Archiwum wg Tagów | "Częstochowa"

macrologic logo new

Tags: , , , , , ,

Studenci będą zarządzać wirtualnymi firmami. Rusza nowy projekt

Dodany 10 marca 2017 przez admin

Już od nowego roku akademickiego studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zamienią się w menadżerów wirtualnych przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z firmą Macrologic, która udostępniła dla celów dydaktycznych swój nowoopracowany system ERP, podczas zajęć będą oni mogli projektować procesy, analizować wskaźniki i dane oraz udoskonalać wyniki prowadzonych przez siebie firm.

Współcześnie istniejące przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej kilkadziesiąt osób, zwykle używają do zarządzania zasobami i planowania działań przedsiębiorstwa oprogramowania informatycznego klasy ERP, które pomaga w uporządkowaniu, bieżącej obsłudze i integrowaniu na potrzeby raportowania wielu obszarów działalności organizacji.

Wychodząc z założenia, że najlepiej uczyć się w praktyce, firma Macrologic udostępni studentom dwóch uczelni swój najnowszy produkt — system ERP wspierający zarządzanie procesami w organizacji. Studenci będą mogli dzięki temu pełnić rolę menedżerów i zarządzać swoimi wirtualnymi firmami zgodnie z posiadaną wiedzą i informacjami zgromadzonymi w systemie, a następnie, na podstawie tych informacji będą mogli podejmować decyzje o sposobie wyjścia z  trudnych sytuacji. Jako baza narzędziowa dla projektu wykorzystany zostanie pierwszy polski procesowy system ERP — Macrologic Merit, który umożliwia zaimplementowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bezpośrednio do rozwiązania informatycznego. Praca odbywać się będzie w modelu Cloud Computing, co zapewni uniwersalność, bezpieczeństwo użytkowania i łatwy dostęp do zasobów z danymi. Co istotne, zaimplementowany system będzie bazować na polskiej technologii MacroBASE, która zapewnia stabilność zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych.

— Projekt zakłada przybliżenie studentom realnych problemów, z którymi firmy stykają się na co dzień. W udostępnianym przez nas systemie przypisane są użytkownikom określone role i wynikające z nich zadania, dzięki czemu każdy „menedżer” wirtualnej firmy uczestniczy w realizacji procesów biznesowych w tym zakresie, który wynika właśnie z jego roli w organizacji. Taki sposób myślenia i działania pozwala na lepsze zrozumienie swojej funkcji w organizacji, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści dla firmy — tłumaczy Janusz Jakóbczak, doradca zarządu w firmie Macrologic, koordynator projektu współpracy z uczelniami.

Przygotowanie kadr uczelni do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami trwają już od lutego br. Eksperci Macrologic prowadzą szkolenia z obsługi systemu, który wspomaga przedsiębiorstwa w zarządzaniu personelem, sprzedażą, zakupami, logistyką, finansami oraz produkcją.

— Doświadczenie zdobyte przez studentów podczas zajęć umożliwi im spojrzenie na firmę z perspektywy uwzględniającej jej potencjalne praktyczne problemy, co pozwoli przygotować przyszłych menedżerów do wejścia w realne środowisko, z wyobrażeniem realnych problemów do rozwiązania — mówi Janusz Jakóbczak.

Nie jest to pierwszy projekt Macrologic realizowany z uczelniami wyższymi. Firma od wielu lat współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem systemów ERP do zarządzania wirtualnymi przedsiębiorstwami, a także uczestniczy w organizowanych przez nie konferencjach.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , ,

Asseco zinformatyzuje częstochowski szpital

Dodany 11 sierpnia 2014 przez admin

Asseco Poland wdroży medyczny system informatyczny w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. To dedykowane szpitalom rozwiązanie informatyczne – Asseco Medical Management Solutions. Ponadto uruchomi Elektroniczną Dokumentację Medyczną, System Informacji Zarządczej, dostarczy sprzęt komputerowy oraz przeszkoli personel placówki. Umowa o wartości ponad 1,9 mln zł brutto została zawarta wyniku przetargu nieograniczonego. Zakończenie projektu nastąpi w maju 2015 r.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony zawarł z Asseco Poland umowę, która obejmuje wdrożenie rozwiązania dedykowanego dla sektora ochrony zdrowia – Asseco Medical Management Solutions (AMMS), dostawę sprzętu komputerowego, w tym tabletów medycznych, a także szkolenie pracowników szpitala. AMMS zostanie zintegrowany z systemem radiologicznym i laboratoryjnym.

W ramach projektu szpital znacząco zwiększy zakres informatyzacji, co przełoży się na optymalizację obiegu informacji oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania. Uruchomiony zostanie proces wymiany danych pomiędzy modułami medycznymi AMMS a aplikacjami wspierającymi działy administracyjne jednostki. Ważnym elementem wdrożenia jest System Informacji Zarządczej, który umożliwi kierującym szpitalem bieżące monitorowanie wyników finansowych. SIZ pozwoli również na analizowanie statystyk medycznych oraz kontrolę rozliczeń z NFZ. Dostarczy informacji m.in. o tym, jaka część wykonanych usług medycznych została zafakturowana.

Dodatkowo, lekarze uzyskają dostęp do danych medycznych w każdym miejscu szpitala. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej mHOSP, dostępnej na specjalnych tabletach medycznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania lekarze będą mogli zlecać badania bez względu na miejsce, którym aktualnie się znajdują, a informacja o zleceniu, wraz z danymi pacjenta pojawi się w odpowiednim gabinecie czy pracowni.

Ważnym elementem projektu jest również uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która zgodnie z ustawowymi obowiązującymi przepisami, ma zostać wdrożona we wszystkich jednostkach medycznych do połowy 2017 roku.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING