony w Polsce.

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie pełni funkcję lidera projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , , , ,

Grupa Comarch informatyzuje szpitale w Wielkopolsce

Dodany 18 sierpnia 2015 przez admin

W ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” firma CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch SA) zrealizuje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zamówienie na budowę kompleksowego systemu informatycznego na terenie Województwa Wielopolskiego.

 

14 sierpnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał kontrakt z firmą CA CONSULTING SA na „Wykonanie i wdrożenie usług elektronicznych z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem infrastruktury sprzętowej przetwarzania danych dla wytwarzania usług elektronicznych” dla 23 podmiotów leczniczych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Firma CA CONSULTING SA została wyłoniona w drodze przetargu, do którego przystąpiło 3 wykonawców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Termin realizacji umowy to 15 grudnia 2015 roku. Wartość zawartego kontraktu wynosi: 23.985.000,00 zł brutto.

 

Celem projektu jest m.in. budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego, umożliwiającego płynną wymianę danych medycznych i informacji między istniejącymi już systemami, także centralnymi. Projekt charakteryzuje się dużą złożonością i obejmuje m.in. dostawy sprzętu serwerowego, macierzy, stanowisk komputerowych, wdrożenie usług elektronicznych zarówno lokalnie w szpitalach jak i w regionie, centrum uwierzytelniania oraz systemy obiegu dokumentów.

 

Do usług elektronicznych realizowanych w ramach projektu należą:

 • Wytwarzanie i udostępnianie dokumentów medycznych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Rejestr Świadczeń i Zdarzeń Medycznych
 • Gospodarka Lekami
 • Monitorowanie Zdarzeń Systemu Ratownictwa Medycznego
 • Hierarchiczna Analiza Danych Medycznych
 • Usługa uwierzytelniania i autoryzacji dostępu
 • Usługa elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach umowy została udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z wdrożonych przez Spółkę systemów. Przez kolejne 5 lat, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

 

Piotr Piątosa, prezes Comarch Healthcare, pełnomocnik CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch) wskazuje strategię Grupy Comarch skierowaną na sektor medyczny. –Comarch rozwija produkty i kompetencje dla rynku medycznego. Celem jest odegranie kluczowej roli w dalszej informatyzacji służby zdrowia w Polsce planowanej na najbliższe lata – mówi prezes Piątosa.

Prezes Piotr Piątosa podkreśla wagę zakończonego niedawno z sukcesem projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. –Jest to element umożliwiający Comarch realizację kolejnych platform regionalnych, jak ta w Wielkopolsce. Dodatkowo, silne kompetencje Comarch w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w regionach zadecydowały o realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Nasz wybór jako podwykonawcy w projekcie E-zdrowie dla Mazowsza podkreśla kompetencje i akcentuje Comarch jako silnego gracza w obszarze Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) w Polsce –mówi prezes Piątosa.

W województwie Łódzkim spółki z grupy kapitałowej Comarch są wykonawcą Regionalnego Portalu Medycznego (RPM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a także projektu in4health.

Ponadto spółka przygotowuje się do realizacji cyklu szkoleń „Miasto zdrowia”, na których przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania dla województw, regionów i miast. Koncepcja „Miasta Zdrowia” zakłada nieprzerwaną opiekę medyczną, która jest dopasowana do potrzeb pacjenta. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań medycznych pozwoli na jeszcze lepszą jakość opieki przy zmniejszonym nakładzie pracy specjalistów. Pierwsze szkolenie odbędzie się 4 września w Krakowie na Stadionie Cracovii, a w Poznaniu „Miasto Zdrowia” odbędzie się 27 listopada br.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , ,

Asseco usprawni pracę śląskiego szpitala

Dodany 16 lipca 2015 przez admin

Asseco wygrało przetarg na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Spółka wdroży swój system AMMS. Będzie także odpowiedzialna za zapewnienie infrastruktury sprzętowej. Wartość projektu to ponad 3,3 mln zł brutto.

Współpraca z Asseco jest elementem projektu cyfryzacji SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, który ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług medycznych, oferowanych przez tę placówkę. W ramach projektu spółka wdroży system AMMS – Asseco Medical Management Solutions. Dzięki temu rozwiązaniu placówka będzie mogła korzystać z m.in. systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponadto Asseco będzie odpowiedzialne za dostarczenie i uruchomienie serwerów oraz macierzy, a także sprzętu komputerowego.

Po zakończeniu wdrożenia systemu AMMS Szpital w Toszku będzie korzystał z narzędzia, które nie tylko pozwoli na elektroniczną rejestrację pacjentów, ale zapewni bezpieczeństwo dokumentacji i umożliwi sprawne zarządzanie tą złożoną placówką – powiedział Jarosław Kończyło Z-ca Dyrektora Handlowego, Asseco Poland. Jest to kluczowy etap informatyzacji ośrodka, który dzięki temu projektowi spełni wymogi związane z ustawą o informatyzacji służby zdrowia oraz oczekiwania pacjentów – dodał.

Asseco udostępni w ramach projektu szereg modułów, które będą wspierały m.in. prace izby przyjęć, przychodni, apteki szpitalnej, laboratorium oraz część administracyjną szpitala.

Szpital w Toszku to jedna z 60 śląskich placówek, która wybrała oprogramowanie Asseco. W skali całej Polski z rozwiązań oferowanych przez rzeszowską spółkę korzysta z kolei ponad 430 szpitali.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , ,

Asseco dla e-zdrowia w dolnośląskim

Dodany 13 maja 2015 przez admin

Asseco podpisało umowy z 9 placówkami z województwa dolnośląskiego w ramach projektu e-Zdrowie, którego celem jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w regionie. Ośrodki zostaną wyposażone w nową infrastrukturę informatyczną, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwi sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi. Wartość umowy to 8,9 mln zł netto.

W ramach projektu powstanie oprogramowanie działające w skali regionalnej, które zintegruje systemy wykorzystywane przez partnerów przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej dolnośląskich pacjentów. Znacznie poprawi to poziom ich obsługi. Ponadto bieżący dostęp do danych zwiększy skuteczność leczenia. Poprawie ulegną także standardy bezpieczeństwa informacji. Ważną korzyścią dla placówek będzie usprawnienie pracy personelu medycznego oraz oszczędności finansowe. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2016 r.

Regionalny system elektronicznej dokumentacji medycznej jest ważnym elementem informatyzacji tego regionu – powiedział Krzysztof Groyecki, Dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland. W ciągu niespełna roku podłączonych do niego zostanie 9 dużych dolnośląskich placówek, jednak docelowo ma objąć również inne jednostki z regionu – dodał.

Realizacja projektu zakłada stworzenie Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które zostanie zintegrowane z lokalnymi systemami informatycznymi szpitali. Nie są to wyłącznie systemy Asseco. Nie stanowi to jednak problemu, gdyż stworzony system będzie współpracował z oprogramowaniem różnych producentów. Dodatkowo wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie infrastruktury informatycznej. W 3 jednostkach Asseco rozbuduje obecnie wykorzystywane systemy do nowej wersji AMMS.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , ,

Asseco zadbało o pacjentów w Zabrzu

Dodany 17 kwietnia 2015 przez admin

Asseco zakończyło wdrożenie swojego systemu informatycznego AMMS w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Dodatkowo zapewniło placówce sprzęt komputerowy i infrastrukturę informatyczną. Realizacja, wartego prawie 3 mln zł brutto, projektu umożliwia szpitalowi świadczenie e-usług.

Asseco dostarczyło i uruchomiło w Szpitalu Miejskim w Zabrzu oprogramowanie Asseco Medical Management Solutions – AMMS. Placówka może teraz korzystać m.in. z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co podniosło poziom obsługi pacjentów oraz ułatwiło pracownikom placówki wykonywanie swoich obowiązków.

W ramach projektu systemu wdrożyliśmy szereg modułów, które usprawniają funkcjonowanie szpitala, w tym przychodni, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych oraz apteki szpitalnej – powiedział Mariusz Salamaga, Project Manager w Pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland. Placówka może także korzystać z Systemu Informacji Zarządczej (narzędzia klasy Business Intelligence), który umożliwi efektywne zarządzanie jednostką – dodał.

Spółka odpowiadała również za przygotowanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Zbudowała serwerownię z zaawansowanym technologicznie systemem zabezpieczeń dostępu, klimatyzacji oraz ochrony przeciwpożarowej. Dostarczyła także sprzęt komputerowy – tablety medyczne, czytniki oraz komputery z wgranym oprogramowaniem.

Mobilne urządzenia pozwalają pracownikom szpitala na zlecanie badań i odczytywanie wyników przy łóżku pacjenta. Stanowi to duże udogodnienie dla lekarzy, ponieważ szpital posiada ok. 450 łóżek na 9 oddziałach – powiedział Mariusz Salamaga .

Asseco posiada duże doświadczenie w tego typu projektach. Spółka wdrożyła oprogramowanie AMMS w blisko 90 śląskich ośrodkach. W tym roku spółka zakończyła wdrożenie w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Ponadto podpisała umowy m.in. z kolejną zabrzańska placówką – Szpitalem Specjalistycznym oraz z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch medNote – intuicyjna aplikacja dla lekarzy

Dodany 25 lutego 2015 przez admin

Comarch stworzył ergonomiczną aplikację, która pozwala lekarzom w prosty sposób prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną. medNote od grudnia 2014 jest już dostępny rynkowo i ma swoich pierwszych zadowolonych klientów. Aplikacja pozwala użytkownikom w bezbolesny sposób zamienić papierowe kartoteki w intuicyjną e-dokumentację.

Ponad 100 tys. zarejestrowanych w Polsce praktyk lekarskich, pomimo zbliżającego się obowiązku ustawowego, wstrzymuje podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego dla siebie oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Niska ergonomia dostępnych na rynku rozwiązań sprawiła, że użytkownicy oczekują na pojawienie się lepszego rozwiązania. Wybierając systemy dla siebie, zadają pytania, czy dzięki wprowadzeniu e-dokumentacji ich komfort pracy wzrośnie? Czy zaoszczędzą czas? Czy wprowadzone dane będą bezpieczne?

Powyższa wiedza pozwoliła nam zrozumieć, że konieczne jest stworzenie unikalnego w skali rynku rozwiązania, które spełni wymagania tak wymagającej grupy, jaką są lekarze. Celem medNote jest odpowiedź na potrzeby i obawy środowiska lekarskiego poprzez dostarczenie nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Intuicyjny jak kartka papieru

Patrząc na historię medycyny, trudno sobie wyobrazić pracę lekarza bez możliwości tworzenia odręcznych notatek. Papierowe dokumenty są wszechobecne w placówkach opieki zdrowotnej. Podstawowym narzędziem w rękach wielu lekarzy, tych młodych i tych w starszym wieku, jest kartka i długopis. Z tej obserwacji narodził się pomysł na medNote. Aplikacja w użytkowaniu przypomina inteligentną kartkę papieru i pozwala w prosty i szybki sposób tworzyć e-dokumentację. Stworzyliśmy interfejs, który odpowiada na kluczowe potrzeby. Zamiast używać technicznych formularzy, lekarz wprowadza informacje niemal tak, jakby uzupełniał papierowe dokumenty. Analogia do kartki papieru sprawia, że system nie narzuca całkowitej zmiany przyzwyczajeń. Bariera wejścia i korzystania z aplikacji jest niska, niezależnie od tego, jak zaawansowanym użytkownikiem komputerów jest osoba chcąca korzystać z medNote.

System szyty na miarę pozwala zaoszczędzić czas

W praktyce lekarskiej czas jest jednym z najistotniejszych czynników. Dla wielu lekarzy konieczność wprowadzania danych do systemu informatycznego wydaje się niepotrzebnym narzutem czasowym. Dlatego medNote oferuje mechanizmy, które pozwalają lekarzowi ten czas zaoszczędzić, np.:

 • pełnotekstową wyszukiwarkę terminologii medycznych i leków,
 • zapewnienie kontekstu pracy,
 • szybki dostęp do danych historycznych,
 • dostęp do szablonów wynikających z preferencji lekarza.

Aplikacja dostosowuje się do pracy lekarza – podpowiada najczęściej wprowadzane dane, diagnozowane choroby, przepisywane leki czy wykonywane procedury. Co ważne, wszystkie czynności wykonywane są w kontekście aktualnej wizyty, bez obawy o przypadkową utratę wprowadzanych danych – medNote został wyposażony w mechanizm autozapisu. Czynności administracyjne wykonywane podczas wizyty pacjenta są ograniczone do minimum. Lekarz i pacjent stają się beneficjentami, a nie ofiarami wprowadzenia nowych technologii, jak to niejednokrotnie ma miejsce przy nieergonomicznych i nieintuicyjnych systemach. W Comarch e-Zdrowie współpracujemy ze środowiskiem lekarskim już na etapie projektowania nowych rozwiązań. Wzajemne zrozumienie potrzeb i ciągła edukacja pozwala nam tworzyć systemy intuicyjne i wspierające codzienną pracę lekarzy. To lekarz powinien decydować, co prezentuje mu system medyczny. W medNote ma dowolność w tworzeniu własnych widoków, typów dokumentów i konfigurowaniu widoków ekranu. Może personalizować aplikację adekwatnie do własnych potrzeb, zależnych od specjalizacji i indywidualnych preferencji. A co z papierową dokumentacją, która już powstała? Jeśli lekarz chce dodać ją do cyfrowego archiwum dokumentów, wystarczy, że skorzysta z darmowej aplikacji medNote Scanner, która umożliwia wgrywanie dokumentacji medycznej bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Wygodne wystawianie recept

Często słyszeliśmy od lekarzy, że jednym z kluczowych elementów systemu do e-dokumentacji jest możliwość sprawnego wystawienia recepty. Na recepcie musi znaleźć się zgodny z Charakterystyką Produktu Leczniczego zakres wskazań, prawidłowy poziom refundacji – ten ulega zmianie z każdą nowelizacją listy leków refundowanych – oraz informacje na temat rynkowej dostępności leku. Finalnie przed wystawieniem recepty lekarz sprawdza dokumenty i listy refundacyjne. To zawsze dodatkowy narzut czasu. W medNote zaprojektowaliśmy proces wystawienia recept w bardzo intuicyjny sposób. Aplikacja dba o to, aby lekarz szybko wystawił receptę, bez potrzeby dodatkowych kliknięć. Prezentuje komplet informacji “w jednym miejscu”, wykorzystując wbudowane słowniki i bazy wiedzy, nanosząc na tę wiedzę zapisy z dokumentacji medycznej konkretnego pacjenta. medNote automatycznie przeszukuje wbudowany katalog leków PharmIndex, pozwala przeglądać listy zamienników leków, ostrzega przed interakcjami, zagrożeniami dla ciąży bądź niekorzystnymi reakcjami na lek zaobserwowanymi u konkretnego pacjenta.

Bezpieczeństwo w chmurze Comarch

– Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jest bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych wrażliwych danych. Dodatkowo dokumenty medyczne muszą być bezpiecznie przechowywane w okresie długoterminowym. Wymaga to znacznych nakładów finansowych na administrację zarówno systemu, jak i infrastruktury. medNote to wygoda i oszczędność dla lekarzy. Dobrodziejstwem, które wynika z obecności medNote w modelu „chmurze”, jest dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Klient nie ma potrzeby inwestować w drogą infrastrukturę czy specjalistów IT jak ma to miejsce w przypadku produktów wdrażanych w gabinecie czy przychodni – mówi Michał Zyznarski, Project Manager Comarch medNote. – Oczywiście komunikacja pomiędzy komputerem klienta a chmurą odbywa się szyfrowanym kanałem, a w oknie przeglądarki widoczny jest przyjazny, zielony pasek informujący klientów o bezpiecznym połączeniu. Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na niezależnych serwerach w Centrach Danych Comarch, a kopie bezpieczeństwa regularnie wykonywane – dodaje.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , , ,

Kolejny Szpital Wojewódzki z systemem Asseco

Dodany 18 grudnia 2014 przez admin

Asseco Poland podpisało umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w ramach projektu „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego”. Wartość kontraktu to prawie 4,4 mln zł brutto. Asseco zrealizuje go w konsorcjum z firmą Netology.

W ramach umowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zostanie wyposażony w nowy sprzęt komputerowy. W placówce powstanie bezprzewodowy system dostępu do sieci internetowej dla pacjentów szpitala. Kluczowym elementem projektu będzie AMMS (Asseco Medical Menagement Solutions) – zintegrowany system kompleksowej obsługi placówki medycznej. Dostarczone zostanie także oprogramowanie do ucyfrowienia radiologii firmy ResQmed.

 W Wojewódzkim Szpitalu w Bytomiu planujemy wdrożyć 19 modułów AMMS – powiedziała Dagmara Krzywicka Menedżer ds. Sprzedaży, Asseco Poland. Będą one wspierały różne obszary działania ośrodka. Wśród nich wymienić można m.in. ruch chorych, aptekę i apteczki oddziałowe, przychodnię oraz pracownie diagnostyczne. Informatyzacja tych obszarów umożliwi tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie w połowie 2017r. System będzie automatycznie pobierał dane pacjentów i umożliwiał generowanie odpowiedniej dokumentacji, np. kart informacyjnych, zaświadczeń lub recept.

Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość pełnej integracji modułów systemu AMMS, które są wykorzystywane w części medycznej szpitala z modułami części administracyjnej. Dodatkowo narzędzie klasy Business Intelligence, dostarczane w ramach projektu, pozwala na tworzenie odpowiednich raportów i zestawień, co ułatwia, m.in. monitoring rozliczeń z NFZ oraz wykonanie budżetu poprzez kontrolę kosztów.

Ponadto Asseco udostępni pracownikom placówki platformę e-learningową, dzięki której będą mogli opanować obsługę modułów dostarczanych w ramach projektu, korzystając z nowoczesnych form nauczania.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , ,

Asseco partnerem najlepszych szpitali w Polsce

Dodany 07 listopada 2014 przez admin

Placówki medyczne, korzystające z rozwiązań Asseco, zajmują czołowe miejsca w rankingu najlepszych polskich szpitali, przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W Rankingu Szpitali 2014, opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej, ocenionych zostało 240 placówek medycznych, co stanowi około jednej trzeciej wszystkich szpitali w Polsce. Wysoka pozycja w tym zestawieniu placówek, które korzystają z rozwiązań Asseco, jest potwierdzeniem, że odpowiednie wsparcie ze strony technologii informatycznych, pozytywnie wpływa zarówno na kondycję finansową szpitali, jak i na jakość świadczonych przez nie usług medycznych.

– Dziś jesteśmy poszukiwanym partnerem, który dostarcza narzędzi do lepszego zarządzania szpitalem. Pomaga tak zorganizować procesy medyczne oraz obieg informacji, aby sukcesywnie podnosić komfort leczenia zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego – powiedział Krzysztof Groyecki, Dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland, podczas X Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się w Warszawie, w dniach, 23-24 października.

Warto podkreślić, że Asseco jest uznanym na rynku dostawcą IT dla szpitali ponad 400 korzysta z rozwiązań Asseco, a 130 z nich wdrożyło najnowsze, kompleksowe rozwiązanie dedykowane placówkom medycznym – Asseco Medical Management Solutions.

Z rozwiązań Asseco korzysta:

8 z 10 najlepszych szpitali pod względem jakości opieki medycznej
6 z 10 najlepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych
7 z 10 najlepszych szpitali zabiegowych, monospecjalistycznych bez onkologicznych
7 z 10 najlepszych szpitali niezabiegowych


Ranking najlepszych szpitali pod względem jakości opieki medycznej

Miejsce 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska
Miejsce 4. Miejski Szpital Zespolony Olsztyn
Miejsce 5. Scanmed Szpital Św. Rafała
Miejsce 6. Szpital Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie
Miejsce 7. SP ZOZ w Świdnicy
Miejsce 8. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Miejsce 9. SP SZOZ w Lęborku
Miejsce 10. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju

Ranking szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych
Miejsce 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska
Miejsce 3. Szpital Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie
Miejsce 4. SP ZOZ w Świdnicy
Miejsce 5. SP SZOZ w Lęborku
Miejsce 7. Miejski Szpital Zespolony Olsztynie
Miejsce 8. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Ranking szpitali zabiegowych, monospecjalistycznych bez onkologicznych
Miejsce 1. Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śląskie
Miejsce 4. SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem Opole
Miejsce 6. Centrum Medyczne „Żelazna”
Miejsce 8. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Wrocław
Miejsce 9. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Kraków
Miejsce 10. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Miejsce 12. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” SP ZOZ Warszawa

Ranking szpitali niezabiegowych

Miejsce 2. Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi
Miejsce 3. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole
Miejsce 5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Miejsce 6. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ Lublin
Miejsce 7. ZOZ w Białej
Miejsce 8. SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka Tarnowskie Góry
Miejsce 9. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Nowoczesne produkty Comarch e-Zdrowie w PZOZ Starachowice

Dodany 15 października 2014 przez admin

Na mocy podpisanej przez spółkę Esaprojekt umowy, specjaliści pracujący w Comarch e-Zdrowie, wdrożą system e-rejestracja i portal PZOZ Starachowice. W ramach kontraktu  powstanie nowa strona internetowa szpitala wraz z nowoczesnym systemem e-rejestracja dla pacjentów PZOZ Starachowice. Wdrożone rozwiązanie będzie w pełni zintegrowane z wykorzystywanym obecnie w szpitalu systemem Comarch OPTIMED.

Kolejny raz Comarch uczestniczy w znaczącym rozwoju e-usług w branży medycznej – dzięki rozwiązaniom takim jak e-rejestracja, pacjenci zyskają możliwość wygodnego umówienia się na wizytę w poradni szpitalnej. Nowoczesny wygląd strony internetowej sprawi, że szpital zyska na prestiżu i wzmocni swoją pozycję jednego z najbardziej innowacyjnych placówek medycznych w regionie świętokrzyskim.

Warto podkreślić, że podpisanie umowy jest potwierdzeniem dużego zaufania, jakim szpital darzy GK Comarch. Było ono budowane latami przez przedstawicieli spółki Esaprojekt. Razem ze szpitalem optymistycznie patrzymy w przyszłość i chętnie weźmiemy udział w rozwoju tej placówki – powiedział Jakub Szczepaniak, dyrektor handlowy Esaprojekt.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING