Archiwum wg Tagów | "dofinansowanie"

ue_dof

Tags: , , , , , ,

Fundusze na cyfryzację polskich urzędów: wiemy kto otrzyma najwięcej

Dodany 14 kwietnia 2021 przez admin

  • Według Umowy Partnerskiej na okres 2021-2027 Polska otrzyma do zagospodarowania około 76 mld euro na programy ogólnokrajowe i regionalne, w tym 72,2 mld euro w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
  • Nowa perspektywa funduszy unijnych będzie skupiać się na dofinansowaniu projektów wspierających transformację cyfrową oraz zrównoważony rozwój gospodarczy.
  • W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa najwięcej środków zostanie przydzielonych województwu śląskiemu (2,36 mld euro), lubelskiemu (1,77 mld euro), mazowieckiemu (1,67 mld euro) i podkarpackiemu (1,66 mld euro).
  • Dodatkowo, perspektywa finansowa na lata 2021-2027 przewiduje wydanie ponad 11 mld euro środków unijnych na kolejną edycję Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

W ramach najnowszej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w lutym zakończyły się konsultacje Umowy Partnerskiej. Dokument ten określa uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich skierowaną zarówno do urzędników, jak i beneficjentów z sektora prywatnego, którzy będą realizować dofinansowywane projekty. Według ustaleń, Polska otrzyma do zagospodarowania około 76 mld euro na programy ogólnokrajowe i regionalne, w tym 72,2 mld euro w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Cele i zakres projektów, a także odpowiedzialne za zarządzanie funduszami instytucje, programy oraz ich finansowanie zostały określone w dokumencie, łącząc oczekiwania Komisji Europejskiej z wyzwaniami wynikającymi z krajowych dokumentów strategicznych, takich jak np. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowa perspektywa funduszy unijnych na lata 2021-2027 będzie skupiać się na dofinansowaniu projektów wspierających transformację cyfrową oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. W tym celu w ramach polityki spójności środki zostaną przydzielone m.in. na kolejną edycję Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podobnie jak w latach 2014-2020, najwięcej czyli 2,36 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie przydzielono województwu śląskiemu. Kolejnymi największymi beneficjentami będą województwa lubelskie, mazowieckie i podkarpackie, odpowiednio 1,77, 1,67 i 1,66 mld euro. Ponad miliard euro na rozwój sieci szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa otrzymają województwa łódzkie (1,63 mld euro), małopolskie (1,54 mld euro), kujawsko-pomorskie (1,47 mld euro), zachodnio-pomorskie (1,31 mld euro), warmińsko-mazurskie (1,23 mld euro), pomorskie (1,13 mld euro), świętokrzyskie (1,1 mld euro) i wielkopolskie (1,07 mld euro). Najmniej środków unijnych w ramach tego programu do zagospodarowania będą miały województwa podlaskie (0,99 mld euro), dolnośląskie (0,87 mld euro), opolskie (0,76 mld euro) i lubuskie (0,73 mld euro).

Wysokość funduszy przypadających na województwa, obrazuje mapa:

ue_dof

Podział funduszy według programów regionalnych

Najwięcej, a mianowicie 2,07 mld euro, województwo śląskie otrzyma z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, co łącznie ze środkami unijnymi w ramach polityki spójności przyniesie ponad 4 mld euro na inwestycje rozwojowe w regionie w ciągu najbliższej dekady. Środki funduszu przeznaczone na zmniejszanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu trafią także do pięciu województw związanych z górnictwem: łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Dodatkowo, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w dużej mierze wesprze kolejną edycję Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, który tradycyjnie obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 przewiduje w tym celu zagospodarowanie ponad 11 mld euro środków unijnych, czyli prawie o 3 mld więcej niż poprzednia, a poza dotychczasowymi beneficjentami tego programu na pieniądze również będzie mogła liczyć część województwa mazowieckiego.

Wzmocnienie potencjału cyfrowego sektora publicznego w Polsce na rzecz nowoczesnej gospodarki jest jednym z celów polityki spójności, a działalność Grupy Sputnik w znacznej mierze koncentruje się na informatyzacji administracji samorządowej. Obserwujemy działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, analizujemy cele, na które będą przeznaczone fundusze unijne w najbliższych latach i budujemy strategię oraz innowacyjne produkty, które wpiszą się w potrzeby rynkowe. Tworzymy zintegrowane narzędzia, które będą wspierać urzędników w codziennej pracy i zapewnią komfort wykonywania obowiązków, również w wirtualnej rzeczywistości. Na przełomie lat 2022-2023 oczekujemy ogłoszenia pierwszych przetargów, do których przystąpimy bogatsi o wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy głodni wyzwań i z optymizmem patrzymy w przyszłość – komentuje Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software.

Przy podziale środków na regiony wzięto pod uwagę poziom rozwoju poszczególnych województw i zastosowano algorytm, oparty na obiektywnych kryteriach takich jak np. liczba ludności i PKB per capita, jednak ostateczne przydziały w programach regionalnych jeszcze zostaną poddane wnikliwej ocenie

Źródło: GIAP, Sputnik

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , ,

Hicron wdrożył system IT dofinansowany ze środków UE

Dodany 19 marca 2015 przez admin

Wdrożenie projektu informatycznego z dotacji Unii Europejskiej to szansa na podniesienie konkurencyjności firmy za pomocą innowacyjnych narzędzi przy wsparciu zewnętrznego finansowania. Hicron właśnie zakończył wdrożenie informatycznego systemu B2B dla Spółki Atlas Ward Polska. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze pozyskane z Unii Europejskiej już od kilku lat umożliwiają przedsiębiorcom wprowadzanie m.in. innowacyjnej infrastruktury informatycznej do firm. Dotacja obniża próg wejścia dla wdrożenia profesjonalnego systemu informatycznego, który np. będzie optymalizował przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami czy partnerami biznesowymi.

Na implementację systemu B2B w oparciu o środki z UE zdecydował się Atlas Ward Polska, firma z branży budowlanej; wykonawcą został Hicron, integrator rozwiązań IT. Celem projektu było wdrożenie systemu, który usprawni zachodzące procesy biznesowe. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i jego działania 8.2, obejmującego wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Cel: uproszczenie procesów i przepływu danych

Głównym zadaniem wdrażanego systemu jest automatyzacja procesów zachodzących pomiędzy partnerami. Na etapie aplikacji zidentyfikowano cztery procesy biznesowe, jakie ma wesprzeć wdrażany system: ofertowania materiałów budowlanych, zakupu tych materiałów, obiegu dokumentów oraz zarządzania należnościami i rozliczeniami. Warto nadmienić, że system zawiera również moduł Elektronicznej Wymiany Danych.

Implementacja tego rozwiązania bezpośrednio wpłynie na system zarządzania przedsiębiorstwem i jego zasobami. Poszczególne moduły mają za zadanie obsłużyć między innymi wymianę danych pomiędzy różnymi platformami informatycznymi, wyeliminować ilość ewentualnych pomyłek oraz skrócić czas trwania danych procesów.

System ten stawia przede wszystkim na znaczne podniesienie efektywności zarządzania firmą. Dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów oraz funkcji raportowania, wspomoże on skuteczną pracę przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zgromadzone dane. Firma może zatem funkcjonować bardziej efektywnie, opierając się na solidnych podstawach uszytego na miarę systemu – mówi Robert Stiller, Architekt Rozwiązań Biznesowych w Hicron.

Realizacja projektu ze wsparciem UE

Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu, Spółka Atlas Ward Polska ogłosiła konkurs na realizatora wdrożenia. Najlepszą ofertę zaproponował Hicron, któremu powierzono całość prac związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu B2B. Co zdecydowało o wyborze firmy?

W toku konkursu kierowaliśmy się przede wszystkim bezpieczeństwem realizacji zlecenia, zwracając uwagę na doświadczenie i stabilną sytuację finansową oraz organizacyjną potencjalnego wykonawcy. Hicron spełniał wszystkie te kryteria, a dodatkowo zaproponował dalszą strategię rozwoju wdrażanego rozwiązania – mówi Mariusz Górecki – Dyrektor Generalny Atlas Ward Polska. – Doświadczenie konsultantów HICRON przełożyło się bezpośrednio na efektywniejsze ułożenie procesów biznesowych w Atlas, co w efekcie znacznie usprawniło nasz biznes – dodaje.

Proces wdrożenia trwał 15 miesięcy i zakończył się w styczniu 2015 roku. Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej była dla Hicron wyzwaniem. – Zewnętrzne finansowanie stawia przed dostawcą jasno sprecyzowane wymagania dotyczące harmonogramu projektu oraz dokumentacji. Efekt końcowy jest taki sam, lecz droga do niego nieznacznie się różni. Realizacja wdrożenia w Atlas Ward Polska była interesującym doświadczeniem; liczymy, że nie jest to ostatni tego typu projekt – dodaje Robert Stiller z Hicron.

Dotacje ze środków Unii Europejskiej w rozdaniu 2014 – 2020 to kolejna szansa dla firm: do Polski trafi aż 82,5 miliarda euro, w tym ponad 31 mld na programy regionalne. Lada moment ruszą nabory wniosków w nowych programach, które umożliwią przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia finansowego także na wdrożenia innowacyjnych systemów informatycznych.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl

Dodany 12 lutego 2015 przez admin

Blisko 53% małych i średnich przedsiębiorstw zamierza inwestować w systemy i oprogramowanie IT, korzystając z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak wynika z dokumentu „Finansowanie MŚP/ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl”, respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP. Jak podkreśla Joanna Dominiak, dyrektor ds. finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z Comarch ERP: – Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Z nadzieją na nową perspektywę

W najbliższym okresie programowania aż 78% przedsiębiorstw deklaruje, że będzie starać się o środki unijne. Zdecydowanie większy odsetek zainteresowanych nowymi środkami stanowią firmy, które były beneficjentami funduszy UE w poprzednim okresie (85% badanych jest zdecydowanych aplikować o dofinansowanie). Niższy poziom przekonania wyrażają przedsiębiorstwa dotychczas niekorzystające ze środków unijnych, jednak blisko 3/4 z nich zamierza sięgnąć po nie w nowym okresie finansowania.

MSP chce inwestować w nowe technologie, mniej w badania i rozwój

Proporcje wykorzystania nowych funduszy zbliżone są do struktury wydatków z poprzedniego okresu finansowania. Aż 81% firm zamierza je przeznaczyć na zakup środków trwałych, a ponad połowa chce zakupić za nie środki niematerialne i prawne, w tym systemy i oprogramowanie IT (53%). Znaczący poziom środków, większy niż dotychczas, przedsiębiorstwa chcą wykorzystać na działania promocyjne (47%) oraz szkolenia i doradztwo (35%). Niestety, i w tym rozdaniu pula środków przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową nie będzie dużo większa niż w latach poprzednich (zaledwie 18%).

Innowacyjność, wzrost konkurencyjności i finasowanie trudnych inwestycji

Niewielki stopień wykorzystania środków unijnych w inwestycjach nie oznacza, że przedsiębiorcy nie dostrzegają znaczenia tych instrumentów w ogóle. Zdecydowana większość zgadza się ze stwierdzeniem, że fundusze unijne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm (85%), pomagają sfinansować skomplikowane projekty inwestycyjne (89%), a także wpływają na poziom innowacyjności (88%). Zaledwie 4% badanych uznało pomoc unijną za zupełnie niepotrzebną i bez wpływu na gospodarkę. Zdaniem przedsiębiorstw środki unijne są potrzebne, ale istnieją przyczyny, dla których firmy nie sięgają po nie.

Bezzwrotne dotacje numer 1 wśród MSP

W zakończonych dotychczas naborach największym zainteresowaniem cieszyły się bezzwrotne dotacje, o które aplikowało 1/3 respondentów. Jak wynika z raportu, inwestycje w przedsiębiorstwach są finansowane przede wszystkim ze środków własnych – niemal wszyscy respondenci wskazali je jako istotne (15%), ważne (21%) lub wręcz kluczowe (62%). Dla 65% badanych duże znaczenie mają także dotacje unijne – dla 15% są wręcz kluczowym źródłem przy finansowaniu inwestycji i zajmują drugą pozycję pod względem ważności źródeł finansowania. Instrumenty pozadotacyjne pełnią zdaniem badanych dużo mniejszą rolę w inwestycjach – dofinansowanie zwrotne było kluczowe zaledwie dla 4% respondentów – w przypadku pożyczek i dla 1%, jeśli chodzi o kredyt technologiczny.

Procedury, problemy prawne, czyli wyzwania nowej perspektywy

Zdaniem 80% badanych dostępność funduszy unijnych dla firm jest ograniczona. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (85%) uważa, że pozyskiwanie środków jest trudne. Ponadto firmy wskazują, że procedury pozyskania środków unijnych są skomplikowane (85%), a wykorzystanie dofinansowania implikuje problemy prawne (63%). Znaczące jest to, że mimo iż środki unijne są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, 64% przedsiębiorstw tak naprawdę nie wie, jak się o nie starać. Respondenci wskazali kilkanaście barier, utrudniających pozyskiwanie funduszy w latach 2006-2013. Najczęściej wymieniali oni niejasne kryteria oceny (41%) i zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu (39%). Ponad 1/3 przedsiębiorstw (37%) miała problemy z przygotowaniem wniosku. Kolejne przeszkody to chociażby zbyt długi czas oczekiwania na środki (31%) czy też trudne procedury związane z pozyskaniem dofinansowania (30%). Co ciekawe, jedynie 7% wskazało jako przyczynę niepowodzenia nieskuteczność firm doradczych. Jak widać, większość barier dostrzeżonych przez przedsiębiorców tkwiła po stronie instytucji pośredniczących. Tym bardziej, że prawie 1/3 respondentów (29%) wskazała również jako czynnik utrudniający pozyskiwanie funduszy niekompetencję urzędników.

Internet i wsparcie ekspertów

Głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat funduszy UE pozostaje Internet. Zarówno w poprzednim, jak i w najnowszym okresie finansowania firmy deklarują, że najczęściej korzystają z tego kanału. Spore znaczenie dla przedsiębiorców mają także opinie ich partnerów biznesowych. – W najnowszym okresie finansowania ponad 3/4 firm zamierza aplikować o środki unijne, przy czym większość stanowią te przedsiębiorstwa, które z finansowania skorzystały już wcześniej. W większym stopniu, niż to miało miejsce w poprzednim okresie finansowania, przedsiębiorstwa mają zamiar skorzystać z usług firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy UE. Spowodowane jest to zapewne także tym, że poziom swojej wiedzy na temat nowych funduszy respondenci oceniają w większości jako niedostateczny – mówi Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji SA, współautor „Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl:

Więcej informacji i pełny raport:

www.Comarch.pl/ERP

www.FinansowanieIT.Comarch.pl

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , ,

Dodany 06 maja 2014 przez admin

W ubiegłym roku zakończyła się runda finansowania projektów ze wsparciem z Unii Europejskiej. W rozdaniu w latach 2007-2013 Polska zrealizowała dofinansowanie w wysokości 332 mld złotych. Na lata 2014-2020 przewidziano kolejne możliwości. Czy przedsiębiorcy nadal mają szansę na wdrożenie z pomocą UE systemów IT?

Pula środków pozostałych do rozdysponowania w ramach dotacji w latach 2007-2013 jest już praktycznie na wyczerpaniu. Do 31 stycznia przedsiębiorcy mieli szansę uzyskać dofinansowanie w jednym z popularniejszych działań wspierających finansowanie nowoczesnych systemów informatycznych: 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Choć środki ze zwycięskich projektów konkursowych można wykorzystać do końca 2015 roku, już trwają intensywne prace nad kolejnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014 – 2020. Tak popularny PO Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez PO Inteligentny Rozwój (PO IR). Beneficjentów czekają także zmiany w sposobie i celach finansowania.

Badania i rozwój na piedestale

Inteligentny Rozwój będzie opierał się o realizację dwóch celów tematycznych, jednak główny nacisk zostanie położony na realizację celu 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Program jest ściśle ukierunkowany na zacieśnienie współpracy nauki z biznesem, a także zwiększenie nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną oraz wdrożenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Kluczem do rozwoju polskiej gospodarki ma być zatem innowacja, wypracowana wspólnie przez biznes i środowisko naukowe.

Pomimo dużego rozwoju polskich przedsiębiorstw pod kątem innowacyjności, nadal mamy sporo do nadrobienia. Nasz Sumarczyny Wskaźnik Innowacyjnosci (SII) nadal pozostaje na niskim, w stosunku do innych państw UE, poziomie. W raporcie Innovation Union ScoreBoard 2014 Polska uplasowała się na 25. miejscu, wyprzedzając jedynie Rumunię, Litwę i Bułgarię[1]. Dlatego też nowe możliwości dofinansowania będą dotyczyły przede wszystkim tworzenia i wdrażania innowacyjnych produktów i usług – mówi Robert Stiller, Architekt Rozwiązań Biznesowych w Hicron, dostawcy zaawansowanych systemów IT.

Dotacja a wsparcie zwrotne

Określenie „projekt unijny” na dobre wpisało się w krajobraz polskiej gospodarki i zazwyczaj kojarzyło się z otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na realizację danego projektu. W nowym rozdaniu środków z kasy wspólnoty dostępne będzie kilka możliwości pozyskania wsparcia finansowego, m. in.:

  • Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa dedykowana np. przedsiębiorstwom planującym wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych;
  • Kredyt technologiczny – umożliwiający częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku komercyjnym (tzw. premia technologiczna) lub też finansujący częściowo koszt projektu inwestycyjnego w formie zwrotnego wsparcia. Kredyt będzie udzielany np. w ramach tworzenia infrastruktury do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań i technologii.

Miejsce dla projektów IT

Projekty informatyczne są nierozerwalnie związane z postępem technologicznym, tak więc i dla nich znajdzie się miejsce w nowej rundzie dofinansowania. Oczywiście głównym celem narzędzi IT będzie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój wsparcie działań B+R w procesie badań i wdrożeń, jednak trudno wyobrazić sobie współczesną naukę bez wsparcia informatycznego – mówi Michał Guzek, Managing Partner w Hicron.

Dla przykładu w ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.2 (opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w celu internacjonalizacji) szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty, których celem jest tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów instytucji otoczenia biznesu, np. inkubatorów technologicznych lub klastrów.

Oś priorytetowa IV ma na celu zwiększenie potencjału naukowo-badawczego polskiej gospodarki, także poprzez tworzenie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w celu prowadzenia prac rozwojowych. Wyposażenie instytucji badawczych w najnowocześniejsze narzędzia do prowadzenia badań obejmuje często także zaawansowane systemy IT, mogące wspomóc realizację celów.

Szansą dla rynku dostawców rozwiązań IT jest także priorytet V, czyli pomoc techniczna. Mając na celu sprawne zapewnienie realizacji i kontroli wielu projektów jednocześnie, będzie wymagała stworzenia lub dostosowania narzędzi informatycznych do surowych wymogów Unii Europejskiej.

Mając doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej liczymy, że Program Inteligentny Rozwój przyniesie nowe, interesujące możliwości wdrożeń. Realizacja takich projektów wymaga nieco innego podejścia, lecz tym samym stanowi ciekawe wyzwanie – dodaje Robert Stiller.

Pierwsze konkursy projektów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą rozpocząć się pod koniec 2014 roku, lecz już teraz warto trzymać rękę na pulsie i zawalczyć o pozyskanie środków na rozwój.


[1] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING