Archiwum wg Tagów | "e-health"

comarch logo

Tags: , , , , , ,

GK Comarch dla Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie

Dodany 07 października 2014 przez admin

Esaprojekt spółka z Grupy Kapitałowej Comarch podpisała kolejną umowę na informatyzację szpitala. Tym razem udało się pozyskać 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Wartość podpisanego kontraktu to ponad 3,6 mln zł. Dzięki temu przedsięwzięciu placówka będzie mogła wdrożyć kompleksowy system informatyczny, który poprawi dostępność usług medycznych, umożliwi szybkie konsultacje między specjalistami, a także usprawni współpracę między poszczególnymi oddziałami szpitala.

W wyniku podpisanej umowy spółka Esaprojekt, należąca do Grupy Kapitałowej Comarch, dokona kompleksowej informatyzacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Projekt obejmuje dostawę zarówno sprzętu, jak i oprogramowania dla części medycznej oraz administracyjnej szpitala. W ramach
wdrożenia uruchomione zostaną innowacyjne produkty Comarch e-Zdrowie – moduł e-rejestracja oraz Comarch EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna).

– Projekt jest potwierdzeniem i zwieńczeniem dobrej współpracy Esaprojekt ze szpitalem, a przede wszystkim zaufania, jakim od wielu lat obdarzani są pracownicy tej spółki. Dzięki ich fachowemu podejściu szpital ma możliwość wdrożenia optymalnego i nowoczesnego rozwiązania informatycznego do kompleksowej obsługi szpitala (część biała i szara). Bez wątpienia dyrekcja szpitala wysoko ceni sobie fachowość naszych specjalistów z zakresu konsultingu produktowego, wdrożeniowego oraz serwisowego, co daje nam pewność co do powodzenia całego projektu – powiedział Jakub Szczepaniak, dyrektor handlowy Esaprojekt.

Całość projektu przewiduje wdrożenie takich elementów oprogramowania jak: system do zarządzania szpitalem OPTIMED wraz z Comarch Egeria, Comarch EDM, moduł e-rejestracja, a także Comarch Workflow.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch Polska SA zrealizuje „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Dodany 27 listopada 2013 przez admin

27 listopada 2013 r. firma Comarch Polska SA podpisała umowę o wartości brutto 23.852.258,77 zł. Polski producent oprogramowania wygrał przetarg na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Comarch Polska SA (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch) dostarczy i wdroży systemy:

 • Platforma Regionalna w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów),
 • systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM  (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i lokalnej warstwy integracyjnej w 26 podmiotach medycznych z województwa, biorących udział w projekcie.

W ramach umowy został udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z tych systemów.
Stronami umowy są: Województwo Podlaskie w imieniu członków porozumienia partnerskiego, reprezentowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacka Piorunka oraz firma Comarch Polska SA reprezentowana przez prof. dr hab. Janusza Filipiaka.

Wykonawca: firma Comarch Polska SA została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 5 oferentów. Kryterium oceny ofert był, poza ceną, termin udzielonej gwarancji, termin wykonania dokumentu: „Specyfikacja wymiany danych” i termin przedstawienia prototypu Platformy Regionalnej.

Termin realizacji umowy to 16 miesięcy od daty jej podpisania. Po upływie tego okresu, przez kolejne 3 lata, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

Pierwszym etapem realizacji zapisów umowy jest przygotowanie planu projektu (2 tygodnie od podpisania umowy), analiza przedwdrożeniowa (6 tygodni od daty podpisania umowy) i dostarczenie, zgodnie z ofertą, w ciągu 4 tygodniu od daty podpisania umowy, specyfikacji wymiany danych, która jest kluczowym dokumentem w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Platformą Regionalną.
W kolejnym kroku powstanie prototyp Platformy Regionalnej, a następnie rozpoczną się wdrożenia systemów w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Na podstawie odrębnej, zrealizowanej już umowy, dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem, podmioty lecznicze, biorące udział w projekcie, otrzymały:

 • 824 stacje robocze z oprogramowaniem,
 • 824 monitory,
 • 44 notebooki wraz z oprogramowaniem,
 • 329 czytników kodów paskowych,
 • 138 drukarek kodów paskowych,
 • 25 skanerów dokumentów,

na łączną kwotę 3.474.558,20zł brutto.

Dostarczony sprzęt komputerowy służyć będzie usprawnieniu działań pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywniejszej obsłudze pacjentów.

Ponadto, w projekcie podpisano umowy na:

 • dostosowanie do jednego standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w podmiotach leczniczych – na kwotę 2.398.200,00zł brutto, termin realizacji: do 28 marca 2014r.,
 • dostawa, budowa i uruchomienie sieci WAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wraz z dostawą urządzeń i 5-letnią gwarancją w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 3.751.500,00zł brutto, termin realizacji: do 1 lutego 2014r.,
 • dostarczenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej i wdrożenie wszystkich elementów jako jeden system w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 8.267.350,00zł brutto, termin realizacji: do 22 kwietnia 2014 r.

Postępowanie w trakcie realizacji: rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego, które ma na celu rozbudowę funkcjonujących w podmiotach leczniczych systemów typu ERP i HIS wraz z ich integracją z Systemem e-Zdrowie; integracja przebiegać będzie na poziomie lokalnym w ramach podmiotu leczniczego oraz na poziomie regionalnym, w ramach Platformy Regionalnej, postępowanie dotyczy 9 podmiotów leczniczych.

Pełne uruchomienie systemu regionalnego i jego poszczególnych funkcji planowane jest na rok 2015 r.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie informatyzuje się z Comarche-Zdrowie

Dodany 25 października 2013 przez admin

Placówki medyczne muszą być konkurencyjne, co wymusza kontrolę kosztów, personelu, jakości usług, a co za tym idzie, informatyzację. 5 września 2013 kolejna placówka medyczna – SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie – rozpocznie kompleksową informatyzację korzystając z rozwiązań Comarch e-Zdrowie.

Szpital przeznaczył na te okazję kwotę rzędu 2,2mln zł. Proces informatyzacji odbędzie się w ramach budowy podkarpackiego systemu informacji medycznej. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego.

Informatyzacja SPZZOZ „Sanatorium” obejmie wiele obszarów, począwszy od stworzenia odpowiedniej infrastruktury, przez zakup sprzętu do wdrożenia systemów informatycznych. W ramach projektu wprowadzona zostanie zmodernizowana sieć strukturalna wraz z budową traktu światłowodowego, a szpital zostanie wyposażony w sprzęt komputerowy i sieciowy wysokiej klasy. Informatyzacja wszystkich oddziałów szpitalnych, poradni oraz części administracyjnej będzie możliwa dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch OptiMED. System Comarch posiada pełen zakres modułów wymaganych do obsługi zarówno części białej jak i części szarej placówki medycznej. W ramach projektu ucyfrowiona zostanie też pracownia diagnostyki obrazowej poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania RIS i PACS. W szpitalu zaimplementowane zostaną także usługi internetowe w zakresie e-rejestracji i wymiany danych z platformą regionalną PSIM.  Wprowadzone systemy informatyczne pozwolą na sprawne wykorzystanie danych przez lekarzy i zoptymalizują pracę całej jednostki medycznej.

SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy. To kolejna placówka, która informatyzuje się dzięki  ofercie produktowej dla branży medycznej Grupy Comarch.  Kolejny wygrany przetarg jest dowodem, że nowoczesne technologie rozwijane w Comarch są pozytywnie przyjmowane na rynku i odpowiadają na realne potrzeby nowoczesnych placówek medycznych.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Nowa wersja oprogramowania do zarzadzania przychodnią Comarch OptiMED24. Teraz jeszcze więcej funkcjonalności.

Dodany 24 października 2013 przez admin

Comarch e-Zdrowie udostępnia nową wersję oprogramowania do zarządzania przychodnią – OptiMED24. Wersja 5.0 została wzbogacona o wiele nowych funkcjonalności, w tym najważniejsze:

 • dodano Moduł Punkt Pobrań, oferujący integracje z laboratoriami Synevo i Diagnostyka,
 • rozszerzono możliwości oprogramowania o obsługę świadczeń medycyny pracy,
 • zapewniono możliwość wytwarzania dokumentacji zbiorczej w postaci elektronicznej.

Oprogramowanie OptiMED24 pozwala na kompleksowe zarządzanie placówką medyczną, w tym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów.

Punkt Pobrań
W nowym module Punkt Pobrań wyróżniono cztery sekcje: Skierowania, Zlecenia, Listy przewozowe, Wyniki. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwa jest kompleksowa obsługa i zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne. Moduł pozwala na obsługę pacjentów komercyjnych i niekomercyjnych. Oferuje możliwość pełnej integracji z systemami laboratoryjnymi Synevo i Diagnostyki. Personel może zlecać i odbierać wyniki badań w postaci elektronicznej.

Medycyna Pracy
Najnowsza funkcjonalność wspiera działalność placówek medycznych w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług Medycyny Pracy. Moduł współpracuje z Modułami: Gabinet oraz Rejestracja. Umożliwia generowanie zleceń, dokumentacji badan profilaktycznych, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa. Istotną zmianą jest dodanie definiowania grupy usług wybieranych z zatwierdzonych i aktualnych cenników, kontraktów oraz promocji w celu zdefiniowania zbioru usług możliwych do szybkiego „grupowego” wyboru i rozliczania.

Zbiorcza dokumentacja medyczna w formie elektronicznej
Placówki medyczne posiadające OptiMED24 w wersji 5.0 będą mogły wytwarzać w formie elektronicznej także zbiorczą dokumentację medyczną odnoszącą się do ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych lub określonych grup tych pacjentów.

Ponadto wersja 5.0 wprowadza m.in. następujące udogodnienia dla użytkowników: obsługa pakietów indywidualnych, obsługa skierowań wewnętrznych, informacje nt. chorób przewlekłych, łączenie kont pacjentów czy import puli numerów recept. W oprogramowaniu zastosowano mechanizmy dzięki którym wdrożenie oprogramowania OptiMED24 w konkretnym podmiocie jest jeszcze szybsze i prostsze. Po najnowszej aktualizacji z systemu OptiMED24 może korzystać praktycznie każda placówka medyczna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami i z wersją Demo systemu.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , ,

Asseco wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej

Dodany 25 września 2013 przez admin

Asseco Poland zawarło kontrakt z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim o wartości około 60 mln zł brutto. Umowa obejmuje informatyzację ośmiu szpitali wojewódzkich oraz uruchomienie szerokiego zakresu e-usług medycznych dla mieszkańców Podkarpacia.

 Województwo Podkarpackie zmierza do udostępnienia mieszkańcom najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych gwarantujących zdalny dostęp do usług medycznych. Wdrożone w ramach projektu rozwiązania umożliwią też racjonalne gospodarowanie zasobami, jakimi dysponują podkarpackie szpitale wojewódzkie.

 Asseco zrealizuje projekt w partnerstwie z ośmioma szpitalami wojewódzkimi. Zostaną one wyposażone w sprzęt komputerowy, infrastrukturę sieciową, urządzenia do diagnostyki i radiologii. Asseco wdroży w nich również kompleksowe rozwiązanie informatyczne własnego autorstwa – Asseco Medical Management Solutions (AMMS).

 Integralną częścią projektu jest Regionalne Centrum Informacji Medycznej, które zostanie w całości – sprzęt plus oprogramowanie – zbudowane przez Asseco Poland. W oparciu o autorskie rozwiązania tej firmy lekarze i pacjenci będą mieli dostęp do danych i usług medycznych w czasie rzeczywistym. Możliwe będzie sprawdzanie online dostępności specjalistów w danych placówkach oraz zapisanie się na wizytę przez Internet. Dostępne będą dane medyczne pacjentów, możliwe zlecanie badań pomiędzy szpitalami wg stopnia dostępności, a także informacje o dostępności wolnych łóżek bądź lekarzy danej specjalności w szpitalach – tak ważne dla ratownictwa medycznego.

 Wraz z platformą umożliwiającą sprawowanie nadzoru online poprzez natychmiastowy dostęp do raportów finansowych, medycznych czy majątkowych, wszystkie te e-usługi utworzą rozwiązanie unikatowe w skali całego kraju – żadne województwo, jak dotąd, nie wdrożyło tak bogatego zakresu usług w obszarze e-zdrowia.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie realizuje kompleksową informatyzację w oparciu o rozwiązania Grupy Comarch

Dodany 19 sierpnia 2013 przez admin

W dniu 1 lipca 2013 r. podpisana została umowa na informatyzację radzymińskiego szpitala. Projekt o wartości 2,1 miliona złotych jest kolejnym krokiem szpitala w kierunku nowoczesnych usług medycznych. W ramach kontraktu zostanie zakupiona infrastruktura informatyczna, sieci komputerowe, serwerownia, monitoring wizyjny.

Oprócz zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym w bezpieczny sposób przechowywana będzie elektroniczna dokumentacja medyczna wdrożone zostanie nowoczesny system klasy HIS (ang. Hospital Information System) – Comarch OptiMED, który umożliwi sprawną obsługę ruchu chorych, zleceń medycznych oraz rozliczenia z płatnikami. Dodatkowo system będzie obsługiwał apteki szpitalne a część front-office umożliwi pacjentom rejestrację na wizyty przez Internet. Zmodernizowana zostanie również pracownia obrazowa a dane z urządzeń radiologicznych analizowane będą przez nowoczesny system PACS.

Grupa Comarch stale pracuje nad poszerzaniem swojej oferty dla placówek medycznych czego efektem jest coraz większa konkurencyjność naszych produktów i stały wzrost liczby realizowanych kontraktów – mówi Michał Mular z warszawskiego oddziału firmy Comarch – Nasze systemy są gotowe na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i cieszy nas, że w szybkim tempie zdobywamy coraz większe zaufanie klientów.

Aby informatyzacja miała charakter kompleksowy w ramach projektu rozbudowany zostanie również system w części administracyjnej szpitala, co umożliwi sprawne zarządzanie jego finansami, gospodarką magazynową i personelem.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , , , ,

Comarch na e-Health Week 2013

Dodany 10 czerwca 2013 przez admin

W dniach 13-15 maja w Dublinie reprezentanci Comarch uczestniczyli w eHealth Week 2013 składającym  się z dwóch głównych wydarzeń: High Level eHealth Conference organizowanej przez Komisję Europejską i Irlandzkie Ministerstwo Zdrowia (aktualnie Irlandia sprawuje prezydencje w Radzie Unii Europejskiej) oraz World of Health IT Conference & Exhibition organizowanej przez Europejską Społeczność Systemów Zarządzania Zdrowiem i Informacjami Dotyczącymi Zdrowia (HIMSS).

Tematem przewodnim eHealth Week 2013 było zastosowanie innowacyjnych technologii w systemie opieki medycznej i ich wpływ na zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych dla Pacjentów.

Celem wydarzenia było zacieśnianie i rozszerzanie współpracy członków UE w obszarze rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia, zaznajomienie się z najnowocześniejszymi osiągnięciami branży oraz  możliwość wymiany doświadczeń.

Na swoim stanowisku Comarch zaprezentował Platformę e-Care oferującą kompleksowe rozwiązanie telemedyczne, a w trakcie konferencji przedstawiciele Spółki wygłosili referat pt. „Why The One-Stop-Shop Concept Seems A Good Option For Remote Car”.

W jednej z największych na świecie imprez  w branży Healthcare IT  uczestniczyło około 100 wystawców, których stoiska odwiedziło kilka tysięcy osób.

Źródło: www.comarch.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING