Archiwum wg Tagów | "e-faktury"

comarch logo

Tags: , , ,

4 wyzwania stojące przed rynkiem e-faktur

Dodany 21 stycznia 2016 przez admin

Rynek faktury elektronicznej rośnie na całym świecie. Zgodnie z prognozą firmy Billentis zawartą w raporcie zatytułowanym E-Invoicing/E-Billing – entering new era 2015, spośród 500 miliardów faktur wymienianych na całym świecie w 2015 roku blisko 42 miliardy będą to faktury elektroniczne. Raport przewiduje, że w ciągu następnych pięciu lat roczna stopa stałego wzrostu powinna wynosić 10-20%. Ten szacunek pozostaje w zgodzie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie European E-Invoicing Service Providers Association, które ogłosiło że porównując dane z 2013 i 2014 roku roczny wzrost liczby faktur elektronicznych wyniósł 17%.

W przeszłości kupujący (np. sieci handlowe) i dostarczyciele usług byli pionierami rozwoju rynku e-faktury. Ameryka Południowa była zaś czołowym regionem. Z punktu widzenia sektora: firmy handlowe, dostarczyciele usług medycznych oraz firmy logistyczne były pierwszymi przedsiębiorstwami, które zdecydowały się na ten krok w modelu B2B, a analogiczną rolę w B2C odegrały firmy telekomunikacyjne. Dziś, e-fakturowanie jest obecne na całym świecie, bez względu na wielkość firmy czy konkretnego oddziału. Ponadto w coraz większej liczbie państw faktury elektroniczne są obowiązkowe, w każdym razie w sektorze B2G lub w przypadku niektórych firm, które przymusowo muszą zacząć korzystać z faktur elektronicznych.

Szeroki wachlarz korzyści

Według tego, co zgodnie stwierdzają firmy badawcze Gartner i Billentis, wdrożenie systemu do obsługi faktur elektronicznych spłaca się zwykle po upływie od 6 do 18 miesięcy. Wiele studiów przypadku potwierdza, że zautomatyzowane przetwarzanie faktur przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczają się:

 • zmniejszenie liczby zgubionych faktur,
 • większa płynność finansowa,
 • krótszy czas akceptacji,
 • lepszej jakości dane,
 • mniejsze nakłady pracy oraz niższe koszty administracyjne,
 • mniej zduplikowanych faktur.

Pomimo tej wiedzy i analiz dokonanych na podstawie długoterminowych projektów nadal istnieją przeciwnicy e-fakturowania. Dzieje się tak w każdym kraju, firmie czy oddziale. PayStream Advisors’ 2014 eInvoicing Benchmark Report pokazał, że ponad jedna czwarta firm nie otrzymuje żadnych faktur elektronicznych. Główna przyczyna dla której firmy nie wprowadzają e-faktury polega na tym, że wierzą one iż istniejące procesy związane z fakturowaniem są wystarczająco dobre. Największe wyzwania polegają na włączaniu partnerów do systemu i integracja z ich systemami, konieczności sprostania wymogom prawnym obowiązującym w kilku krajach, dostosowywaniu wewnętrznych procesów biznesowych a także braku wiedzy dotyczącej takich wdrożeń. Przyjrzyjmy się szczegółom.

 1. Włączanie nowych partnerów i wsparcie

Potencjalny problem: przedsiębiorstwa boją się czasochłonnego procesu wdrażania systemu elektronicznej faktury u tysięcy partnerów i późniejszych problemów z jego utrzymaniem.

Rozwiązanie: Dostarczyciele usług zapewniają zaawansowane narzędzia takie jak podręczniki użytkownika, webinary, warsztaty, szkolenia na odległość i oferują wielojęzyczną obsługę klienta (Service Desk) dla zagranicznych klientów. Zalecane kroki to określenie najważniejszych partnerów, którzy powinni zostać włączeni w pierwszej kolejności i pomoc dostarczycielowi usług w przekonaniu kilku przeciwników, którzy znajdą się w każdej firmie.

 1. Utrzymanie zgodności z normami międzynarodowymi

Potencjalny problem: Nie jest łatwo śledzić wszystkie prawne kwestie związane z e-fakturowaniem. Nawet wśród państw członkowskich Unii Europejskiej istnieją zróżnicowane lokalne wymogi i zawiłości, dotyczące np. konieczności korzystania z podpisu elektronicznego czy też stosowania systemu EDI jako metody uwierzytelniania użytkownika. Nie wspominając nawet o tzw. clearance model, który jest typowy dla Turcji i Meksyku, gdzie wymaga się integracji z serwerami rządowymi.

Rozwiązanie: W związku ze wszystkimi wymagającymi regulacjami firmy powinny współpracować z doświadczonym dostarczycielem usług, który może zagwarantować zgodność z prawem wielu państw i możliwość współpracy z innymi dostawcami rozwiązań klasy EDI.

 1. Wewnętrzne procedury biznesowe

Potencjalny problem: w zależności od struktury firmy wiele działów może być zaangażowanych w projekty dotyczące e-fakturowania. Z pewnością dział finansowy i księgowość będą najważniejsze w tym kontekście, ale dział sprzedaży lub zakupów, logistyka lub dział IT również powinny być zaangażowane w projekt. Ponadto różne działy używają często różnego oprogramowania i ważne dane są rozsiane po całej firmie. Niektóre przedsiębiorstwa niechętne procesowi zmiany po prostu próbują negocjować koszt druku i skanowania tradycyjnych faktur.

Rozwiązanie: projekty z zakresu e-fakturowania przynoszą znaczące korzyści dla firmy i w związku z tym powinno się wyznaczyć pracownika wyższego szczebla (np. członka zarządu), który nadzorowałby projekt, ustalał priorytety i w razie potrzeby, zwracał się z prośbą o konsultację do przedstawicieli wybranych działów. E-fakturowanie (lub, idąc dalej, obsługa całościowych rozwiązań od Zamówienia do Płatności) wymaga bowiem integracji z systemami, które dostarczają wyczerpujących i godnych zaufania danych, pozwalających na usprawnienie procesu decyzyjnego.

 1. Bezpieczeństwo danych, przechowywanie… i świadomość.

Potencjalny problem: Zazwyczaj istnieje wiele powodów, aby opóźnić projekt. Interesujące jest to, że istnieją firmy podobnej wielkości, o podobnym profilu biznesowym i pracujące z podobną grupą konsumentów lub sprzedawców, które przyjmują bardzo różne strategie związane z e-fakturowaniem.

Rozwiązanie: W przypadku pierwszej grupy przedsiębiorstw e-fakturowanie już okazało się korzystne i, w związku z efektem sieciowym, firmy te osiągnęły wyraźne zyski wyrażone realnymi liczbami, szczególnie w sytuacji gdy firma powiększa się i zdobywa nowych partnerów, zarówno klientów, jak i dostawców. Kiedy firmy te, najczęściej „zapraszane” do przejścia na e-fakturę przez swoich klientów, przygotowywały swoje systemy, chciały zautomatyzować proces i móc przetworzyć nawet 100% faktur elektronicznie. Druga grupa firm nadal nie uważa, że e-fakturowanie jest dla nich korzystne. Zazwyczaj nie chcą oni rozszerzać swojego systemu dopóki inni partnerzy nie zmuszą ich do tego.

Rozwiązanie: Osoby decyzyjne powinny zacząć interesować się problematyką e-fakturowania i zobaczyć, w jaki sposób może ono zmienić funkcjonowanie ich firm. Warto to zrobić. Chcąc zachęcić partnerów biznesowych do podjęcia wysiłku można publikować wyliczenia i studia przypadku, co ułatwi zrozumienie potencjału e-fakturowania.

Zgodnie z wieloma raportami wspominanymi na początku artykułu, rynek e-fakturowania będzie stale rósł. Trudno wyobrazić sobie, że firmy które już wdrożyły e-fakturę, porzucą swoje projekty. Tysiące nowych podmiotów zaczną niedługo wymieniać faktury elektronicznie ze względu na presję finansową, oczekiwania partnerów czy wymagania prawne. To tylko kwestia czasu. Jest bardzo prawdopodobne, że za pięć, dziesięć, może dwadzieścia lat e-fakturowanie stanie się rozwiązaniem tak typowym, że ludzie będą uśmiechali się ironicznie na samą wzmiankę o drukowanych fakturach, kopertach, znaczkach i czasie dostarczenia dokumentu sięgającym kilku dni. To właśnie na naszych oczach e-fakturowanie staje się nowym standardem.

Autor: Bartłomiej Wójtowicz, Product Manager, Comarch EDI

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

Virtu automatycznie zaakceptuje e-faktury

Dodany 29 czerwca 2015 przez admin

Virtu, producent dań gotowych wdrożył elektroniczną akceptację faktur. Aplikację do zarządzania obiegiem faktur kosztowych dostarczyło Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych (BPSC). System zastąpił rozwiązanie wykorzystywane wcześniej przez spółkę.

„Zdecydowaliśmy się wdrożyć aplikację BPSC, bo system, z którego korzystaliśmy do tej pory był mało funkcjonalny i w dodatku trudny w integracji. Gdy przeprowadziliśmy kalkulację okazało się, że koszt połączenia rozwiązania z systemem wspierającym zarządzanie przewyższyłby zwrot z inwestycji.” – tłumaczy Anna Giewon, Kierownik Działu Finansów, Virtu-Services Sp. z o. o.

Elektroniczna Akceptacja Faktur to aplikacja BPSC upraszczająca i przyśpieszająca akceptację oraz rozliczenie faktur kosztowych. System zmniejsza liczbę nierozliczonych faktur i skraca czas potrzebny na zamknięcie miesiąca z kilkunastu do kilku dni.

„Poprawie wskaźników sprzyja przede wszystkim to, że faktura na etapie kancelaryjnym jest skanowana i od razu staje się widoczna dla osoby zarządzającej sferą finansów. Dzięki mechanizmom ponagleń, a także dokładnej informacji na temat lokalizacji faktury możliwe jest znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zamknięcie miesiąca w przedsiębiorstwie. W konsekwencji także na przyśpieszenie płatności.” – tłumaczy Sławomir Kuźniak, dyrektor aplikacji internetowych z BPSC.

Potwierdzają to doświadczenia Virtu. „W systemie mogę zobaczyć, które faktury nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dzięki aplikacji znacznie więcej informacji od razu trafia do systemu finansowo-księgowego. Plusem tego rozwiązania jest też to, że nie muszę obecnie przewozić faktur do zewnętrznego biura księgowego.” – przekonuje Anna Giewon

Elektroniczna Akceptacja Faktur to kolejne już rozwiązanie BPSC wprowadzone przez Virtu. Wcześniej producent dań gotowych wdrożył system Impuls. Wspiera on obszar księgowości, finansów, środków trwałych, kadr i płac, dystrybucji, produkcji procesowej oraz gospodarki magazynowej. Virtu korzysta też z rozwiązania EDI oraz kolektorów kodów kreskowych. „Jesteśmy firmą produkcyjną działającą w sektorze spożywczym, monitorowanie stanu magazynowego jest więc dla nas bardzo ważne. Dzięki kolektorom kodów kreskowych możemy identyfikować wyroby z dokładnością do partii produktu. Impuls usprawnił cały przepływ materiałowy.” – opowiada Anna Giewon.

Virtu to założona w 1992 r. firma specjalizująca się w produkcji garmażeryjnej. Dostarcza dania gotowe do wszystkich liczących się sieci detalicznych w Polsce. Wyroby tej marki dostępne są również na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch.

Oferowany przez BPSC system Elektronicznej Akceptacji Faktur wykorzystuje już ponad 100 przedsiębiorstw.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Czy technologia może wyrównywać szanse osób niedowidzących i usprawnić dostęp do wody pitnej?

Dodany 22 lipca 2014 przez admin

Szerokie zastosowanie technologii ma odzwierciedlenie nie tylko w biznesie, ale także w działaniach społecznych. Działania wielkich korporacji to nie tylko CSR-owe zabiegi, ale coraz częściej realna pomoc i długofalowa współpraca. Na świecie istnieje wiele grup społecznych, które potrzebują wsparcia. Dzięki nowym technologiom można rozwiązać wiele z ich codziennych problemów. Beata Szlachta, Dyrektor Marketingu z UNIT4 TETA, opowiada jak Grupa UNIT4 działa na rzecz niewidomych i niedowidzących oraz o poprawie jakości życia mieszkańców Etiopii.

Wyrównywanie szans dzięki projektowaniu uniwersalnemu

Pierwsza inicjatywa, skierowana do osób niewidomych oraz niedowidzących, jest realizowana wraz z Norweskim Stowarzyszeniem Niewidomych i Niedowidzących (NABP). Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z rangi problemu. W Norwegii około 180 tysięcy mieszkańców cierpi z powodu zaburzeń wzroku. Problem nieprzystosowanych miejsc pracy jest dla tej grupy bardzo dotkliwy. Obecnie tylko ok. 30% niedowidzących w wieku produkcyjnym wykonuje pracę biurową. Częściowo uzasadnione jest to faktem, że jedynie niewielki odsetek rozwiązań z zakresu IT został opracowany zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego, czyli nowej filozofii projektowania. Rozwiązania technologiczne projektowane zgodnie z tą ideą, są tworzone tak, by jak najwięcej osób mogło z nich korzystać bez potrzeby adaptacji np. w miejscach pracy. Jak podkreśla Froydis Garmo Hovden z NABP: „Nie posiadamy wystarczającej technologii, aby zapewnić odpowiednie warunki osobom z zaburzeniami wzroku w miejscu pracy. Kiedy nie masz dostępu do odpowiedniej technologii jesteś dyskryminowany w społeczeństwie na wiele sposobów. Technologia niweluje wykluczenie” .

Nowe rozwiązania dla niedowidzących

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu osoby niepełnosprawne mogą pracować w takich samych warunkach jak inni. W bliskiej współpracy z NABP, UNIT4 tworzy przyjazną użytkownikowi aplikację ułatwiającą wykonywanie pracy osobom niewidomym i niedowidzącym. Jedną z funkcjonalności aplikacji jest zamiana tekstu wyświetlanego na ekranie na głos. Użytkownik w szybki i łatwy sposób może odsłuchać co jest napisane. Dla osób z częściowym uszkodzeniem narządu wzroku, tekst został dostosowany poprzez użycie silniejszych kontrastów oraz większej czcionki. Podstawa rozwiązania już istnieje. Aby właściwie odczytać potrzeby i zaadresować funkcjonalności w projektowanej aplikacji, programiści na każdym etapie tworzenia rozwiązania ściśle współpracują z ekspertami NABP.

Dostęp do wody pitnej w Etiopii

Rozwiązania dla niewidomych i niedowidzących to tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego jako Grupa o globalnym zasięgu mamy możliwość angażowania się w różnorodne inicjatywy. W 2012 roku UNIT4 wdrożył w Etiopii oprogramowanie mające na celu ułatwienie dostępu do wody pitnej mieszkańcom. Statystyki pokazują, że swobodny dostęp do wody pitnej w tym kraju ma mniej, niż 30% ludności. Przyczyniają się do tego częste susze oraz brak odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z istniejących źródeł wody korzysta się często wspólnie ze zwierzętami, co powoduje przenoszenie różnych chorób. Aby poprawić sytuację w Etiopii podjęto działania w ramach projektu realizowanego przez Urząd Zasobów Wodnych i Kanalizacyjnych w Addis Abebie. Organizacja odpowiada za dostawy wody w tym mieście. Celem projektu była modernizacja infrastruktury, a także usprawnienie zarządzania tym skomplikowanym projektem. Przedstawiciel Urzędu w Addis Abeby mówi: „To ambitna, ale niezbędna inicjatywa dla Etiopii. Wspierani przez elastyczny i gotowy na ewentualne zmiany system, a także usprawnioną infrastrukturę, możemy kontynuować nasze wysiłki w dostarczaniu większej liczbie ludzi dostępu do czystej, pitnej wody i tym samym znacznie poprawić jakość ich życia”.

Metoda małych kroków

Odpowiednie wykorzystanie nowych technologii, podnosi nie tylko jakość życia konkretnych grup społecznych, ale wpływa pozytywnie na całe środowisko. Wspierają ten wpływ m.in. firmy, które zdecydowały się na wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz które rozliczają się za pomocą e-faktur. Co roku w Polsce wystawia się około 1,5 mld faktur. Żeby je wydrukować, trzeba wyciąć 255 tysięcy drzew i zużyć hektolitry wody. Niestety obecnie, tylko co dziesiąte polskie przedsiębiorstwo korzysta z e-faktur. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to blisko 90% firm. UNIT4 TETA nie tylko tworzy tego typu rozwiązania, ale także wpisuje się w ideę wykorzystywania nowych technologii dla poprawy jakości życia i środowiska, czego dowodem było wyróżnienie godłem „EKO Inspiracje 2013”.

Autor: Beata Szlachta, Dyrektor ds. Marketingu, UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Dyrektywa UE przyspieszy standaryzację e-faktur w Polsce

Dodany 29 maja 2014 przez admin

Format e-faktury Sage: pierwszy zweryfikowany standard

Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

W poszczególnych krajach UE, po zaimplementowaniu Dyrektywy, administracja państwowa będzie zobowiązana przyjmować od wykonawców zamówień publicznych i koncesjonariuszy faktury w postaci elektronicznej i to w standardzie umożliwiającym automatyzację procesów przetwarzania danych, takich jak np. księgowanie czy ewidencja podatkowa. Dzięki automatyzacji obsługi faktur, administracja i przedsiębiorcy mogą znacząco obniżyć koszty operacyjne.

W Polsce szybka implementacja

Polska już rozpoczęła przygotowania do implementacji Nowej Dyrektywy „Działające pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania dokłada starań, by stworzyć w Polsce warunki umożliwiające szybkie i bezkonfliktowe upowszechnienie efektywnego kosztowo fakturowania. Tym bardziej, że jeszcze przed dwoma laty Polska na tle UE była na ostatnim miejscu na liście krajów adaptujących e-fakturę w obiegu gospodarczym” – mówi Sebastian Christow, Radca Ministra i dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej.

Konsekwencje dla przedsiębiorców i administracji

Po wejściu w życie nowych przepisów, wszyscy przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne będą mogli posługiwać się w komunikacji z administracją ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną. Administracja z kolei będzie musiała dostosować swoje systemy informatyczne i wewnętrzne procesy do automatycznej obsługi e-faktur.

Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 1. rozpowszechniony obecnie w gospodarce PDF, jako format e-faktury, nie spełnia wymogu określonego w Dyrektywie;
 2. w UE, w tym także w Polsce, nie ma rozpowszechnionych, a tym bardziej dominujących standardów e-fakturowania, które spełniałyby wymogi Dyrektywy.

Pierwszy standard należy do Sage, KWFEF zaprasza do rejestracji kolejnych

Wiadomo, że w UE dopiero około roku 2017 ma zostać wprowadzony ogólnoeuropejski standard faktury elektronicznej, nad którym obecnie pracuje Komisja Europejska wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów (w gronie doradczym jest m.in. Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania). Ogłoszona w maju br. Dyrektywa do czasu wprowadzenia standardu ogólnoeuropejskiego (listy obowiązujących europejskie administracje standardów) nie precyzuje wyłącznej specyfikacji standardów elektronicznego fakturowania. To oznacza, że do tego czasu Dyrektywa będzie implementowana w jednostkach administracji w krajach członkowskich z wykorzystaniem specyfikacji e-faktur spełniających warunki brzegowe Dyrektywy, dostępne na rynku lokalnym. Celem działania jest rozpowszechnianie i promocja specyfikacji krajowych faktur elektronicznych stosowanych przez dostawców usług elektronicznego fakturowania oraz producentów oprogramowania, spełniających podstawowe wymagania prawa obowiązującego w Polsce.

Jako pierwsza pozytywną weryfikację KWFEF przeszła firma Sage, która udostępnia standard e-fakturowania w Systemie Symfonia oraz Systemie Zarządzania Forte, a także jest twórcą i operatorem serwisu internetowego do wymiany e-faktur i innych dokumentów elektronicznych między podmiotami gospodarczymi – serwisu miedzyfirmami.pl.

„Standard faktury elektronicznej, który w maju pozytywnie zweryfikowało KWFEF jest dostępny we wszystkich polskich produktach Sage – Start, Symfonia i Forte – wyjaśnia Marek Rudziński, członek zarządu i dyrektor finansowy Sage. Z oprogramowania Sage korzysta w Polsce blisko 70 tys. podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Większość z tego grona ma więc w zakresie użytkowanych wersji już dostępny standard e-faktury, pozytywnie zweryfikowany przez jednostkę administracji państwowej.

KWFEF zależy, by lista zweryfikowanych standardów e-fakturowania systematycznie się poszerzała. „Od strony technologicznej nie ma żadnych przeszkód, by przepisy wynikające z nowej Dyrektywy szybko zaimplementować do realności gospodarczej. Przykład Sage pokazuje, że dostawcy IT są technicznie gotowi do wdrożenia standardów e-faktury. Upowszechnianie elektronicznego fakturowania jest dla nas szansą na generowanie źródeł oszczędności w całej administracji państwowej, dzięki automatyzacji procesów księgowania i rozliczania kosztów. To także istotne wsparcie rozwoju gospodarki ponad granicami krajów UE. Dlatego czekamy na kolejne zgłoszenia dostępnych standardów” – dodaje Sebastian Christow z Ministerstwa Gospodarki.

Co to jest standard faktury elektronicznej?

Rozpowszechniony dziś format e-faktury (zwykły PDF) w myśl Dyrektywy nie może być uznany za standard, ponieważ PDF nie umożliwia systemom informatycznym rozpoznać zawartych w dokumencie danych, takich jak nazwa kontrahenta, przedmiot sprzedaży, kwoty netto, VAT, brutto itd. „Spotykana praktyka nazywania e-fakturą generowanego w PDF obrazu faktury papierowej generuje co prawda oszczędności po stronie instytucji wysyłającej. Po stronie odbiorcy pozostaje jednak kłopot z obsługą takiego dokumentu. Wszystkie dane z PDF trzeba przepisać do systemu finansowo księgowego lub ERP, co wydłuża proces, generuje niepotrzebne koszty i nie pozwala na dalszą automatyzację procesów fakturowania i rozliczeń. W skali krajowej generuje to naprawdę spore straty finansowe” – tłumaczy Marek Rudziński z Sage.

Standard zweryfikowany przez KWFEF to „wzbogacony PDF”, w którym obok obrazu dokumentu zawarte są tzw. metadane rozpoznawalne przez systemy finansowo-księgowe i ERP, zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy faktury. Taki dokument można przesyłać podobnie jak zwykły PDF, a użytkownik patrząc na fakturę nie widzi żadnej różnicy, między „zwykłym” a „wzbogaconym” PDF. Firma Sage zdecydowała się na takie rozwiązanie właśnie ze względu na popularność formatu PDF oraz łatwość obsługi tego typu dokumentu – wygenerowania, wymiany, księgowania i archiwizacji.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Zaproszenie KWFEF do weryfikacji standardów e-faktury: http://www.mg.gov.pl/node/20808, tryb otwarty zgłoszeń dot. weryfikacji i publikacji specyfikacji e-faktur, gdzie dostępna jest m.in. procedura zgłaszania, weryfikacji oraz publikacji specyfikacji faktur elektronicznych przez KWFEF.

Informacja o Krajowym Wielostronnym Forum Elektronicznego Fakturowania (KWFEF):

KWFEF zostało utworzone przez Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Skupia instytucje administracji publicznej, usługodawców i organizacje związane z rynkiem elektronicznego fakturowania oraz banki i przedsiębiorstw będących użytkownikami tej metody elektronicznej współpracy. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów w trybie otwartym przyjmuje zgłoszenia dotyczące weryfikacji i publikacji specyfikacji faktur elektronicznych stosowanych przez podmioty gospodarcze i publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z celów działania forum jest rozpowszechnianie i promocja specyfikacji krajowych faktur elektronicznych stosowanych przez dostawców usług elektronicznego fakturowania oraz producentów oprogramowania.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING